Збалансований розвиток дитини



Сторінка12/28
Дата конвертації11.04.2016
Розмір5.11 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   28

Розподіл навчальних годин на вивчення розділів програми


та кількість практичних й лабораторних робіт



Назва теми

3 год. на тижд.

2 год. на тижд.

Кіль-кість

практ.


робіт

Кіль-кість

лабор. робіт






І семестр

48 год.

(46+2 рез.)

32 год.

(30+2 рез.)









Основні поняття алгоритмізації

4

4

2

-



Моделі та моделювання*

2

-

1

-



Мови програмування*

2

-

-

-



Основи об’єктно-орієнтованого програмування. Робота у середовищі програмування

6

6

2

-



Основи об’єктно-орієнтованого програмування. Робота у середовищі програмування

12

10

2

2



Робота у середовищі програмування у консольному режимі*

4

-

2

1



Алгоритми з розгалуженнями

16

12

2

2




Всього:

46

32

8

5




ІІ семестр

57 год.

(54+3 рез.)

38 год.

(36+2 рез.)









Алгоритми з повтореннями

14

10

3/2

3/2



Масиви. Рядкові величини

14

14

3

3



Підпрограми. Процедури та функції

14

10

2

2/1




10.1. Процедури та функції

10

10

1

1




10.2. Рекурсія*

4

0

1

1/0



Записи, множини, покажчики*

12

0

3

3




Всього:

54

34

11/10

13/10




УСЬОГО:

100

66

19/18

18/15

Тематика даної програми розроблена таким чином, щоб в учнів за бажанням була можливість продовжити профільне вивчення алгоритмізації та програмування в 11 класі.
Допрофільна підготовка з інформатики

У спеціалізованих школах (класах), гімназіях, ліцеях, колегіумах, зокрема з поглибленим вивченням курсу інформатики, години варіативної частини робочого навчального плану та навчально-виробничої практики можуть використовуватися для вивчення курсів за вибором професійного спрямування, курсу інформатики у 7-9 класах, пропедевтичного курсу у 2-8 класах за авторськими програмами з відповідним грифом Міністерства освіти і науки України.

Продовжується викладання інтегрованого навчального курсу «Сходинки до інформатики» у 2-4-х класах та курсу «Інформатика» у 5-6 класах загальноосвітніх навчальних закладах, програми яких видруковано у науково-методичному журналі «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах» (№4–5, 2006 р.), за рахунок варіативної складової навчальних планів (із розрахунку 1 година на тиждень).

Експериментальний навчальний курс «Основи інформатики, 7- 9 класи» (автори: В.В. Володін, І.Л. Володіна, Ю.О. Дорошенко, Ю.О.Столяров) розрахований на вивчення у 7-х, 8-х та 9-х класах протягом 35 годин (1 година на тиждень) або 70 годин (2 години на тиждень). Пропоновані авторські навчальні курси є двонапрямленими і складаються з двох змістово-процесуальних частин: комп'ютерні технології та комп'ютерні науки, які можуть вивчатися як незалежно одна від одної, так і взаємоузгоджено, з певним тематичним чергуванням.

Метою курсу за вибором «Основи робототехніки» (укладач Кожем’яка Д.І.) є навчання основам об’єктно-орієнтованого та графічного програмування та підвищення мотивації учня до навчання програмуванню. Курс спрямований на популяризацію галузі робототехніки в Україні, підготовку учнів середнього шкільного віку до вивчення мов програмування для створення програмних засобів, розуміння принципів подання алгоритмів та способів їх реалізації. У курсі застосована унікальна методика – навчання програмування на прикладах, розроблених для конкретного виконавця, сконструйованого самими ж учнями.

Курс «Основи робототехніки» призначений для вивчення в 5-8 класах протягом одного року із розрахунку 1 година на тиждень. Обов’язковими умовами навчання за програмою є наявність комп’ютерного класу та навчально-методичного комплекту. Комп’ютерний клас має використовуватися на кожному уроці.

Перехід від традиційної (пояснювально-ілюстративної) методики навчання програмуванню до навчання основам алгоритмізації через робототехніку призводить до підвищення рівня теоретичної підготовки учнів, оскільки всім базовим концепціям програмування, таким як змінні, типи даних, оператори, алгоритмічні структури, підпрограми приділяється увага не менша, ніж того вимагають Державні стандарти навчання інформатики.

Запорукою успішності учня є розв’язання ним численних задач. Тому запропоновані задачі в темі «Середовище програмування LEGO Mindstorms Education NXT» мають формувати в учнів не лише уміння складати алгоритми, подавати їх мовою програмування, але й виховувати розуміння принципів обробки даних, специфічних для моделей роботів. Варто зазначити, що виконання творчих завдань можуть призвести до підвищення мотивації учнів у вивченні інших навчальних дисциплін за рахунок простоти програмування та груповій ігровій формі проведення уроків даного курсу.

Основною формою проведення уроків є практичні роботи з програмування. При цьому робота за комп’ютером зводиться до мінімуму через додаткові витрати часу на перевірку та корекцію результату експериментальним шляхом та проведення математичних розрахунків. Крім того, курс передбачає виконання творчих робіт, основною метою яких є самостійний пошук оптимальних рішень поставлених перед учнями задач та програмних реалізацій їх алгоритмів.

По закінченні вивчення курсу вчитель може за рахунок резервних годин провести змагання серед команд різних класів по конструюванню і програмуванню роботів (конкурси на швидкість проходження роботом ділянок з перешкодами, на влучність кидання роботом-катапультою м’яча, кількість зібраних кубиків із ігрового поля тощо) та провести презентації учнівських проектів.

Програма пропедевтичного курсу «Кроки до інформатики. Шукачі скарбів» (автор Коршунова О.В.) призначена для учнів 2-4 класів із розрахунку 1 година на тиждень. Курс має чітко виражену практичну спрямованість.

Мета першого рівня програми (2 клас) виконуючи завдання в ігровій формі, сформувати в учнів початкові поняття про інформацію і предмет інформатики, уміння виділяти в предметах певні ознаки та якості, встановлювати подібність і відмінність між кількома предметами, групувати предмети за видовими і родовими ознаками, розпізнавати відносини у множинах; навчити завантажувати необхідні програми, користуватися «мишею», ознайомити з клавіатурою. Розвивати логічне мислення та творчі здібності.

Мета другого рівня програми (3–4 класи) виконуючи завдання в ігровій формі, сформувати в учнів поняття про інформацію та інформаційні процеси, ознайомити з алгоритмізацією, навчити створювати малюнки на комп’ютері, вводити і редагувати текст. Розвивати логічне мислення та творчі здібності.

До навчально-методичного комплекту до програми входять: робочий зошит, методичні рекомендації для вчителя, програмне забезпечення – комплект програм «Скарбниця знань».

Мета програми «Шукачі скарбів. ІІ рівень», що є логічним продовженням курсу «Шукачі скарбів» для початкової школи, полягає у розвитку логічного та алгоритмічного мислення, проведення вивчення інформатики на творчому рівні, здобутті стійких навичок роботи з найпоширенішими прикладними програмами та підготовці учнів до участі в конкурсах, турнірах та конкурсах-захистах науково-дослідних робіт різного рівня.

Оригінальність даної робочої навчальної програми та її відмінність від існуючих навчальних програм полягає у логіці побудови навчального матеріалу (мал. 1), а також у введенні до навчального курсу вивчення таких потужних інструментів для творчості, як Скретч і Flash. Навички створення анімації та написання програмних кодів у цих середовищах становлять потенціал для реалізації проектної діяльності, що дає змогу учням брати участь у різноманітних творчих конкурсах, мотивує подальше вивчення предмету та сприяє його практичній значущості.

Пропонуємо також нові навчальні курси з інформатики, розроблені учителями для до профільної підготовки.

Загальноосвітнім навчальним закладам, у яких вивчення інформатики починається з 5 класу, рекомендовано використовувати навчальну програму та комплект навчально-методичних засобів з пропедевтичного курсу інформатики для учнів 5-6 класів «ІНФОмандри» (автор – О.П. Казанцева, учитель інформатики Херсонського ліцею журналістики, бізнесу та правознавства, переможець конкурсу «Учитель року – 2009»).

Програму розраховано на викладання предмета у двох варіантах: в обсязі однієї та двох години на тиждень. У п’ятому класі програмою передбачено вивчення таких тем:


 • вступ до інформатики

 • основні пристрої комп’ютера

 • операційна система

 • графічний редактор Paint

 • текстовий редактор

До складу навчально-методичного комплекту «ІНФОмандри» входять кольорові підручник та робочий зошит, методичний посібник для вчителя, а також компакт-диск з презентаційними матеріалами та інтерактивними вправами, оформлений у вигляді веб-сайту з привабливою і простою системою навігації. Цей веб-сайт розміщено також в Інтернеті за адресою http://infomandri.osvita.info .

Найважливішою особливістю курсу «ІНФОмандри» є його повна адаптованість до вікових особливостей п’ятикласників, що поєднується із науково коректним та достатньо ґрунтовним змістовим наповненням. Такого балансу авторці вдається досягти кількома шляхами — завдяки наявності наскрізної ігрової сюжетної лінії (зовнішню канву курсу створено за мотивами відомої серії мультфільмів «Про козаків»), вдалій та апробованій дозованості навчального матеріалу, насиченості курсу творчими, розважальними та релаксаційними елементами (вірші, загадки, фізкультхвилинки), і, головне, завдяки цікавим і захоплюючим навчальним завданням, що поєднують розвивальну функцію із навчанням інформаційних технологій і можуть виконуватися як у друкованому виданні, так і в електронній оболонці.

Курс «Інфомандри» для 5 класу має продовження у 6 класі. Разом із допитливими козаками учні продовжать опановувати інформатику: вони створюватимуть малюнки у програмі Corel, робитимуть розрахунки у програмі Excel, вивчатимуть основи програмування у середовищі Скретч. Також на учнів чекає знайомство з Інтернетом і програмою PowerPoint. Завдяки ігровій сюжетній лінії та легкому поданню матеріалу процес навчання проходитиме цікаво й ефективно. Разом із робочим зошитом, навчальною програмою, методичним посібником для вчителів та компакт-диском посібник складає навчально-методичний комплект «Інфомандри».

Програма пропедевтичного курсу «Основи програмування мовою Лого» (автор Пахомова Г.В.) призначена для учнів 5-6 класів загальноосвітніх шкіл із розрахунку 1 година на тиждень.

Основа курсу для 5 класу складається зі ознайомленням учнів з такими поняттями загального курсу інформатики як алгоритм, виконавець, формальна мова виконавця, комп'ютерна програма. Крім того, учні знайомляться з мультимедійними комп'ютерними технологіями, програмованою анімацією, моделюванням об'єктів і процесів; частина часу відводиться на індивідуально-групову роботу над творчими проектами.

У 6 класі учні закріплюють знання та навички з програмування в Лого (алгоритм – виконавець – програма), ретельно вивчають типи алгоритмів (послідовний, розгалуження, циклічний), їх властивості та реалізацією в Лого, знайомляться с поняттям змінної, використанням змінних для рішення математичних задач, з поняттям рекурсії.

Усі теоретичні розділи курсу підтримані набором практичних робіт. На кожному уроці заплановане виконання практичних завдань. У курсі передбачається виконання практичних завдань в основному з використанням робочих аркушів, і тільки після цього – з використанням комп'ютера. Завдання, виконані в робочих листах, є підготовчим етапом перед роботою за комп'ютером, що значно скорочує час роботи за ПК і дозволяє дотримуватись санітарних норм.

Набір робочих аркушів для кожного класу складається з 18 завдань, при виконанні яких учні закріплюють теоретичні знання отримані на уроці, готуються до виконання практичних робіт на комп'ютері, виконують домашні завдання.

Тематичні роботи виконуються на окремих уроках після вивчення теми. Для проведення тематичних робіт підготовлені завдання, які складаються з 3 контрольних робіт (5 клас) та 4 контрольних робіт (6 клас), для самопідготовки до яких кожен з учнів може виконати завдання на відповідному робочому аркуші. Біля кожного завдання вказується його міра складності в балах. Учень сам може контролювати та обирати свою оцінку. При цьому бал, отриманий учнем, складається з кількості виконаних завдань, їх складності та повноти рішення.

В програмі передбачений резерв часу, що може бути використаний для більш поглибленого вивчення деяких тем курсу або на підготовку творчого проекту в кінці навчального року.

Продовжується підготовка учнів 1-11 класів за факультативним курсом «Прикладна інформатика» (автори: Журавльова Л.А. та інш.) за оновленою програмою на 774 години. Фундаментальний підхід, покладений в основу даної програми, ґрунтується на практичній діяльності. Впровадження курсу дає можливість опанування учнями англійської мови невеликим обсягом, поступово ускладнюючи матеріал з кожним наступним рівнем в інтерактивному ігровому середовищі.

Програма має модульну структуру, включає 11 рівнів підготовки, які розраховані на учнів дошкільних, загальноосвітніх і профтехнічних навчальних закладів. Кількість занять у модулях зумовлена концепцією практикуючого навчання і наскрізної підготовки. До складу матеріалу кожного рівня включені:



 1. Основна лінія занять – власне з інформаційно-комунікаційних технологій.

 2. Інтерактивні вправи різного тематичного спрямування.

 3. Система моніторингу навчальних досягнень та еволюції особистості, система кредитування.

Кожний рівень має стандартну структуру і містить такі тематичні модулі:

  1. Комп’ютерні інформаційні технології (апаратне, системне і прикладне програмне забезпечення).

  2. Операції з текстом.

  3. Електронні таблиці.

  4. Бази даних.

  5. Графіка і мультимедіа.

  6. Програмування,

складність яких поетапно зростає.

Заняття проводяться у після урочний час з групами учнів не більше 10 осіб, які формуються за результатами попередньої співбесіди або тестування



Курс супроводжується потужною навчально-методичною підтримкою: повний навчальний комплекс, що включає для учнів – підручник, настанови з виконання лабораторних робіт, робочий зошит і унікальне ігрове програмне забезпечення, а для вчителя – настанови з проведення теоретичних занять і лабораторних робіт, методологія запровадження програми, багатий вибір додаткових навчально-методичних матеріалів, зокрема, комп’ютерних ігрових завдань.

З 2007 року проект «Прикладна інформатика» почав впроваджуватися в Луганській області як Всеукраїнський експеримент за темою: «Організаційно-педагогічні умови використання інформаційних комп'ютерних технологій в позаурочний час діяльності учнів початкової школи» в Лутугинській спеціалізованій школі І-ІІІ ст. і КЗ «ЛСЗШ І-ІІІ ст. №28» (наказ МОНУ №799 від 11.09.2007 р.). У 2008 році до проекту приєдналися 6 навчальних закладів: Антрацитівська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №5, Молодогвардійська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №7 м. Краснодона, Попаснянська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1, Попаснянська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №20, Попаснянська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №25, Мирнодолинська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Попаснянського району (наказ МОНУ №698 від 28.07.2008 р.). З 2009 року року в проекті стали працювати ще 3 навчальних заклади Попаснянського району (Комишуваська ЗОШ І-ІІ ст., Троїцька ЗОШ І-ІІІ ст.), Лутугинський НВК.

Кожний навчальний заклад в рамках експерименту досліджує окремий напрямок із загальної теми і рухається до очікуваних результатів (див. Таб. 3).


Таблиця 3. Перелік загальноосвітніх навчальних закладів Луганської області,

які беруть участь у Всеукраїнському експерименті за темою:

«Організаційно-педагогічні умови використання інформаційних

комп’ютерних технологій у позаурочній діяльності учнів початкової школи»




№ п/п

Місто (район)

Повна назва навчального закладу

Термін проведення дослідно-експериментальної роботи, коли та ким затверджено експеримент (номер документу)

Напрямок

роботи



Очікувані результати

1.

м. Антрацит

Антрацитівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5 Антрацитівської міської ради Луганської області

2008-2012 роки.
Наказ МОН України №698 від 28.07.2008 р.

1. «Впровадження інформаційно-комунікативних технологій щодо підготовки учнів до вивчення англійської мови в спеціалізованій школі»

2. «Зорова гімнастика та особливості використання вправ для розвитку мілкої моторики на рівнях KG, STD 1»




1. «Система моніторингу еволюції особистості в процесі навчання за програмою «Прикладна інформатика»

2. «Технологія навчання в межах інклюзивного навчання за програмою «Прикладна інформатика»



2.

Лутугинський район

1. Комунальний заклад «Лутугинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Лутугинського району Луганської області»;

2. Комунальний заклад «Лутугинський навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - ліцей №1 Лутугинського району Луганської області»



2007-2012 роки.
Наказ МОН України №799 від 11.09.2007 р.

«Система моніторингу навчальних досягнень учнів з інформаційних технологій»

 1. Розробка комп’ютерних тестів для рівнів KG-STD 3.

 2. Розробка методичних рекомендацій для вчителя щодо оцінювання навчальних досягнень учні з «Прикладної інформатики» із використанням комп’ютерних тестів.




3.

Попаснянський район

Попаснянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Попаснянської районної ради Луганської області

2008-2012 роки.
Наказ МОН України №698 від 28.07.2008 р.

«Використання додаткових модулів на заняттях з «Прикладної інформатики» рівнів KG, STD 1-2»

«Технологія подання додаткових модулів міжпредметних зв’язків» (математика, знання про світ, ручна праця тощо)

4.

Попаснянський район

Мирнодолинська загальноосвітня школа I-IIІ ступенів Попаснянської районної ради Луганської області

2008-2012 роки.
Наказ МОН України №698 від 28.07.2008 р.

«Використання додаткових модулів на заняттях з «Прикладної інформатики» рівнів KG, STD 1-2»

«Технологія подання додаткових модулів міжпредметних зв’язків в умовах сільської школи» (математика, знання про світ, ручна праця тощо)

5.

м. Краснодон

комунальна установа «Молодогвардійська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 Краснодонської міської ради Луганської області»

2008-2012 роки.

Наказ МОН України №698 від 28.07.2008 р.



 1. «Розробка методики експіриєнтивного навчання за програмою «Прикладна інформатика» англійською мовою для учнів країн, які не є носіями цієї мови»

 2. «Технологія навчання англійської термінології до уроків програми «Прикладна інформатика»




Розробка навчально-методичного комплексу: робочий зошит учня уроків англійської термінології рівня KG (30 уроків українською та англійською мовами), настанови для вчителя щодо проведення уроків англійської термінології рівня KG (30 уроків українською та англійською мовами) та CD-диск із аудіо-, відео- та мультимедіа матеріалами для вчителя), звіт, презентація, відеоуроки

6.

м. Луганськ

Комунальний заклад «Луганська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 28»

2007-2012 роки.
Наказ МОН України №799 від 11.09.2007 р.

1. «Використання ІКТ в навчанні молодших школярів»

2. «Використання мультимедійних засобів в ігровому підході при роботі в програмі «Aqualend» в позаурочний час»



Розробка презентацій, відеоуроків

Протягом 2007-2011 рр. у проекті прийняло участь 16 учителів інформатики та англійської мови й понад 160 учнів початкових класів ЗНЗ Луганської області (див. Діаграму 4).




Результатами роботи в проекті протягом 3-х років є:

 1. Колективом Молодгвардійської СЗШ №7 м. Краснодону – членами Міжнародної робочої групи проекту Аптек – була розроблена і апробована «Технологія навчання англійської термінології на уроках "Прикладна інформатика. Рівень KG». (Розроблено посібник для учителя, робочий зошит для учня). Технологія відмічена Дипломом міжнародної виставки «Сучасна освіта-2009».

 2. Колективом Лутугинської спеціалізованої школи, Лутугинського НВК і Антрацитівської спеціалізованої школи №5 розроблено і апробовано технологію «Системи моніторингу навчальних досягнень учнів і еволюції особи в процесі навчання» (Розроблено комп'ютерні тести, методичні рекомендації моніторингового дослідження і розвиваючі методики).

 3. Колективом Попаснянської СЗШ №1 розроблено і апробовано «Інтерактивні розвиваючі вправи для реалізації міжпредметних зв'язків (математика, знання про світ, інформаційні технології в музиці, в малюванні і дизайні (ручна праця). (Розроблений і апробований методичний посібник).

Усім цим розробкам була дана висока оцінка індійськими координаторами Проекту Аптек в Україні і Центром цього Проекту в м. Києві. Колективи навчальних закладів у 2010-2011 рр. було нагороджено дипломами за особистий творчий внесок в удосконалення змісту навчально-виховного процесу та медалями за значний внесок у розвиток науково-педагогічного проекту «Прикладна інформатика».
Додаткове навчально-методичне забезпечення інформатики

Загальноосвітнім навчальним закладам, де в 9 класі інформатика викладається за підручником І.О. Завадського, І.В. Стеценко та О.М. Левченка, рекомендовано використовувати в навчальному процесі «Практикум і робочий зошит» для 9 класу (автори І.О. Завадський, О.В. Пасічник, В.В. Бойчук), а також методичні розробки з викладання інформатики у 9 класі (автори І.О. Завадський, О.В. Пасічник). У практикумі і робочому зошиті наведено покроковий ходу виконання всіх вправ, умови яких є у підручнику, численні завдання дослідницького і творчого спрямування, а також кросворди і ребуси з матеріалу усіх розділів. У кожному розділі ці завдання підібрано так, щоб охопити ними весь матеріал, який висвітлюється у відповідному розділі підручника й закріпити якомога ширший спектр мисленнєвих навичок: вміння складати алгоритми, класифікувати об’єкти, знаходити їх спільні та відмінні властивості, зіставляти факти, формулювати твердження тощо. Завдання диференційовано за кількома рівнями складності.

Видання «Методика викладання інформатики у 9 класі» складається з двох частин. У першій наведено поурочне планування курсу інформатики для 9 класу, а у другій містяться розроблені згідно з рекомендаціями АПН плани-конспекти 32 уроків інформатики, що розраховані на два варіанти викладання курсу інформатики: в обсязі однієї та двох годин на тиждень. До видання додається компакт-диск з тестами до всіх тем курсу, а також презентаціями й допоміжними навчальними матеріалами до всіх уроків.

Згадані навчально-методичні видання стануть корисними й для тих шкіл, де інформатика у 9 класі вивчається за підручниками інших авторів. Інтернет-підтримка курсу здійснюється на порталі Інформатика у 12-річній школі» (http://itosvita.ucoz.ua), де опубліковано онлайновий навчальний засіб «Інформатика-9».

Методичний посібник «Інформатика. 9(10) клас: методичний супровід» (автор – П.М. Малий) складається з календарно-тематичного та поурочного планування з інформатики для 9(10) класу.

Вказані методичні матеріали відповідають програмі з інформатики для учнів 9-10 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Календарне планування дозволяє рівномірно розподілити в часі зміст курсу, ефективно поєднати практичні роботи з вивченням нового матеріалу.

Поурочне планування курсу деталізує наведене календарне планування. Автор пропонує різні типи уроків за основною дидактичною метою. Структура кожного уроку відповідає його типу та містить спеціальні позначення, що передують розповіді вчителя, опитуванню учнів, практичним роботам, демонстраціям та іншим структурним елементам (пояснення умовних позначень містить легенда, подана у передмові). Плани уроків мають чітку логічну спрямованість відповідно до навчальної і виховної мети.

Слід зазначити, що посібник не перевантажений науковим матеріалом, але й не обмежується розглядом лише найпростіших питань курсу інформатики. Видання є збалансованим, у ньому вдало поєднується достатньо глибокий рівень вивчення технологій із доступністю матеріалу для учнівського сприйняття.

У ході викладу тієї чи іншої теми автор посилається на робочий зошит, іншу досить вдалу авторську розробку. До кожного уроку підібрані відповідні завдання з робочого зошита. Важливим доповненням до рецензованого посібника є диск із інформаційними матеріалами в електронному вигляді, який містить презентації до розповіді вчителя та файли для практичних робіт. Змістове наповнення диску не повторює, а вдало доповнює матеріали підручників.

Автор пропонує розповідь учителя супроводжувати демонстраціями з використанням програмного комплексу NetOpSchool.

Навчальний посібник «Робочий зошит з інформатики. 9(10) клас» (автор – П.М. Малий) містить різнопланові завдання різного рівня складності для кожного уроку курсу інформатики 9(10) класу, а також матеріали практичних робіт, обов’язкових для виконання та оцінювання.

Розподіл навчального матеріалу здійснено відповідно до авторського календарного та тематичного планування, наведеного у методичному посібнику «Інформатика. 9(10) клас: методичний супровід», окремі завдання знаходяться на електронному додатку до вказаного видання. Саме тому робочий зошит слід розглядати як невід’ємну складову авторського навчального комплекту.

Кожен розділ даного посібника містить матеріали уроків, в яких є завдання різного типу та рівня складності, що сприяють розвитку логічного мислення, засвоєнню нового матеріалу і оволодінню практичними навичками роботи з комп’ютером.

У посібнику використано багато оригінальних цікавих завдань ігрового характеру (ребуси, кросворди тощо), що дозволяє урізноманітнити уроки, здійснювати диференційований підхід. Зошит багатий ілюстративний матеріал, структурні елементи уроків виділені спеціальними умовними позначеннями, а тому робота з посібником не викликає ускладнень.

З метою ефективної організації навчання інформатики в 9(10) класі загальноосвітньої школи є сенс комплексного використання обох посібників у організації навчального процесу з предмета.

Для методичної підтримки за даними посібниками, он-лайнового тестування та оцінювання учнів автором створена веб-сторінка за адресою http://testportal.if.ua/subject.php?course=1273 .

При організації навчально-виховного процесу і оснащенні навчального середовища в кабінеті інформатики слід користуватись «Положенням про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів», (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 20.05.2004 №407, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.06.2004 р. № 730/9329) та Наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 16.03.2004 року № 81 «Про затвердження Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.05.2004, за № 620/9219.

Використання комп’ютерної техніки на уроках збільшує навантаження на дитину. Тому керівникам навчальних закладів необхідно постійно контролювати дотримання вимог Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63 та Державних санітарних норм і правил улаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режиму праці учнів на персональних комп’ютерах, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 30.12.98 № 9.

Усі навчальні програми з інформатики (крім безмашинного варіанту) розраховані на вивчення інформатики за умов постійного доступу учнів до комп’ютерів. На кожному уроці інформатики класи діляться на підгрупи так, щоб кожен учень був забезпечений індивідуальним робочим місцем, але не менше 8 учнів у підгрупі (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 року №128).

За рішенням місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування класи можуть ділитися на групи і при наповнюваності, меншій від нормативної, за рахунок бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів (лист Міністерства освіти і науки України від 07.05.2004 року №1/9-252).

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   28


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка