Заява попереджує громадян, щоб критично ста-вилися доСкачати 60.37 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір60.37 Kb.
#17722
Заява попереджує громадян, щоб критично ста-вилися до неперевірених методів у медицині, які небезпечні для здоров’я пацієнтів, і перестерігає, що вже є засвідчені випадки смерті, бо хворі не використали можливостей сучасної наукової медицини. Професор, доктор медицини, член Словацької Академії Наук В.Зігмунд, на питання, чи ця заява відноситься також і до гомеопатії, відповів однозначно: ТАК!

3. Голова Академії Наук Чеської республіки, професор, доктор наук В. Заграднік так характеризує гомеопатію: «Це є ірраціональний світ – світ видумок і повір’їв».

Отже, з вищевказаного чітко видно, що твердження про те, що гомеопатія – це наукова дисципліна, є великою брехнею! Твердження, що гомеопатичні ліки не мають шкідливої дії також є брехнею.

Ідеолог гомеопатії, доктор Тайлор Кент, визнав: «Я зустрівся з пацієнтом, який 7 років страждав від наслідків гомеопатичного медикаменту «Lachesis» – зміїної отрути. Маю пацієнтів, які страждають від «Sulphur» та інших сильнодіючих ліків. Шкідлива дія тих ліків проявляється ще декілька років після їх вживання.»Доктор Т. Кент далі наводить такі дослі-дження: «Всі гомеопатичні ліки впливають пе-редусім на волю і свідомість.» Деякі діють і на одне, і на друге. Вони мають вплив на вольові і розумові здібності, а також діють на тканини, функції і відчуття. Результати дослідів над «Aura» свідчать, що він найбільше діє на чуття. Найсиль-нішою є любов людини до життя. Aurum” діє так сильно, що нищить ту любов і людина закінчує життя самогубством. Argentum” нищить чуй-ність – людина перестає бути раціональною, пам’ять руйнується.

Так діє кожний гомеопатичний медикамент. Спершу впливає на людську думку, а потім по-ширюється на цілий організм». (Kent J.T., Předná-šky o homeopatické léčbě, Alternativa, Praha, 1994).Підкреслюємо, що це є цитата відомого представника гомеопатії, а не її противника!

Отож, бачимо, що гомеопатія не має нічого спільного з серйозною медициною і негативно діє на здоров’я людини. Виникає питання: Що є основою гомеопатії і з чого вона походить? Її коріння сягає магії і віщування. Це є причина, чому Церква щодо гомеопатії не може мовчати. Доказом того, що тут дійсно йдеться про магію, є три принципи, на яких побудована гомеопатія. Четвертий принцип торкається віщування.

Розберемо їх докладніше:

Першим і основним принципом є правило «Simile» (подібне-подібним). Це є також основне правило магії. Маг або шаман, коли хоче комусь нашкодити, то робить собі подібну річ, напри-клад, фігурку людини, а потім їй проколює гол-кою руки і ноги й посилає негативну енергію – демонів, щоб даній особі захворіли руки і ноги. Цей закон «Simile» стосується не тільки чорної магії і т. зв. пороблення, але також і білої магії через т. зв. відроблення для оздоровлення. Цей принцип, на якому ґрунтується магія, також є основою гомеопатії.

Другим принципом є закон розрідження (потенціювання).

Діюча речовина, з якої готують гомеопатич-ний препарат розріджується. У розчині Д30 вже немає ні одної молекули діючої речовини. Роблять розчини Д100, Д200, Д1000 і більше. Отож, слід усвідомити, що те, що має лікувати, не є лікуюча речовина, але якась нематеріальна енергія, тобто щось духовне! Кожному мусить бути зрозуміло, що тут мова вже йде про алхімію і про магію. Знову приходимо до висновку, що те, що лікує, є духовне, але яке?!Третім принципом є закон про стріпу-вання.

Деякі стріпують ці т. зв. ліки вручну, як, на-приклад, англійська фірма ГЕЛІОС. Деякі стріпу-ють на механічних пристроях. Основоположник гомеопатії Ганеманн надавав стріпуванню більше значення, як розрідженню. Він був переко-наний, що в процесі стріпування гомеопатична заготовка набирає космічної енергії. Поляки називають основу гомеопатичного «ліку»: «Космічна енергія в пляшках!»Четвертим принципом є т.зв. гомеопатич-на типологія.

Про неї влучно висловилися професори Карлового університету: «Гомеопатична ти-пологія подібна до астрологічних гороскопів». Отже, йдеться про віщування. Вважаємо, що слід звернути увагу на те, що основоположник гомеопатії С. Ганеманн був членом двох масонських лож.» «Який корінь, такі плоди!», – як каже приказка.

Суть гомеопатії базується на магії і віщу-ванні. Обидві ці форми засуджені Божим Словом у Старому і Новому Завіті. Сучасний катехизм у статтях 2116-2117 також засуджує окультизм у всіх його формах.

Не дозвольмо себе обманути тим, що деякі кажуть, що гомеопатія нібито помагає. Це для нас християн не може бути критерієм. Ми мусимо керуватися моральними критеріями, які встано-вив Божий закон. Подібно до того, як і аборт, виконаний легально чи нелегально, завжди є вбивством, а, отже, гріхом проти 5 Божої запо-віді, так і гомеопатична практика шарлатана чи християнського лікаря, завжди є гріхом проти Першої заповіді Божої.

Що ми маємо робити з гомеопатичними ліками?

Викинути їх. І надалі було б добре перестерігати лікарів і аптекарів, які попали в пастку і шкодять своїй душі і душам інших! Розкажіть їм, що те, чим займаються, не має нічого спільного з серйозною наукою, але це – очевидна магія!

Журнал «Milujcie się» (nr.3-2004) так висловлюється на тему гомеопатії: «У випадку гомеопатії маємо справу з певним світоглядом, який суперечить духу Євангелії. Гомеопатія починається з окультизму і ним же й закінчується (...) Християни мають розуміти, що вона опирається на хибні і небіблійні засади, і відтак збиває з істинного шляху своїх прихильників (ks.Daroszewski, Leczenie podobnym czy zwodzenie niwiadomym?, “Nie z tej ziemi”, 1999, nr.100, s. 64). Тут варто звернутися до Катехизму Католиць-кої Церкви: “Усі практики магії чи чарів, через які прагнуть оволодіти таємничими силами, щоб, послуговуючись ними, осягнути надпри-родну владу над ближніми – навіть з метою забезпечення їм здоров’я – перебувають у сер-йозній суперечності із чистотою релігійності” (тобто є гріхом) (ККК, 2117).

Гомеопати у своїх методах лікування застосовують езотерику (звернення до потаємних знань): трактують ліки як фетиш або талісман. Вони звертаються з одного боку, до вищої сили, а з другого – до спіритуалістич-ного медіума в пошуках нових лікарських засобів. (Див.: о. Рosacki, Encyklopedia “Bialych plam”, t. VII, s.63-64). Езотерична література цілком недвознач-но доводить, що там (тобто в акупунктурі й го-меопатії) використовуються не природні сили, а сили духів. Тож, звертаючись до таких терапій, ми відчиняємо ворота цим істотам (dr. Maria Meyer з Ганноверського університету; лекція, виго-лошена 28.04.1999 р.).

Немаловажним є також факт, що гомеопа-тія виникла внаслідок інформації, яка була пере-дана Ганеманну під час спіритичних сеансів. Принагідно зауважимо, що він до того ж був членом масонської ложі.Відтак чинником, який змушує нас відкинути гомеопатію, не стільки є проблеми її успішності чи, навпаки, неуспішності в процесі лікування, скільки її окультні конотації.

Критиці науковців підлягає сама суть гомео-патії, а також способи досліджень лікарських пре-паратів. Автори підкреслюють факт, що при та-кому великому ступені розрідження речовини, яке використовується в цьому методі, практично повністю зникає її первісна доза. Сучасна наука поки що не знайшла жодних доказів, що гомеопатичні ліки, які вже не містять слідів речовини, яку розводять, чимось відрізняються від речовини-розчинника (doc. dr. hab. Tyczkowski, mgr. Tyczkowska, Wiara czyni cuda, “Wiedza i Zycie”, grudzień 2000). Що це значить? Гомеопатія викликала зацікавлення у всі часи. Продавати ніщо за гроші. Під-креслювати, що власне ніщо і є суттю ліків. Інформувати клієнтів, що вони отримують ніщо. І вже нікому й ніколи навіть на думку не спаде використовувати ніщо. Оце й є поріг трансценденції (prof. Gregosiewicz, Homeopatia – kpiny z medycyny, “Medicus”, kwiecień 2002).

Тим паче, і це варто пам’ятати, що наукова література на тему гомеопатії фінансується майже виключно французькими лабораторіями BOIRON та DOLISOS, які виробляють гомеопа-тичні препарати. Жоден незалежний науковець ніколи не підтверджував результатів цих дослі-джень. Жоден серйозний науковий часопис не по-дає статей на тему гомеопатії (prof. Gregosiewicz, Homeopatia – kpiny z medycyny, “Medicus”, kwiecień 2002).

Є підстави вважати, що популярність цього методу лікування є викликана атмосферою псевдонауковості, яка панує довкола нього, а також надзвичайно дорогою рекламою».
Гомеопатія


О


станнім часом ми вже призвичаїлися до поняття «гомеопатія». Проте більшість людей не знає звідки воно походить. Гомеопатію пропагують як нову, нешкідливу і кращу лікувальну систему. Однак, насправді тут йдеться про замасковану магію.

Слід звернути увагу на те, що про гомео-патію говорять науковці. На їхню думку гомео-патія не має нічого спільного з солідною наукою:1. Авторами книги «Альтернативна меди-цина, можливості і ризик» є колектив 16-ти про-фесорів і докторів наук Карлового університету в Празі. Після критичного розгляду на ст.68 вони прийшли до такого висновку: «З погляду наукової медицини однозначно відкидаємо гомеопатію як систему, основану на ірраціональних принципах. Гомеопатичні ліки відкидаємо, тому що їх ліку-вальна дія не була доведена!»

2. Заява Словацького лікарського товарис-тва проти неперевірених лікувальних методів у медицині (грудень 1995року). Її підписали 30 найвизначніших лікарів-спеціалістів у Словаччині.
Каталог: res
res -> Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Івано-Франківськ, 2007
res -> Теми рефератів для професійно-орієнтованої дисципліни «Вступ до спеціальності»
res -> Мистецтво в сучасній школі: проблеми, пошуки. За загальною редакцією професора М. В. Вовка Випуск IIІ івано-Франківськ Видавничо-дизайнерський відділ ціт 2009
res -> Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу «Педагогіка» Основні положення щодо організації самостійної роботи студента
res -> Предмет і основні категорії педагогіки
res -> Соціально-культурні компетенції

Скачати 60.37 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка