Завідувач Сумського днз №39Сторінка2/5
Дата конвертації06.04.2016
Розмір1.12 Mb.
1   2   3   4   5


3.4. ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ

Тема

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

І.

«Завдання освітньої діяль-ності педагогічного колек-тиву на 2015 – 2016 навча-льний рік»

1.1.Аналіз роботи педагогічного колективу за минулий навчальний рік.

1.2.Обговорення та затверд-ження плану роботи ДНЗ на новий навчальний рік. Напрямки діяльності та завдання педагогічного коле-ктиву.

1.3. Обговорення інструктивно-методичних рекомендацій «Про організацію освітньої роботи в ДНЗ у 2015-2016 н.р.» від 20.05.2015 р. №1/9-249;

Концепції національно-пат-ріотичного виховання дітей та молоді на 2015-2019 р.р.;

Наказу МОН України від 20.04.2015 №446 «Про затвер-дження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у ДНЗ різних типів та форми власності».

1.4. Затвердження орієнтовного розподілу занять на тиждень, режиму роботи груп;

форми планування освітньо-виховного процесу, графіки роботи гуртків, проведення свят і розваг.

1.4. Підготовка груп та вихо-вателів до нового навчального року.

1.5. Підведення підсумків лі-тнього оздоровчого періоду.31.08.2015

Завідувач

С.М. Карапиш
Вихователь-методист

О.В. Дейнека


Сестра медична старша

Н.С. Демченко


II.


«Здоровий спосіб життя, як основа подальших успіхів у формуванні особистості дитини»

2.1. Актуальність проблеми зміцнення здоров’я дітей в сучасних умовах дошкуль-ного закладу.

2.2. Довідка тематичної перевірки про стан фізкуль-турно-оздоровчої роботи в дошкільному закладі.

2.3. Психолого-педагогічні умови збереження психі-чного здоров’я дошкільників.

2.4. Формування фізичних якостей та здорового способу життя відповідно до програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

2.5.Впровадження іннова-ційних оздоровчих техно-логій в освітній процес.


22.12.2015

Завідувач

С.М. Карапиш
Вихователь-методист

О.В. Дейнека

Практичний психолог

М.М. Линник

А.І. Савенко


IIІ.


«Патріотичне виховання дошкільників засобами інтегрованої діяльності»

3.1.Патріотизм як основа сучасного виховання дітей. (доповідь)

3.2.Довідка тематичної пере-вірки «Форми та методи роботи з дітьми дошкільного віку по вихованню у них патріотичних почуттів».

3.3.Методи і прийоми форму-вання патріотичних почуттів у дошкільників. (доповідь)

3.4.Шляхи реалізації завдань патріотичного виховання в повсякденному житті (з досвіду роботи).

3.5.Національний куточок у групі – одна із форм роботи виховання в дошкільників пат-ріотичних почуттів (виставка-презентація)23.03.2016

Завідувач

С.М. Карапиш


Вихователь-методист

О.В. Дейнека

Практичний психолог

М.М. Линник


Вихователі:

Н.П. Голінська


Н.Г. Ліжніченко

IV


«Підсумки навчально-пізнавальної діяльності за 2015-2016 навчальний рік»

4.1.Творчі звіти педагогів про здобутки і недоліки в роботі (виставка-презента-ція).

Рівень оволодіння знаннями і вміннями, навичками вихо-ванцями дошкільного навча-льного закладу.

4.2.Результати навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі – досягнення і недоліки (аналіз річного плану).

4.3.Функціональна та мора-льно-вольова готовність дітей до навчання в школі (результати психологічного обстеження).

4.4.Аналіз показників засво-єння основних рухів дітьми старшого дошкільного віку (довідка за результатами обстеження).

4.5. Звіт спеціалістів про виконання планів гурткової роботи, її результативність.

4.6.Організація та прове-дення літнього оздоровлення дошкільників навчального закладу.


24.05.2016
Завідувач

С.М. Карапиш

Вихователь-методист

О.В. Дейнека

Практичний психолог

М.М. Линник

Сестра медична старша

Н.С. Демченко3.5. КУРСОВА ПЕРЕПІДГОТОВКА ТА

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ


№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка

про виконання

1.

Направити на курси підвищення кваліфікації вихователів:

 • Бондарь Н.В.;

 • Васильченко Я.В.;

 • Голінську Н.П;

 • Каруцьку О.І.;

 • Ігнатенко М.О.

Згідно з графіком

Завідувач

С.М. Карапиш


2.

Атестувати педагогів:

 • Жолудь Д.І.

 • Васильченко Я.А.;

 • Голінську Н.П;

 • Каруцьку О.І.;

 • Ігнатенко М.О.

Березень

2016 р.


Завідувач

С.М. Карапиш


3.

Вивчити систему роботи педагогів, які підлягають атестації. Надати методичну допомогу вихователям, що атестуються.

Упродовж року

Завідувач

С.М. Карапиш

Вихователь-методист

О.В. Дейнека

Атестаційна комісія


РОЗДІЛ IV
ВИВЧЕННЯ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ


№ з/п

Зміст робот

Вид

контролю

Форма

відображ.

Група

Термін

Відмітка

про виконання

1.

Підсумки підготовки до нового навчального року.


Оперативний

До наказу

Усі групи

Вересень
2.

Планування навчально-пізнавальної діяльності.

Попереджу-

вальний


Інформація до відома

Педагоги

Щомісяця
3.

Організація життєдіяльності та стан навчально-виховної роботи дітей раннього віку.

Комплексний

До наказу

Група №1

Група №2Січень

Березень

4.

Медико-педагогічний контроль за оздоровчою роботою ДНЗ.

Оперативно-оглядовий

Протоколи МПК

Молодщі

Старщі групи1 раз на квартал

5.

Рівень адаптації новоприбулих дітей до умов дошкільного закладу.

Тематичний

До ППК

Групи раннього віку


Вересень

Жовтень

6.

Організація фізкультурно-оздоровчої та здоров’язбере-жувальної роботи в дошкільному закладі.

Тематичний

До педради

Всі вікові групи

Грудень
7.

Підготовка до занять, підбір наочно-дидактичного матеріалу.

Оперативно-оглядовий

Інформація

до відомаПедагоги

Система-тично
8.

Форми та методи роботи з дітьми дошкільного віку по вихо-ванню у них патріотичних почуттів.

Тематичний

До педради

Всі групи

Березень
9.

Емоційно-вольова гото-вність дітей старшого дошкільного віку до нав-чання у школі.

Тематичний

До педради

Старші групи

Квітень
10

Якість впрова-дження рішень педрад.

Оперативно-оглядовий

Інформація до відома

Педагоги

Система-тично
11

Вивчити стан ведення документації відповідно до Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах

Оперативно-оглядовий

Інформація

до відомаПедагоги

Вересень Квітень
12

Проаналізувати стан здоров’я та стан відвідування дітьми ДНЗ

Комісія ДНЗ

Інформація

до відомаВсі групи

Щомісяця
13

Вивчити стан виконання інструкції з охорони життя і здоров’я дітей

Попереджу-вальний

Інформація

до відомаВсі групи

Січень, березень, червень, вересень

РОЗДІЛ V
ОРГАНІЗАЦІЙНО – ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА
5.1. ЗАХОДИ ВЗАЄМОДІЇ ДНЗ ІЗ ШКОЛОЮ


№з/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Скласти і обговорити спільний план заходів ДНЗ і школи №20

Вересень

Завідувач

С.М. Карапиш


Вихователь-методист

О.В. Дейнека


2.

Організувати екскурсію до школи №20 дітей випускних груп:

 • знайомство з класами й учителями;
 • відвідування шкільної бібліотеки;
Вересень

Лютий
КвітеньВихователь-методист

О.В. Дейнека


Вихователі
Шкільний бібліотекар
Вихователі

Вчителі

3.

Організувати взаємовід-відування занять вчителями і уроків – вихователями

Упродовж року

Завідувач

С.М. Карапиш


Вихователь-методист

О.В. Дейнека


4.

Бесіда з дошкільниками про школу

Упродовж року

Вихователі

5.

Виставка дитячої творчості

«Умілі руки»Травень

Вихователі, вчителі
6.

Запросити представників школи для зустрічі з батьками з питань підготовки дітей до шкільного життя

Березень

Завідувач

С.М. Карапиш7.

Бесіда за круглим столом з питань забезпечення насту-пності у діяльності дитсадка і школи

Травень

Завідувач

С.М. Карапиш9.

Загальні батьківські збори представників дошкільного закладу та школи

Травень

Вихователі, вчителі5.2. ЗАХОДИ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКЛАДУ З УСТАНОВАМИ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ

№ з/п

Тема

Термін

Відповідальний

Відмітки про виконання

1

Спільні заходи з:
СОІППО
Театром дітей та юнацтва
Палацом дітей та юнацтва

2015-2016Вихователь-методист

О.В. Дейнека

2

Управління надзвичайних ситуацій
Охорона праці
Пожежна охорона

2015-2016


Вихователь-методист

О.В. Дейнека

5.3. ПЛАН РОБОТИ З БАТЬКАМИ

№ з/п

Тема

Термін

Відповідальний

Відмітки про виконання

1.

Фотовиставка «У нашій родині – здорова дитина»

Вересень

Вихователь-методист

О.В. Дейнека


2.

Виставки:

 • «Україна – єдина країна»

 • «Осінній вернісаж»

 • «Зимова казка»

 • «Весняні замальовки»

 • «Пасхальний натюрморт»

 • «Малята за безпеку на дорогах»

Вересень
Грудень

Березень

Квітень


Травень

Вихователь-методист

О.В. Дейнека

3.

Спортивне свято за участю батьків «Швидкі, спритні і сміливі»

Листопад

Вихователі старших груп
4.

Співпраця з батьками-переселенцями у розвитку здорової дитини

Упродовж року

Вихователі, практичний психолог
6.

Залучення батьків до свят та розваг

Упродовж року

Вихователі, музкерівники
7.

День знань. День міста

Тиждень толерантності

Тиждень захисту прав дітей

Новий рік. Різдво Христове

Міжнародний жіночий день

Міжнародний день театру

Великдень


Вересень

Листопад


Грудень

Січень


Березень

Березень


01.05.2016

Вихователь-методист

О.В. Дейнека, практичний психолог

М.М. Линник вихователі

8.

День сміху

Всесвітній день землі

Тиждень психології

День відкритих дверей

Тиждень родини


Квітень

Завідувач

С.М. Карапиш

Вихователь-методист

О.В. Дейнека, практичний психолог

М.М. Линник вихователі

9.

День перемоги

Тиждень БЖД в ДНЗ

День сім’ї

День матеріТравень

Вихователь-методист

О.В. Дейнека

Вихователі

10.

День захисту дітей

Червень

Вихователь-методист

О.В. Дейнека

Вихователі

11.

Конкурс малюнків до Дня незалежності України

Серпень

Вихователі

КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ БАТЬКІВ


з/п


Зміст роботи

Форма відображення

Термін

виконання

Відповідальний

Примітка

I.

1. Як зарадити сльозам

новачка.
2. Ігри в період адаптації дитини до дошкільного закладу.Консультація

Практикум для батьківВересень

Вихователі,

Практичний психолог

М.М. Линник

II.

1. Нові діти: практикум для батьків і фахівців.
2. Мистецтво дарувати любов.

Практикум для батьків
Тренінг

Жовтень

Вихователі

Практичний психолог

М.М. Линник

III.

1. Режим життя дітей в сім’ї.

2. Проведення фізкуль-турно-оздоровчої роботи з дітьми вдома (пам’ятка).БесідаЛистопад

Вихователь-методист

О.В. Дейнека, вихователі


IV.

1. Природничо-еколо-гічне виховання дітей дошкільного віку.
2. Правове виховання і педагогіка толеран-тності в сім’ї.

Консультація

КонсультаціяГрудень

Вихователь-методист

О.В. Дейнека,


практичний психолог М.М. Линник
V.

1.Доброта і милосердя народжується в сім’ї.
2.Духовна сила української родини.

Круглий стіл

КонсультаціяСічень

Практичний психолог М.М. Линник

Вихователі


VI.

1. Стосунки, побудовані на довірі та повазі.
2. Навчаємо дитину правил безпеки.

Консультація

Абетка для батьківЛютий

Вихователь-методист

О.В. Дейнека, практичний психолог М.М. Линник


VII.

1. Як полегшити дитині переживання горя.

2. З роду в рід кладе життя мости без коріння саду не цвісти.Консультація

Бесіда


Березень

Вихователь – методист

О.В. Дейнека


Вихователі
VIII.

1. Народні обряди як засіб виховання елементів національної свідомості.
2. Що посієш, те й пожнеш.

Консультація

БесідаКвітень

Вихователь – методист О.В. Дейнека

ВихователіIX.

1. Про що мають пам’ятати батьки під час вступу дитини до першого класу.
2.Шестирічний першо-класник: про що мають пам’ятати батьки.

Консультація

Консультація
Травень

Вихователь-методист

О.В. Дейнека,


практичний психолог М.М. Линник
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка