Завідувач Сумського днз №39Сторінка1/5
Дата конвертації06.04.2016
Розмір1.12 Mb.
#289
ТипПротокол
  1   2   3   4   5ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач Сумського ДНЗ №39

«Теремок»

____________ С.М. Карапиш

____________ 2015 р.

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління

освіти і науки

Сумської міської ради

___________ А.М. Данильченко

____________ 2015 р.
СХВАЛЕНО

Протокол педагогічної ради

Сумського ДНЗ №39 «Теремок»

від 31 серпня 2015 р. № 1

РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ

Сумського дошкільного навчального

закладу (ясла-садок) №39 «Теремок»

м. Суми, Сумської області

на 2015-2016 навчальний рік

Зміст плану
РОЗДІЛ І

Аналіз діяльності дошкільного навчального закладу №39 «Теремок» за 2014-2015 навчальний рік…………………………………………………..…….3


РОЗДІЛ ІІ

Завдання діяльності педагогічного колективу на 2015-2016 навчальний рік та оздоровчий період …………………………………………..…...……….………. 16


РОЗДІЛ ІІІ

Методична робота з кадрами……………..………..………………………………17

3.1. Підвищення педагогічної майстерності……………………...…………...…...17

3.2. Удосконалення професійної творчості……………………………….……...26

3.3. Самоосвіта……….……………………………………………………………..29

3.4. Педагогічні ради………………………………….……………………………31

3.5. Курсова перепідготовка та атестація педагогічних працівників…….……..34
РОЗДІЛ ІV

Вивчення стану організації життєдіяльності дітей…………...………………….35


РОЗДІЛ V

Організаційно-педагогічна робота…………………….……………………….….38

5.1. Заходи взаємодії дошкільного закладу із школою………………………..…38

5.2. Заходи взаємодії з установами, організаціями………….…………………….40

5.3. План роботи з батьками…………………………………………….………....41
РОЗДІЛ VІ

Робота методичного кабінету………………………………………………......…..50


РОЗДІЛ VІІ

Адміністративно-господарська діяльність………………………………………..53

7.1. Укріплення матеріально-технічної бази…………………………….………..53

7.2. Загальні збори колективу…………………………………………..………….55

7.3. Засідання ради дошкільного закладу…………………………………………56

7.4. Виробничі наради……………………………………………….………..……57

7.5. Наради при завідувачу……….………………………………………………..58
ДОДАТКИ


 1. Медико-профілактичні заходи……………………………..………….………59

 2. Графіки проведення свят та розваг, театральних дійств……..…………...…64

 3. План проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів…..67

 4. Гурткова робота………………………...…………………...………………….68

 5. План роботи практичного психолога……………………………..………..…71

 6. План роботи вчителів-логопедів………………..………………………...….. 72

РОЗДІЛ І
АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 39 «ТЕРЕМОК»

ЗА 2014 – 2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Дошкільний навчальний заклад працює відповідно до основних положень Конституції України ст.53, Конвенції ООН про права дитини, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», законів України «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарно-епідеміологічних норм», Положення про дошкільний навчальний заклад, концептуальних засад Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, відповідно до вимог Програми навчання і виховання дітей від 2-х до 7-ми років «Дитина», вимог рішення колегії від 03.12.2013 року «Про організацію життєдіяльності дітей у групах раннього віку в дошкільних навчальних закладах міста Суми», Методичними рекомендаціями «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у 2014-2015 навчальному році» від 27.06.2014 №1/9-341 та власного Статуту.

Режим роботи груп дошкільного закладу відповідав запитам батьків: за 12 годинним режимом працювала – 1 група, за 10,5 годинним режимом – 9 груп. Протягом навчального року дошкільний заклад відвідували 230 дітей.

Комплектування груп дошкільного закладу дітьми здійснювалося на підставі реєстрування в електронній базі, заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновками лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення.

Групи укомплектовані відповідно до віку дітей та даних психолого-медико-педагогічних вимог.

Навчально-виховний процес здійснювали 23 педагога, з них: завідувач, вихователь-методист; практичний психолог, учителі-логопеди – 2, музичні керівники – 2, вихователі – 16. Освітній рівень педагогів становить: 14 педагогів (85 %) які мають вищу педагогічну освіту, 9 – середньо-спеціальну (15%).

Педагогічний стаж роботи до 3 років – 6 педагогів; від 3 до 10 років – 6 педагогів; від 10 до 20 років – 5 педагогів; 20 – 25 років – 3 педагога; понад 25 років – 3 педагога.

За результатами атестації в дошкільному навчальному закладі працюють спеціалісти: вищої категорії – 1 (5%), першої категорії – 5 (23%) , другої категорії – 2 (9%) , «спеціаліст» - 5 (23%), присвоєний 9 тарифний розряд – 7 (26%) чоловік, звання «вихователя-методиста» - 1 чоловік (5%), присвоєний 7 тарифний розряд – 2 (9%) чоловік.

Атестація педагогічних працівників у дошкільному закладі проводиться відповідно до ст.54 Закону України «Про освіту», р.6. ст.30 Закону України «Про дошкільну освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року №1255 - 18550, згідно перспективного плану на 5 років у зазначені терміни. Усі документи до організації і проведенню атестації ведуться і оформляються згідно з установленими термінами. В дошкільному закладі складений перспективний план атестації та курсової перепідготовки на 5 років.

За результатами атестації педагогічних працівників 2015 року підтверджено кваліфікаційні категорії: вихователю Передерій В.П. – «спеціаліст першої категорії», вихователю Павленко І.В. - «спеціаліст», вихователю Погребенній В.М. – відповідає займаній посаді та раніше присвоєному дев’ятому тарифному розряду.

Членами атестаційної комісії проводиться вивчення всіх аспектів роботи кожного працівника шляхом організації та перегляду відкритих форм роботи, вивчення документації, оснащення робочого місця атестованого.

З метою реалізації головних завдань адміністрацією дошкільного навчального закладу, на основі діагностики самооцінки педагогів та оцінки адміністрації, був переглянутий рівень професійної майстерності педагогів, сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети. Протягом навчального року підвищили свій професійний рівень на курсах при СОІППО педагоги – Погребенна В.М., Павленко І.В.

Заклад працював за програмою навчання і виховання дітей від 2-х до 7-ми років «Дитина», Базовим компонентом дошкільної освіти, використовував традиційні методики та інноваційні технології: В. Сухомлинського, елементи технології саморозвитку М. Монтессорі; методики з фізичного розвитку М. Єфіменка, пошуково-дослідницьку діяльність.

Це дає можливість забезпечити особистісно-орієнтований підхід до організації життєдіяльності дітей, їх ранню розвинутість, креативність, самостійність, незалежність, самодостатність.

Упродовж 2014 – 2015 н. р. навчально-виховний процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення таких завдань: 1. Удосконалення ефективності роботи з реалізації заходів щодо впровадження здоров’язбережувальної діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей дітей раннього та дошкільного віку.

 2. Продовження роботи щодо створення умов для мовленнєвого розвитку та патріотичного виховання дитини відповідно до сучасних вимог та інноваційних технологій.

 3. Формування трудової діяльності, як важливий засіб компетентності дошкільника в реалізації Базового компонента дошкільної освіти.

З метою вирішення завдань щодо підвищення якості освіти, вдосконалення кваліфікації та професійної педагогічної майстерності, в умовах впровадження Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» були проведені такі заходи: педагогічні ради: «Упровадження в роботу здоров’язбережувальної діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей дітей шляхом інклюзивної освіти»; «Трудова діяльність, як важливий засіб компетентності дошкільника»; «Підсумки навчально-виховної діяльності за 2014-2015 н.р.»; теоретично-практичний семінар на тему: «Трудове виховання дітей дошкільного віку, як педагогічна проблема сучасності»; теоретичний семінар «Використання інформаційно-комунікативних технологій у дошкільному закладі»; майстер-класи для вихователів «Умови які необхідні для створення позитивного мікроклімату в підготовці дітей до шкільного життя», «Народна іграшка – лялька-мотанка»; консультації (групові та індивідуальні), відкриті перегляди «Гарний настрій – гарне здоров’я», «Хліб наче сонце сяє на столі», «Спортивна розвага з елементами логоритміки і психогімнастики», «Подорож до королівства «Грамоти», «Вінок калиновий сплітаю зі звичаїв рідного краю», «Весела подорож», «Впізнай Вітчизну у собі», «На гостину до зайчика»; 13 консультацій для вихователів, 4 консультації для спеціалістів. Велику активність проявили в цих заходах такі педагоги: практичний психолог Линник М.М., музичні керівники Каруцька О.І.Ю, Ігнатенко М.О., вихователі Бондарь Н.В., Лопата Н.М., Максименко Г.В., Ліжніченко Н.Г., Шуляк О.В., Комендант В.М., Савенко А.І., Голінська Н.П., Овчаренко О.І., Передерій В.П.

Протягом року методична робота та робота методичного кабінету проводилась таким чином, щоб сформувати професійну компетенцію, збагатити інтереси, задовольнити духовні і професійні потреби педагогів.

Були досягненні успіхи по співпраці між колективом та батьками по моральному вихованню та мовленнєвій роботі, а саме:


 • Практичним психологом проведений майстер-клас на тему: «Позитивне мислення і саморегуляція»;

 • Засідання круглого столу «Моральна поведінка дитини – тривалий і складний процес розвитку особистості», «Корекція звуковимови у дітей з вадами мовлення».

Впроваджуючи інноваційні технології в практику роботи з дітьми педагоги проводили тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, сюжетно-динамічні заняття в залежності від змісту освітньої діяльності Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», обраного напрямку, що забезпечували високу продуктивність діяльності дітей. Під час таких занять діти розкуті, емоційні, сприймали і вирішували різноманітні пізнавальні та проблемні завдання, активно відповідали на запитання, майже самостійно робили висновки та узагальнення, висловлювали свої судження.

Виходячи із законодавчо-нормативної бази та поставлених завдань, у 2014-2015 н. р. педагогічний колектив закладу створював сприятливі умови для оптимального фізичного та психічного розвитку вихованців, їх емоційного комфорту, виховання та навчання, пізнавальної, рухової активності, функціональних та адаптивних можливостей дошкільників.

Контрольно-аналітична діяльність за навчально-виховним процесом в дошкільному закладі здійснювалася завідувачем, вихователем-методистом та сестрою медичною старшою відповідно до річного плану та особистого планування роботи закладу. Своєчасно були здійснені всі види контролю. У кожній віковій групі щотижня відвідувались заняття та режимні моменти, крім того проводився медико-педагогічний контроль, контроль за виконанням рекомендацій і рішень педагогічних рад, перевірок тощо.

Упродовж навчального року одним із головних завдань педагогічного колективу було збереження психічного та фізичного здоров`я дошкільнят.

Фізкультурно-оздоровча робота проводилась відповідно до «Інструктивно-методичних рекомендацій щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі» № 1/9 – 563 від 16.08.2010 року.

Фізкультурно-оздоровча робота здійснювалась з використанням нетрадиційних методик під керівництвом вихователів груп: проводилися цікаві заняття з фізичної культури, як в спортивній залі, так і на свіжому повітрі, пішохідні переходи, оздоровчі вправи, спортивні розваги, профілактика дитячих захворювань, залучались батьки до родинних свят «Тато, мама і я – спортивна сім’я».

Аналізом їхньої професійної роботи є достатній рівень засвоєння дітьми основних рухів та підвищення емоційного стану дітей.

Проводилося обстеження рухової підготовленості дітей. Дитячий заклад відвідувало в 2014-2015 н.р. 230 дітей, з них обстежено 215 вихованців, отримані такі результати: достатній рівень – 90 дітей (42%), середній рівень – 115дітей (53%), низький рівень – 10 дітей (5%), не обстежено: 15 - дітей (7%) (за станом здоров’я хворіли на період обстеження).

У порівнянні з минулим навчальним роком показники склали: достатній рівень на 27% більше, середній рівень знизився на 32%, але на жаль 5% дітей показали низький рівень у зв’язку з станом здоров’я та низьким відвідуванням закладу.

Медичне обслуговування в дошкільному закладі передбачає надання дітям допомоги у збереженні здоров’я та профілактиці захворювань, у системі здійснюється огляд дітей лікарями-спеціалістами, про що свідчать записи у дитячих справах.

Медичний кабінет оснащений відповідно до Переліку оснащення медичного кабінету дошкільного навчального закладу, Переліку лікарських засобів та виробів медичного призначення у медичному кабінеті ДНЗ для надання невідкладної медичної допомоги, Положення про ізолятор ДНЗ, затверджених наказом МОН України, МОЗ України від 22.09.2005 року №1090/11370, санітарних норм і правилам влаштування дошкільних навчальних закладів. Адміністративних стягнень з боку СЕС та зауважень у поточному навчальному році не було.

Значна увага приділялася профілактиці простудних захворювань в осінньо-зимовий період а саме: застосування оздоровчих напоїв, фіточаїв, дихальної гімнастики, кінезорефлексотерапія, проводилася робота щодо вітамінізації дитячого харчування: систематично у щоденне меню дітей включалися овочеві салати, соки, вітамінні напої, свіжі овочі та фрукти. Така робота дала можливість зміцнити і загартувати організм дітей. Тому загальний процент відвідування дітьми дошкільного закладу становив у 2013 – 2014 н.р. 74%, а в 2014 – 2015 н.р. – 72%.

Сестрою медичною старшою виконані річний та місячний плани роботи на 95%, ведеться облік та аналіз захворюваності.

Аналізуючи стан здоров’я дітей в порівнянні з минулим роком, встановлено, що в 2014-2015 н.р. загальний рівень захворюваності знизився на 130,13 на 1000, складає 1351,85 про 1481,98 в 2013-2014 н.р.

Значно знизилась інфекційна захворюваність на 124,13 на 1000, складає 74,07 проти 198,2 в 2013-2014 н.р. Зниження рівня інфекційної захворюваності відбулося за рахунок меншої кількості захворювань дітей на вітряну віспу, скарлатину. Рівень соматичної захворюваності залишається майже на рівні минулого року і складає 1277,78 проти 1283,78 в 2013-2014 н.р.

Соматична захворюваність знизилась за рахунок зменшення випадків захворюваності на бронхіти, назофаренгіти (гайморити), тонзиліти, аденоїди.

За звітній 2014 рік було зареєстровано зменшення рівня захворюваності по системах органів дихання, травлення, ендокринної системи, органів КМС.

Рівень взятих «Д» облік дітей також знизився на 30 випадків, за рахунок зменшення захворювань опорно-рухового апарату та фтизіатричних захворювань.

Розподіл дітей вікової групи яслі-сад відповідає статистичним показникам:


І – 64%;

ІІ – 34%;

ІІІ – 2%


Фізкультурні групи зменшились в бік основної групи на 5%, зменшення підготовчої групи на 3%, спеціальної на 2%. Це відбулося за рахунок зменшення захворювань КМС (лікуванні дисплазії ККС, плоскостопість, сколіоз, вальгусна деформація ніг та стоп).

Адміністрацією, педагогічним колективом проводиться певна робота щодо створення безпечних умов життєдіяльності та профілактики травматизму учасників навчально-виховного процесу, планується робота зі створення безпечних умов праці, розроблені заходи щодо попередження дитячого травматизму.

Харчування в ДНЗ здійснювалось відповідно до п.5 ст. Закону «Про дошкільну освіту», п.25 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».

Слід відмітити, що з січня 2015 року по червень 2015 року діти отримали овочів – 92%, фруктів – 15%, соків – 39%, сухофруктів – 9%, масла вершкового – 67%, олії соняшникової – 100%, молока, кисломолочних продуктів – 51%, сиру кисломолочного – 60%, сметани – 60%, м’ясопродуктів – 66%, риби – 67%, сиру твердого – 40%, цукор – 88%.

Важливого значення в роботі набували питання виховання позитивного емоційно-ціннісного ставлення до себе та ближнього: самосприйняття, впевненість, радість власної спроможності, почуття свободи, помірковане ставлення до труднощів, критики, помилок, переживання, співчуття та співрадості, готовності допомагати один одному. Саме в цьому активну роботу з дітьми проводила практичний психолог закладу Линник М.М., її робота була спрямована на подолання психологічних труднощів, з якими стикається дитина впродовж дошкільного віку.

Протягом року Линник М.М. приймала участь у загальних батьківських зборах «Підготовка дітей до школи». Вона підвищувала професійні психолого-педагогічні знання педагогів щодо формування педагогічної грамотності, їх професійної зрілості у роботі, проводила з ними тренінги, психологічні проекти, ділові ігри, анкетування, а також надавала інформацію за запитом батьків.

Згідно з планом роботи на 2014-2015 н.р. Марія Миколаївна провела психодіагностичне дослідження готовності дітей старшого дошкільного віку до школи, з метою визначення рівня сформованості різних психічних функцій.

Аналіз результатів показав, що рівень засвоєння вихованцями знань, розвиток їх умінь і навичок збільшився на 5%, рівень розвитку дрібної моторики збільшився на 10% у порівнянні з минулим роком, але рівень розвитку пізнавальних процесів знизився на 8% в зв’язку з низьким відвідуванням дітьми закладу через захворюваність.

Враховуючи всі показники можна вважати, що діти-випускники володіють загально-навчальними вміннями та навичками, вміють узагальнювати, аналізувати, порівнювати. Мають достатній рівень соціального розвитку, дотримуються етичних форм спілкування з однолітками та дорослими, володіють формами висловлювання, вмінням вести діалог, спільно діяти у дитячому колективі.

Це показник того, що педагоги дошкільного закладу вміло впроваджують в практику роботи завдання Базового компоненту дошкільної освіти. Високої результативності у навчально-виховній роботі та підготовці дітей до школи досягли вихователі: В.П. Передерій, Н.П. Голінська, В.М. Погребенна, Т.С. Пікінер, Г.В. Максименко, А.І. Савенко.

Слід відмітити сумлінність, майстерність щоденної роботи учителів-логопедів: О.О. Козацької, Г.Г. Лютової. Зазначені педагоги творчо підходили до втілення інноваційних методик і технологій щодо усунення мовних недоліків своїх вихованців.

Мовленнєвий розвиток дітей у задовільному стані. Розвинуте активне мовлення, граматична будова мовлення. Діти, вільно висловлюють свої думки, прохання у ввічливій формі, діляться своїми враженнями з однолітками і дорослими. Випускники правильно будують прості і складні речення, складають розповіді, переказують літературні твори, розглядають та описують сюжетні картинки.

Із 16 дітей, якими опікувалися учителя-логопеди, 12 дітей йдуть до школи: з виправленим мовленням - 10 дітей; з поліпшенням - 2 дитини. У порівнянні з минулим роком на 4% покращилася мовленнєва готовність дітей до школи.

Завдяки своїй наполегливості, творчості і професійності були виготовлені дидактичні матеріали: «Веселі ручки» на розвиток зорово-моторної координації; «Су-Джок м’ячики» масажні м’ячики для розвитку м’язів пальців та долонь; «Жабки» для розвитку лексико-граматичного словника дітей; тренажери для розвитку мовленнєвого дихання «Легкі кульки».

Однією із ефективних додаткових форм організації освітнього процесу в умовах дошкільного навчального закладу є гурткова робота, яка спрямована на задоволення потреб та інтересів дітей до певного виду діяльності, виявлення та розвиток у них загальних та спеціальних здібностей. З огляду на це, у дошкільному закладі протягом поточного навчального року функціонували такі гуртки:


 • «Веселі музики» (гра на шумових інструментах), музичний керівник Ігнатенко М.О.;

 • «Барвінок» (фольклорний), музичний керівник Каруцька О.І.

 Гурткова робота допомагає розкрити творчий потенціал кожної дитини, стимулювати креативний розвиток дошкільників. За результатами діагностики готовності до шкільного навчання діти старшого дошкільного віку, що відвідували гуртки мають достатній рівень креативності та фізичної підготовки.

Гуртковою роботою було охоплено 30 дітей старшого дошкільного віку, що складає 60% від кількості дітей, що свідчить про те, що музичні керівники приділяють достатньо уваги гуртковій роботі, так як показники відвідування не змінилися у порівнянні з 2014-2015 н.р.

Упродовж 2014–2015 навчального року дошкільний навчальний заклад приймав активну участь в усіх міських, обласних заходах, з метою розповсюдження досвіду роботи та з метою пошуку нових технологій, форм і методів роботи.

У листопаді місяці 2014 року на базі ДНЗ №40 «Дельфін» учитель-логопед Козацька О.О. взяла участь в методичному об’єднанні де провела майстер-клас для вчителів-логопедів міста за темою «Корекція складової структури слова у дітей з ЗНМ».

У лютому місяці 2015 року приймав участь у міському конкурсі на кращий Інтернет-сайт дошкільного навального закладу.

Також в лютому місяці учителем-логопедом Козацькою О.О. проведений майстер-клас з батьками за темою «Тістопластика. Тісто – це просто», на якому були ознайомлені з тістопластикою, як одним із методів розвитку дрібної моторики у дітей з порушенням мови.

У квітні в ДНЗ відбувся «День відкритих дверей» для батьків. Вони мали змогу ознайомитися з роботою дошкільного закладу, з колективом, переглянути концертну програму з елементами гурткової роботи «Завітай до дитсадочку Теремочку», отримати консультації спеціалістів, відвідати виставку творчих робіт батьків і дітей «Пасхальне диво», прийняти участь у майстер-класі «Оберіг для маленької душі» і виготовити оберіг для своєї дитини.

На базі дошкільного закладу в квітні 2015 року була проведена акція «До світлого дня – світлі вчинки» Великдень в АТО, в якій прийняли участь діти, батьки і співробітники.

Також у квітні місяці дошкільний заклад прийняв участь у міському фестивалі «Колискова пісня», один з номерів конкурсу було відібрано для участі в гала-концертні до Дня захисту дітей.

В цьому ж місяці учителем-логопедом проведений круглий стіл (логопед, психолог, вихователі, вчителі початкових класів) за темою «Корекція звуковимови у дітей старшої групи компенсуючого типу», ознайомились з рівнем мовленнєвої готовності дітей до навчання в школі.

У травні був проведений Тиждень безпеки з об’єктовим тренуванням з питань цивільного захисту в участі, якого приймали всі педагоги закладу, вихованці, а також посередник з відділу НС міста (МВН Сумських міських курсів ІІ категорії) Лічман М.В. за результатами якого ми отримали оцінку добре.

За результатами вивчення освітньо-виховного процесу формулюються висновки, складаються пропозиції. Вивчення стану навчально-виховної діяльності, результативності роботи педагогічного колективу здійснюється за допомогою різних видів контролю, а саме: спостереження за діяльністю педагогів, анкетування педагогів та батьків, аналізу відкритих занять, аналізу стану фізичного та психічного здоров’я дітей.

У дошкільному закладі значна увага приділялася питанню зміцнення взаємодії сім’ї та колективу ДНЗ у навчанні та вихованні дітей. Велася активна робота з батьківським комітетом по зміцненню матеріально-технічної, фізкультурно-оздоровчої бази нашого закладу. Цікаво проводилися з батьками різні форми роботи :

• Проведення тематичних консультацій, бесід, батьківських зборів у всіх вікових групах;

• Особистісна діагностика дітей та надання рекомендацій батькам з метою продовження психологічної та корекційно-відновлювальної роботи в домашніх умовах;

• Проведення здоров’язберігаючої роботи з батьками.

• Тренінгові заняття з практичним психологом;

• Консультації зі спеціалістами дошкільного закладу;

• Участь дітей у гуртковій роботі;

• Залучення батьків до участі у святах та розвагах;

Згідно п. 2 ст. 11, п. 2 ст. 19 Закону України «Про дошкільну освіту» та наказу Сумської облдержадміністрації від 23.12.2003 № 603, листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.08 № 1/9 – 811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» дошкільним закладом здійснюється облік дітей по мікрорайону.

За даними обліку дітей 2014 року на підлеглій території проживає всього 307 дітей:
• дітей віком 0 років - 13

• 1 рік - 27

• 2 роки – 55

• 3 роки - 33

• 4 роки - 50

• 5 років - 66

• 6 років - 63


Всі діти 5-ти річного віку 100% охоплені дошкільною освітою (дошкільними закладами). Всі діти від 6 до 7 років охоплені дошкільною та початковою освітою.

На території обслуговування проживає 44 дитини, які відвідують спеціалізовані дошкільні заклади (19 – з порушенням зору, 1– з порушенням слуху, 24 – з порушенням мовлення).

Матеріально-технічна база ДНЗ відповідає вимогам Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України від 11.09.2009 року №509. Вона у значній мірі утримувалася за рахунок благодійної батьківської та спонсорської допомоги. Так, за навчальний рік придбано посуд, дитячі меблі, поповнено розвивально-ігрове середовище для повноцінного розвитку особистості та підвищення фізичної і розумової працездатності дітей.

На 80% оснащено медичний кабінет відповідно до нормативних вимог. У методичному кабінеті та на групах зібрано необхідні дидактичні та методичні матеріали, художня та методична література, виготовлено наочні посібники.

Проаналізувавши роботу педагогічного колективу ДНЗ№39 упродовж 2014-2015 навчального року треба зазначити, що річний план був реальним, дозволив досягти поставлених цілей.

Але в організації освітньо-виховного процесу в 2015-2016 навчальному році залишаються актуальним питання:

- необхідно продовжувати роботу по формуванню свідомого ставлення до здорового способу життя, як основи подальших успіхів у формуванні особистості дитини тому, що є не достатнім рівень роботи батьків з дітьми по формуванню здорового способу життя, збереженню та зміцненню здоров’я дітей, наслідувані їх у ведені здорового способу життя;

- залишаються проблемними питання удосконалення роботи з сім’єю щодо підвищення психолого-педагогічної культури батьків, формування позитивного емоційного ставлення та поваги до вихователів і дітей шляхом урізноманітнення форм спільної роботи з батьками, а також робота з дітьми, батьки яких знаходяться в зоні АТО та з дітьми переселенцями та їх батьками;

- забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей раннього віку, їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище.

З пріоритетних завдань діяльності дошкільного навчального закладу у 2015 –2016 навчальному році педагогічний колектив в зв’язку з вимогами часу та інтересу до найближчого соціального, природного і культурного оточення (сім’ї, батьківського дому, рідного міста, країни, традиції та звичаїв свого народу) ставить – патріотичне, екологічне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку.

Залишається актуальним питання зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільного закладу, а саме: дидактичним матеріалом, спортивним обладнанням, навчальними посібниками, матеріалом для пошуково-дослідницької діяльності тощо.

РОЗДІЛ II
ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ

НА 2015 – 2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи 2013-2014 року та керуючись ст.53 Конституції України, Законом України «Про дошкільну освіту», Положенням «Про дошкільний навчальний заклад», новою редакцією Базового компоненту дошкільної освіти, власним Статутом, листом МОН України від 20.05.2015 №1/9-249 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015-2016 навчальному році», новою редакцією Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі», педагогічний колектив дошкільного навчального закладу визначає такі пріоритетні завдання на 2015-2016 навчальний рік: 1. Удосконалювати ефективність роботи по формуванню дитини, як громадянина України гармонійно розвиненої, національно свідомої особистості шляхом реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти.
 1. Формувати свідоме ставлення до здорового способу життя, як основи подальших успіхів у формуванні особистості дитини.
 1. Формування екологічних знань та уявлень про природу у дітей дошкільного віку шляхом реалізації завдань Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».


РОЗДІЛ III
МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ
3.1. ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ


з/п


Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка

про

виконання

1.

Із метою підвищення якості реалізації річних завдань у 2015-2016 н.р.:

- визначити зміст педагог-гічного процесу, скласти навчально-виховні плани;

- систематично проводити педгодини, спрямовані на визначення системи педагогічних впливів, що забезпечують підвищення якості освітнього процесу;

- забезпечити функціонування моніторингу досягнень вихованців у засвоєнні навчального матеріалу;Упродовж року

1 раз на кварталЗавідувач С.М. Карапиш
Вихователь-методист

О.В. Дейнека

2.

- Створення умов для фізично і психічно здорової , інтелек-туально та творчо розвиненої дитини.
 Подальше впровадження в роботу вихователів здоров`я-зберігаючих технологій на збереження та зміцнення здоров’я згідно рекомендацій

Упродовж року


Завідувач С.М. Карапиш

Вихователь-методист

О.В. Дейнека

3.

Із метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів організувати відвідування районних методичних об’єднань, семінарів, конференцій, обласних заходів

Згідно з планом управління освітиЗавідувач С.М. Карапиш

Вихователь-методист

О.В. Дейнека

4.

Проведення атестації педагогічних працівників
Завідувач С.М. Карапиш

Вихователь-методист

О.В. Дейнека

5.

З метою підвищення фахової майстерності педагогів та якості освітнього процесу здійснювати взаємовідвідування занять, обмін досвідом між колегами

Упродовж року

Завідувач С.М. Карапиш

Вихователь-методист

О.В. Дейнека Вихователі
6.

Підвищувати теоретичний рівень та фахову майстерність педагогів різноманітними формами методичної роботи

Упродовж року

Завідувач С.М. Карапиш

Вихователь-методист

О.В. Дейнека

7.

Знайомити з новинками методичної літератури, періодичними виданнями, стежити за педагогічними інноваціями в дошкільній освіті, проводити їх вивчення педагогічних годинах

Щомісяця

Вихователь-методист

О.В. Дейнека


8.

Систематично здійснювати контроль за самоосвітою педагогів, ведення щоденників із підвищення професійного рівня

1 раз на квартал

Завідувач С.М. Карапиш

Вихователь-методист

О.В. Дейнека

9.

Проводити співбесіди з педагогами з питань знання основних положень і нормативних документів в галузі освіти, тестування педагогів з метою надання методичної допомоги

Упродовж року

Завідувач С.М. Карапиш

Вихователь-методист

О.В. Дейнека

10.

Спланувати ведення гурткової роботи відповідно до запитів батьків та інтересів і нахилів дітей

01.09.15

Вихователь-методист

О.В. Дейнека


11.


Організувати роботу теоретично-практичного семінару «Виховуємо патріотів» організація патріотичного

виховання дошкільників у ДНЗ»Упродовж року

Завідувач С.М. Карапиш

Вихователь-методист

О.В. Дейнека

12.

Організувати роботу семінару практикуму «Формування природничо-екологічної

компетенції дошкільника»Упродовж року

Завідувач С.М. Карапиш

Вихователь-методист

О.В. Дейнека

13.

Налагодження взаємодії з представниками служб цивільної оборони:спільні наради, творчі зустрічі

Упродовж року

Завідувач С.М. Карапиш

Вихователь-методист

О.В. ДейнекаСЕМІНАР-ПРАКТИКУМ
«Формування природничо–екологічної

компетенції дошкільника»


з/п


Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка

про

виконання

1.

Заняття 1.

«Створення умов з формування природничо-екологічної компетентності дошкільника» (доповідь)Жовтень

Вихователь-методист

О.В. Дейнека2.

Заняття 2.

 • Брейн-ринг  «Підвищення екологічної  компетентності  педагогів»

 • Виставка робіт з природного матеріалу «Руками творяться дива»

Листопад

Вихователь-методист

О.В. Дейнека

Педколектив

Практичний психолог

М.М. Линник


ТЕОРЕТИЧНО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР
«Виховуємо патріотів» організація патріотичного

виховання дошкільників у ДНЗ»


з/п


Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка

про

виконання

1.

Заняття 1. Патріотичне виховання дошкільнят – актуальність сьогодення (консультація)

Січень

Вихователь-методист

О.В. Дейнека


2.

Заняття 2. Можливості та особливості громадянського виховання дошкільників (співдоповідь)

Лютий

Вихователь-методист

О.В. Дейнека


3.

Заняття 3. Створення розвивального середовища, яке б сприяло вихованню патріота своєї землі

- Інтелектуальна гра «Люби і знай свій рідний край»Березень

Вихователь-методист

О.В. Дейнека, практичний психолог

М.М. Линник


КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ ВИХОВАТЕЛІВ


з/п


Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка

про

виконання

1.

Форми і методи планування освітньо-виховної роботи з дітьми за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»

ВересеньВихователь-методист

О.В. Дейнека2.

Форми організації занять

Вересень

Вихователь-методист

О.В. Дейнека


3.

Як пом’якшити процес адаптації дітей до дошкільного закладу

Жовтень

Практичний

психолог


М.М. Линник
4.

Робота дітей на ділянці дошкільного закладу в осінній період

Жовтень

Вихователь-методист

Дейнека О.В.


5.

Фізкультурно-оздоровча робота з дітьми на свіжому повітрі

Листопад

Вихователь-методист

Дейнека О.В.


6.

Організація фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми раннього віку

Листопад

Вихователь-методист

Дейнека О.В.


7.

Методичні аспекти організації роботи з дітьми

Грудень

Вихователь-методист

Дейнека О.В.


8.

Технології педагогічного спілкування з родиною

Січень

Вихователь-методист

Дейнека О.В.


9.

Розвиток українського мовлення дошкільників засобами народознавства

Лютий

Вихователь

Г.Г. Лютова


10.

Шляхи, засоби та методи виховання у дітей любові до Батьківщини

Березень

Вихователь-методист

О.В. Дейнека


11.

Здоровий випускник дитсадка – успішний школярик

Квітень

Практичний

психолог


М.М. Линник
12.

Літо дітям на добро, на втіху або особливості планування роботи з дошкільниками влітку

Травень

Вихователь-методист

О.В. Дейнека


КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТІВ


з/п


Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

Відмітка

про

виконання

1.

Консультація для музичних керівників: «Музика – могутня сила»

Листопад

Вихователь-методист

О.В. Дейнека


2.

Консультація для вчителя-логопеда: «Релаксація у лікуванні та профілактиці заїкання»

Січень

Вихователь-методист

О.В. Дейнека


3.

Консультація для практичного психолога: «Техніки збереження та зміцнення психічного здоров’я дитини»

Березень

Вихователь-методист

О.В. Дейнека
ППК

(Психолого-педагогічні консиліуми)
Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

Відмітка

про

виконання

1.

Адаптація дітей раннього і молодшого дошкільного віку до умов дитячого садка

Листопад


Вихователь-методист

О.В. Дейнека2.

Готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі

Квітень

Вихователь – методист

О.В. Дейнека

Практичний психолог

М.М. Линник


ВІДКРИТІ ПЕРЕГЛЯДИ


з/пЗміст роботи

Термін проведення


Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Бережімо життя і здоров’я дітей:
1. Ігрові ситуації для виховання безпечної поведінки в дітей раннього віку (заняття-гра)
2. «Подорож до осіннього лісу» (інтегроване заняття)
3. «Країна Навпаки» (заняття-розвага)
4. «Бережи здоров’я з молоду!» (комплексне заняття)
5. «У грі цікавій зможе кожен опанувати правила дорожні» (заняття-розвага)

ЛистопадВихователі

Я.В. Васильченко


Н.П. Голінська

О.І. Каруцька

Д.І. Жолудь


М.О. Ігнатенко


2.

«Моя Батьківщина – це Україна»:


 1. «Мир та дружба – не дива, або знай свої права» (комплексне заняття)
 1. «Ми діти твої, Україно!» (інтегроване заняття)
 1. «Мій рідний край. Моя земля, стежинами історії» (інтегроване заняття)

Березень

Вихователі

Н.Г. Бондарь


В.М. Комендант

О.В. Шуляк

3.

Інтегровані заняття

Кожного кварталу

Всі вікові групи
4.

День відкритих дверей

Квітень

Вихователі всіх груп
5.

Творчий звіт керівників гуртків та спеціалістів

I півріччя

II півріччямуз керівники,

керівники гуртків3.2. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ТВОРЧОСТІ


№ з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Взяти участь у виставці

« Місто моє»Вересень

Педколектив

2.

Базовий компонент дошкільної освіти – державний стандарт дошкільної освіти України (консультація)

Вересень


Вихователь – методист

О.В. Дейнека3.

Огляд наукової літератури з теми «Формування природничої компетентності дошкільників»

Упродовж року

Педколектив
4.

Створення розвивального середовища в дошкільному навчальному закладі

Упродовж року

Педколектив
5.

Розробити методичні рекомендації щодо планування патріотичного виховання

Жовтень

Вихователь – методист

О.В. Дейнека

Педколектив

6.

Системний підхід до організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками

Листопад

Вихователь – методист

О.В. Дейнека

Педколектив

7.

«Україна – моя Батьківщина» (ознайомлення з традиціями та культурою свого народу)

Грудень


Вихователь – методист

О.В. Дейнека


8.

Читання лекції «Патріотичне виховання засобами інтегрованої освітньої діяльності»

Січень

Вихователь – методист

О.В. Дейнека9.

На шляху самопізнання (тренінг для педагогів)

Лютий

Практичний психолог

М.М. Линник


10

Організувати виставки:

- «Україна - єдина країна»

- «Осінній вернісаж»

- «Зимова казка»

- «Весняні замальовки»

- «Великодній вернісаж»


Вересень
Грудень

Березень

Квітень-травеньПедколектив


11

Провести експертизу атестаційних матеріалів педагогів, що атестуються

Грудень

Атестаційна

комісія

12

Організувати тематичні екскурсії до природних об’єктів Сумщини

Упродовж року


Вихователь – методист

О.В. Дейнека

Педколектив

13

Ділова гра «Наша природа – таємнича книга життя»

Грудень

Вихователь – методист

О.В. Дейнека


14

Засідання круглого столу «Виховання патріотично налаштованої особистості в дошкільному закладі»

Березень

Вихователь – методист

О.В. Дейнека


ПЛАН

роботи творчої групи

з розробки планування організації життєдіяльності дітей відповідно до вимог програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»


з/п


Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.

I етап – ТЕОРЕТИЧНИЙ
1.1

Вибір оптимальної форми планування

Вересень-жовтень

2015

Творча група

1.2

Розробка планування організації життєдіяльності дітей згідно з обраною темою

Листопад-грудень

2015

Творча група

2.

IІ етап – ДОСДІЛНИЦЬКО - ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ
2.1

Експертиза та аналіз результатів, корегування планів

Січень-

травень


2016

Вихователь – методист

О.В. Дейнека


2.2

Планування роботи щодо узагальнення та розповсюдження досвіду

2016Вихователь – методист

О.В. Дейнека

Практичний психолог

М.М. Линник
3.3. САМООСВІТА


№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка

про виконання

1.

Підвищувати теоретичний рівень та фахову майстерність педагогів різноманітними формами методичної роботи за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» та Базовим компо-нентом дошкільної освіти

Упродовж

року


Завідувач

С.М. Карапиш


Вихователь-методист

О.В. Дейнека


2.

Знайомити з новинками науково-методичної літера-тури, стежити за педагог-гічними інноваціями в дошкільній освіті, проводити їх вивчення на педгодинах

Щомісяця

Вихователь-методист

О.В. Дейнека


3.

Вивчати нормативні доку-менти та Постанови Міністе-рства освіти і науки України

Постійно

Вихователь-методист

О.В. Дейнека Вихователі


4.

Систематично здійснювати контроль за самоосвітою педагогів, веденням щоден-ників і за підвищенням професійного рівня

1 раз на квартал

Завідувач

С.М. Карапиш Вихователь-методист

О.В. Дейнека

5.

Систематично опрацьовувати і аналізувати статті в журналах «Дошкільне вихо-вання», «Палітра педагога», «Дошкільний навчальний заклад», «Вихователь-мето-дист дошкільного закладу», «Методична скарбничка вихователя», «Практичний психолог», газеті «Сумщина»

1 раз на місяць

Вихователь-методист

О.В. Дейнека


6.

Брати участь у роботі методичних об’єднань всім

педагогам в мікрорайоні, містіУпродовж року

Вихователь-методист

О.В. Дейнека
7.

Вивчати передовий педагогічний досвід дитячих садків країни, області, міста, впроваджувати його в свою роботу

Упродовж року

Вихователь-методист

О.В. Дейнека Вихователі8.

Взаємовідвідування занять вихователями

Упродовж року

Завідувач

С.М. Карапиш9.

Підвищувати власний освітньо-професійний рівень та психолого-методичну ко-мпетентність педагогічних кадрів у реалізації завдань програми розвитку дитини дошкільного віку « Я у Світі» та Базового компоненту дошкільної освіти

Упродовж року

Завідувач

С.М. Карапиш10.

Приймати участь у виставках «Це цікаво знати», «Новинки педагогічної літератури», «На допомогу тим, хто займається самоосвітою»

Упродовж року

Вихователь-методист

О.В. Дейнека


Каталог: wp-content -> uploads
uploads -> Методика превентивного
uploads -> Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці у невиробничий сфері»
uploads -> Метод навчання (м\н): взаємопов'язана діяльність викладача та уч­нів, спрямована на засвоєння учнями системи знань, набуття умінь і навичок, їх виховання і загальний розвиток. Метод навчання
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»
uploads -> Рішенням експертної комісії Центру практичної психології І соціології кмпу ім. Б. Д. Грінченка
uploads -> Методичні рекомендації для самостійної роботи слухачів курсів підвищення педагогічної кваліфікації Херсон 2015


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка