Завдання на районний тур Всеукраїнської олімпіади з історіїСкачати 230.87 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір230.87 Kb.
#17047
Завдання на районний тур Всеукраїнської олімпіади з історії

8 клас


Загальна кількість балів - 100
По 1 балу за відповідь

 1. Назвіть місто, де коронували французьких королів, відоме також своїм готичним собором: А Ліон; Б Нансі; В Орлеан; Г Реймс.

 2. Позначте форми навчання студентів середньовічних університетів:

А диспути та лекції;

Б диспути та семінарські заняття;

В лекції та контрольні роботи;

Г контрольні роботи та семінари.3. Реформацію започаткував:

А Жан Кальвін; Б Мартін Лютер; В Ігнатій Лойола; Г Томас Мюнцер.4. В якому році відбулося об’єднання Волині та Галичини в одне князівство:

А 1185 р., Б 1199 р., В 1201 р., Г 1238 р..5. У якому рядку імена київських князів наведені у хронологічному порядку їх правління (2 бали):

А Олег, Ольга, Ігор, Святослав;

Б Аскольд, Ігор, Святослав, Олег;

В Аскольд, Ігор, Ольга, Святослав;

Г Олег, Ігор, Святослав, Ольга.

6. Установіть відповідність між назвами племен та місцевостей (міст), центрами яких вони були (4 бали):


А Волинь;

Б Іскоростень;

В Київ;

Г Чернігів 1. деревляни;

 2. дуліби;

 3. поляни;

 4. сіверяни

7. Укажіть події, що відбувалися в ХV ст. (вірні 3 відповіді, 6 балів):

А Грюнвальдська битва;

Б битва на Косовому полі;

В Кревська унія;


Г Взяття турками Константинополя;

Д Куликовська битва;

Е Городельська унія.


8. Найдіть співвідношення (4 бали):

1 Фома Аквінський А англійський вчений

2 Марко Поло Б середньовічний філософ ХІІ ст..

3 Джефрі Чосер В середньовічний вчений богослов ХІІ ст..

4 П’єр Абеляр Г венеціанський купець, мандрівник ХІІІ ст..

Д англійський письменник ХІV ст..1

2

3

4

9. Найдіть співвідношення (4 бали):

1 В.-К. Острозький А остаточне приєднання Галичини до Польщі

2 Казимир ІІІ Б великий князь литовський, владу якого відмовилися визнавати прихильники Свидригайла

3 Владислав ІІ В великий князь литовський, який утворив Велике

Князівство Руське

4 Сигізмунд Г представник родина некоронованих королів Русі

Д початок польського вторгнення на українські землі


10. Поясніть вислови. (за кожну повну і правильну відповідь3 бали, 6 балів максимальна):

А «На цьому стою і не можу інакше»;

Б «Як занадиться вовк по вівці, то переносить усю отару, якщо не вб’ють його».
11. Визначте пам'ятки культури України періоду X - XV ст. (5 балів).

1) Грот мамонта Кам'яної Могили; 2) Курган Солоха; 3)Аскольдів літопис; 4) «Слово про закон і благодать»; 5) Остромирове Євангеліє; 6) П’ятницька церква; 7)Замок Любарта; 8) Ікона Богородиці із с. Красова; 9) Пересопницьке Євангеліє.А - 4, 6, 7, 8, 9 Б - 3, 4, 5, 7, 8 В - 1,2,3,4,5 Г- 4, 5, 6, 7, 8.

12. Позначити причини роздробленості Русі – України (3 вірні відповіді, 6 балів):

А зміцнення вотчинної форми землеволодіння;

Б зміцнення самостійності удільних князівств;

В неоднорідність етнічного складу території Русі – України;

Г об’єднання Галицького та Волинського князівств;

Д існування сталого порядку престолонаслідування;

Е зміна торговельної кон’юнктури і занепад торгівлі.13. Заповніть пропуски в таблиці «Боги Стародавньої Греції та Риму» (14 балів максимальна, по 2 бали за відповідь)

Символ (атрибут бога)

Ім’я грецьке

Ім’я Римське
Зевс
Сова, шолом, спис

Афіна


Нептун
Гермес

Меркурій

Факел, ріг достатку

Деметра
14. Розгляньте портрет історичної особи і зробіть тези від імені прихильника. Максимальна кількість балів – 8.


15. Підготуйте розповідь про українського діяча Дмитра Вишневецького (Байда)Максимальна кількість балів – 8.
16.Заповнити табличку: «Причини та наслідки Великих географічних відкриттів»

(Максимальна кількість балів – 16):Причини

Наслідки


14. Порівняйте середньовічні монархії та республіки (спільне, відмінне, висновки)20 балів

Завдання на районний тур Всеукраїнської олімпіади з історії

9 клас

Загальна кількість балів - 100По 1 балу за відповідь

1. Директорія – це

А рада директорів при правлінні Людовика ХVIII

Б уряд Франції на чолі з королем

В адміністративно-територіальна одиниця у Франції

Г уряд Франції в останній період французької революції.

2. Діяльність Другої Малоросійської колегії:

А 1764-1786, Б 1750-1764, В 1734-1750, Г 1735-1747.

3. Засновником української етнографії як науки був:

А І.Срезневський, Б М.Максимович, В О. Потебня,

Г Д. Бантиш-Каменський.

4. «Декларація прав людини і громадянина» була ухвалена:А 14 липня 1789 р., Б 26 серпня 1789 р., В 10 серпня 1792 р., Г 2 червня 1793 р.

5. Які з поданих нижче тверджень розкривають зміст соціально-економічної політики якобінців (3 бали): 1. запровадження смертної кари за недотримання надзвичайних декретів, законів, наказів, указівок, виданих якобінцями

 2. ліквідація всіх феодальних повинностей

 3. запровадження смертної кари за спекуляцію товарами першої необхідності

 4. скасування частини феодальних повинностей за значний грошовий викуп

 5. прийняття закону про масовий набір до «революційної армії», збільшення її чисельності

 6. прийняття закону про скасування станового поділу громадян.

А 2, 3, 5 Б 1, 4, 5 В 1, 2, 4 Г 3, 5, 6.

6. Найдіть співвідношення (8 балів):

1 графіті А зображення або візерунок, зроблений з окремих

щільно припасованих один до одного і закріплених

на цементі різнокольорових шматочків скла, мармуру, камінців

2 ікона Б картина, написана фарбами на свіжій вогкій штукатурці

3 мозаїка В живописне, мозаїчне або рельєфне зображення святих,

Богородиці, Ісуса Христа, подій Святого Письма

4 фреска Г ілюстрації, якими оздоблювали рукописні книги

Д написи, видряпані на поверхні


7. Назвіть кошових отаманів Запорозької Січі у XVII ст. (5 балів)

1) Михайло Кричевський; 2) Яків Барабаш; 3) Іван Брюховецький; 4) Іван Сірко;

5)Михайло Ханенко; 6) Кость Гордієнко; 7) Петро Іваненко.

А 1, 2, 3, 4 Б 2, 3, 4, 6 В 2, 4, 6, 7 Г 2,3,4,5
8. Укажіть причини початку національно-культурного відродження в українських землях (3 правильні відповіді, 9 балів):


 1. поділи Речі Посполитої

 2. розвиток модернізаційних процесів – заміна аграрно-ремісницької цивілізації індустріальним суспільством

 3. існування колишньої козацької еліти

 4. суспільно-політичні й етносоціальні процеси початку ХІХ ст... (релігійна роз’єднаність, соціально-економічний гніт тощо) поступово підготували більшу частину українців до сприйняття національної ідеї

 5. проникнення в українські землі європейської ідеї про поширення поняття нації на всі верстви населення

 6. проникнення в українські землі європейської ідеї про поділ влади на законодавчу, виконавчу, судову.


9. Гетьман П.Конашевич-Сагайдачний уславився тим, що (3 правильні відповіді, 9 балів) 1. сприяв відновленню вищої ієрархії православної церкви на українських землях

 2. очолював удалі морські походи козаків проти Османської імперії

 3. знищив фортецю Кодак, збудовану поляками для контролю над запорозькими козаками

 4. збудував першу Запорозьку Січ на о. Мала Хортиця

 5. підтримував видавничу діяльність Івана Федорова

 6. відстоював інтереси української шляхти на Люблінському сеймі

 7. відігравав вирішальну роль у перемозі польсько-козацького війська в битві під Хотином

10. Установіть хронологічну послідовність (12 балів, по 4 бали за правильну відповідь з датою):

А видання «Истории Малой России» Д. Бантиш-Каменського;

Б створення в Києві Тимчасової комісії для розгляду давніх актів;

В початок першого (академічного) етапу визвольного руху українців;

Г перше видання «Історії Русів».1-

2 -

3 -

4 -

11. Установіть послідовність заходів царської влади щодо ліквідації автономного устрою українських земель (12 балів, по 4 бали за правильну відповідь з датою):

А закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України

Б остаточна ліквідація Запорозької Січі

В скасування полкового устрою на Слобідській Україні

Г утворення Другої Малоросійської колегії1-

2 -

3 -

4 -

12.Розгляньте портрет історичної особи та виконайте завдання:
1) Укажіть прізвище відомого українського письменника та філософа, а також роки його життя (3 бали).

2) Дайте власну оцінку його внеску в історію та культуру України (8 балів).

3) Укажіть назву відомого учбового закладу, який було створено у Києві, рік його за­


снування (2 бали).

4)Розкрийте внесок цього учбового закладу в культурно-освітній розвиток України (5 балів).

13. Порівняйте стан українського питання в межах Російської і Австрійської імперій, (спільне, відмінне, висновки) 20 балів.

Завдання на районний тур Всеукраїнської олімпіади з історії

10 клас

Загальна кількість балів - 100По 1 балу за відповідь

1. Про який документ йдеться у спогадах М. Старицького:

«…ми вимушені були співати на концертах народні пісні на французькій мові… Тим (розпорядженням) українська мова була цілком заборонена, той (документ) не давав мені видавати і моєї драми «Не судилось», яка була начорно закінчення та вичитана Косачкою й Кониським…».

А «Маніфест…» імператора Олександра ІІ від 19 лютого 1861 р.;

Б Циркуляр міністра внутрішніх справ П. Валуєва від 30 липня 1863 р.;

В Емський указ імператора Олександра ІІ від 30 травня 1876 р.;

Г «Маніфест…» імператора Миколи ІІ від 17 жовтня 1905 р.

2. Укажіть назву політичної партії, про яку йдеться у твердженні: «Перша легальна політична партія. У своїй діяльності прагнула обстоювати соціальні інтереси селян Галичини й водночас захищати національні права українців».

А Революційна українська партія (РУП);

Б Українська національна-демократична партія (УНДП);

В Українська сцілл-демократична партія (УСДП);

Г Русько-українська радикальна партія (РУРП).

3. Однією з центральних ідей книги Юліана Бачинського «Ukraina irredenta» («Поневолена Україна») була:

А – ідея федералізму Росії та України, Б – ідея федералізму України й Австро-Угорщини, В – ідея політичної самостійності України,

Г – ідея політичного підкорення України.

4. Укажіть діяча, що заснував першу організацію товариства «Січ», керівник січового руху:А Кость Левицький Б Кирило Трильовський В Іван Труш Г Іван Франко

5. Яка форма монополістичного об’єднання була домінуючою в промисловості Наддніпрянської  України на початку ХХ ст.?


А  трест, Б  картель, В  концерн, Г  синдикат  
6. Установіть відповідність( по 2 бали за відповідь, максимальна 8 балів):
1. М.Грушевський, С.Єфремов А РУП
2. Д.Антонович, М.Русов Б УСДРП
3. В.Винниченко, С.Петлюра В УНП
4. М.Міхновський, О.Макаренко Г УДРП

Д ТУП

7. Установіть відповідність( по 1 балу за відповідь, максимальна 4 бали):

1. ТУП А 1900 р.
2. УНП Б 1902 р.

3. УСДРП В 1905 р.


4. РУП Г 1906 р.
Д 1908р.


8. Установіть відповідність між територіальними претензіями і держава­ми, які їх висували на початку Першої світової війни: (4 бали)

1. Австро-Угорщина; А Ельзас і Лотарингія;

2. Італія; Б Босфор і Дарданелли;

3. Франція; В Новоросія і Кавказ;

4. Росія; Г Туніс та Східна Африка;

Д Сербія, Волинь, Поділля.

1

2

3

4
9. Співвіднесіть імена з описом особистості: (4 бали)

1. А. Шептицький; А Командир полку Українських січових стрільців;

2. К. Левицький; Б член Товариства українських поступовців;

3. Г. Коссак; В митрополит Української греко-католицької церкви;

4. Є. Чикаленко. Г голова Головної Української Ради;

Д член Спілки визволення України.

1

2

3

4
10. Емський указ___________ імператора Олександра ІІ спричинив (2 бали):

А закриття Південно-західного відділу Російського географічного товариства;

Б закриття недільних шкіл і журналу «Основа»;

В ліквідацію університетів на Наддніпрянській Україні;

Г розпуск Загальної української безпартійної організації.


11. Співвіднесіть дати з подіями: (4 бала)

1. 4 серпня 1914 р. А. початок «Брусиловського прориву»;

2. 3 вересня 1914 р. Б. заснування Союзу визволення України;

3. 24 вересня 1914 р. В. захоплення Львова російськими військами;

4. 3 червня 1916 р. Г. бойове хрещення січових стрільців;

Д. початок Першої світової війни.


12. Укажіть завдання, що мали бути вирішені в ході земельної реформи П. Столипіна?

(6 балів)
1.  Підняти ефективність сільського господарства
2.  Розширити ринки збуту сільськогосподарської продукції
3.  Скасувати панщину та кріпосницьку залежність селян
4.  Зміцнити соціальну опору самодержавства на селі
5.  Подолати кризу сільськогосподарського перевиробництва
6.  Вирішити проблему аграрного перенаселення
А)  1, 3, 4 
Б)  1, 4, 6 
В)  2, 4, 5 
Г)  3, 5, 6  
13. Виконайте завдання з розпізнання історичних осіб (8 балів, по 2 бали за відповідь):

Прізвища: Довбуш; П. Румянцев; К. Розумовський; М. Залізняк;

Гонта.

А

Б

В

Г
14. Якого діяча біографія? (5 балів)

Народився в селянській родині на Дрогобичинні. Навчався у Львівському університеті. Захоплювався ідеями Драгоманова і змолоду поринув у громадську діяльність. Займався також літературною та науковою роботою. Здобув славу як поет, прозаїк, драматург, перекладач, літературний критик, історик, філософ, фольклорист, етнограф, мовознавець. Лише опублікована спадщина цього митця налічує 50 томів.

А М. Грушевського, Б В. Антоновича, В. І.Франка,

Г Ю. Романчука.
15. Установіть хронологічну послідовність (8 балів):

А «Росія, Австрія, Пруссія провели третій поділ Польщі»;

Б «з травня Катерина ІІ заборонила селянам Лівобережної та Слобідської України міняти місце проживання»;

В «на Правобережжі почалася підготовка нового повстання, ватажком якого обрали М.Залізняка»;

Г «К. Розумовський під тиском царської влади мусив скласти гетьманські повноваження».

1 -

2 -

3 -

4 -

16. На карті заштриховано українські землі, що наприкінці  ХІХ – на початку ХХ ст. спеціалізувалися на товарному виробництві (3 бали):А)  буряковому виробництві


Б)  зерновому виробництві
В)  виноградарстві
Г)  садівництві 
17. Укажіть умови Берестейського мирного договору (з 7 запропонованих відповідей виберіть 3 правильні, 9 балів максимальна)

1 визнання УНР автономною державою у складі Німеччини;

2 визнання УНР повністю незалежною державою, допомога країн Німецького блоку у відновленні контролю над усією територією УНР;

3 Німеччина та Австро-Угорщина мали надати УНР машини, вугілля, сіль тощо;

4 Німеччина та Австро-Угорщина установлювали в УНР свою поліцію;

5 УНР мала поставити Німеччині й Австро-Угорщині хліб, м’ясо, картоплю тощо;

6 УНР передавала Австро-Угорщині Поділля, а Німеччині – Волинь;

7 участь УНР у військових діях проти Антанти.


18. Відомий вислів Володимира Винниченко: «…російський демократ закінчується там, де починається українське питання…». Висловіть свою думку, з якими подіями державотворення в Україні цей фразеологізм може бути пов’язаний. Доведіть свої висновки відповідними фактами. (18 балів)

19. Як характеризує соціальне становище українського населення наступні факти: …датчани, які хліб не вирощують, споживали його 900 кг щороку, а українці лише 600.

Дайте стислу характеристику (у вигляді тез) соціально-економічній політики царського уряду на українських землях на початку ХХ ст.. (8 балів)

20. Укажіть, в якому році відбулися події, які позначені на карті (4 бали)А 1914 р. Б 1915 р. В 1916 р. Г 1917 р.

Завдання на районний тур Всеукраїнської олімпіади з історії

11 клас

Загальна кількість балів - 100По 1 балу за відповідь

1. Перша українська громада була створена у:

А Санкт-Петербурзі, Б Києві, В Одесі, Г Харкові.

2. Оцінку якого мирного договору наведено в уривку з історичного джерела:

«Для української держави цей мир... дуже корисний... ним українська держава визнана такими поважними суб'єктами міжнародного права, як центральні держави... цей мир…

А Ризького, Б Брестського, В Сен-Жерменського, Г Версальського.

3. Жертвою якої репресивної акції став академік Сергій Єфремов?

А «Шахтинської справи», Б Голодомору 1932-1933 рр.,

В «Закону про п’ять колосків», Г справи «Спілки визволення України».

4. 02 серпня 1940 р. - це дата включення до складу Української РСР

А Північної й Південної Бессарабії та Північної Буковини.

Б Східної Галичини та Західної Волині.

В Закарпаття та Лемківщини.

Г Посяння та Підляшшя.

5. Що об’єднує рух Опору в Україні з рухом Опору в країнах Європи в роки Другої світової війни.

А Координація дій на початковому етапі війни, Б Відмова від насильницьких методів боротьби, В Існування течій різного політичного спрямування, Д Наявність єдиного військово-політичного керівництва.
6. Що є характерним для політики «радянізації» західноукраїнських земель у 1939–1941 рр.? (3 балів)

1) розширення мережі навчальних закладів усіх рівнів;

2) створення на базі читалень «Просвіти» мережі бібліотек і клубів;

3) сприяння діяльності православної і греко-католицької церков;

4) фінансова підтримка національних культурно-просвітніх організацій;

5) уведення безкоштовного навчання і медичного обслуговування;

6) урахування місцевих особливостей і традицій у культурній політиці.

А 1, 3, 4 Б 2, 3, 5 В 1, 2, 5 Г 2, 4, 6
7. Установіть відповідність між датами та подіями (4 бали):

1. 17 вересня 1939 року

А Напад Німеччини на Данію та Норвегію

2. 9 квітня 1940 року

Б Напад СРСР на Польщу

3. 10 травня 1940 року

В Початок «битви за Англію»

4. 13 серпня 1940 року

Г Початок німецького наступу проти країн Бенілюксу та Франції

5. 28 жовтня 1940 року
8. Які причини та особливості перебігу вирізняли голодомор 1932–1933 рр. від голоду 1921–1923 рр. в Україні? (5 балів)

1) повна реквізиція державою продовольчих ресурсів села;

2) несприятливі кліматичні умови, посуха, неврожай зернових;

3) відсутність допомоги постраждалим від голоду регіонам;

4) проведення заходів на ліквідацію куркульства як класу;

5) наслідки громадянської війни та продрозверстка;

6) спрямованість на подолання опору селян вступу до колгоспів;

7) розгортання акцій допомоги голодуючим;

8) залучення міжнародних благодійних організацій для допомоги голодуючим.А 3, 4, 6, 8 Б 1, 2, 3, 6 В 3, 4, 6, 7 Г 1, 3, 4, 6
9. Установіть хронологічну послідовність проведення міжнародних конференцій керівників великих країн антигітлерівської коаліції (позначити точні дати подій, 4 бали):

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

10. Якому діячеві належить біографія? (5 балів)

Родом із міста Гадяча на Полтавщині. Закінчив історико-філологічний факультет Київського університету, магістр загальної історії, доцент античної історії Київського університету. Був звільнений з університету, емігрував. У Женеві видавав журнал «Громада» В останні роки свого життя жив і працював у Болгарії.

А – П.Чубинському, Б – М. Костомарову, В – І. Франку, Г – М. Драгоманову.

11. Установіть послідовність існування державних утворень на українських землях

у 1918-1920 рр.(4 бали+1 додатковий бал за визначену дату, максимальна 8 балів)А УНР періоду Української Центральної Ради, Б УСРР, В УНР періоду Директорії, Г Українська Держава гетьмана Павла Скоропадського.
12. Які події Другої світової війни відбулися в 1944 р.? (кожна правильна відповідь - 2 бали, +1 додатковий бал за визначену дату події, максимальна 9 балів)

1 визволення всієї території України від окупантів

2 проведення депортації кримських татар

3 утворення Української Повстанської Армії (УПА)

4 «Битва за Дніпро»

5 утворення Українського штабу партизанського руху (УШПР)

6 Корсунь-Шевченківська наступальна операція

7 проголошення Акта відновлення Української Держави
13. Установіть відповідність між прізвищем діяча та фактами його біографії (8 балів):

1 Ф. Прокопович А співак, член Болонської філармонічної академії, автор опер «Демофонт», «Іфігенія»

2 І. Григорович-Барський Б скульптор, автор кам'яних статуй на фасаді собору Св. Юра у Львові та інших витворів

3 М. Березовський В церковний діяч, учений, поет-полеміст, ректор Києво-Могилянської академії, ідеолог реформ Петра І

4 Й. Пінзель Г архітектор, автор проектів культових і громадських об'єктів, водогону КиєваД живописець-портретист реалістичного напряму, керував класом портретного живопису Петербурзької академії
14. Згадайте план «Ост» і позначте на контурній карті території, які входили в 1941 році до - Трансністрії, рейхскомісаріату «Україна», дистрикту «Галичина» (по 3 бали, макс. 9 балів)15. Визначте причини та наслідки радянсько-німецького пакту про ненапад для України. (10 балів)

16. Обґрунтуйте зв'язок між «розстріляним відродженням» та основними тенденціями в культурному житті України (16 балів)

17. Визначте відомих діячів української культури. Дайте короткий опис-характеристику одному з них (по 2 бали за відповідь + характеристика 8 балів, максимальна 14 балів):
Каталог: attachments -> article
article -> Україна Міністерство освіти і науки України
article -> Формування позитивної мотивації навчання одна з основних умов виховання та розвитку особистості молодших школярів
article -> Положення про майстер-клас І. Загальні положення Майстер-клас одна з форм методичної роботи з педагогічними кадрами, яка є методом передачі досвіду, майстерності, шляхом показу прийомів роботи. Мета діяльності
article -> Формування природничо-наукової компетентності студентів педагогічного училища майбутніх вчителів початкових класів приходько С. В
article -> Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни «Культурологія»
article -> Картка уроку вірші зарубіжних поетів про дружбу І кохання. Р. Бернс «Любов». Поетизація високого почуття, розкриття його сутності Коли любиш, то таке багатство відчуваєш, стільки
article -> Методичні рекомендації за останні роки у більшості країн Західної та Центральної Європи відбулися докорінні зміни у законодавстві, яке стосується спеціальної освіти
article -> Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
article -> Формування ціннісних орієнтацій і ставлень особистості як основа її життєвої позиції

Скачати 230.87 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка