Завдання І етапу олімпіади з історії 9 клас І рівеньСкачати 105.73 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір105.73 Kb.
ЗАВДАННЯ І ЕТАПУ ОЛІМПІАДИ З ІСТОРІЇ 9 КЛАС

І рівень – 10 балів (1 бал за кожну правильну відповідь)

1. Коли у Франції було встановлено режим Другої республіки?

А 1814 р. Б 1830 р. В 1848 р. Г 1849 р.

2. Як від 30-х рр. ХІХ ст. почали називати партію вігів у Великій Британії?

А консервативною Б демократичною В ліберальною Г лейбористською

3. Коли було прийнято документ, уривок із якого наведено?

Представники французького народу…ухвалили рішення викласти…природні, невід’ємні й священні права людини… І. Люди народжуються і залишаються вільними і рівними у правах…. ІІ. Метою кожного державного союзу є забезпечення природних і невід’ємних прав людини.

А 1789 р. Б 1790 р. В 1791р. Г 1792 р.

4. Яке поняття відповідає наведеному визначенню?

Напрямок в економічній теорії та політиці, що характеризується вимогами вільної торгівлі та невтручання держави в економічне життя країни.

А чартизм Б протекціонізм В фритредерство Г націоналізм

5. У якому документі, прийнятому у Франції за доби Першої імперії, уперше закріплювався принцип

рівності всіх громадян у правах і недоторканності приватної власності?

А у Конституції 1799 р. Б у Конкордаті із Папою Римським Пієм VII

В у Цивільному кодексі Г у Кримінальному кодексі

6. Якому органу (особі) належала виконавча влада у Франції за часів термідоріанського режиму?

А Першому консулу Б Директорії В Державній раді Г Сенату

7. Яке поняття відповідає наведеному визначенню?

Політична спільність людей, створена на етнокультурній основі, що має на меті захист своїх національних інтересів та самобутності.

А народ Б народність В нація Г етнос

8. Із козаків-задунайців, які під час російсько-турецької війни 1828-1829 рр. перейшли на бік Росії, було створено:

А Чорноморське козацьке військо Б Азовське козацьке військо В Кубанське козацьке військо Г Бузьке козацьке військо

9. Коли відбулося повстання Чернігівського полку?

А 14-15 грудня 1824 р. Б 28-29 грудня 1824 р. В 14-15 грудня 1825 р. Г 29-30 грудня 1825 р.

10. Коли діячі «Руської трійці» видали альманах «Русалка Дністрова»?

А 1825 р. Б 1834 р. В 1836 р. Г 1840 р.ІІ рівень

1. Викресліть зайве. Що об’єднує ряд слів, які залишилися? (6 балів)

а) Багратіон, Барклай де Толлі, Кутузов, Четвертаков;

б) Чартизм, тренд-юніонізм, Вікторія, Фарадей, вігі, Священний союз;

в) Пестель, Аракчеєв, Муравйов, Трубецькой, Рилєєв, Каховський;

2. Які губернії сформувалися на підросійських територіях України в результаті адміністративного поділу кінця ХVІІІ ст. – початку ХІХ ст.? (3 бали)


а) Харківська, Чернігівська, Полтавська, Київська, Подільська, Волинська, Катеринославська, Херсонська, Таврійська;

б) Харківська, Сумська, Полтавська, Київська, Подільська, Волинська, Катеринославська, Херсонська, Таврійська, Станіславська;

в) Слобожанська, Чернігівська, Полтавська, Київська, Подільська, Волинська, Одеська, Херсонська, Західноукраїнська, Таврійська.
Підберіть синоніми до наведених слів: (5б.)

реформа -

кортеси –

Жакерія –

мануфактура –

декларація –


Творче завдання

Уявіть, що до вас звернувся редактор енциклопедичного словника «Видатні постаті ХVІІ ст..» з пропозицією написати статтю про одну визначну особу, яка, на ваш погляд, є найяскравішою у світовій історії цього часу. Кого б Ви обрали, і що про неї написали б? Свій вибір поясніть. (10 б)ЗАВДАННЯ І ЕТАПУ ОЛІМПІАДИ З ІСТОРІЇ 8 КЛАС

І рівень- всього 10 балів (1 бал за кожну правильну відповідь)

1. Угода про об’єднання держав або церков - це:

а) федерація; б) конфедерація; в) унія; г) братство.

2. Перша писемна згадка про українських козаків відноситься до:

а) 1475 року; б) 1489 року; в) 1492 року; г) 1555 року.

3. Поділ християнської церкви на католицьку та православну відбувся:

а) 882р; б) 945р; в) 988р; г) 1054р.

4. Серед заходів Контрреформації викресліть зайвий:

а) створення «Товариства Ісуса»;

б) діяльність інквізиції;

в) створення «Індексу заборонених книг»;

г) Аугсбурзький релігійний мир.


5. Першим в історії розподілом світу на сфери впливу називають:

а) договір між Х.Колумбом та королем і королевою Іспанії;

б) Сарагоську угоду між Іспанією та Португалією;

в) договір між Іспанією та Португалією укладений у м. Тордесільясі.


6. Наступником князя Олега на київському престолі був:

а) Святослав; б) Ігор; в) Аскольд; г) Ольга

7. Яка із названих особливостей не є характерною для мануфактури:

а) існує поділ праці;

б) заміна ручної праці машинною;

в) вироби належать власникові мануфактури;

г) працюють найманні робітники.
8. 31 жовтня 1517 року хто вивісив на дверях церкви у Віттенберзі «95 тез проти продажу індульгенцій?»

а) Жан Кальвін; б) Томас Мюнцер; в) Мартін Лютер; г) Філіпп Меланхтон.

9. Єдиний з народів доколумбової Америки, який мав писемність:

а) ацтеки; б) майя; в) інка.

10. Остаточне законодавче оформлення кріпосного права було здійснено :

а) земельною реформою «Волочна коміра»; б) Першим і Другим Литовськими статутами;

в) «Волочною помірою» і «артикулами» польського короля Генріха Валуа;

г) «артикулами» польського короля Генріха Валуа і Третім Литовським статутом.


ІІ рівень

1. Установіть хронологічну послідовність історичних подій (4 бали):

а) Люблінський сейм;

б) заснування Києво-Могилянської академії;

в) військо Запорізьке увійшло до Ліги Європи країн;

г) церковні собори у Бресті;

д) Хотинська війна;

є) повстання Івана Сулими;

ж) заснування Запорозької Січі;

з) видання останньої редакції Литовських статутів.
 1. Встановіть відповідність між особами, датами та подіями: 6 балів
 1. Іван Підкова;

 2. Дмитро Вишневецький;

 3. Костянтин Острозький
  1. літо 1563 р;

  2. весна 1569 р;

  3. осінь 1577р;
   1. участь у роботі сейму;

   2. зайняття престолу у Яссах;

   3. лицарська смерть.

ІІІ Рівень

1. Заповніть таблицю «Походи київських князів на Візантію». (10 б.)

Рік походу Хто очолював Результати

2. Складіть глосарій з шести понять до теми «Розвиток української культури та побуту в ХVІ ст.». Розтлумачте їх. (12 балів)ЗАВДАННЯ І ЕТАПУ ОЛІМПІАДИ З ІСТОРІЇ 11 КЛАС

І рівень – всього 9 балів ( 1 бал за кожну правильну відповідь)

1. Згідно з планом «Барбаросса» наступ на території України мала здійснювати група армій:

а) «Північ»; б) «Південна Україна»; в) «Центр»; г) «Південь».

2. Український уряд, створений в червні 1941 р., очолив :

а) С.Бандера; б) Я.Стецько; в) А.Мельник; г) Р.Шухевич.

3. Позначте дату підписання радянсько-німецького договору, який вирішував долю Західної

України: а) 23 серпня 1939р.; б) 1 вересня 1939 р.; в) 17 вересня 1939р.; г) 22 вересня 1939 р.

4.У березні 1939 року Карпатську Україну окупували війська: а) Румунії; б) Угорщини; в) Польщі; г) Німеччини.

5. Відкриття Другого фронту відбулося: а) 6 червня 1944 р.; б) 21 серпня 1943р.; в) 6 липня1944 р.; г) 6 травня 1944 р.

6. Мета політики «українізації»: а) розвиток економіки України; б) розвиток української державності; в) розвиток українського націонал-демократичного руху; г) піднесення авторитету радянської влади в УСРР.

7. Позначте територію, яка входила до складу територіального об’єднання «Трансністрія»:

а)Закарпаття; б) Тернопільська область; в) Ізмаїльська область; г)Рівненська область.

8.Автор теорії «інтегрального націоналізму»: а) В.Липинський; б) Є.Маланюк; в) Є.Коновалець; г) Д.Донцов.

9. Повернення на батьківщину військовополонених та цивільних осіб, які під час війни

опинилися за межами своєї держави:

а) репарація; б) реабілітація; в) репатріація; г) депортація.ІІ рівень

1. Розташуйте події у хронологічній послідовності: 4 бали

а. битва під Ель-Аламейном;

б. Потсдамська конференція;

в. беззастережна капітуляція Японії; г. визволення Праги; д. битва за Дніпро;

е. створення ООН;

є. напад японської авіації на Перл-Харбор;

ж. фашистська агресія на Балканах.


2. Встановіть відповідність між історичними особами, датами і видами їх діяльності: 6 б.


1)1577 р.;

2)1578 р.;

3)1590 р.;

А) ректор Острозької академії;

Б) автор твору«Про єдність церкви Божої»;

В) ініціатор підписання Берестейської унії.
а) Іпатій Потій;

б) Герасим Смотрицький;


в) Петро Скарга;

ІІІ рівень
1. Чому у населення західноукраїнських земель було суперечливе ставлення до радянізації

(1939—червень 1941року) ? (5 балів)

2. Визначте п’ять ключових битв на Україні в період Другої світової війни. (10 б.)
Творче завдання
5.Уявіть, що до вас звернувся редактор енциклопедичного словника «Видатні постаті ХVІІІ ст..» з пропозицією написати статтю про одну визначну особу, яка, на ваш погляд, є найяскравішою у світовій історії цього часу. Кого б Ви обрали, і що про неї написали б? Свій вибір поясніть. (10 б)

ЗАВДАННЯ І ЕТАПУ ОЛІМПІАДИ З ІСТОРІЇ 10 КЛАС
І. Закінчіть речення. (6 балів)

1. Перша світова війна спричинила крах чотирьох найбільших імперій: ____________________

2. Паризька конференція 1919 р. виробила мирні договори з союзниками Німеччини – _______

3. Мирні договори Версальської системи – ____________________________________________

4. Версальська система договорів зафіксувала утворення нових національних держав у Центральній та Південно-Східній Європі: ____________________________________________

5. Вашингтонську Угоду п’яти держав з обмеження морських озброєнь підписали ___________

6. Локарнська конференція склала Рейнський гарантійний пакт, що забезпечував недоторканість кордонів між ________________________________________________________
2. Установіть відповідність між подіями і датами російської революції 1905-1907 р.р. в Україні (8 балів)


1

Відкриття в Одесі першої в під російській Україні «Просвіти»

а

9 листопада 1906р.

2

Повстання частини Чорноморського флоту

б

14 червня 1905р.

3

Третьочервневий переворот, який ознаменував закінчення революції

в

18 листопада 1905р.

4

Початок повстання на броненосці «Потьомкін»

г

17 жовтня 1905р.

5

Указ царського уряду, який започаткував столипінську аграрну реформу

д

3 червня 1907р.

6

Перший від початку революції страйк робітників в Україні

е

30 жовтня 1905р.

7

Повстання саперів у Києві на чолі з поручиком Б.Жаданівським

є

11-16 листопада 1905р.

8

Маніфест МиколиІІ, яким в країні проголошувалися демократичні свободи

ж

12 січня 1905р.

3. Кросворд (10 балів) на тему «Економічний розвиток України на початку ХХ ст..»По горизонталі

 1. Найпоширеніша форма монополій у початковий період їх існування.

 2. Великий центр металургійної і вугільної промисловості в Україні на початку ХХст.

 3. Вугільний синдикат Донбасу , на який припадало близько 75 % усього видобутку вугілля в Донбасі.

 4. Довгострокове вкладання капіталу у промисловості, сільськогосподарські, транспортні та інші підприємства з метою отримання прибутку.

 5. Цінний папір, який дає власнику прибуток у вигляді відсотків від його вартості, або можливості виграти.По вертикалі

 1. Найбільший у металургії синдикат, заснований у 1902р.

 2. Об’єднання низки підприємств однієї або кількох галузей промисловості, учасники якого втрачають право власності на засоби виробництва і виготовлений продукт, виробничу і комерційну самостійність.

 3. Об’єднання підприємств певної галузі чи місцевості, які регулюють обсяг виробництва, розподіляють ринки збуту продукції, встановлюють ціни, закривають неприбуткові фабрики та заводи.

 4. В Україні ще наприкінці ХІХст. виник один із перших синдикатів…

 5. Галузь промисловості, яка посідала перше місце в економіці західноукраїнських земель.

рисунок1

4. Вкажіть головні причини та основні наслідки вказаних історичних подій. (6 балів)
Причина

Подія

Наслідки
Столипінська аграрна реформаСтворення Легіону УССВашингтонська конференція

5. Стисло, у вигляді питань до кросворду дайте характеристику історичній особі. (8 балів)
А. Шептицький
М. Міхновський
Микола ІІ
М. Драгоманов
К. Левицький
Д. Донцов
Д . Ллойд-Джордж
О. Брусилов6. Розв’яжіть проблемну задачу.Чи були українці на кінець ХІХ ст. нацією? Свою відповідь обґрунтуйте. (10 балів)


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка