Завдання до самостійної роботи тема 1 Предмет конфліктології як наукиДата конвертації11.09.2017
Розмір64.2 Kb.
ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема 1

Предмет конфліктології як науки

 1. Опрацювати тему за рекомендованими підручниками.

 2. Познайомитися з додатковою літературою з теми.

 3. Продумати аргументовані відповіді на дискусійні запитання:

 • Розкрийте суть конфлікту як соціально-політичного феномену.

 • Охарактеризуйте «політичний конфлікт» як феномен.

 • Розкрийте суть проблеми «Конфліктні поля суперечностей політичної системи України».


Тема 2

Історія розвитку конфліктології

 1. Опрацювати тему за рекомендованими підручниками.

 2. Познайомитися з додатковою літературою з теми.

 3. Підготуватися до семінарського заняття.

 4. Продумати аргументовані відповіді на дискусійні запитання:

 • Проаналізуйте західні та вітчизняні теорії конфлікту.

 • Які з відомих теорій конфлікту здаються вам найбільш науково аргументованими і практично підтвердженими?


Тема 3

Природа конфліктів

 1. Опрацювати тему за рекомендованими підручниками.

 2. Познайомитися з додатковою літературою з теми.

 3. Продумати аргументовані відповіді на дискусійні запитання:

 • Розкрийте суть поняття «типологія конфліктів».

 • Зробіть аналіз і типологію конфліктогенів як чинників конфліктів.


Тема 4

Причини конфліктів

 1. Опрацювати тему за рекомендованими підручниками.

 2. Познайомитися з додатковою літературою з теми.

 3. Підготуватися до семінарського заняття.

 4. Продумати аргументовані відповіді на дискусійні запитання:

 • Перерахуйте і проаналізуйте причини міжособистісних конфліктів.

 • Зробіть аналіз проблеми: «Чи є причини для виникнення конфліктних ситуацій нині в Україні?» Перелічіть найвагоміші причини і проаналізуйте одну з конфліктних ситуацій політичного спрямування.

 • Назвіть причини конфліктів у системі відносин «державний службовець, управлінець і проблемна ситуація».

 • Розкрийте суть конфліктологічної проблеми: «Корупція в сучасному українському суспільстві: причини, попередження та шляхи подолання».

 • Що слід розуміти під проблемою – «Зміни ціннісних орієнтацій молоді в перехідний період в Україні»?

 • Проаналізуйте й опишіть причини та суть геополітичних конфліктів.

 • Розкрийте проблему: «Етнополітичні конфлікти в посттоталітарному просторі».

 • Охарактеризуйте проблемні ситуації в системі міжконфесійних відносин в Україні.

 • Охарактеризуйте суть і причини міжконфесійних конфліктів в Україні. Запропонуйте свої способи їх розв’язання.

 • Охарактеризуйте суть і причини можливих міжнаціональних конфліктів на теренах сучасної України.


Тема 5

Психологія особистості в конфлікті

 1. Опрацювати тему за рекомендованими підручниками.

 2. Познайомитися з додатковою літературою з теми.

 3. Продумати аргументовані відповіді на дискусійні запитання:

 • Конфлікти та їх місце в житті людини.

 • Особистісні передумови та чинники виникнення міжособистісних конфліктів.

 • Конфлікт як вид критичних ситуацій.

 • Стилі поведінки в конфліктній ситуації.

 • Що слід розуміти під стресом? Перша допомога в гострій стресовій ситуації.

 • Перелічіть і зробіть аналіз типології конфліктних особистостей.

 • Сформулюйте основні правила спілкування з конфліктною особистістю.


Тема 6

Психологічна характеристика різних типів конфліктів

 1. Опрацювати тему за рекомендованими підручниками.

 2. Познайомитися з додатковою літературою з теми.

 3. Продумати аргументовані відповіді на дискусійні запитання:

 • Опишіть суть професійного успіху. Які шляхи його досягнення?

 • Продумайте основні стратегії вашого професійного успіху, розпишіть поетапно у свій робочий зошит на майбутнє і прагніть до нього.

 • Дайте аналіз внутрішньоособистісних конфліктів учителя, державного службовця або приватної особи, розкрийте причини їх проявів у процесі життєтворчості.


Тема 7

Конфлікти у різних сферах і формах взаємодії людей

 1. Опрацювати тему за рекомендованими підручниками.

 2. Познайомитися з додатковою літературою з теми.

 3. Підготуватися до семінарського заняття.

 4. Продумати аргументовані відповіді на дискусійні запитання:

 • Причини виникнення конфліктів у сім’ї (ваше бачення).

 • Опишіть своє бачення того, як впливають сімейні взаємини на характери членів сім’ї та на подальші стосунки особистості між людьми в колективі.

 • «Управлінський ризик та його значення» – що слід розуміти під цим поняттям?

 • Управлінська еліта, її характеристика, позитивні й негативні дії еліти в процесі життєтворчості.

 • Проаналізуйте партнерські стосунки у системі відносин «державний службовець і громадянин».

 • Проаналізуйте проблему: «Бюрократія – фактор конфліктності й порядку в суспільстві».


Тема 8

Психологія взаєморозуміння як психологічна основа попередження та розв’язання конфліктів

 1. Опрацювати тему за рекомендованими підручниками.

 2. Познайомитися з додатковою літературою з теми.

 3. Продумати аргументовані відповіді на дискусійні запитання:

 • Прийоми спілкування, що сприяють зближенню й досягненню порозуміння (стисла характеристика).

 • Запропонуйте «12 правил довіри людини до чиновника», про які повинен знати чиновник будь-якої ланки.

 • Спілкування, його типи. Культура ділового спілкування.

 • Прийоми активного слухання співрозмовника у процесі спілкування.

 • Бездуховність і конфлікт – взаємозв’язок і шляхи позитивного виходу особистості з цього стану (ваш аналіз і пропозиції з метою подолання цього негативного стану).


Тема 9

Управління конфліктами

 1. Опрацювати тему за рекомендованими підручниками.

 2. Познайомитися з додатковою літературою з теми.

 3. Підготуватися до семінарського заняття.

 4. Продумати аргументовані відповіді на дискусійні запитання:

 • Як можна працювати з партнерами без конфліктів?

 • Що ви могли б запропонувати такого, що сприятиме безконфліктному спілкуванню?

 • Переговори як форма розв’язання конфлікту (розкрийте суть).

 • Як створити довірливу атмосферу під час переговорів? Які питання доцільно ставити співрозмовникові?

 • Що слід розуміти під поняттям «методи управління конфліктом»?

 • Розкрийте й опишіть технологію розв’язання конфлікту (з власного досвіду або загальновідомого політичного, соціального, міжнаціонального тощо).

 • Перерахуйте пропозиції щодо регламентації поведінки конфліктуючих сторін і посередника.

 • Проаналізуйте й опишіть роль медіатора у розв’язанні конфліктів.


Тема 10

Профілактика конфліктів

 1. Опрацювати тему за рекомендованими підручниками.

 2. Познайомитися з додатковою літературою з теми.

 3. Підготуватися до семінарського заняття.

 4. Продумати аргументовані відповіді на дискусійні запитання:

 • Опишіть суть, структуру та функціональну роль своєї професійної діяльності. Які конфліктні поля суперечностей ви бачите в ній та які профілактичні заходи готові застосувати з метою профілактики конфліктів?

 • Опишіть роль особистості керівника у профілактиці конфліктів. Перелічіть основні напрямки профілактики.

негативні дії в процесі їх підготовки та проведення у колективі (ваші враження).

 • Імідж управлінця, керівника – чинник попередження конфлікту. Технологія створення іміджу управлінця, особистого іміджу.

 • Корупція в суспільстві як фактор конфліктності владних структур і народу. Дайте власний аналіз причин, слабких місць, шляхів профілактики та подолання корупції в Україні.

 • Перелічіть і дайте стислу характеристику основних правил, що допомагають запобігти поширенню корупції серед державних службовців.

 • Перерахуйте і дайте загальний або власне фаховий аналіз негативних станів, викликаних корупцією.

 • Перерахуйте і проаналізуйте пропозиції щодо стримування корупції та запобігання виникненню конфлікту інтересів.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка