Завдання для конкурсного іспиту з історії україни 10 клас максимальна кількість балів – 125. Завдання з вибором однієї правильної відповідіСкачати 154.98 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір154.98 Kb.
#20412
ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНКУРСНОГО ІСПИТУ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

10 КЛАС

Максимальна кількість балів – 125.

Завдання з вибором однієї правильної відповіді (максимум балів – 2).

1 У складі яких держав перебували українські землі напередодні Першої світової війни?

А. Російської імперії, Австро-Угорщини, Польщі

Б. Російської імперії, Австро-Угорщини, Туреччини

В. Російської імперії, Австро-Угорщини, Румунії

Г. Російської імперії, Австро-Угорщини

2 Які райони України найбільше потерпіли в роки Першої світової війни?

А. Галичина, Волинь

Б. Київщина, Харківщина

В. Донбас, Полтавщина

Г. Волинь, Поділля3 У період Першої світової війни під якою назвою Галичина була включена до складу Російської імперії?

А. Карпатське воєводство
Б. Галицьке князівство

В. Королівство Галичина і Лодомерія

Г. Галицько-Буковинське генерал-губернаторство


4 Коли, де і ким було створено «Союз визволення України»?

А. 1914 р., Львів, Д. Донцов

Б. 1915 р., Київ, В. Винниченко

В. 1916 р., Відень, М. Грушевський

Г. 1917 р., Львів, С. Петлюра5 Яка українська політична організація на початку Першої світової війни виступила з програмовим документом «Наша платформа»?

А. Союз визволення України
Б. Головна Українська рада

В. Українська соціал-демократична робітнича партія

Г. Товариство українських поступовців


6 Яке із наведених тверджень розкриває зміст поняття «Головна українська рада»?

А. Міжпартійна організація, заснована 2 серпня 1914 р. у Львові з делегатів Національно-демократичної, Української радикальної, Української соціал-демократичної партій з метою керування загальноукраїнською політикою під час війни

Б. Політична організація, створена у серпні 1914 р. емігрантами з Наддніпрянщини, ставила метою пропаганду ідеї самостійності України

В. Політична організація, створена на Західній Україні австро-угорською владою з метою антиросійської пропаганди

7 Які події лідер партії кадетів П. Мілюков на засіданні IV Державної думи у 1915 р. охарактеризував «як європейський скандал»?

А. Жорстоке поводження з військовополоненими-українцями

Б. Репресивна русифікаторська політика російської адміністрації щодо українців в окупованій Галичині

В. Швидкий відступ російської армії з захопленої Галичини

8 Унаслідок якої події було сформовано легіон Українських січових стрільців?

А. Окупація російською армією Галичини

Б. Початок Першої світової війни

В. Брусиловський прорив та поразка австрійської армії

Г. Захоплення російською армією Карпатських перевалів

9 Серед наведених тверджень визначте привід для початку Української революції 1917 – 1918 рр.

А. Економічна і політична криза в країні в умовах Першої світової війни

Б. Буржуазно-демократична революція в Російській імперії, повалення монархії

В. Великодержавна політика щодо України панівних кіл як Росії, так й Австро-Угорщині

Г. Здобуття Україною автономії як першого кроку до незалежності

10 Позначте дату створення Української Центральної Ради.


А. 23 лютого 1917 р.

Б. 4 березня 1917 р.

В. 10 червня 1917 р.

Г. 3 липня 1917 р11 Що стало приводом до збройного виступу самостійників під час Української революції?

А. Більшовицький переворот у Петрограді
Б. Оприлюднення ІІ Універсалу УЦР

В. Небажання українізованих частин російської армії йти на фронт

Г. Оприлюднення І Універсалу УЦР

12 Укажіть, як називався перший радянський уряд України.А. Генеральний Секретаріат

Б. Центральний Виконавчий Комітет

В. Народний Секретаріат

Г. Рада Міністрів13 Укажіть, яким подіям Української революції присвячено ці рядки.

На Аскольдовій могилі

Поховали їх — тридцять мучнів українців,

Славних, молодих...

На Аскольдовій могилі український цвіт —

По кривавій по дорозі нам іти у світ...А. Боротьба за Харків

Б. Повстання на заводі «Арсенал»

В. Бій під Крутами

Г. Червоний терор14 Назвіть вищий законодавчий орган Української Народної Республіки у період Директорії.

А. Українська Центральна Рада

Б. Трудовий конгрес України

В. Директорія

Г. Державна Рада15 Про якого діяча культури України 1920-х рр. йдеться в листі Й. Сталіна до Л. Кагановича?

«…Вимоги про «негайну дерусифікацію пролетаріату» на Україні, його думка про те, що «від російській літературі, від її стилю українська поезія повинна тікати якнайшвидше», його заява про те, що «ідеї пролетаріату нам відомі і без московського мистецтва» … звучать тепер … більш ніж дивно».

А. М. Зерова

Б. Л. Курбаса

В. М. Хвильового

Г. О. Довженко16 Коли було прийнято першу Конституцію радянської України?

А. 1917 р.

Б. 1918 р.

В. 1919 р.

Г. 1920 р.17 Назвіть причину підтримки радянською владою Української автокефальної православної церкви в 1920-ті рр.?

А. Повага до релігійних вірувань українців

Б. Прагнення сприяти розвитку релігійного життя

В. Прагнення послабити Російську православну церкву, яка вороже ставилась до більшовицького режиму

Г. Прагнення використати вплив церкви для поширення комуністичних ідей

18. Назвіть прізвище першого голови Генерального секретаріату.А. М. Грушевський

Б. С. Єфремов

В. Б. Мартос

Г. В. Винниченко19 В якій галузі господарства УСРР у 1920-х рр. розпочалася реалізація плану ГОЕЛРО?

А. Енергетичній

Б. Вуглевидобувній

В. Металургійній

Г. Машинобудівній20 Вкажіть положення, законодавчо закріплені Конституцією УСРР 1925 р.

А. УСРР було надано статус незалежної держави

Б. УСРР було надано статус союзної республіки у складі СРСР

В. УСРР було надано статус автономної республіки у складі СРСР

Г. УСРР було надано статус автономної території у складі СРСР

Завдання з вибором кількох правильних відповідей (максимум балів – 3).

21 Позначте битви Першої світової війни, які відбулися на українських землях.А. Битва на Соммі

Б. Битва на Марні

В. Битва під Перемишлем

Г. Галицька битва

Д. Битва під Верденом

Е. Брусиловський прорив22 Укажіть, які наслідки мала Перша світова війна для українських земель.

1. Піднесення національно-визвольного руху

2. Включення до складу Польщі території Галичини

3. Надання українцям права національно-культурної автономії

4. Створення на українських територіях самостійної держави

5. Загострення соціально-економічної кризи в Наддніпрянщині

23 Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання:Допомагаючи українському урядові в його боротьбі з насильниками та грабіжниками, ці війська [що вступили на Україну] не мають ніяких ворожих нам намірів, оскільки Німеччина та Австро-Угорщина також мають потребу, щоб на Україні настав добрий лад і спокійна праця трудящого люду…»

Яку «велику потребу» в Україні мали вказані країни взимку 1918 р.?

1. Створити міцний, дієвий бар’єр проти проникнення більшовизму в Європу

2. Включити молоду, незміцнілу державу Україну до складу Четвертного союзу

3. Використати людські ресурси країни для компенсації власних людських втрат у війні

4. Забезпечити продовольчими й сировинними ресурсами власні виснажені економіки

5. Придушити українську революцію 1917 р.

6. Вивести Україну з блоку ворожих Четвертному союзі країн

24 Позначте губернії, на які розповсюджувались повноваження Генерального секретаріату відповідно «Тимчасовій інструкції для Генерального секретаріату».1. Київська

2. Харківська

3. Чернігівська

4. Волинська

5. Полтавська

6. Катеринославська

7. Подільська

8. Таврійська25 Виберіть твердження, що характеризують політику російської влади на окупованих з осені 1914 р. по весну-літо 1915 р. західноукраїнських землях.

1. Заборона українських періодичних видань

2. Підтримка греко-католицької церкви

3. Підтримка українських громадських організацій

4. Репресії проти інтелігенції та церковних діячів

5. Створення Галицько-Буковинського генерал-губернаторства


26 Виправте помилки в біографії Симона Петлюри.

С. Петлюра походив із селянської родини з Житомирщини. Навчався в духовній семінарії, з якої був виключений за революційні настрої. У березні 1917 р. обраний до складу УЦР, згодом став Генеральним секретарем внутрішніх справ. Брав активну участь у підготовці заколоту проти гетьмана П. Скоропадського. Після створення Директорії одразу став її головою. У 1926 р. був убитий більшовицьким агентом у Парижі.

27 Позначте назви церков, які існували в Україні до 1920 р.А. Українська автокефальна православна церков

Б. Українська католицька церква

В. Українська греко-католицька церков

Г. Українська протестантська церков28 Який варіант заповнення пропусків є правильним?

«У жовтні _______ р. на території Криму було створено ______, що вважалося частиною ______.

А. 1921 р.; Кримську Автономну Соціалістичну Радянську Республіку; РСФСР

Б. 1920 р.; Кримську Соціалістичну Радянську Республіку; УСРР

В. 1919 р.; Кримську Народну Республіку; УСРР

Г. 1922 р.; Кримську Соціалістичну Республіку; СРСР

29 Які з наведених подій відбулися на території України у роки НЕПу (1921 - 1929 рр.)?


1. Боротьба із селянським повстанським рухом

2. Утворення літературної спілки ВАПЛІТЕ (Вільної академії пролетарської літератури)

3. Перенесення столиці із Харкова до Києва

4. Створення перших комун і колгоспів

5. Саморозпуск Української комуністичної партії (партії націонал-комуністичного спрямування)

6. Запровадження «червонців»

7. Укладення військово-політичного союзу між радянськими республіками

30 Позначте положення, які розкривають основний зміст політики українізації.

1. Врахування національних факторів при формуванні партійного і державного апарату

2. Підготовка та висування кадрів корінної національності

3. Проголошення української мови державною мовою

4. Розширення мережі навчальних і культурних закладів і друкування засобів масової інформації мовою корінного населення

5. Витіснення мов національних меншин з освіти та культури республіки

6. Створення окремих адміністративно-територіальних одиниць у місцях компактного проживання неукраїнського населення

7. Проведення культурно-освітньої роботи серед українців за межами республіки

31 Проаналізуйте дані таблиці та визначити процес, про який вони свідчать.Основні показники

1922 р. (%)

1927 р. (%)

Українців серед службовців

35

54

Українців серед урядовців

23

52

Діловодство українською мовою

20

70

Шкіл з українською мовою навчання

-

80

ВНЗ з українською мовою навчання

-

30

Книжок українською мовою

27

50

Газет і журналів українською мовою

3

85

32 Позначте українські політичні партії автономістського спрямування, які відіграли значну роль у визначенні основних напрямків діяльності УЦР у 1917 р.

1. Українська партія соціалістів-революціонерів А. 1, 3, 5

2. Українська народна партія Б. 2, 3, 4

3. Українська хліборобсько-демократична партія В. 1, 4, 6

4. Українська соціал-демократична робітнича партія Г. 2, 5, 6

5. Українська партія соціалістів-самостійників

6. Українська партія соціалістів-федералістів

33 Визначте основні здобутки Української Центральної Ради під час її існування.

1. Продовження державотворчі традиції українського народу

2. Створення передумов для національно-культурного розвитку України

3. Формування регулярної армії як важливішого чинника державотворчого процесу

4. Формування дієвого державного апарату

5. Налагодження рівноправних відносин з великими державами світу

6. Набуття українством досвіду політичної боротьби

34 Відзначте особи, які входили до складу Директорії УНР у листопаді 1918 р.1. В. Чехівський

2. С. Остапенко

3. В. Винниченко

4. С. Петлюра

5. Б. Мартос

6. Ф. Швець

7. А. Макаренко

8. М. Порш  1. Встановіть основні причини поразки Директорії УНР

1. Радикальна соціально-економічна політика

2. Відсутність моделі державотворення, яка б відповідала тогочасним реаліям

3. Міжнародна ізоляція УНР

4. Протистояння політичних лідерів Директорії

5. Спрямування на союз з більшовицькою Росією

6. Укладення союзу з країнами Антанти
Завдання на встановлення відповідності (максимум балів – 4).

36 Установіть відповідність між державними утвореннями на українських землях і міжнародними договорами, що вони уклали.1. УНР періоду УЦР

А. Ризький мирний договір

2.Українська держава гетьмана П. Скоропадського

Б. Попередній договір про припинення стану війни між Україною та радянською Росією

3. Директорія УНР

В. Брестський мирний договір

4. УСРР

Г. Варшавська угода
Д. Федеративна грамота

37 Установіть відповідність між подіями та наслідками, до яких вони призвели.1.Укладення Брест-Литовського договору

А. Війна радянської Росії проти УНР

2. З’їзд народів Росії у Києві

Б.Прийняття постанови «Про федеративний устрій Російської держави»

3. Перемога повстання більшовиків у Петрограді

В. Вихід України з Першої світової війни

4.Ультиматум Раднаркому РСФРР УЦР

Г. Проголошення УНР
Д. Корніловський заколот в Росії

38 Установіть відповідність між інституціями та прийнятими ними рішеннями.А. Український національний союз

1. Проголошення ЗУНР

Б. Всеукраїнський хліборобський конгрес

2. Прийняття першої Конституції УСРР

В. Українська Національна Рада

3. Створення Директорії

Г. ІІІ Всеукраїнський з’їзд рад

4. Ультиматум Раднаркому УЦР
5. Обрання П. Скоропадського гетьманом України

39 Установіть відповідність між державними діячами та посадами, які вони займали.А. Голова Директорії УНР

С. Єфремов

Б. Президент ЗУНР, член Директорії УНР

В. Винниченко

В. Генеральний секретар міжнаціональних справ УЦР

Х. Раковський

Г. Голова уряду УСРР (1919 – 1923 рр.)

Є. Петрушевич

40 Доберіть до понять відповідне тлумачення.1. Політична партія

2. Громадська організація

3. Опозиція

4. Популізм

А. Намагання політичних партій або рухів завоювати політичний авторитет нездійсненими обіцянками, заграванням з народом

Б. Політична організація, що виражає інтереси певної соціальної групи (або груп), об’єднує найбільш активних її представників і прагне до досягнення певних цілей та ідеалів

В. Добровільна асоціація громадян, об’єднаних на ґрунті суспільних і власних інтересів

Г. Група осіб всередині певного суспільства, організації, партії, колективу, яка веде політику протидії, опору щодо політики, прийнятої більшістю

Д. Позбавлення громадян громадянських, соціально-економічних та інших прав
Завдання на встановлення правильної послідовності (максимум балів – 4).
41 Поставте події Першої світової війни у хронологічній послідовності.


1.

2.

3.

4.

А. Брусиловський прорив

Б. Галицька битва

В. Наступ німецько-австрійських військ на Галицькому фронті

Г. Бій за стратегічну висоту в Карпатах гору Маківку


42 Установить послідовність подій, пов’язаних з діяльністю Директорії.


1.

2.

3.

4.
А. Початок роботи Трудового конгресу України

Б. Проведення у Києві Українського національного конгресу

В. Утворення Генерального Секретаріату

Г. Утворення Української національної ради


43 Установіть послідовність подій, пов’язаних з впровадженням політики радянської влади в Україні.


1.

2.

3.

4.
А. Введення продовольчої розкладки (розверстки)

Б. Утворення воєнно-політичного союзу формально-незалежних України, Литви, Латвії, Естонії та Російської Федерації

В. Проголошення Української Соціалістичної Радянської Республіки

Г. Запровадження політики «воєнного комунізму»


44. Установить послідовність проголошення державних утворень в українських землях.


1.

2.

3.

4.
А. Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки

Б. Проголошення Української держави

В. Проголошення Директорії УНР

Г. Створення Української Центральної Ради


45 Про які історичні події на території Донбасу нагадує танк, уставлений у центрі міста Луганськ?

Каталог: man
man -> Особливості здійснення допрофільного і профільного навчання з спеціалізації
man -> Заместитель Министра образования
man -> Формування патріотизму у підростаючого покоління – одне з основних завдань на уроках історії України
man -> Головні напрями патріотичного виховання школярів в умовах сьогодення
man -> Задачами учебной дисциплины «Социальная реклама» являются
man -> Г. Х. Андерсен. «Снігова королева»
man -> Формування патріотичного виховання у дітей дошкільного віку Наталя Котова вихователь
man -> Задачами курса являются
man -> Рабочая учебная программа по дисциплине «Социальная психология» для студентов дневного отделения факультета клинической психологии для специальности 030302 «Клиническая психология»

Скачати 154.98 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка