Завдання 1-12 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба обрати одну правильнуСторінка3/3
Дата конвертації26.04.2016
Розмір0.5 Mb.
1   2   3

2. Олесь Гончар Б «Його покоління»

3 Іван Сенченко В «Любить Україну»

4 Юрій Яновський Г «Мисливські усмішки»

Д « Прапораносці»

14. Встановіть послідовність подій

А Верховна Рада ухвалила Акт проголошення незалежності України

Б Верховна Рада УРСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет України

В Катастрофа на Чорнобильської АЕС

Г створення Народного Руху України за перебудову

Варіант 8Завдання 1-12 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба обрати одну правильну відповідь

img_0002_new.jpg

1.Доповніть твердження

Звільнення від німецьких та румунських окупантів територій України, заштрихованих на картосхемі, відбулося станом на :

А 18 листопада 1942 р.

Б 25 березня 1943 р.

В 30 вересня 1943 р.

Г 17 квітня 1944р.

2. Позначте дату проголошення Західноукраїнської Народної Республіки

А 3 березня 1918 р. Б 29 квітня 1918 р. В 13 листопада 1918 р. Г 15 грудня 1918 р

3.Укажіть правильне твердження

А «Закон про п’ять колосків» передбачав покарання не менше п’яти років за крадіжки майна колгоспників

Б змін у соціальному складі населення в 30-х рр.. не відбувалося

В кількість повстанців проти колективізації в Україні за неповними даними нараховувалося близько 40 тис. осіб

Г судовий процес «Спілки визволення України» відбувся в 1937 р.

4. Який термін відповідає наведеному визначенню? «Вигнання, висилка окремих осіб чи цілих народів»

А Депортація Б Міграція В Розкуркулювання Г Імміграція

5 Яких видів мистецтва за НЕПу стосуються об’єднання з назвами: «Плуг», «Гарт», ВАПЛІТЕ?

А Література Б Театр В Живопис Г Кіно

6. Про яке зібрання йдеться в уривку зі статті «На Всеукраїнський з’їзд» М. Грушевського?

«Центральне завдання з’їзду – завершити нашу організацію. Центральна Рада, створена в Києві з представників усіх київських верств і доповнена делегатами організацій позакиївських, уже тепер, у своїм тимчасовім складі являється признаним усім свідомим українством центральним українським урядом. З’їзд має дати йому останню форму, вибрати його в постійнім уже складі … одним словом, привести в систему і порядок всеукраїнську національну організацію».А Український Національний конгрес 6–8 квітня 1917 р.

Б І Всеукраїнський селянський з’їзд 28 травня — 2 червня 1917 р.

В II Український військовий з’їзд 5–10 червня 1917 р.

Г І Всеукраїнський з’їзд Рад у Харкові 11– 12 грудня 1917 р.

7.У яких твердженнях ідеться про Симона Петлюру?

1 Перший голова Генерального Секретаріату Української Центральної Ради

2 Ініціював підписання у квітні 1920 р. Варшавського договору між УНР та Польщею

3 Обстоював «радянську платформу», виступаючи за союз із більшовицькою Росією проти Антанти

4 У листопаді 1918 р. перебував у Берліні, де мав офіційні зустрічі з кайзером Вільгельмом II

5 Від листопада 1920 р. керував роботою уряду УНР за кордоном

А 1, 2 Б 2, 3 В 2, 5 Г 3, 4

8. У яких твердженнях ідеться про особливості економічного розвитку УРСР в перше повоєнне десятиліття?

1 Відбудова старих, будівництво нових електростанцій.

2 Зростання обсягів виробництва у важкій промисловості.

3 Упровадження на машинобудівних, металургійних та хімічних заводах новітніх технологій.

4 Поліпшення становища колгоспників, зокрема зростання оплати їхньої праці.

5 Істотні капіталовкладення в сільське господарство, скасування обов’язкових поставок державі сільськогосподарської продукції.

А 1, 2 Б 1, 5 В 2, 3 Г 4, 5

9. Вкажіть складову нацистського плану «Ост».

А Депортація та знищення істотної частини населення

Б Боротьбу з партизанським рухом

В Блискавичне вторгнення нацистської Німеччини в СРСР

Г Створення Райхскомісаріату «Україна»

10. Це фото було зроблено:

А 1943 р. Б. 1944 р В. 1945 р Г 1946 р
Завдання 11-12 мають по шість варіантів відповідей, серед яких лише три правильних

11.Які з подій відбулися в Україні у 1919 р.?

1 «Чортківська офензива».

2 Ухвалення Конституції УСРР.

3 Створення комнезамів.

4 Ухвалення Конституції УНР.

5 Другий Зимовий похід армії УНР.

6 Проголошення Галицької СРР.

12. Які терміни характеризують соціально-економічний та культурний розвиток радянської України в 1929– 1938 рр.

1 директивне планування

2 госпрозрахункові трести

3 «розстріляне відродження»

4 стахановці

5 непмани

6 ревкоми

13. Встановіть відповідність між назвами воєнних операцій Червоної армії за Другої світової війни та їхніми результатами та наслідками.

1 Корсунь-Шевченківська А Звільнено Ужгород, завершено визволення всієї

(січень-лютий 1944 р.) території України2 Умансько-Ботошанська Б Звільнено значну частину території Правобережної

(березень-квітень 1944 р.) України і Молдови. Вихід на державний кордон СРС Р з Румунією3 Львівсько - Сандомірська В Наймаштабніше оточення на той час військ противника,

(липень-серпень 1944 р.) знищення 10 нiмецьких дивізій, що потрапили в оточення.4 Східно-Карпатська Г Звільнення території Київської та Житомирської областей (вересень-жовтень 1944 р.) деяких районів Вінниччини та Рівненщини.

Визволено Кіровоград.Д Розгромлено 8 німецьких дивізій (серед них і дивізію

«СС Галичина»), звільнено західні області України.


14 Встановіть хронологічну послідовність подій.

А Ухвалення Верховною Радою Конституції України

Б Ухвалення Верховною Радою Закону «Про Збройні сили України»

В Вступ України до Ради Європи

Г Обрання Леоніда Кучми президентом на перший термін

Варіант 9Завдання 1-12 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба обрати одну правильну відповідь

img_new.jpg

1.Якою цифрою на карті позначено українські землі, де в міжвоєнний період відбулися події, про які йдеться в уривку з листа посла Франції? « У ході перестрілок з чеськими елементами угорські війська проникли на територію рутенів , у той час, коли уряд Будапешта направив у Прагу ультиматум, вимагаючи негайного виводу чеських військ…»А 1

Б 2

В 3

Г 4

2. Укажіть рік початку проведення політики ліквідації «куркульства як класу»

А 1923 р. Б 1928 р. В 1929 р. Г 1931р

3.Укажіть правильне твердження

А корніловський заколот відбувся у липні 1917 р.

Б незалежність УНР була проголошена Третім Універсалом ЦР

В незмінним командиром Січових стрільців був Андрій Мельник

Г під час виборів до Установчих зборів на території України більшовики набрали 10% голосів

4. Який термін відповідає наведеному визначенню?

«Тимчасова політика ВКП(б), яка здійснювалася в Україні у 1920-на поч. 30 рр. Суть якої полягала у тому, щоб управлінські структури оволодівали мовою та культурою місцевого населення, а також поповнювалися за рахунок його представників»

А Коренізація Б Українізація В Націоналізація Г Модернізація

5.Які вимоги висували Українській Центральній Раді учасники ІІ Всеукраїнського військового з’їзду (червень1917 р.)?

А Розпочати організацію державних і військових структур.

Б Утворити Генеральний Військовий Комітет (який очолив Симон Петлюра).

В Відрядити до Петербурга делегацію з метою домагатися від Тим часового уряду автономії.

Г Організувати відсіч військам генерала Л. Корнілова, який прагнув встановити диктатуру в

Росії.


6.Яка з подій періоду сталінських репресій збіглася в часі з голодомором в Україні?

А «Шахтинська справа»

Б Ліквідація Української автокефальної православної церкви

В Цькування М. Скрипника та боротьба з «націонал-ухильниками»

Г Судовий процес над «Спілкою визволення України»7 У яких твердженнях ідеться про Андрея Шептицького?

1 Борець за автокефалію українського православ’я, творець і перший митрополит Української автокефальної православної церкви

2 Ініціатор створення Львівської богословської академії – єдиного в Західній

Україні легального українського ВНЗ у міжвоєнний період3 У 1945 р. разом з усіма іншими вищими ієрархами УГКЦ був заарештований

НКВС


4 Підтримав відновлення української державності та створення уряду Української держави на чолі з Я. Стецьком у 1941 р.

5 Завдяки виступам на його захист Папи Римського Іоанна XXIII і Президента

США Дж. Кеннеді був звільнений з ув’язнення й висланий за межі СРСРА 1, 2 Б 2, 3 В 2, 4 Г 3, 4

8 Про кого йдеться в джерелі?

«...13 лютого 1978 року указом Президії Верховної Ради СРСР ___ був позбавлений громадянства. Він скликав прес-конференцію і сказав, що це найсумніший день у його житті: «Мене позбавили права померти на Батьківщині». Отоді він пішов у наступ! Влада гадала, що, випустивши советського дисидента, позбулася клопоту: незручно було втретє ув’язнювати всесвітньо відому людину. А він виявився ще й свідомим українцем. Та ж таки «Свобода»: «От ви були російським генералом…» — «Я ніколи не був російським генералом. Я був советським генералом, а родом я українець. І приїхав сюди представляти Українську Гельсінкську групу».А Петра Григоренка Б Левка Лук’яненка В Миколу Руденка Г Івана Світличного

9 Офіційна назва нашої держави після проголошення незалежності

А держава Україна Б Республіка Україна В Україна Г Українська республіка

10. Яку з фотографій зроблено на початку ХХІ ст.?

А Б ВЗавдання 11-12 мають по шість варіантів відповідей, серед яких лише три правильних

11 Що передбачала нова економічна політика в УСРР 1921–1928 рр.?

1 Заборону приватної торгівлі та ліквідацію товарно-грошових відносин

2 Централізацію управління виробництвом і розподілом матеріальних ресурсів.

3 Об’єднання підприємств промисловості в госпрозрахункові трести.

4 Передачу дрібних підприємств в оренду організаціям і приватним особам.

5 Оздоровлення грошового обігу через діяльність банків та кредитних установ.

6 Передачу підприємств великої промисловості в оренду приватним особам.

12. Укажіть причини невдач Червоної армії в перший період радянсько-німецької війни.1 Розрахунок на воєнну підтримку військ союзників – Великобританії та США.

2 Хибна оцінка радянським керівництво військово-політичної ситуації.

3 Брак досвіду та кваліфікації керівного складу армії СРСР.

4 Відсутність у радянського керівництва інформації про підготовку нападу на СРСР.

5 Фактор раптовості нанесення першого удару.

6 Перехоплення німецькою розвідкою плану оборони СРСР на випадок воєнних дій. (

13. Встановіть відповідність між назвами документів та уривками з них.1 І Універсал А «Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної

України — Західно-Українська народна Республіка (Галичина, Буковина та

Угорська Україна) і Наддніпрянська Велика Україна. Здійснились віковічні мрії,

якими жили і за які умирали кращі сини України».2 ІІІ Універсал Б «Не одділяючись від Республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо

станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти всій Росії, щоб уся

Республіка Російська стала Федерацією рівних і вільних народів».

3 ІV Універсал В «Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з

державою російською, хай народ український на своїй землі має право сам

порядкувати своїм життям».

4 Універсал Директорії Г «Ми звинувачуємо Раду в тому, що вона, прикриваючись національними

УНР гаслами, веде двозначну буржуазну політику, яка вже давно проявляється у

невизнанні Радою Рад і радянської влади в Україні... Ця двозначна політика, що

позбавляє нас можливості визнати раду як повноважного представника трудящих

та експлуатованих мас Української республіки...».

Д «У справі земельній комісія, вибрана на останній сесії нашій, уже виробила

закон про передачу землі трудовому народові без викупу, прийнявши за основу

скасування власності і соціалізацію землі».

14 Встановіть хронологічну послідовність подій.

А Схвалення Верховною Радою УРСР Закону «Про державний статус української мови».

Б Обрання Б. Патона президентом АН УРСР.

В Ухвалення «Конституції розвинутого соціалізму».

Г Обрання М. Горбачова генеральним секретарем ЦК КПРС, початок перебудови.

Варіант 10Завдання 1-12 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба обрати одну правильну відповідь

1.Коли відбулося звільнення від німецьких і румунських окупантів територій України, заштрихованих на картосхемі?
А У грудні 1942 – березні 1943 р.

Б У квітні – вересні 1943 р.

В У жовтні 1943 – квітні 1944 р.

Г У травні – жовтні 1944 р.

2. Офіційна назва України за часів Директорії:

А Українська Держава Б Українська Демократична республіка

В Українська Народна Республіка Г Українська Соціалістична Республіка

3. Укажіть правильне твердження

А Акт злуки УНР та ЗУНР відбувся 22 січня 1918 р

Б УЦР повалила Директорія УНР

В парламент створений Директорію називався «Трудовий Конгрес»

Г Українську ЦР очолював Д.Вітовський

4.Який термін відповідає наведеному визначенню?

«Історичний процес зростання і підвищення економічної ролі міст, що охоплює різні сторони життя міського населення і суспільства у цілому»А Індустріалізація Б Урбанізація В Модернізація Г Колективізація

5. Назвіть битву, в результаті якої розпочалося широкомасштабної звільнення території України від нацистських загарбників :

А битва за Дніпро Б Курська битва В Сталінградська битва Г Московська битва

6. Назвіть суть політики радянізації західних областей у період повоєнної відбудови:

А перетворення західної України на основний паливно-енергетичний район СРСР

Б проведення українізації в галузі культури

В уніфікація всіх сфер життя відповідно до норм, утверджених у СРСР

Г утвердження радянської влади на відміну від диктатури верхівки комуністичної партії7 У яких твердженнях ідеться про Володимира Винниченка?

1 Схилявся до зближення з Антантою, задля зміцнення незалежності УНР вдавався до заходів зі створення регулярної армії

2 У лютому 1919 р. вийшов з УСДРП і став головою Директорії УНР

3 Очолював Український національний союз, керував виступом проти гетьмана П. Скоропадського

4 З початку січня 1919 р. очолив загони, що боролися проти денікінців, військ Директорії та Антанти

5 Автор оповідань, романів і повістей, двох десятків п’єс, які ставили на сценах Берліна, Москви, Праги, Рима

А 1, 2 Б 3, 5 В 2, 3 Г 2, 4

8. Укажіть особливості Денікінського режиму в Україні

1 Відновлення поміщицької власності на землю; стягнення з селян примусових контрибуцій.

2 Обстоювання гасла «єдиної та неділимої Росії».

3 Запровадження 8-годинного робочого дня в промисловості, зменшення кількості безробітних.

4 Сприяння діяльності Української Академії Наук, заснування нових українських та російських газет та журналів.

А 1, 2 Б 1, 3 В 2, 3 Г 3, 4

9 . Коли відбулася подія, про яку йдеться в джерелі?

«Прибувши до Львова Вітовський зараз зорієнтувався в ситуації і зрозумів повагу хвилі. Обнявши провід військової організації, перебрав на себе всю ініціативу акції й рішив діяти негайно з повною енергією в цілі перебрання влади вже в найближчих днях. Цей дух ініціативи і негайної революційної дії запанував серед загалу членів УГВК, які не ждучи на опінію й інструкції політичного проводу розпочали серйозні підготовні заходи в цілі негайного виконання перевороту». А Листопад 1917 р. Б Квітень 1918 р. В Листопад 1918 р. Г Січень 1919 рimg_0004_new.jpg


10.На плакаті зображені події :

А доби нової економічної політики

Б доби «воєнного комунізму»

В колективізація

Г радянізація західноукраїнських земель


Завдання 11-12 мають по шість варіантів відповідей, серед яких лише три правильних

11 Які з тверджень характеризують освітню політику УСРР 1923–1928 рр.?

1 Надання переваг при вступі до ВНЗ особам робітничо-селянського походження.

2 Завершення кампанії з ліквідації неписьменності серед дорослих.

3 Зосередження наукових досліджень в університетах.

4 Розширення мережі вчительських курсів, педінститутів та педтехнікумів.

5 Згортання українізації державних установ, підприємств, закладів культури.

6 Розбудова мережі робітфаків, які готували робітничу молодь до вступу в інститути.

12 Які твердження характеризують явища та процеси соціально-економічного життя УРСР за доби «відлиги»?

1Втрата значення особистого господарства через зростання обсягів виробництва сільськогосподарської

продукції в колгоспах.2 Відтік молоді з села позитивно позначився на темпах зростання промислового виробництва, але підривав сільське господарство.

3 Великі присадибні ділянки і наявність великої рогатої худоби у робітників та службовців радгоспів були перешкодою розвитку радгоспного виробництва.

4 Встановлення державної системи пенсійного забезпечення колгоспників: право на пенсію чоловіки одержували у віці – 60 років, а жінки – 55.

5 Влада не наважилася поширити паспортну систему на все населення сільської місцевості, проте істотно

послабила паспортний режим.

6 Зменшення матеріальної зацікавленості колгоспників, скорочення державних асигнувань на потреби села

13 Встановіть відповідність між державами та назвами історико-географічних регіонів, у складі яких перебували українські землі в міжвоєнний період.

1 СРСР А Наддніпрянська Україна

2 Чехо-Словаччина Б Східна Галичина, Західна Волинь, Західне Полісся, Холмщина

3 Румунія В Закарпаття

4 Польща Г Північна Буковина, Хотинщина та Південна Бессарабія

14 Встановіть хронологічну послідовність подій.

А обрання на посаду першого секретаря ЦК КПУ Володимира Щербицького

Б перша хвиля арештів дисидентів в Україні

В смерть у концтаборі Василя Стуса

Г утворення Української Гельсінської групи
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка