Завдання 1-12 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба обрати одну правильнуСторінка2/3
Дата конвертації26.04.2016
Розмір0.5 Mb.
1   2   3

Б утвердження ідейного різноманіття в мистецтві

В скасування цензури засобів масової інформації

Г ліквідація масової неписьменності дорослих

6. Що стало результатом державної політики в галузі культури в СРСР та УРСР наприкінці 1930-х рр.?А розквіт авангардного мистецтва

Б утвердження ідейного різноманіття в мистецтвіВ скасування цензури засобів масової інформації

Г ліквідація масової неписьменності дорослих

7. У яких твердженнях ідеться про Християна Раковського?

1 У 1919–1923 рр. очолював український радянський уряд

2 Виступив громадським звинувачувачем на процесі «СВУ»; 1934–1937 рр. голова

Раднаркому УРСР3 На початку 1933 р. відряджений в Україну як особистий представник Сталіна з необмеженими повноваженнями

4 Вимагав від більшовицького центру «реального» суверенітету УСРР, виступав проти плану «автономізації» республік

5 У 1928–1938 рр. – генеральний (від1934 р. – перший) секретар ЦК КП(б)У

А 1, 3 Б 1, 4 В 2, 3 Г 2, 4

8. Які заходи реформування освіти було ініційовано за доби «відлиги»?

1 Запровадження обов’язкової загальної одинадцятирічної освіти.

2 Політехнізація освіти — зміцнення зв’язку школи з виробництвом.

3 Право батькам учнів обирати мову навчання в школі.

4 Обов’язкове вивчення української мови в школах з російською мовою навчання.

5 Скасування вечірньої та заочної форми навчання у вищих навчальних закладах.А 1, 2 Б 2, 3 В 2, 4 Г 4, 5

9. Хто очолював українську делегацію на міжнародній конференції у Сан-Франциско (1945 р.), на якій було урочисто підписано Декларацію про створення ООН?

А Микита Хрущов

Б Лазар Каганович

В Дмитро Мануїльський

Г Леонід Мельников

10. Цю фотографію було зроблено у

А 1943 р.

Б 1944 р.

В 1945 р.

Г 1946 р.

Завдання11-12 мають по шість варіантів відповідей, серед яких лише три правильних

11. Вкажіть особливості культурно-освітнього життя Української Держави Павла Скоропадського.

1 Розроблено план українізації школи та реорганізовано всі типи шкіл у єдину загальноосвітню

трудову семирічну школу.2 Засновано мережу загальнокультурних закладів та установ, зокрема Національний архів

України, Національну бібліотеку України.

3 Націоналізовано й підпорядковано державним установам кінематографи, театри, бібліотеки,

музеї.


4 Створено мобільні засоби політичної агітації — агітпоїзди, агітмайданчики, агітпароплави.

5 Створено Українську академію наук, засновано два державних українських університети —

у Києві та Кам’янці-Подільському.

6 Ухвалено закон про обов’язкове вивчення української мови та літератури, а також історії та

географії України в середній школі

12.У яких варіантах указано області УРСР, утворені в грудні 1939 р.?

1 Чернівецька, Ізмаїльська

2 Рівненська, Львівська

3 Волинська, Тернопільська

4 Станіславська, Дрогобицька

5 Акерманська, Закарпатська

6 Кам’янець-Подільська, Житомирська

13.Установіть відповідність між назвами новобудов перших п’ятирічок та містами, де їх було споруджено.

1 Тракторний завод А Маріуполь

2 Дніпрогес Б Харків

3 Азовсталь В Дніпропетровськ

4 Металургійний завод ім. Петровського Г Запоріжжя

Д Дніпродзержинськ

14. Встановіть хронологічну послідовність подій.

А Заснування у Львові українського націонал-демократичного об’єднання

Б Створення організації українських націоналістів на чолі з Є.Коновальцем

В Окупація угорськими військами Карпатської України

Г Проведення польською адміністрацією «пацифікації»

Варіант 5Завдання 1-12 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба обрати одну правильну відповідь

img_0003_new.jpg

1.Які воєнні події 1919 р. позначено стрілками на картосхемі?

А Наступ Червоної армії в січн. – травні

Б Наступ Добровольчої армії в червні – жовтні

В Наступ Армії УНР та УГА в липні – серпні

Г Перший зимовий похід військ УНР

2. Укажіть , у якому році розпочалася форсована індустріалізація

А 1925р. Б 1926 р. В 1928 р. Г 1929 р.

3.Укажіть правильне твердження.

А Галицька битва відбулася у серпні – вересні 1914р.

Б Рада ТУП у жовтні 1914 р заявила про підтримку Росії у Першій світової війні

В Симон Петлюра на початку війни закликав українців підтримати Німеччину та Австро-Угорщину

Г У березні 1915 р. капітулювала австрійська фортеця Станіслав.

4. Який термін відповідає наведеному визначенню?

«Система заходів , спрямованих на прискорений розвиток важкої промисловості з метою технічного переозброєння економіки і зміцнення обороноздатності країни»А Протекціонізм Б Інтенсифікація В Модернізм Г Індустріалізація

5. Яка з подій відбулася за часів першої війни радянської Росії проти УНР (грудень 1917 — травень 1918 рр.)?

А Проголошення Третього Універсалу УЦР Б Проведення Першого Всеукраїнського військового з’їзду

В Проведення Першого з’їзду Рад у Харкові Г Перший «Зимовий похід» військ УНР

6. У яких твердженнях ідеться про особливості розвитку культури та науки в Україні в першому повоєнному десятилітті?

1 Визначальна роль творчості О. Олеся, М. Вороного, Г. Косинки, В. Чумака в розвиткові літературного процесу.

2 Ідеологічна кампанія проти «безродних космополітів».

3 Розвиток нових напрямків науки, зокрема генетики, ініційований академіком Т. Лисенком.

4 Створення урядом сприятливих умов для розвитку літератури та мистецтва, свобода творчості.

5 Здійснено пуск першого атомного реактора, створено електронно-обчислювальну машину.А 1, 3 Б 2, 5 В 3, 4 Г 4, 5

7. У яких твердженнях ідеться про Петра Шелеста?

1 Нагороджений чотирма Зірками Героя Радянського Союзу та Героя Соціалістичної Праці

2 Став першим секретарем ЦК Компартії України за часів перебування при владі

Л. Брежнєва на посаді першого секретаря ЦК КПРС3 Сприяв українізації закладів освіти і засобів масової інформації в УРСР

4 Розкритикований на політбюро ЦК КПРС за «недоліки в справі інтернаціональногоВиховання трудящих»

5 Автор праці «Приєднання чи возз’єднання?»

А 1,2 Б 2, 3 В 3, 4 Г 2, 5

8. Період масових репресій 1937—1938 рр. називають

А «Хвильовизмом» Б «Волобуєвщиною»

В «Єжовщиною» Г «Скрипниківщиною»

9. Хто з шістдесятників творив у жанрі літератури?

1 Іван Дзюба, Євген Сверстюк, Іван Світличний

2 Олена Апанович, Михайло Брайчевський, Олена Компан

3 Алла Горська, Галина Севрук, Панас Заливаха

4 Сергій Параджанов, Юрій Іллєнко, Леонід Осика

5 Василь Симоненко, Іван Драч, Ліна КостенкоА 1, 3 Б 1, 5 В 2, 3 Г 4, 5

10. Цей фотодокумент було створено

А 1917 р. Б 1918 р. В 1919 р. Г 1920 р.


Завдання 11 -12 мають по шість варіантів відповідей, серед яких лише три правильних

11. Що було характерним для політики радянської влади в Західній Україні напередодні радянсько-німецької війни?

1 Розширення мережі українських шкіл.

2 Поліпшення житлових умов і медичного обслуговування населення.

3 Сприяння розвитку індивідуальних селянських господарств.

4 Ліквідація політичних партій, громадських організацій, «Просвіт».

5 Підтримка греко-католицької церкви.

6 Призначення української інтелігенції на важливі посади нової компартійно-радянської адміністрації

13 Укажіть характерні риси демографічних процесів та рівня життя населення України за доби «застою».

1 Зменшення кількості росіян, збільшення — українців.

2 Високі ціни на житло та комунальні послуги.

3 Зростання чисельності інтелігенції.

4 Однаковий рівень соціального забезпечення села та міста.5 Посилення тенденцій до старіння населення.

6 Недостатній обсяг виробництва споживчих товарів

14. Встановіть відповідність між видами мистецтва та іменами митців, що їх вони розвивали за доби «відлиги».

1 література А Борис Лятошинський, Георгій Майборода, Лев Ревуцький

2 образотворче мистецтво Б Амвросій Бучма, Наталія Ужвій, Гнат Юра

3 театральне мистецтво В Тетяна Яблонська, Катерина Білокур, Марія Приймаченко

4 музика Г Максим Рильський, Михайло Стельмах, Григорій Тютюнник

14. Встановіть хронологічну послідовність подій.

А Ухвалення Верховною Радою Конституції України

Б Ухвалення Верховною Радою Закону «Про Збройні сили України»

В Вступ України до Ради Європи

Г Обрання Леоніда Кучми президентом на перший термін

Варіант 6Завдання 1-12 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба обрати одну правильну відповідь1 Якими цифрами позначено області УРСР, утворені в 1940 р.?

А 1, 3 Б 1, 4 В 2, 3 Г 4, 5

2.Укажіть , коли було видано декрет введення продрозкладки

А у січні 1920 р. Б у лютому 1920 р В у квітні 1920 р. Г у жовтні 1920 р

3.Укажіть правильне твердження

А збройний виступ самостійників очолював Володимир Винниченко

Б у землевласників, які мали менше 40 десятин, землі не мали відбирати за рішенням УЦР

В Третій універсал проголосив незалежність України

Г ультиматум російського Раднаркому був прийнятий і виконаний УЦР

4. Який термін відповідає наведеному визначенню?

«Політика радянського керівництва, спрямована на утвердження контролю за життям національних республік, яка здійснювалася за допомогою переведення діяльності органів управління, культурно-освітніх закладів, преси на місцеві мови національностей»

А Індустріалізація Б Коренізація В Колективізація Г Націоналізація

5. Яка з подій періоду сталінських репресій збіглася в часі з голодомором в Україні?

А «Шахтинська справа»

Б Ліквідація Української автокефальної православної церкви

В Цькування М. Скрипника та боротьба з «націонал-ухильниками»

Г Судовий процес над «Спілкою визволення України»

6. Який висновок можна зробити, аналізуючи цитований документ?

«Кампанія щодо виселення куркулів і їхніх родин проводиться передусім у таких регіонах СРСР: з України – 30000 – 35000 родин; з Білорусії – 6000 – 7000 родин; з Середньоволзького краю – 8000 – 10000 родин; з Уралу – 10000 – 15000 родин».

А Активний опір, який чинило селянство колективізації, спонукав радянську владу здійснювати репресивні заходи.

Б Нестача вільних сільськогосподарських земель спричинила масове переселення селян у малозаселені регіони СРСР.

В Наявність цілинних земель спонукала радянський уряд залучати до їх освоєння найбільш активних селян.

Г Відведення земель під новобудови перших п’ятирічок, спонукало владу до масового переселення селян.

7.У яких твердженнях ідеться про Сидора Ковпака?

1 Очолив Український штаб партизанського руху (УШПР)

2 Організатор партизанського руху на Сумщині в роки Великої Вітчизняної війни

3 Очолив «визвольний похід» Червоної армії, у результаті якого Західну Україну було приєднано до Радянського Союзу

4 Командував військами Київського особливого військового округу і організував оборону Києва в 1941 р.

5 Очолив Карпатський рейд партизанського з’єднання українськими землями, окупованими гітлерівською Німеччиною

А 1, 2 Б 1, 5 В 2, 3 Г 2, 5

8 Завдання , яке ставила влада, запроваджуючи українізаціюА перебудова культури в Україні на ідеологічних засадах марксизму

Б поширення культурних досягнень українських діячів культури в інших радянських республіках

В розбудова української державності та незалежності

Г утвердження національної свідомості та патріотизму серед українців

9 Укажіть особливості економічного розвитку УРСР у 70-х – першій половині 80-х рр.

1 Промисловість України була частиною єдиного загальносоюзного народногосподарського комплексу.

2 Високі досягнення в сільському господарстві внаслідок реалізації програм механізації, хімізації та меліорації.

3 Упровадження нових технологій, зростання якості продукції важкого машинобудування, яка перевищувала світові стандарти.

4 Створення нових потужностей в атомній електроенергетиці для задоволення потреб сусідніх країн РЕВ.

5 Інтенсифікація використання трудових ресурсів, переорієнтація структури виробництва на високотехнологічні цикли.А 1, 4 Б 2, 3 В 2, 5 Г 3, 4

10. Цей плакат було створено

А напередодні Другої світової війни

Б у перші роки окупації України

В після Великої Вітчизняної війни

Г у 60-рр ХХ ст..

Завдання 11-12 мають по шість варіантів відповідей, серед яких лише три правильних

11.Події другої війни радянської Росії з УНР збіглися в часі з

1 проголошенням Акта злуки УНР і ЗУНР;

2 укладенням Брестського миру УНР з Центральними державами;

3 окупацією військами Антанти півдня України;

4 проголошенням незалежності УНР;

5 переїздом Директорії з Винниці до Проскурова, згодом на терени ЗУНР;

6 укладенням політичного та військового союзу УНР та Польщі (

12.Які з тверджень характеризують суспільно-політичне та соціально-економічне життя УРСР у роки другої п’ятирічки?

1 Ухвалення нової Конституції УРСР.

2 Поширення стаханівського руху.

3 Зменшення питомої ваги міського населення.

4 Зростання життєвого рівня населення міста та села порівняно з кризовими роками.

5 Перша хвиля «ліквідації куркульства як класу».

6 Саботаж населенням України політики радянської влади.

13. Установіть відповідність між письменниками та їхніми творами

1.Олександр Довженко А «Клятва»

2. Володимир Сосюра Б «Литаври»

3 Олена Теліга В «Любить Україну»

4 Павло Тичина Г «Україна в огні»

Д «Я єсть народ…»(«Я утверждаюсь»)

14. Встановіть послідовність подій

А затвердження нового прапора та гімну УРСР

Б операція «Вісла»

В радянсько - чехословацький договір про входження Закарпаття до УРСР

Г собор УГКЦ скасував унію греко-католицької церкви з Римом(«саморозпуск»)

Варіант 7Завдання 1-12 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба обрати одну правильну відповідь

img_0001_new.jpg

1.Які воєнні події Першої світової війни передували встановленню лінії фронту, позначеної на картосхемі?

А Галицька битва ( серпень – вересень 1914 р)

Б Горлицький прорив (травень – жовтень 1915 р)

В Брусиловський прорив (червень – серпень 1916 р)

Г Битва на горі Лисоня (серпень – вересень 1916 р)

2. Позначте дату приходу до влади П.Скоропадського

А 3 березня 1918 р. Б 29 квітня 1918 р. В 14 листопада 1918 р. Г 15 грудня 1918 р3.Укажіть правильне твердження

А до влади Павлові Скоропадському допомогли прийти російські білогвардійські військаБ головною рисою більшовицької політики на селі у 1919 р. була продрозкладка

В «Першій зимовий похід» розпочався 6 грудня 1920 р.

Г УНР у грудні 1918 р. уклала союз з військами Нестора Махна проти більшовиків

4.Який термін відповідає наведеному визначенню?

«Сукупність дій або політика, спрямована цілковито чи частково на знищення окремих груп населення за расовими , національними, релігійними або соціальними мотивами»А Голодомор Б Геноцид В Колективізація Г Націоналізація

5.Назви держав, до складу яких у 20-30 –х рр.. входили західноукраїнські землі

А Польща, Румунія, Угорщина Б Румунія, Угорщина , Чехословаччина

В Угорщина , Чехословаччина, Польща Г Чехословаччина, Польща, Румунія.

6. Укажіть наслідок розгрому німецького угруповання під Корсунем – Шевченківським

А визволено територію УРСР у довоєнних кордонах

Б звільнено Лівобережну Україну

В переможно завершена битва за Дніпро

Г створено сприятливі умови для звільнення Правобережної України

7.У яких твердженнях ідеться про Олександра Довженка?

1 Започаткував новий жанр в українській літературі – кіноповість

2 Переможець конкурсу на проект кінофабрики в Києві, збудованої в 1928 р.

3 Його кінофільм «Земля» на Всесвiтнiй виставці в Брюсселi в 1958 р. визнано одним з 12 найкращих фільмів усіх часів i народів

4 Його стрічки започаткували унікальний феномен – «українське поетичне кіно»

5 Режисер та сценарист перших в Україні звукових фільмів «Симфонія Донбасу» та «Фронт»

А 1, 3 Б 1, 5 В 2, 4 Г 3, 4
8. Укажіть характерні особливості духовного життя України в період лібералізації (1953-1964 рр)

А відмова влади від антицерковної політики й атеїстичної пропаганди

Б вихід на літературний і суспільний обрії плеяди талановитої творчої молоді

В ліквідація політико - ідеологічного контролю та цензури в галузі культури

Г припинення політики русифікації та ідеологізації, відновлення українізації
9 Для України в період загострення кризи радянської системи (середина 60-х – початок 80-х рр.) було характерним

А Зменшення виробництва електроенергії Б Утвердження багатопартійної системи

В Стрімка урбанізація Г Упровадження ринкових відносин

10. На фото зображено події та явища характерні для епохи

А « Відлига»

Б « Застій»

В «Перебудова»

Г «Воєнний комунізм»
Завдання 11-12 мають по шість варіантів відповідей, серед яких лише три правильних

11. Які з тверджень характеризують суспільно-політичне становище в українських землях у складі Польщі в міжвоєнний період?

1 ОУН прагнула демократичним шляхом домогтися незалежності та соборності України.

2 Польський уряд гальмував розвиток народної освіти, перетворював українськомовні школи в «утраквістичні» (двомовні).

3 КПЗУ виступала ініціатором консолідації всіх національних сил.

4 Підтримка основною частиною населення центристської політичної сили – УНДО.

5 Легальність політичних партій, діяльність яких не су- перечила польському законодавству.

6 Отримання українцями широких національно-культурних прав та високих адміністративних посад в державних органах влади.

12.Що визначало становище Західної України після «золотого вересня» 1939 р. до початку Великої Вітчизняної війни?

1 Поліпшення медичного обслуговування.

2 Активізація діяльності політичних партій.

3 Сприяння діяльності греко-католицької церкви.4 Експропріація польських землевласників.

5 Розширення мережі українських шкіл.

6 Боротьба з УПА та оунівським підпіллям.
13. Установіть відповідність між письменниками та їхніми творами

1. Остап Вишня А «Жива вода»
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка