Завдання 1-12 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба обрати одну правильнуСторінка1/3
Дата конвертації26.04.2016
Розмір0.5 Mb.
  1   2   3
Варіант 1

Завдання 1-12 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба обрати одну правильну відповідь

1.Територію якого державного утворення заштриховано на картосхемі?

img_0001_new.jpg

А Автономної України в серпні 1917 р.

Б УНР у листопаді 1917 р.

В Української Держави влітку 1918 р.

Г УСРР на початку 1921 р.

2.Укажіть назву документа,в якому проголошувалося створення Української Народної Республіки.

А І Універсал Б ІІ Універсал В ІІІ Універсал Г IVУніверсал3.Укажіть правильне твердження.

А у війську Австро-Угорщини з українців воювали лише УСС

Б першій великий бій УСС відбувся біля гори Лисоні

В створення СВУ призвело до розколу українського руху в Галичині

Г українське національне життя зі вступом у Галичину і Буковину російських військ було знищено

4. Який термін відповідає наведеному визначенню?

«Глобальне збройне протистояння країн , у якому політичні питання розв’язуються збройними засобами»А Локальний конфлікт Б Світова війна В Громадянська війна Г Міжнаціональний конфлікт

5. У роки нової економічної політики у сфері трудових відносин:

А упроваджувалося прикріплення робітників до підприємств.

Б здійснювалася примусова трудова мобілізація.

В застосовувався вільний найм робочої сили.

Г масово створювалися трудові армії та трудові табори.

6. Який термін використовують для визначення державного статусу УСРР, передбаченого договором 1920 р., пункти з якого наведено?

«РСФРР і УСРР входять між собою у військовий і господарський союз... Для кращого здійснення зазначеної в пункті 1 мети, обидва уряди оголошують об’єднаними такі комісаріати: перше – військових і морських сил, друге – Вищу раду народного господарства; третє – зовнішнього торгу, четверте – фінансів, п’яте – праці, шосте – шляхів і сьоме – пошті телеграфу»

А Автономна республіка у складі РСФРР

Б Військово-політичний союз

В Договірна федерація

Г Федерація рівноправних республік

7. У яких твердженнях ідеться про Миколу Скрипника?

1 У 1922–1928 рр. – віце-президент ВУАН,автор низки досліджень з історії

літератури та літературознавства2 Член ЦК КП(б)У, обіймав відповідальні партійні та державні посади.

У 1924–1927 рр. – нарком освіти УСРР3 Учасник установлення більшовицької влади в Україні, проте в 1933 р.

Був звинувачений у «національних ухилах»4 Сприяв українізації середньої й вищої школи, підготовці кадрів

викладачів, розвиткові книговидання та періодики

українською мовою. Один з головних організаторів Голодомору 1932–1933 рр. в Україні, згодом репресований

А 1, 4 Б 2, 3 В 2, 4 Г 3, 4

8. Про який рік Другої світової війни йдеться в джерелі?

«До останнього дня наше радіо запевняло: «Київ був, є і буде радянським! Ворог не пройде!..» І раптом, наші війська відходять. Ми з мамою вийшли на Хрещатик. По ньому сунулася колона червоноармійців, які відступали. Вигляд вони мали просто жалюгідний. Брели запилені, хто — в обмотках, хто в чере виках. Чобіт ні в кого не було. Гімнастерки, пілотки — абсолютно білі від поту, від сонця, від виснажливих боїв. Люди дивилися на них і плакали: «Сини! На кого ви нас покидає те?» А солдати йшли опустивши голови. Жодного слова у відповідь».А 1939 р. Б 1941 р. В 1942 р. Г 1943 р.

9. Запровадження в 1957 р. в Українській РСР системи раднаргоспів призвело до:А передання підприємств республіки в союзне підпорядкування.

Б стрімкого розвитку підприємств воєнно-промислового комплексу.

В підпорядкування більшості підприємств Раді міністрів республіки.

Г відновлення командно-адміністративної системи управління.

10.На фото відображено суспільне життя України

А 1985 р

Б 1970-х рр..

В 1957 р.

Г 1960-х рр..

Завдання 11 -12 мають по шість варіантів відповідей, серед яких лише три правильних

11. Які терміни характеризують соціально-економічний та культурний розвиток радянської України в 1929– 1938 рр.

1 директивне планування 2 госпрозрахункові трести 3 «розстріляне відродження»

4 стаханівці 5 непмани 6 ревкоми

12. Укажіть особливості економічного розвитку УРСР у 70 — першій половині 80-х рр. 20 ст.

1 Розміщення в Україні виробництв з незавершеним циклом, що було реалізацією стратегії

«загальносоюзного народногосподарського комплексу».

2 Надвисокі досягнення в сільському господарстві внаслідок реалізації програм механізації, хімізації та меліорації.

3 Неефективність системи перероблення та зберігання сільськогосподарської продукції, що

зумовлювало невиправдану втрату врожаїв.

4 Помітний розвиток важкого машинобудування, що виявлялося в упровадженні нових технологій, зростанні якості продукції.

5 Інтенсифікація використання трудових ресурсів, переорієнтація структури виробництва на

високотехнологічні цикли.6 Пріоритетне створення нових потужностей атомної електроенергетики для задоволення

потреб сусідніх країн РЕВ.

13. Встановіть відповідність між галузями культури та іменами шістдесятників, які їх розвивали.

1 Історія А Василь Симоненко, Іван Драч, Ліна Костенко

2 Поезія Б Олена Апанович, Михайло Брайчевський, Олена Компан

3 Літературознавство В Алла Горська, Любов Семикіна, Галина Севрук, Панас Заливаха

4 Образотворче мистецтво Г Сергій Параджанов, Юрій Іллєнко, Леонід Осика

Д Іван Дзюба, Євген Сверстюк, Іван Світличний

14 Встановіть послідовність подій

А Проголошення ІІ Універсалу Центральної Ради.

Б Проведення більшовиками у Харкові на противагу Центральній Раді І Всеукраїнського з’їзду Рад.

В Проведення II Українського військового з’їзду.

Г Установчий з’їзд Української партії соціалістів-революціонерів.

.Варіант 2Завдання 1-12 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба обрати одну правильну відповідь

1.Територію якого державного утворення позначено на карті жирною лінією?

А Української Народної Республіки (листопад 1917 р.)

Б Української Держави П. Скоропадського (квітень 1918 р.)

В Української Народної Республіки (січень 1919 р.)

Г Української Соціалістичної Радянської Республіки (березень 1921 р.)


2.Укажіть, в якому з документів вперше було проголошено перехід усіх земель у власність селянства

А у Деклараціі Першого Українського Національного Конгресу

Б у І Універсалі Центральної Ради

В у більшовицькому “Декреті про землю”

Г у ІІІ Універсалі Центральної Ради

3. Укажіть правильне твердження.

А бій УСС на горі Лисоня відбувся у вересні 1915 р.

Б найбільше українців було серед найвищого командування

В Симон Петлюра на початку війни закликав українців підтримати Німеччину та Австро-Угорщину

Г Російська імперія на початку 1917 р. наближалася до революційного вибуху

4.Який термін відповідає наведеному визначенню?

«Історичний процес зростання і підвищення економічної ролі міст, що охоплює різні сторони життя міського населення і суспільства у цілому»А Урбанізація Б Індустріалізація В Модернізація Г Колективізація

5. Упроваджуючи на початку 1920-х рр. політику «коренізації», партійно-радянське керівництво СРСР мало на меті

А знищити «буржуазно-націоналістичну», антирадянську інтелігенцію.

Б остаточно утвердити радянську владу в національних республіках.

В налагодити культурне співробітництво з розвиненими країнами Заходу.

Г подолати масову неписьменність дорослого населення країни.

6. Про яку кіноповість О. Довженка йдеться в уривкові з історичного джерела?

«…Насамперед дуже дивно те, що в кіноповісті Довженка... яка мала б показати повне торжество ленінізму,під прапором якого Червона Армія успішно визволяє нині Україну від німецьких загарбників, немає жодного слова про нашого вчителя — великого Леніна… Кіноповість є антирадянською, яскравим виявом націоналізму, вузької національної обмеженості».

А «Земля» Б «Звенигора»

В «Україна в огні» Г «Зачарована Десна»

7. У яких твердженнях ідеться про Леся Курбаса?

1 Від 1926 р. працював у Київському театрі ім. І. Франка як мистецький керівник і режисер, підготувавши близько 100 вистав

2 У 1907 р. в Києві заснував перший український стаціонарний театр

3 Драматург, автор п’єс «Народний Малахій» та «Мина Мазайло», які спричинили всеукраїнську літературну дискусію

4 Реформатор українського театру, засновник та художній керівник мистецького об’єднання «Березіль»

5 В’язень Соловецької тюрми, розстріляний в урочищі Сандормох (Карелія) в 1937 р

А 1, 2 Б 2, 3 В 2, 4 Г 4, 5
8.Наприкінці 1950-х рр. у СРСР розпочалася реформа шкільної освіти, одне

з положень якої передбачало вибір батьками мови навчання дітей. Українська інтелігенція виступила проти цього положення, тому що воно

А сприяло русифікації системи освіти в УРСР.

Б суперечило Закону «Про мови в Українській РСР».

В створювало умови для дискримінації російської мови.

Г відновлювало практику політики «українізації» 1920-х рр.

9.Коли було створено зображений документ?

А червень 1917 р. Б листопад 1917 р.

В січень 1918 р. Г квітень 1918 р.
10. Хто очолював українську делегацію на міжнародній конференції у Сан-Франциско (1945 р.), на якій було урочисто підписано Декларацію про створення ООН?

А Микита Хрущов Б Лазар Каганович В Дмитро Мануїльський Г Леонід Мельников

Завдання мають по шість варіантів відповідей, серед яких лише три правильних

11.Доповніть твердження. У Четвертому Універсалі Центральної Ради йшлось про…

1 потребу скликання Всенародних Українських Установчих зборів; основні вимоги УЦР до

Тимчасового уряду;2 повноваження УЦР очолювати організацію державного ладу автономної України;

3 перетворення ГС на РНМ, яка вповноважена продовжувати переговори з Центральними державами;

4 розпуск постійної армії та створення народної міліції; відсіч більшовикам;

5 проголошення самостійності та незалежності УНР як вільної суверенної держави українського народу;

6 зобов’язання УЦР подати Тимчасовому уряду на затвердження склад ГС як найвищого крайового органу управління.

12. Що було характерним для культурно-освітнього процесу в УРСР у другій половині 30-х р.?

1 Існування різноманітних мистецьких шкіл та напрямів.

2 Репресії проти представників української інтелігенції.

3 Згортання кампанії українізації середньої та вищої освіти.

4 Впровадження експериментального навчання в школі (скасування класно-урочної системи, оцінок).

5 Викладання в школі базової навчальної дисципліни «Історія України».

6 Організація єдиних творчих об’єднань (письменників, композиторів, художників).

13. Встановіть відповідність між іменами історичних діячів та їхніми стислими характеристиками.

1 Михайло Грушевський А Брав участь у розробленні плану першої війни РРФСР з УНР,

командував наступом більшовиків на Україну.2 Юрій Коцюбинський Б Лідер самостійників, ініціатор створення українського

національного війська. За його безпосередньої участі створено

Перший Український козачий полк імені гетьмана

Б. Хмельницького3 Микола Міхновський В Був членом першого радянського уряду України. У січні 1918 р.

призначений головнокомандувачем збройних сил радянської

Української Народної Республіки.

4 Володимир Антонов-Овсієнко Г Голова Української Центральної Ради, автор майже 2 тисяч

наукових і публіцистичних праць.14 Встановіть послідовність подій Другої світової війни.

А Оборона ОдесиБ Карпатський рейд загонів Сидора Ковпака

В Проголошення Акта про відновлення Української держави

Г Створення українського штабу партизанського руху (УШПР)

Варіант 3Завдання 1-12 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба обрати одну правильну відповідьimg_0002_new.jpg

1.Які воєнні дії 1919 р. позначено стрілками на картосхемі?

А Наступ польської армії генерала Ю. Галлера під час українсько- польської війни

Б Наступ Української галицької армії під час українсько-польської війни

В Відхід Української галицької армії за річку Збруч

Г Перший зимовий похід Армії УНР

2.Укажіть ,в якому році було прийнято рішення про заміну політики «воєнного комунізму» новою економічною політикою

А 1920 р. Б 1921 р. В 1922 р. Г 1923 р.

3.Укажіть правильне твердження

А національна свідомість українців під час Першої світової війни зростала

Б Симон Петлюра на початку війни закликав українців підтримати Німеччину та Австро-Угорщину

В Галицька битва відбулася у серпні – вересні 1915 р

Г бій УСС на горі Лисоня відбувся у вересні 1917 р.

4. Який термін відповідає наведеному визначенню?

«Офіційна назва осіб, вивезених на примусові роботи до Німеччини та іншіх країни з окупованих у 1941-1944рр. районів СРСР»А Вестербартери Б Нордарбайтори В Зюдарбайтори Г Остарбайтори

5. Що стало безпосереднім наслідком оприлюднення цитованого документа?

«…визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана… ми [Центральна

Рада] рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання…»

А призначення Генерального секретаріату Б формування Вільного козацтва

В скликання З’їзду народів Росії) Г збройний виступ самостійників

6. Яку дату слід уписати на місці пропуску в джерелі?

«І я, й інші мої бойові товариші завжди доходили висновку: якби збереглися ті кадри, до яких належали Тухачевський, Якір, Уборевич, Корк та інші, — всі ті, кого ми втратили в ______ році, ми, безперечно, мали б менше невдач, швидше, і не з такими великими втратами розгромили б німецько-фашистські орди».А 1933 р. Б 1937 р. В 1939 р. Г 1941 р.

7. У яких твердженнях ідеться про Євгена Петрушевича?

1 Перший голова Державного секретаріату, створеного Українською Національною Радою ЗУНР

2 Голова Центрального військового комітету у Львові, від листопада 1918 р.

командувач збройних сил ЗУНР, згодом – державний секретар військових справ ЗУНР3 Член Директорії УНР згідно з ухвалою Трудового конгресу України в Києві

4 Як голова Українського Національного Союзу відігравав провідну роль в організації протигетьманського повстання

5 Голова Української Національної Ради, яка проголосила створення на українських землях Австро-Угорщини української держави

А 1, 2 Б 2, 3 В 2, 4 Г 3, 5

8. Одне із завдань Української Гельсінської групи – це

А відновлення в правах незаконно засуджених, звинувачених осіб.

Б засудження фактів втручання СРСР у справи країн Східної Європи.

В ознайомлення української громадськості з Декларацією прав людини.

Г унесення до Конституції УРСР положення про свободу віросповідання.

9. Плакат часів Другої світової війни було створено

А 1941 р Б 1942 р. В 1943 р. Г 1944 р.

10.Укажіть поняття, яке стосується особливостей суспільно-політичного життя доби «застою».

А «Нове мислення» Б «Розстріляне відродження»

В «Розвинений соціалізм» Г Багатопартійна система

Завдання11 -12 мають по шість варіантів відповідей, серед яких лише три правильних

11. Які з тверджень характеризують суспільно-політичне та релігійне життя радянської України в 30-х рр.?

1 Антирелігійна пропаганда та переслідування церковнослужителів.

2 Самостійність компартійних і радянських органів влади УРСР у розв’язанні проблем економічного та політичного життя.

3 Кадрова стабільність, відсутність помітних змін у керівництві всіх рівнів.

4 Заборона на суміщення партійних та радянських посад.

5 Цілковитий контроль з боку компартійних і радянських органів за всіма сферами життя.

6 Чистки «старої більшовицької гвардії», вищих військових кадрів і всіх інакодумців.

12. Укажіть особливості економічного розвитку УРСР у 70 — першій половині 80-х рр. 20 ст.

1 Розміщення в Україні виробництв з незавершеним циклом, що було реалізацією стратегії

«загальносоюзного народногосподарського комплексу».

2 Надвисокі досягнення в сільському господарстві внаслідок реалізації програм механізації, хімізації та меліорації.3 Неефективність системи перероблення та зберігання сільськогосподарської продукції, що

зумовлювало невиправдану втрату врожаїв.

4 Помітний розвиток важкого машинобудування, що виявлялося в упровадженні нових технологій, зростанні якості продукції.

5 Інтенсифікація використання трудових ресурсів, переорієнтація структури виробництва на

високотехнологічні цикли.6 Пріоритетне створення нових потужностей атомної електроенергетики для задоволення

потреб сусідніх країн РЕВ.

13. Встановіть відповідність між стислими характеристиками та іменами історичних діячів.

1 Вийшов з УСДРП і став головою Директорії УНР. А Володимир Винниченко

2 Перебував у Берліні, де мав офіційні зустрічі з кайзером Б Симон Петлюра

Вільгельмом II.3 Обстоювавав «радянську платформу», виступав за союз В Євген Петрушевич

з більшовицькою Росією проти Антанти.4 Перший голова Державного секретаріату, створеного Г Павло Скоропадський

Українською Національною Радою ЗУНР. Д Кость Левицький14. Встановіть хронологічну послідовність подій.

А Виступ М. Хрущова «Про культ особи та його наслідки» на XX з’їзді КПРС

Б Суд у Львові над членами УРСС Л. Лук’яненком, І. Кандибою та ін.

В Обрання О. Кириченка першим секретарем ЦК Компартії України

Г Вихід перших шести випусків «самвидавського» журналу «Український вісник»

Варіант 4Завдання 1-12 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба обрати одну правильну відповідь

1.Доповніть твердження . Звільнення від німецьких та румунських окупантів територій України, заштрихованих на картосхемі, відбулося станом на

А 18 листопада 1942 р.

Б 25 березня 1943 р.

В 30 вересня 1943 р.

Г 17 квітня 1944 р.

2. Українська Центральна Рада була утворена

А 3-4 березня 1917р. Б 16 березня 1917р. В 27 лютого 1917 р. Г на початку квітня 1917р.

3.Укажіть правильне твердження

А Перша світова війна мала визвольний характер

Б Рада ТУП у жовтні 1914 р заявила про нейтральну позицію у Першій світової війні

В перші бої УСС відбулися поблизу Сянока у січні 1915 р

Г Галицька битва відбулася у серпні – вересні 1915р.

4. Який термін відповідає наведеному визначенню?

« Зіни покликані осучаснити умови життя в усіх сферах життя»А Протекціонізм Б Інтенсифікація В Модернізм Г Індустріалізація

5. Що стало результатом державної політики в галузі культури в СРСР та УРСР наприкінці 1930-х рр.?

А розквіт авангардного мистецтва
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка