Затверджую: Директор школи В. Ц. Кушкевич 2012 рСторінка1/6
Дата конвертації01.05.2016
Розмір1.05 Mb.
#31247
  1   2   3   4   5   6

Затверджую:

Директор школи В.Ц. Кушкевич

________________________ 2012 р.
Махаринецька СЗШ І-ІІІ ступенів

http://vospitatel.ucoz.ua/_si/0/s9933884.jpghttp://vospitatel.ucoz.ua/_si/0/s9933884.jpg
План

виховної роботи школи

на 2012-2013 н.р.


Аналіз виховної роботи за 2011-2012 навчальний рік

Всебічно і гармонійно сформована особистість є метою цивілізованого суспільства, тому одним із пріоритетних завдань школи є реалізація на практиці особистісно орієнтованого підходу в освіті, яка спроможна стати міцною теоретичною підтримкою у виховній діяльності педагога.

У 2011-2012 навчальному році виховна діяльність була спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державних національних програм, на удосконалення моделі виховної системи школи, яка охоплює всі сфери шкільного життя і побудована на принципах системного підходу.

Педагогічний колектив працював над реалізацією проблеми «Формування національно свідомої, громадянсько активної, творчої особистості та реалізація її здібностей шляхом проекту», мета якої - створення цілісної системи виховної роботи з класним і загальношкільним колективом учнів у здійсненні індивідуального підходу до кожного школяра.

Для підвищення рівня виховання учнів діяла система виховної роботи, основна мета якої полягає у задоволенні інтересів учнів у постійному підвищенні інтелектуального, загальнокультурного та загальноосвітнього рівня. У виховний процес впроваджено такі нові виховні технології, як соціальне проектування, технологія самоменеджменту, технологія колективних творчих справ, технологія самовиховання і саморозвитку учнів тощо. Акцент був зроблений на осмисленні дитиною і підлітком свого власного життєвого напряму, здатності організовувати своє життя, здібності до саморозвитку та неперервному самовдосконаленню. Планомірний вплив на структуру виховної системи став можливий завдяки розвитку і вдосконален-ню основних функцій: прогностичної, проектувальної, організаційної, діагностичної, компенсаторної, мотиваційно-спонукальної, діяльної, контрольно-оцінювальної, координаційно-корегувальної тощо.

Педагогічний колектив працював над вирішенням таких виховних завдань:

► виховання особи, яка має досвід громадської дії, досвід активної участі у розв‘язанні суспільних проблем;
► успадкування духовних надбань українського народу , досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, залучення молоді до національної і світової культури;
► виховання вміння будувати свою життєдіяльність за законами гармонії і краси, розвивати творчі здібності, можливість реалізуватися до своїх інтересів;
► формування в учнів особистісних ознак громадян української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральності, художньо-естетичної, трудової та екологічної культури.

Для реалізації цих завдань був розроблений план виховної роботи навчального закладу та окремі плани класних керівників, керівників гуртків, клубів, об’єднань за інтересами, учнівського врядування, які охоплюють всі напрямки виховання: громадянське, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, родинно-сімейне, формування здорового способу життя, екологічне, превентивне, розвиток творчих здібностей та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, районні заходи. На виконання Національної програми виховання дітей та учнівської молоді в школі створюються й впроваджуються конкретні програми розвитку системи виховання, її інформаційного, методичного забезпечення: • Державна програма «Діти України»,

 • Державна цільова соціальна програма «Молодь України»;

 • Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини»;

 • Національна кампанія «Стоп насильству!»;

 • Цільові заходи з профілактики правопорушень серед неповнолітніх, запобігання дитячої безпритульності та бездоглядності;

 • Міжгалузева комплексна програма «Здоров’я нації»;

 • Державна програма «Репродуктивне здоров’я нації»;

 • Комплексна програма профілактики злочинності і бездоглядності;

 • Концепція реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів;

 • Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;

 • Єдина комплексна правоохоронна програми Вінницької області;

 • Програма, затверджена Міністерством освіти і науки України «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя та ін.

Протягом року питання виховної роботи розглядались на нарадах при директорові: «Про організацію заходів з підвищення рівня патріотичного виховання учнів шляхом відвідування об’єктів культурної спадщини», «Про виконання наказу відділу освіти Козятинської РДА «Про заходи відділу освіти з формування навичок здорового способу життя в учнів ЗНЗ у 201-2012 н.р.» та завдання педагогічного колективу щодо попередження шкідливих звичок серед учнів школи» (серпень); «Пріоритетні завдання та напрямки роботи Школи сприяння здоров’ю в 2011-2012 н.р.» (вересень), «Робота класних керівників з неблагополучними сім’ями», «Про хід реалізації обласної програми військово-патріотичного виховання, підготовки молоді до військової служби за контрактом в Збройних силах України» (жовтень), «Стан індивідуальної роботи з дітьми групи ризику», «Про реалізацію заходів щодо профілактики тютюнопаління та вживання алкоголю серед дітей та учнівської молоді» (листопад), Про виконання завдань Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 201-2015 роки та загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки» (грудень), «Про формування в учнів громадянської активності у світлі завдань державної цільової програми «Молодь України» та обласної цільової програми «Молодь Вінниччини» (січень), «Робота класних керівників щодо виконання завдання Єдиної комплексної правоохоронної програми у Вінницькій області, (лютий), «Про хід реалізації заходів на виконання Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року (березень), «Про спільну роботу класних керівників та практичного психолога щодо виконання заходів Національної кампанії «Стоп насильству!» та розпорядження Вінницької ОДА «Про затвердження плану заходів із протидії проявам ксенофобії і расизму на 2011-2012 н.р.» (квітень), «Про виконання шкільних програм «Школа сприяння здоров’ю». Та родинного виховання «Школа + родина – щаслива дитина!»(травень).

Протягом року адміністрацією школи вивчалися такі питання: «Стан трудового виховання та профорієнтації школярів», «Стан превентивного виховання», «Робота з батьками», «Стан роботи педагогічного колективу щодо формування в учнів здорового способу життя», про що було видано накази по школі. Дані про рівень вихованості, громадянської активності учнів та реалізацію їх здібностей розглянуто на педагогічній раді «Технології життєвої творчої особистості – основа оновлення класного керівника з розвитку класного колективу і кожної особистості» (квітень).Шкільне методичне об’єднання класних керівників працювало над науково-методич- ною проблемою ««Майстерність класного керівника: його творча ініціатива, вдоско-налення форм і методів роботи з учнями». Протягом навального року було проведено 4 засідання ШМО, де розглядалися такі питання:

 • Організація виховного процесу у школі у новому 2011-2012 н.р.

 • Моральне виховання як один із пріоритетних напрямків виховної роботи в загальноосвітньому виховному закладі.

 • Система національного виховання: шляхи та засоби реалізації.

 • Впровадження здоров’ язберігаючих технологій у навчально-виховний процес . Діяльність Школи сприяння здоров’ю.

З метою виявлення обдарованих дітей та розвитку їх творчих здібностей у школі діяло дитяче творче об’єднання «Дивосвіт», в якому працювало 5 гуртків та 11 клубів за інтересами, до участі в яких залучено 100% учнів школи:з/п

Назва гуртка

Керівник

Класи

К-сть учнів

1.

«Вокальний»

Василюк Л.В.

1-11

16

2.

«Волейбол»

Стецюк С.С.

4-11

21

3.

«ДУМ»

Осадча Т.В.

7-9

18

4.

«Умілі руки»

Чорток В.І.

5-11

17

5.

Загальної фізичної підготовки

Черній А.В.

5-11

24

Всього:________79/42%'>Всього:79/42%
Назва клубу

Керівник

Класи

К-сть учнів

1.

«Вербиченька»

Денисюк М.В.

1-4

21

2.

«З бабусиної скрині»

Василюк О.С.

1-4

16

3.

«Здоров’яночка»

Тодчук Л.В.

1-4

18

4.

«Етична абетка»

Козаченко Н.В.

1-4

16

5.

«Світличка»

Василюк Л.В.

5-9

18

6.

Євроклуб «Оріон»

Білоус Н.В.

7-11

14

7.

«Читайлики»

Заїць Т.О.

5-7

16

8.

«Цілюще джерело»

Грохольська Т.С.

5-11

19

9.

«Піфагорець»

Кушкевич Н.М.

5-11

17

10.

«Право»

Стецюк О.В.

9-11

14

11.

«Точка зору»

Блащук Ю.В.

9-11

28

Всього:156 / 83%

Протягом 2011-2012 н.р. в школі було проведено 9 місячників: • вересень: місячник основ безпеки життєдіяльності «Бережи здоров’я, бережи життя»;

 • жовтень: місячник трудового виховання та профорієнтації «Зроби крок у майбутнє сьогодні»;

 • листопад: місячник громадянського виховання «Я живу для тебе, Україно!»;

 • грудень: місячник національного виховання «З народного напиймось джерела»;

 • січень: місячник творчого розвитку особистості «Не споглядати й говорити, а вершити і творити»;

 • лютий: місячник формування здорового способу життя «»Ми – за здоровий спосіб життя!»;

 • березень: місячник родинно-сімейного виховання «У родинному колі»;

 • квітень: місячник екологічного виховання «Природа – наш дім, ми – господарі в нім!»;

 • травень: місячник військово-патріотичного вихоання «Ніхто не забутий, ніщо не забуто!».

Також проведено тематичні тижні:

 • тиждень правових знань (жовтень);

 • тиждень козацької слави (жовтень);

 • тиждень місцевої демократії (жовтень);

 • тиждень «Обережно з вогнем!» (листопад);

 • тиждень «Моє село, у мене ти єдине!» (листопад);

 • тиждень «Права людини починаються з прав дитини» (грудень);

 • тиждень толерантності та культури поведінки (січень);

 • тиждень добра і людяності (лютий);

 • тиждень «Книга – твій найкращий друг» (березень);

 • тиждень «Нас дивує «Дивосвіт» (травень).

За окремими планами протягом 2011-2012 н. р. в школі відзначались Дні:

 • 01.09.11р. – День знань;

 • 21.09.11р. – День партизанської слави

 • 30.09.11р. – Всеукраїнський день бібліотек;

 • 03.10.11р. – День працівників освіти;

 • 14.10.11р. – День Українського козацтва;

 • 24.10. 11р. – Міжнародний день шкільних бібліотек;

 • 09.11.11р. – День Української писемності;

 • 20.11.11р. – День спільних дій в інтересах дітей;

 • 25.11.11р. – День пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій;

 • 01.12.11р. – Всесвітній день боротьби зі СНІДом;

 • 01.12.11р. – День національної згоди;

 • 06.12.11р. – День збройних сил України;

 • 10.12.11р. – День прав людини.

 • 26.12.11 р. - визволення с. Махаринці від німецько-фашистських загарбників;

 • 22.01.12р. – День Соборності України;

 • 29.01.12р. – День пам’яті героїв Крут;

 • 14.02.12р. – День Святого Валентина;

 • 15.02.12р. – День вшанування учасників бойових дій на території інших держав і річниці виведення колишнього СРСР з Республіки Афганістан;

 • 23.02.12р. – День захисника Вітчизни;

 • 08.03.12р. – Міжнародний жіночий день;

 • 26.04.12р. – День Чорнобильської трагедії;

 • 09.05.12р. – День Перемоги;

 • 11.05.12р. – День матері;

 • 08.05.12р.- День Європи;

 • 15.05.12р. – Міжнародний день сім’ї.

Протягом навчального року учні брали участь у районних та обласних заходах:


з/п


Назва заходу

Учасник

Керівник

Результативність

1.

Районній виставка –конкурс «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!»

Латушкіна Л., 8 клас

Кушкевич М., 5 клас


І

ІІІ


2.

Районний конкурсі «Мирний космос».

Вітюк М., 10 клас
ІІІ

3.

Районний конкурс «Космічні фантазії».


Чорна І.,Остапюк Д. Бродова С. 5 клас,

Буравська Я. 9 клас


ІІІ

4.

Районний конкурс «Оригамі»


Буравська Я., 9 клас
ІІІ

5.

Районний турнір тижня здорового способу життя:

 • фото

 • художні роботи

Кушкевич М., 5 клас

Зелюк М., 7 класОсадча Т.В.

Осадча Т.В.І

ІІ


6.

Районний фестиваль самодіяльних художників

Латушкіна Л, Клопотюк І., 8 клас

Осадча Т.В.

ІІІ

7.

Районні змагання з волейболу:


 • хлопці

 • дівчата

Черній А.В.

ІІ

ІІ


8.

Районні змагання з баскетболу

дівчата

Черній А.В.


ІІ

9.

Районні змагання з настільного тенісу

Ільчук О., 11 клас

Гнатюк М., 10 клас

Мекрюков Б., 10 клас


Черній А.В.

ІІ

І


ІІ

ІІІ


10.

Баскетбол. Районні сільські ігри

хлопці

Черній А.В.

ІІІ

11.

Районні змагання «Шкільне Євро»:

старша група

середня група

молодша група


Черній А.В.

ІІІ

ІІ

ІІІ12.

Обласний конкурс юних фотоаматорів «Моя Україна»

Вітюк М..

Василюк А. 10 класОсадча Т.В.

ІІІ

ІІ


13.

Всеукраїнський конкурс

малюнків «Безпека та мир в Україні»

«Я хочу жити в якісному світі»


Гаркун В., 3 клас

Собко С., 9 клас


ІІІ

ІІІ


14.

Обласні змагання з гирьового спорту

Козачук В., 11 клас

Черній А.В.

ІІ

15.

Обласні змагання з волейболу

хлопці

Стецюк С.С.

І

Учні школи брали участь у таких районних заходах: • конкурсі читців;

 • дитячої творчості «Податки очима дітей»;

 • акціях «Серце до серця», «Подаруй бібліотеці книгу», 5 картоплин»;

 • Старти надій.

Реалізуючи завдання Державної цільової програми «Молодь України», основним завданням виховної роботи є створення системи всебічної підтримки громадянської активності молоді на самовизначення і самореалізацію, духовний розвиток особистості, шанобливе ставлення до національно-культурних традицій, оволодіння народною мораллю, етикою, культурою, правами і обов'язками громадянина України, утвердження почуттів причетності до кращих надбань світової цивілізації.

Класні керівники та класоводи велику увагу приділяють пам'яті роду, вивченню рідного краю. Подовжує діяти проект «Вулиці мого села», реалізуючи який учні вивчають історію розвитку села, знайомляться з долями односельчан, записують спогади старожилів, досліджують народні ремесла та фольклор махаринчан. З метою виховання патріотизму, гордості за своїх дідів, прадідів, батьків, земляків, славних традицій предків учні представлять свої проекти на святі 400-річчя села.

Складовою системи громадянського виховання є робота над реалізацією заходів Всеукраїнської молодіжної акції «Пам’ятати. Відродити. Зберегти». Учні вивчають культурну спадщину України, області, району. У школі відроджується військово-патріотична гра «Сокіл», проводяться екскурсії з метою ознайомлення учнів з пам’ятками історії та культури українців ( м. Кам’янець-Пордільський, с. Пирогово, краєзнавчий музей Вінниччини, музеї м. Козятина та М.Грушевського с. Сестринівки). Крім того, традиційними в школі є заходи з народознавства: свято Миколая, Калита, вечорниці, фестивалі колядок, вертепів, вишивки, хустки, національних страв, ігор.

Військово-патріотичне виховання здійснюється на основі Концепції державної політики допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, Листа ОДА від 18.12.2008 №01-1-26-8425 «Про виконання Угоди про співробітництво між Міністерством оборони України та Вінницькою ОДА (щодо посилення військово-патріотичного виховання і престижу військової служби в суспільстві).

Відповідно до державних свят та пам’ятних дат проведено тематичні тижні : «На варті України» (до Дня Збройних сил України), «Козацька слава України», декада «Ніхто не забутий, ніщо не забуто» (до Дня Перемоги), заходи до Дня захисника Вітчизни, Дня партизанської слави, виводу радянських військ з Афганістану. З учнями проводяться спортивно-конкурсна програма «Я-майбутній воїн», засідання дискусійного клубу «Точка зору» на тему: « «Чи престижно сьогодні служити в армії?», «Що означає готуватись до служби в Збройних силах України?», зустрічі з працівниками військкомату та випускниками, які повернулись зі служби. Стало традицією надсилати вітальні листівки зі святом Збройних сил України випускників, які перебувають на службі, та їх батькам. Учні ведуть також дослідницьку роботу , підсумки якої висвітлюють в стінгазетах «Солдатські будні наших вчителів», «Коли мій батько був солдатом», «Воїнська традиція нашого роду», «З шкільної парти – на війну», проводяться конкурси малюнків «Не хвилюйся, мамо, я - солдат», творів «Чи хотів би ти стати військовим?».

На відзначення пам‘ятних дат визволення від німецько-фашистських загарбників Махаринець, Вінниччини, України, Дня захисника Вітчизни, Дня партизанської слави проводяться урочисті лінійки, святкові концерти, зустрічі з учасниками бойових дій та дітьми війни, покладання квітів до пам‘ятника загиблим воїнам-односельчанам та могили воїнів-визволителів, вечори солдатської пісні.

В межах декади «Ніхто не забутий, ніщо не забуто», приуроченої Дню Перемоги, проводяться уроки мужності «Живи і пам‘ятай», конкурс малюнка на асфальті «Весна Перемоги», звіти пошукових загонів.

Учнівська спілка «Подільські зірниці» активно організовує пошукову роботу, підсумки якої підводяться на урочистому зборі 8 травня. Учнями зібрано матеріали: • «Уславлені подвигом» (про односельчан – ветеранів Великої Вітчизняної війни та учасників бойових дій, воїнів-афганців) – 8, 9 класи;

 • «Велика Вітчизняна війна в моїй родині» - 7 клас;

 • «Дитинство, обпалене війною» - 5, 6 класи;

 • «Навіки в пам‘яті народній» (збір матеріалів про односельчан, які загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни та відновлення імен тих, хто помер у післявоєнний час) – 10,11 класи.

В 5-11 класах діють групи «Турбота». За кожним класом закріплені ветерани та учасники війни, за 7 класом - пам‘ятник воїнам - односельчанам, за 8 – могили воїнів-визволителів. Учні беруть участь у шкільних акціях « Як живеш, ветеране?», «Зі святом, ветеране!», «Квіти пам‘яті», «Будинок без самотності», «Священні могили», запрошують ветеранів на класні свята, про свою роботу записують у щоденнику операції «Турбота» і періодично звітують на засіданні штабу.

Одним із основних розділів за громадянсько-патріотичним стоїть превентивне виховання. У школі діє клуб «Право» (Стецюк О.В.), засідання якого проводились один раз в місяць. При клубі постійно діє лекторська група. Під керівництвом учителя учні підготували та прочитали лекції «Права і обов‘язки неповнолітніх», «Кримінальна відповідальність неповнолітніх», «Шкідливі звички – крок до злочину». Поновлено куточок «Ти і закон», постійно змінювалась інформація в «Правовому куточку», діяла скринька «Запитуєте – відповідаємо».

На виконання Комплексної програми профілактики правопорушень, Єдиної комплексної правоохоронної програми Вінницької області на 2010-2014 роки, наказу Міністерства освіти і науки України №1023 «Щодо профілактики злочинності і правопорушень серед дітей та захист їх прав на освіту», проведено вивчення всіх сімей, виявлено і поставлено на шкільний облік тих батьків, які потребують посиленого контролю з боку педколективу. Укладено договір з сільською радою та дільничним інспектором про план спільних дій щодо попередження бездоглядності та бродяжництва неповнолітніх. У школі ведеться постійний контроль за дотриманням Єдиних вимог до всіх учнів школи, систематично ведеться облік відвідування, дисциплінованості, контролюється якість чергування. Ведеться відповідна робота з даного питання з батьківською громадськістю. Проведено «круглий стіл» за участю учителів, батьків, учнів, дільничного інспектора, голови села на тему « Захищене дитинство», підготовлено пам’ятки для батьків «Якщо у дитини канікули», «Правова абетка. Відповідальне батьківство».

Важливе місце у формуванні правової свідомості учнів займає університет правових знань «Феміда», в десяти заняттях якого взяли участь працівники районної служби у справах дітей, кримінальної міліції, дільничний інспектор та лікар амбулаторії сімейної медицини. Спільно з сільською радою та дільничним інспектором проведено рейд «Канікули» з метою контролю зайнятості неповнолітніх.

Напередодні літніх канікул проведено години спілкування « Літо у дружбі з законом», вивчено умови проживання дітей-сиріт, дітей з неблагополучних сімей та їх зайнятість під час літніх канікул, укладено договір з завідуючим сільським будинком культури про виявлення неповнолітніх, які перебувають після 22 години без догляду дорослих, складено графік проведення рейдів «Канікули», «Діти у вечірній час».

Рада профілактики правопорушень розглянула питання «Робота класних керівників по попередженню бездоглядності та бродяжництва неповнолітніх», «Стан виховної роботи з учнями, які потребують особливої уваги», «Про виконання класними керівниками завдань Єдиної комплексної правоохоронної програми у Вінницькій області», «Про хід виконання заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильству!», заслухано класних керівників 4, 6, 7, 9, 10 класів про систему індивіду-альної роботи з дітьми та їх батьками щодо попередження правопорушень, заслухано звіти громадських наставників Заїць Т.О. та Кушкевич Н.М.

Активну участь у попереджені правопорушень бере учнівське врядування, а саме комісія дисципліни і порядку (Кучерук Вікторія). Комісією ведеться і обліковується дисциплінованість учнів, дотримання ними Єдиних вимог до всіх учнів Махаринецької СЗШ І-ІІІ ступенів, здійснюється індивідуальна роз‘яснювальна робота з порушниками дисципліни, надсилаються повідомлення про поведінку батькам.

З метою забезпечення ефективного впливу на підлітків, які виховуються у неблагополучних сім’ях та учнів, схильних до правопорушень, були залучені класні керівники, батьки, адміністрація, сільська рада. Класні керівники підтримують постійний зв’язок з батьками, проводять бесіди з дітьми, залучають їх до позакласної роботи, участі в роботі гуртків.

Велика увага надається сімейно-родинному вихованню. На годинах спілкування проводиться робота щодо ознайомлення учнів з родинною та батьківською педагогікою, вихованню поваги до батька, матері, бабусі, дідуся, свого роду. Майже кожен учень початкових класів з допомогою своїх батьків веде генеалогічне дерево своєї родини. В молодших та середніх класах проводяться свята: «Світ захоплень моєї родини», «Фотографії дитинства моїх батьків та мого дитинства», «Доньки - матері».

Відповідна робота проводиться з батьками. У вересні 2011 року проведено спільне засідання батьківського комітету та адміністрації школи, на якому ключовими пи-таннями були: дотримання учнями єдиної шкільної форми, відвідування уроків, методи впливу на батьків, які недостатньо займаються вихованням дітей, зловживають алкоголем, сприяння харчуванню школярів, продовження дії фонду батьківської взаємодопомоги, робота батьківського всеобучу. З метою реалізації даних рішень батьківський комітет спільно з учкомом та педколективом здійснювали рейди дотримання учнями шкільної форми, проводили бесіди та надсилали листи батькам, які не забезпечують належний зовнішній вигляд дітей. Кожна комісія батьківського комітету діяла активно, в рамках своєї компетенції, виходила з пропозиціями до адміністрації школи про сприяння дозвіллю школярів, організації гурткової роботи. За участю комісії організації дозвілля з дітьми проведено екскурсії в м. Вінницю, дендропарк м.Біла Церква , с. Буки, м. Київ (на фабрику ялинкових прикрас, музей води, ляльковий театр). Також організована туристично-спортивна гра «Робінзонада», день здоров’я і спорту, дні Школи сприяння здоров’ю тощо.

Дієво працювала комісія батьківської взаємодопомоги. Надана допомога у придбанні зимового одягу дітям із сімей, які потрапили в складні матеріальні умови, Якубівському Сергію та Вікторії (7 клас, 4 клас), Зайчик Вірі (6 клас).

У рамках «Освітнього трикутника : учні – батьки – вчителі» проведено «Мости взаєморозуміння», на яких батьками, дітьми та педагогами обговорено питання: «Інформаційна небезпека», «Школярі і вільний час», «Що головніше - школа, сім’я чи комп’ютер?», «Як зробити життя школи цікавішим?».

Протягом року продовжувалась робота над реалізацією шкільного проекту «Школа + родина – щаслива дитина». В його рамках пройшли благодійна акція «5 картоплин» (зібрано і передано в фонд Червоного Хреста близько 260 кг овочів) , «Подаруй бібліотеці книгу» (за чотири роки бібліотечний фонд поповнили 42 книг програмової та дитячої літератури), «Затишок», який сприяє озелененню приміщення школи.

Учні 8 класу реалізували проект «Мій родовід» і захистили його на святі «Дерево мого роду». Діти з допомогою батьків створили альбоми, історичні хронології своєї родини. З допомогою батьків проведено свято Миколая, Калита, міс Весна, виставки «Дари осені», «Квіти Поділля», фестиваль колядок та щедрівок. Після кожної спільної справи учком надсилав подяки батькам за активну співпрацю, а на лінійці «Останній дзвоник» найактивніші батьки нагороджені грамотами за підписами директора школи, голови учкому та голови батьківського комітету.

Про життя та проблеми школи, діяльність батьківської громадськості можна було познайомитись у газеті «Все для батьків», яка проектувалась основними учасниками «Освітнього трикутника».

Протягом року активно діяв батьківський всеобуч, заняття якого проходили у трьох вікових групах: молодшій, середній, старшій. Традиційними формами роботи з батьками є читання лекцій, проведення бесід, зустрічей за круглим столом, днів відкритих дверей, відкритих уроків для батьків, виставок «Світ сімейних захоплень», конкурсів «Мама, тато, я – спортивна сім‘я», «Ми з мамою – господині». Доповнюють цю роботу і такі форми: рекомендації психолога, анкетування , педагогічні консультації, батьківська пошта (сформована збірка рекомендованої літератури, яку класний керівник за замовленням передає батькам для опрацювання).

Традиційно в березні пройшов тиждень «Моя родина – України краплина», під час якого діти малювали малюнки «Захоплення моєї сім’ї», проектували герб своєї родини, готували фотовиставку «Тато, мама і я», та день відкритих дверей, в рамках якого учителі школи провели відкриті уроки для батьків, а батьки спробували себе в педагогічній майстерності. З метою підвищення інтересу батьків до педагогічних знань було підготовлено буклети «паросток надії», «Як зберегти здоров’я дитини», «Про що потрібно говорити з дітьми», «Як навчити дитину сказати «НІ!» і рекомендацій «Секрети виховання», «Правова абетка для батьків». Активно в цьому напрямку працювала психологічна служба. Практичним психологом проводились індивідуальні консультації, інтерактивні заняття, розроблена бібліотечка «Психологічна служба – батькам», яка певний час перебуває у кожній сім‘ї.

Відповідно до шкільного проекту «Школа + родина – щаслива дитина» класні керівники розробляють і працюють над власними міні-проектами. Цікавими є міні-проект класного керівника 4 класу Василюк О.С. « Сходинки зростання», класного керівника 11 класу Грохольської Т.С. «Вісім сходинок до успіху», класного керівника 1 класу Денисюк М.В. «Чотири криниці єднання», класного керівника 3 класу Гроголь Л.В. «Чотири кроки назустріч», творчо, у тісній співпраці з батьками організовують виховний процес з дітьми класні керівники Кушкевич Н.М. та Стецюк О.В. (10 кл., 7 кл.).

Активність батьків у навчально-виховному процесі
З метою виховання в учнів морально-етичних засад поведінки, формування загальнолюдських цінностей діє дискусійний клуб старшокласників «Точка зору» (Лужанська В.П.), на його засіданнях проводяться бесіди, дебати, брейн-ринги, тренінги, на яких учні мають можливість висловити власні думки, обговорити проблему, яка найбільше хвилює, і почути думку з цього приводу однолітків, знайти вихід зі складних ситуацій.

Чільне місце в системі виховної роботи займає художньо-естетичне виховання. Кожного року школа бере участь у районних оглядах-конкурсах колективів художньої самодіяльності, конкурсі читців, малюнків, творів. Поряд із традиційними, за ініціативи самих учнів організовуються цікаві, різноманітні тематичні вечори, конкурси, фестивалі.

Художньо-естетичне виховання тісно пов‘язане з усіма іншими напрямками. Центром його реалізації є клуб «Світличка» та вокальний гурток (кер. Василюк Л.В.). З метою розвитку художньо-естетичних смаків учнів проведено тиждень «Мистецтво – дзеркало душі», під час якого пройшли творчий звіт клубу, вечір « Рідні мотиви» (8-11 кл.), парад лялькових вистав (5-7 кл.), захист творчих проектів «Барви рідного краю».

Також проведено шкільні конкурси «Стежини рідного села», «Квіти для мами», «Я малюю казку». З метою виявлення здібностей учнів проводиться шкільний огляд-конкурс «Відкрий в собі талант Переможці і кращі номери цих конкурсів відбираються на творчий звіт гуртків «Нас дивує Дивосвіт».

Однією з важливих ділянок у виховній роботі приділяється трудовому вихованню. На своїх уроках і в позаурочний час педагоги зосереджують зусилля на вихованні у дітей умілого господаря, який володіє відповідними навиками та вміннями, професійною майстерністю на основі сучасних знань про ринкову економіку.

Трудове виховання здійснювалось також під час виконання учнями трудових обов‘язків, передбачених учнівським врядуванням, роботі у зоні постійної трудової діяльності, літньої трудової практики. Постійно проводились дні по благоустрою школи, працювала бригада по відновленню меблів. Учні школи залучаються до роботи на шкільній дослідній ділянці.

Підвищення ефективності профорієнтаційної роботи забезпечується шляхом прове-дення бесід, лекцій, екскурсій і вікторин, КВК. Організована зустріч з працівниками центру зайнятості, під час якої зі старшокласниками було проведено урок вибору про-фесії та роздана відповідна література. Учні мали можливість індивідуально поспілку-ватись зі спеціалістами центру і отримати необхідну інформацію з питань навчання та трудовлаштування.

Екологічне виховання передбачено місячником «Природа – наш дім. Ми – господарі в нім» (квітень). До нього увійшли тижні: «Здоров‘я землі – обов‘язок кожного» , «Знай, люби і бережи!», «Чиста планета», «Природа просить захисту». Учні взяли участь у акціях «Посади дерево», «Джерело».

Крім цього, у школі традиційно проводиться тиждень «Золота осінь», свято зустрічі весни, операція «Зимуючі птахи».

Формування здорового способу життя здійснювалось відповідно виробленої системи школи, класними керівниками, вчителем ОБЖ, валеологічним тренінгом «Скажемо курінню «НІ!», уроками «На прийомі у лікаря», лекторською групою клубу «Право», системою позакласних заходів.

На виконання Міжгалузевої комплексної програми «Здоров'я нації» в школі проводяться шкільні спартакіади з різних видів спорту: міні-футболу, шахів, шашок, настільного тенісу. Команда школи щорічно бере участь у районній Спартакіаді школярів.

Традиційним стало і проведення Дня здоров'я, змагань з міні-футболу , «Веселі старти» тощо). На уроках учителі постійно проводять фізкультхвилинки, учком організовує рухливі перерви, діють гуртки загальної фізичної підготовки, «Волейбол» та секція ДЮСШ.

З метою пропаганди здорового способу життя запроваджено профілактичні заходи та акції «Антинаркоманія», «АнтиСНІД», «Життя без куріння», «Тверезість». Учні 8 класу пареглянули та обговорили лекцію «Вся правда про наркотики» , практичним психологом проведено анкетування учнів з метою вивчення їх рівня знань про наркотичні речовини, класними керівниками - тематичні години у 8-11 класах на тему «Обери життя», «справжня ціна цигарки», «Підступний алкоголь» організовано виставку-конкурс дитячих малюнків «Живу без шкідливих звичок».

В школі діє куточок «Обери здоровий спосіб життя», проведено відкрите засідання клубу «Право» на тему: «Алкоголь і нація», «Точка зору» - «Пріоритети сучасної молоді».

Протягом року активно працювала «Школа сприяння здоров‘ю», до роботи якої залучаються працівники місцевої амбулаторії сімейної медицини. Медичними працівниками проведено уроки, відбулося 2 засідання клубу «Здоров‘яночка». Один раз в місяць в школі передбачено проведення дня здоров‘я.

Випущено агітаційні буклети для учнів та батьків «Здоров‘я і куріння» та «Алкоголь і людина».

В школі діє агітбригада «Будь здоров!», яка є неодноразовим переможцем районних змагань.

Щорічно проводяться медичні огляди дітей із залученням лікарів-спеціалістів. На жаль продовжується спостерігатися тенденція погіршення стану здоров'я дітей: хворобливість, відхилення в роботі внутрішніх органів. Головна причина - зниження рухової активності.

Важливе місце у виховні роботі приділяється профілактиці дитячого травматизму, основним напрямком якої є формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров'я учнів. Кожного першого понеділка місяця в школі проводяться єдині дні безпеки життєдіяльності. Установлені єдині виховні години з єдиною тематикою з питань ТБ з 1 по 11 клас. В школі систематично ведеться робота по попередженню дорожнього травматизму, центром якої є загін ЮІР (керівник Степаненко І.М.). Міні-пости ЮІР створено в кожному класі, діє агітбригада «Рух», випускається газета «Світлофор», підготовлені буклети «Поради світлофора Моргайка». Класними керівниками взято на облік дітей, які мають велосипеди та інші види транспорту, з цими учнями проводяться додаткові бесіди.

Протягом року активно діяла дружина юних друзів пожежних. У листопаді проведено тиждень «Вогонь буває небезпечним», під час якого було організовано конкурс учнівських творів та малюнків на тему «Підступний сірничок», виступ агітбригади «Обережно з вогнем!», фестиваль лялькових вистав «Пригоди Вогника».

Сприяння творчому розвитку особистості здійснювався через творче об‘єднання «Дивосвіт», На творчий розвиток особистості спрямовані більшість шкільних заходів та тематичних тижнів, під час яких проведено фестиваль «Відкрий у собі талант», конкурсна програма «Лідер», індивідуальні виставки юних художників та фотолюбителів, фестиваль «Калейдоскоп талантів». З метою підтримки творчих дітей проведено персональні виставки робіт з бісеру Василюк Аліни (10 клас), фоторобіт Кушкевича М. (5 клас), малюнків – Бродової С. (5 клас).

Робота гуртків була чітко спланована. Заняття проходили за розкладом, на належному науково-методичному рівні. Матеріали для роботи забезпечувались за кошти батьків. Учасники гуртка «ДУМ» (керівник Осадча Т.В.) навчилися не тільки відтворювати готові моделі, а й самостійно створювати власні проекти. Гурток «Умілі руки» у 5-9 класах веде вчитель трудового навчання Чорток В.І. Він навчає учнів роботі з деревом, виточування предметів, моделювання об’єктів архітектури. Роботи гуртківців виставлялися на шкільному фестивалі «Нас дивує «Дивосвіт» та різноманітних районних конкурсах . Учасники вокального гуртка беруть активну участь у всіх шкільних заходах. Василюк Л.В. працює з солістами та вокальним ансамблем учнів початкових класів, спрямовує роботу на вивчення сучасних та народних пісень, однак на районному рівні результати школи доволі слабкі: за останні п’ять років школа не змогла вибороти право на участь у районному фестивалі «Перлини Козятинщини».

Протягом року в школі діяв учнівський комітет (голова – Рябцов Микола), у складі якого працювало 10 комісій. З ініціативи учкому був оголошений огляд-конкурс класних колективів під девізом «Моя праця і творчість тобі, рідна земле!» присвячений 450 річниці утворення села Махаринці. На святі Останнього дзвінка підведено підсумки щорічного рейтингу «Гордість школи».

Протягом року рівень вихованості учнів не знизився, не виявлено учнів, схильних до куріння, вживання алкоголю та наркотиків.

У школі навчається 1 дитина сирота, 1 без батьківської опіки, 7 з неблагополучних, 22 з багатодітних сімей, 7 дітей-інвалідів. Банк дітей незахищених категорій постійно коригується. Учні вказаних категорій забезпечені пільговим харчуванням, влітку охоплені оздоровленням в пришкільному та районному таборах відпочинку. Під час навчального процесу відвідали Свято Новорічної ялинки при райдержадміністрації, районне свято Миколая, охоплені екскурсією в м. Біла Церква та м.Київ.

На шкільному обліку схильних до правопорушень перебуває 4 неповнолітніх: Онуфрієва Олена (9 клас), схильна до бродяжництва та Собко Сергій (9 клас), Славінський Богдан (9 клас), Мусорін Олександр, 10 клас, які вчинили злочин і стоять на обліку в дитячій кімнаті міліції. За ними закріплений громадські наставники, які раз у рік звітують про свою роботу.

Проте поряд із досягнутим існує ряд невирішених проблем: недостатній рівень сформованості патріотизму, культури поведінки учнів вдома, в громадських місцях, низький рівень сформованості потреби жити в суспільстві за загальноприйнятими нормами, низька культура родинно-сімейних відносин, зростання жорстокості, грубості, неповаги, байдужість батьків до результатів навчання та виховання дітей. Великим недоліком стало те, що учні 9 класу Славінський Б. та 10 класу Мусорін О. вчинили злочин. Це говорить про слабку індивідуальну роботу класних керівників та практичного психолога з дітьми групи ризику. Класні керівники у своїй роботі недостатньо застосовують сучасні новітні виховні технології, мало працюють з учнівським активом.

Загалом рівень вихованості у 2010-2011 навчальному році становить 3,12, що на 0,13 нижче, ніж у минулому році.


Каталог: wp-content -> uploads -> docs
uploads -> Методика превентивного
uploads -> Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці у невиробничий сфері»
uploads -> Метод навчання (м\н): взаємопов'язана діяльність викладача та уч­нів, спрямована на засвоєння учнями системи знань, набуття умінь і навичок, їх виховання і загальний розвиток. Метод навчання
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»
uploads -> Рішенням експертної комісії Центру практичної психології І соціології кмпу ім. Б. Д. Грінченка
uploads -> Завідувач Сумського днз №39
docs -> Про проведення в навчальних закладах району просвітницько-профілактичної роботи з питань запобігання суїцидальної поведінки серед учнівської молоді
docs -> Методичні рекомендації для проведення І (районного) етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2015»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал