"Затверджую" Декан медичного факультетуСкачати 130.77 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір130.77 Kb.
“Затверджую”

Декан медичного факультету____________проф. Яцишин Р.І.

“____”_______________2015 рік


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ІНФОРМАЦІЯ З “Історії української культури” для студентів І-го курсу медичного факультету зі спеціальностей «Лікувальна справа» та «Педіатрія» на 2014/2015 н.р.


№ п/п

Назва теми

Дата проведення

Бали за семінарські заняття

Лекції

Семінарські

СРС

1

Вступ до курсу


-

02-06.02.15

02-06.02.15

10

2

Культура найдавнішого населення на території України

09-13.02.15


-

-

-

3

Культура доби палеоліту на території України

-

09-13.02.15

09-13.02.15

10

4

Трипільська культура

-

16-20.02.15

16-20.02.15

10

5

Скіфо-сарматська та культ. античних міст-полісів

-

23-27.02.15

23-27.02.15

10

6

Давньослов’янська культура

-

02-06.03.15

02-06.03.15

10

7

Культура Київської Русі

23-27.02.15

09-13.03.15

09-13.03.15

10

8

Культура Галицько-Волинського князівства

09-13.03.15

16-20.03.15

16-20.03.15

10

9.

Культура України кінця ХIV- першої половини ХVII ст.

23-27.03.15

23-27.03.15

23-27.03.15

10

10

Культура України другої половини ХVII ст. – ХУІІІ ст

06-10.04.15

30.03-03.04.15

30.03-03.04.15

10

11

Українське національно-культурне відродження (кін. ХVIІІ-поч. ХХ ст.)

20-24.04.15

06-10.04.15

06-10.04.15

10

12

Культура України ХХ- початку ХХІ ст..

20-24.04.15

13-17.04.15

13-17.04.15

10

13

Внесок видатних українських мислителів у розвиток нац. культури

-

20-24.04.15

20-24.04.15

10

14

ПМК
27.04-01.05.15
РОЗПОДІЛ БАЛІВ:

Максимальний бал – 10 балів

Мінімальний позитивний бал – 5 балів

МІНІМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ ЗА ПОТОЧНУ НАВЧАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ – 60 балів (мінімальний позитивний бал помножений на кількість семінарських занять). Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні умов навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 60 балів.

МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ ЗА ПОТОЧНУ НАВЧАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ – 120 балів (максимальний бал (10) помножений на кількість семінарських занять та виконання студентом самостійної роботи протягом навчання).

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА ВКЛЮЧАЄ:


  1. виконання самостійних домашніх завдань по темі згідно навчального плану;

  2. підготовка наукових повідомлень.

КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ ЗА ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ – 80 балів. Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він набрав при підсумковому тестовому контролі не менше 50 балів.
Затверджено на засіданні кафедри 29.12.2014р. прот. № 6.
Завідувач кафедри українознавства і філософії проф. В.А.Качкан

Перелік питань для підготовки до здачі модуля

1. Особливості археологічних культур.

2. Кам’яна могила – пам’ятка пізнього палеоліту в Україні.

3. Найдавніше образотворче та музичне мистецтва.

4. Характерна особливість палеолітичної пластики.

5. Культура неоліту та епохи міді-бронзи.

6. Пам’ятки трипільської культури в Україні.

8. Домашні промисли та общинні ремесла трипільців.

9. Пам’ятки трипільського будівництва.

10. Антропоморфна пластика трипільців.

11. Побут, звичаї і традиції скіфів.

12. Скіфо-сарматське мистецтво.

13. Розвиток античної культури і мистецтва на теренах України ІУ-УІ ст. до н.е.

14. Мистецтво тавро-русів – складова духовної спадщини народів Півдня України.

16. Особливості слов’янських культур У-УІІ ст.

17. Культ природи у релігійному світогляді слов’ян у дохристиянські часи.

18. Відображення макрокосмосу в творах мистецтва давніх слов’ян.

19. Християнство і розквіт культури Київської Русі.

20. Писемні пам’ятки Княжої доби.

21. Образотворче мистецтво Київської Русі.

22. Архітектура Київської Русі.

21. Особливості музично-видовищного мистецтва.

22. Історико-культурне значення утворення Галицько-Волинської держави.

23. Церковні установи в культурному житті Галицько-Волинської землі.

24. Літописання та книгописні майстерні в Галицькій землі.

25. Галицька архітектурна школа.

26. Іконописні традиції Галицько-Волинської землі.

27. Особливості культурного життя на теренах України ХIV– першої половини ХVII ст.

28. Релігійна та світська література.

29. Традиції архітектури ХIV – середини ХVI ст.

30. Розвиток монументального живопису в ХIV–ХV ст.

31. Культурно-освітнє значення братських шкіл.

32. Започаткування традицій вищої школи в Україні.

33. Формування української козацької держави і розвиток національної культури.

34. Культурно-національна еліта Козацької доби.

35. Монастирі як осередки національної культури.

36. Стиль бароко в українському мистецтві.

37. Історико-культурні особливості розвитку на українських землях наприкінці ХVІІІ – початку ХХ ст.

38. Український романтизм.

39. Кирило-Мефодіївське братство, його культурно-освітнє значення.

40. Культура українців в умовах імперського гніту.

41. Національне пробудження на західноукраїнських землях.

42. Культура доби Українського Січового Стрілецтва.

43. Перспективи розвитку освіти, науки та мистецтва в умовах проголошення ЗУНР та УНР.

44. Тенденції розвитку української культури 20-30 рр. ХХ ст.

45. Значення театрального мистецтва в культурному житті України.

46. Літературні групи та напрями.

47. Українська культура в умовах тоталітарного режиму.

48. “Розстріляне відродження”, його роль в історії української культури.

49. Шістдесятництво – духовний опір пригніченню національної культури.

50. Мистецтво і освіта за умов зросійщення української культури.

51. Українська культура в умовах державної незалежності.

52. Актуальні проблеми національної культури українців кінця ХХ – початку ХХІ ст.
Завідувач кафедри

українознавства і філософії проф. В.А.Качкан

“Затверджую”

Декан фармацевтичного факультету________проф. М.І.Мойсеєнко

“____”_______________2014 рікКАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ІНФОРМАЦІЯ З “Історії української культури” для студентів І-го курсу фармацевтичного факультету


№ п/п

Назва теми

Дата проведення

Бали за семін. заняття

Лекції

Семінарські

СРС

1

Вступ до курсу


05.09.14

1-5.09.14

1-5.09.14

10

2

Культура найдавнішого населення на території України

19.09.14

-

-

-

3

Культура доби палеоліту на території України

-

8-12.09.14

8-12.09.14

10

4

Трипільська культура

-

15-19.09.14

15-19.09.14

10

5

Скіфо-сарматська та культура античних міст полісів

-

22-26.09.14

22-26.09.14

10

6

Давньослов’янська культура

-

29.09-3.10.14

29.09-3.10.14

10

7

Культура Київської Русі

03.10.14

6-10.10.14

6-10.10.14

10

8

Культура Галицько-Волинського князівства

17.10.14

13-17.10.14

13-17.10.14

10

9.

Культура України кінця ХIV- першої половини ХVII ст.

31.10.14

20-24.10.14

20-24.10.14

10

10

Українське національно-культурне відродження (кінець ХVIІІ- поч. ХХ ст.)

14.11.14

27-31.10.14

27-31.10.14

10

11

Українське національно-культурне відродження (кінець ХVIІІ- поч. ХХ ст.)

28.11.14

3-7.11.14

3-7.11.14

10

12

Культура України ХХ- початку ХХІ ст..

-

10-14.11.14

10-14.11.14

10

13

Внесок видатних українських мислителів у розвиток національної культури

-

17-21.11.14

17-21.11.14

10

14

ПМК
24-28.11.14

24-28.11.14РОЗПОДІЛ БАЛІВ:

Максимальний бал – 10 балів

Мінімальний позитивний бал – 5 балівМІНІМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ ЗА ПОТОЧНУ НАВЧАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ – 60 балів (мінімальний позитивний бал помножений на кількість семінарських занять). Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні умов навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 60 балів.

МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ ЗА ПОТОЧНУ НАВЧАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ – 120 балів (максимальний бал (10) помножений на кількість семінарських занять та виконання студентом самостійної роботи протягом навчання).

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА ВКЛЮЧАЄ:

  1. виконання самостійних домашніх завдань по темі згідно навчального плану;

  2. підготовка наукових повідомлень.

КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ ЗА ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ – 80 балів. Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він набрав при підсумковому тестовому контролі не менше 50 балів.
Завідувач кафедри українознавства і філософії проф. В.А.Качкан
Перелік питань для підготовки до здачі модуля

1. Особливості археологічних культур.

2. Кам’яна могила – пам’ятка пізнього палеоліту в Україні.

3. Найдавніше образотворче та музичне мистецтва.

4. Характерна особливість палеолітичної пластики.

5. Культура неоліту та епохи міді-бронзи.

6. Пам’ятки трипільської культури в Україні.

8. Домашні промисли та общинні ремесла трипільців.

9. Пам’ятки трипільського будівництва.

10. Антропоморфна пластика трипільців.

11. Побут, звичаї і традиції скіфів.

12. Скіфо-сарматське мистецтво.

13. Розвиток античної культури і мистецтва на теренах України ІУ-УІ ст. до н.е.

14. Мистецтво тавро-русів – складова духовної спадщини народів Півдня України.

16. Особливості слов’янських культур У-УІІ ст.

17. Культ природи у релігійному світогляді слов’ян у дохристиянські часи.

18. Відображення макрокосмосу в творах мистецтва давніх слов’ян.

19. Християнство і розквіт культури Київської Русі.

20. Писемні пам’ятки Княжої доби.

21. Образотворче мистецтво Київської Русі.

22. Архітектура Київської Русі.

21. Особливості музично-видовищного мистецтва.

22. Історико-культурне значення утворення Галицько-Волинської держави.

23. Церковні установи в культурному житті Галицько-Волинської землі.

24. Літописання та книгописні майстерні в Галицькій землі.

25. Галицька архітектурна школа.

26. Іконописні традиції Галицько-Волинської землі.

27. Особливості культурного життя на теренах України ХIV– першої половини ХVII ст.

28. Релігійна та світська література.

29. Традиції архітектури ХIV – середини ХVI ст.

30. Розвиток монументального живопису в ХIV–ХV ст.

31. Культурно-освітнє значення братських шкіл.

32. Започаткування традицій вищої школи в Україні.

33. Формування української козацької держави і розвиток національної культури.

34. Культурно-національна еліта Козацької доби.

35. Монастирі як осередки національної культури.

36. Стиль бароко в українському мистецтві.

37. Історико-культурні особливості розвитку на українських землях наприкінці ХVІІІ – початку ХХ ст.

38. Український романтизм.

39. Кирило-Мефодіївське братство, його культурно-освітнє значення.

40. Культура українців в умовах імперського гніту.

41. Національне пробудження на західноукраїнських землях.

42. Культура доби Українського Січового Стрілецтва.

43. Перспективи розвитку освіти, науки та мистецтва в умовах проголошення ЗУНР та УНР.

44. Тенденції розвитку української культури 20-30 рр. ХХ ст.

45. Значення театрального мистецтва в культурному житті України.

46. Літературні групи та напрями.

47. Українська культура в умовах тоталітарного режиму.

48. “Розстріляне відродження”, його роль в історії української культури.

49. Шістдесятництво – духовний опір пригніченню національної культури.

50. Мистецтво і освіта за умов зросійщення української культури.

51. Українська культура в умовах державної незалежності.

52. Актуальні проблеми національної культури українців кінця ХХ – початку ХХІ ст.

Завідувач кафедриукраїнознавства і філософії проф. В.А.Качкан


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка