Затверджено: Начальник Головного управління кадрової та соціальної політики Укрзалізниці М. М. Головацький


Модуль ГН-1. Первинні облікові форми на залізничному транспорті, забезпечення їх автоматизації та відповідні інформаційні повідомленняСкачати 411.13 Kb.
Сторінка4/4
Дата конвертації15.04.2016
Розмір411.13 Kb.
#10039
1   2   3   4

Модуль ГН-1. Первинні облікові форми на залізничному транспорті, забезпечення їх автоматизації та відповідні інформаційні повідомлення

Мета модулю – ознайомлення фахівців, що відповідальні за статистику залізниці, з сучасними напрацюваннями з автоматизації первинних облікових форм, що використовуються на залізничному транспорті.


Укладачі модулю заступник начальника Управління статистикиУЗ Корж Л.П.,

головний ревізор Управління статистикиУЗ ФесовецьО.Р.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
№ теми

Зміст

Кількість годин

Лекції

Лаб.роб.

Самостійна роб.

1Первинні облікові форми та забезпечення їх автоматизації в господарстві перевезень

1

1

1

2

Первинні облікові форми та забезпечення їх автоматизації в локомотивному господарстві

1

1

1

3

Первинні облікові форми та забезпечення їх автоматизації у господарстві вантажної та комерційної роботи

1

1

1

4

Первинні облікові форми та забезпечення їх автоматизації у вагонному господарстві

0,5

0,5

1

5

Первинні облікові форми та забезпечення їх автоматизації щодо обліку праці та заробітноїт плати

0,5

0,5

1
Всього:

4

4

5

ПРОГРАМА МОДУЛЮТема 1. Ознайомлення фахівців з сучасними напрацюваннями з автоматизації первинних облікових форм господарства перевезень.

Тема 2. Ознайомлення фахівців з сучасними напрацюваннями з автоматизації первинних облікових форм локомотивного господарства.

Тема 3. Ознайомлення фахівців з сучасними напрацюваннями з автоматизації первинних облікових форм господарства вантажної та комерційної роботи.

Тема 4. Ознайомлення фахівців з сучасними напрацюваннями з автоматизації первинних облікових форм вагонного господарства.

Тема 5. Ознайомлення фахівців з сучасними напрацюваннями з автоматизації первинних облікових форм щодо обліку праці та заробітної плати.


ЛІТЕРАТУРА

Модуль ГН-2. Контроль наявності та використання парку вантажних вагонів в умовах автоматизованого обліку.

Мета модулю – ознайомлення фахівців з сучасними методами обліку і котролю за наявністю та використанням парку вантажних вагонів в умовах автоматизації.

Укладачі модулю заступник начальника Управління статистики УЗ Корж Л.П.,

головний ревізор Управління статистикиУЗ ФесовецьО.Р.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ теми

Зміст

Кількість годин

Лекції

Лаб. роб.

Самостійна роб.

1

Контроль наявності та використання вантакжних вагонів на станції в умовах автоматизованого обліку.

1

1

1

2

Контроль переходу поїздів та вагонів між залізницями, дирекціями та на міждержавних переходах в умовах автоматизованого обліку.

0,5

0,5

1

3

Контроль простою вантажних вагонів на станції в умовах автоматизованого обліку.

0,5

0,5

1

4

Контроль використання вантажних вагонів в умовах автоматизованого обліку.

0,5

0,5

1
Всього:

2,5

2,5

4

ПРОГРАМА МОДУЛЮТема 1 Ознайомлення фахівців з сучасними методами обліку і котролю за наявністю та використанням парку вантажних вагонів на станції в умовах автоматизації.

Тема 2. Ознайомлення фахівців з сучасними методами обліку і котролю переходу поїздів та вагонів між залізницями, дирекціями та на міждержавних переходах в умовах автоматизації.

Тема 3. Ознайомлення фахівців з сучасними методами обліку і котролю простою вантажних вагонів на станції в умовах автоматизації.

Тема 4. Ознайомлення фахівців з сучасними методами обліку і котролю за використанням парку вантажних вагонів в умовах автоматизації.

ЛІТЕРАТУРА

Модуль ГН-3. Контроль за вантажною роботою в умовах фунціювання АРМ ТВК та АРМ ПЗ. Специфіка обліку контейнерного парку в умовах автоматизованого обліку контейнерів на базі КМУ .
Мета модулю – ознайомлення фахівців з методами обліку та контролю вантажної роботи та контейнерного парку в умовах автоматизації.

Укладачі модулю заступник начальника Управління статистики УЗ Корж Л.П.,

головний ревізор Управління статистикиУЗ ФесовецьО.Р.


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ теми

Зміст

Кількість годин

Лекції

Лаб. роб.

Самостійна роб.

1

Контроль навантаження вивантаження в умовах автоматизованого обліку

1

1

1

2

Контроль зайнятих та звільнених вагонів в умовах автоматизованого обліку

0,5

0,5

1

3

Автоматизований облік контейнерного парку в як окремого рухомого складу в системі УЗ

0,5

0,5

1

4

Особливості контролю наявності та використання контейнерів в умовах автоматизованого обліку.

0,5

0,5

1

Всього

2,5

2,5

4ПРОГРАМА МОДУЛЮ
Тема 1 - Ознайомлення фахівців з методами контролю вантажної роботи в умовах функціювання АРМ ТВК та АРМ ПЗ.

Тема 2 - Ознайомлення фахівців з специфікою контролю зайняття та звільнення вантажних вагонів в умовах функціювання АРМ ТВК та АРМ ПЗ.

Тема 3 - Ознайомлення фахівців з особливостями обліку контейнерного парку в умовах автоматизації.

Тема 4 - Ознайомлення фахівців з сучасними методами котролю за наявністю та використанням контейнерів на станції в умовах автоматизації.
ЛІТЕРАТУРА

Модуль ГН-4. Контроль наявності та ремонту несправних вагонів в умовах автоматизованого обліку.

Мета модулю – набуття фахівцями теоритичних знань та практичних навичок, щодо сучасних методів обліку та контролю за несправними вагонами в умовах автоматизованого обліку.

Укладач модулю – заступник начальника Управління статистики УЗ Корж Л.П.,головний ревізор Управління статистикиУЗ ФесовецьО.Р.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


№ теми

Зміст

Кількість годин

Лекції

Лаб. роб.

Самостійна роб.

1

Контроль навності несправних вагонів в умовах автоматизованого обліку.

1

1

1

2

Контроль випуску несправних вагонів з ремонту в умовах автоматизованого обліку.

0,5

0,5

1

3

Контроль простою вантажних вагонів в несправному стані в умовах автоматизованого обліку.

0,5

0,5

1

4

Контроль відчеплень вагонів від поїздів із технічних несправностей в умовах автоматизованого обліку.

0,5

0,5

1

5

Аналіз якості планових ремонтів вагонів

0,5

0,5

1
Всього:

3

3

5

ПРОГРАМА МОДУЛЮ


Тема 1. – ознайомлення спеціалістів з теоритичною базою котролю навності несправних вагонів в умовах автоматизованого обліку. Практичні дії по її використанню

Тема 2. – ознайомлення спеціалістів з останніми вимогами по контролю за обліком випуску вагонів з ремонту в умовах автоматизованого обліку.

Тема 3. – сучасні медоти визначення та контролю простою вагонів у несправному стані в умовах автоматизованого обліку.

Тема 4. – контроль за достовірністю обліку відчеплень вагонів від поїздів із технічних несправностей в умовах автоматизованого обліку.

Тема 5. – сучасні засоби аналізу якості планових ремонтів вагонів з використанням автоматизованих систем.
ЛІТЕРАТУРА

Модуль ГН-5.Аналіз графіку виконаного руху вантажних поїздів.


Мета модулю – опанування знаннями в галузі автоматизації аналізу виконаного графіку руху поїздів.

Укладач модулю – заступник начальника Управління статистики Укрзалізниці Корж Л.П.


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ теми

Зміст

Кількість годин

Лекції

Лаб. роб.

Самостійна роб.

1

Призначення програми – основні цілі і принципи створення програми. Технологія роботи фахівців в умовах використання автоматизованого аналізу виконаного графіку руху вантажних поїздів.

1

1

1

2

Перспективи і шляхи розвитку та удосконалення автоматизації аналізу виконаного графіку руху вантажних поїздів.

1

1

2
Всього:

2

2

3

ПРОГРАМА МОДУЛЮ


Тема 1. Найменування комплексу задач:

  • Мета розробки.

  • Призначення розробки.

  • Опис інформаційного програмно-математичного та технічного забезпечення.

Тема 2. Перелік автоматизованих функцій:

  • Розрахунок і аналіз показників виконаного графіку руху поїздів

  • Оброблення вхідної інформації;

  • Структура бази;

  • Методи контролю повідомлень;

  • Отримання вихідних форм-протоколів ідентифікації, справок-звітів та результатів розрахунків про виконання графіку руху поїздів за зміну , за добу по поїздо-дільницям та по дирекції в цілому, а також визначення причин відхилення та віднесення їх на служби, винні в відхиленні від графіка.

Тема 3. Розглядаються перспективи та шляхи розвитку автоматизованих систем у господарствах залізниць України, які використовуються для аналізу графіка руху поїздів:

  • Можливості усунення від основних елементів АСК;

  • Методи розрахунку та підвищення рівня їх економічної ефективності.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Інструкція для обліку і аналізу виконання графіка руху пасажирських , приміських та Вантажних поїздів № ЦДЦЧУ/0024 від 30.12.1999р.

 2. Інструктивні вказівки для заповнення форм обліку та звітності про виконання графіка руху поїздів № ЦДЦІС/0038 від 24.07.2001р.

 3. Керівництво користувача НЧ Придніпровської залізниці 2000р.

 4. Керівництво програміста НЧ Придніпровської залізниці 2000р.

 5. Інструктивний листок для інженерів-аналізаторів НЧ Придніпровської залізниці.

 6. Керівництво оператора розробки технології та програмних засобів для аналізу виконаного графіку руху на основі оперативної інформації з системи АСКВПУЗ про состави та просування поїздів ІОЦ Придніпровської залізниці 2006 р.

Модуль ГН-6. Контроль наявності та стану локомотивного парку в умовах автоматизованого обліку.


Мета модулю – інформування фахівців про останні напрацювання в методах обліку та контролю наявності і використання локомотивного парку в умовах автоматизації.

Укладач модулю – заступник начальника Управління статистики УЗ Корж Л.П.,головний ревізор Управління статистикиУЗ ФесовецьО.Р.
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ теми

Зміст

Кількість годин

Лекції

Лаб. роб.

Самостійна роб.

1

Автоматизована локомотивна звітність на базі систем Локбриг та ІОММ.

1

1

2

2

Котроль за дислокацією та станом локомотивів ( локомотивних бригад) з використанням бази даних ОКДЛ (ОКДБ)

1

1

2
Контроль експлуатації локомотивів в умовах автоматизованого обліку

0,5

0,5

1
Контроль ремонту та модернізації локомотивів в умовах автоматизованого обліку

0,5

0,5

1

2

Контроль довгопростоюючих локомотивів в в умовах автоматизованого обліку

0,5

0,5

1
Контроль використання палива, електроенергії та змащувальних матеріалів в умовах автоматизованого обліку

0,5

0,5

1
Всього:

4

4

8

ПРОГРАМА МОДУЛЮ


Тема 1. Висвітлення основних положень та специфіки автоматизованої локомотивної звітністі на базі систем Локбриг та ІОММ. .

Тема 2. Здобуття фахівцями знань, щодо котролю за дислокацією та станом локомотивів ( локомотивних бригад) з використанням бази даних ОКДЛ (ОКДБ) .

Тема 3. Ознайомлення спеціалістів з методами контролю експлуатації локомотивів в умовах автоматизованого обліку.

Тема 4. Методика контролю ремонту та модернізації локомотивів в умовах автоматизації.

Тема 5. Довгопростоюючі локомотиви, конроль достовірності простою, проблемні питання.

Тема 6. Ознайомлення фахівців з сучасними методами контролю використання паливо-мастильних матеріалів.

ЛІТЕРАТУРА

Модуль ГН-7. Контрольно-ревізійна робота щодо обліку та звітності із праці та заробітної плати в умовах автоматизованого обліку


Мета модулю – Ознайомлення з задачами контрольно-ревізійної роботи з питань праці та заробітної плати на підприємствах залізничного транспорту.

Укладач модулю - заступник начальника Управління статистики УЗ Корж Л.П.,

головний ревізор Управління статистикиУЗ ФесовецьО.Р.


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ теми

Зміст

Кількість годин

Лекції

Лаб. роб.

Самостійна роб.

1

Контроль чисельності та зарплати працівників за видами робіт.

1

1

2

2

Контроль за прийомом, звільненням, переміщенням та станом трудової дисципліни працівників

1

1

2
Всього:

2

2

4

ПРОГРАМА МОДУЛЮ


Тема 1. Ознайомлення з порядком перевірки обліку чисельності працівників на залізничному транспорті та отримання заробітної плати за видами робіт.

Тема 2. Висвітлення питань, щодо проведення контролю за прийомом, звільненням, переміщенням та станом трудової дисципліни працівників.


ЛІТЕРАТУРА

Завідувач кафедри


“Прикладна математика” _____________________С.О.Пічугов

Декан факультету


підвищення кваліфікації _____________________О.М. Патласов

(підпис)

Каталог: sites
sites -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
sites -> Мета навчального курсу
sites -> Мета та завдання навчальної дисципліни
sites -> Пояснювальна записка Курс «Зоопсихологія, порівняльна психологія»
sites -> Онуфрієва Л. А. ( Кам’янець-Подільський )
sites -> Уведення у методологію науки
sites -> Робоча програма з дисципліни «Юридична психологія»
sites -> Навчальний посібник за науковою редакцією Т. М. Титаренко к иїв 2011 у дк 316. 614: 159. 944](072) ббк 88. 5Я7 п 84
sites -> Пояснювальна записка Програма фахового вступного випробування з дошкільної педагогіки на базі напряму 01010101 Дошкільна освіта складена на основі стандарту вищої освіти підготовки фахівців напряму 6010101 Дошкільна освіта 2003 рік
sites -> Індивідуальна робота студентів Орієнтовна тематика рефератів

Скачати 411.13 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка