Затверджено: Начальник Головного управління кадрової та соціальної політики Укрзалізниці М. М. Головацький


Бараш Ю.С. Управління залізничним транспортом країни. Монографія. Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2006. – 264 сСкачати 411.13 Kb.
Сторінка3/4
Дата конвертації15.04.2016
Розмір411.13 Kb.
#10039
1   2   3   4

2. Бараш Ю.С. Управління залізничним транспортом країни. Монографія. Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2006. – 264 с.Модуль ФН - 3. Впровадження комп”ютерно - інформаційних технологій для удосконалення процесів управління в професійній діяльності..
Мета модулю - здобуття (або поновлення й поповнення) слухачами знань з широко поширеної в офісній практиці електронної таблиці EXCEL;

- здобуття слухачами практичних навичок у застосуванні електронної таблиці Excel для розв’язання, представлення і аналізу практичних фахових задач.


- знайомство слухачів з організаційними, технічними та програмними заходами по збереженню інформації.

Укладач модулю- доцент кафедри “Електронні обчислювальні машини”, к.т.н. Музикін В.А.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН№ теми

Зміст теми

Форма проведення занять

Кількість годи

1.

Використання електронної таблиці MS Excel у професійній діяльності.Уведення даних до таблиці за допомогою форм. Умовне форматування. Підбиття підсумків. Створення таблиці 2 середньої складності. за фаховим спрямуванням.

лекція

лаб. роб.0,5


2.

Фільтрація даних таблиць. Підбір параметрів. Пошук розв’язку. Створення таблиці середньої складності. за фаховим спрямуванням

лекція

лаб. роб.0,5


3.

Побудова гістограм, кругових діаграм та графіків для таблиці. Опанування прийомами роботи з командами головного меню Insert: Chart (діаграми) та майстром побудови діаграм. Редагування параметрів гістограм, кругових діаграм та графіків.

лекція

лаб. роб.0,5


4.

Захист таблиць. Настроювання панелей інструментів.

лекція

лаб. роб.0,5


5.

Створення, зберігання та використання шаблонів.

лекція

лаб. роб.0,5

1


6.

Поняття про макроси.

лекція

лаб. роб.0,5

1


7.


Вимоги з організації захисту інформації в корпоративній інформаційній мережі залізниці. Організаційні, технічні та програмні заходи по збереженню інформації в локально-обчислювальних мережах підприємств

лекція


1

Всього:

6

ПРОГРАМА МОДУЛЮ

. Тема 1. Створення таблиці середньої складності. за фаховим спрямуванням. Опанування прийомами роботи з командами головного меню Format: FormatConditions (умовне форматування); Data: Sort (сортування), Subtotal (підсумки), DataForm (форми).

Тема 2. Створення таблиці середньої складності. за фаховим спрямуванням. Опанування прийомами роботи з командами головного меню Data: AutoFilter (автофільтр), AdvancedFilter (розширений фільтр): Options: GoalSeek (підбір параметру), SolverSolve (пошук розв’язку).

Тема 3. Побудова гістограм, кругових діаграм та графіків для таблиці. Опанування прийомами роботи з командами головного меню Insert: Chart (діаграми) та майстером побудови діаграм. Редагування відповідних параметрів гістограм, кругових діаграм та графіків.

Тема 4. Захист таблиць. Настроювання панелей інструментів. Опанування прийомами роботи з командами головного меню Options: Protect(захист), CommandBars (настроювання).

Тема 5. Створення та використання шаблонів. Призначення шаблонів. Параметри, що зберігаються в шаблонах. Створення, зберігання та застосування шаблонів (. за фаховим спрямуванням).

Тема 6. Поняття про макроси. Запис, зберігання та використання макросів.

Тема7. Підвищення вимог до захисту інформації від несанкціонованого доступу, види інформації, комерційні аспекти захисту інформації. Можливі витоки інформації, несанкціонований доступ до ресурсів інформаційної мережі. Аналіз стану захищеності інформаційної мережі залізниці. Організаційні аспекти захисту інформації, вимоги до користувачів ПЕОМ з питань організації роботи в локальній обчислювальній мережі. Основні засади формування системи захисту інформації, технічні та програмні напрямки реалізації системи захисту інформаційної мережі. Комплексна система захисту інформації

ЛІТЕРАТУРА 1. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. / Підручник за редакцією д.е.н., проф. О.І. Пушкаря. –К.: Вид.центр “Академія”, 2002. –704 с

 2. Глинскій Я.М. Практикум з інформатики: Навчальний посібник для вищих і середніх закладів освіти. -Львів: Підприємство “Деол”, 1998. –168 с

 3. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики / За ред. Мадзігона В.М. –К.: Фенікс, 1997. –304 с.

 4. Спеціальні видання Служби безпеки України, нормативні документи Укрзалізниці з питань захисту інформації.

 5. Секрети мереж під Windows 95 Кевін Штольц 1999 рік.

 6. Секрети безпеки в Internet Джон Вакка 1997 рік.

 7. Анин Б.Ю. Защита компьютерной информации. – СПб.: БХВ-Петербург, 2000. – 384с.

 8. Блэк У. Интернет: протоколы безопасности. Учебный курс. – СПб: Питер, 2001. – 288с.

 9. Замула А.А. и др. Информационная безопасность в каналах телекоммуникаций. Учебное пособие / Под ред. А.В. Королева. – Харьков: «Регион-информ», 2000. – 216с.


Модуль ФН-4. Основи психології управління на залізничному транспорті
Мета модулю – розкрити суть лідерства і влади керівника в колективі. Показати особливості формування позитивних виробничих мотивів і інші засоби впливу на підлеглих. Розкрити сучасні підходи до застосування психологічних методів керівництва.

Укладач модулю – психолог Придніпровської залізниці, член міжнародної асоціації психологів по освітнім програмам фонду “Відродження” Андреєва Н.О.

Навчально-тематичний планп/п


Тема

Форма

проведення

заняття


К-сть

Годин


1

Психологічні аспекти особистості сучасного керівника

Лекції

1

2

Мотивація. Способи спонукання підлеглих до ефектної роботи.

Лекції

1

3

Особливості конфліктів, їх причини та способи розв”язання.

Лекції/ практ.

2

4

Етика ділового спілкування та ведення ділових переговорів.

Лекції.

1

5

Фізіологія та психологія стресу. Засоби боротьби зі стресами.

Лекції


1
Всього
6

Програма модулю

Тема 1. Психологічні профілі керівників. Індивідуальні стилі керівництва. Якості і риси керівника, що досягає успіху. Причини неуспішного керівництва.

Тема 2. Мотиви праці та їх формування. Способи психологічного впливу на підлеглих та їх характеристика.

Тема 3. „Дерево” конфлікту як процесу. Причини діловий і міжособистісних конфліктів. Наслідки конфліктних ситуацій. Моделі прогнозування і розв”язання конфліктів.

Тема 4. Суть ділового спілкування та його види. Особливості стосунків з керівниками та підлеглими. Технологія ведення ділових переговорів. Невербальна комунікація в ділових стосунках.

Тема 5. Сучасна психологія стресу. Причини та наслідки стресових ситуацій. Характеристика стресорів у сучасному виробництві. Програми по нейтралізації стресів.

ЛІТЕРАТУРА 1. Айви А. Лицом к лицу. Практическое пособие для освоения приемов и навыков делового общения. Нов.,1995.

 2. Зигерт В. Руководитель без конфликтов. М. 1990.

 3. Красовский Ю.Д. Руководитель трудового коллектива. М. 1987.

 4. Панасюк А.Ю. Управленческое общение. Л. 1990.

 5. Ковалев С. В. „Анализ управленческих ограничений” Минск. 2003 г.

 6. Агрошенков А.В. „Общие основы психологии” Москва. 2005г.

 7. Сельченок К.В. „Практика управления в группах тренинга умений” журнал „Психология и бизнес” Москва 2004 г.

 8. Новак А. „Уверенные мысли” С-Петербург, 2004г.


Каталог: sites
sites -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
sites -> Мета навчального курсу
sites -> Мета та завдання навчальної дисципліни
sites -> Пояснювальна записка Курс «Зоопсихологія, порівняльна психологія»
sites -> Онуфрієва Л. А. ( Кам’янець-Подільський )
sites -> Уведення у методологію науки
sites -> Робоча програма з дисципліни «Юридична психологія»
sites -> Навчальний посібник за науковою редакцією Т. М. Титаренко к иїв 2011 у дк 316. 614: 159. 944](072) ббк 88. 5Я7 п 84
sites -> Пояснювальна записка Програма фахового вступного випробування з дошкільної педагогіки на базі напряму 01010101 Дошкільна освіта складена на основі стандарту вищої освіти підготовки фахівців напряму 6010101 Дошкільна освіта 2003 рік
sites -> Індивідуальна робота студентів Орієнтовна тематика рефератів

Скачати 411.13 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка