«затверджено» Директор коледжу С. М. Кікто 2015р. ПоложенняСкачати 117.37 Kb.
Дата конвертації08.09.2017
Розмір117.37 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

КИЇВСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОЛЕДЖ КИЇВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БУДІВНИЦТВА

І АРХІТЕКТУРИ


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор коледжу

__________С.М. Кікто

«___»__________ 2015р.


Положення
ПРО НАВЧАЛЬНІ кабінети, лабораторії, майстерні

Розглянуто і схвалено

засіданням педагогічної ради

Протокол № ____ від

«___»____________20___р.

Київ-2015


1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає загальні та спеціальні вимоги до матеріально-технічного і методичного оснащення кабінетів, лабораторій та майстерні коледжу згідно із санітарно-гігієнічними правилами та нормами.

Кабінетом (лабораторією, майстернею) вважається класна кімната чи спеціально обладнане приміщення навчального закладу зі створеним навчальним середовищем, оснащеним сучасними засобами та обладнанням за профілем навчання.

2. Мета, завдання та основні форми організації

навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень


2.1. Основна мета створення кабінетів полягає у забезпеченні оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу та реалізації завдань відповідно до Державного стандарту вищої освіти.

2.2. Завданням функціонування навчальних кабінетів, лабораторій, майстерні є створення передумов для: • організації індивідуального та диференційованого навчання;

 • забезпечення профільного, поглибленого навчання;

 • реалізації практично-дійової і творчої складових змісту навчання;

 • проведення лабораторно-практичних занять та навчальних практик за напрямками навчання;

 • організації роботи гуртків та факультативів;

 • індивідуальної підготовки викладача до занять та підвищення його науково-методичного рівня.

2.3. Перед початком навчального року проводиться огляд кабінетів, лабораторій, майстерні з метою визначення стану готовності їх до проведення занять. З метою активізації їх роботи проводять огляд-конкурс на кращий навчальний кабінет.

2.4. Державні санітарні правила і норми облаштування, утримання навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу мають відповідати вимогам, затвердженим постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 N63 (v0063588-01) (далі - ДсанПіН 5.5.2.008-01), та ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів».

3. Типи навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень
3.1. Організація навчальних кабінетів передбачає:


 • визначення предметної специфіки;

 • розміщення кабінетів;

 • оснащення засобами навчання та обладнанням за єдиними вимогами до упорядкування та удосконалення організаційно-педагогічних умов функціонування цих кабінетів.

3.2. У коледжі створюються кабінети, лабораторії та майстерні згідно навчальних планів, умов і потреб закладу:

 • кабінети з окремих предметів;

 • комбіновані кабінети декількох споріднених предметів з набором навчально-методичної інформації та матеріально-технічного забезпечення для декількох предметів;

 • лабораторії, оснащені навчально-технологічним обладнанням для забезпечення якісного проведення лабораторних робіт та навчальних практик;

 • майстерні для проведення практичного навчання та виконання курсових і дипломних проектів;

 • актові зали для проведення масових заходів;

 • спортивний зал для проведення занять і змагань різного рівня.

Найбільш доцільним є поєднання предметів, що належать до однієї освітньої галузі, мають споріднене обладнання, наприклад хімії та біології, фізики й астрономії, біології і природознавства, правознавства та історії, мови й літератури тощо.

3.3. Фізкультурно-спортивні зали належить розміщувати не вище другого поверху, актові - не вище третього згідно з ДБН В.2.2-3-97 п.3.8.

4. Матеріально-технічне забезпечення навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень
4.1. Комплектація кабінетів обладнанням здійснюється відповідно до типових переліків навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання та обладнання за специфікою навчальної дисципліни.

4.2. Аудиторні меблі та їх розміщення у кабінетах, лабораторіях та майстернях мають відповідати санітарно-гігієнічним правилам та нормам (п.8.2 ДСанПіН 5.5.2.008-01 (v0063588-01) і здійснюватися відповідно до вимог ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів».

В кабінетах встановлюються шкільні меблі: парти, (одно-) двомісні аудиторні столи та стільці, в кабінетах (лабораторіях) хімії, фізики та біології - спеціальні двомісні лабораторні столи, прикріплені до підлоги.

4.3. Робочі місця викладачів фізики, хімії, біології та спец дисциплін можуть бути обладнані демонстраційними столами.

4.4. У кожному кабінеті розміщується аудиторна дошка різних видів: на одну, три або п'ять робочих площ у розгорнутому або складеному вигляді.

Поряд з аудиторною дошкою в кабінетах галузі технологій і математики розміщують демонстраційні наочні посібники.

4.5. Лабораторні приміщення відповідно до специфіки обладнуються: витяжною шафою, секційними шафами для збереження приладів та лабораторного посуду, металевими шафами або сейфами для збереження хімічних реактивів, рукомийником, столом для підготовки дослідів, приладів і навчально-наочних посібників для занять, однотумбовим столом для роботи вчителя та лаборанта, столом з пристроями для зберігання матеріалів та інструментів для ремонту приладів, пристроями для миття і сушіння посуду та дистилятором, які монтуються на стіні.

4.6.Хімічний посуд зберігається у лабораторних приміщеннях, розташовується окремо залежно від розміру, виду і матеріалу (пластмаса, скло, метал), з якого він виготовлений.

Посуд для зберігання реактивів повинен мати етикетки з чітким і яскравим написом їх назви. Усі шафи для зберігання хімічних реактивів повинні замикатися.

Хімічні реактиви зберігаються та розміщуються залежно від їх властивостей (гігроскопічні реактиви, легкі, горючі і органічні речовини, кислоти).

На посуді з отруйними речовинами має бути етикетка з написом «Отрута», з горючими - етикетка з написом червоного кольору та знаком оклику – «Вогненебезпечно!».

4.7. Місця зберігання засобів навчання нумеруються і позначаються назвами на етикетках, що заносяться до інвентарної книги.

4.8. Облік та списання морально та фізично застарілого обладнання, навчально-наочних посібників проводиться відповідно до інструкцій, затверджених Міністерством фінансів України.

4.9. Кабінети, лабораторії і майстерні мають бути забезпечені: • аптечкою з набором медикаментів для надання першої медичної допомоги;

 • первинними засобами пожежогасіння відповідно до Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України.

4.10.Вимоги пожежної безпеки для всіх навчальних приміщень визначаються НАПБ В.01.050-98/920 Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України, затверджених спільним наказом Міносвіти України і Головне управління Державної пожежної охорони МВС України від 30.09.98 №348/70, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.12.98 за №800/3240 (із змінами і доповненнями).
5. Навчально-методичне забезпечення навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень
5.1.Навчально-методичне забезпечення кабінетів, лабораторій, майстерень складається з:

 • паспорта з переліками навчально-наочних посібників та обладнання загального призначення,

 • навчальних програм,

 • робочих навчальних програм,

 • навчальних та методичних посібників

 • зразків навчально-наочних посібників та навчального обладнання.

5.2.Додатково кабінети можуть бути оснащені:

 • підручниками та навчальними посібниками для студентів;

 • фаховими журналами;

 • інформаційними збірниками Міністерства освіти і науки України;

 • бібліотечкою науково-популярної, довідково-інформаційної і методичної літератури;

 • матеріалами перспективного педагогічного досвіду, розробками відкритих занять та виховних заходів;

 • інструкціями для виконання лабораторних і практичних робіт, дослідів, спостережень, фізичного практикуму тощо;

 • краєзнавчими матеріалами;

 • інструментами і матеріалами для відновлення і виготовлення саморобних засобів навчання.

6. Оформлення навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень
6.1. На вхідних дверях повинен бути відповідний напис на табличці з назвою кабінету: «Кабінет фізики», «Лабораторія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів», «Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання» тощо.

На вхідних дверях майстерні повинна бути табличка з назвою дільниці «Механічна дільниця», «Слюсарна дільниця», «Електромеханічна дільниця», тощо, крім того, на вхідних дверях кабінету може бути цифрове позначення.

6.2.Для оформлення кабінетів передбачено створення навчально-методичних експозицій змінного та постійного характеру.

6.3.До постійних експозицій відповідно до спеціалізації кабінету належать: • державна символіка;

 • інструкція з безпеки праці та пожежної безпеки, правила роботи в кабінеті;

 • портрети видатних учених, письменників, композиторів;

 • таблиці сталих величин, основних формул;

 • еволюція органічного світу та його класифікація;

 • таблиця періодичної системи елементів Д.І.Менделєєва, електрохімічний ряд напруг металів, розчинність солей, основ і кислот;

 • системи вимірювання фізичних одиниць;

 • політична карта світу, політико-адміністративна карта України, фізична карта України тощо.

6.4.У секційних шафах кабінетів демонструються прилади, колекції, муляжі тощо.

6.5.До експозицій змінного характеру належать: • виставка кращих робіт студентів;

 • матеріали до теми наступних занять, орієнтовні завдання тематичного оцінювання, державної атестації;

 • додаткова інформація відповідно до навчальної програми, зокрема, про життєвий і творчий шлях письменників, учених, висвітлення поточних подій у нашій країні та за її межами;

 • матеріали краєзнавчого характеру;

 • результати експериментальної та дослідницької роботи студентів;

 • результати олімпіад, конкурсів, турнірів тощо.

7. Керівництво навчальним кабінетом, лабораторією, майстернею
7.1. Роботою кабінету, лабораторій, майстерень керує завідувач, якого призначає директор з числа досвідчених викладачів наказом по навчальному закладу.

7.2. Завідувач несе відповідальність за упорядкування, зберігання й використання навчально-наочних посібників, обладнання та інших матеріальних цінностей.

7.3. До обов'язків завідувача належать:


 • складання перспективного плану оснащення кабінету, лабораторії, майстерень;

 • забезпечення умов для проведення занять;

 • сприяння оновленню та удосконаленню матеріальної бази;

 • систематизація та каталогізація матеріальних об'єктів;

 • забезпечення дотримання правил електричної та пожежної безпеки, чистоти, порядку тощо;

 • систематичне ведення паспорту із занесенням до нього відповідних змін про нові надходження, витрати та списання матеріальних цінностей;

 • керування і контроль за роботою лаборанта, надання йому практичної допомоги та сприяння підвищенню рівня його кваліфікації.

7.4. За згодою директора (заступника директора) закладу приміщення кабінетів можуть використовуватись для проведення занять з інших предметів, виховних заходів, батьківських зборів.

7.7. Лаборант несе перед завідувачем кабінету відповідальність за належне зберігання навчального обладнання, навчально-наочних посібників, посуду, хімічних реактивів і матеріалів тощо.

7.8. До обов'язків лаборанта належать:


 • систематичне вдосконалення своїх знань, практичних умінь і навичок із забезпечення викладання навчального предмету;

 • забезпечення в приміщенні навчального кабінету чистоти повітря і порядку розміщення засобів навчання і обладнання;

 • забезпечення належного функціонального стану навчального обладнання і наочних посібників;

 • збереження в належному порядку протипожежних засобів і засобів першої медичної допомоги;

 • утримання навчального обладнання в робочому стані і забезпечення безпеки під час виконання студентами лабораторних і практичних робіт,

 • дотримання вимог правил пожежної безпеки;

 • допомога викладачу в організації проведення демонстраційних дослідів;

 • лабораторних і практичних робіт, позаурочної роботи з навчального предмету;

 • щоденне наведення загального порядку в лабораторії, дотримання вимог з техніки безпеки під час закриття кранів для води, вимикання струму на розподільному щиту, освітлення, нагрівальних приладів, миття лабораторного посуду тощо.

 • Друкування матеріалів для практичних та лабораторних робіт.


8. План роботи навчального кабінету, лабораторій, майстерень
8.1. План роботи кабінету, лабораторії, майстерні завідувач складає на початку навчального року, погодивши його з головою циклової комісії, завідувачем методичним кабінетом і затверджує у заступника директора з навчальної роботи.

8.2. У план рекомендується включати такі розділи:8.2.1. Організаційна робота:

♦ підготовка кабінету (лабораторії, майстерні) до початку навчального року;

♦ складання графіка роботи;

♦ складання графіка занять гуртків та консультацій;

♦ складання плану роботи завідувача та лаборанта;

♦ поновлення кабінетної документації та ін.;

♦ проведення екскурсій та зв’язок з виробництвом;

♦ оформлення та переобладнання кабінету.8.2.2. Матеріальне забезпечення:

♦ складання та поповнення переліку, а також придбання необхідного обладнання та наочних посібників;

♦ списання застарілого та зношеного інвентарю та обладнання;

♦ виготовлення та ремонт наочності;

♦ складання заявки на ремонт та придбання обладнання.

8.2.3. Бібліографічна та інформаційна робота:

♦ ведення карток наочності;

♦ накопичення в кабінеті інформаційної та довідкової літератури;

♦ забезпечення студентів методичними рекомендаціями, завданнями для самостійної роботи., письмовими консультаціями та ін.;

♦ випуск стінгазети, оформлення вітрини новинок;

♦ підписка на періодичні видання за профілем.

8.2.4. Гурткова робота:

♦ комплектація складу гуртка;

♦ планування гуртка.

8.2.5. Позааудиторна робота:

проведення додаткових занять і консультацій;

♦ організація самостійної роботи студентів;

♦ проведення конкурсів, вікторин тощо.8.2.6. Методична робота:

♦ написання методичних розробок;

♦ формування відеотек, електронних банків та ін.;

♦ складання (придбання) навчальних та контролюючих програм;

♦ розробка тестів за темами і розділами;

♦ участь у роботі виставок та конкурсах.


8.3. Ці та інші розділи і питання плану роботи можна змінювати, розширювати й доповнювати залежно від специфіки та потреб конкретної дисципліни, але кожен пункт плану повинен містити чіткий термін виконання та прізвище виконавця.

Заступник директора з НР О.В. БакланЗавідувач навчально-виробничими практиками З.Т. Власенко

Завідувач майстернею Ю.П. Колісник


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка