Засади використання автоматизованної системи документообігу Апеляційного суду Полтавської обалсті у редакції ріщення зборів суддів від 28. 04. 2015 року №9 зі змінами та доповненнямиСкачати 305.09 Kb.
Дата конвертації25.04.2016
Розмір305.09 Kb.
Засади використання автоматизованної системи документообігу Апеляційного суду Полтавської обалсті у редакції ріщення зборів суддів від 28.04.2015 року №9.1. зі змінами та доповненнями

09 лютого 2016, 09:12

                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                     Рішення зборів суддів

                                     Апеляційного суду Полтавської області

                                     від 28.04.2015 року №9.1

                                    (у редакції рішення зборів суддів

                                    Апеляційного суду Полтавської області

                                     від 17.07.2015 року №11.4)


Засади використання автоматизованої системи документообігу 
Апеляційного суду Полтавської облас 

Зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями


зборів суддів Апеляційного суду Полтавської області:
від 17.07.2015  року №1.4;
від 29.01.2016 року №1.1;
від 03.02.2016 року №2.1.

1. Загальні положення

1.1. Засади використання автоматизованої системи документообігу  Апеляційного суду Полтавської області  (далі – Засади) визначають питання, визначені Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року №30 із внесеними змінами та доповненнями, (далі – Положення), стосовно порядку функціонування автоматизованої системи  Апеляційного суду Полтавської області (далі – суд).


(пункт 1.1.  у редакції рішення зборів суддів Апеляційного суду Полтавської області від 17.07.2015 року №11.4).

 

1.2. Правовою підставою для затвердження цих Засад  є вимоги Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Кримінального процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та  п.1.4.9 Положення.


1.3. Затверджені Засади вносяться до автоматизованої системи суду не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів.
1.4. У разі внесення змін до Засад, новим рішенням збори суддів суду затверджують Засади в новій редакції, які вносяться до автоматизованої системи суду не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів.

 

2. Засади формування колегії суддів


 
2.1. Апеляційні скарги на судові рішення, ухвалені судом першої інстанції згідно цивільного та кримінального процесуального законодавства, заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, подання (клопотання) про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого розглядаються колегіально –  у складі трьох суддів.  У випадках, передбачених ч.9 ст. 31 КПК України, розглядаються колегіально –  у складі п’яти суддів.
Клопотання, які подаються в порядку виконання судових рішень, та апеляційні скарги на постанови у справах про адміністративні правопорушення, ухвалені судом першої інстанції, розглядаються суддею судової палати з розгляду кримінальних справ одноособово. 
Розгляд клопотань щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій здійснюється слідчим суддею, який має допуск та доступ до державної таємниці,  одноособово відповідно до глави 21 КПК України.
 2.2. Формування колегій суддів  для розгляду конкретних судових справ  здійснюється автоматизованою системою із числа суддів тієї постійної колегії, до якої включений суддя – доповідач, що визначений автоматизованою системою суду із числа всіх суддів відповідної судової палати суду з урахуванням їх спеціалізації.
2.3.  Зборами суддів суду затверджується склад постійних колегій суддів, які  утворюється з числа суддів, що належать до складу відповідних судових палат суду. 
Постійна колегія  суддів утворюється чисельністю не менш ніж чотири судді.
2.4. У період між засіданнями зборів суддів повноваження змінювати (постійно або на певний час) склад постійних колегій суддів делегуються голові  суду або, за його дорученням, секретарям судових палат. Секретарі судових палат можуть, за дорученням голови суду, своїм письмовим розпорядженням змінювати склад постійних колегій суддів.
2.5. Суддя, якого зараховано до штату суду після затвердження складу постійних колегій суддів, вводиться до складу судової палати  та відповідної постійної колегії суддів, визначеної наказом голови суду або за дорученням голови суду секретарем цієї палати із подальшим затвердженням зборами суддів.

 


3. Розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді

 

3.1. Справи, судові рішення в яких скасовано судом вищої інстанції з передачею її на новий розгляд до суду апеляційної  інстанції, розподіляються в порядку, передбаченому п.п. 2.3.43 Положення про автоматизовану систему документообігу суду.


Кримінальні провадження, по яких судові рішення прийняті в порядку ст.399 КПК України, скасовано судом вищої інстанції з передачею її на новий розгляд до суду апеляційної  інстанції, не підлягають автоматизованому розподілу, а передаються тим суддям, ухвалу яких скасовано чи у провадженні яких перебувала або перебуває судова справа.
(пункт 3.1.  у редакції рішення зборів суддів Апеляційного суду Полтавської області від 29.01.2016 року №1.1.,  у редакції рішення зборів суддів Апеляційного суду Полтавської області від 03.02.2016 року №2.1.).

 

3.2. Судові справи, що надійшли на новий  апеляційний розгляд після скасування судових рішень апеляційною інстанцією, не підлягають автоматизованому розподілу, а передаються тим суддям, за доповіддю, яких раніше розглядалася ця справа (аналогія п. 2.3.43  Положення  про автоматизовану систему документообігу суду.


(пункт 3.2.  у редакції рішення зборів суддів Апеляційного суду Полтавської області від 29.01.2016 року №1.1;  у редакції рішення зборів суддів Апеляційного суду Полтавської області від 03.02.2016 року №2.1.).

 

3.3. У разі надходження апеляцій на судові рішення у кримінальному провадженні чи справі про адміністративне правопорушення суду першої інстанції повторно, чи від особи, яка не подала її вчасно, після постановлення апеляційною інстанцією рішення, в цих випадках такі апеляції передаються тому судді, за головуванням якого було прийняте рішення у судовій справі, розглядаються у тому ж складі, що був визначений автоматизованою системою документообігу.


3.4. Кримінальні провадження, що надійшли на новий  апеляційний розгляд після скасування судових рішень апеляційною інстанцією в порядку ч.1, ч.2 п.п. 2-7 ст.412 КПК України у випадку призначення нового розгляду в суді першої інстанції в порядку, передбаченому ст.415 КПК України, не підлягають автоматизованому розподілу, а передаються тим суддям, за доповіддю, яких раніше розглядалася ця справа.
        В разі, якщо колегією суддів при направленні кримінального провадження до суду першої інстанції на новий судовий розгляд в порядку ч.1, ч.2 п.п. 2-7 ст.412 КПК України обговорювалось питання: про необхідність  застосування закону про більш тяжке кримінальне правопорушення чи збільшення обсягу обвинувачення; необхідності застосування більш суворого покарання, передача справи іншому судді-доповідачу (складу суду)  в порядку повторного автоматизованого розподілу можлива після вирішення колегією суддів питання самовідводу в порядку ст.ст.75,76,80 КПК України.
Кримінальне провадження підлягає повторному автоматизованому розподілу у разі,  якщо суддя, в провадженні якого перебувала судова справа, зазначена у цьому пункті, на момент надходження її до апеляційного суду не працює в суді або таку судову справу неможливо передати судді з підстав, зазначених у пункту 2.3.3. Положення
 (пункт 3.4. виключено згідно рішення зборів суддів Апеляційного суду Полтавської області від 29.01.2016 року №1.1; розділ 3 доповнено пунктом 3.4. згідно  рішення зборів суддів Апеляційного суду Полтавської області від 03.02.2016 року №2.1.).

 

3.5. Раніше визначеному в судовій справі судді-доповідачу передаються також:


апеляційні скарги, що надійшли до суду після визначення судді-доповідача у цій судовій справі;
судові справи, повернуті до апеляційного суду після виконання вимог частини сьомої статті 297 Цивільного процесуального кодексу України та після дооформлення;
судові справи, що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, виправлення описок та помилок, роз'яснення судового рішення, повернення судового збору;
судові справи, повернуті до апеляційного суду після виконання вимог частини другої статті 359 Кримінально-процесуального кодексу України (в редакції 1960 року);
судові справи, за якими надійшли заяви (клопотання), пов'язані із виконанням судових рішень, передбачені статтею 535, 537 Кримінального процесуального кодексу України;
 апеляційні скарги на ухвали слідчих суддів, які надійшли в межах одного кримінального провадження щодо однієї і тієї ж особи з одного і того ж питання.
(абзац сьомий пункту 3.5. у редакції рішення зборів суддів Апеляційного суду Полтавської області від 29.01.2016 року №1.1.; абзац сьомий пункту 3.5. у редакції рішення зборів суддів Апеляційного суду Полтавської області від 03.02.2016 року №2.1.)

 

3.6. У разі неодночасного надходження апеляційних скарг, які подані в рамках однієї справи, але на різні судові рішення, такі скарги передаються раніше визначеному головуючому судді (судді-доповідачу).


 (пункт 3.7. виключено згідно рішення зборів суддів Апеляційного суду Полтавської області від 17.07.2015 року №11.4.; розділ 3 доповнено пунктом 3.7. згідно рішення зборів суддів Апеляційного суду Полтавської області від 29.01.2016 року №1.1.; пункт 3.7. виключено згідно рішення зборів суддів Апеляційного суду Полтавської області від 03.02.2016 року №2.1.).

 


4. Повторний автоматизований розподіл судових справ між суддями

 

4.1. Повторний автоматизований розподіл здійснюється у порядку та випадках, передбачений пунктами 2.3.49 – 2.3.53 Положення.


4.2. У разі неможливості участі судді, який не є суддею-доповідачем, у розгляді судової справи: тимчасова непрацездатність, відпустка, відрядження, припинення повноважень судді щодо здійснення ним правосуддя, звільнення з посади судді тощо, заміна судді-члена колегії здійснюється в автоматичному режимі за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду про повторний автоматичний розподіл за погодженням з суддею-доповідачем.
4.3. При помилковому розподілі судових справ у визначених законодавством випадках  та, передбачених п.п. 3.1.-3.6 Засад використання автоматизованої системи документообігу Апеляційного суду Полтавської області, повторний авторозподіл здійснюється за письмовим розпорядженням керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов'язки).
(пункт 4.3. виключено, у зв’язку з цим пункт 4.4. вважати пунктом 4.3. згідно рішення зборів суддів Апеляційного суду Полтавської області від 17.07.2015 року №11.4; пункт 4.3. у редакції рішення зборів суддів Апеляційного суду Полтавської області від 29.01.2016 року №1.1.;  у редакції рішення зборів суддів Апеляційного суду Полтавської області від 03.02.2016 року №2.1.).

 

5. Особливості автоматизованого розподілу судових справ

 

5.1. Кримінальна справа (кримінальне провадження), матеріали якої містять державну таємницю, розподіляється автоматизованою системою на суддю-доповідача та суддів – членів колегії, які мають допуск та доступ до державної таємниці.


(пункт 5.1.  у редакції рішення зборів суддів Апеляційного суду Полтавської області від 17.07.2015 року №11.4).

 

5.2. Клопотання щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, розподіляється автоматизованою системою на слідчого суддю, який має допуск та доступ до державної таємниці.


5.3. У разі надходження клопотань щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у  неробочий час робочих днів вони розподіляються автоматизованою системою на слідчого суддю, який має допуск та доступ до державної таємниці.
У разі неможливості повідомити слідчого суддю про розподіл на нього клопотання через відсутність із ним зв’язку, чи з інших поважних причин, відповідальний працівник режимно-секретної частини, який здійснює автоматизований розподіл клопотань, має право здійснити повторний розподіл клопотання, на підставі відповідного акта. Акт підписується працівником режимно-секретної частини та особи, яка подала відповідне клопотання.
Даний пункт діє тимчасово до внесення змін чи доповнень до Положення про автоматизовану систему документообігу суду. 
5.4. У разі надходження клопотань щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вихідні, святкові та неробочі дні вони розподіляються автоматизованою системою на слідчого суддю, який має допуск та доступ до державної таємниці, та є черговим суддею відповідно до графіка чергування, складеного в алфавітному порядку та затвердженого головою суду.  При цьому в графіку повинно бути не менше двох чергових суддів в один день.
Відповідальний працівник кадрової служби вносить до табелю обліку робочого часу автоматизованої системи відмітки відповідно до затвердженого графіка чергувань суддів.
Установити, що додатковий день відпочинку надається судді у порядку  статті 72 КЗпП України, але виключно у разі винесення процесуального рішення протягом дня чергування.
Працівники режимно-секретної частини апарату суду щопонеділка надають  кадровій службі інформацію у вигляді довідки щодо факту винесення процесуальних рішень черговими суддями. На підставі наданої інформації працівники  кадрової служби  вносять зміни до табелю автоматизованої системи суду та готують проект наказу щодо надання дня відпочинку.
Кадрова служба здійснює контроль за  своєчасним наданням додаткових днів відпочинку суддям за вихід на роботу у вихідний день.
5.5. У разі, якщо черговий слідчий суддя, якому передано для розгляду  клопотання щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вихідний, святковий та неробочий день, заявив самовідвід, то клопотання передається працівниками режимно-секретної частини в неавтоматичному режимі другому черговому судді.
5.6. У випадках виявлення значної різниці в навантаженні на суддів (колегію суддів),  за зверненням секретаря судової палати, розпорядженням керівника апарату, суддя (колегія суддів) виключається зі списку на автопризначення суддів, які можуть бути призначені до розгляду справ до фактичного урівняння навантаження.
5.7. У випадках знеструмлення  електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп’ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, відновлення яких неможливо понад 4 години, розподіл судових справ, які за законом мають розглядатися невідкладно, з метою недопущення порушення конституційних прав громадян (вирішення питання про обрання міри запобіжного заходу у виді  взяття під варту, щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій  тощо)  здійснюється головою суду чи особою, яка виконує його обов’язки, до усунення відповідних обставин. Склад суду для розгляду конкретної справи формується головою суду за принципом черговості у алфавітному порядку з числа суддів, які є у складі постійних колегій. Для проведення розподілу кадрова служба подає голові суду довідку, в яку внесені постійні колегії суддів палат суду в порядку черговості, що утворені зборами суддів, а прізвища суддів в кожній постійній колегії розміщені у алфавітному порядку, із зазначенням даних із табеля обліку робочого часу станом на день подання довідки. Дана довідка зберігається у номенклатурній справі кадрової служби.   Розподіл судових справ фіксується  у журналі, за формою Додаток 1. Підставами для такого розподілу є акт, складений начальником відділу забезпечення діяльності судової палати   з розгляду кримінальних справ або особи яка виконує його обов’язки із  залученням відповідальних працівників відділу матеріально-технічного та господарського забезпечення.
5.8. У випадках знеструмлення  електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп’ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, що триває понад один робочий день, розподіл судових справ у судових палатах здійснюється    головою суду чи особою, яка виконує його обов’язки, до усунення відповідних обставин. Склад суду для розгляду конкретної справи формується головою суду за принципом черговості у алфавітному порядку з числа суддів, які є у складі постійних колегій. Для проведення розподілу кадрова служба подає голові суду довідку, в яку внесені постійні колегії суддів палат суду в порядку черговості, що утворені зборами суддів, а прізвища суддів в кожній постійній колегії розміщені у алфавітному порядку, із зазначенням даних із табеля обліку робочого часу станом на день подання довідки. Дана довідка зберігається у номенклатурній справі кадрової служби.   Розподіл судових справ фіксується  у журналі, за формою Додаток 1. Підставами для такого розподілу є акт, складений начальником відділу забезпечення діяльності судової палати   або особи яка виконує його обов’язки із  залученням відповідальних працівників відділу матеріально-технічного та господарського забезпечення.
5.9. Визначити що, не розподіляються щодо конкретного судді справи категорії «(клопотання) про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого (ОСК 11-п)», які надійшли за сім днів до початку відпустки, тривалість якої не менше чотирнадцяти календарних днів.
(розділ 5 доповнено пунктом 5.9. згідно рішення зборів суддів Апеляційного суду Полтавської області від 17.07.2015 року №11.4).

 

5.10. Визначити, що розподіляються щодо суддів  невідкладні справи, а саме, «клопотання про негласні слідчі (розшукові)  (ОСК 11-кс)», які надійшли за два місяці до закінчення повноважень судді; за чотирнадцять днів до  початку відпустки, тривалість якої не менше чотирнадцяти календарних днів; за три робочі дні до початку відпустки, якщо її тривалість становить менше чотирнадцяти днів;  за один робочий день до відрядження (за три робочі дні – якщо тривалість відрядження становить більше семи календарних днів); за один робочий день до направлення судді на навчання, підвищення кваліфікації для участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду).


(розділ 5 доповнено пунктом 5.10. згідно рішення зборів суддів Апеляційного суду Полтавської області від 17.07.2015 року №11.4; зі  змінами, внесеними рішенням зборів суддів Апеляційного суду Полтавської області від 29.01.2016 року №1.1.).

 

5.11.  З метою  недопущення порушення строку розгляду клопотань щодо негласних слідчих (розшукових) дій у разі розподілу клопотання щодо негласних слідчих (розшукових) дій на суддю, який протягом робочого дня вийшов  до нарадчої кімнати для ухвалення судового рішення, на строк більше шести годин, вмотивованим розпорядженням керівника апарату, за письмовим зверненням помічника судді, клопотання підлягає повторному автоматичному розподілу.


Звернення повинно містити інформацію щодо справи (провадження),  по якій суддя перебуває у нарадчій кімнаті та точний період із зазначенням часу.
(розділ 5 доповнено пунктом 5.11. згідно рішення зборів суддів Апеляційного суду Полтавської області від 17.07.2015 року №11.4).

 

5.12. З метою  недопущення порушення строку розгляду клопотань щодо негласних слідчих (розшукових) дій у разі перебування слідчого судді, який має допуск та доступ до державної таємниці, у нарадчій кімнаті більше шести годин, вмотивованим розпорядженням керівника апарату, за письмовим зверненням помічника судді, суддя виключається зі списку на автопризначення суддів, які можуть бути призначені до розгляду справ.


Звернення повинно містити інформацію щодо справи (провадження),  по якій суддя перебуває у нарадчій кімнаті та точний період із зазначенням часу.
(розділ 5 доповнено пунктом 5.12. згідно рішення зборів суддів Апеляційного суду Полтавської області від 17.07.2015 року №11.4).

 


6.Особливості розподілу судових справ при виконанні суддею інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя

 

6.1. У випадках виконання суддями іншої роботи, не пов’язаної із здійсненням правосуддя (узагальнення судової практики, аналізи стану здійснення судочинства, участь у спеціальній підготовці кандидата на посаду судді, підготовці суддів та працівників апаратів судів, здійснення науково-викладацької діяльності в Національній школі суддів України, надання методичної  допомоги місцевим загальним судам з виїздом на місця, участі в роботі комітету з конкурсних торгів тощо), розпорядженням керівника апарату, за зверненням секретаря судової палати, суддя,  на час виконання  вказаних завдань, виключається зі списку на автопризначення суддів, які можуть бути призначені до розгляду справ.


6.2. З метою забезпечення умов для виконання обов’язків за займаною адміністративною посадою голови суду або заступника голови суду, займаною посадою секретаря судової палати, а саме, в дні  виконання представницьких функцій у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами: 
- за письмовим розпорядженням керівника апарату, за зверненням секретаря судової палати,  виключається зі списку на автопризначення суддів, які можуть бути призначені до розгляду справ;
- у разі неможливості участі судді, який не є суддею-доповідачем, у розгляді справи, письмовим розпорядженням керівника апарату, за зверненням секретаря судової палати, здійснюється повторний автоматичний розподіл справи.

 


7. Коефіцієнт адміністративних посад

 

7.1. Визначений коефіцієнт  адміністративних посад (відсоток справ, що підлягає розгляду суддею, в разі виконання ним інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя):


70% - голова апеляційного суду;
70%-заступники голови апеляційного суду;
70%-секретарі судових палат ;
 80%- при виконанні суддею повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя (в органах суддівського самоврядування тощо).

 

8. Коефіцієнт, що враховує форму участі судді в розгляді судової справи

 

8.1. Визначені коефіцієнти, що враховують форму участі  в  розгляді судової справи:


0,7 - суддя -доповідач;
0,4 - суддя- головуючий (одноособово);
0,25 - суддя.

 

9. Коефіцієнт складності категорій судових справ

 

9.1.  Коефіцієнти складності цивільних справ:


0,1- справи з приводу оскарження ухвал місцевих судів, якими не закінчується розгляд справи по суті , визначення підсудності у цивільній справі;
0,2- справи з приводу стягнення зарплати, комунальних платежів, справи, що виникають із сімейних правовідносин, крім встановлення (оспорювання) батьківства, поділу майна, а також ухвали суду першої інстанції , якими закінчується розгляд справи по суті, судові накази;
0,3 – справи окремого провадження ;
0,4- справи про встановлення (оспорювання) батьківства, поділу майна, справи, які виникають із кредитних правовідносин, із  житлових та трудових правовідносин ( крім справ про поновлення на роботі ) , про захист прав споживачів,   соціальні справи ;
0,5- спори  про спадкове право, заяви про перегляд рішення (ухвали) за ново-виявленими обставинами;
0,6- справи з питань поновлення на роботі;
0,7-спори з питань права власності, в тому числі із земельних правовідносин , справи  про захист честі, гідності і ділової репутації;
0,8- справи про відшкодування шкоди заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, спори із договорів страхування , справи об’ємом в три і більше томів або по яким приймає участь 5 і більше учасників по справі;

 

Поточна складність цивільних  справ:


0,9-справи, які тривалий час не знаходять свого вирішення ( понад 1 рік або 2-3 роки і більше років), в тому числі після скасування судом вищої інстанції рішень суду першої та апеляційної інстанцій;
1,0-особливо складні , резонансні справи (об’ємом в 10 і більше томів, по яким приймають участь 20 і більше учасників по справі та інше).

 

9.2. Коефіцієнти складності кримінальних справ (проваджень), справ про адміністративні правопорушення


0,1  - справи про адміністративні правопорушення;
        0,2 -  справи про адміністративні  правопорушення у галузі торгівлі , громадського харчування , сфері послуг , в галузі фінансів і підприємницької діяльності;
        0,3 – справи про  адміністративні правопорушення пов’язані з порушенням правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу , автомобільних доріг та ін.  ст.124 КУпАП ; 
          0,4 -  справи про корупційні правопорушення;
 0,07 Негласні слідчі (розшукові) дії
Невідкладні судові розгляди
 0,4 В порядку КПК України
 0,4 Справи про примусове застосування до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру
 0,05 Справи про підсудність
 0,5 Справи про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами
 0,4 Справи про звільнення осіб від кримінальної відповідальності
 0,4 Справи  в порядку виконання судових рішень  у кримінальних справах
 0,4 Скарги на постанови про порушення кримінальної справи
 0,4 Скарги на постанови про відмову в порушенні кримінальної справи та про закриття кримінальної справи
 0,4 Розкриття інформації, що містить банківську таємницю, надання дозволу на проведення ревізії, продовження терміну ревізії тощо
 0,4 Подання про обрання, зміну запобіжного заходу та продовження строків тримання під вартою, про проведення обшуку

 

Злочини у сфері службової діяльності (усього), з них


0,4 Службове підроблення
0,4 Декларування недостовірної інформації
 0,7 Службова недбалість
 0,8 Перевищення влади або службових повноважень
  одержання,давання, провокація хабара (усього), з них
 0,6 Пропозиція або давання хабара
 0,7 Провокація хабара
 0,8 Одержання хабара
 0,8 Незаконне збагачення
 0,8 Зловживання впливом
 0,8 Зловживання владою або службовим становищем
Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (усього), з них
 0,4 Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу
 0,4 Ухилення від призову за мобілізацією
 0,3 Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів
 0,7 Розголошення державної таємниці
 0,4 Порушення правил міжнародних польотів
 0,4 Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю
 0,5 Передача або збирання відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави
 0,4 Незаконне переправлення осіб через державний кордон України
 0,5 Втрата документів, що містять державну таємницю
Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення
 0,4 Схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів
 0,4 Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу
 0,5 Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням
 0,5 Порушення правил поводження з мікробіологічними або іншими біологічними агентами чи токсинами
 0,8 Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів
 0,5 Незаконна організація або утримання місць для вживання одурманюючих засобів
Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (усього), з них
 0,5 Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів
 0,4 Посів або вирощування снотворного маку чи конопель
 0,5 Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів
 0,7 Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів
 0,4 Незаконне публічне вживання наркотичних засобів
 0,7 Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів
 0,7 Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів
 0,8 Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту
 0,5 Незаконне виготовлення, підроблення, використання чи збут підроблених документів на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів
 0,4 Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів
 0,4 Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин
 0,8 Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів
 0,7 Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем
 0,7 Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням
 0,7 Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем
 0,7 Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів
 0,7 Заготівля, перероблення або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції
 0,6 Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку
 Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи (усього), з них
 0,5 Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості
 0,5 Розбещення неповнолітніх
 0,5 Примушування до вступу в статевий зв'язок
 0,6 Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом
 0,6 Зґвалтування
 Злочини проти правосуддя (усього), з них
 0,5 Ухилення від покарання, не пов'язаного з позбавленням волі
 0,5 Ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі
 0,5 Умисне знищення або пошкодження майна захисника чи представника особи
 0,5 Розголошення даних досудового слідства або дізнання
 0,5 Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист
 0,5 Приховування злочину
 0,7 Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності
 0,6 Примушування давати показання
 0,6 Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя
 0,6 Посягання на життя захисника чи представника особи у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги
 0,7 Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови
 0,5 Порушення правил адміністративного нагляду
 0,5 Порушення права на захист
 0,7 Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного
 0,7 Погроза або насильство щодо захисника чи представника особи
 0,6 Перешкоджання з'явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку
 0,6 Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації
 0,6 Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду
 0,6 Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду
 0,4 Невиконання судового рішення
 0,4 Невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист
 0,6 Злісна непокора вимогам адміністрації установи виконання покарань
 0,6 Завідомо неправдиве показання
 0,6 Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину
 0,6 Завідомо незаконні затримання, привід, арешт або тримання під вартою
 0,7 Дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань
 0,7 Втручання в діяльність судових органів
 0,7 Втручання в діяльність захисника чи представника особи
 0,5 Втеча із спеціалізованого лікувального закладу
 0,5 Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти
 0,5 Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов'язків
 0,9 Злочини проти основ національної безпеки України
 
Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
 1 Розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування зброї масового знищення
 1 Пропаганда війни
 1 Посягання на життя представника іноземної держави
 1 Порушення законів та звичаїв війни
 1 Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни
 1 Піратство
 0,4 Незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала
 0,9 Найманство
 0,9 Злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист
 0,9 Застосування зброї масового знищення
 0,9 Екоцид
 0,9 Геноцид
 Злочини проти життя та здоров'я особи (крім справ, що порушуються не інакше, як за скаргою потерпілого) (усього), з них
 0,8 Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у стані сильного душевного хвилювання
 0,4 Умисне тяжке тілесне ушкодження
 0,4 Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження
 0,8 Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця
 0,8 Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання
 0,8 Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця
 0,5 Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини
 0,8 Умисне вбивство
 0,5 Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби
 0,5 Порушення прав пацієнта
 0,5 Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини
 0,5 Погроза вбивством
 0,5 Побої і мордування
 0,4 Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження
 0,5 Неналежне виконання професійних обов'язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби
 0,5 Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником
 0,5 Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей
 0,5 Ненадання допомоги хворому медичним працівником
 0,5 Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані
 0,6 Незаконне проведення дослідів над людиною
 0,4 Незаконне проведення аборту
 0,4 Незаконна лікувальна діяльність
 0,6 Насильницьке донорство
 0,6 Катування
 0,4 Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби
 0,4 Зараження венеричною хворобою
 0,4 Залишення в небезпеці
 0,6 Доведення до самогубства
 0,6 Вбивство через необережність
 0,5 Злочини проти довкілля
 Злочини проти громадської безпеки (усього), з них
0,9 Фінансування тероризму
 0,9 Терористичний акт
 0,9 Створення терористичної групи чи терористичної організації
 0,9 Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань
 0,9 Створення злочинної організації
 0,9 Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності
 0,9 Сприяння вчиненню терористичного акту
 0,9 Публічні заклики до вчинення терористичного акту
 0,7 Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами
 0,7 Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки
 0,7 Порушення вимог режиму радіаційної безпеки
 0,5 Погроза вчинити викрадання або використати радіоактивні матеріали
 0,5 Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами
 0,5 Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами
 0,5 Незаконне перевезення на повітряному судні вибухових або легкозаймистих речовин
 0,5 Незаконне виготовлення ядерного вибухового пристрою чи пристрою, що розсіює радіоактивний матеріал або випромінює радіацію
 0,5 Незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної сировини
 0,5 Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів
 0,6 Напад на об'єкти, на яких є предмети, що становлять підвищену небезпеку для оточення
 0,4 Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності
 0,9 Втягнення у вчинення терористичного акту
 0,6 Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем
 1 Бандитизм
Злочини проти громадського порядку та моральності (усього), з них
 0,5 Хуліганство
 0,5 Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією
 0,5 Створення або утримання місць розпусти і звідництво
 0,3 Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини
 0,3 Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого
 0,7 Масові заворушення
 0,3 Знищення, пошкодження або приховування документів чи унікальних документів Національного архівного фонду
 0,5 Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку
 0,3 Жорстоке поводження з тваринами
 0,6 Групове порушення громадського порядку
 0,4 Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність
 0,4 Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів
 0,4 Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості
Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) (усього), з них
 Ухилення від військової служби (усі види), з них
 0,3 Ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом
 0,3 Самовільне залишення військової частини або місця служби
 0,4 Дезертирство
 0,3 Умисне знищення або пошкодження військового майна
 0,4 Самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю
 0,5 Розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості
 0,3 Порушення статутних правил внутрішньої служби
 0,3 Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності підлеглості
 0,3 Порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання
 0,4 Порушення правил польотів або підготовки до них
 0,3 Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення
 0,3 Порушення правил несення прикордонної служби
 0,3 Порушення правил несення бойового чергування
 0,3 Порушення правил кораблеводіння
 0,3 Порушення правил водіння або експлуатації машин
 0,3 Погроза або насильство щодо начальника
 0,3 Погане поводження з військовополоненими
 0,8 Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень
 0,4 Опір начальникові або примушування його до порушення службових обов'язків
 0,4 Непокора
 0,3 Необережне знищення або пошкодження військового майна
 0,3 Незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала та зловживання ними
 0,3 Недбале ставлення до військової служби
 0,3 Невиконання наказу
 0,5 Насильство над населенням у районі воєнних дій
 0,5 Мародерство
 0,6 Злочинні дії військовослужбовця, який перебуває в полоні
 0,6 Зловживання військовою службовою особою владою або службовим становищем
 0,6 Здача або залишення ворогові засобів ведення війни
 0,6 Залишення гинучого військового корабля
 0,3 Добровільна здача в полон
 0,3 Втрата військового майна
 0,3 Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибух. або ін. бойових речовин, зас. пересування, військ. та спец. техніки чи іншого віськ. майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання служб. становищем
 0,6 Бездіяльність військової влади
 Злочини проти волі, честі та гідності особи (усього), з них
 0,5 Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини
 0,3 Підміна дитини
 0,3 Незаконне поміщення в психіатричний заклад
 0,3 Незаконне позбавлення волі або викрадення людини
 0,4 Захоплення заручників
 0,4 Експлуатація дітей
 0,4 Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом
 Злочини проти власності (усього), з них
 0,6 Шахрайство
 0,4 Умисне знищення або пошкодження майна
 0,4 Умисне знищення або пошкодження майна
 0,4 Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво
 0,6 Розбій
 0,3 Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом
 0,7 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
 0,4 Порушення обов'язків щодо охорони майна
 0,4 Погроза знищення майна
 0,4 Необережне знищення або пошкодження майна
 0,4 Незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї
 0,4 Крадіжка
 0,4 Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою
 0,4 Грабіж
 0,5 Вимагання
 0,3 Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання
 Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (усього), з них
0,6 Фальсифікація виборчих документів, документів референдуму чи фальсифікація підсумків голосування, надання неправдивих відомостей до органів Державного реєстру виборців чи фальсифікація відомостей Державного реєстру виборців
 0,3 Ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків
 0,3 Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей
 0,3 Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння)
 0,5 Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку
 0,3 Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків
 0,5 Посягання на здоров'я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів
 0,5 Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер
 0,5 Порушення таємниці голосування
 0,5 Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії
 0,5 Порушення права на отримання освіти
 0,5 Порушення права на безоплатну медичну допомогу
 0,5 Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію
 0,5 Порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, політичної партії (блоку)
 0,5 Порушення недоторканності приватного життя
 0,5 Порушення недоторканності житла
 0,5 Порушення законодавства про референдум
 0,5 Порушення авторського права і суміжних прав
 0,3 Перешкоджання здійсненню релігійного обряду
 0,3 Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача
 0,3 Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів
 0,3 Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій
 0,3 Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння)
 0,3 Незаконне утримування, осквернення або знищення релігійних святинь
 0,3 Незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму
 0,3 Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат
 0,4 Зловживання опікунськими правами
 0,3 Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування
 0,3 Грубе порушення угоди про працю
 0,3 Грубе порушення законодавства про працю
 0,3 Голосування виборцем на виборчій дільниці більше ніж один раз
Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту (усього), з них
 0,6 Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна
 0,3 Самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда
 0,3 Примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов'язків
 0,4 Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів
 0,4 Пошкодження об'єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів
 0,6 Порушення чинних на транспорті правил
 0,5 Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху
 0,6 Порушення правил повітряних польотів
 0,6 Порушення правил використання повітряного простору
 0,6 Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту
 0,6 Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами
 0,3 Неповідомлення капітаном назви свого судна при зіткненні суден
 0,3 Ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха
 0,5 Незаконне заволодіння транспортним засобом
 0,3 Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу
 0,6 Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації
 0,4 Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства
 0,6      Злочини проти безпеки виробництва
 Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян та злочини проти журналістів (усього), з них
 0,4 Умисне пошкодження ліній зв'язку
 0,4 Умисне знищення або пошкодження майна службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок
 0,4 Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу
0,4 Умисне знищення або пошкодження майна журналіста
 0,3 Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи
 0,6 Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань
 0,6 Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця
0,6 Посягання на життя журналіста
 0,6 Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок
 0,6 Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу
 0,6 Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча
0,6 Погроза або насильство щодо журналіста
 0,3 Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, а також збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів
 0,3 Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради
 0,5 Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві
 0,5 Одержання незаконної винагороди працівником державного підприємства, установи чи організації
 0,3 Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації
 0,3 Незаконне підняття Державного Прапора України на річковому або морському судні
 0,3 Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій
 0,3 Наруга над державними символами
 0,6 Захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника
0,6 Захоплення журналіста як заручника
 0,6 Захоплення державних або громадських будівель чи споруд
 0,6 Втручання у діяльність державного діяча
 0,6 Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, працівника державної виконавчої служби
 0,3 Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження
 0,7 Злочини  у сфері господарської діяльності
1 Державна таємниця

 

Поточна складність кримінальних справ:


    0,9 усі злочини вчинені організованими злочинними угрупуваннями та багатоепізодні об’єднані справи ( не менше 10 томів );
1     усі справи , що не знаходять свого вирішення у  органах досудового слідства і суду більше року, у тому числі і після скасування судом вищої інстанції рішень місцевих судів та апеляційного суду.
(пункт 9.2 зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням зборів суддів Апеляційного суду Полтавської області від 17.07.2015 року №11.4).

 

10. Спеціалізація суддів з розгляду конкретних категорій судових справ

 

10.1. Визначити, що всі судді, які зараховані до штату суду судової палати з розгляду цивільних справ, розглядають всі категорії справ, передбачені Цивільним кодексом України у порядку Цивільного процесуального кодексу України та вирішують питання про притягнення до адміністративної відповідальності учасників процесу за ст.185-3 КУпАП (прояв неповаги до суду).


10.2. Визначити, що всі судді, які зараховані до штату суду судової палати з розгляду кримінальних  справ,   розглядають  категорії справ, передбачені Кримінальним кодексом  України у порядку Кримінально-процесуального кодексу України 1960 року та Кримінального процесуального кодексу України 2012 року; справи про адміністративні правопорушення у порядку КУпАП України; вирішують питання про притягнення до адміністративної відповідальності учасників процесу за ст.185-3 КУпАП (прояв неповаги до суду),
окрім наступних категорій справ:
- кримінальних проваджень щодо неповнолітніх, які розглядаються суддями, уповноваженими здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх, обраних у порядку ч.3 статті 18 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»;
- кримінальних справ (кримінальних проваджень), матеріали яких містять державну таємницю, які розглядаються виключно суддями, що мають допуск та доступ до державної таємниці;
- клопотань щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які  розглядаються виключно слідчими суддями,  яких призначає голова суду відповідно до  ст..29 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», та які мають допуск та доступ до державної таємниці.

 

 ДОДАТОК 1

до пунктів 5.7, 5.8.

 

ЖУРНАЛ

розподілу справ у випадках знеструмлення електромережі Апеляційного  суду Полтавської області, виходу з ладу обладнання або комп’ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи документообігу суду

 


запису з/п

Час надходження справи до суду

Вих.№ та дата судової справи

Номер справи

Суть судової справи

Склад суду

(ПІБ)

Дата та № довідки кадрової служби

Дата та № акту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Дата розподілу справ зазначається через усю сторінку поперек граф журналу.  


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка