Заняття 2 Прикметник (Nomen Adiectīvum). Загальні відомостіСкачати 318.03 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації02.05.2016
Розмір318.03 Kb.
  1   2   3   4   5


Заняття 2

Прикметник (Nomen Adiectīvum).

Загальні відомості

У структурі будь-яких двослівних чи багатослівних термінів (анатомічних, гістологічних, клінічних, фармацевтичних, технічних тощо) важливу роль, крім іменників, відіграють прикметники, які в латинських термінах майже завжди стоять після іменника. У залежності від того, за зразком іменників якої відміни вони відмінюються, прикметники у латинській мові діляться на дві групи.До першої групи належать такі, які відмінюються за зразком іменників першої і другої відмін. Інколи їх називають прикметниками І і ІІ відмін.

До другої групи відносять прикметники, які відмінюються за зразком іменників 3-ої відміни.

Класифікація прикметників у звичайному ступені порівняння

І група

І-ІІ відміна”

ІІ група

ІІІ відміна”m f n


| | |

us a um


er a um

1)

m f n


| | |

er is e


2)

m f n


\ / |

is e


3)

m f n


\ | /

x

st

longus longa longum

ruber rubra rubrum

liber libĕra libĕrum


silvester silvestris

silvestre

celer celĕris celĕre


brevis breve

alāris alāresimplex

biceps


imparСловникова формаСловникова форма


longus, a,um - довгий

ruber,bra,brum - червоний

liber,ĕra,ĕrum - вільнийsilvester,tris,tre - лісовий

celer,ĕris,ĕre - швидкий

brevis, e - короткий

alāris, e - крилоподібний

simplex, ĭcis - простий

biceps, cipĭtis - двоголовий

impar, ăris - нерівний

Прикметники 1-ої групи

Словникова форма прикметників 1-ої групи така: longus, a, um – довгий, а, е; dexter, tra, trum – правий, а, е. Прикметники чоловічого роду мають закінчення -us або -er, жіночого –а, середнього -um. Прикметники чоловічого роду відмінюються за зразком іменників 2-ої відміни чоловічого роду, жіночого – за зразком іменників 1-ої відміни, середнього – за зразком іменників 2-ої відміни середнього роду.

Прикметники у латинській мові, як і в українській, узгоджуються з іменниками в роді, числі і відмінку, напр.:


muscŭlus, i m (м’яз) longus, a, um (довгий) – musculus longus

linea, ae f (лінія) – linea longa

ligamentum, i n (зв’язка) – ligamentum longum

Примітка. У термінах dura mater (тверда мозкова оболонка) та pia mater (м’яка мозкова оболонка) прикметники стоять на першому місці, тобто перед іменником.Прикметники 2-ої групи

1. Прикметники з трьома родовими закінченнями, а саме: -er(m), -is(f), -e(n), напр.:

salūber, bris, bre - цілющий, здоровий: aёr (m) salūber - цілюще повітря; aqua (f) salūbris - цілюща вода; remedium(n) salūbre - цілющий лікувальний засіб.

2. Прикметники з двома родовими закінченнями: -is(m,f), -e(n), напр.:

frontālis, e - лобовий, фронтальний: angŭlus(m) frontālis - лобовий кут; squama(f) frontālis - лобова луска; os(n) frontāle - лобова кістка.

3. Прикметники з одним з таких трьох закінчень на всі роди: –r, -s, -x, напр.:

par, paris - рівний, парний; biceps, bicipĭtis – двоголовий; simplex, ĭcis - простий.

Такі прикметники за словниковою формою подібні до іменників ІІІ відміни і записуються у словнику в Nom. et Gen. sing.

Основу прикметників знаходять шляхом відкидання закінчення від форми жіночого роду, напр.:

dexter, tra, trum - основа dextr-

salūber, bris, bre - основа salūbr-

Основу прикметників з одним закінченням знаходять шляхом відкидання закінчення –is у Gen.sing., напр.:

par, par – is - основа par-

biceps, bicipĭt – is - основа bicipĭt-

simplex, simplĭc – is - основа simplĭc-

Прикметники 2-ої групи у звичайному ступені відмінюють за зразком іменників 3-ої відміни голосного типу (див.§ 73), тобто при відмінюванні вони мають такі відмінкові закінчення, які на таблиці ”Відмінкові закінчення п’яти відмін” подані у дужках.Зразки відмінювання

nervus faciālis – лицевий нерв palātum molle – м’яке піднебіння

Singulāris Plurālis

Nom. nervus faciālis palātum molle nervi faciāles рalāta mollia

Gen. nervi faciālis palāti mollis nervōrum faciālium palatōrum mollium

Dat. nervo faciāli palāto molli nervis facialĭbus palātis mollĭbus

Acc. nervum faciālem palātum molle nervos faciāles palāta mollia

Abl. nervo faciāli palāto molli nervis facialĭbus palātis mollĭbus
Прикметники з недостатніми

ступенями порівняння

В латинській мові є кілька так званих прикметників з недостатніми ступенями порівняння, які за словниковою формою повинні б належати до вищого ступеня порівняння, але вживаються у значенні звичайного ступеня. В медичній термінології найчастіше вживаються такі:

anterior (m, f), ius (n) - передній

posterior (m, f), ius (n) - задній

inferior (m, f), ius (n) - нижній

superior (m, f), ius (n) - верхній

У цих прикметниках відсутня форма звичайного ступеня. Відмінюються вони за зразком іменників приголосного типу 3-ої відміни (див.§ 73), тобто при відмінюванні мають такі відмінкові закінчення, які на таблиці “Відмінкові закінчення п’яти відмін” подані поза дужками.Зразки відмінювання

linea superior - верхня лінія membrum superius - верхня кінцівка

Singulāris

Nom. lineă superior membrum superius

Gen. lineae superiōris membri superōris

Dat. lineae superiōri membro superiōri

Acc. lineam superiōrem membrum superius

Abl. lineā superiōre membro superiōre

Plurālis

Nom. lineae superiōres membra superiōra

Gen. lineārum superiōrum membrōrum superiōrum

Dat. lineis superiorĭbus membris superiorĭbus

Acc. lineas superiōres membra superiōra

Abl. lineis superiorĭbus membris superiorĭbus

Прикметники magnus, a, um (великий) та parvus, a, um (малий) в анатомічній термінології, коли йдеться про окремо взятий орган чи утворення, вживаються у звичайному ступені, напр.: forāmen magnum.

Якщо мова йде про два парні органи, які можна протиставити або порівняти між собою, то в анатомічній термінології вживається форма вищого ступеня у значенні звичайного, напр.:trochanter major - великий вертлюг, tronchanter minor - малий вертлюг (стегнової кістки);

pelvis major - великий таз, pelvis minor - малий таз;

tubercŭlum majus - великий горбок, tubercŭlum minus - малий горбок (плечової кістки);

cornu majus - великий ріг, cornu minus - малий ріг.

У фармацевтичній та біологічній термінології вищий ступінь цих прикметників (major, ius та minor, us) також вживається у значенні звичайного, напр.:

Plantāgo major – великий подорожник

Chelidonium majus – чистотіл звичайний

Ammi major – амі велика

Vesca minor – барвінок малий

Примітка. В анатомічній термінології вживається кілька грецьких прикметників, які зберегли своє закінчення, зокрема:azўgos, on – непарний (vena azўgos – непарна вена)

dartos, on – м’ясистий (tunĭca dartos – м’ясиста оболонка)

psoas – поперековий (muscŭlus psoas major – великий поперековий м’яз;

muscŭlus psoas minor – малий поперековий м’яз (нижньої кінцівки)).
Прикметник у ролі узгодженого означення

Прикметник, який узгоджується з іменником у роді, числі і відмінку, називається узгодженим означенням. Однак, узгоджуючи прикметники з іменниками, треба пам’ятати, що рід іменника в українській мові не завжди співпадає з родом того ж іменника в латинській. Так, напр., “ребро” в українській мові – середнього роду, а в латинській “costa” – жіночого. Це важливо пам’ятати при виборі родового закінчення прикметника.

costa, ae f – ребро; verus, a, um – справжній

costa vera – справжнє ребро

ocŭlus, i m – око; dexter, tra, trum – правий

ocŭlus dexter – праве око

ulcus, ěris n – виразка; durus, a, um – твердий

ulcus durum – тверда виразка

Якщо іменники й узгоджені з ними прикметники 1-ої групи відмінюються за однією й тією ж відміною, то їх відмінкові закінчення співпадають.Зразок відмінювання

Singulāris Plurālis

Nom. ocŭlus dexter ocŭl-i dextr-i

Gen. ocŭl-i dextr-i ocŭl-ōrum dextr-ōrum

Dat. ocŭl-o dextr-o ocŭl-is dextr-is

Acc. ocŭl-um dextr-um ocŭl-os dextr-os

Abl. ocŭl-o dextr-o ocŭl-is dextr-is

Якщо ж іменник належить до однієї відміни, а прикметник відмінюється за зразком іншої, то при узгодженні й відмінюванні вони матимуть відмінкові закінчення тієї відміни, до якої належать, напр.:diaměter, tri f – діаметр; transversus, a, um – поперечний

diameter transversa – поперечний діаметр

ulcus, ěris n – виразка; durus, a, um – твердий

ulcus durum – тверда виразка

Зразок відмінювання

Singulāris Plurālis

Nom. diaměter transversa diaměter-i transvers-ae

Gen. diamětr-i transvers-ae diametr-ōrum transvers-ārum

Dat. diamětr-o transvers-ae diamětr-is transvers-is

Acc. diamětr-um transvers-am diamětr-os transvers-as

Abl. diamětr-ō transvers-ā diamětr-is transvers-is
Nom. ulcus durum ulcěr-a dur-a

Gen. ulcěr-is dur-i ulcěr-um dur-ōrum

Dat. ulcěr-i dur-o ulcer-ĭbus dur-is

Acc. ulcus durum ulcěr-a dur-a

Abl. ulcěr-e dur-o ulcer-ĭbus dur-is

Лексичний мінімум прикметників

першої групи

acūtus, a, um гострий

aethereus, a, um ефірний

aethylĭcus, a, um етиловий

albus, a, um білий

amylaceus, a, um крохмальний

compactus, a, um компактний, щільний

composĭtus, a, um складний

destillātus, a, um дистильований

elastĭcus, a, um еластичний

gangraenōsus, a, um гангренозний,

змертвілийlongus, a, um довгий

lucĭdus, a, um блискучий, світлий

magnus, a, um великий

oleōsus, a, um олійний

optĭcus, a, um зоровий

osseus, a, um кістковий

pathologĭcus, a, um патологічний

pelvīnus, a, um тазовий

piperītus, a, um перцевий

primarius, a, um первинний

rotundus, a, um круглий

ruber, bra, brum червоний

sacer, cra, crum крижовий

spinōsus, a, um остистий

spirituōsus, a, um спиртовий

spissus, a, um густий

spurius, a, um несправжній

squamōsus, a, um лускастий,

плоский (гіст.)stratificātus, a, um багатошаровий

thoracĭcus, a, um грудний

transversus, a, um поперечний

verus, a, um справжній

другої групи

abdominālis, e черевний

anulāris, e кільцеподібний

brevis, e короткий

costālis, e ребровий

dorsālis, e спинний, тильний

duplex, ĭcis подвійний

femorālis, e стегновий

glandulāris, e залозевий, який стосується залози

intercellulāris, e міжклітинний

laterālis, e бічний, латеральний

marginālis, e крайовий

medicinālis, e медичний

mollis, e м’який

naturālis, e природний

pulmonālis, e легеневий

radiālis, e променевий

recens, ntis свіжий

rectālis, e прямокишковий, ректаль-ний

sacrālis, e крижовий

segmentālis, e сегментальний

subtĭlis, e дрібний

superficiālis, e поверхневий

unicellulāris, e одноклітинний

vertebrālis, e хребцевий, хребтовий

ВПРАВИ

1. Узгодьте прикметники з іменниками і поставте утворені терміни в Nom. plur., користуючись таблицею “Відмінкові закінчення іменників п’яти відмін”, перекладіть українською мовою:

costa, ae f ребро verus, a, um справжній

nervus, i m нерв hypoglossus, a, um під’язиковий

cartilāgo, ĭnis f хрящ laterālis, e бічний

forāmen, ĭnis n отвір magnus, a, um великий

processus, us m відросток spinōsus, a, um остистий

cornu, us n ріг, ріжок sacrālis, e крижовий

facies, ēi f поверхня externus, a, um зовнішній
2. Перекладіть українською мовою терміни:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка