Закону України «Про загальну середню освіту» та Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні»Сторінка1/4
Дата конвертації24.04.2016
Розмір0.91 Mb.
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ


05.04.2006 № 264

Про затвердження Базового переліку засобів навчання та обладнання навчального
і загального призначення для навчальних кабінетів початкової освіти


На виконання Закону України «Про загальну середню освіту» та Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» від 4 липня 2005 року № 1013/2005, з метою забезпечення засобами навчання та навчальним обладнанням оновленого змісту навчальних предметів початкової освіти наказую:

1. Затвердити Базовий перелік засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової освіти (додається).

2. Базовий перелік розроблено з урахуванням вимог Державного стандарту початкової загальної освіти та відповідно до нових навчальних програм в умовах переходу початкової школи на новий зміст та структуру навчання, і він є обов’язковим для загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форми власності.

3. Базовий перелік засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової освіти опублікувати в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України, в журналі «Початкова школа» та розмістити на сайті Міністерства.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Жебровського Б. М.

Міністр 

С. М. Ніколаєнко 


Додаток

БАЗОВИЙ ПЕРЕЛІК
засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової освіти

Пояснювальна записка


Перелік засобів навчання для 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів складено на виконання Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. № 1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання».

У своєму складі Перелік містить засоби навчання, які є обов’язковими для обладнання навчальних кабінетів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Перелік розроблено з урахуванням вимог Державного стандарту початкової загальної освіти зі змінами, схваленими рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від 20.10.2005 р. (протокол № 10/1-2) і відповідно до оновлених навчальних програм для початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів. Даний документ складено з метою підвищення рівня організації навчально-виховного процесу і оснащення навчального середовища якісними засобами навчання та сучасним обладнанням, які сприятимуть ефективному засвоєнню знань, формуванню умінь та навичок учнів, підвищенню рівня їх навчальних досягнень.

Засоби навчання у структурі Переліку поділено на групи: друковані, відео(аудіо)матеріали, об’єкти натуральні, прилади та пристосування, інструменти, програмно-апаратне обладнання загального призначення та інше з метою зручності їх використання та систематизації у навчальному кабінеті.

Користуючись Переліком засобів навчання, слід звернути увагу на те, що:

структуру Переліку, назви навчальних предметів визначено відповідно до затверджених Міністерством освіти і науки України Типових навчальних планів початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів з українською, російською мовами навчання та з навчанням мовами національних меншин (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 р. № 682);

кількість засобів навчання у Переліку визначено з розрахунку на 30 учнів;

засоби навчання, призначені для демонстрування, передбачено постачати у навчальні заклади по 1 примірнику;

для забезпечення проведення практичних робіт засобами навчання розрахунки здійснюються відповідно до наявної кількості учнів у класі (на кожного учня окремо, на двох чи/або на групу з 3-4 учнів);

кількість технічних засобів навчання у Базовому переліку визначено із розрахунку на один навчальний кабінет або на один загальноосвітній навчальний заклад з малою наповнюваністю учнів.


БАЗОВИЙ ПЕРЕЛІК
засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів початкової освіти


МОВА ТА ЧИТАННЯ
(українська, російська та мови національних меншин)


ДРУКОВАНІ

Таблиці

Український алфавіт (друковані літери великі і малі)

1 шт.

Алфавіт (російський, молдовський, угорський, польський, румунський, кримськотатарський, болгарський, словацький; друковані літери великі і малі)

по 1 шт.

Український алфавіт (рукописні літери великі і малі)

1 шт.

Алфавіт (російський, молдовський, угорський, польський, румунський, кримськотатарський, болгарський, словацький; рукописні літери великі і малі)

по 1 шт.

Зразки каліграфічного письма українських букв великих і малих та їх з’єднань (1–4 класи)

1 шт.

Зразки каліграфічного письма букв великих і малих та їх з’єднань (російська, молдовська, угорська, польська, румунська, кримськотатарська, болгарська, словацька) (1–4 класи)

по 1 шт.

Тлумачний ілюстрований словник української мови (1–4 класи)

1 компл.

Тлумачний ілюстрований словник мов національних меншин (1–4 класи)

по 1 компл.

Сиди правильно при письмі

1 шт.

Правильно тримай ручку при письмі

1 шт.

Сиди правильно при письмі (для лівші і правші)

1 шт.

Правильно тримай ручку при письмі (для лівші і правші)

1 шт.

Словникові слова з ілюстраціями, українська мова (1–4 класи)

4 компл.

Словникові слова з ілюстраціями, мови національних меншин (1–4 класи)

по 1 компл.

Набір сюжетних малюнків для розвитку мовлення (1 клас)

1 компл.

Набір сюжетних малюнків для розвитку мовлення (2 клас)

1 компл.

Набір сюжетних малюнків для розвитку мовлення (3 клас)

1 компл.

Набір сюжетних малюнків для розвитку мовлення (4 клас)

1 компл.

Предметні малюнки для використання під час виконання словниково-логічних вправ (1–4 класи)

1 компл.

Серія малюнків (3–4) для побудови зв’язного мовлення (1 клас)

1 компл.

Серія малюнків (4–5) для побудови зв’язного мовлення (2 клас)

1 компл.

Серія малюнків (5–8) для побудови зв’язного мовлення (3, 4 клас)

1 компл.

Азбука діалогічного мовлення з ситуативними малюнками. Етичні норми спілкування (1 клас)

1 компл.

Азбука діалогічного мовлення з ситуативними малюнками. Етичні норми спілкування (2 клас)

1 компл.

Азбука діалогічного мовлення з ситуативними малюнками. Етичні норми спілкування (3 клас)

1 компл.

Азбука діалогічного мовлення з ситуативними малюнками. Етичні норми спілкування (4 клас)

1 компл.

Таблиці для збільшення поля читання, кута зору (1 клас)

1 компл.

Таблиці для збільшення поля читання, кута зору (2 клас)

1 компл.

Формування навички читання українською мовою цілими словами (1 клас)

1 компл.

Формування навички читання українською мовою цілими словами (2 клас)

1 компл.

Формування навички читання мовами національних меншин цілими словами (1 клас)

по 1 компл.

Формування навички читання мовами національних меншин цілими словами (2 клас)

по 1 компл.

Динамічні опорні схеми для формування навички виразного читання (1–4 класи)

по 1 компл.

Прийоми розвитку темпу читання вголос і мовчки (1–4 класи)

1 компл.

Таблиці та опорні схеми з української мови: мова; мовлення (3–4 класи)

1 компл.

Таблиці та опорні схеми з мов національних меншин: мова; мовлення (3–4 класи)

по 1 компл.

Таблиці та опорні схеми з української мови: текст, його будова; тема і основна думка тексту, заголовок, абзац (4 клас)

1 компл.

Таблиці та опорні схеми з мов національних меншин: текст, його будова; тема і основна думка тексту, заголовок, абзац (4 клас)

по 1 компл.

Таблиці та опорні схеми з української мови:
Речення:
Види простих речень за метою висловлювання

1 компл.

Головні (підмет і присудок) і другорядні члени речення

1 компл.

Однорідні члени речення

1 компл.

Уявлення про складне речення (найпростіші види) (1–4 класи)

1 компл.

Таблиці та опорні схеми з мов національних меншин:
Речення:
Види простих речень за метою висловлювання

1 компл.

Головні (підмет і присудок) і другорядні члени речення

1 компл.

Однорідні члени речення

1 компл.

Уявлення про складне речення (найпростіші види) (1–4 класи)

1 компл.

Таблиці та опорні схеми з української мови:
Слово. Лексичне значення слова. Багатозначні слова

1 компл.

Найуживаніші синоніми, антоніми, омоніми

1 компл.

Фразеологізми (1–4 класи)

1 компл.

Таблиці та опорні схеми з мов національних меншин:
Слово. Лексичне значення слова. Багатозначні слова

1 компл.

Найуживаніші синоніми, антоніми, омоніми

1 компл.

Фразеологізми (1–4 класи)

1 компл.

Таблиці та опорні схеми з української мови:
Будова слова. Основа і закінчення, корінь, префікс, суфікс. Спільнокореневі слова. Словотвір (2–4 класи)

1 компл.

Таблиці та опорні схеми з мов національних меншин:
Будова слова. Основа і закінчення, корінь, префікс, суфікс. Спільнокореневі слова. Словотвір (2–4 класи)

1 компл.

Таблиці та опорні схеми з української мови (3, 4 класи):
Частини мови:
іменник

1 компл.

прикметник

1 компл.

числівник

1 компл.

займенник

1 компл.

дієслово

1 компл.

прислівник

1 компл.

прийменник, сполучник; загальні відомості

1 шт.

Таблиці та опорні схеми з мов національних меншин (3, 4 класи):
Частини мови:
іменник

1 компл.

прикметник

1 компл.

числівник

1 компл.

займенник

1 компл.

дієслово

1 компл.

прислівник

1 компл.

прийменник, сполучник; загальні відомості

1 шт.

Таблиці та опорні схеми з української мови (1–4 класи):
Звуки і букви:
Голосні і приголосні звуки. Український алфавіт. Склад

1 компл.

Наголос, наголошені і ненаголошені голосні

1 компл.

Приголосні тверді і м’які, дзвінкі і глухі

1 компл.

Правила вимови голосних і приголосних звуків

1 компл.

Вимова і правопис дієслівних форм на -ться, -шся

1 компл.

Таблиці та опорні схеми з мов національних меншин (1–4 класи):
Звуки і букви:
Голосні і приголосні звуки. Російський алфавіт. Склад

1 компл.

Наголос, наголошені і ненаголошені голосні

1 компл.

Приголосні тверді і м’які, дзвінкі і глухі

1 компл.

Найуживаніші правила вимови голосних і приголосних звуків

1 компл.

Вимова і правопис дієслівних форм на -тся (-ться), -т (ть); -шь, -шься

1 компл.

Таблиці та опорні схеми з української мови (1–4 класи):
Правопис:
Найуживаніші орфографічні правила вживання великої букви на початку речення, у власних назвах (прості випадки)

1 компл.

Перенос частин слів з рядка в рядок

1 шт.

Правописні явища у коренях і префіксах і суфіксах

1 компл.

Написання прийменників з іменниками

1 шт.

Вживання апострофа

1 компл.

Написання «не» з дієсловами

1 компл.

Вживання розділових знаків у кінці речення

1 шт.

Використання коми при однорідних членах без сполучників та зі сполучниками і, а, але; у складному реченні

1 шт.

Таблиці та опорні схеми з мов національних меншин (1–4 класи):
Правопис:
Найуживаніші орфографічні правила вживання великої букви на початку речення, у власних назвах (прості випадки)

1 компл.

Перенос частин слів з рядка в рядок

1 шт.

Правописні явища у коренях і префіксах і суфіксах

1 компл.

Написання прийменників з іменниками

1 шт.

Вживання апострофа

1 компл.

Написання «не» з дієсловами

1 компл.

Вживання розділових знаків у кінці речення

1 шт.

Використання коми при однорідних членах без сполучників та зі сполучниками й, а, но, да; у складному реченні

1 компл.

Портрети українських письменників та поетів

1 компл.

Портрети письменників та поетів національних меншин

по 1 компл.

Портрети зарубіжних письменників та поетів

1 компл.

Елементи дитячої книжки та їх призначення (обкладинка, корінець, сторінка, назва (заголовок) твору, прізвище автора, ілюстрації, зміст, передмова)

1 компл.

Українська тематична лексика для використання у школах з навчанням мовами національних меншин (1–4 класи)

1 компл.

Український народознавчий матеріал (1–4 класи): рушники, глиняний посуд, веретенце, прядка, рогачі, одяг

1 компл.

Картки для індивідуальної роботи

Шаблони з пластичних матеріалів для формування графічних навичок з письма українською мовою (1 клас)

30 шт.

Шаблони з пластичних матеріалів для формування графічних навичок з письма мовами національних меншин (1 клас)

30 шт.

Каса літер та складів українського алфавіту

30 шт.

Набір графічних позначень моделей звуків, складів, слів (слово-предмет, слово-ознака, слово-дія, службове слово; будова слова), речень (1–4 класи)

30 шт.

МОДЕЛІ

Площинні

Український алфавіт на магнітах (друковані літери великі і малі)

1 компл.

Магнітний набір моделей графічних позначень звуків, складів, слів (слово-предмет, слово-ознака, слово-дія, службове слово; будова слова), речень з української мови та мов національних меншин (1–4 класи)

по 1 компл.

Навчальні комп’ютерні програми

Збагачуємо мову (український словниковий запас)

1 шт.

Будуємо речення. Будуємо текст

1 шт.

Перевіряємо написання слів

1 шт.

ЕКРАННО-ЗВУКОВІ

Відеофільми

Пори року

1 шт.

Як хліб до нас прийшов

1 шт.

Як книга до нас прийшла

1 шт.

Українські народні казки

1 шт.

Казки народів світу

1 шт.

Традиції та звичаї українського народу

1 шт.

Етичні норми спілкування (культура спілкування з однокласниками, друзями та з дорослими людьми) (1–4 класи)

1 шт.

Аудіозаписи

Навчаємось української літературної вимови

1 шт.

Фонохрестоматія для 1–4 класів (казки, вірші, оповідання, народні дитячі ігри в музичному супроводі)

1 шт.

Музичні твори для використання на уроках та у позаурочний час

1 шт.
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка