Закону України «Про місцеві державні адміністрації»Сторінка1/3
Дата конвертації27.04.2016
Розмір0.53 Mb.
#23140
ТипЗакон
  1   2   3


СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
25.09.2015 м.Суми № 468-ОД
Про схвалення проекту Регіональної антикорупційної програми на 2016-2020 роки

Відповідно до статей 2, 25, 34, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 1176-р «Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2014 – 2015 роках», з метою впровадження на території Сумської області механізмів зменшення рівня корупції:

1. Схвалити проект Регіональної антикорупційної програми на 2016-2020 роки (додається).

2. Головному спеціалісту апарату Сумської обласної державної адміністрації (з питань запобігання та протидії корупції) забезпечити до 31.10.2015 внесення проекту Регіональної антикорупційної програми на 2016-2020 роки на розгляд Сумської обласної ради.

3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 08.09.2015 № 424-ОД «Про схвалення проекту Регіональної антикорупційної програми на 2015-2020 роки».

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату Сумської обласної державної адміністрації Сухоноса О.В.Голова Сумської обласної

державної адміністрації М.О.Клочко

ПроектРЕГІОНАЛЬНА

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

НА 2016-2020 РОКИ

Суми – 2015
1. Паспорт

Регіональної антикорупційної програми на 2016 -2020 роки

(далі-Програма)


1.

Ініціатор розроблення Програми

Сумська обласна державна адміністрація


2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 04.03.2015 № 116-ОД «Про розроблення проекту Регіональної антикорупційної програми на 2015-2020 роки»»

3.

Розробник Програми

Сумська обласна державна адміністрація

4.

Співрозробники Програми

Місцевий осередок Міжнародної громадської організації «Міжнародний комітет сприяння боротьби з корупцією та тіньовою економікою» у Сумській області, громадська рада при Сумській обласній державній адміністрації, структурні підрозділи Сумської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації

5.

Відповідальний виконавець Програми

Сумська обласна державна адміністрація

6.

Учасники Програми

Структурні підрозділи Сумської обласної державної адміністрації та її апарату, управління МВС України в Сумській області, управління СБУ в Сумській області, прокуратура Сумської області, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування

7.

Термін реалізації Програми

2016-2020 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

Обласний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього, тис. гривень

у тому числі:465 тис. гривень9.1.

коштів обласного бюджету, тис. гривень

465 тис. гривень

9.2.

коштів інших джерел,

тис. гривень-

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
На сьогоднішній день корупція загрожує національній безпеці та конституційному ладу України, підриває стабільність країни та систему правопорядку.

Вона є найбільшою перепоною до економічного зростання, здатною поставити під загрозу будь-які перетворення, які Україні вкрай необхідні для того, щоб стати повноцінною європейською країною.За даними досліджень, саме корупція є однією з причин, що призвела до масових протестів в Україні наприкінці 2013 року – на початку 2014 року.

У зв’язку із цим, розв’язання проблеми корупції є одним із пріоритетів для українського суспільства на сьогоднішньому етапі розвитку держави.

Президентом України Порошенком П.О. боротьба з корупцією визначена як одна із стратегічних задач для правоохоронних органів та органів державної влади.

У 2014 році – І півріччі 2015 року вищими органами законодавчої та виконавчої влади дуже багато зроблено у цьому напрямку. За цей період в Україні прийнято більше антикорупційних законів, ніж за всю історію незалежної України. Особливої уваги заслуговують антикорупційні закони, прийняті Верховною Радою України 14 жовтня 2014 року, які передбачають комплексне реформування системи протидії корупції у відповідності до міжнародних стандартів.

Ураховуючи вищевикладене на регіональних рівнях в Україні необхідно також ужити усіх необхідних заходів, які будуть спрямовані на безумовне виконання державної антикорупційної політики. Адже результати проведеної роботи у цьому напрямку засвідчують, що здійснювані у минулих роках заходи виявилися недостатніми для ефективного впливу на стан справ.

Аналіз результатів роботи спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції засвідчує, що корупційні правопорушення систематично вчиняються на території Сумської області.

Так, за ІІ півріччя 2011 року спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції направлено до суду 58 адміністративних протоколів за порушення Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», за 2012 – 86, за 2013 – 76, за 2014 – 60. За результатами розгляду цих протоколів у судах до адміністративної відповідальності притягнуті: у ІІ півріччі 2011 року – 43 особи, у 2012 році – 79, у 2013 році – 67, у 2014 – 34 відповідно.

Аналіз кількісного складу осіб, яких протягом звітних періодів останніх років притягнуто до адміністративної відповідальності, дає змогу виявити сфери, де вчиняється найбільша кількість корупційних правопорушень.

У 2011 році до адміністративної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення притягнуто 19 посадових осіб органів місцевого самоврядування, 8 – представників юридичних осіб та фізичних осіб, 5 – працівників інших органів державної влади, 4 – службових осіб районних державних адміністрацій.

Протягом 2012 року до адміністративної відповідальності притягнуто 19 посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Аналіз кількісного складу осіб, яких протягом 2013 року притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення антикорупційного законодавства, свідчить про те, що із 67 випадків 29 – це особи, які вчинили правопорушення у бюджетній сфері, 9 – службові особи органів місцевого самоврядування, 5 – посадові особи юридичних осіб публічного права, по 4 – державних службовців та посадових осіб інших органів державної влади, 3 – особи, які вчинили правопорушення у сфері освіти, по 2 – депутати місцевих рад; працівники Державної кримінально-виконавчої служби; особи, які виконують організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції в юридичних особах приватного права; особи, які вчинили правопорушення в агропромисловому комплексі; особи, які вчинили правопорушення у земельній сфері тощо.

У 2014 році до адміністративної відповідальності за порушення антикорупційного законодавства притягнуто 8 посадових осіб місцевого самоврядування, по 5 депутатів місцевих рад та працівників митної служби, 4 працівника районних державних адміністрацій, по 1 службовцю органів внутрішніх справ, державної кримінально-виконавчої служби та державної прикордонної служби.

За перше півріччя 2015 року до адміністративної відповідальності за порушення антикорупційного законодавства притягнуто 13 посадових осіб місцевого самоврядування, 11 депутатів місцевих рад, 1 державний службовець та 2 працівника органів внутрішніх справ тощо.

Найбільш поширеними видами адміністративних корупційних правопорушень, за які протягом звітних років притягали до відповідальності, були:

порушення встановлених законом обмежень щодо використання службових повноважень та пов’язаних з цим можливостей з метою одержання за це неправомірної вигоди – 18 випадків у ІІ півріччі 2011 року, 56 –у 2012 році, 50 – у 2013 році відповідно. У 2014 році за порушення цього обмеження до адміністративної відповідальності відповідних осіб, які його порушували, не притягали, у зв’язку із внесенням відповідних змін до законодавства, якими передбачено можливість притягнення лише до кримінальної відповідальності за вчинення такого правопорушення;

порушення обмеження щодо сумісництва та суміщення посад з іншими видами діяльності – 11 випадків у ІІ півріччі 2011 року, 5 – у 2012 році, 3 – у
2013 році, відсутність таких випадків у 2014 році;

пропозицію або надання неправомірної вигоди – 9 випадків у ІІ півріччі 2011 року, 9 – у 2012 році, 1 – у 2013 році, відсутність таких випадків у


2014 році;

порушення вимог фінансового контролю – відсутність таких випадків протягом ІІ півріччя 2011 року, 5 – у 2012 році, 4 – у 2013 році; 15 – у 2014 році,

порушення обмежень щодо одержання дарунка (пожертви) – відсутність таких випадків протягом ІІ півріччя 2011 року та протягом 2013-2014 років, 3 – у 2012 році;

порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів – відсутність таких випадків протягом ІІ півріччя 2011 року та протягом


2012 року, 8 – у 2013 році, 19 – у 2014 році;

невжиття заходів щодо протидії корупції – 1 випадок у 2013 році.

Вищезазначене засвідчує, що корупція – це зло, з яким необхідно боротися щоденно.

Від результатів роботи у сфері запобігання, протидії та виявлення корупції значною мірою залежить стан реалізації соціально-економічних реформ як на території Сумської області, так і в Україні в цілому.


3. Визначення мети Програми
Метою цієї Програми є зниження рівня корупційних проявів на території Сумської області шляхом впровадження механізмів зменшення рівня корупції, системної реалізації комплексу заходів, спрямованих на усунення передумов її виникнення, у тому числі і тих, що передбачені законами України «Про запобігання корупції» та «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», та формування у громадян негативного і нетерпимого ставлення до корупції як суспільно небезпечного явища
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,
обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

Шляхами і засобами розв’язання проблем цієї Програми є спільна та цілеспрямована робота органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів і громадськості з виконання державної антикорупційної політики, яка повинна бути спрямована на:

створення умов для залучення громадськості до протидії корупції;

формування антикорупційної правосвідомості жителів області;

поліпшення умов доступу до інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування для фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян;

підвищення рівня правової культури та правової свідомості на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування;

наступальну протидію корупційним проявам шляхом ефективного застосування антикорупційного законодавства;

обмін інформацією про методи запобігання і протидії корупції, виявлені корупційні схеми, забезпечення відкритості та поінформованості громадськості про здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

зниження рівня корумпованості в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та правоохоронних органах;

зменшення обсягу тіньової економіки;

створення атмосфери суспільної нетерпимості та негативного ставлення до вчинення корупційних правопорушень як суспільно небезпечного діяння;

підвищення якості надання адміністративних послуг;

впровадження механізмів зворотного зв’язку між громадськістю та органами державної влади, органами місцевого самоврядування і правоохоронними органами.

Завдання і заходи Програми планується реалізувати протягом 2016-
2020 років.

Обсяг коштів та джерел фінансування, необхідних для реалізації Програми, викладено в додатку 1, і становить 465 000 гривень, у тому числі коштів обласного бюджету – 465 000 гривень:

2016 рік – 93 000 гривень;

2017 рік – 93 000 гривень;

2018 рік – 93 000 гривень;

2019 рік – 93 000 гривень;

2020 рік – 93 000 гривень.
5. Перелік завдань і заходів Програми, очікувані результати та результативність Програми
Завданнями і заходами Програми та результативними показниками є:

1) Організація забезпечення доброчесності на публічній службі, що буде реалізовано шляхом:

1.1) проведення роз’яснювальної роботи серед осіб, уповноважених на виконання функцій держави та органів місцевого самоврядування щодо заборон і обмежень, установлених антикорупційним законодавством, щодо відповідальності за корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією, моделей поведінки у тих чи інших ситуаціях з можливими корупційними ризиками, що дозволить зменшити кількість випадків скоєння особами, уповноваженими на виконання функцій держави та органів місцевого самоврядування корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією;

1.2) забезпечення розроблення внутрішніх планів щодо запобігання і протидії корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, що дозволить удосконалити антикорупційну діяльність на території області;

1.3) своєчасного інформування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про можливе вчинення особами, уповноваженими на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, що дозволить брати участь органам державної влади, органам місцевого самоврядування в заходах щодо запобігання і протидії корупції;

1.4) проведення комплексу спільних заходів, спрямованих на виявлення, припинення та розслідування корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією серед осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, що дозволить знизити корупційні ризики під час виконання функцій держави чи органів місцевого самоврядування;

1.5) забезпечення належного функціонування в Сумській обласній, районних державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування (міст обласного значення) електронного документообігу та вжиття заходів із поступового впровадження у цих органах електронного цифрового підпису, що дозволить удосконалити роботу публічної служби, зменшити корупційні ризики.

2) Відкритість діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, у тому числі колегіальних органів, що ними утворені, що буде реалізовано шляхом:

2.1) проведення аналізу та дієвого контролю за практичною реалізацією положень Закону України «Про доступ до публічної інформації», що дозволить забезпечити прозорість в роботі органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

2.2) забезпечення участі представників громадськості в роботі усіх колегіальних органів на правах їх членів або учасників, що дозволить здійснювати громадський контроль за процесом прийняття управлінських рішень, зменшення корупціогенних чинників у нормативно-правових актах, що приймаються чи видаються за результатами роботи відповідних органів;

2.3) оприлюднення на офіційних веб-сайтах місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформації про результати роботи та прийняті рішення колегіальними органами, що призведе до здійснення громадського контролю за процесом прийняття управлінських рішень, зменшення корупціогенних чинників у нормативно-правових актах, що приймаються чи видаються за результатами роботи відповідних органів;

2.4) забезпечення безперешкодного доступу до інформації про кошториси місцевих органів виконавчої влади, місцевих рад, їх виконавчих комітетів та звітів про їх використання, у тому числі шляхом розміщення відповідної інформації на власних офіційних веб-сайтах, що дозволить підвищити рівень прозорості діяльності відповідних органів.

3) Запобігання корупційним проявам у галузі освіти, що буде реалізовано шляхом:

3.1) забезпечення отримання благодійної допомоги у вигляді грошових коштів виключно з власної ініціативи благодійників і лише через спеціально відкриті шкільними (дошкільними, тощо) батьківськими комітетами рахунки у банках чи інших фінансових установах, що дозволить зменшити кількість правопорушень у цьому напрямку;

3.2) забезпечення щомісячного оприлюднення на офіційних веб-сайтах та дошках оголошень навчальних закладів звітних інформацій про використання грошових коштів, отриманих від благодійників через спеціальні рахунки у банках чи інших фінансових установах, що дозволить довести до відома благодійників та інших зацікавлених осіб інформацію про використання відповідних коштів.

4) Запобігання корупційним проявам у медичній сфері, що буде реалізовано шляхом:

4.1) забезпечення отримання благодійної допомоги у вигляді грошових коштів виключно з власної ініціативи благодійників і лише через спеціально відкриті рахунки у банках чи інших фінансових установах, що дозволить зменшити кількість правопорушень у цьому напрямку;

4.2) висвітлення на офіційних веб-сайтах та дошках оголошень закладів охорони здоров’я звітних інформацій про використання грошових коштів, отриманих від благодійників через спеціальні рахунки у банках чи інших фінансових установах, що дозволить довести до відома благодійників та інших зацікавлених осіб інформації про використання відповідних коштів.

5) Запобігання корупційним правопорушенням під час організації та проведення державних закупівель, що буде реалізовано шляхом:

5.1) забезпечення розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, що належать до сфери їх управління, інформації про державні закупівлі (річний план закупівель, оголошення, договори, звіти, тощо), що ними проводяться, що дозволить забезпечити прозорість доступу до інформації про державні закупівлі;5.2) забезпечення проведення із залученням громадськості та бізнесу моніторингу застосування Закону України «Про здійснення державних закупівель», що дозволить виявити недоліки у правозастосуванні, причини та умови, що призводять до виникнення корупціогенних ризиків у державних закупівлях.

6) Запобігання корупційним проявам у сфері земельних відносин, що буде реалізовано шляхом забезпечення обов’язкового громадського обговорення проектів нормативно-правових актів, відповідно до яких виділяються у власність чи надаються на праві користування земельні ділянки фізичним чи юридичним особам, що дозволить забезпечити прозорість доступу до інформації про виділення земельних ділянок.

7) Запобігання корупційним правопорушенням під час надання адміністративних послуг, що буде реалізовано шляхом:

7.1) забезпечення належного функціонування в області центрів надання адміністративних послуг та вжиття заходів щодо видачі усіх дозвільних документів виключно у таких центрах, у тому числі шляхом відсутності контакту заявника із особами, які приймають відповідне рішення, що дозволить створити умови, за яких унеможливлюється надання неправомірної вигоди під час прийняття відповідного рішення та видачі дозвільних документів;

7.2) забезпечення функціонування в усіх центрах надання адміністративних послуг електронних черг та наявності камер відео спостереження, що дозволить створити умови, за яких унеможливлюється надання неправомірної вигоди під час прийняття відповідного рішення та видачі дозвільних документів.

8) Профілактика корупційних правопорушень у сфері житлово-комунального господарства, будівництва, ремонту (капітального ремонту) об’єктів нерухомості, що буде реалізовано шляхом забезпечення обов’язкового оприлюднення на офіційних веб-сайтах житлово-експлуатаційних організацій або на офіційних веб-сайтах відповідних органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління, звітів про використання коштів та проведені роботи у сфері житлово-комунального господарства, будівництва, ремонту об’єктів нерухомості тощо окремо по кожному об’єкту, що призведе до доступу громадськості до відповідної інформації, та зменшенню випадків зловживань у відповідній сфері.

9) Запобігання зловживань під час організації та проведення ремонту доріг, що буде реалізовано шляхом забезпечення обов’язкового оприлюднення на офіційних веб-сайтах Служби автомобільних доріг у Сумській області, органів місцевого самоврядування інформації про виділення та використання коштів на ремонт доріг окремо по кожному об’єкту, що дозволить громадськості отримати доступ до відповідної інформації, та зменшенню випадків зловживань у відповідній сфері.

10) Проведення громадськістю антикорупційної експертизи проектів документів нормативного та ненормативного характеру (розпоряджень, наказів, рішень сесії), що видаються (приймаються) головами місцевих державних адміністрацій, керівниками структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, органами місцевого самоврядування, що буде реалізовано шляхом:

10.1) сприяння громадській раді при Сумській обласній державній адміністрації в проведенні громадської антикорупційної експертизи відповідних проектів документів, що призведе до зменшення корупціогенних факторів у нормативно-правових актах, що видаються місцевими органами виконавчої влади;

10.2) забезпечення постійного доступу громадськості до проектів відповідних документів шляхом розміщення їх на офіційних веб-сайтах розробників з метою проведення громадської антикорупційної експертизи, що призведе до зменшення корупціогенних факторів у нормативно-правових актах, що видаються місцевими органами виконавчої влади.

11) Проведення антикорупційних навчань, що буде реалізовано шляхом:

11.1) організації в установленому порядку перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, у тому числі новопризначених та новообраних із питань запобігання і протидії корупції, етичної поведінки та врегулювання конфлікту інтересів, що дозволить підвищити рівень правових знань державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування;

11.2) продовження практики проведення виїзних засідань у форматі «круглих столів» в містах та районах області з питань роз’яснення антикорупційного законодавства серед широких верств населення, формування психологічної установки у громадськості щодо не сприйняття корупції як способу розв’язання проблеми, обізнаності громадян щодо своїх прав та свобод, механізму їх реалізації та правових способів захисту, що дозволить підвищити рівень правової освіти державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування.

12) Періодичне звітування про проведену роботу у сфері запобігання та виявлення корупції, що буде реалізовано шляхом:

12.1) оприлюднення на офіційних веб-порталах (веб-сайтах) Сумської обласної, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування у рубриках «Запобігання проявам корупції», у друкованих засобах масової інформації про вжиті заходи щодо запобігання, протидії та виявлення корупції, інших новин з антикорупційної тематики, у тому числі роз’яснення найбільш важливих антикорупційних заходів, що здійснюються в державі, положень законодавства про запобігання та протидію корупції, що призведе до покращення інформованості громадян про антикорупційні заходи, що проводяться владою;

12.2) розгляду питання створення в комунальних друкованих засобах масової інформації постійної рубрики «Запобігання і протидія корупції», у якій систематично інформувати населення про антикорупційні новини, що призведе до покращення інформованості громадян про антикорупційні заходи, що проводяться владою;

12.3) розгляду на засіданнях колегій, сесіях місцевих рад, нарадах, засіданнях у форматі «круглих столів» питань про стан виконання антикорупційного законодавства та ефективності реалізації заходів, спрямованих на протидію корупції в основних сферах суспільного життя, що призведе до зниження рівня корупції в області.

13) Інформаційний обмін між громадськістю та органами державної влади, органами місцевого самоврядування і спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції, що буде реалізовано шляхом забезпечення функціонування механізмів зворотного зв’язку з громадськістю, щодо повідомлень (у тому числі анонімних) про факти корупційних правопорушень, що призведе до попередження вчинення корупційних правопорушень, допомога спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції у виявлені таких правопорушень.

14) Проведення соціологічного опитування населення Сумської області, що буде реалізовано шляхом організації проведення соціологічних досліджень з питань поширення на території області корупції, з’ясування причин та умов, що їй сприяють, що дозволить провести оцінку ефективності здійснення заходів, щодо запобігання і протидії корупції, визначення сфер, де вона найбільш поширена.

15) Формування антикорупційної правосвідомості громадян, що буде реалізовано шляхом:

15.1) підтримання розвитку діяльності в навчальних закладах області учнівських та студентських рад щодо запобігання і протидії корупції, що дозволить брати участь учнівській, студентській молоді в заходах із запобігання і протидії корупції;

15.2) забезпечення проведення у навчальних закладах Сумської області антикорупційної інформаційно-просвітницької роботи, у тому числі у формі виховних годин, бесід з учнями (студентами) та батьками, тематичних кураторських годин, зустрічей з працівниками спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, що призведе до формування в учнів, студентів та їх батьків нетерпимого ставлення до проявів корупції;

15.3) проведення не рідше 1 разу на рік із залученням громадських (неурядових) організацій прес-конференцій, засідань у форматі «круглих столів», інших заходів із поширення знань про антикорупційне законодавство, формування негативного ставлення до проявів корупції та протидії чинникам, що її зумовлюють, що призведе до залучення громадськості до заходів із запобігання і протидії корупції;

15.4) розроблення та запровадження на каналах місцевого телебачення та радіо, у друкованих засобах масової інформації, у соціальних мережах соціально-просвітницьких програм, відео- та аудіо-матеріалів, соціальних реклам з питань запобігання корупційним проявам, у тому числі створення відповідних тематичних рубрик із висвітлення заходів щодо запобігання і протидії корупції, про вжиті заходи у цьому напрямку органами державної влади, органами місцевого самоврядування, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції у сфері, що призведе до інформованості громадян про вжиті антикорупційні заходи, формування негативного ставлення громадян до проявів корупції;

15.5) розроблення, виготовлення та розповсюдження під час проведення відповідних засідань у форматі «круглих столів», навчань, соціологічних опитувань друкованої продукції антикорупційного спрямування, що призведе до попередження випадків порушення антикорупційного законодавства;

15.6) проведення щорічного конкурсу на кращий журналістський матеріал антикорупційного спрямування, що призведе до формування негативного ставлення громадян до проявів корупції.Каталог: images -> docs -> dostup
docs -> Программа составлена на основе: федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования
docs -> Програма для вступних випробувань у внз «Львівський кооперативний коледж економіки І права»
docs -> Інформація про державну реєстрацію емітента; X в) банки, що обслуговують емітента; X г) основні види діяльності; X ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
docs -> Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціаль-ного розвитку України»
docs -> Голові Сумської обласної державної адміністрації
docs -> Загальні правила поведінки державного службовця
dostup -> Закону України «Про місцеві державні адміні-страції»
docs -> Баліна К. Н. Українська література. Підручник для 9 кл загальнооствітніх навчальних закладів і навчальними мовами національних меншин
dostup -> Наказ №7-од про призначення відповідальної особи


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка