Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік»Сторінка1/5
Дата конвертації24.04.2016
Розмір1.13 Mb.
  1   2   3   4   5
УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
П’ЯТЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
двадцять восьмої сесії
від 26 травня 2010 року № 7-28/2010

м. Хмельницький

Про обласний бюджет

на 2010 рік

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» та Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада
ВИРІШИЛА:
1. Установити загальний обсяг доходів обласного бюджету на 2010 рік у сумі 1783236,1 тис. гривень, у тому числі відповідно до статті 36 Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» обсяг дотації вирівнювання – у сумі 420795,7 тис. гривень, додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – у сумі 22696,4 тис. гривень та субвенцій – у сумі 981658,6 тис. гривень з Державного бюджету України.

Обсяг доходів загального фонду бюджету затвердити в сумі 1597621,3 тис. гривень, спеціального фонду бюджету – 185614,8 тис. гривень, у тому числі бюджету розвитку – 8419,7 тис. гривень (додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків обласного бюджету на 2010 рік у сумі 1812702,3 тис. гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 1620370,9 тис. гривень та видатків спеціального фонду бюджету – 192331,4 тис. гривень за функціональною структурою бюджету (додаток 2).

3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам бюджетних коштів обласного бюджету на 2010 рік (додаток 3).

Розпорядникам коштів обласного бюджету:

- при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв`язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків;

- забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах, встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань;

- при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг. У разі наявності у розпорядників бюджетних коштів простроченої кредиторської заборгованості з оплати комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160) Головне управління Державного казначейства в області здійснює платежі загального фонду за видатками (крім передбачених пунктом 7 цього рішення) лише після погашення такої заборгованості.

4. Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України.

Розпорядники бюджетних коштів беруть зобов’язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету. Зобов'язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань (крім зобов’язань щодо виплати субсидій, допомог, пільг по оплаті за спожиті житлово-комунальні послуги та компенсацій громадянам з бюджету, на що згідно із законами України мають право відповідні категорії громадян), не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням.

У процесі виконання обласного бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів обласного бюджету Головне фінансове управління облдержадміністрації здійснює перерозподіл видатків за функціональною класифікацією в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень.

Перерозподіл бюджетних призначень між функціями у межах загального обсягу головного розпорядника коштів обласного бюджету, окремо по загальному та спеціальному фондах здійснюються Головним фінансовим управлінням облдержадміністрації за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету.

5. Установити обсяг повернення кредитів до обласного бюджету у сумі 1066,4 тис. гривень та розподіл надання кредитів з обласного бюджету у сумі 1368,1 тис. гривень в 2010 році (додаток 4).

6. Установити розмір оборотної касової готівки загального фонду обласного бюджету у сумі 400,0 тис. гривень.

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду обласного бюджету на 2010 рік за економічною структурою видатків відповідно до статті 27 Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік»:

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

- нарахування на заробітну плату(код 1120);

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);

- забезпечення продуктами харчування (код 1133);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);

- поточні трансферти населенню (код 1340);

- поточні трансферти місцевим бюджетам (1320).

Визначити захищеними видатками обласного бюджету на 2010 рік видатки на підготовку кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації.

8. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, встановлені у додатку 3 до цього рішення, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв. У разі відсутності такої заборгованості розпорядник бюджетних коштів спрямовує:

- 50 відсотків коштів на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;

- 50 відсотків коштів на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною функцією.

При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів взятих бюджетних зобов’язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків по цих зобов’язаннях із спеціального фонду бюджету.

9. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України місцевим бюджетами області на 2010 рік (додаток 5):

9.1. Додаткової дотації з Державного бюджету України на вирівнювання фінансової забезпеченості бюджетам районів та міст обласного значення в сумі 17022,3 тис. гривень;

9.2. Субвенцій з Державного бюджету України місцевим бюджетам в сумі 981658,6 тис. гривень, у тому числі:

9.2.1. По загальному фонду:

- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» – 4234,7 тис. гривень. Надати право Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації здійснювати протягом 2010 року додатковий розподіл та перерозподіл загальних обсягів зазначеної субвенції між місцевими бюджетами з наступним інформуванням обласної ради;

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 65240,9 тис. гривень;

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 24778,0 тис. гривень;

- на надання пільг з послуг зв`язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 40143,4 тис. гривень;

- на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 745572,9 тис. гривень;

- на фінансування Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2009 року – 150,0 тис. гривень;

- на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів - 388,0 тис. гривень.

9.2.2. По спеціальному фонду:

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 100773,9 тис. гривень;

- на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» – 376,8 тис. гривень.

До узгодження з Міністерством праці та соціальної політики України розподілу коштів субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам на ремонт приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» централізувати в обласному бюджеті зазначену субвенцію. Дозволити Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації здійснити розподіл зазначеної субвенції за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету.

9.3. Надати право Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації проводити перерахування коштів субвенцій з Державного бюджету України на рахунки районних бюджетів та бюджетів міст обласного значення пропорційно фактичним зобов’язанням з видатків, що фінансуються за рахунок зазначених субвенцій та в межах обсягів субвенцій, передбачених в обласному бюджеті для бюджетів міст обласного значення та районних бюджетів.

За згодою районних державних адміністрацій та виконкомів міських (міст обласного значення) рад Головне фінансове управління облдержадміністрації проводить централізоване перерахування отриманих субвенцій на проведення видатків з пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного та скрапленого газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг, компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян без розподілу їх між бюджетами районів та міст обласного значення, пропорційно за видами послуг з наступним інформуванням обласної ради.

Головне фінансове управління облдержадміністрації може здійснювати протягом 2010 року перерозподіл обсягу субвенцій з державного бюджету між бюджетами районів та міст обласного значення на надання пільг, субсидій, виплат та допомог населенню, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій, виплат та допомог населенню з наступним інформуванням обласної ради. По субвенції на компенсацію на пільговий проїзд окремих категорій громадян перерозподіл погоджувати з постійною комісією обласної ради з питань бюджету.

10. Дозволити Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації при надходженні в міжсесійний період трансфертів (дотацій, субвенцій) з Державного бюджету України понад обсяги, враховані в обласному бюджеті на 2010 рік, збільшувати обсяг доходів та видатків обласного бюджету на суму трансфертів, одержаних з Державного бюджету України, та проводити розподіл зазначених трансфертів між головними розпорядниками коштів обласного бюджету, бюджетами районів та міст обласного значення за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету.

Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до обласного бюджету на 2010 рік.

11. У разі розподілу (перерозподілу) Кабінетом Міністрів України та іншими центральними органами виконавчої влади обсягів дотацій, субвенцій дозволити Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації в міжсесійний період вносити зміни у міжбюджетні трансферти та проводити розподіл, перерозподіл зазначених трансфертів між головними розпорядниками коштів обласного бюджету, бюджетами районів та міст обласного значення за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету з наступним інформуванням обласної ради при затвердженні звіту про виконання обласного бюджету за 2010 рік.

Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до обласного бюджету на 2010 рік.

12. Затвердити обсяг субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам області на 2010 рік (додаток 6 ):

12.1. На фінансування програм пільгового медичного обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 461,7 тис. гривень.

12.2. На компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування – 661,3 тис. гривень.

12.3. На компенсаційні виплати на встановлення телефонів інвалідам I та II груп – 161,6 тис. гривень.

12.4. На поховання учасників бойових дій – 606,9 тис. гривень.

12.5. На виплату щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним – 489,4 тис. гривень.

12.6. На спорудження пам’ятника жертвам Чорнобильської катастрофи у м.Хмельницький – 300,0 тис. гривень.

12.7. На погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державного казначейства України, як фінансові зобов’язання станом на 1 січня 2010 року – 1567,8 тис. гривень.

12.8. На соціально-економічний розвиток – 10625,0 тис. гривень, в тому числі за рахунок загального фонду – 8958,0 тис. гривень, спеціального фонду – 1667,0 тис. гривень.

12.9. На фінансування програми «Місцевий розвиток, орієнтований на громади» – 100,0 тис. гривень.

12.10. На фінансування робіт по ліквідації наслідків підтоплення – 400,0 тис. гривень.

12.11. На будівництво очисних споруд – 1844,0 тис. гривень.

12.12. На реконструкцію напірного колектора каналізаційної системи та каналізаційних насосних станцій – 959,0 тис. гривень.

12.13. На будівництво гідротехнічних споруд по екологічному оздоровленню річки Плоска в межах м.Хмельницький – 315,0 тис. гривень.

12.14. На проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг комунальної власності – 8948,0 тис. гривень.

12.15. На організацію проведення робіт із забезпечення екологічного безпечного збирання непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин до місць їх централізованого зберігання – 695,1 тис. гривень.

12.16. На очистку русла річки Домаха - 70,0 тис. гривень.

Обласна державна адміністрація може здійснювати протягом 2010 року перерозподіл загального фонду субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам між їх видами та між місцевими бюджетами, виходячи з фактично нарахованих відповідних пільг, допомог та компенсаційних виплат населенню, крім пунктів 12.6., 12.7., 12.8., 12.9., 12.10., 12.11., 12.12., 12.13., 12.14., 12.15., 12.16. Перерозподіл субвенцій, визначених у цих пунктах, проводити за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету.

13. Якщо після прийняття обласною радою рішення про обласний бюджет на 2010 рік відповідальність за виконання функцій або надання послуг, на які затверджено бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується в порядку, встановленому рішенням про обласний бюджет, для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено.

Передача бюджетних призначень між головними розпорядниками коштів обласного бюджету відповідно до частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснюється Головним фінансовим управлінням облдержадміністрації за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету.

14. Установити обсяг резервного фонду обласного бюджету на 2010 рік у сумі 800,0 тис. гривень.

15. Затвердити у складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію обласних галузевих програм на загальну суму 96498,4 тис. гривень (додаток 7).

16. Установити обсяг коштів, які передаються із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку), у сумі 7419,6 тис. гривень.

17. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку ( додаток 8 ).

18. Затвердити перелік природоохоронних заходів, які фінансуються з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2010 році (додаток 9).

19. Установити розмір дефіциту загального фонду обласного бюджету в сумі 22949,6 тис. гривень.

Джерелом покриття дефіциту загального фонду обласного бюджету визначити вільний залишок бюджетних коштів загального фонду обласного бюджету за станом на 01.01.2010 року (додаток 10).

20. Установити розмір дефіциту спеціального фонду обласного бюджету в сумі 6818,3 тис. гривень.

Джерелом покриття дефіциту спеціального фонду обласного бюджету визначити залишки бюджетних коштів спеціального фонду обласного бюджету за станом на 01.01.2010 року (додаток 11).

21. Врахувати, що у складі видатків обласного бюджету передбачені:


  • Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій:

- витрати на відрядження (добові, витрати на проживання та проїзд (за наявності проїзних документів) слухачам - посадовим особам органів місцевого самоврядування;

  • Центру культури і мистецтва управління культури, туризму і курортів облдержадміністрації:

- витрати на відрядження (добові, витрати на проживання та проїзд (за наявності проїзних документів) працівникам закладів культури і мистецтва області, які є слухачами курсів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів при зазначеному Центрі.

22. Надати право Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, які відповідно до статті 50 Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» в обов’язковому порядку покриваються Головним управлінням Державного казначейства України в області в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

23. Надати право Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації отримувати в Головному управлінні Державного казначейства України в області середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів доходів обласного бюджету на 2010 рік, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів та передбачені у додатку N 6 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку без нарахування відсотків за користування цими коштами, з наступним інформуванням обласної ради.

24. Надати право Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

25. Головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації розробити та затвердити за погодженням з постійними комісіями обласної ради з питань сільського господарства, продовольства та земельних відносин і з питань бюджету Порядки та напрямки використання коштів обласного бюджету, які спрямовуються на виконання «Програми розвитку агропромислового комплексу Хмельницької області на 2007-2011 роки».

26. Рекомендувати районним, міським, селищним, сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. Установити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі виходячи з обсягів призначень, затверджених головним розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях про відповідні бюджети на 2010 рік.

27. Додатки 1-11 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

28. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради Грищука В.С. та постійну комісію обласної ради з питань бюджету (голова комісії Агарков М.М.).

Голова ради І.Гладуняк

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО ПРОЕКТУ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ

НА 2010 РІК
Інформація

про соціально-економічний стан Хмельницької області та прогноз її розвитку на 2010 рік

За 2009 рік

Протягом 2009 року робота місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування зосереджувалася на здійсненні заходів з мінімізації негативних наслідків світової фінансової кризи на економіку регіону, реалізації взятих зобов’язань щодо забезпечення комплексного його розвитку, належного життєвого рівня населення та збереження стабільної суспільно-політичної ситуації.В області поступово сповільнюються темпи падіння промислового виробництва. Індекс промислової продукції у грудні 2009р. порівняно з попереднім   місяцем  та  груднем   2008р.  становив, відповідно, 92,6% та 94,2%, за підсумками 2009р. – 76,4% (в цілому по Україні –  78,1%).

Зростання обсягів відбулось лише у виробництві електроенергії, газу та води на 6,0%.

Обсяг продукції сільського господарства за 2009р. в усіх категоріях господарств у порівнянних цінах зріс на 2,1%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – на 1,2%, у господарствах населення – на 2,6%.    

Підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 571,7 млн.грн., що становить 50,1%  до обсягів будівництва  2008р.

Зниження обсягів будівництва відбулось в усіх регіонах області, крім Теофіпольського району. На загальну тенденцію найбільше вплинула діяльність підприємств, що займаються будівництвом будівель і споруд, частка яких у загальному обсязі становить 82,8%.

Будівельні підприємства м.Хмельницького, якими виконано більше половини (58,2%) загальнообласного обсягу будівельних робіт, скоротили будівництво на 48,7%, в основному, через зменшення обсягів з будівництва житла.

У розвиток економіки області за 2009 рік підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування спрямовано 4080,5 млн. грн. капітальних інвестицій. Найвагомішу частку з них (99,6% загального обсягу) складають інвестиції у матеріальні активи, 85,1% – в основний капітал (у капітальне будівництво, придбання машин, обладнання), 6,5% - у поліпшення об’єктів (капітальний ремонт, модифікацію, модернізацію).
Освоєно 3471,4 млн. грн. інвестицій в основний капітал, що на 35,1% менше ніж за попередній рік.

Найбільшу частку інвестицій в основний капітал (42,8%) освоєно за рахунок залучених і запозичених коштів (кредитів банків та інших позик, коштів іноземних інвесторів і інвестиційних фондів). Частка власних коштів підприємств та організацій у структурі джерел фінансування інвестицій в основний капітал скоротилася на 22,0 відсоткових пункта і становить 35,5 відсотка. За рахунок коштів, виділених державним та місцевими бюджетами, освоєно 4,6% капіталовкладень (у 2008 році – 6,8%). Частка коштів населення, витрачених на будівництво власного житла, становила 14,1% (у 2008 році – 11,9%).


  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка