Законом України «Про освіту»,Національною Програмою «Діти України»



Скачати 320.13 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір320.13 Kb.
Виховну роботу організовано із урахуванням основних положень Конституції України, «Конвенції про права дитини», Законом України «Про освіту»,Національною Програмою «Діти України», Національною доктриною розвитку освіти, Концепціями громадянського, естетичного, екологічного, превентивного виховання, формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, Комплексною програмою профілактики злочинності, Програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітнях навчальних закладів України», шкільних програм «Превентивного виховання», «Громадянського виховання», «Військово-патріотичного виховання», «Екологічного виховання», «Попередження насильства у сім’ї», «Розвитку фізичної культури та спорту», програми «Громадсько-активна школа» та інших нормативно-правових документів, що регламентують нормативно-правове забезпечення виховного процесу.

Основними завданнями виховної роботи школи на сучасному етапі є:



 • планування виховної роботи з урахуванням програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»;

 • організація навчально-виховного процесу на виконання програми «Громадсько-активна школа»;

 • забезпечення переходу від реалізації окремих напрямків виховної роботи до проектування і моделювання виховної системи, яка спрямована на розвиток конкурентноздатної, соціально-мобільної компетентної особистості;

 • використання інноваційних технологій, форм і методів виховної роботи щодо ціннісних ставленнях особистості визначених програмою;

 • удосконалення методичної роботи з класними керівниками на підвищення професійної майстерності та науково-теоретичного підгрунття проблем виховання з учнівською молоддю.

Для вирішення поставлених завдань виховна робота в школі здійснюється за напрямками, які зазначені програмою «Основні оірєнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», проте пріорітетними напрямками у роботі школи є:

- ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

- ціннісне ставлення особистості до сім’ї, родини, людей;

- ціннісне ставлення особистості до себе.

Виховна система школи охоплює весь педагогічний процес, об'єднуючи навчання, позакласну діяльність дітей, різноманітну діяльність і спілкування за межами школи. Головний зміст виховного процесу - розвиток учня, його творчої індивідуальності. Тому у школі склалася система виховної роботи, в якій враховано загальні цілі та завдання виховної роботи, вплив макро- і мікросередовища, складова організації виховного процесу.

Проектуючи виховну систему спочатку адміністрація школи, практичний психолог, класні керівники проводять психолого педагогічну діагностику пізнавальних процесів, інтересів, нахилів, здібностей емоційно-вольової сфери, інтелектуального розвитку, індивідуальних особливостей, дослідження структури класних колективів, їхньої соціальної активності, ціннісних орієнтацій за програмою «Соціальний розвиток школяра в класному колективі». Результати комплексної діагностики дають змогу простежити динаміку змін індивідуальних особливостей кожного учня школи.

Мета і завдання колективу обумовлені виховною проблемною темою школи «Формування життєвих компетентностей на всіх етапах розвитку особистості шляхом впровадження ІКТ» розробленої відповідно до проекту «Освіта для життя «Компетентність - запорука життєвого успіху». Вся діяльність педагогів спрямована на вивчення та впровадження теоретичних засад компетентнісної освіти, на використання різноманітних прийомів, методів навчальної та виховної діяльності на всіх ступенях навчання і виховання, які сприяють формуванню життєвої компетентності учнів, на впровадження моделі випускника, орієнтованої на розвиток ключових життєвих компетентностей.

Забезпечення мети та завдань щодо організації та проведення виховної роботи відстежуються насамперед за вмінням здійснювати планування. При складанні плану виховної роботи враховуються мета й завдання виховання, визначаються державні та нормативні документи, якими керується школа, рівень розвитку і вихованості учнів, можливості виховного середовища, досвід і кваліфікація педагогів, аналіз роботи за попередній навчальний рік, пропозиції дітей, вчителів, календар знаменних і пам’ятних дат. Зміст плану спрямовується на таку діяльність школярів, як пізнавальна, трудова, суспільно корисна, фізкультурно-оздоровча та інші.

Планування виховної роботи здійснюється на основі досліджень запитів учнів з різних напрямків виховної роботи: естетичного, краєзнавчого, патріотичного, екологічного.

Результати опитування обробляються, узагальнюються. Склалася система традиційних для школи заходів, які користуються найбільшою популярністю серед учнів: свято до Дня працівників освіти, вечори відпочинку для учнів старших класів, новорічні свята, огляд дитячої творчості, вибори президента школи, спортивні змагання, святкування 8 Березня, Парад талантів, посвята в першокласники, свято Осені та інші. Щопонеділка проводяться тематичні лінійки, на яких є присутніми всі учні школи. Під час цих лінійок розглядається багато важливих питань, в тому числі діти знайомляться із змістом законів, національних програм, що існують для захисту дітей. Це дає можливість учням відчувати себе морально, соціально та юридично дієздатною та захищеною людиною.

Координація виховних заходів, їх доцільність, достатність, чіткий розумовий ритм допомогли створити у школі такі психолого-педагогічні умови, які сприяють всебічному розвитку особистості дитини.

Взаємодія з учнями здійснюється на основі компетентнісного підходу, що сприяє глибокому вивченню індивідуальних особливостей і якостей дитини. Узагальнена інформація про дітей зводиться в соціальні паспорти класів та листки рівня вихованості учнів. Діагностика рівня вихованості учнів проводиться щороку. У порівнянні з минулими роками рівень вихованості учнів покращився.



Зведена карта рівня вихованості учнів 1-11 класів





Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

У нашій школі активізована робота з питань виховання громадської свідомості учнів, шкільного самоврядування, формування патріотизму, громадянських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України, національної ідеї, виховання економічної, естетичної, правової культури учнів, яка органічно вписується у зміст і методику навчальної і позаурочної роботи, в організацію життєді­яльності школярів.

Класні керівники значну увагу при­діляють формуванню національної свідомості учнів, усвідомленню ними належності до рідної землі, на­роду. Так, у класних колективах кожного року проводяться го­дини спілкування, присвячені Дню партизанської слави «В па­м'яті народній назавжди» та «Ми свято шануємо па­м'ять про тих, хто наше життя і юність зберіг», ви­зволенню України в роки Великої Вітчизняної війни: «Пам'ять не згасне в віках» та «Хто не знає свого ми­нулого, той не вартий і майбутнього», Дню рідної мови, заходи присвячені пам’ятним датам українських діячів: 120-річчю з дня народження П.Тичини, 140-річчю з дня народження Лесі Українки, 140-річчю В.Стефаника та інші. Традиційними стали уроки духовності: «Не одяг прикрашає людину, а добрі справи» та «Раз добром нагріте серце вік не прохолоне», які сприяють утвердженню гуманістич­ної моралі, формуванню в учнів таких цінностей, як доброта, справедливість, щирість, принциповість, взаємоповага.

Одним із аспектів громадянського виховання є проведення екскурсій рідним містом, так учні неодноразово побували у місті Запоріжжя, у Новомиколаївському заповіднику, відвідали місто Донецьк, місто Львів, Карпати, заповідник «Кам’яні могили». Школа тісно співпрацює з районним краєзнавчим музеєм. Діти відвідують виставки, знайомляться з експозиціями, працівники музею проводять зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни, людьми, що зробили значний внесок у розбудову нашого краю, працівниками сільського господарства, письменниками Гуляйпільщини.

Класні керівники, працюючи над проблемою, докладають зусиль для вирішення по­ставлених завдань і досягли в цьому деяких успіхів: більшість учнів виконують Правила для учнів, свої доручення. Але, як показали співбесіди з дітьми, не всі ще добросовісно ставляться до своїх обов'язків і доручень, хоч дають собі правильну самооцінку, правильно визначають свій рівень вихованості. Тому у 2012 році започатковано конкурс «Кращий клас року», де створена рейтингова система оцінки активності діяльності класів.

Військово – патріотичне виховання у закладі здійснюється за такими напрямками:

- формування і розвиток в учнів загальнолюдських цінностей, орієнтації, національної гідності, культури міжнаціональних відносин, морально – психологічних якостей громадянина – патріота;

- вивчення героїчної історії українського народу, духовної спадщини, національних традицій, символів, звичаїв;

- вивчення і роз’яснення ідейно – теоретичних засад державної незалежності та суверенітету, ролі і місця Збройних Сил України, значення військової служби та військового обов’язку в забезпеченні територіальної цілісності держави;

- вивчення історії Збройних Сил України, історичних та духовних джерел, пропаганда подвигів і заслуг військовослужбовців у воєнний та мирний час;

- пропаганда життя і діяльності видатних військових і громадських діячів, борців національного руху;

- співробітництво з державними органами влади, громадськими організаціями, засобами масової інформації з питань військово – патріотичного виховання, військово – фахової орієнтації молоді та підготовка її до служби в лавах Збройних Сил України;

- розвиток шефської роботи, надання допомоги ветеранам війни та вдовам.

Вся робота з військово – патріотичного виховання спрямована на формування в молоді позитивної мотивації до виконання патріотичного обов’язку - захисту України. З метою забезпечення високої ефективності та якості військово – патріотичної роботи, посилення її впливу на молодь у школі проводяться такі заходи:

- проведення зустрічей, уроків мужності з учасниками Великої Вітчизняної війни, із в’язнями концтаборів та учасниками тилу;

- проведення мітингів біля меморіалів «Слави» до Дня визволення міста та Дня Перемоги;

- випуск газет та плакатів військово –патріотичної спрямованості;

- проведення читацьких конференцій, перегляд та обговорення кінофільмів на військову тематику;

-виставка літератури в бібліотеці школи на військову тематику;

- відвідування заходів віськово – патріотичної направленості: проводи до армії, екскурсії по місцях бойової слави, екскурсії до військомату;

- участь у районній спартакіаді допризовної молоді.

Для КЗ «Гуляйпільська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» використання проектних технологій у навчально-виховному процесі – один із шляхів підвищення його ефективності та розвитку творчої активності школярів. Він сприяє формуванню компетентностей громадянина-патріота, активної позиції та мотиваційної готовності до участі в демократичних перетвореннях, нагромадженню досвіду участі в різних формах громадянського, соціально-політичного, культурного та економічного життя суспільства через реалізацію проектів «Сім зернин Гуляйпільщини» (керівник Білай О.В.), «Голодомор 1932-1933 років на території рідного краю» (керівник Л.І.Каретник), «Я пам’ятаю, я пишаюсь, я горджусь» (керівник Л.О.Вербицька), «Ми маленькі українці» (керівник Жила В.Г.), «Антропогенне забруднення міста Гуляйполе» (керівник Добрознай І.С.)

З метою поглиблення знань учнів про героїчне минуле нашого народу, виховання поваги до ветеранів Великої Вітчизняної війни, у школі організовано волонтерські загони «Пам’ять», які працюють у напрямках: «Молодь, діти – пенсіонерам», «Діти – дітям», «Місток пам´яті». Волонтери виявляють милосердя до хворих і людей похилого віку, допомагають їм під час осінньо-польових робіт, здійснюють заходи до Дня людей похилого віку, Дня інвалідів, захисту дітей. Учнівське самоврядування нашої школи активно працює над створенням і реалізацією довготривалого соціального проекту «Я волонтер».

На виконання наказу управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації від 02.03.2009 року № 145 „Про відзначення 65-ї річниці пам’ятних дат Великої Вітчизняної війни”, розпорядження голови районної державної адміністрації від 29.01.2009року №23 „Про підготовку та відзначення 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні”, наказу відділу освіти Гуляйпільської районної державної адміністрації від 25.01.2010 року №16 „Про додаткові заходи щодо відзначення 65-річчя пам’ятних дат Великої Вітчизняної війни”, з метою належної підготовки та відзначення у 2010 році 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, вшануванню ветеранів, збереженню пам’яті про захисників Вітчизни у школі було заплановано та проведено комплекс заходів щодо відзначення 65-ї річниці Перемоги Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.

У 2009-2010 навчальному році педагогічний та учнівський колективи прийняли участь у районному етапі Всеукраїнської історико-краєзнавчій експедиції учнівської молоді «Шляхами подвигу та слави». За підсумками експедиції колектив посів ІІІ місце.

Питання ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави постійно знаходиться у адміністрації на контролі. Систематично видаються відповідні накази.



Ціннісне ставлення особистості до мистецтва

Даний аспект виховної роботи приділяє увагу розвитку творчих та інтелектуальних здібностей учнів.

У школі впроваджено курс «Художня культура» та вивчається зарубіжна художня культура. Для органічного поєднання вітчизняних і загальнолюдських цінностей робиться акцент на тому, що об’єднує різні культури, адже через ціннісний вплив мистецтва ефективніше відбувається і національно-патріотичне виховання. Змістове наповнення тем передбачає формування в учнів ціннісно-смислових, загальнокультурних, навчально-пізнавальних та інформаційних компетентностей, що досягається вивченням шедеврів мистецтва різних епох і народів, та комунікативних, творчо-діяльнісних і самоосвітніх компетентностей, що передбачає оволодіння досвідом самостійної творчої діяльності, сприймання цієї діяльності як невід’ємної частки свого життя.

Щороку до школи запрошуємо учнів із музичної школи для проведення цікавих виступів вихованців та керівників.

Шкільний хор «Перлина», керівник Тимошенко В.Д., прийняли участь у першому обласному фестивалі дитячого хорового мистецтва «Співочий степ - 2011», відзначений дипломом.

Питання ціннісного ставлення особистості до мистецтва постійно знаходиться у адміністрації на контролі. Систематично видаються відповідні накази по школі.



Ціннісне ставлення особистості до сім’ї, родини, людей

Мета родинно-сімейного та морального виховання – збереження та примноження сімейних традицій, забезпечення єдності поколінь. Тому в школі проводяться такі заходи: єдиний урок гендерної рівності; відзначення Дня матері; зустрічі учнів з батьками «У сімейному колі»; класні години «Шануй батька і матір свою»; день відкритих дверей для батьків; тиждень, присвячений Міжнародному дню толерантності. Волонтерами школи організовані акції «Допоможи ближньому» - збір речей та іграшок, «Допомога птахам взимку» - розвішування годівниць на території школи.

У школі створено клас - родина учнів 3 класу, вчитель початкових класів Жила В.Г., який допомагає створити родинну атмосферу, набути учнями в процесі шкільної освіти життєвого досвіду. Вчитель активно проводить конкурси на краще родовідне дерево «Роде мій» та альбомів «Моя родина», калейдоскоп зимових родинних свят, вшанування дідусів та бабусь, проведення вечорів-розваг, родинних свят, уроки доброти та наполегливості.

Питання ціннісного ставлення особистості до сім’ї, родини, людей постійно знаходиться у адміністрації на контролі. Систематично видаються відповідні накази по школі.



Ціннісне ставлення особистості до природи

Формування екологічної культури – невід’ємна частина навчально-виховного процесу. І ця робота є систематичною протягом багатьох років. Результативністю роботи є масова участь у природоохоронних акціях «Майбутнє лісу в твої руках», «Посади дерево», «Затишок», «Листя», трудових екодесантах ( створення шкільного парку та клумб, прибирання території біля меморіалів Слави).

Традиційними стали свята «День Землі», «День довкілля», «Свято врожаю»..

Проводяться екологічні години: «Заповідники України», «Оздоровчі системи в житті людини», «Вплив навколишнього середовища на організм людини», «Рослини в нашому житті».

Учні та педагоги школи приймають участь у екологічних конкурсах. Так, роботу «Парки легені міст та сіл», керівник Сіріньок С.В., було відзначено на обласному рівні, науковий реферат «Небезпечні рослини і здоров’я людини», керівник Добрознай І.С., відзначено на районному рівні., «Пташиний календар», керівник Вербицька Л.О., відзначено на обласному рівні.) Екологічний проект «Зелена зона м. Гуляйполе та району» - Кузьміна Д. 11 кл. – І місце на обласному етапі (керівник Добрознай І.С.)

Ключовою справою став екологічний місячник «Довкілля», так щороку на території нашої школи висаджуються нові саджанці рослин. Всього було посаджено 169 дерев та різні види багаторічних квітів.




Навчальний рік

Висаджено дерев

Висаджено кущів

2009-2010 н.р.

36

12

2010-2011 н.р.

14

10

2011-2012 н.р.

22

23

На території школи було закладено «Алею Слави», присвячену 65-річчю Великої Перемоги. Випускники 2008-2009 н.р. започаткували традицію щороку насаджувати біля школи троянди, тому наступні випуски підтримали їх і власноруч прийняли участь в оформлені «Алеї випускників». На сьогодні територію школи прикрашає близько 50 кущів троянд.

З метою виховання ціннісного ставлення до біорізноманіття, проведення широкої просвітницької роботи і практичних дій з охорони збереження орнітофауни з 2009 року у колектив школи активно приймає участь у Всеукраїнській акції «Годівничка». Під час акції проходять конкурси годівничок, екологічні свята, виставки малюнків та поробок. Учні школи прийняли участь в акції «Зимовий облік птахів» під керівництвом вчителя екології Добрознай І.С. Діти пильнували птахів, проводили за ними спостереження, навчалися визначати види птахів, і про свої враження вони написали твори, нариси, вірші. Акція «Годівничка» є щорічною і школярі активно приймають участь.

    Проведена шкільна екологічна акція показала, що в школі приділяється належна увага проблемам сучасної екології. Вивчається природа рідного краю, під впливом знань про навколишнє середовище формується світогляд учнів, виховується дбайливе ставлення до довкілля.

Питання ціннісного ставлення особистості до природи постійно знаходиться у адміністрації на контролі. Систематично видаються відповідні накази по школі.

Ціннісне ставлення особистості до праці

    Велика увага класними керівниками, адміністрацією школи приділяється профорієнтаційній роботі з учнями: проводяться анкетування випускників, відбуваються зустрічі учнів з представниками вищих навчальних закладів, технікумів, районного центру зайнятості, запрошувались представники різних професій для допомоги учням визначитись з майбутньою професією.            Психологом школи вивчаються творчі здібності та професійні нахили учнів, ціннісні орієнтації молоді, визначається рівень соціальної адаптації випускників. Дані соціологічних досліджень допомагають учням з’ясувати можливі проблемні зони і труднощі в подальшому навчанні, переважаючі інтереси учнів, відношення до себе і до людей, плани на майбутнє.

Щороку у лютому місяці у школі проводиться місячник профорієнтації, з метою ознайомлення дітей у процесі навчальної, позакласної роботи з найпоширенішими професіями, формування ціннісних орієнтацій, мотивації самопізнання.

Щороку у навчальному закладі проходить місячник профорієнтаційної роботи, який включає конкурс бізнез-планів, захисти проектів, екскурсію до районного центру зайнятості та інші.

Питання профорієнтаційної роботи перебуває на постійному контролі, видаються відповідні накази по школі.

Ціннісне ставлення особистості до себе

       Педагогічний колектив школи проводить певну роботу спрямовану на виконання комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю. Головним напрямком з цього питання була індивідуальна робота з дітьми, схильними до пропусків занять, правопорушень. Питання профілактики правопорушень, злочинності та дані про роботу з неблагополучними сім’ями, дітьми девіантної поведінки розглядались на нарадах при директорі, на засіданнях методичного об’єднання класних керівників та Ради профілактики правопорушень. 

      Шкільний психолог постійно проводить соціальне дослідження серед учнів школи щодо виявлення причин правопорушень, консультації з батьками, вчителями та дітьми  з питань профілактики вживання негативних речовин. Класні керівники, адміністрація школи здійснюють контроль за відвідуванням та поведінкою учнів. Адміністрацією школи розроблено алгоритм дій та контролю за відвідуванням занять учнями школи. Відвідування учнів перебуває на контролі у адміністрації школи, систематично видаються відповідні накази по школі.

У рамках профілактичної роботи з попередження всіх видів дитячого травматизму у школі проводяться відповідні заходи. З метою активізації роботи щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму, привернення уваги громадськості до проблем гарантування безпеки неповнолітніх у школі систематично проводяться єдині уроки безпеки дорожнього руху, місячник «Увага! Діти на дорозі!», тиждень безпека життєдіяльності, конкурси та вікторини на краще знання правил пожежної безпеки, дорожнього руху, конкурси малюнків. Учні школи приймають участь у районних, зональних, обласних конкурсах. Так у 2008-2009 н.р. команда ДЮПР зайняла І місце у районному етапі, І місце у зональному обласному етапі, ІV місце у фінальному обласному етапі; у 2009-2010 н.р. команда ЮІР зайняла І місце в районному етапі, ІІІ місце у зональному обласному етапі, команда ДЮПР зайняла І місце у районному етапі та І місце – зональному обласному етапі, ІІІ місце у фінальному обласному етапі; у 2010-2011 н.р. команда ЮІР зайняла І місце у районному етапі, ІІ місце у зональному етапі, команда ДЮПР зайняла І місце у районному етапі, ІІІ місце у зональному обласному етапі, 2011-2012 н.р. команда ЮІР зайняла І місце у районному етапі, ІІ місце у зональному етапі, команда ДЮПР зайняла І місце у районному етапі та ІІ місце у зональному етапі.

Основні напрямки роботи охоплюють увесь виховний процес. Тому у 2011-2012 навчальному році було проведено моніторинг організаційної діяльності по всім напрямкам (ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави, до себе,  до сім’ї, родини, людей, до природи). Порівнювалось ціннісне ставлення до різних критеріїв у учнів молодшої, середньої та старшої школи. У учнів молодших класів переважає ціннісне ставлення до родини та до мистецтва, учнів середніх класів – до себе та до природи, учнів старших класів – до суспільства і держави .
Ціннісне ставлення учнів молодшої, середньої та старшої школи

          

Організація виховної роботи в школі супроводжується психологічним супроводом. Так в плані роботи практичного психолога передбачено: організаційно-методична робота, діагностична, корекційна, профілактична, просвітницька, консультаційна.



Партнерство сім’ї та школи

в ім’я дитини.

Ефективний розвиток шкільної виховної системи можливий за умови забезпечення добровільного партнерства й корисної співпраці того, хто вчиться, його родини як рівноправних суб’єктів навчально-виховного процесу.

Становлення такої співпраці передбачає виявлення й активізацію виховних можливостей сім'ї, підвищення педагогічної культури батьків та організацію спільної діяльності сім’ї та учнів. У школі склалася відповідна система роботи з батьками

Основними завданнями роботи з батьками є:

- налагодження тісного зв’язку школи з батьками;

- активізація роботи батьківського сектора щодо роз’яснення законодавства України з питань освіти;

- аналіз стану навчальних досягнень учнів і виявлення причини байдужого ставлення батьків до навчання і виховання власних дітей;

- пропагування педагогічни знань, що зумовлюють підвищення педагогічної грамотності батьків;

- допомага батькам в оволодінні системою умінь, необхідних для організації діяльності дитини вдома;

- впровадження форм роботи з сім’єю, що сприяє гуманізації взаємовідносин “педагоги - батьки”. Батьки і вчителі повинні стати партнерами, активними співучасниками творчого процесу виховання учнів.

В школі створено шкільний батьківський комітет, згідно затвердженого Положення. Свої повноваження комітет реалізує через контроль за станом харчування, навчанням і поведінкою учнів, станом виховного процесу; разом з адміністрацією навчального закладу контролює виконання статуту, бере участь у рейдах з обстеження житлово-побутових умов проживання учнів із малозабезпечених і проблемних сімей, розглядають питання щодо морального й матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, подає на розгляд педради пропозиції щодо поліпшення позакласної й позаурочної роботи з учнями. Члени батьківського комітету разом з педагогами школи приймали участь у чергуванні на території міста , що дало змогу більше контролювати поведінку наших учнів в громадських місцях.

Для батьків проблемних учнів заплановані відповідні заняття, розроблені пам’ятки батькам щодо подолання дитячих проблем, зняття напруженості у взаєминах, випускаються тематичні буклети. Проводяться індивідуальні та групові консультації психолога школи.

Вже четвертий рік працює школа для батьків «Сімейне виховання та майбутнє школяра»., де розглядаються актуальні теми сьогодення: «Рівноправ’я в родині – чи воно існує?», «Покарання – небажаний елемент виховання», «Здоров’я наших дітей». У 2012-2013 навчальному році для батьків організовано лекторій «Усвідомлене батьківство» для батьків 6-11 класів та «Педагогічний мінімум» для батьків 1-5 класів.

Співпраця з батьками – одне з головних завдань класного керівника. Вони постійно надають допомогу батькам у сімейному вихованні через педагогічний всеобуч, індивідуальну роботу, пропаганду досвіду сімейного виховання, залучення батьків до організації виховної роботи.

Під час планування роботи з батьками вчителі широко використовують індивідуальні консультації з метою вирішення проблемної ситуації у сімейному вихованні: «Батьки – головні вихователі», «Як формується особистість учня», «Любов до дітей як засіб виховання», «Громадянин формується з дитинства», «Всі діти здібні». Використовують інноваційні форми роботи: заняття – тренінги «Шляхи вирішення конфліктів» (класний керівник Шамрай С.О.), вечори запитань і відповідей (класний керівник Дармороз Н.С.), психолого-педагогічні практикуми, творчі портрети сім’ї, брифінги, мікродослідження (вчитель початкових класів Білай О.В.), захисти проектів «Моя сім’я» (вчитель початкових класів Жила В.Г.), контрольна для дорослих «Як уникнути стресу»(вчитель початкових класів Бондарук В.Д.), батьківський ринг (класний керівник забава Н.С.), дні відкритих дверей, аукціони родинної педагогіки, виставки сімейних реліквій.

Одним із важливих етапів співпраці є підвищення юридичної освіти і педагогічної культури батьків. Обов’язково на заняття запрошується практичний психолог, лікарі ЦРЛ, представники кримінальної міліції, ЦССДЛ, представників правоохоронних органів. Саме вони дають батькам кваліфіковані консультації, настанови з питань виховання їхніх дітей.

Ефективною формою педагогічного керівництва родинно-шкільним вихованням є обладнання тематичних куточків для батьків. У них розміщенні пам'ятки для батьків "Умови успішного виховання дітей в сім'ї", "Батьківський авторитет", "Ти і твої товариші", "Правила поведінки у громадських місцях", "Трудове виховання дітей у сім'ї" , тексти педагогічних задач, етичний словник. До зборів також готуються виставки дитячих виробів, малюнків, "Сімейна скринька" (з досвіду виховання у сім'ї), родинні альбоми, тематичні газети "Тато, мама і я - дружна, бережлива сім'я", "Говорять професії батьків", "Як ми відпочиваємо" та ін

Щорічно проводиться місячник родинно-побутової культури «Тепло сімейного вогнища», тиждень сім’ї «Я і моя родина».

Одним із важливих етапів співпраці є підвищення юридичної освіти і педагогічної культури батьків.( у школі практикуються як колективні форми, так і індивідуальні). Обов’язково на заняття запрошуємо практичного психоголо, лікарів ЦРЛ, представників кримінальної міліції, ЦССДМ, представників правоохоронних органів. Саме вони дають батькам кваліфіковані консультації, настанови з питань виховання їхніх дітей.

Розвиток учнівського самоврядування

Формування ініціативної, здатної приймати свідомі рішення особистості неможливе без широкого залучення учнів до управління шкільними справами через участь в органах учнівського самоврядування.

Модель учнівського самоврядування нашої школи має цілеспрямовану, конкретну, систематичну, організовану і прогнозовану за наслідками діяльність.

У листопаді 2001 року створено єдину дитячу організацію “Дивограй”. Діяльність організації здійснюється за допомогою двоступеневої системи учнівського самоврядування (“Країна Сонячних Зайчиків ” для учнів 1-4 класів, ППР для 5-11 класів). Така система самоврядування сприяє розв’язанню різноманітних виховних завдань творчого, інтелектуального, духовного, фізично-естетичного та у цілому гармонійного розвитку і формуванню позитивних рис характеру особистості.

Спираючись на досвід роботи попередніх організацій, які діяли в школі, дитяча організація “Дивограй” визначило як основні напрями своєї роботи ті питання шкільного життя, що найбільше цікавлять учнів і в яких у школі є певні успіхи, надбання.

Провідними ідеями роботи дитячої організації є:

- виховання соціально зрілої, творчої, ініціативної особистості через участь її в діяльності дитячої організації, що існує на принципі самоврядування;

- підготовка особистості до майбутнього виконання обов’язків щодо участі в керівництві державними,суспільними справами, здобуття знань, умінь, навичок самоврядування, саморозвитку, самовдосконалення.

Програмні документи дитячого об’єднання: Статут дитячої організації ”Дивограй” (прийнятий 30.11.2001 р. на учнівських зборах 1-11 класів), Конституція ППР, Закон “Про символіку ППР” (прийняті учнівською конференцією 30.11.2001 року), Положення «Країни Сонячних Зайчиків» (прийнятий на учнівських зборах 1-4 класів). Девіз роботи органів учнівського самоврядування: «Пропонуй! Плануй! Організовуй! Виконуй!».

Робота самоврядування налагоджена таким чином, що кожен учень має доручення (постійні, тимчасові). Найвищими органами учнівського самоврядування є: Велика Сонячна Рада, до складу якої входять 8 учнів початкової ланки та шкільний парламент, що включає в себе 23 учнів 5-11 класів. Керують діяльністю Король і радники Великої Сонячної Ради, президент і голови комітетів.

Діяльність учнівського самоврядування відзначається чіткістю і конкретністю планування, координацією різних його категорій, результативністю. Чимало цікавих і корисних справ проходить у школі на повному самоврядуванні учнів.

З метою ознайомлення з кращим досвідом своєї роботи учні виступають на районних і обласних туристичних зльотах-змаганнях, конкурсах ЮІР та ДЮР, у КВК, приймають участь в олімпіадах, МАН, Всеукраїнських та міжнародних акціях, “Листок за листок”, «Від сердця до сердця», «Макулатурінг». Цікавою є робота з обдарованими учнями – поетами, художниками, юними майстрами декоративно-прикладного мистецтва. Школярі неодноразово ставали призерами цих та інших змагань.

Комітети ППР приймають активну участь у профілактиці правопорушень шкідливих звичок. Комітет юстиції та внутрішніх справ проводять рейди “Про що розповів учнівський портфель”, “Твій зовнішній вигляд”, “Учнівський щоденник”, “Урок”, “Бій курінню”, контролюють санітарний стан класних кімнат.

За допомогою учнівського самоврядування проведено різноманітні акції на добровільній основі, а саме: “Пам’ять”, “Шефська допомога людям похилого віку”, “Книга школі”, “Від серця до серця” зібрано і передано у 2009-2010 н.р.- 730 грн., 2010-2011 н.р.- 712 грн. до Благодійного фонду, 2011-2012 н.р. – 680 грн, надана допомога учневі школи Чорнораю Юрію.

Згідно Конституції ППР проводиться звітно-виборча конференція. З 2010 року щорічним тижнем став тиждень учнівського самоврядування, який проводиться згідно окремого плану і з використанням різним форм роботи.

З 2011-2012 навчального року для лідерів школи працює «Школа лідерів» за окремим планом.




Робота з обдарованими учнями

В школі працює наукове товариство “Пошук”, яке об’єднує учнів школи здатних до наукового пошуку, зацікавлених у підвищенні свого інтелектуального та культурного рівня, що бажають поглибити свої знання як з окремих предметів, так і в галузі сучасних наукових знань. НТУ “Пошук” об’єднує 7 науково-дослідницьких секцій, 1 екологічний клуб “Клен”, 2 інтелектуальних та 1 літературне об’єднання. Робота цих колективів та студій сприяє розвитку естетичних нахилів учнів, психічного здоров’я дітей.

Учні школи приймають активну участь у Всеукраїнських, обласних, районних конкурсах.

Згідно положення шкільної програми “Обдаровані діти” визначені шкільні номінації «Обдарованість року»:“Учень року” ,“Дослідник року”, «Талант року», “Відкриття року”, “Інтелект року”, “Лідер року” ,“Спортсмен року”, «Артист року», “Випускник року”.

Переможці нагороджуються грошовими преміями на святі останнього шкільного дзвінка. Творчі досягнення наших учнів підсумовуються на традиційному шкільному святі «Параді талантів».


Шкільна бібліотека

у виховній системі школи

Без тісної співпраці вчителя і бібліотеки в реалізації основних завдань виховної системи не обійтись.

Поруч із обов’язковими функціями бібліотека проводить цікаву просвітницьку роботу: літературні, мистецькі вечори, зустрічі із цікавими людьми, презентації книг, акції, рейди.

Бібліотека в школі є інформаційним центром у забезпеченні навчально-виховного процесу. В шкільній бібліотеці приділяється велика увага виробленню навичок користування бібліографічною інформацією, вихованню культури роботи з книгою. Цьому сприяють бібліотечно-бібліографічні уроки.

Оперативному забезпеченню вчителів бібліографічною інформацією з проблем виховання сприяє випуск інформаційних реалізів, а саме:


 • Бібліотека і виховна система школи;

 • Бібліотека, книга, сім’я;

 • Бібліотека, книга, дозвілля;

 • Сучасні виховні технології;

 • Пошук ефективних шляхів виховання.

На засіданнях педагогічної ради, творчих груп класних керівників регулярно відбувається ознайомлення вчителів з інформаційними бібліографічними списками науково-педагогічної літератури. Відбуваються презентації науково-методичних посібників для вчителів. Це значно заощаджує час педагогів на пошуки потрібної книжки та допомагають стежити за розвитком педагогічної думки.
Забезпечення змістовного дозвілля та

зайнятість учнів у позаурочний час

У школі працює центр творчого розвитку учнів. У 2009-2010н.р. працювало–10 гуртків (задіяно174 учнів – 70% ), у 2010-2011 н.р. - 13 гуртків (задіяно 189 учнів – 87%), у 2011-2012 н.р. –18 гуртків (задіяно 192 учні – 98 %), у 2012-2013 н.р.- 18 гуртків (задіяно 205 учнів – 98%).



Плани роботи всіх гуртків погоджені та затверджені. Усі керівники гуртків ведуть документацію відповідно до вимог. Планування здійснюється згідно вікових особливостей учнів.

Результати своєї діяльності гуртківці представляють під час предметних декад та тижнів, беруть участь у культурно-масових та суспільно-корисних заходах, які проходять в школі.

У позаурочний час вчителі проводять позакласну роботу зі свого предмету, так проводяться предметні тижні, шкільні та районні олімпіади, Всеукраїнські конкурси, участь учнів у районних, обласних конкурсах, МАН, додаткові консультації та заняття.

Змістовне дозвілля учнів організовується і в канікулярний період. Щорічно учні школи здійснюють екскурсії до місцевого краєзнавчого музею, подорожують містами рідного краю, так учні побували у місті Донецьку, керівник Шамрай С.О., у Новомиколаївському заповіднику, керівник Білай О.В., місті Запоріжжя, керівник Шершень Т.В., у заповіднику «Кам’яні Могили», керівник Коростильов В.В., до міста Львова та до Карпат, керівник Тимошеннко В.Д.

Стан гурткової роботи перебуває на контролі у адміністрації школи. Видаються відповідні накази.


Система профілактичної роботи щодо попередження правопорушень, шкідливих звичок серед учнів.

З метою підвищення рівня правової освіти та виховання учнівської молоді, стійкого негативного відношення школярів до алкоголю, наркотиків, тютюнопаління, ранньої профілактики шкідливих звичок та правопорушень серед неповнолітніх, повноцінного розвитку дітей і молоді, охорони та зміцнення їхнього здоров’я у навчальному закладі постійно проводяться виховні профілактичні заходи щодо належного виховання молодого покоління, тому створено певну систему правової освіти та виховання.

На достатньому рівні функціонує Рада з профілактики правопорушень та бездоглядності дітей, яка надає соціальну Для покращення результативності роботи навчальним закладом проводяться спільні заходи з представниками міліції, службою у справах дітей, працівниками районного центру юстиції та планові тематичні заходи, рейди в сім’ї.

Щодня здійснюється контроль за станом відвідування учнями школи. Відсутність учнів фіксується у спеціальному журналі, щоденний аналіз стану відвідування робить адміністрація школи. За останні роки не було випадків невідвідування учнями навчального закладу, які призвели б до припинення навчання у школі. Стан відвідування учнями школи постійно знаходиться на контролі у адміністарції школи. Систематично видаються накази по школі.

З метою обліку дітей, схильних до правопорушень, сформовано відповідний банк даних, який щорічно оновлюється. За дітьми, схильними до правопорушень, закріплені вчителі-наставники – класні керівники. Позитивним результатом профілактичної роботи є те, що за останні три роки перебування учнів на внутрішкільному обліку зменшилась із трьох до одного. Із числа педагогічного колективу, батьківської громадськості, представників учнівського самоврядування в школі створено Раду з профілактики правопорушень та бездоглядності дітей, яку затверджено наказом по школі. Положення розроблено на п’ять років. Нею керує директор школи Науменко В.П. Члени комісії відвідують вдома учнів, котрі не з’являються до школи без поважних причин.

Питання створення системи правового виховання протягом навчального року знаходиться постійно в полі зору адміністрації школи. Планування заходів по правовому вихованню здійснюється на основі програми Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, шкільної програми превентивного виховання школярів та річного плану роботи школи.

З метою покращення профілактичної роботи у школі в листопаді щороку проводиться місячник правовової освіти та виховання, затверджений відповідним. В ході місячника проводяться:

1. Зустріч за «Круглим столом» - «Особливості адміністративної і кримінальної відповідальності неповнолітніх» за участю представників відділу служби у справах неповнолітніх, районного управління юстиції, ЦСССДМ.

2. Індивідуальні бесіди з учнями, схильних до правопорушень.

3.Тренінги за програмою «Рівний - рівному».

4. Урок із курсу «Основи здоров’я» на тему «Основи здорового способу життя» для учнів 8 класу

5.Тренінг з етики «З чого починається досконалість людини».

6. Проект «Життя без паління»

7. Психологічні заняття на тему «Життя без конфліктів».

8. Уроки практичного права

В школі проводиться просвітницька робота щодо здорового способу життя у рамках Програми «Сприяння просвітницькій роботі «Рівний – рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя». Керує Програмою педагог-тренер Шамрай С.О. Наша школа в рамках програми «Рівний – рівному» працює шостий рік. Ця програма акцентує увагу підлітків на усвідомлення цінності здоров'я, розуміння визначальної ролі здорового способу життя та формування індивідуальної поведінки кожної людини.

Учні школи беруть активну участь у проведенні акцій «Наркотикам –НІ!», «Сніду – НІ!», «Вибирай сам: бути здоровим чи курити?», «Здоров’я дітей – здоров’я нації».

Мають місце випадки тютюнопаління учнями школи.  Тому нагальною проблемою є превентивне виховання школярів, яке стає одним із пріоритетних напрямків у виховній роботі педагогічного колективу.



Методичне забезпечення виховного процесу та підвищення професійної компетентності з питань виховання.

На виконання плану роботи школи, плану роботи методичного об'єднання класних керівників, виконання завдань виховної системи у школі організовано роботу методичного обєднання класних керівників .Робота методичного об'єднання класних керівників здійснювалася згідно розглянутого і затвердженого плану роботи МО на даний навчальний рік. Методична проблема, над якою працювало методичне об'єднання класних керівників: формування професійної компетентності класних керівників у сфері виховної діяльності.

Методичне об'єднання класних керівників працює над розв'язанням таких завдань: спрямувати виховну роботу на виконання апробаційного- впроваджувального етапу проекту «Освіта для життя «Компетентність - запорука життєвого успіху»; продовжувати впроваджувати в систему підготовки педагогічних кадрів інтерактивних форм виховання; забезпечувати взаємовідвідування колективних творчих справ, годин спілкування, батьківських зборів з досвідченими класними керівниками; підвищувати рівень педагогічної компетентності класних керівників, пропагувати кращі педагогічні ідеї, інновації; проводити майстер-класи.

Планування методичної роботи здійснюється на діагностичній основі, мета якої — виявлення недоліків у практичній діяльності кожного педагога та в розкритті основних шляхів їх подолання й запобігання їм. Це допомагає виявити рівень теоретичних знань класних керівників, уміння застосовувати їх у різних ситуаціях, здатність аргументувати свою точку зору.

Робота методичного об'єднання класних керівників спрямована на формування умінь вчителів плідно працювати з учнями, враховуючи інтереси й запити самих школярів, індивідуальний підхід у виховній роботі, охоплює питання планування, організації та аналізу ефективності виховного процесу, різноманітних засобів навчання.

Проведення засідань сприяє підвищенню теоретичного рівня педагогічних кадрів, розширенню їхнього світогляду, допомагає отримати необхідні знання для втілення інноваційних особистісно - зорієнтованих виховних технологій, впроваджувати активні форми і види діяльності, сприяє запровадженню інтерактивних методик у виховний процес.

Активну участь класні керівники приймають у районних семінарах та методичних об'єднаннях. Вивчються досвіди роботи класних керівників .

Становлення співпраці з батьками передбачає виявлення й активізацію виховних можливостей сім'ї, підвищення педагогічної культури батьків та організацію спільної діяльності сім'ї та учнів. Саме в такому руслі позитивно працюють Маслієнко А.І., Білай О.В., Тимошенко В.Д., Шамрай С.О., Коростильов В.В., Титова Л.Г., Дармороз Н.С. Найпоширенішими формами роботи з батьками є: родинні посиденьки, конференції з досвіду сімейного виховання, заняття - тренінг «Шляхи вирішення конфліктів», особистісно-рольоі ігри «Моральність у родині», контрольна для дорослих «Як уникнути стресу?», психолого-педпгогічні заняття «Як подолати труднощі у вихованні?», консультації психолога, дні відкритих дверей, відкриті уроки для батьків, батьківські лекторії, материнська школа, дискусійний клуб, школа для батьків «Сімейне виховання та майбутнє шлоляра».

Протягом навчальних років класні керівники активно приймають участь у різноманітних акціях та конкурсах:


 • акція «Годівничка» (Шамрай С.О., Титова Л.Г., Вербицька Л.О., Бондарук В.Д. )

 • Всеукраїнський гуманітарний конкурс «Космічні фантазії» (Білай О.В., Маслієнко А.І.)

 • Всеукраїнський конкурс дитячого малюнку «Безпека дорожнього руху» (Білай О.В., Бондарку В.Д., Маслієнко А.І., Жила В.Г.)

 • Всеукраїнський конкурс дитячої творчотсі "Податки очима дітей" (Білай О.В.)

 • Всеукраїнський конкурс "Найкращий читач" (Забава Н.С.)

 • Всеукраїнський огляд-конкурс дитячої творчості "Рятівник очима дітей" (Забава Н.С., Шамрай С.О.)

З 2010 року діє взаємовідвідування годин спілкувань.

В 2011році практичним психологом Сіріньок C.B. проведено анкетування «Цікаві заходи». Найцікавішими заходами протягом 2011-2012 навчального року учні вважають: свята у класних колективах – 162, години спілкування -34, волонтерські акції – 29, екскурсії-57

активні форми: брейн - ринги, КВК, ерудит - шоу – 31, зустрічі з цікавими людьми – 29, перегляд відеофільмів – 5, дискотеки-19, участь у проектах – 17

Результати анкетування свідчать про те, що учні 2-11 класів вважають ефективними формами роботи проведення свят та екскурсій.

Класні керівники підвищують свою фахову майстерність, мають результативність у роботі з вихованцями, є активними учасниками акцій, проектів учнівського самоврядування. Недостатньою є робота класних керівників щодо друку матеріалів з виховної роботи у фахових виданнях.

Слід зазначити, що в закладі створені всі необхідні умови щодо створення виховних систем в учнівських колективах. Класні керівники школи мають певний досвід та напрацювання з питань виховної роботи. Тому є доцільним створення виховних систем в учнівських колективах 2 класу (Жила В.Г.), 3 класу (Білай О.В.), 6 класу (класний керівник Волинцева Н.В), 8 класу (Забава Н.С.), 9 класу (Шамрай С.О.) Разом з тим необхідно продовжити роботу з учнями щодо попередження негативних проявів та правопорушень в учнівському та молодіжному середовищі. Класні керівники мають досвід роботи з проектних виховних технологій, що дає підстави для подальшої проектної діяльності за напрямками виховання.

Гарні результати виховної роботи з учнівським колективом у класних керівників, як Шамрай С.О.( 9 кл.), Білай О.В. (З кл.), Бондарук В.Д. (4 кл.), Забава Н.С. (8 кл.).

Класні керівники спільно з учнівським та батьківським колективом працюють над створенням класних куточків, в яких залишається частинка історії кожного класного колективу. Естетично оформлені й наповнені інформацією класні куточки 2 класу (Жила В.Г.), 3 класу (Білай О.В.), 9 класу (Шамрай С.О.), 8 класу (Забава Н.С.).

Однією з основних проблем у виховній роботі з учнями є налагодження індивідуального підходу до кожної особистості, розвиток творчого потенціалу дитини та профілактична робота, направлена на правовий аспект у вихованні учнів, схильних до правопорушень. Адже кожна дитина - це особистість. А кожна особистість потребує творчого підходу, великого терпіння і любові з боку вчителя, вихователя. Тільки при такому підході до справи є шанс розкрити і розвинути усі кращі сторони чутливої дитячої душі, творчого потенціалу дитини. Саме в такому руслі активно працюють Бондарук В.Д., Тимошенко В.Д., Маслієнко А.І., Титова Л.Г., Забава Н.С., Шамрай С.О. Класні керівники, плануючи свою роботу, створюють в колективі атмосферу доброзичливості, сприяють фізичному та психологічному розвитку школярів, збагачують внутрішній світ дитини. Для цього використовують такі інтерактивні методи «За - проти», «Коло ідей», тренінги (Шамрай С.О.), «Мікрофон», «Дискусія» (Тимошенко В.Д.), «Рольова гра», захист проектів, презентацій (Титова Л.Г.), «Дебати», «Відкрита думка» (Дармороз Н.С.), «Аукціон добрих справ» (Білай О.В.), КТС (Маслієнко А.І.).

У 2012 році Забава Н.С., класний керівник 9 класу, прийняла участь у районому етапі Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник - 2012», де посіла ІІІ місце. Досвід роботи на тему: «Розвиток особистості дитини, формування її морального потенціалу шляхом впровадження інноваційних технологій» вивчається творчою групою класних керівників.


Система контролю та регулювання виховного процесу

Виховний процес передбачає вивчення рівня вихованості учнів, рівня громадської активності, якість роботи класних керівників, якість загальношкільних заходів, якість профілактичної роботи з дітьми, виконання програм.

У навчальному закладі розроблено перспективний план внутрішкільного контролю за станом виховної роботи на 5 років.

Усі матеріали внутрішкільного контролю узагальнені в довідках і наказах по школі і доводяться до відома педагогічного колективу на нарадах при директору, на засіданні методичного об’єднання класних керівників, на методичних оперативках.



Відповідно до вимог у навчальному закладі на педагогічну раду готується (1 раз на рік) тематичне питання з проблем виховання. На засіданнях заступником директора з виховної роботи вивчався та аналізувався стан реалізації цих питань педагогічним колективом з метою прийняття реального управлінського рішення.

Заступником директора школи з виховної роботи ведеться книга внутрішкільного контролю, де є записи відвіданих годин спілкування, позакласних заходів, уроків, гурткових занять, батьківських зборів, висновки про методичний рівень їх проведення та рекомендації, які обґрунтовані спостереженнями та досягнутими результатами.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка