Законів України «Про освіту»Сторінка1/21
Дата конвертації01.05.2016
Розмір1.77 Mb.
#31032
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Пояснювальна записка

Програму розроблену відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту», «Про охорону навколишнього природного середовища», Постанови Верховної Ради України «Основні напрями державної політики України в галузі охорони довкілля», «Основних напрямів реформування освіти в Україні», «Державної національної програми Освіта (Україна ХХI століття)», проектів Національної доктрини розвитку освіти України у ХХI столітті, Концепції 12-річної загальної середньої освіти, Концепції екологізації освіти, Концепції збалансованого екологічно безпечного розвитку України, Програми дій «Порядок денний на ХХІ століття» (Ухвалена конференцією ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро), Національної доповіді України на 5-й Всеєвропейській конференції міністрів навколишнього середовища «Довкілля для Європи» «Про гармонізацію життєдіяльності суспільства у навколишньому природному середовищі» (Київ, 2003), з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду організації екологічної освіти.

Екологічна освіта визначається як цілеспрямований процес навчання і виховання в інтересах особистості, суспільства і держави і передбачає підняття рівня екологічної культури учнів та студентів шляхом їх ефективної підготовки з високим рівнем екологічних знань, екологічної свідомості і культури на основі нових критеріїв оцінки взаємовідносин людського суспільства й природи (не насильство, а співіснування з нею!), яка повинна стати одним з головних важелів у вирішенні надзвичайно гострих екологічних і економічних проблем сучасної України.
Головною метою екологічної освіти є формування цілісного екологічного знання й мислення, необхідних в подальшому для прийняття екологічно-обгрунтованих рішень на рівнях – людина, сім`я, навчальний заклад, підприємство, галузь, регіон, країна загалом. Глибоким опануванням екологічними знаннями, формуванням екологічного мислення, свідомості і культури мають бути охоплені учні Дитячої школи раннього розвитку (ДШРР), учні Спеціалізованої економіко-правової школи (СЕПШ), студенти Харківського гуманітарного університету «НУА» (ХГУ «НУА») і слухачі Інституту додаткової освіти «НУА» (ІнДО НУА).

Центром процесу навчання екології НУА є особистість учня (студента), його внутрішній світ.Головними складовими системи екологічної освіти та виховання мають бути її формальна й неформальна частини, форми і методи яких різні, а мета одна: різнобічна підготовка громадян, здатних визначати, розуміти і оптимально вирішувати екологічні та соціально-економічні проблеми регіонів проживання на основі наукових знань процесів розвитку біосфери, здорового глузду, загальнолюдських досвіду і цінностей. Програма націлена на освоєння екологічних аспектів природничих та гуманітарних дисциплін, що вивчаються.
Головними завданнями програми є:

 • формування екологічних знань, розвиток екологічного світогляду учнів, студентів та слухачів, що передбачає загальне розуміння сучасних екологічних проблем держави і світу, усвідомлення їх важливості, актуальності і універсальності, здатність застосовувати екологічні знання і набуті уміння;

 • розвиток вмінь і навичок самоосвіти, самостійної та творчої роботи з екологічним матеріалом, його систематизації та аналізу;

 • формування усвідомлення безперспективності технократичної ідеї розвитку та необхідності заміни її на екологічну, яка базується на розумінні єдності всього живого і неживого у складно-організованій глобальній системі гармонійного співіснування й розвитку;

 • формування розуміння необхідності узгодження стратегії природи і стратегії людини на основі ідеї універсальності природних зв`язків та самообмеженості, розумної коеволюції техносфери і біосфери, подолання споживацького ставлення до природи;

 • виховання особистої відповідальності за стан довкілля на національному і глобальному рівнях, вміння прогнозувати особисту діяльність і діяльність інших людей та колективів;

 • розвиток умінь приймати відповідальні рішення щодо проблем довкілля, оволодіння нормами екологічно грамотної поведінки;

 • виховання глибокої поваги до власного здоров`я та вироблення навичок його збереження;

 • відродження кращих традицій українського народу у взаємовідносинах з довкіллям, виховання любові до рідної природи.


Інтегративний підхід до програми реалізується як єдність вертикальної інтеграції (об'єднання елементів екологічних знань з даної дисципліни) та горизонтальної інтеграції (об'єднання екологічних знань з даної дисципліни із знанням екологічних аспектів інших природничих і гуманітарних дисциплін, що вивчаються в даному класі (аудиторії)).


Основні принципи викладання дисциплін, які об`єднує програма:
Принцип єдності навчання і виховання. Цей принцип передбачає:


 • формування екологічної самосвідомості учнів, студентів та слухачів;

 • виховання особистої відповідальності за стан довкілля на національному і всесвітньому рівні;

 • поєднання високо-професійних екологічних знань з високоморальними загальнолюдськими цінностями, синтез природничо-наукових та соціо-гуманітарних знань.Принцип системності, систематичності і безперервності. Цей принцип передбачає:

 • викладання шкільних курсів природознавства, географії, біології, хімії, фізики, основ безпеки життєдіяльності у певній тематичній послідовності, що відповідає внутрішній логіці формування екологічного світогляду;

 • формування екологічної культури особистості між окремими ланками освіти, єдність змісту формальної і неформальної освіти населення;

 • міждисциплінарний підхід до формування екологічного мислення, що передбачає логічне поєднання й поглиблення системних природних знань, логічне підпорядкування різнобічних знань основній меті екологічної освіти;

 • розвиток пізнавальних здібностей та навичок самостійної роботи з екологічною інформацією;

 • активну участь учнів, студентів та слухачів у набутті фундаментальних екологічних знань;

 • поступовий розвиток пізнавальних здібностей та різноманітних вмінь самостійної роботи, засобів теоретичної і практичної діяльності.


Принцип науковості. Цей принцип передбачає:

 • наукову достовірність фактів і явищ, які вивчаються;

 • ознайомлення учнів, студентів і слухачів з сучасними екологічними теоріями та поглядами;

 • повний та всебічний аналіз сучасних екологічних процесів;

 • цілісність знань і вмінь.Принцип гуманізації екологічної освіти та виховання. Цей принцип передбачає:

 • орієнтованість на загальнолюдські цінності та різнобічність екологічної освіти;

 • право педагогів та педагогічних колективів на творчість (в той же час має бути вирішене питання про межі та ступінь професійної свободи вчителя та його громадянської відповідальності).Каталог: eng -> images -> stories -> SEPSH -> osnov dopol -> virtualnie kabineti -> geografiya
stories -> Методические рекомендации для студентов, обучающихся по специальности
stories -> Методичні рекомендації для студентів I курсу, які навчаються за напрямом підготовки
stories -> Методичні рекомендації для студентів, які навчаються за напрямом підготовки
stories -> Методичні рекомендації для студентів ІІ курсу, які навчаються за спеціальністю
stories -> Методичні рекомендації для студентів, які навчаються за напрямами підготовки
stories -> Методичні рекомендації для студентів, які навчаються за напрямом підготовки
stories -> І. О. Помазан історія зарубіжної літератури
geografiya -> Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з географії 11 клас Теоретичний тур Охарактеризуйте чорну металургію світу


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка