Законів України «Про освіту», «Про охорону праці»Скачати 76.51 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір76.51 Kb.
Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності
Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності в школі проводиться на основі Законів України «Про освіту», «Про охорону праці» від 21.11.2002 р., «Про безпеку життєдіяльності», «Про пожежну безпеку» від 17.12.1993 р., «Про дорожній рух» від 30.06.1993 р., наказу МОН України від 01.08.1981 р. № 563 «Про організацію роботи з охорони праці в установах і закладах освіти».

На початку нового навчального року видані накази:

- наказ від 03.09.2012 р № 164 «Про організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності у закладі освіти»;

- наказ від 03.09.2012 рп. № 169 «Про організацію роботи з протипожежної безпеки у навчальному закладі протягом 2012-2013 н.р.».

Розроблені посадові інструкції, інструкції з охорони праці. В школі наявні і ведуться наступні документи з техніки безпеки та охорони праці:

1. Акт прийому готовності школи до нового навчального року;

2. акти дозволи на проведення занять у навчальних кабінетах, майстернях, спортивних залах і майданчиках;

3. Протокол перевірок стану захисного заземлення, петлі «фаза-нуль»; ізоляції електромережі, випробувань електрозахисних засобів.

4. Журнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праці;

5. Журнал реєстрації вступного інструктажу на робочому місці;

6. Журнал реєстрації нещасних випадків;

7. Журнал реєстрації нещасних випадків з учнями;

8. Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;

9. Журнал видачі інструкцій з охорони праці;

10. Журнал реєстрації інструктажів з техніки безпеки при організації суспільно-корисної праці і проведення позакласних і позашкільних заходів;

11. Журнал навчання працівників з охорони праці;

12. Наказ на призначення відповідальних осіб за роботу з охорони праці, пожежної безпеки;

13. Інструкції з охорони праці внавчальних кабінетах, майстернях, спортзалах;

14. План евакуації учнів на випадок виникнення пожежі;

15. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників школи;

16. Акти про нещасні випадки з працівниками школи, пов’язані з виробництвом; з учнями під час навчально-виховного процесу (форма Н-1, Н-2);

17. Нормативні і інструктивні матеріали з охорони праці і техніки безпеки;

У додатку до річного додатку роботи школи заплановані і виконуються заходи з охорони праці техніки безпеки з учнями і працівниками школи. проводиться вступний та первинний, повторний та цільові (а в разі – позапланові) інструктажі з охорони праці та техніки безпеки, розроблені інструкції з техніки безпеки для кожного навчального кабінету, з кожного виду практичних та лабораторних робіт, які пов’язані з можливостю отримання учнями травм або загроз здоров’ю учнів.

У класних кабінетах школи створені куточки з охорони праці. Систематично ведуться журнали реєстрації інструктажів.

У вересні 2012 року у відповідності до Закону України «Про охорону праці», «Про працю»та Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, здійснено перегляд усіх інструкцій, що діяли в школі затверджені наказом по школі та зареєстровані в журналах реєстрації. Інструкці та посадові обов’язки працівників школи узгоджені з профспілковим комітетом школи. за річним планом роботи школи проводяться тижні з безпеки життєдіяльності та охорони праці, у рамках яких проходять дні цивільного захисту, конкурсі малюнків, творів.ведеться журнал реєстрації нещасних випадків. Учні, працівники школи в установлені терміни проходять медичний огляд, усі працівники мають санітарні книжки. Адміністрацією школи здійснюється постійний контроль за організацією харчування в закладі освіти. Жодного випадку харчових отруєнь за вини їдальні не було. За три роки не зфіксовано порушень правил техніки безпеки, випадків працівників на виробництві. Розклад уроків відповідає – санітарно-гігєнічним нормам.

Діяльність школи спрямована на дотримання санітарно-гігієнічних норм, у відповідності до ДержСанПіН, що неодноразово підтверджені актами перевірок. В школі є такі приміщення: класні кімнати, спальні, навчальні кабінети, лаборантські, майстерні, ігрова кімната, спортивна зала, їдальня, медичний кабінет, кабінет щеплень, актова зала, бібліотека, адміністративні, допоміжні приміщення – рекреації вестибюль.

Стіни в навчальних приміщеннях гладенькі, підлягають вологому прибиранню. Класні кімнати для учнів 1-4 класів розміщені на І та ІІ поверсі.

Навчальні класи і кабінети ізольовані від приміщень, які є джерелом шуму і запахів. Приміщення для трудового навчання ізольоване від інших приміщень та розташовані на першому поверсі.

Спортивний зал розташований на першому поверсі. Актовий зал розміщений на ІІ поверсі

На кожному поверсі розміщені плани евакуації.

Харчування дітей у закладі організовано відповідно до інструкції Міністерства охорони здоров’я України, затверджених згідно з чинним законодавством.

Вживання їжі проводиться в один і той самий час, відповідно спеціально складеного графіка, затвердженого директорм і погоджено СЕС Святошинського району.

За відсутності медичного працівника адміністрацією школи здійснюється щоденний контроль за якістю продуктів, що знаходяться в їдальні, за умовами їх зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів і технології виготовлення страв, санітарно протиепідемічним режимом харчоблоку, фактичним виконанням меню (меню двотижневе циклічне).

Усі навчальні приміщення загальноосвітнього навчального закладу № 205 мають природне освітлення.

Світло незалежно від розміщення вікон падає майже на всі робочі місця зліва.

Штучне освітлення школи забезпечується за допомогою люмінесцентних ламп та ламп розжарювання з відповідною арматурою, яка дає розсіяне світло.

У спортивному залі освітлювальна арматура, вікна та опалювальні прилади закриті металевими сітками.

Світильники миються не рідше ніж один раз на три місяці, вікна – один раз на півріччя.

Чистота повітря в школі забезпечується:

- регулярністю вологого прибирання;

- використанням усіх видів провітрювання.

Класні кімнати та кабінети провітрюються на перервах, а рекреації під час уроків.

Холодна вода підведена до багатьох класних кімнат, майстерень, лабораторій, роздягалень при спортивному залі, харчоблоку.

Навчальні класи та кабінети обладнані меблями згідно з діючими нормативними документами.

Класні керівники для профілактики порушень постави пересажують школярів не менше 2 рази на рік, з першого ряду на третій і навпаки з дотриманням відповідності групи меблів їхньому зросту та з урахуванням гостроти зору й слуху.

З метою створення здорових і безпечних умов навчання і праці, запобігання виробничого травматизму, дотримання норм і правил з охорони праці та безпеки життєдіяльності запроваджено оперативно-адміністративний контроль з охорони праці.

Адміністрацією школи здійснюється постійний контроль за своєчасним навчанням педагогічних працівників навчального закладу з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Заступником директора Василенко О.Є. складено графік навчання, контролюється проведення занять з охорони праці з учнями та вихованцями, а також за станом підготовки педагогічних працівників з цих питань.

Систематично здійснюється контроль за проведенням інструктажів з працівниками, учнями та вихованцями на заняттях та уроках (фізики, хімії, біології, трудового навчання, інформатики, фізкультури, ЗВ, при організації суспільно-корисної праці масових позакласних заходів). Такі інструктажі проводять завідувачі навчальними кабінетами і майстернями, вчителі, вихователі, класні керівники. Контролю підлягає також і реєстрація цих інструктажів у відповідних журналах.

Проводиться контроль: з техніки безпеки з працівниками навчального закладу при проведенні різного типу робіт, реєстрація цих інструктажів здійснюється у відповідному журналі.

Контроль за розробкою і правильним оформленням інструкцій з техніки безпеки для кабінетів, майстерень, кожного типу обладнання і виду робіт. Такі інструкції наявні у всіх кабінетах, на всіх робочих місцях. Всі вони затверджені директором школи і погоджені з профкомом.

Адміністрацією школи здійснюється контроль за своєчасним проведенням диспансеризації працівників навчального закладу.

Стан роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності постійно аналізується, ведеться контроль за дотриманням вимог техніки безпеки, за результатами аналізу і контролю видаються відповідні накази та довідки, розробляються плани заходів. Щорічні підсумкові накази з охорони праці та безпеки життєдіяльності є основою для складання річних звітів, темою засідань педагогічної ради.

Побутовий травматизм


Навчальний рік

Учні

Працівники

2009-2010

-

2

2010-2011

11

4

2011-2012

7

2

2012-2013

15

1

Виробничого травматизму немає.

Серед нещасних випадків переважають ті, що відбулися через необережність.

Питання травмування учнів неодноразово заслуховувалося на на нарадах при директорі, Раді школи, батьківських зборах. Класними керівниками 1-11 класів постійно проводиться робота з профілактики травмування. Складено графік чергування класів та вчителів.

Профілактична робота, яка постійно проводиться педагогічним колективом школи є дієвою, достатньо організованою. Підтвердженням цьому є суттєве зменшення кількості травмування дітей у побуті.Висновок: в школі відмінно організована робота щодо запобіганню виробничого травматизму та добре організована робота щодо запобіганню травматизму в побуті та під час навчально-виховного процесу на високому рівні.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка