Законів України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту»Сторінка1/6
Дата конвертації01.04.2016
Розмір1.06 Mb.
  1   2   3   4   5   6
І. ВСТУП
Програма розвитку освіти і науки Запорізької області на 2013-2017 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Законів України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17.04.2002 № 347/2002, Указу Президента України від 30.09.2010 № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», постанов Кабінету Міністрів України з питань освіти, документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Підставами для розробки Програми є завершення терміну дії Програми розвитку освіти Запорізької області на 2010-2012 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 31.03.2010 № 6 та необхідність продовження програмно-цільового забезпечення подальшого розвитку системи освіти в регіоні з урахуванням досягнутого в результаті виконання зазначеної попередньої програми, а також актуальних сьогоденних і стратегічних завдань освітньої сфери в соціально-економічному розвитку регіону, задоволенні освітніх запитів населення.

Програма визначає концептуально головну мету і завдання розвитку освіти на період 2013-2017 років, конкретизує шляхи, механізми, терміни та перелік основних заходів з реалізації стратегічних завдань, їх виконавців, прогнозовані обсяги фінансового забезпечення виконання. Програма має відкритий характер і може доповнюватися (змінюватися) в установленому чинним законодавством порядку в разі, коли в період її виконання відбуватимуться зміни в законодавстві України про освіту, державній освітній політиці, в реальній соціально-економічній ситуації в регіоні, що вимагатимуть відповідного безпосереднього реагування системи освіти області. Програма передбачає взаємодію з діючими регіональними програмами з питань освіти, дитинства, молоді.

Програма є рамочною для систем освіти районів і міст обласного підпорядкування, які розробляють відповідні свої програми розвитку з урахуванням місцевих соціально-економічних умов і завдань.

Структурна побудова Програми заснована на принципі комплексності, а саме: зміст підрозділів програми не є для кожного підрозділу Програми автономно самодостатнім і вичерпним, усі підрозділи взаємопов‘язані, взаємозумовлені, взаємодоповнюючі і мають розглядатися лише комплексно у своїй цілісності.
ІІ. СТАН ОСВІТИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2010-2012 РОКАХ
У результаті виконання завдань Програми розвитку освіти Запорізької області на 2010-2012 роки забезпечено поліпшення умов доступності освіти для населення регіону, піднесення її якості, ефективності діяльності навчально-виховних закладів усіх рівнів і форм власності. Реалізацію заходів Програми у 2010-2012 роках забезпечено бюджетними коштами в обсязі 10795, 216 тис. грн.

Основне завдання, яке вирішувалося протягом 2010-2012 років у дошкільній ланці, - подолання дисбалансу між обсягами попиту населення на освітні послуги дошкільних закладів і можливостями його задовольнити. Протягом зазначеного періоду забезпечено прискорення динаміки відновлення дошкільної мережі: у 2010 році відновлено 6 садочків, у 2011 – 14; з початку 2012 – 18 закладів, у тому числі відкрито два заклади після проведення капітального ремонту у містах Вільнянську та Енергодарі; відновлено та відкрито додатково у функціонуючих дошкільних закладах 17 дошкільних груп. Реорганізацію закладів, проведення ремонтних робіт здійснено, в основному, за рахунок коштів місцевих бюджетів. За кошти державного бюджету відновлено після пожежі комунальний дошкільний навчальний заклад № 5 «Казка» Вільнянської міської ради.

У результаті виконання заходів Програми розвитку освіти Запорізької області на 2010-2012 роки забезпечено охоплення дошкільними навчальними закладами 85,8 % (по країні – 81%) дітей дошкільного віку, у тому числі в сільській місцевості - 81%. Показник охоплення суспільним дошкільним навчанням дітей 5-річного віку складає – 99 % (по країні – 99,8 %). У 18 із 25 регіонів області (72 %) діти п’ятирічного віку охоплені дошкільною освітою стовідсотково.

У загальноосвітній ланці послідовно вирішувалося завдання забезпечення рівного доступу до якісної освіти. Діяльність органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, управління освітою, педагогічних колективів була спрямована на створення умов територіальної доступності кожного учня до школи з якісною освітою; достатньої варіативності усього загалу загальноосвітніх закладів за змістом і формами освіти для реалізації права родини обрати школу відповідно до особливостей освітніх запитів дитини; ресурсного забезпечення закладів (матеріально-технічного, кадрового, навчально-методичного, у т.ч. інформаційно-комп’ютерної бази), яке гарантує сучасну якість освіти і за її змістом, і за технологіями опанування знаннями, і за результатом.

На кінець 2012 року в області функціонує 627 загальноосвітніх навчальних закладів (97% від наявних у мережі) із контингентом біля 158 тис. учнів, із них у сільській місцевості – 345 шкіл (37,1 тис. учнів, що складає 24 % від загальної кількості школярів). Для учнів з підвищеними освітніми потребами, здібних, обдарованих діють 35 гімназій, 15 ліцеїв, 6 колегіумів, 28 спеціалізованих шкіл, 111 навчально-виховних комплексів (із них 82 НВК мають у складі підрозділ дошкільної освіти). Функціонують 6 вечірніх шкіл.

З дітьми, які потребують посиленої уваги з боку держави, працюють 29 інтернатних закладів (16 спеціальних, 13 загальноосвітніх, з них 3 санаторні, 6 - для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування). У регіоні здобувають освіту 29,6 тис. дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, з них 4324 дітей-інвалідів; в інклюзивній моделі навчання в умовах ЗНЗ - 22,2 тис. дітей (14 %).

В інтернатних закладах за звітний період відкрито 15 класів інтенсивної педагогічної корекції; три класи для дітей зі складними вадами розвитку; по одному класу для сліпих дітей, дітей із помірною розумовою відсталістю, із посиленою військово-фізичною підготовкою.

На базі спеціальних шкіл-інтернатів створено сім навчально-реабілітаційних центрів, у цілому на кінець 2012 року в області функціонують дев’ять таких центрів. Відкрито центр професійної освіти для слабозорих дітей на базі Запорізького навчально-реабілітаційного центру-інтернату «Орієнтир».

У 96 % загальноосвітніх начальних закладів забезпечено умови поглибленого вивчення предметів. Набула розвитку мережа міжшкільних профільних груп при класах з поглибленим вивченням предметів.

З метою розширення можливостей доступності якісної освіти для всіх дітей створено 44 територіальні освітні округи: 11 у Мелітопольському, 10 - Вільнянському, 7 – Токмацькому, 4 - Куйбишевському, 3 - Приморському, по 2 – у Комунарському і Розівському, по 1 - у Ленінському, Бердянському, Веселівському, Приазовському, Пологівському районах. У складі округів функціонують 133 загальноосвітні навчальні заклади; освіту в них здобувають 18,6 тисяч учнів (12 % від загальної кількості, у тому числі третина сільських школярів). Ефективна діяльність шкіл у складі округів сприяє піднесенню якості освіти дітей.

У цілому мережа загальноосвітніх навчальних закладів області за станом на кінець 2012 р. має варіативну адресність для різних категорій учнів, кількісно достатня і продовжує вдосконалюватися.

Забезпечено підвезення учнів та вчителів до 269 шкіл області з понад 500 населених пунктів. За роки роботи за програмою «Шкільний автобус» за рахунок усіх джерел фінансування придбано 171 новий автобус.

Усі ЗНЗ І-ІІІ ступенів мають комп’ютерні класи з підключенням до Інтернету (у ЗНЗ області – 736 навчальних комп’ютерних комплексів), розвивається відповідна інфраструктура програмного, мультимедійного забезпечення. У школах області встановлено 496 мультимедійних комплектів, 475 з яких - з ініціативи обласної державної адміністрації за кошти меценатів. Кількість учнів на один персональний комп‘ютер у середньому по області складає 12,9 чоловік.

Створено і забезпечено розвиток єдиного освітнього простору області. На основі порталу zp.isuo.org діє автоматизована система «Запорізька обласна освітня мережа», котра з 2012 року має повну електронну базу даних про учнів і вчителів, матеріально-технічну базу загальноосвітніх навчальних закладів, можливості автоматичного формування всіх державних статистичних звітів. У рамках єдиного освітнього простору розвиваються кілька веб-ресурсів: освітній вікі-сайт як платформа проведення он-лайн-конкурсів та проектів для учнів і вчителів; віртуальна школа юних програмістів; два сайти на базі обласного інституту післядипломної педагогічної освіти для підтримки дистанційного навчання; розпочато роботу щодо залучення до єдиного освітнього простору дошкільної ланки освіти.

На рівні області кількість переможців предметних олімпіад за три роки зросла більше, ніж наполовину - з 567 до 825 осіб, найвиразніша динаміка в Орджонікідзевському, Хортицькому та Комунарському районах обласного центру, містах Бердянську, Мелітополі, Енергодарі, у Василівському, Приморському, Вільнянському, Мелітопольському районах. У конкурсах науково-дослідницької діяльності учнів-членів обласного відділення Малої академії наук України на обласному рівні у 2012 р. 465 переможців проти 384 у минулому, на всеукраїнському рівні - 29 переможців проти 16 у 2010 році.

Органи влади докладають зусиль до збереження і розвитку мережі позашкільних навчальних закладів як важливої складової структури регіональної освіти, що сприяє розвитку здібностей, творчій самореалізації дітей і підлітків, задоволенню їх духовних запитів. За аналізований період додатково до існуючої мережі створено обласний центр художньої та естетичної творчості учнівської молоді, відкрито міські і районну малі академії наук містах Бердянську і Енергодарі, Василівському районі.

Усіма видами харчування забезпечено 97 % загального контингенту школярів, у тому числі гарячим – 85 %, а в Заводському, Орджонікідзевському районах м. Запоріжжя, Бердянському, Кам’янсько-Дніпровському, Новомиколаївському, Приазовському, Приморському, Розівському, Токмацькому районах – 100 % учнів; у м. Токмаку, Веселівському, Великобілозерському, Вільнянському, Запорізькому, Куйбишевському, Пологівському, Якимівському районах учні 1-11 класів на 100 % охоплені гарячим харчуванням. Усі учні 1-4 класів забезпечуються безоплатним харчуванням, у тому числі всі учні, крім Оріхівського (94 %) та Розівського районів (97%) - гарячим харчуванням.

Щороку забезпечується літнє оздоровлення вихованців шкіл-інтернатів, перш за все дітей-сиріт.

З 01.09.2012 біля 16 тисяч першокласників області почали вчитися за новими Державними стандартами. Усі заклади на 100 % отримали нові підручники для першого класу. Школи забезпечені навчальними програмами 2012 року, методичними посібниками. В усіх територіях проведено комплекс заходів з педагогами, батьками, майбутніми першокласниками в рамках Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!» щодо підготовки до успішного навчання в школі учнів-початківців.

На виконання Програми розвитку освіти Запорізької області на 2010-2012 роки реалізовано систему заходів щодо піднесення якісного складу педагогічних працівників, науково-методичного забезпечення їх професійного зростання, творчої майстерності. 18 тисяч педагогів за три роки підвищили кваліфікацію на базі Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, окрім того, актуальні питання теорії і практики розвитку якості освіти відпрацьовувалися в постійно діючих обласних творчих групах, тренінгах, у дистанційних формах професійного взаємозбагачення. Щороку проводились конкурси педагогічної майстерності для різних категорій освітян: «Учитель року», «Методист року», «Лідер року», «Імідж дошкільного навчального закладу» тощо. Планомірно реалізувався обласний освітній проект «Формування та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів», у результаті чого всі вчителі пройшли в різних формах навчання і опанували необхідними знаннями, вміннями й навичками застосування у навчально-виховному процесі сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій.

На допомогу педагогічним працівникам і керівникам освіти інститутом забезпечено систематичне видання посібників, рекомендацій, монографій, серед яких «Управління освітою сільської місцевості», «Професійна компетентність педагога в роботі з обдарованими дітьми», колективна монографія з проблем розвитку здібностей дітей у дошкільних навчальних закладах тощо.

За три роки поліпшено забезпечення навчальних закладів практичними психологами на 14 % та соціальними педагогами на 20 %.

Щороку 32 кращим педагогам області виплачувалась обласна педагогічна премія у розмірі 5 тис. грн. на особу. За 2010-2012 роки управлінням освіти і науки облдержадміністрації видано 295 цільових направлень випускникам сільських шкіл для вступу до вищих навчальних закладів(далі - ВНЗ) на педагогічні спеціальності; забезпечено житлом 56 педагогічних працівників.

Здійснено заходи щодо поліпшення підготовки для регіону кваліфікованих робітничих кадрів. За період останніх трьох років: прийнято з державного на обласний рівень фінансування 37 із 41 професійно-технічного навчального закладу (далі – ПТНЗ), що діють у регіоні; створено новий ПТНЗ – Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник»; здійснено заходи щодо приведення підготовки кадрів у відповідність до реальних запитів ринку праці – збільшено обсяги підготовки за професіями металургійного та швейного виробництва і водночас зменшено - за професіями громадського харчування, автомобільного транспорту, торговельно-комерційної діяльності. Запроваджена підготовка кваліфікованих робітників за новою для профтехосвіти області професією – «Слюсар-складальник двигунів» для авіаційної промисловості. Рішенням Запорізької обласної ради у 2012 році затверджено Регіональну програму розвитку професійно-технічної освіти Запорізької області на 2012-2015 роки, організовано її виконання.

У ланці вищої освіти сформовані 3 осередки регіональної університетської освіти і науки: Запорізький національний університет, Запорізький національний технічний і Таврійський державний агротехнологічний університети, які об'єднують у своєму складі як вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації, так і інститути.

У 26 вищих навчальних закладах у 2011/2012 н.р. було 94 тис. студентів, випуск фахівців з вищою освітою для області склав 23,5 тис. осіб. Навчальний процес у ВНЗ забезпечували біля 6,3 тис. педагогічних і науково-педагогічних працівників, у числі яких 380 докторів наук, 2,2 тис. кандидатів наук, 301 професор, 1,4 тис. доцентів. Таким чином, вища освіта є вагомим фактором розвитку регіону та його соціально-економічної стабільності.

Основні проблеми системи освіти області, які в часових межах 2010-2012 років значною мірою вирішені, вимагають подальшого повного розв’язання, а саме:

функціонуюча мережа дошкільних навчальних закладів (далі - ДНЗ) ще не в повній мірі задовольняє потреби населення: заклади залишаються перевантаженими (на 100 місць в області у середньому виховується 110 дітей); черга на влаштування дітей до ДНЗ по області складає понад 4 тис. осіб; зміст, спрямованість і форми діяльності ДНЗ, перелік та ефективність їх послуг вимагають подальшого інноваційного розвитку відповідно до запитів населення і сучасних науково-практичних досягнень дошкільної освіти;

не повністю подолано невідповідність сучасним та перспективним потребам особистості і суспільства, до того ж територіально нерівномірне (у містах, мікрорайонах, а особливо у сільській місцевості) забезпечення умов доступності якісної варіативної загальної середньої освіти для населення як за загальною розвинутістю її інфраструктури, так і за станом та ефективністю використання матеріально-технічних, навчально-методичних, інформаційно-комунікаційних, кадрових ресурсів, можливостями ефективного інноваційного розвитку ЗНЗ та можливостями індивідуального вибору учнями власної освітньої траєкторії, пов‘язаної з майбутнім професійним і життєвим вибором; значною мірою зазначене пов’язане з наслідками від’ємної демографічної ситуації в минулому, а саме: у 2012 році 71% шкіл, переважно сільські, заповнені до 60 % від потужності; 190 закладів – на 40 % від потужності. Контингенти учнів до 100 осіб мають понад третину шкіл (переважно у Веселівському, Гуляйпільському, Новомиколаївському, Розівському, Токмацькому, Приазовському, Чернігівському районах). У третині сільських шкіл біля тисячі дітей переведені на індивідуально-групову форму навчання; зазначена ситуація негативно позначається на якості освіти школярів у таких закладах;

потребують оновлення парк комп’ютерної техніки, обладнання значної частини навчальних кабінетів, технологічного обладнання харчоблоків, обладнання спортивних залів і майданчиків загальноосвітніх навчальних закладів; для підвезення школярів сільської місцевості необхідно придбати додатково 100 шкільних автобусів;

потребують подальшого вдосконалення механізми взаємодії системи професійно-технічної та вищої освіти з ринком праці й роботодавцями щодо забезпечення актуальної сьогоденної та перспективної потреби як за напрямами й обсягами потреб у робітничих кадрах та фахівцях з вищою освітою, так і за якісними вимогами до сучасних конкурентноздатних кадрів для регіону;

освіта області не в повній мірі реалізує виховну функцію в умовах нових соціально-економічних реалій і вимог до успішної особистості та громадянина, функцію психологічної підтримки учнів;

потребує подальшого розвитку система збереження, зміцнення, відновлення здоров‘я учня, вихованця, студента в навчально-виховному процесі;

недостатніми є матеріально-технічні, кадрові, навчально-методичні умови, соціально-психологічна готовність всіх учасників навчально-виховного процесу до інклюзивного та інтегрованого навчання дітей з особливими потребами;

не став ефективним інструментом управління за результатами моніторинг якості освіти;

фактичні показники статусу освітян ще не адекватні їх ролі в суспільстві; інноваційна та демократична культура професійної діяльності у педагогічному середовищі потребують подальшого формування і розвитку; залишається тенденція до старіння педагогічних кадрів.


ІІІ. КОНЦЕПЦІЯ

ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

НА 2013 – 2017 РОКИ
1. Актуальність розробки і мета Програми
Система освіти області, віддзеркалюючи соціально-економічні запити регіону в ситуації високого динамізму змін у суспільстві, глобалізаційних процесів, інтенсивного зростання високотехнологічних комунікацій і виробництв, людської географічної та економічної мобільності, кризових явищ, що гостро позначаються на якості життя населення області, перебуває у стані постійного пошуку шляхів актуального, прогнозованого, випереджального реагування в умовах регіону на виклики часу.

Це вимагає відповідного програмно-цільового забезпечення ефективності і результату окресленого пошуку, створення в регіоні освітнього середовища, що задовольняючи запити в якісній освіті населення Запорізької області, водночас інтегруватиметься в єдиний державний освітній простір, відповідатиме міжнародним критеріям освіти.

Основним ціннісним виміром якості сучасної освіти в регіоні повинні стати можливості тих, хто її здобув, мати такий рівень інформованості, умотивованості до власного розвитку і постійної освіти, здатності творчо мислити, громадянської активності і відповідальності, мобільності, гнучкості, щоб успішно будувати власне життя і ефективно діяти в глобальному середовищі, вносити свідомий вклад у розвиток регіону, піднесення конкурентноздатності країни в європейському і світовому просторі. Створення і розвиток умов доступності для населення регіону зазначеної якості освіти є гострою сьогоденною і стратегічною потребою.

Стратегічний курс суспільства на посилення ролі регіонів у регулюванні суспільного життя та соціально-економічного розвитку зумовив переоцінку традиційних факторів регіонального розвитку, у тому числі й переосмислення функції освіти, набуття нею першочергового значення як рушійної сили позитивних суспільних змін у регіоні. Виважена та гнучка регіональна освітня політика як конкретизація освітньої політики держави на місцевому рівні може успішно реалізуватися через програму розвитку освіти, що своєю спрямованістю і змістом відповідає обласним економічним, соціокультурним умовам і перспективам їх розвитку.


Мета програми - забезпечення умов рівної доступності для населення області сучасної повноцінної, якісної освіти, що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості, суспільства і держави, міжнародним критеріям.
2. Пріоритетні завдання досягнення мети програми:
1. Забезпечення для населення області державних гарантій доступності та рівних можливостей отримання повноцінної освіти незалежно від місця проживання і матеріального статку; безоплатності повної загальної середньої освіти в межах державних стандартів і безоплатності інших рівнів освіти в межах, визначених чинним законодавством України.

2. Досягнення нової сучасної якості дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої, післядипломної освіти з варіативною соціальною адресністю умов її здобуття відповідно до запитів та можливостей споживачів освітніх послуг; максимальне наближення навчання і виховання кожного учня, студента, вихованця до їх сутності, здібностей та особливостей.

3. Розвиток освіти як відкритої, демократичної системи на основі розподілу відповідальності між суб‘єктами освітньої політики, досягнення балансу й актуалізації механізмів державно-громадського управління та піднесення ролі всіх учасників освітнього процесу: тих, хто вчиться, педагогів, батьків, керівників навчально-виховних закладів.

4. Забезпечення умов здобуття освіти в умовах, що гарантують здоров‘я, захист прав особистості вихованців, учнів, студентів в освітньому процесі, їх психологічну і фізичну безпеку.

5. Створення для населення регіону умов неперервного здобуття освіти протягом життя як фактора мобільності суспільства, його готовності до прогнозованих змін.

6. Упровадження технологій управління системами освіти сільських регіонів на новій методологічній основі перерозподілу та консолідації фінансових, кадрових та матеріальних ресурсів розвитку освіти.

7. Забезпечення умов для апробації та ефективного впровадження прогресивних технологій інноваційного розвитку, сучасних принципів організації навчально-виховного процесу в усіх ланках освіти; досягнення збалансованості знань і компетенцій споживачів освітніх послуг; створення і впровадження моделей інтегрованих закладів освіти, що реалізуватимуть адаптивні різнорівневі освітні програми.

8. Досягнення якісних змін інформаційних потоків та комунікацій в усіх ланках системи освіти, в освітньому процесі та в управлінні; застосування сучасних технологій створення баз даних про освіту та освітні середовища, оперативного збору, обробки і обміну інформацією.

9. Піднесення соціального статусу і професіоналізму педагогічних працівників; приведення змісту фундаментальної, психолого-педагогічної, методичної, інформаційно-технологічної практичної та соціально-гуманітарної підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у відповідність до вимог інформаційно-технологічного суспільства і змін, що відбуваються у соціально-економічній, духовній та гуманітарній сферах; орієнтація підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів на інноваційні підходи до освіти, упровадження сучасних форм, методів і технологій, вибудовування демократичних комунікацій, ділового партнерства, визнання унікальної цінності особистості учасників освітнього процесу в навчальних закладах.

10. Підвищення ефективності використання інтелектуального потенціалу вищої школи, впровадження механізмів взаємодії закладів професійної освіти та роботодавців як у напрямі наближення якості підготовки спеціалістів і фахівців до вимог ринку праці так і з метою залучення до сфери освіти додаткових матеріальних, інтелектуальних та інших ресурсів; сприяння утвердженню вищих навчальних закладів у якості джерела та інкубаторів нових ідей, інноваційних рішень, перспективних наукових технологій.

11. Розвиток ефективності інституціонального управління системою освіти в умовах соціально-економічної динаміки в суспільстві та відкритої, людиноцентрованої освіти; створення умов для зростання самостійності навчально-виховних закладів; забезпечення прозорості фінансування сфери освіти; розробка регіональних цільових індикаторів та показників якості освіти для здійснення системного моніторингу стану вирішення ключових завдань розвитку освіти та визначення їх впливу на соціально-економічний розвиток регіону.

  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка