Законів та інших актів Верховної Ради України, є також газета „Голос України" та журнал „Відомості Верховної Ради України"Скачати 240.57 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір240.57 Kb.
Офіційними друкованими виданнями, в яких здійснюється офіційне оприлюднення законів та інших актів Верховної Ради України, є також газета „Голос України” та журнал „Відомості Верховної Ради України”. Офіційним друкованим виданням, в якому здійснюється офіційне оприлюднення законів, актів Президента України, є також інформаційний бюлетень „Офіційний вісник През Нормативно-правові акти, опубліковані в інших друкованих виданнях, мають інформаційний характер і не можуть бути використані для офіційного застосування.

Акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України можуть бути в окремих випадках офіційно оприлюднені через телебачення і радіо.идента України”.

26

Питання діяльності юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, урядових органів в системі міністерств та їх територіальних (місцевих, регіональних) органів, місцевих державних адміністрацій (далі - органи виконавчої влади), а також підприємств, установ та організацій (далі - підприємства) регулює Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040 (надалі – Загальне положення). Зазначеним Загальним положенням передбачено обов`язки юридичної служби з напрямку «систематизації законодавства».Систематизація законодавства - засіб реформування, упорядкування законодавства, зведення його до певної внутрішньо узгодженої системи. За допомогою систематизації усуваються недоліки, повтори, застарілі норми тощо. Це процес зведення актів законодавства до єдності шляхом внутрішньої та зовнішньої обробки їх змісту. У Загальному положенні визначено наступні напрямки здійснення цієї роботи юридичною службою:

 • ведення  обліку   актів  законодавства  і міжнародних договорів України (пп. 18 п. 10, пп.17 п. 11 Загального положення);

 • забезпечення  підтримання  їх  у  контрольному  стані (пп. 18 п. 10, пп. 17 п. 11 Загального положення);

 • забезпечення зберігання актів законодавства і міжнародних договорів (пп. 18 п. 10, пп.17 п. 11 Загального положення);

 • збір інформації про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях (пп. 19 п. 10, пп. 18 п. 11 Загального положення).

Виконання відповідних функцій є обов’язком юридичної служби та повинно буту передбачено в посадових інструкціях її

3

працівників. Слід пам’ятати, що статтею 117 Конституції України встановлено:  «Кабінет   Міністрів   України  в  межах  своєї компетенції видає постанови і розпорядження,  які є  обов’язковими до виконання». Тобто ухилення від цієї роботи є порушенням вимог чинного законодавства.У зв'язку з відсутністю єдиного порядку організації відповідного напрямку роботи та з метою визначення шляху її здійснення, надання допомоги у вигляді пропозицій щодо формування власних правил здійснення систематизації законодавства юридичними службами місцевих органів виконавчої влади, державних господарських об’єднань, підприємств підготовлені ці методичні рекомендації.

Пропонуємо їх для використання при здійсненні своїх функціональних обов’язків та можливого формування власних правил здійснення відповідного напрямку роботи.

4

Збір інформації про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях


Офіційне оприлюднення нормативно-правових актів здійснюється після включення їх до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів із зазначенням присвоєного їм реєстраційного коду.

Збір інформації про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях може здійснюватися з офіційних періодичних видань, отриманих юридичною службою за передплатою, за допомогою мережі Інтернет (на сайті Верховної Ради України), з електронних баз законодавства.

Ведення систематичної картотеки чи журналів обліку актів законодавства, міжнародних договорів України в запропонованій у попередніх розділах даних методичних рекомендацій формі  дозволить здійснювати фіксацію отриманої інформації, оскільки журнали та картки обліку мають необхідні для цього розділи (опублікування акта, джерело опублікування).

Слід пам’ятати, що не всі видання, в яких оприлюднюються відповідні акти законодавства є джерелом їх офіційного оприлюднення.

Відповідно до Указу Президента України від 10  червня 1997 року № 503/97 „Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності” громадяни, державні органи, підприємства, установи, організації під час здійснення своїх прав і обов'язків повинні застосовувати закони України, інші акти Верховної Ради України, акти Президента України і Кабінету Міністрів України, опубліковані в офіційних друкованих виданнях або одержані у встановленому порядку від органу, який їх видав. Згідно п. 1 цього Указу офіційними друкованими виданнями є журнал „Офіційний вісник України” та газета „Урядовий кур`єр”.

25

Забезпечення зберігання актів законодавства і міжнародних договорів


Керівник органу  виконавчої влади, підприємства, установи та організації зобов'язаний створювати належні умови для зберігання збірників актів законодавства та іншої юридичної літератури.

Для забезпечення належного зберігання та зручності в користуванні збірники актів законодавства комплектуються за роками. Відповідальним за зберігання доцільно призначити особу, що здійснює роботу з питань систематизації законодавства, у зв’язку з чим відповідні видання варто зберігати у службових приміщеннях тих самих осіб.

З метою контролю за надходженням та вибуттям літератури слід створити журнал обліку юридичної літератури та журнал її видачі.

В журналі обліку юридичної літератури може зазначатися інформація щодо дати надходження, назви та видавника видання, року видання, а в разі, якщо обліковуються збірники актів законодавства або кодекси України – ще й дати контрольного стану відповідних нормативно-правових актів. На першій та сімнадцятій сторінці видання варто проставити штамп підприємства, номер та дату реєстрації в журналі обліку.

В журналі видачі літератури доцільно зазначати назву виданого примірника, дату видачі, відмітку про отримання (підпис отримувача), відмітку про повернення (підпис відповідальної особи).
24

Забезпечення юридичної служби нормативно-правовою базою


Забезпечення юридичної служби нормативно-правовою базою є необхідним елементом здійснення роботи з питань систематизації законодавства. Воно здійснюється як в друкованому, так і в електронному вигляді.

Пунктом 16 Загального положення визначено, що орган виконавчої влади, підприємство зобов`язані створювати умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників юридичної служби, в тому числі забезпечувати їх нормативно-правовими актами  і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня         2001 року № 1693 „Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади” на міністерства, інші центральні органи виконавчої влади покладені завдання щодо забезпечення належного рівня правової роботи у відповідних сферах державного управління, у тому числі методичного керівництва правовою роботою на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери їх управління,  забезпечення їх необхідними нормативно-правовими актами, іншою правовою інформацією. Забезпечення юридичної служби друкованими виданнями з правової тематики  може здійснюватися як шляхом передплати періодичних видань (журнал «Офіційний вісник України», газета «Голос України» тощо), так і шляхом придбання будь-яких видань довідкового характеру («Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України», «Юридична енциклопедія» тощо).

З метою орієнтування у світі періодичних видань правового характеру пропонуємо до вашої уваги короткі відомості про офіційні періодичні видання Міністерства юстиції України.

5

«Офіційний вісник України»


 «Офіційний вісник України» є найбільш повним офіційним збірником актів законодавства України. В ньому друкуються закони України та інші акти Верховної Ради України; укази та розпорядження Президента України; постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України; акти Конституційного Суду України; нормативно-правові акти Національного банку України; міжнародні договори, що набрали чинності; нормативні акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, зареєстровані Міністерством юстиції України.

«Офіційний вісник України» (журнальна форма) видається у журнальній формі, в теках та електронному вигляді.

„Офіційний вісник України” містить поточні нормативно-правові акти, внесені до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів. Він не містить змін, алевключає в себе все поточне законодавство всіх гілок влади і всіх міністерств та відомств, що зареєстровано в Міністерстві юстиції України. Видається двічі на тиждень.

Інформаційний бюлетень „Офіційний вісник України. Зі змінами” містить ту саму інформацію, що й видання «Офіційний вісник України», видається з тією ж періодичністю. Головна відмінність між двома виданнями полягає в формі видання (перший видається в теках), а також із самої назви вбачається що до бюлетеня „Офіційний вісник України. Зі змінами”  надаються зміни і доповнення для постійної підтримки у контрольному стані раніше опублікованих актів.

„Офіційний вісник України” (електронний варіант) видається  на компакт-дисках.  Програма надає можливість швидко знайти необхідний документ, роздрукувати його або опрацювати у MS Word.

6

Окремо слід відзначити, що у якості контрольних примірників можуть використовуватися такі видання Міністерства юстиції України, як «Кодекси України» (у теках з роз`ємними замками) та «Офіційний вісник України. Зі змінами». Відповідні видання надходять зі змінами до нормативно-правових актів, надрукованих у попередніх примірниках. Тобто для підтримання їх у контрольному стані достатньо у попередньому виданні замінити аркуш, до якого було внесено зміни, новим, що надійшов з наступними примірниками.23

Підтримання текстів актів законодавства і міжнародних договорів України в контрольному стані


У контрольному стані обов'язково підтримуються акти законодавства, перелік яких може бути затверджено наказом по підприємству, установі, організації та інші акти законодавства, необхідні в роботі, як підприємства в цілому так і юридичної служби безпосередньо.

На першій сторінці контрольного примірника акта законодавства проставляється штамп або робиться напис «Контрольний примірник». Контрольним примірником акта законодавства є примірник, у якому проставляються відмітки про всі зміни, доповнення, зупинення дії, поширення, продовження або збереження дії та про визнання акта таким, що втратив чинність, та зазначається інформація про вид, номер і дату прийняття, офіційне джерело опублікування акта, яким унесені зміни.

Підтримання актів законодавства України в контрольному стані на паперових носіях здійснюється шляхом зазначення відомостей про внесені зміни, доповнення та іншу інформацію безпосередньо в тексті акта законодавства.

Для своєчасного виявлення відсутніх змін доцільно до кожного контрольного примірника акта законодавства вклеїти окремий аркуш з переліком актів законодавства, якими до нього внесені зміни та доповнення тощо.

При отриманні нового видання відповідний контрольний примірник замінюється новим, зміни до якого вносяться, починаючи від дати його видання.

Попередній контрольний примірник зберігається, а штамп (напис) "Контрольний примірник" закреслюється та проставляється дата зняття з контролю.

22

«Кодекси України»


Видання виходить  у спеціальних теках з роз’ємними замками, забезпечується постійною підтримкою кодексів у контрольному стані. Кожний том містить комплект змін до кодексів, опублікованих в попередніх томах. Інформація про законодавчі акти, якими вносились зміни до кодексу, починаючи з дня його прийняття, винесена в окрему таблицю, що подається після тексту кодексу.

У виданні «Кодекси України» до виходу в світ у ІІ півріччі 2010 року заплановані такі кодекси: Господарський; Земельний; Цивільний (1-4); Цивільний (5-6); Про адмінстративні правопорушення; Новий. У разі неприйняття нового кодексу, замість заявленого буде опублікований кодекс, який матиме найбільшу кількість змін і доповнень. Забезпечуватиметься підтримка усіх кодексів у контрольному стані.

Редакція журналу планує з липня 2010 року розпочати щомісячне комплектування видання електронним додатком. На компакт-диску CD-ROM буде представлена комп`ютерна система «Кодекси України».

Одночасно у 2010 році випускається у світ і електронна форма цього ж видання, яка включає повні тексти усіх чинних кодексів. Надаються програмні інструменти для пошуку окремих статей актів. Видання розміщується на компакт-диску, має місячну періодичність. Оновлення - щомісячно.

Видання «Кодекси України» існує також у вигляді книг (без оновлення).
7

«Систематичне зібрання чинного законодавства України»


При формуванні видання “Систематичне зібрання чинного законодавства України” здійснюється фундаментальна робота, яка передбачає упорядкування за предметною ознакою всього масиву нормативно-правових актів, а також їхніх окремих норм. Систематизації підлягають акти: Верховної Ради України; Президента України; Кабінету Міністрів України; міністерств; інших центральних органів виконавчої влади (зареєстровані в Міністерстві юстиції України); Національного банку України; Конституційного Суду України. В окремих випадках, за рішенням редакційної ради, у Зібранні подаються акти колишніх СРСР, УРСР, які є чинними в Україні.

До Зібрання не включаються акти: • про визнання раніше виданих актів такими, що втратили чинність;

 • про внесення змін та доповнень до раніше виданих актів тимчасового характеру;

 • одноразової дії (крім актів про видання інструкцій, правил тощо);

 • що стосуються окремих підприємств, установ, організацій, осіб;

 • які втратили чинність, актуальність або скасовані.

З січня 2003 року по 2009 рік видано 7 Розділів та 5 томів Розділу 8 “Систематичне зібрання чинного законодавства України”. Всього вийшло друком 86 томів. Розділи виходили за встановленою тематикою, а саме: «Основи конституційного ладу»; «Законодавство про органи та установи юстиції»; «Законодавство про організацію і діяльність судів. Третейські суди. Прокуратура. Адвокатура»; «Цивільне, сімейне та цивільне процесуальне законодавство»; «Господарське та господарське процесуальне право»; «Житлове законодавство. Житлово-комунальне господарство»; «Праця. Зайнятість населення. Державна служба»;

8

Ведення обліку актів законодавства і міжнародних договорів України


Облік актів законодавства і міжнародних договорів України може здійснюватися шляхом ведення: систематичної картотеки або журналів обліку.

21

На паперових носіях за 1 кбайт: тариф для юридичних осіб - 0,50 грн; тариф для фізичних осіб - 0,30 грнУ вигляді окремого комп'ютерного файла за 1 кбайт: тариф для юридичних осіб - 0,40 грн; тариф для фізичних осіб - 0,20 грн

Шляхом безпосереднього доступу до інформаційного фонду Реєстру за 1 кбайт: тариф для юридичних осіб - 0,20 грн; тариф для фізичних осіб - 0,10 грн.

Розмір авансу, передбаченого при безпосередньому доступі до інформаційного фонду Реєстру дозволяє переглянути 600 кбайт інформації і становить: для фізичних осіб - 60,0 грн; для юридичних осіб - 120,0 грн.

За надання інформації шляхом безпосереднього доступу до інформаційного фонду Реєстру можуть застосовуватись понижувальні коефіцієнти на договірних засадах у разі сплати за об'єм інформації не менше 10000 кбайт.

За використання інформації, отриманої з інформаційного фонду Реєстру для подальшого тиражування (розповсюдження), залежно від тиражу видань установлюються підвищувальні коефіцієнти на договірних засадах.

Вартість послуг зазначена з податком на додану вартість.

20

«Охорона праці».У ІІ півріччі 2009 року відбулися зміни у формі подачі інформації передплатникам цього видання: із серпня 2009 року кожний номер складається з друкованої частини та  електронного додатка – компакт-диску.  У січні 2010 року користувачі вперше отримали повне зібрання, яке містило Систематичний покажчик актів розділів 1-9 (у 2-х томах), а також електронний додаток з відповідними текстами актів.

9

«Практичне законодавство для сільської ради»


З метою забезпечення сільських та селищних рад нормативно-правовими актами Мiнiстерство юстиції підготувало та видало збірник нормативно-правових актів "Практичне законодавство для сiльської ради" (у двох томах). В ньому зібрано біля 300 нормативно-правових актів або витягів з них, що стосуються діяльності сільської, селищної ради, їх виконавчих органів та спеціалістів. Видання включає акти вищих органів влади України, центральних органів виконавчої влади, Конституційного Суду України.

Видання підготовлено у теках з роз'ємними замками з можливістю підтримання текстів актів у контрольному стані. З 2009 року матеріали для оновлення друкуються у спеціальному періодичному виданні «Зміни до збірника». Передплатники самостійно здійснюють оновлення за встановленими правилами.

У 2010 році “Практичне законодавство для сільської ради” видається в електронному вигляді на компакт-диску.  Кількість нормативно-правових актів у ньому значно збільшено.

10

2003 року за N 243/7564.Розмір плати за інформацію, одержану з інформаційного фонду Реєстру, установлюється за одиницю виміру текстової інформації (один кілобайт) і залежить від способу одержання інформації (на паперових носіях, у вигляді окремого комп'ютерного файла чи шляхом безпосереднього доступу до інформаційного фонду Реєстру). У разі використання одержаної інформації для подальшого тиражування (розповсюдження) розмір плати за одиницю виміру текстової інформації встановлюється з підвищувальним коефіцієнтом.

Розрахунки за одержання інформації з інформаційного фонду Реєстру на паперових носіях чи у вигляді окремого комп'ютерного файла здійснюються користувачем Реєстру за безготівковим розрахунком через банк або готівкою в касу Адміністратора Реєстру на підставі рахунка, наданого Адміністратором Реєстру.

Інформація з інформаційного фонду Реєстру на паперових носіях чи у вигляді окремого комп'ютерного файла надається користувачеві після внесення ним плати за інформацію, яка буде надана з інформаційного фонду Реєстру.

Розрахунки за одержання інформації шляхом безпосереднього доступу до інформаційного фонду Реєстру здійснюються шляхом сплати користувачем авансу за користування інформаційним фондом Реєстру.


За перегляд кожного тексту нормативно-правового акта з користувача автоматично стягується плата згідно з установленими розмірами шляхом зменшення авансу користувача на суму, пропорційну розміру переглянутого тексту.

Розміри плати за надання права доступу, користування й одержання інформації з інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.


19

на папір або переписуванні їх у файли будь-якого іншого формату автентичність отриманих таким способом текстів еталонним текстам Реєстру не забезпечується і їх можна використати тільки як довідкову інформацію.

Надавати інформацію з інформаційного фонду Реєстру фізичним та юридичним особам мають право виключно Адміністратори Реєстру: Державне підприємство „Інформаційний центр” Міністерства юстиції України та Інформаційно-аналітичний центр „Ліга”.

Адміністратор обліку користувачів – Державне підприємство „Інформаційний центр” Міністерства юстиції України знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 81, літ. А, тел. (044) 206-71-49, E-mail: dvb@informjust.ua; офіційний сайт: www.infоrmjust.ua

Технічний адміністратор - Інформаційно-аналітичний центр „ЛІГА” знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Т. Шамрила, 23, тел. 538-01-01, E-mail: admin@liga.net; офіційний сайт: www.liga.net

Для отримання тексту нормативно-правового акта на паперових носіях чи у вигляді комп`ютерного файла необхідно: • звернутися із запитом за встановленою формою (додаток 1) до одного з адміністраторів реєстру (особисто, поштою, електронною поштою або через Інтернет);

 • оплатити виставлений рахунок.

За одержання інформації з інформаційного фонду Реєстру справляється плата в порядку та розмірі, установлених Держателем Реєстру за погодженням з Мінекономіки, згідно з порядком та розмірами плати за надання права доступу, користування й одержання інформації з інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 31 березня 2003 року N 25/5, зареєстрованим Міністерством юстиції України 31 березня

18

Збірники законодавства, яке регулює питання освіти в Україні


Міністерством юстиції України спільно з Міністерством освіти і науки у період з 2003 року по 2007 рік підготовлено і випущено у світ двотомні нормативні збірники: «Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання», «Середня освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання», «Професійно-технічна освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання», «Позашкільна освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання», «Дошкільна освіта в України. Нормативно-правове регулювання». Обсяг видання склав десять томів.

Зазначені видання (окрім «Дошкільної освіти…») мають як друковану, так й електронну форми.

Друкована форма є першими офіційними і найбільшими повними друкованими збірником чинних нормативно-правових актів вищих органів влади України, Міністерства освіти і науки України та інших органів центральної виконавчої влади у сфері освіти. У збірниках наводяться акти, що регулюють питання: управління у сфері освіти; ліцензування, атестації та акредитації навчальних закладів, умови трудової діяльності керівників, педагогічних працівників. Головна увага приділена викладу нормативного забезпечення організації навчального процесу. Ретельно упорядковані акти, що регулюють питання трудової діяльності педагогічних працівників: оплата праці, атестації, відпустки, стаж роботи тощо.

З метою постійного розширення кола читачів редакція зробила збірники періодичними виданням і подає їх у передплату. Новим читачам надається можливість передплатити збірник з будь-якого півріччя. Періодичність виходу в світ журналу з матеріалами для оновлення встановлюється щоквартальною. При цьому читачі передплачують збірник лише один раз, а журнал – за встановленою періодичністю.


11

Електронна форма видання містить повну і систематизовану базу даних актів законодавства з питань вищої, середньої, професійно-технічної, позашкільної та дошкільної освіти і надходять до замовників на компакт-дисках CD-ROM. База даних автономна, не потребує засобів зв’язку, Інтернет. Поставляється на компакт-диску СD-R. Максимально проста у використанні, має потужний довідково-пошуковий апарат та допоміжний сервіс. Постійно оновлюється. Постачається користувачам щомісяця. Включає акти Верховної Ради, Президента України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Міністерства освіти і науки України, інших централізованих органів виконавчої влади. Дата прийняття - починаючи з 1991 року. В окремих випадках, згідно з рішенням редакційної ради, подаються також акти колишніх СРСР, УРСР, що діють в Україні і які мають актуальне значення.

12
печаткою Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів. У момент створення такої копії, за допомогою спеціального програмного забезпечення, на копії відзначаються спеціальні відомості, передбачені Інструкцією, копія засвідчується відповідною печаткою й підписом відповідальної особи адміністратора Реєстру, який цю копію створив. Головна особливість – текст нормативно-правового акта, засвідчений печаткою Реєстру, є офіційним документом, який може бути представленим у суді чи будь-якому іншому органі;


 • у вигляді комп'ютерного файла: копія еталонного тексту у вигляді комп’ютерного файла, ідентичного відповідному еталонному тексту Реєстру, виготовляється Адміністратором Реєстру із застосуванням спеціального програмного забезпечення, яке гарантує його цілісність при перегляді цього тексту на екрані комп’ютера;

 • шляхом безпосереднього доступу до інформаційного фонду Реєстру: зазначений доступ здійснюється через мережу Інтернет; при цьому користувачеві доступні для перегляду всі наявні в цьому фонді копії еталонних текстів, серед яких він самостійно здійснює пошук та відбір необхідних йому текстів нормативно-правових актів.

При безпосередньому доступі до Інформаційного фонду Реєстру існують наступні можливості пошуку документів:

 • за реквізитами документа;

 • за класифікаторами (видавників актів; видів актів; періодів їх прийняття);

 • за джерелом опублікування в офіційних виданнях;

 • за новими надходженнями (за датами надходжень).

Збереження всіх спеціальних ознак, які забезпечують цілісність копій еталонних текстів гарантується при перегляді цих копій тільки на екрані комп'ютера. При роздруковуванні цих копій
17

376. Дані нормативно-правові акти визначають загальну схему функціонування Реєстру.

У Реєстрі в контрольному стані зберігаються закони України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Національного банку, зареєстровані Міністерством юстиції України, а також міжнародні договори України.

Тексти нормативно-правових актів, занесених до Реєстру: • автентичні оригіналам, які зберігаються в Міністерстві юстиції України;

 • зберігаються в контрольному стані та у попередніх редакціях.

Інформація з Реєстру є відкритою для широкого загалу. Будь-яка юридична чи фізична особа, у якої виникла потреба в отриманні інформації, може звернутися до одного з Адміністраторів Реєстру з відповідним запитом за встановленою формою і отримати будь-який нормативно-правовий акт або витяг із нього у вигляді окремих розділів, глав, статей як на папері, так і в електронному вигляді. Крім того, кожна юридична чи фізична особа, на підставі заяви може укласти договір з Адміністратором Реєстру про одержання інформації шляхом безпосереднього доступу до інформаційного фонду Реєстру через мережу Інтернет.

Тобто є три основні форми надання інформації з Реєстру: • на паперових носіях: копія еталонного тексту на паперових носіях відтворюється Адміністратором Реєстру, із застосуванням спеціальних засобів перевірки ознак збереження цілісності еталонного тексту, та засвідчується печаткою встановленого зразка. Кожна сторінка паперової копії засвідчується

16

«Бюлетень Міністерства юстиції України»


Це загальнодержавне періодичне наукове фахове видання Міністерства юстиції України. Воно задумане, насамперед, як офіційне видання Міністерства, розраховане як на працівників, так і на державних, громадських діячів, учених-правознавців, представників засобів масової інформації та ділових кіл.

В ньому порушуються питання реалізації правової політики, організаційного забезпечення діяльності судів, нотаріату, адвокатури, реєстрації політичних партій, громадських об’єднань та благодійних фондів тощо. Зазначений журнал містить інформацію  про діяльність органів державної влади, знайомить з законами України та іншими нормативно-правовими актами, висвітлює питання законодавства різних галузей права. Редколегія журналу надає місце в ньому науковим працям з правознавства, що мають прикладне та практичне значення, приділяє увагу підготовці висококваліфікованих фахівців-юристів, питанням правової освіти населення. Читачі також отримують, як кажуть, з перших рук прийняті нормативно-правові акти, що регулюють важливі сторони життя нашої держави.

Постановою президії ВАК України від 11 червня 2003 року № 1-05/6 цей журнал внесено до Переліку № 12 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора i кандидата наук.

Забезпечення електронними системами правової інформації, а також доступом до інформаційних баз. У якості електронної системи інформаційно-правового забезпечення, а також доступу до інформаційних баз можуть бути використані періодичні видання Міністерства юстиції України в електронному вигляді, про які мова йшла вище, нормативно-правові бази на CD-дисках; інформаційно-правові системи «ЛІГА:ЗАКОН», «ПАРУС» та інші; завдяки доступу до мережі Інтернет забезпечується доступ

13

до баз нормативно-правових актів, розміщених на сайтах Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Президента Украйни тощо.Одним з варіантів отримання нормативно-правових актів в електронному (і не лише) вигляді є доступ до інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

14

Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів – єдина правова інформаційна система, яка має офіційний статус


Метою створення Реєстру є забезпечення додержання єдиних принципів ідентифікації нормативно-правових актів та ведення їх державного обліку в межах інформаційного простору України; створення фонду та підтримання в контрольному стані нормативно-правових актів, надання інформації про них; забезпечення в межах, визначених законодавством, доступності, гласності й відкритості правової інформації для користувачів.

Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів – це єдина електронна база даних, де зберігаються тексти усіх виданих державними органами влади актів законодавства, починаючи з 1985 року і до теперішнього часу. Це автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання актів законодавства, яку створено Міністерством юстиції України на виконання Указу Президента України від 27 червня 1996 року № 468 „Про Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів”.

На сьогоднішній день існує чітко визначена і закріплена Інструкцією про порядок та умови одержання інформації з інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 26 червня 2002 року № 57/5, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27 червня 2002 року за № 546/6834 процедура отримання інформації з Реєстру; Порядок та розміри плати за надання права доступу, користування та одержання інформації з інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 31 березня 2003 року № 25/5.

Включення нормативно-правових актів до Реєстру регламентується Порядком ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 року №15


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка