Законами України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про соціальний діалог в Україні»Скачати 298.65 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір298.65 Kb.


Узагальнені підсумки основної діяльності

відділення Національної служби посередництва і примирення

в Чернігівській області за 2012 рік
Протягом 2012 року відділення НСПП (далі – Відділення), виконуючи свої повноваження, реалізовувало завдання, визначені Законами України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про соціальний діалог в Україні», нормативно-правовими актами Національної служби посередництва і примирення, наказами та розпорядженнями Голови НСПП, Положенням про відділення НСПП в Чернігівській області.

Спеціалісти Відділення здійснювали заходи, спрямовані на:

- сприяння поліпшенню стану соціально-трудових відносин у трудових колективах підприємств, установ, організацій області;

- запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів);

-здійснення посередництва і примирення при вирішенні таких спорів (конфліктів), забезпечення правового супроводу примирних процедур;

- прогнозування виникнення колективних трудових спорів (конфліктів);

- підвищення рівня правової культури зацікавлених сторін соціально-трудових відносин щодо законодавчих і нормативно-правових актів НСПП, основних положень трудового законодавства;

- забезпечення поінформованості громадськості, органів державної влади та органів місцевого самоврядування про діяльність Національної служби посередництва і примирення й Відділення;

- оцінки відповідності критеріям репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців на територіальному рівні.
І. Аналіз стану і динаміки соціально-трудових відносин
Незважаючи на деяки позитивні тенденції, все ще не спроможна вийти на докризовий рівень економіка області. Так, за даними статистичної звітності, підприємства й організації (крім сільськогосподарських і бюджетних) за фінансовими результатами від звичайної діяльності до оподаткування за 9 місяців 2012 року одержали 33 млн.грн. збитку проти 288 млн.грн. прибутку за аналогічний період минулого року.

При цьому, прибутковими підприємствами, частка яких становила 56,0%, отримано прибутку на 31,3% менше (основна частина сформована в промисловості (81,8%), де найбільші прибутки отримали підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (42,5% від загальної суми прибутку промисловості); целюлозно-паперового виробництва; видавничої діяльності (29,1%).

Збитково працювали 44,0% підприємств, які отримали збитків на 29,4% більше, ніж рік тому (найбільше - у наданні комунальних та індивідуальних послуг; діяльності у сфері культури та спорту (69,2% від загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності), у діяльності готелів та ресторанів, операціях із нерухомим майном, оренді, інжинірингу та наданні послуг підприємцям (66,7% у кожного), будівництві (54,5%), промисловості (51,1%). Серед промислових підприємств найбільші збитки отримали підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води (49,4% від загальної суми збитку промисловості), хімічної та нафтохімічної промисловості (15,3%), машинобудування (13,0%).

Загалом за підсумками січня–листопада 2012 року проти аналогічних показників минулого року: • випуск промислової продукції збільшився на 0,2%;

 • індекс виробництва продукції сільського господарства зріс на 4,5%;

 • обсяги будівництва зменшилися на 2,7%.

Складні процеси, що відбуваються в економіці області, продовжують позначатися і на стані соціально-трудових відносин підприємств, установ, організацій, об’єктивними причинами виникнення конфліктних ситуацій на яких залишаються:

 • незадовільний фінансовий стан багатьох підприємств через низький рівень завантаженості виробничих потужностей; їх неефективна діяльність, збитковість виробництва;

 • недостатня платоспроможність замовників та несвоєчасні розрахунки за поставлену продукцію, виконані роботи (надані послуги);

 • значна зношеність основних фондів підприємств, їх енергоємність; обмеженість інноваційно-інвестиційних можливостей;

 • залежність підприємств від запозичених коштів;

 • несвоєчасне і недостатнє фінансування бюджетами різних рівнів по дотаціях, субсидіях, передбачених чинним законодавством.

В той же час, зберігають свою деструктивну дію суб’єктивні фактори негативного впливу на стан соціально-трудових відносин, серед яких:

 • низький рівень оплати праці (у січні–листопаді 2012р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій становила 2292 грн., що на 23,6% менше середньоукраїнського показника. Продовжує утримуватися високий рівень диференціації розмірів заробітної плати за видами економічної діяльності. Так, більш оплачуваними в економіці області залишалися працівники фінансової діяльності, державного управління, транспорту, а серед промислових видів діяльності – підприємств із добування торфу; целюлозно-паперового виробництва, видавничої діяльності; виробництва та розподілення електроенергії, газу та води, де нарахування в 1,3–2,2 раза перевищили середньообласний показник. Водночас, абсолютний розмір заробітної плати працівників підприємств з оброблення деревини та виробництва виробів із деревини був значно нижчим і не перевищував 44% середнього показника в області);

 • існуюча заборгованість із заробітної плати та недостатні темпи її погашення, порушення термінів виплати поточної заробітної плати (незважаючи на позитивні тенденції погашення зарплатних боргів найманим працівникам упродовж року, у листопаді загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати зросла на 10,7 млн. грн., або на 59,3% й на 01.12.2012 р. становила 28,8 млн.грн., що на 8,8 млн. грн., або на 44% більше, ніж на початок року. При цьому, 18,7 млн. грн., або 64,9% загальної суми – заборгованість економічно-активних підприємств. Слід зазначити, що в цій сумі, крім підприємств промисловості та будівництва, частки заборгованої заробітної плати яких становили 28,4% та 18,9% відповідно, більше 40% складала заборгованість працівникам бюджетної та соціальної сфер);

 • практика застосування на окремих підприємствах, в установах та організаціях вимушеної неповної зайнятості, робота в умовах неповного робочого дня (тижня) (у листопаді 2012 р. середня кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості складала 95,5% до середньооблікової кількості штатних працівників, у т.ч. у промисловості – 93,4%, у будівництві – 87,0%. Надлишок робочої сили на виробництві зумовлював тиск на ринок праці, оскільки працівники, які вимушено працюють за скороченим графіком роботи, за певних умов можуть поповнити категорію безробітних);

 • наявне безробіття працездатного населення (за даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних упродовж листопада збільшилася на 4,2% й на 01.12.2012р. становила 13,1 тис. осіб, або 24,7% всіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Збільшення обсягів зареєстрованого безробіття відбулося майже в усіх містах обласного значення та районах області. Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами та організаціями до служби зайнятості, упродовж місяця зменшилася на 11,4% й на 01.12.2012р. становила 1,6 тис. Як наслідок, навантаження незайнятого населення, яке перебувало на обліку, збільшилося і становило 9 осіб на одне вільне робоче місце (вакантну посаду);

 • порушення соціальних та трудових прав найманих працівників на підприємствах, щодо яких реалізується процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (станом на 01.12.2012 р. незадоволені вимоги із заробітної плати на них становили 7,97 млн.грн., або 27,6% загальнообласного показника. З початку року зарплатні борги підприємств-банкрутів зменшилися на 3,49 млн.грн, або на 30,5%);

 • випадки ухилення керівників підприємств від укладання колективних договорів, невиконання окремих їх вимог, продовження терміну дії або переукладання на новий термін;

 • випадки пасивної позиції представницьких органів найманих працівників на захист соціальних гарантій працюючих.

Наявність кожного із зазначених чинників призводить до виникнення ускладнень стану соціально-трудових відносин. Головними залишаються: наявність заборгованості із заробітної плати, порушення встановлених термінів виплати поточної заробітної плати, вимог колективних договорів.
ІІ. Запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)
У відповідності до затвердженого Плану основних заходів по запобіганню виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), сприянню поліпшенню стану соціально-трудових відносин у трудових колективах на 2012 рік, Відділенням здійснювались заходи щодо:

 • виявлення і взяття на облік підприємств, установ та організацій, де загострювався стан соціально-трудових відносин між найманими працівниками і власниками через наявність дестабілізаційних чинників;

 • здійснення аналізу причин виникнення та пошуку шляхів усунення чинників дестабілізації стану соціально-трудових відносин (у т.ч. в процесі проведення узгоджувальних зустрічей);

 • надання в межах повноважень правової допомоги сторонам соціально-трудових відносин;

 • підготовки рекомендацій заінтересованим сторонам щодо шляхів та заходів зі стабілізації стану соціально-трудових відносин;

 • зняття з обліку Відділення підприємств, установ, організацій, де вдалося нормалізувати стан соціально-трудових відносин, запобігти виникненню колективних трудових спорів (конфліктів);

 • інформування місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, організацій профспілок і роботодавців, громадськості про результати діяльності Відділення, спрямовані на сприяння стабілізації і поліпшенню стану соціально-трудових відносин у трудових колективах області.

Так, упродовж року на обліку Відділення, з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), знаходилося 28 випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин (4 – на п.р., 24 – взято упродовж року), які охоплювали 16012 працівників 27-ми підприємств, установ, організацій області.

Врегульовано 23 дестабілізаційні випадки (79,3% від загальної кількості) на 22-х підприємствах, в установах, організаціях, завдяки чому погашено 24765,3 тис. грн. заборгованості (94,3% загальної суми, що стала основною причиною виникнення дестабілізації - 26269,8 тис. грн.).

В розрізі видів економічної діяльності, випадки дестабілізації стану соціально-трудових відносин, що перебували на обліку Відділення, розподілилися наступним чином:

- промисловість – 7 (25,0% від загальної кількості), у т.ч. 6 – обробна, 1 - добувна;

- будівництво – 7 (25,0%);- освіта – 11 (39,3%);

- охорона здоров’я та соціальна допомога – 2 (7,1%);

- виробництво та розподілення електроенергії, газу та води - 1 (3,6%).

Із 29-ти чинників, які призвели до ускладнень соціально-трудових відносин і усуненню яких сприяло Відділення упродовж року, було ліквідовано - 24, залишилися в стадії ліквідації - 4, а 1 переріс у колективний трудовий спір.

При цьому, найбільша кількість дестабілізаційних чинників – 27, або 93,1% загальної кількості виникла з приводу виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень і лише 2, або 6,9% - щодо невиконання вимог законодавства про працю.

Здійснений аналіз чинників свідчить, що причиною їх виникнення стали порушення:

- вимог ст.115 КЗпП України, ст.24 Закону України „Про оплату праці” щодо своєчасності виплати заробітної плати;

- окремих положень ст.57 Закону України «Про освіту» щодо виплати педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків;

- вимог ст.15 Закону України „Про оплату праці” щодо здійснення оплати праці працівників у першочерговому порядку.

З метою вивчення стану соціально-трудових відносин безпосередньо на місцях, працівниками Відділення у 2012 році здійснено 8 відряджень (по 2 – у м. Ніжин та с. Смолин Чернігівського району, по 1 – у м. Новгород-Сіверський, м. Прилуки, м. Сосниця, смт Ріпки), відвідано 16 підприємств міста Чернігова.

Для врахування позицій сторін соціально-трудових відносин і вироблення компромісних рішень під час здійснення заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), проведено 31 узгоджувальну зустріч з керівниками та головами профкомів конфліктогенних підприємств, установ, організацій області.

Упродовж року працівниками Відділення взято участь у 43-х засіданнях обласної, міської та районних (Деснянського та Новозаводського районів міста Чернігова) комісій з питань забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат та контролю за ефективним використанням бюджетних коштів. За результатами аналізу отриманих інформацій про наявність та причини виникнення чинників дестабілізації, на облік Відділення взято 8 підприємств з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), а 6 - віднесено до Бази даних конфліктогенних підприємств області.

Всього в результаті моніторингових досліджень можливих випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин та конфліктоутворюючих чинників, в Базі даних підприємств, що відзначаються підвищеним рівнем конфліктогенності, упродовж року перебувало 15 підприємств, установ, організацій області.

На виконання доручень Відділення, завідуючими інформаційно-консультаційними центрами НСПП вивчено стан соціально-трудових відносин на 36-ти підприємствах, в установах та організаціях районів і міст області. За результатами аналізу отриманої інформації про наявність чинників дестабілізації, відповідним органам та організаціям підготовлені та направлені рекомендації і пропозиції щодо шляхів поліпшення стану соціально-трудових відносин у трудових колективах.

Позитивні результати діяльності були досягнуті у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями профспілок та роботодавців, представниками позаштатних інституцій НСПП, яким упродовж року було направлено 1077 листів-звернень, інформаційних повідомлень, методичних матеріалів та рекомендацій стосовно стану соціально-трудових відносин і взаємодії в роботі. Отримано 518 відповідей і пропозицій, які були враховані під час організації роботі Відділення.

Саме у співпраці з обласною державною адміністрацією та її окремими структурними підрозділами, Чернігівською та Прилуцькою міськими радами, Новозаводською та Деснянською районними радами у м. Чернігові, Федерацією профспілкових організацій області усунено дестабілізаційні чинники та знято з обліку Відділення стан соціально-трудових відносин у: ДП «Чернігівська пересувна механізована колона № 59 «ВАТ «Чернігівводбуд», м. Чернігів (працюючих – 41 чол., борг – 374,1 тис.грн.); ЗАТ ВТФ «Сіверянка», м. Чернігів (працюючих – 490 чол., борг – 394,1 тис.грн.); ДП «Чернігівська механізована колона ВАТ «Київсільелектро», м. Чернігів (працюючих 103 чол., борг – 105,7 тис.грн.); Комунальному лікувальному профілактичному закладі «Прилуцька центральна міська лікарня, м. Прилуки (працюючих – 96 чол., борг – 184,8 тис.грн.) та інших.

Завдяки налагодженій багаторічній взаємодії в роботі з обласною організацією профспілки працівників освіти і науки України, врегульовано стан соціально-трудових відносин між педагогічними працівниками та відділами (управліннями) освіти 10-ти районів і міст області, в результаті чого погашено борг по заробітній платі на загальну суму 21055,3 тис. грн.

З метою об’єднання зусиль, спрямованих на поліпшення стану соціально-трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), на даний час діє 18 Угод про співпрацю між Відділенням та органами виконавчої влади, суб’єктами сторін профспілок і організацій роботодавців, 5 з яких заключено у 2012 році.

Позитивно зарекомендувала себе практика контролю за результатами роботи по запобіганню виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), яка включає заходи щодо:

- ведення накопичувальних інформаційних справ від початку постановки підприємства, установи, організації на облік Відділення до зняття;

- систематичного наповнення електронної бази даних;

- щоденного ведення стенду контролю, а також підведення щомісячних загальних підсумків роботи Відділення.
ІІІ. Стан і результати вирішення висунутих найманими працівниками

або профспілками вимог та колективних трудових спорів (конфліктів)
Протягом 2012 року Відділення сприяло вирішенню 11-ти вимог, висунутих найманими працівниками у 7-ми колективних трудових спорах, безпосередніми учасниками яких стали 526 працюючих.

У взаємодії з усіма зацікавленими органами і організаціями, в ході проведення примирно-переговорних процедур, вирішено та знято з реєстрації 3 колективних трудових спора (42,9%) та задоволено 3 вимоги найманих працівників (27,3%).


1. Публічне акціонерне товариство „Прилуцький завод „Білкозин”

Колективний трудовий спір перехідний з 2009 року. Чисельність учасників - 447 осіб.

Із шести зареєстрованих вимог найманих працівників невирішеною залишається перша: “1) погасити в повному обсязі і в найкоротші терміни заборгованість з виплат заробітної плати та в подальшому виплачувати її згідно затвердженого в колективному договорі графіка, пункт 15.29. розділу 4 “Оплата праці”.

Підприємство призупинило свою діяльність у лютому 2011 року, а з жовтня 2011 року перебувало в процедурі відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Заробітна плата працівникам заводу за час простою нараховувалася з розрахунку двох третин тарифної ставки встановленого працівникам розряду, що збільшувало загальну суму боргу по заробітній платі в середньому на 600 тис. грн. щомісяця та зменшувало інвестиційну привабливість заводу.

За інформацією голови профкому підприємства, на кінець 2012 року заборгованість по заробітній платі досягла майже 16 млн. грн., чисельність працюючих зменшилася до 390 осіб.

В межах визначених повноважень, Відділенням упродовж року здійснювався супровід та контроль за виконання рішень примирних органів: підтримувався постійний взаємозв’язок зі сторонами колективного трудового спору, проводилися узгоджувальні зустрічі. Щодо сприяння вирішенню зазначеного спору, були направлені звернення до :

- Прилуцького міського голови;

- голови обкому профспілки працівників агропромислового комплексу України;

- голови Федерації профспілкових організацій області;

- прокурора Чернігівської області;

- начальника головного управління економіки Чернігівської облдержадміністрації;

- арбітражного керуючого;

- голови Чернігівської облдержадміністрації.

Оскільки вплив на питання погашення заборгованості із виплати заробітної плати був обмежений до завершення судових розглядів, протягом 2011-2012 років було погашено всього 254,3 тис. грн. зарплатних боргів, у т.ч. за рахунок коштів, отриманих від реалізації майна боржника.

17 грудня 2012 року господарським судом Чернігівської області винесена Постанова про визнання ПАТ «Прилуцький завод «Білкозин» банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури. Ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Фесенка Євгенія Миколайовича.

За поданням Відділення, розпорядженням НСПП від 26 грудня 2012 року №242-р у назві сторони колективного трудового спору внесені зміни.
2. Державний заклад «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей

служби у справах дітей Чернігівської обласної державної адміністрації»

Колективний трудовий спір зареєстрований 05.01.2012 року. Чисельність учасників - 27 чол.

Вимога найманих працівників: “1. Необхідність укладання колективного договору”.

В рамках розгляду колективного трудового спору і за координацією Відділення, було проведено 4 засідання примирної комісії (26.01.2012, 10.02.2012, 02.03.2012, 20.04.2012) та 8 узгоджувальних зустрічей із представниками сторін спору (04.01.2012, 05.01.2012, 16.01.2012, 18.01.2012, 21.02.2012, 28.03.2012, 05.04.2012, 07.05.2012). Відділенням постійно підтримувався зв’язок із представниками сторін спору, надавались необхідні роз`яснення та консультації.

Після затвердження проекту колективного договору загальними зборами трудового колективу та передачі його до Чернігівської райдержадміністрації на реєстрацію, сторони підписали Угоду про вирішення спору.

За поданням Відділення, розпорядженням НСПП від 03 травня 2012 року №091-р даний колективний трудовий спір знято з реєстрації як вирішений.


3. Позашкільний навчальний заклад «Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з веслування на байдарках і каное» Чернігівської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Україна»

Колективний трудовий спір зареєстрований 18.04.2012 року. Кількість учасників – 16 осіб.

Всі п’ять вимог найманих працівників закладу стосуються виконання умов колективного договору.

Виконуючи свої повноваження, протягом року Відділенням проведено 7 узгоджувальних зустрічей (17.04.2012, 22.05.2012, 12.06.2012, 11.09.2012, 02.10.2012, 09.10.2012, 16.11.2012), 3 засідання примирної комісії (26.05.2012, 01.06.2012, 22.06.2012) та 3 засідання трудового арбітражу (16.07.2012, 23.07.2012, 02.08.2012).

На сьогоднішній день рішення примирних органів стороною адміністрації спортшколи не виконані.

З 22 жовтня 2012 року триває страйк найманих працівників закладу.

З пропозицією втрутитися в ситуацію, що склалась у трудовому колективі спортшколи та посприяти вирішенню спору, 05.12.2012 року Відділенням підготовлено та направлено лист до Центральної ради фізкультурно-спортивного товариства «Україна», на який відповіді ще не отримано.

Під час спілкування з представницьким органом найманих працівників з’ясовано, що, з метою вирішення проблемних питань, готується відповідна документація для розгляду їх у судовому порядку.

Відділення, в свою чергу, продовжує здійснювати заходи в межах повноважень щодо посередництва в рамках діючого законодавства.
4. Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

Колективний трудовий спір зареєстрований 02.07.2012 року. Кількість учасників – 9 чол.

Вимога найманих працівників: “Погасити заборгованість із виплати заробітної плати за лютий-червень 2012 р. до 02 липня 2012 року”.

Відділенням, в межах визначених повноважень, надавались необхідні консультації сторонам спору, підтримувався постійний взаємозв’язок з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, радою Федерації профспілкових організацій області.

В рамках розгляду зазначеного спору і за координацією Відділення, проведено 3 узгоджувальні зустрічі з представниками сторін спору (07.07.2012, 17.09.2012, 02.10.2012) та 3 засідання примирної комісії (11.07.2012, 15.08.2012, 10.10.2012).

З метою з’ясування чинників, які негативно впливали на виконання вимоги найманих працівників, Відділення ініціювало залучення до вирішення спору представників управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, Новозаводської районної у місті Чернігові ради, обкому профспілки працівників будівництва і промбудматеріалів.

В результаті здійснених спільних заходів, заборгованість із виплати заробітної плати, що була предметом спору була ліквідована. У зв’язку з вирішенням проблемних питань, 15.10.2012 року сторони підписали відповідну угоду.

За поданням Відділення, розпорядженням НСПП від 17.10.2012 №178-р даний спір знято з реєстрації як вирішений.


5. Державне підприємство «Чернігівторф»

Колективний трудовий спір зареєстрований 11.07.2012 року. Кількість учасників – 15 осіб.

Вимога найманих працівників: “Погасити заборгованість із виплати заробітної плати за грудень 2011 року – травень 2012 року включно”.

В рамках розгляду колективного трудового спору і за координацією Відділення, проведено 8 узгоджувальних зустрічей з представниками сторін спору (11.07.2012, 17.07.2012, 03.08.2012, 04.09.2012, 02.10.2012, 06.11.2012, 19.11.2012, 03.12.2012) та 3 засідання примирної комісії (31.07.2012, 06.08.2012, 17.09.2012).

За результатами проведеної роботи, у взаємодії з обласною державною адміністрацією та Новозаводською районною у місті Чернігові радою, заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємства була ліквідована, про що сторони спору 30.11.2012 року підписали відповідну угоду.

За поданням Відділення, розпорядженням НСПП від 05 грудня 2012 року №213-р колективний трудовий спір знято з реєстрації як вирішений.


6. Пожежно-сторожева охорона філії «Смолинський торфозавод» державного підприємства «Чернігівторф»

Колективний трудовий спір зареєстрований 13.12.2012 року. Кількість учасників – 8 осіб.

Вимога найманих працівників: “Погасити заборгованість по виплаті заробітної плати за січень – жовтень 2012 року включно до 15 грудня 2012 року”.

Відділенням, в межах визначених повноважень, надані роз’яснення сторонам спору щодо застосування норм Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», запропоновані зразки документів стосовно процедури вирішення колективного трудового спору та рекомендовано здійснювати його розгляд примирною комісією у відповідності до вимог чинного законодавства.


7. Фрезерувальна дільниця філії «Смолинський торфозавод»

державного підприємства «Чернігівторф»

Колективний трудовий спір зареєстрований 13.12.2012 року. Кількість учасників – 4 особи.

Вимога найманих працівників: “Погасити заборгованість по виплаті заробітної плати за січень – жовтень 2012 року включно до 15 грудня 2012 року”.

Відділенням, в межах визначених повноважень, надані роз’яснення сторонам спору щодо застосування норм Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», запропоновані зразки документів стосовно процедури вирішення колективного трудового спору та рекомендовано здійснювати його розгляд примирною комісією у відповідності до вимог чинного законодавства.


За результатами здійсненого Відділенням аналізу вимог найманих працівників з’ясовано, що головними причинами виникнення колективних трудових спорів на підприємствах, в установах та організаціях області стали:

  • наявність заборгованості із виплати заробітної плати;

  • порушення законодавства про оплату праці та зобов’язань колективних договорів в частині своєчасності виплати заробітної плати;

  • нереагування адміністрацій підприємств на вимоги найманих працівників у передконфліктний період;

  • ухилення сторін від соціального діалогу.


ІV. Страйки, колективні припинення роботи, акції протесту,

пов’язані з ускладненням стану соціально-трудових відносин
З 22.10.2012 року триває безстроковий страйк 12-ти найманих працівників позашкільного навчального закладу «Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з веслування на байдарках і каное» Чернігівської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Україна» міста Чернігова, що розпочався через невиконання адміністрацією закладу рішення примирних органів.

Позитивне вирішення висунутих страйкуючими вимог можливе лише після усунення порушень в процедурі призначення керівного складу як у самій спорт- школі, так і в Чернігівській обласній організації фізкультурно-спортивного товариства «Україна». Важелі впливу на зазаначене має Центральна рада фізкультурно-спортивного товариства «Україна» (м. Київ), до якої Відділенням направлено звернення щодо необхідності вжиття заходів реагування на ситуацію, що склалась у трудовому колективі спортшколи, та сприяння врегулюванню проблемних питань.

У відповідності до вимог розділу VIII Положення про порядок здійснення Національною службою посередництва і примирення посередництва в запобіганні виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та сприяння їх своєчасному вирішенню, затвердженого наказом НСПП від 17.11.2008 року №129, Відділення продовжує консультувати представницький орган найманих працівників (страйковий комітет) з питань застосування законодавчих і нормативно-правових актів під час проведення страйку та вироблення шляхів вирішення колективного трудового спору (конфлікту).

V. Стан додержання Закону України

«Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»
В процесі сприяння вирішенню колективних трудових спорів, встановлені наступні порушення норм Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»:

1) ст. 2 Закону щодо формування висунутих найманими працівниками вимог (ПАТ „.Прилуцький завод „Білкозин”);

2) ст. 3 Закону щодо визначення сторони колективного трудового спору (філія «Смолинський торфозавод» державного підприємства «Чернігівторф»);

3) ст. 5 Закону щодо порядку і строків розгляду власником вимог найманих працівників та надіслання свого рішення із соціально-економічним обґрунтуванням найманим працівникам (ПАТ „Прилуцький завод „Білкозин”, державний заклад «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Чернігівської обласної державної адміністрації», позашкільний навчальний заклад «Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з веслування на байдарках і каное» Чернігівської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Україна», державне підприємство «Чернігівторф»);

3) ст. 9 Закону щодо обов’язкового виконання рішень примирної комісії (ПАТ „Прилуцький завод „Білкозин”, позашкільний навчальний заклад «Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з веслування на байдарках і каное» Чернігівської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Україна»);

4) ст. 13 Закону щодо неможливості ухилення від участі в примирних процедурах (ПАТ „Прилуцький завод „Білкозин”, позашкільний навчальний заклад «Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з веслування на байдарках і каное» Чернігівської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Україна»);5) ст. 21 Закону щодо продовження пошуку шляхів вирішення колективного трудового спору, використовуючи для цього усі наявні можливості під час страйку (позашкільний навчальний заклад «Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з веслування на байдарках і каное» Чернігівської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Україна»).
VІ. Організаційно-методична робота

з представниками позаштатних інституцій НСПП
З метою забезпечення ефективного виконання визначених завдань і функцій, Відділенням сформований позаштатний інститут НСПП у складі 14-ти арбітрів, 3-х посередників та 21-го завідуючого інформаційно-консультаційними центрами. Завдяки цьому, практично в кожному районі і місті області працюють кваліфіковані спеціалісти, які допомагають Відділенню своєчасно реагувати на виникнення чинників дестабілізації стану соціально-трудових відносин у трудових колективах та здійснювати превентивні заходи щодо їх локалізації, сприяти забезпеченню дієвого зв’язку і взаємодії в цій роботі всіх суб’єктів соціального діалогу.

У відповідності до затвердженого Плану основних заходів Відділення по організації роботи з позаштатними інституціями НСПП на 2012 рік:

 1. Здійснені заходи щодо удосконалення діяльності інформаційно-консультаційних центрів НСПП (далі – ІКЦ):

  • на початку року всім керівникам ІКЦ направлені листи щодо поліпшення організації подальшої співпраці, затверджені графіки та плани їх роботи;

  • продовжено оновлення складу завідуючих ІКЦ, завдяки чому, 19 із 21-го керівника – працівники управлінь праці та соціального захисту населення;

  • для забезпечення координації взаємодії, за кожним ІКЦ закріплено відповідального працівника відділення НСПП (куратора);

  • налагоджено систематичне надходження інформацій від керівників ІКЦ про стан соціально-трудових відносин у містах і районах області (до 10 числа щомісячно) та здійснення контролю за їх надходженням;

  • продовжено щопіврічне та річне підведення підсумків основної діяльності ІКЦ, результати якого розміщені на web-сайті Відділення (рубрика «Результати основної діяльності відділення НСПП»), направлені у вигляді буклетів головам райдержадміністрацій (міськвиконкомів) - до відома, керівникам ІКЦ - для вжиття відповідних заходів щодо поліпшення діяльності, підвищення ефективності виконання визначених завдань і функцій (23 буклети з підсумками діяльності за 2011 рік направлено 07.02.2012; 41 буклет з підсумками діяльності за І півріччя 2012 року - 30.07.2012);

  • підготовлено «Методичні рекомендації по виконанню визначених завдань і функцій інформаційно-консультаційними центрами Національної служби посередництва і примирення в Чернігівській області», які направлені всім керівникам ІКЦ у вигляді тематичного буклету.

 1. За результатами спільно здійсненого моніторингу стану соціально-трудових відносин в районах та містах області, для отримання додаткової інформації про ситуацію на конфліктогенних підприємствах, керівникам ІКЦ направлені 22 окремих доручення.

 2. Для надання консультаційно-методичної допомоги в організації діяльності ІКЦ НСПП, здійснено 6 відряджень: до міста Прилуки, міста Ніжин, Ніжинського, Новгород-Сіверського, Сосницького та Ріпкинського районів.

 3. З метою інформування про основні результати діяльності Відділення, підвищення рівня правової обізнаності:

- керівникам ІКЦ направлені Інформаційні бюлетені відділення НСПП (№4-2011, №1-2012, №2-2012, №3-2012) та буклети (з інформацією щодо прогнозу можливих змін стану соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у ІІ півріччі 2012 року та І півріччі 2013 року) (всього – 127 екз.);

 • проведено 4 щоквартальні наради з представниками позаштатних інституцій НСПП у відповідності до затвердженого плану.

 1. Продовжено практику залучення представників позаштатних інституцій НСПП до підготовки інформаційних матеріалів з актуальних питань стану соціально-трудових відносин для публікації у Бюлетені НСПП, розміщення на тематичній сторінці Відділення, що розташована на web-сайті облдержадміністрації, та на власному сайті Відділення (у травні п.р. всім представникам позаштатних інституцій НСПП були направлені відповідні листи-пропозиції). За результатами, підготовлені статті:

 • Огородником О. Г., трудовим арбітром НСПП, проректором з гуманітарної освіти та виховної роботи Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці - «Трудовий колектив як суб’єкт трудового права і соціального діалогу» (опублікована у Бюлетені НСПП №9-10 2012, розміщена на web-сайті Відділення в рубриці «Статті, інтерв’ю, виступи»);

 • Корогод Ю.П., завідуючим ІКЦ НСПП в Куликівському районі, трудовим арбітром НСПП, начальником юридичного відділу апарату Куликівської РДА - «Держава в системі соціально-трудових відносин» (у червні 2012 р. направлена для публікації у Бюлетені НСПП, розміщена на web-сайті Відділення в рубриці «Статті, інтерв’ю, виступи»);

 • Федоренком О.М., завідуючим ІКЦ НСПП у Варвинському районі, завідуючим сектором праці УПСЗН Варвинської РДА - «Атестація робочих місць за умовами праці» (у липні 2012 р. направлена для публікації у Бюлетені НСПП, розміщена на web-сайті Відділення в рубриці «Статті, інтерв’ю, виступи» та на тематичній сторінці Відділення web-сайту облдержадміністрації).


VІІ. Підвищення рівня правової культури сторін

соціально-трудових відносин
Практика роботи підтверджує важливість проведення заходів щодо підвищення рівня правової культури зацікавлених сторін соціально-трудових відносин. Для реалізації цього напрямку, протягом 2012 року фахівці Відділення використовували наступні заходи:

 • проведення на ряді конфліктогенних підприємств правової роботи щодо роз’яснень положень трудового законодавства з метою врегулювання наявних випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин;

 • консультування сторін соціально-трудових відносин з питань застосування нормативно-правових актів та компетенції органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань профспілок стосовно задоволення вимог, які є предметом колективного трудового спору (конфлікту);

 • здійснення взаємодії з Навчально-методичним центром Федерації профспілкових організацій області та обласним Центром перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, яким щорічно пропонуються теми лекцій, що можуть бути прочитані працівниками Відділення;

 • висвітлення на нарадах, навчальних семінарах, «круглих столах», фахових засіданнях, курсах підвищення кваліфікації представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, профспілкового активу області питань щодо ролі і завдань НСПП й Відділення, роз’яснення основних положень Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»;

 • участь у постійнодіючих семінарах, що проводяться Головним управлінням юстиції у Чернігівській області спільно з Чернігівським міським управлінням юстиції з метою підвищення кваліфікації працівників юридичних служб місцевих органів виконавчої влади, територіальних представництв центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

 • практика популяризації та роз’яснення (у т.ч. через місцеві ЗМІ, щоквартальний Інформаційний бюлетень Відділення, власний web-сайт, тематичну сторінку web-сайту облдержадміністрації, безпосередньо у трудових колективах, серед представників позаштатних інституцій НСПП) положень законодавчих, нормативно-правових актів з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) та запобігання їх виникненню;

 • удосконалення діяльності інформаційно-консультаційних центрів НСПП на території області шляхом допомоги в організації їх роботи, забезпечення відповідними методичними, інформаційно-аналітичними матеріалами;

 • розгляд індивідуальних заяв і звернень, за результатами підтвердження яких заявникам надавались юридичні консультації, рекомендації та роз’яснення (протягом року з особистих питань до Відділення звернулось 85 особи, у.ч. на «гарячу» телефонну лінію – 23).


VІІІ. Інформування громадськості про діяльність відділення НСПП
Відділенням напрацьований певний досвід щодо інформування громадськості про основні напрямки та результати своєї роботи.

Організація даного виду роботи здійснювалась у відповідності до річного Плану основних заходів по інформаційному забезпеченню діяльності Відділення на 2012 рік, а виконання конкретизувалось у відповідних розділах щомісячних планів роботи Відділення та у щотижневих планах роботи сектора аналітично-інформаційної роботи та прогнозування.Форми і методи інформаційного впливу постійно розширюються та удосконалюються. Серед найбільш вживаних:

1. Участь працівників Відділення в роботі нарад, семінарів, конференцій, „круглих столів”, зборах профспілкового активу та інших заходах з питань соціально-трудових відносин. Наприклад:

- «круглий стіл» на тему: „Стан та перспективи розвитку трудового потенціалу в рамках регіональної угоди. Проблеми тіньової зайнятості та заробітної плати і можливості шляхів їх подолання” у Навчально-методичному центрі Федерації профспілкових організацій області (14.02.2012 р.);

- семінар «Гідна праця – гідне життя», що проводився Федерацією профспілкових організацій області на базі Навчально-методичного центру профспілок (03.10.2012 р.);- конференція профспілкового активу області та урочисті заходи до 25-річчя підприємства «Навчально-методичний центр» Федерації профспілкових організацій області (20.12.2012 р.).

2. Інформування через тематичну сторінку Відділення на web-сайті Чернігівської облдержадміністрації (www.cg.gov.ua, рубрика „Соціальна сфера”), яка щомісячно оновлюється при допомозі Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації.

3. На виконання п.8.7 Плану роботи Національної служби посередництва і примирення на 2012 рік, створено та наповнено відповідними інформаційними матеріалами власний web-сайт Відділення (www.nsppch.ucoz.ua). Наразі, триває робота по його вдосконаленню.

4. В рамках проведення агітаційно-пропагандної та роз’яснювально-правової діяльності, спеціалісти Відділення проводять лекції з питань, що належать до компетенції НСПП. Наприклад:

- 12.01.2012 р. - на тему «Колективний трудовий спір, як інструмент захисту трудових прав працівників» під час семінару в школі профспілкового активу при Навчально-методичному центрі Федерації профспілкових організацій області;

- 15.02.2012 р. – на тему «Основні аспекти діяльності відділення Національної служби посередництва і примирення в Чернігівській області. Практичні питання» для працівників юридичних служб місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій під час постійнодіючого семінару, який проводиться Головним управління юстиції у Чернігівській області.

5. З метою висвітлення актуальних питань соціально-трудових відносин, фахівцями Відділення, представниками позаштатних інституцій НСПП, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та профспілок підготовлено і направлено:

- 7 статей для публікації у Бюлетені НСПП (опубліковано – 3);

- 44 інформації для розміщення на web-сайті НСПП (розміщено – 31):

- 4 коментаря для публікації в обласній газеті «Деснянка вільна» (опубліковано – 3);

- 46 інформацій для розміщення у районних (міських) газетах (опубліковано – 9).

Крім того, 4 статті розміщені на web-сайті Чернігівської облдержадміністрації (тематична сторінка Відділення, рубрика «Статті, інтерв’ю, виступи»), а 10 – на web-сайті Відділення (рубрика «Статті, інтерв’ю, виступи»). 1. Одним із дієвих методів здійснення інформаційної діяльності є систематичний випуск прикладної друкованої продукції: щоквартального Інформаційного бюлетеня та тематичних буклетів Відділення, які направляються до відома облдержадміністрації, її окремим структурним підрозділам, райдержадміністраціям, міським (районним у місті Чернігові) радам, Територіальній державній інспекції з питань праці, Територіальному управлінню Держгірпромнагляду, Федерації профспілкових організацій, галузевим обкомам профспілок, обласним об’єднанням організацій роботодавців, завідуючим ІКЦ НСПП (всього за 2012 рік було направлено 266 екз. Інформаційних бюлетенів та 196 екз. тематичних буклетів).

Додатково у вигляді буклету всім керівникам ІКЦ НСПП направлені «Методичні рекомендації по виконанню визначених завдань і функцій інформаційно-консультаційними центрами Національної служби посередництва і примирення в Чернігівській області».

 1. Позитивною є практика інформування громадськості про основні напрямки роботи НСПП й Відділення, здійснення консультаційної, роз’яснювально-правової роботи через діяльність інформаційно-консультаційних центрів НСПП в області, які постійно забезпечуються Відділенням необхідними методичними та інформаційними матеріалами.

 2. На території області проводиться робота щодо організації передплати фахового видання - Бюлетеня Національної служби посередництва і примирення. З цією метою, щопіврічно направляються відповідні листи-звернення до структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних представництв центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрацій, міських (районних у місті Чернігові) рад, Федерації профспілкових організацій області та галузевих обкомів профспілок, обласних об’єднань організацій роботодавців, керівників окремих конфліктогенних підприємств області. Так, з метою організації передплати Бюлетеня НСПП на ІІ півріччя 2012 року та І півріччя 2013 року, у травні та жовтні 2012 року відповідно було направлено 186 листів.

В Інформаційних бюлетенях, буклетах Відділення, на тематичній сторінці web-сайту облдержадміністрації та на власному web-сайті Відділення розташована відповідна реклама.
Відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні» та Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб'єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, затвердженого наказом НСПП від 21.07.2011 р. № 73, упродовж 2012 року Комісією Відділення здійснено оцінку відповідності критеріям репрезентативності 25-ти суб’єктів сторін профспілок та 3-х організацій роботодавців, які були визнані на територіальному рівні репрезентативними для участі у колективних переговорах з укладення територіальних угод та для делегування представників до органів соціального діалогу і отримали відповідні Свідоцтва.

Додатково, на виконання наказів Національної служби посередництва і примирення, для здійснення об’єктивної оцінки відповідності критеріям репрезентативності деяких Всеукраїнських об’єднань профспілок та роботодавців на національному рівні, Відділенням здійснено 6 вибіркових перевірок чисельності обласних суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців.

Впроваджуючи норми Закону України «Про соціальний діалог в Україні», Відділення спрямовує свою діяльність на об’єднання зусиль сторін соціального діалогу щодо поліпшення стану соціально-трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та сприяння їх своєчасному вирішенню.
ІX. Висновки та пропозиції
Результати роботи Відділення свідчать, що у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, профспілками, роботодавцями упродовж 2012 року була забезпечена певна стабільність соціально-трудових відносин у переважній більшості трудових колективів області. Відділення, в межах визначених повноважень, сприяло запобіганню виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) та їх вирішенню, застосовуючи регламентовані Законом примирно-переговорні процедури розв’язання спірних ситуацій, що виникали на підприємствах, в установах та організаціях.

Аналіз вимог, які висувалися найманими працівниками до роботодавців показав, що основним чинником дестабілізації стану соціально-трудових відносин у трудових колективах залишилась наявна заборгованість із виплати заробітної плати.

Беручі до уваги домінуючі тенденції динаміки соціально-трудових відносин, ефективність заходів, що були вжиті, з метою усунення причин їх ускладнення, Відділення вважає за доцільне в подальшому рекомендувати всім зацікавленим органам і організаціям зосередити спільні зусилля на:

- організації проведення системного моніторингу стану соціально-трудових відносин з метою виявлення та здійснення заходів, в межах повноважень, щодо врегулювання причин соціальної напруги у трудових колективах цивілізованим шляхом;

- оперативному реагуванні на факти погіршення стану соціально-трудових відносин, спрямованому на забезпечення локалізації дестабілізаційних чинників ще на доконфліктній стадії;

- ефективному використанні важелів примирно-переговорного процесу для поліпшення соціально-трудових відносин, вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), запобігання виникнення акцій соціального протесту, страйків;

- підвищенні рівня правової обізнаності зацікавлених сторін соціально-трудових відносин щодо порядку застосування норм трудового законодавства.

Відділення і надалі в межах визначених повноважень буде забезпечувати реалізацію основних завдань, визначених Законом України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”, Положенням про Національну службу посередництва і примирення, сприяти соціальній стабільності у трудових колективах області, соціальному миру та злагоді в суспільстві.Начальник О.Г. ДєдіковБаза даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка