Законами України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про соціальний діалог в Україні»Скачати 198.1 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір198.1 Kb.
Узагальнені підсумки основної діяльності

відділення Національної служби посередництва і примирення

в Чернігівській області за дев’ять місяців 2013 року
Упродовж січня - вересня 2013 року відділення НСПП, виконуючи свої повноваження, реалізовувало завдання і функції, визначені Законами України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про соціальний діалог в Україні», нормативно-правовими актами Національної служби посередництва і примирення, Положенням про відділення НСПП, наказами та розпорядженнями Голови НСПП.

Спеціалісти відділення здійснювали заходи щодо:

- сприяння поліпшенню стану соціально-трудових відносин у трудових колективах підприємств, установ, організацій області;

- запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів);

-здійснення посередництва і примирення при вирішенні таких спорів (конфліктів), забезпечення правового супроводу примирних процедур;

- прогнозування виникнення колективних трудових спорів (конфліктів);

- підвищення рівня правової культури зацікавлених сторін соціально-трудових відносин щодо законодавчих і нормативно-правових актів НСПП, основних положень трудового законодавства;

- забезпечення поінформованості громадськості, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про діяльність Національної служби посередництва і примирення й відділення;

- оцінки відповідності критеріям репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців на територіальному рівні.
І. Аналіз стану і динаміки соціально-трудових відносин
Все ще не спроможна досягти бажаного зростання економічних показників економіка області. Так, у січні–серпні п.р. випуск промислової продукції проти відповідного періоду минулого року становив 86,9%.

Відставання відбулося майже по всіх видах економічної діяльності. Зокрема, у добувній промисловості обсяги виробництва за даний період склали 82,2%, у переробній – 86,5%, у постачанні електроенергії, газу, пару та кондиційованого повітря – 97,2%. За видами промислової діяльності найнижчі показникі зафіксовано у машинобудуванні (68,1%), виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (85,3%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів (85,4%). Прибутково спрацювали лише підприємства, зайняті у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, які за період з початку року на 12,6% збільшили обсяги продукції проти аналогічного періоду минулого року.Відповідно до даних статистичної звітності, виробництво будівельної продукції в області у січні–серпні 2013р. зменшилося на 17,1% проти відповідного періоду 2012р., сільськогосподарської – збільшилося на 0,3%.

Детальне вивчення показників соціально-економічного характеру дає підстави стверджувати про наявність у колективах окремих підприємств, установ, організацій об’єктивних передумов для ускладнення соціально-трудових відносин, що зумовлено: • складним фінансовим станом через низький рівень завантаженості виробничих потужностей, їх неефективну діяльність, збитковість виробництва;

 • недостатньою платоспроможністю замовників та несвоєчасними розрахунками за поставлену продукцію, товари та отримані послуги;

 • значною зношеністю основних фондів підприємств, їх енергоємністю; обмеженістю інноваційно-інвестиційних можливостей;

 • залежністю підприємств від запозичених коштів;

 • несвоєчасним і недостатнім фінансуванням бюджетами різних рівнів по дотаціях, субсидіях, передбачених чинним законодавством.

Основними суб’єктивними чинниками дестабілізації соціально-трудових відносин, що викликають зростання протестної поведінки найманих працівників, залишилися: • низький рівень оплати праці (у серпні 2013р. в середньому штатному працівнику нараховано 2565 грн., що на 3,4% менше від липня п.р. та на 22,4% від середньооукраїнського показника. Найменше отримали працівники, зайняті у тимчасовому розміщуванні й організації харчування (1337 грн.); оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів (2007 грн.), охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги (2164 грн.). Середньомісячна заробітна плата працівників добувної промисловості менше середнього рівня по економіці області на 10,4%, сільського господарства – на 15%, будівництва –на 12,6%);

 • існуюча заборгованість із виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій та недостатні темпи її погашення, порушення термінів виплати поточної заробітної плати (з початку року загальна сума невиплаченої заробітної плати зменшилася на 4,7 млн. грн., або на 23,6% й на 01.09.2013р. становила 15,2 млн.грн. При цьому, економічно-активні підприємства заборгували 66,4% загальної суми (10,1 млн. грн.). Основна частка заборгованості із заробітної плати не виплачена в галузі будівництва (42,9% загальнообласного боргу), а 32,0% - у промисловості. В територіальному розрізі найбільшу заборгованість зафіксовано на підприємствах міст Чернігів (65,3%) та Ніжин (20,8%);

  • порушення роботодавцями соціальних гарантій та трудових прав найманих працівників на підприємствах, щодо яких реалізується процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (незадоволені вимоги із заробітної плати на них на 01.09.2013 року становили 3,84 млн грн., або 25,3% загальнообласного боргу. Найбільші суми заборгували підприємства-банкрути міст Чернігів (47,4%) та Ніжин (37,7%);

  • наявне безробіття працездатного населення (на 01.09.2013 року кількість зареєстрованих безробітних становила 13,8 тис. осіб, або 26,4% всіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому в області порівняно з липнем зменшився на 0,1 в.п. й на кінець серпня 2013р. становив 2,2% населення працездатного віку. Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну особу) становило 7 осіб. Значення цього показника коливалося від 2 осіб у Бобровицькому районі до 25 – у Менському);

 • тривала практика застосування на окремих підприємствах, в установах та організаціях вимушеної неповної зайнятості, відпусток без збереження заробітної плати, робота в умовах неповного робочого дня (тижня) (зважаючи на обсяги виконаних робіт (послуг) і випуску продукції, рівень завантаження працівників у серпні 2013р. відповідно до встановленої тривалості робочого часу становив 97,0% штатної кількості. Серед видів економічної діяльності найнижчим він був у будівництві (80,9%); тимчасовому розміщуванні та організацій харчування (80,9%), транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності (90,9%). Надлишок робочої сили на виробництві зумовлює тиск на ринок праці, оскільки працівники, які вимушено працюють за скороченим графіком роботи, за певних умов можуть поповнити категорію безробітних);

 • порушення роботодавцями законодавства про працю, колективних договорів, угод або окремих їх положень (недотримання термінів виплати поточної заробітної плати; неврегульованість міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень в оплаті праці; невчасне проведення індексації заробітної плати в межах прожиткового мінімуму; невиплата доплат, надбавок за шкідливі і особливо шкідливі умови праці, за роботу в надурочний час, у нічну зміну, святкові та неробочі дні тощо);

 • небажання окремих роботодавців вчасно реагувати на вимоги найманих працівників або профспілок щодо захисту їх соціальних та трудових прав, невиконання рішень примирних органів (примирних комісій, трудових арбітражів) (наприклад, у ПАТ «Прилуцький завод «Білкозин», ПНЗ «Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з веслування на байдарках і каное» Чернігівської обласної організації ФСТ «Україна», філії «Смолинський торфзавод» ДП «Чернігівторф).

Наявність кожного із зазначених чинників сприяє виникненню випадків ускладнення стану соціально-трудових відносин. При цьому, найбільшу соціальну напругу та найгостріше реагування у трудових колективах підприємств, як і раніше, викликають наявна заборгованість із виплати заробітної плати та порушення термінів виплати поточної заробітної плати.

Впродовж звітного періоду основна увага відділення НСПП приділялася пошуку шляхів усунення дестабілізаційних чинників стану соціально-трудових відносин цивілізованим правовим шляхом із застосуванням примирно-переговорних процедур в рамках діючого законодавства.


ІІ. Запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)
Упродовж січня-вересня 2013 року на обліку відділення, з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), перебувало 22 випадки дестабілізації стану соціально-трудових відносин, які охоплювали 3243 працівника 22-х підприємств, установ, організацій. В результаті здійснених заходів погашено 2946,5 тис. грн. заборгованості із заробітної плати.

За видами економічної діяльності дестабілізаційні випадки розподілилися наступним чином: 7 - в обробній промисловості (31,8% від загальної кількості), 6 - у будівництві (27,3%), 3 – у добувній промисловості (13,6%), 2 – в виробництві та розподілі електроенергії, газу та води (9,1%), по 1 – у транспорті; в оптовій й роздрібній торгівлі; в готелях і ресторанах; в операціях із нерухомістю, здаванні під найм та послугах користувачам (по 4,5%).

Здійснений аналіз чинників, які призвели до ускладнення стану соціально-трудових відносин, свідчить, що у майже у 60% причинами їх виникнення стало невиконання колективного договору, угоди або окремих їх положень, а в 40% - невиконання вимог законодавства про працю.

Завдяки спільним діям сторін соціального діалогу, було ліквідовано 11 дестабілізаційних чинників, або 50% їх загальної кількості.

В процесі роботи відділення взаємодіяло місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, організаціями профспілок та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями, позаштатними інституціями НСПП в області, яким упродовж звітного періоду було направлено 745 листів-запитів, інформаційних повідомлень, методичних матеріалів та рекомендацій з питань сприяння поліпшенню стану соціально-трудових відносин. Отримано 346 відповідей, які були використані відділенням під час виконання визначених завдань і функцій.

З особистих питань до відділення звернулося 47 громадян (у т.ч. на «гарячу» телефонну лінію – 18), які отримали роз’яснення та консультації з питань повноважень НСПП й відділення, вимог чинного трудового законодавства, механізму правового врегулювання випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин.


Додатково, з метою здійснення заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння поліпшенню стану соціально-трудових відносин, працівниками відділення НСПП у відповідності до затвердженого плану роботи:

 1. Взято участь:

 • у 30-ти засіданнях тимчасової обласної, Чернігівської міської та районних (Деснянського та Новозаводського районів міста Чернігова) комісій з питань забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат та контролю за ефективним використанням бюджетних коштів. За результатами аналізу отриманих інформацій, стан соціально-трудових відносин 11-ти підприємств взято на облік відділення, 10-ти – внесено до Бази даних підприємств, що відзначаються підвищеним рівнем конфліктогенності.

 • у засіданні робочої групи, проведеного ДПІ у м. Чернігові ГУ Міндоходів у Чернігівській області на виконання доручення Міністерства доходів і зборів України від 03.07.2013 року з метою виявлення майнового стану підприємств-боржників м. Чернігова, дебіторської і кредиторської заборгованості та перспектив погашення існуючих боргів.

 1. Надано 39 доручень завідуючим інформаційно-консультаційними центрами НСПП для додаткового вивчення соціально-трудових відносин, у т. ч. щодо порушень вимог колективних договорів, угод або окремих їх положень на окремих підприємствах, в установах та організаціях області. За результатами отриманих інформацій про наявність чинників дестабілізації стану соціально-трудових відносин, на відповідних підприємствах здійснені заходи щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів).

 2. Для вивчення ситуації щодо порушень вимог колективних договорів, угод або окремих їх положень на підприємствах, в установах та організаціях області, у квітні п.р. направлені листи: Федерації профспілкових організацій області, ряду галузевих обкомів профспілок та Територіальному форуму профспілкових організацій області.

 3. Проведено 28 узгоджувальних зустрічей зі сторонами та учасниками соціально-трудових відносин з метою виявлення причин виникнення чинників дестабілізації стану соціально-трудових відносин, вироблення компромісних рішень щодо їх усунення.

 4. Для з’ясування реального стану справ та шляхів розв’язання основних проблем на дочірньому підприємстві НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія», яке перебуває в системі запобігання виникненню колективного трудового спору (конфлікту), здійснено спільне відрядження з представником Територіальної державної інспекції з питань праці в області.

 5. На звернення голови Городнянської районної організації профспілки працівників освіти і науки Мироненка Г.М., 06.03.2013 року надано письмове роз’яснення щодо порядку законності врегулювання розбіжностей, які виникли через невиконання Угоди між відділом освіти і науки Городнянської райдержадміністрації та Городнянською районною організацією профспілки працівників освіти і науки, запропонована допомога відповідно до вимог Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

 6. На виконання резолюції заступника голови облдержадміністрації до листа Чернігівської облради від 10.09.2013 про звернення профспілки працівників комунального господарства міста Ніжина щодо конфліктної ситуації, яка склалася на комунальному підприємстві «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства», здійснені відповідні заходи в межах визначених повноважень. Про результати проінформовано Департамент житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури облдержадміністрації.

 7. З метою удосконалення форм взаємодії в рамках укладених Угод про співпрацю, проведено 8 робочих зустрічей з керівниками профспілкових організацій області.

 8. З метою визначення та реалізації спільних заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння їх своєчасному і справедливому вирішенню, поліпшенню стану соціально-трудових відносин, укладено 3 Угоди про співпрацю між відділенням НСПП та: Територіальним форумом профспілкових організацій області, Обласною організацією профспілки працівників автомобільного транспорту і шляхового господарства України, Територіальною державною інспекцією з питань праці у Чернігівській області (загальна кількість діючих Угод про співпрацю на 01.10.2013 року - 24).


Практика роботи підтверджує важливість проведення заходів щодо підвищення рівня правової культури зацікавлених сторін соціально-трудових відносин та інформування громадськості про результати основної діяльності відділення НСПП. Для реалізації цих напрямів діяльності упродовж звітного періоду фахівцями відділення використовувалися наступні заходи:

 1. Випуск прикладної друкованої продукції:

 • Інформаційних бюлетенів та тематичних буклетів, які систематично направляються облдержадміністрації та її окремим структурним підрозділам, райдержадміністраціям, облраді, міським, районним у місті Чернігові радам, раді Федерації профспілкових організацій області, галузевим обкомам профспілок, Навчально-методичному центру ФПО, обласним об’єднанням організацій роботодавців, Територіальному управлінню Держгірпромнагляду, Територіальній державній інспекції з питань праці, завідуючим інформаційно-консультаційними центрами НСПП в районах і містах області);

 • буклетів з методичними рекомендаціями: «Сторони колективного трудового спору (конфлікту) на виробничому і територіальному рівнях, вимоги найманих працівників або профспілки» та «Формування і затвердження вимог найманих працівників, профспілки на виробничому і територіальному рівнях», які запропоновані для використання в роботі головам галузевих профспілкових організацій області).

 1. Підготовка статей та інформаційних матеріалів з висвітленням позитивного досвіду щодо вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), врегулювання розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин, сприяння розвитку соціального діалогу для публікації у Бюлетені НСПП та в місцевих засобах масової інформації, розміщення на офіційному web-сайті НСПП, тематичній сторінцій відділення, що розташована на web-сайті облдержадміністрації та на власному web-сайті відділення НСПП.

 2. Участь у засіданні прес-клубу «Ділове слово», що діє на базі Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації. За результатами виступів фахівців відділення НСПП, проведеної ними прес-конференції та на базі підготовленого відділенням прес-анонсу, в місцевих ЗМІ здійснено 8 публікацій щодо даної події, яку також було висвітлено по міському та обласному телебаченню.

 3. Участь в роботі та виступи на нарадах, навчальних семінарах, «круглих столах», фахових засіданнях, курсах підвищення кваліфікації представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, профспілкового активу області, об’єднань роботодавців.

 4. Проведення робочих зустрічей з метою удосконалення агітаційно-пропагандного та інформаційного напрямків діяльності: з директором Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації Подорваном А.Ф., заступником директора Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій Підгайним П.М., завідувачем сектору правової роботи, правової освіти, реєстрації нормативно-правових актів та систематизації законодавства Головного управління юстиції у Чернігівській області Кебець І.М. та ін.

 5. Укладання Угоди про співпрацю з Чернігівським центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій щодо реалізації спільних програм з питань підвищення правової освіти громадськості, учасників і сторін соціально-трудових відносин.

 6. Підписання двостороннього наказу про взаємодію з Головним управлінням юстиції у Чернігівській області, яким затверджено План проведення спільних заходів з напрямків правової роботи та правової освіти.

 7. Щорічне оновлення тем лекцій, які можуть бути прочитані фахівцями відділення у Навчально-методичному центрі Федерації профспілкових організацій області та Чернігівському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

 8. Здійснення заходів по підвищенню ефективності діяльності інформаційно-консультаційних центрів НСПП в районах та містах області.

 9. Наданння інформацій на запити зацікавлених сторін соціально-трудових відносин.


ІІІ. Стан і результати задоволення висунутих найманими працівниками

або профспілками вимог та вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)
Упродовж 9 місяців 2013 року відділення сприяло вирішенню 9-ти вимог, висунутих найманими працівниками у 5-ти колективних трудових спорах, безпосередніми учасниками яких стали 539 працівників.

Знято з реєстрації 2 колективних трудових спора (40,0% від загальної кількості) та 6 вимог найманих працівників (66,7%).


1. Публічне акціонерне товариство „Прилуцький завод „Білкозин”

(м. Прилуки)

Колективний трудовий спір перехідний з 2009 року. Чисельність учасників - 447 осіб.

У грудні 2012 року року на ПАТ «Прилуцький завод «Білкозин» відкрито ліквідаційну процедуру та розпочато реалізацію майна.

З метою з’ясування стану справ на підприємстві, у т.ч. виконання рішень примирних органів, відділенням підтримувався постійний взаємозв’язок з ліквідатором ПАТ «Прилуцький завод «Білкозин» Фесенком Є.М. та головою представницького органу найманих працівників Мазуренком В.Г., головою Чернігівської обласної організації профспілки працівників агропромислового комплексу Хоботньою С.В., надавалися доручення завідуючому інформаційно-консультаційним центром НСПП в місті Прилуки Геєць Л.Г.

Оскільки 14.03.2013 року всі працівники ПАТ «Прилуцький завод «Білкозин» були звільнені, за поданням відділення, розпорядженням НСПП від 01.04.2013 №098-р. колективний трудовий спір знято з реєстрації у зв’язку з припиненням трудових відносин між сторонами колективного трудового спору в процесі ліквідаційної процедури.
 1. Позашкільний заклад «Спеціалізована дитячо-юнацька школа

олімпійського резерву з веслування на байдарках і каное» Чернігівської

обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Україна»

(м. Чернігів)

Колективний трудовий спір зареєстрований 18 квітня 2012 року. Кількість учасників – 16 чол.

Всі шість вимог найманих працівників стосувалися невиконання вимог колективного договору.

Через ухилення директора спортшколи від виконання рішень примирних органів, частиною найманих працівників було застосовано довготривалий страйк як крайній засіб вирішення колективного трудового спору.

Відділенням підтримувався постійний взаємозв’язок з представницьким органом найманих працівників (страйковим комітетом) закладу, надавалися роз’яснення та консультації з питань застосування законодавчих і нормативно-правових актів під час проведення страйку та вироблення шляхів вирішення колективного трудового спору (конфлікту), проводилися узгоджувальні зустрічі із залученням сторін соціального діалогу (у т.ч. у 2013 році – 5).

Після отримання повідомлення представницького органу найманих працівників про припинення колективного трудового спору за рішенням загальних зборів трудового колективу закладу, було підготовлено та направлено до НСПП відповідне подання. Розпорядженням НСПП від 28 березня 2013 року №096-р даний колективний трудовий спір знято з реєстрації.
3. Пожежно-сторожева охорона філії «Смолинський торфозавод» державного підприємства «Чернігівторф»

(с. Смолин Чернігівського району)

Колективний трудовий спір зареєстрований 13 грудня 2012 року. Кількість учасників – 8 осіб.
4. Фрезерувальна дільниця філії «Смолинський торфозавод»

державного підприємства «Чернігівторф»

(с. Смолин Чернігівського району)

Колективний трудовий спір зареєстрований 13 грудня 2012 року. Кількість учасників – 4 особи.
Вимоги найманих працівників у зазначених колективних трудових спорах стосуються погашення заборгованості із виплати заробітної плати.

З метою реалізації повноважень, визначених Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», відділенням було ініційовано утворення примирних органів та проведення примирних процедур (перше засідання примирної комісії відбулося 22.01.2013 року).

У зв’язку з нарощуванням зарплатного боргу, у лютому п.р. були направлені звернення до прокурора області для здійснення заходів прокурорського реагування та до Територіальної державної інспекції з питань праці з пропозицією проведення перевірки дотримання законодавства про працю на даному підприємстві.

11.03.2013 року учасники спорів взяли участь у пікетуванні управління ДП «Чернігівторф» найманими працівниками філії «Смолинський торфзавод», основною вимогою яких було погашення заборгованості із виплати заробітної плати.

Подальша зміна керівництва на ДП «Чернігівторф» та філії «Смолинський торфозавод» ускладнило проведення засідань примирних комісій по вирішенню спорів.

З метою недопущення зростання боргів по заробітній платі, в.о. директора ДП «Чернігівторф» Поперечним Ю.В. прийнято рішення про проведення реорганізації та часткового скорочення працівників філії «Смолинський торфозавод». Як результат, 20 із 59 попереджених про звільнення найманих працівників філії було переведено у ДП «Чернігівторф», з них 10 – учасники колективних трудових спорів. На даний час вони працюють та отримують поточну заробітну плату. Сума заборгованості, яка існувала на кінець 2012 року і стала предметом колективних трудових спорів залишається без змін.

Станом на 01.09.2013 року заборгованість найманим працівникам філії «Смолинський торфозавод» склала 928,0 тис. грн.

У зв’язку із невиплатою заборгованості із заробітної плати, 3 учасника колективних трудових спорів (1 працюючий та 2 звільнених) звернулися до Чернігівського районного суду Чернігівської області.

Для сприяння врегулюванню вимог найманих працівників та відновлення роботи примирних комісій, відділенням підтримується постійний зв'язок зі сторонами колективних трудових спорів, проводяться узгоджувальні зустрічі, у т.ч. з виїздом на підприємство, під час яких надаються необхідні роз’яснення і консультації в межах визначених повноважень щодо дотримання вимог Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».
5.Чернігівське учбово-виробниче підприємство

Українського товариства сліпих

(м. Чернігів)

Колективний трудовий спір зареєстрований 24 липня 2013 року. Кількість учасників – 64 особи.

Вимога найманих працівників: “Виплатити заборгованість із заробітної плати з січня 2012 року по липень 2013 року”.

Для налагодження взаємодії в роботі, спрямованої на сприяння вирішенню колективного трудового спору, відділенням НСПП направлені листи: першому заступнику голови Чернігівської облдержадміністрації, директору Департаменту соціального захисту населення Чернігівської облдержадміністрації, Чернігівському міському голові, голові Деснянської районної у м. Чернігові ради та Центральному правлінню Українського товариства сліпих.

З метою реалізації повноважень, визначених Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», відділенням було ініційовано утворення примирних органів та проведення примирних процедур.

На засіданнях примирної комісії по вирішенню даного колективного трудового спору, які відбулися 06.08.2013 року та 14.08.2013 року за участю представників Центрального правління УТОС, Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації та відділення НСПП, було з’ясовано позиції сторін та розглянуто перспективи задоволення вимог найманих працівників.

На виконання рішення примирної комісії, за сприянням у вирішенні проблемних питань, директором Чернігівського УВП УТОС направлені листи до: Центрального правління УТОС, Чернігівської облдержадміністрації, Чернігівської міської ради та Регіональної Комісії з питань діяльності підприємств, організацій та громадських організацій інвалідів у Чернігівській області.

Під час чергової узгоджувальної зустрічі, що відбулася 20.09.2013 року безпосередньо на підприємстві було з’ясовано, що, у зв’язку з погіршенням фінансової ситуації через значне зменшення реалізації готової продукції та неможливістю повного забезпечення інвалідів роботою, з метою запобігання скорочення чисельності працюючих, запроваджено одноденний робочий тиждень. Через наявність боргів по заробітній платі, податках та комунальних платежах, у підприємства арештовані рахунки та відключено електроенергію.

Згідно статистичної інформації, заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам Чернігівського УВП УТОС продовжує зростати і на 01.09.2013 року досягла 396,0 тис.грн.

Виконуючи свої повноваження, відділення НСПП, на звернення представників сторін спору, направило відповідні листи-запрошення до участі у черговому засіданні примирної комісії 01.10.2013 року до: Центрального правління УТОС, Деснянської районної у місті Чернігові ради,. Про стан справ на підприємстві поінформовано директора Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації.
ІV. Страйки, колективні припинення роботи, акції соціального протесту, повязані із ускладненням стану соціально-трудових відносин
1. З 22.10.2012 року по 07.03.2013 року тривав страйк 12-ти найманих працівників позашкільного навчального закладу «Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з веслування на байдарках і каное» Чернігівської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Україна», причиною застосування якого стало невиконання адміністрацією закладу рішень примирних органів.

Задоволення висунутих страйкуючими вимог було ускладнене неможливістю усунення на місцевому рівні порушень процедури призначення керівного складу як у самій спортшколі, так і в Чернігівській обласній організації фізкультурно-спортивного товариства «Україна».

З метою здійснення посередництва, відділенням НСПП проводилися узгоджувальні зустрічі, надавалися консультації представницькому органу найманих працівників (страйковому комітету) з питань застосування законодавчих і нормативно-правових актів під час проведення страйку та вироблення шляхів вирішення колективного трудового спору (конфлікту).

Рішення про припинення страйку прийнято на загальних зборах трудового колективу спортшколи, про що відділення отримало повідомлення 25.03.2013 року.
 1. 11.03.2013 року за ініціативою профспілкового комітету первинної профспілкової організації Незалежної профспілки гірників України державного підприємства «Чернігівторф» проведено акцію протесту у формі пікетування управління ДП «Чернігівторф» найманими працівниками філії «Смолинський торфозавод» ДП «Чернігівторф».

Серед пікетувальників були працівники структурних підрозділів філії, де зареєстровані колективні трудові спори: пожежно-сторожевої охорони та фрезерувальної дільниці.

Основна вимога учасників пікетування - погашення заборгованості із виплати заробітної плати, накопиченої упродовж 2012-2013 років.

Присутнім спеціалістом відділення НСПП проведено роз’яснювальну роботу з учасниками акції щодо необхідності дотримання вимог Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".

Після домовленостей з в.о. директора ДП «Чернігівторф» про часткове погашення зарплатного боргу за рахунок попередньо отриманих від укладених договорів коштів, учасники акції протесту прийняли рішення про припинення заходу.


Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що в цілому, з урахуванням особливостей суспільно-демографічної ситуації та соціально-економічного розвитку регіону, загальний стан соціально-трудових відносин підприємств, установ і організацій в районах і містах області в січні-вересні 2013 року був контрольований і не викликав занепокоєння.

Збереження соціальної стабільності забезпечується відповідальним відношенням і взаємоузгодженими діями облдержадміністрації та її структурних підрозділів, райдержадміністрацій, обласної, міських та районних у місті Чернігові рад, об’єднань профспілок і роботодавців та відділення НСПП, спрямованими на своєчасне розв’язання проблем у сфері праці, оперативне реагування на ускладнення соціально-трудових відносин та усунення їх дестабілізаційних чинників.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка