Законами України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про соціальний діалог в Україні»Скачати 186.54 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір186.54 Kb.
Узагальнені підсумки основної діяльності

відділення Національної служби посередництва і примирення

в Чернігівській області за перший квартал 2013 року
Упродовж першого кварталу 2013 року відділення НСПП, виконуючи свої повноваження, реалізовувало завдання і функції, визначені Законами України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про соціальний діалог в Україні», нормативно-правовими актами Національної служби посередництва і примирення, Положенням про відділення НСПП, наказами та розпорядженнями Голови НСПП.

Спеціалісти відділення здійснювали заходи щодо: • сприяння поліпшенню стану соціально-трудових відносин у трудових колективах підприємств, установ, організацій області;

 • запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів);

 • здійснення посередництва і примирення при вирішенні таких спорів (конфліктів), забезпечення правового супроводу примирних процедур;

 • прогнозування виникнення колективних трудових спорів (конфліктів);

 • підвищення рівня правової культури зацікавлених сторін соціально-трудових відносин щодо законодавчих і нормативно-правових актів НСПП, основних положень трудового законодавства;

 • забезпечення поінформованості громадськості, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про діяльність Національної служби посередництва і примирення й відділення;

 • оцінки відповідності критеріям суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців на територіальному рівні.


І. Аналіз стану і динаміки соціально-трудових відносин
Все ще неспроможна досягти бажаного зростання економічних показників економіка області.

Так, у лютому 2013р. випуск промислової продукції проти попереднього місяця зріс лише на 0,7%.У січні–лютому п.р. проти відповідного періоду минулого року обсяг продукції становив 91,2%. У добувній промисловості виробництво склало 84,8%, а серед основних видів діяльності переробної промисловості найнижчі обсяги виробництва зафіксовано у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування (52,6%), машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування (72,9%).

Індекс виробництва продукції сільського господарства за січень–лютий 2013р. зріс на 2,7% до відповідного періоду попереднього року, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах - на 4,7%, а в господарствах населення – на 0,8%.

Будівельними підприємствами області виконано робіт на 15,7% більше, ніж за січень–лютий 2012р.В той же час, вантажообіг підприємств автомобільного транспорту, з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями, знизився на 28,0% по відношенню до аналогічного періоду минулого року.
Детальне вивчення показників соціально-економічного характеру дає підстави стверджувати про наявність у колективах окремих підприємств, установ, організацій об’єктивних передумов для ускладнення соціально-трудових відносин, що зумовлено:

 • складним фінансовим станом багатьох підприємств через низький рівень завантаженості виробничих потужностей, їх неефективну діяльність, збитковість виробництва;

 • недостатньою платоспроможністю замовників та несвоєчасними розрахунками за поставлену продукцію, товари та отримані послуги;

 • значною зношеністю основних фондів підприємств, їх енергоємністю; обмеженістю інноваційно-інвестиційних можливостей;

 • залежністю підприємств від запозичених коштів;

 • несвоєчасним і недостатнім фінансуванням бюджетами різних рівнів по дотаціях, субсидіях, передбачених чинним законодавством.


Основними суб’єктивними чинниками дестабілізації соціально-трудових відносин, що викликають зростання протестної поведінки найманих працівників, залишилися:

  • низький рівень оплати праці (у лютому 2013р. середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій зменшилася на 0,4% по відношенню по попереднього місяця та становила 2259 грн., що майже на 25,8% менше середнього рівня по Україні. Зменшення номінальної заробітної плати зафіксовано майже в усіх видах економічної діяльності: від 2,7% в освіті до 30,7% в державному управлінні, обов’язковому соціальному страхуванні. Серед більш оплачуваних були працівники, зайняті в фінансовій та страховій діяльності, добувній промисловості і розробленні кар'єрів, де нарахування в 1,5–1,7 раза перевищили середньообласний показник. Водночас, найменше нараховано заробітної плати працівникам, зайнятим тимчасовим розміщуванням і організацією харчування (1562 грн.), поштовою та кур'єрською діяльністю (1726 грн.);

  • існуюча заборгованість із виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій та недостатні темпи її погашення, порушення термінів виплати поточної заробітної плати (загальна сума невиплаченої заробітної плати з початку року збільшилася на 0,6 млн. грн., або на 3,0% і на 01.03.2013 склала 20,5 млн. грн., з яких більше половини (50,5%) заборгували економічно активні підприємства. При цьому, 51,7% загальної суми боргу - борги промислового комплексу області, а третина (29,3%) – будівництва. В територіальному розрізі найбільше заборгували підприємства міст Чернігова (52,1%) та Прилук (27,8%);

  • порушення соціальних та трудових прав найманих працівників на підприємствах, щодо яких реалізується процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (незадоволені вимоги із заробітної плати на них становили 8,31 млн грн., або 40,5% загальної суми заборгованості. Найбільшим боржником залишається ПАТ «Прилуцький завод «Білкозин», зарплатний борг якого складає 56,9% суми боргу всіх підприємств-банкрутів);

  • наявне безробіття працездатного населення (кількість зареєстрованих безробітних впродовж лютого 2013р. збільшилася на 3,3% й на кінець місяця становила 18,0 тис. осіб, або 34,9% всіх безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому в області збільшився за місяць на 0,1 в.п. й на 01.03.2013р. склав 2,8%. Навантаження зареєстрованих безробітних становило 12 осіб на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) проти 14 осіб на 01.02.2013р. Значення цього показника коливалося від 6 осіб у Бобровицькому районі до 46 – у Семенівському);

 • тривала практика застосування на окремих підприємствах, установах та організаціях вимушеної неповної зайнятості, робота в умовах неповного робочого дня (тижня) (зважаючи на обсяги виконаних робіт (послуг) і випуску продукції, рівень завантаження працівників у лютому 2013р. відповідно до встановленої тривалості робочого часу в економіці області становив 93,8% штатної кількості. Серед видів економічної діяльності найнижчим він був у будівництві (73,7%) та переробній промисловості (87,0%). Надлишок робочої сили на виробництві зумовлює тиск на ринок праці, оскільки працівники, які вимушено працюють за скороченим графіком роботи, за певних умов можуть поповнити категорію безробітних);

 • порушення трудового законодавства про працю, колективних договорів та угод (а саме: недотримання термінів виплати поточної заробітної плати; неврегульованість міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень в оплаті праці; невчасне проведення індексації заробітної плати в межах прожиткового мінімуму; невиплата доплат, надбавок за шкідливі і особливо шкідливі умови праці, за роботу в надурочний час, у нічну зміну, святкові та неробочі дні тощо);

 • небажання окремих власників вчасно реагувати на вимоги найманих працівників у передконфліктний період, вирішувати колективні трудові спори шляхом проведення примирних процедур (наприклад, у позашкільному навчальному закладі «Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з веслування на байдарках і каное» Чернігівської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Україна», у філії «Смолинський торфзавод» державного підприємства «Чернігівторф);

 • невиконання чи лише часткове виконання власником або його представником попередніх угод з найманими працівниками; рішень примирних органів тощо (наприклад, у ПАТ «Прилуцький завод «Білкозин»).

Наявність кожного із зазначених чинників сприяє виникненню випадків ускладнення стану соціально-трудових відносин. При цьому, найбільшу соціальну напругу та найгостріше реагування у трудових колективах підприємств, як і раніше, викликають наявна заборгованість із виплати заробітної плати та порушення термінів виплати поточної заробітної плати.

Впродовж звітного періоду основна увага відділення приділялася пошуку шляхів усунення дестабілізаційних чинників стану соціально-трудових відносин цивілізованим правовим шляхом із застосуванням примирно-переговорних процедур в рамках діючого законодавства.


ІІ. Запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів)
Протягом звітного періоду на обліку відділення, з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), перебувало 11 випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин, які охоплювали 949 працівників 11-ти підприємств, установ, організацій.

За видами економічної діяльності, дестабілізаційні випадки розподілилися наступним чином: 4 – у будівництві (36,3% загальної кількості), по 2 – у добувній та обробній промисловості (по 18,2%), по 1 – у виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води, у транспорті, в оптовій і роздрібній торгівлі (по 9,1%).

Здійснений аналіз чинників, які призвели до ускладнення стану соціально-трудових відносин, свідчить, що причинами їх виникнення стало невиконання вимог законодавства про працю (54,5% від загальної кількості) та зобов’язань колективних договорів в частині своєчасності виплати заробітної плати (45,5%).
В процесі роботи відділення взаємодіяло з обласною державною адміністрацією та її структурними підрозділами, обласною радою, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, професійними спілками та їх об’єднаннями, об’єднаннями роботодавців, арбітрами, посередниками та завідуючими інформаційно-консультаційними центрами НСПП, керівниками і профактивом підприємств, організацій та установ області, яким упродовж звітного періоду було направлено 195 листів-запитів, інформаційних повідомлень, методичних матеріалів та рекомендацій з питань сприяння поліпшенню стану соціально-трудових відносин. Отримано 136 відповідей, що були використані відділенням під час виконання визначених завдань і функцій.

З особистих питань до відділення НСПП звернулося 16 громадян (у т.ч. на «гарячу» телефонну лінію - 5), які отримали роз’яснення та консультації з питань повноважень НСПП й відділення, вимог чинного трудового законодавства, механізму правового врегулювання випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин.


Завдяки спільним діям сторін соціального діалогу, у першому кварталі 2013 року усунено дестабілізаційні чинники та знято з обліку по запобіганню виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) стан соціально-трудових відносин:

 • товариства з обмеженою відповідальністю «Коффінс» (працюючих 26 осіб, борг – 55,2 тис. грн.).

 • Ріпкинського районного міжгосподарського комбінату комунального господарства (працюючих 24 особи, борг – 25,0 тис. грн.).

Спеціалістами відділення систематично проводилися зустрічі зі сторонами соціально-трудових відносин, надавалися роз’яснення і консультації стосовно застосування чинного законодавства, направлялися рекомендаційні листи щодо можливих шляхів поліпшення стану справ у трудових колективах.
З метою здійснення заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння поліпшенню стану соціально-трудових відносин, у відповідності до затвердженого плану роботи:

 1. Взято участь в 11-ти засіданнях тимчасової обласної, міської та районних (Деснянського та Новозаводського районів міста Чернігова) комісій з питань забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат та контролю за ефективним використанням бюджетних коштів. За результатами аналізу отриманих інформацій, стан соціально-трудових відносин 5-ти підприємств взято на облік відділення, а 3-х – віднесено до Бази даних підприємств, що відзначаються підвищеним рівнем конфліктогенності.

 2. Проведено 8 узгоджувальних зустрічей з керівниками та головами профкомів конфліктогенних підприємств, установ, організацій з метою виявлення причин ускладнення трудових відносин та пошуку шляхів усунення дестабілізаційних чинників.

 3. Для додаткового вивчення стану соціально-трудових відносин на окремих підприємствах районів і міст області, надано 4 доручення завідуючим інформаційно-консультаційними центрами НСПП.

 4. Здійснено відрядження до міста Городня з метою вивчення стану соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах і організаціях району, поглиблення взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, надання консультаційної та методичної допомоги інформаційно-консультаційному центру НСПП.

 5. Спільно з представником Територіальної державної інспекції з питань праці в області відвідане дочірнє підприємство НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія», яке перебуває в системі запобігання виникненню колективного трудового спору (конфлікту), для з’ясовання реального стану справ та шляхів розв’язання основних проблем на підприємстві.

 6. На звернення колишніх працівників ЗАТ «Архітектурна майстерня комплексного проектування», надано консультацію стосовно порушення їх трудових прав при звільненні.

 7. На звернення голови Городнянської районної організації профспілки працівників освіти і науки Мироненка Г.М., надано роз’яснення щодо порядку законності врегулювання розбіжностей, які виникли через невиконання Угоди між відділом освіти і науки Городнянської райдержадміністрації та Городнянською районною організацією профспілки працівників освіти і науки на 2011-2014 роки, запропонована допомога відповідно до вимог Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

 8. З метою здійснення подальших заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), направлені листи:

 • до управління праці та соціального захисту населення Ніжинської міської ради - щодо виявлення перспектив ліквідації заборгованості із виплати заробітної плати найманим працівникам ДП «Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння»;

 • до генерального директора ПАТ «Будівельна компанія «Домобудівник» - щодо з’ясування шляхів вирішення проблемних питань на підприємстві.

 1. З метою удосконалення форм взаємодії в рамках укладених Угод про співпрацю, проведено 5 робочих зустрічей з керівниками профспілкових організацій області.

 2. Для визначення та реалізації спільних заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння їх своєчасному і справедливому вирішенню та поліпшенню стану соціально-трудових відносин, укладено 2 Угоди про співпрацю між відділенням НСПП та:

 • Територіальним форумом профспілкових організацій області;

 • Обласною організацією профспілки працівників автомобільного транспорту і шляхового господарства України.


Практика роботи підтверджує важливість проведення заходів щодо підвищення рівня правової культури зацікавлених сторін соціально-трудових відносин та інформування громадськості про результати основної діяльності відділення НСПП. Для реалізації цих напрямів діяльності упродовж звітного періоду фахівці відділення використовували наступні заходи:

 1. Випуск Інформаційного бюлетеня з узагальненими підсумками основної діяльності відділення НСПП за 2012 рік, 66 екз. якого направлені обласній державній адміністрації та її окремим структурним підрозділам, районним державним адміністраціям, обласній раді, міським та районним у місті Чернігові радам, раді Федерації профспілкових організацій області, галузевим обкомам профспілок, Навчально-методичному центру ФПО, обласним об’єднанням організацій роботодавців, Територіальному управлінню Держгірпромнагляду, Територіальній державній інспекції з питань праці, завідуючим інформаційно-консультаційними центрами НСПП в районах і містах області.

 2. Підготовка 3-х статей для публікації у Бюлетені НСПП (розміщені у №1-2, 2013):

 • «З досвіду співпраці зі сторонами соціального діалогу впровадження інформаційної політики відділення НСПП в Чернігівській області» завідувача сектора аналітично-інформаційної роботи та прогнозування відділення НСПП;

 • «Колективний договір як форма правотворення» заступника голови Прилуцької райдержадміністрації Росовського Д.М.;

 • «Атестація робочих місць за умовами праці» завідуючого інформаційно-консультаційним центром НСПП у Варвинському районі Федоренка О.М.

 1. Направлення 9-ти інформаційних матеріалів для розміщення на web-сайті НСПП.

 2. Підготовка статей для публікації у місцевих засобах масової інформації: 22.03.2013 року головам райдержадміністрації та міським головам направлено статтю завідувача сектора аналітично-інформаційної роботи та прогнозування «На захисті Ваших трудових прав» для сприяння у її публікації.

 3. Участь в роботі та виступи на нарадах, навчальних семінарах, «круглих столах», фахових засіданнях, курсах підвищення кваліфікації представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, профспілкового активу області.

 4. Здійснення заходів по підвищенню ефективності діяльності інформаційно-консультаційних центрів НСПП, у т.ч.:

- аналіз їх роботи за 2012 рік та ознайомлення з його результатами всіх керівників ІКЦ;

- затвердження планів та графіків роботи на 2013 рік; • направлення листів-рекомендацій щодо активізації подальшої співпраці;

 • контроль за наданням та аналіз щомісячних інформацій для з’ясування стану соціально-трудових відносин в містах і районах області.

 1. Наданння інформацій та роз’яснень на запити зацікавлених сторін соціально-трудових відносин.

 2. Направлення листів до голів Федерації профспілкових організацій області та галузевих обкомів профспілок (працівників освіти і науки, агропромислового комплексу, держустанов, охорони здоров’я, автотранспорту і шляхового господарства) щодо передплати Бюлетеня НСПП.

 3. Оновлення тем лекцій, які можуть бути прочитані фахівцями відділення у Навчально-методичному центрі Федерації профспілкових організацій області та Чернігівському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

 4. Систематичне наповнення інформаційними матеріалами власного web-сайту відділення НСПП (розміщено 9 інформацій).

 5. Щомісячне оновлення тематичної сторінки відділення НСПП, розташованої на web-сайті облдержадміністрації (розміщено – 2 інформації, оновлено – 1).

 6. Щомісячне проведення навчань працівників відділення з метою підвищення рівня їх професійної компетенції.


ІІІ. Стан і результати задоволення висунутих найманими працівниками

або профспілками вимог та вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)
Упродовж першого кварталу 2013 року Відділення сприяло вирішенню 8-ми вимог, висунутих найманими працівниками у 4-х колективних трудових спорах, безпосередніми учасниками яких стали 475 працівників. Знято з реєстрації 1 колективний трудовий спір (25,0% від загальної кількості) та 5 вимог найманих працівників (62,5%).
1. Публічне акціонерне товариство „Прилуцький завод „Білкозин”

Колективний трудовий спір перехідний з 2009 року. Чисельність учасників - 447 осіб.

У грудні 2012 року року на ПАТ «Прилуцький завод «Білкозин» відкрито ліквідаційну процедуру та розпочато реалізацію майна.

З метою з’ясування стану справ на підприємстві, у т.ч. виконання рішень примирних органів, упродовж звітного періоду відділенням підтримувався постійний взаємозв’язок з ліквідатором ПАТ «Прилуцький завод «Білкозин» Фесенком Є.М. та головою представницького органу найманих працівників Мазуренком В.Г., надавалися доручення завідуючому інформаційно-консультаційного центру НСПП в місті Прилуки Геєць Л.Г.

Згідно отриманої інформації, заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємства, загальна сума якої, у відповідності до визначеного господарським судом Чернігівської області реєстру вимог кредиторів, на 25.02.2013 року становила 6,85 млн. грн., буде погашена після реалізації цілісного майнового комплексу ПАТ «Прилуцький завод «Білкозин» згідно черговості, визначеної законодавством (до першої черги задоволення включено 3,21 млн. грн., до другої – 3,64 млн. грн.).

У зв’язку із звільненням, згідно наказу ліквідатора «ПАТ «Прилуцький завод «Білкозин» від 14 березня 2013 року № 24-к, всіх найманих працівників підприємства, розпорядженням НСПП від 01 квітня 2013 року №098-р колективний спір знято з реєстрації.


2. Позашкільний навчальний заклад «Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з веслування на байдарках і каное» Чернігівської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Україна»

Колективний трудовий спір зареєстровано 18 квітня 2012 року. Кількість учасників – 16 осіб.

Через ухилення директора спортшколи від виконання рішень примирних органів, частиною найманих працівників було застосовано довготривалий страйк як крайній засіб вирішення колективного трудового спору.

Упродовж звітного періоду відділенням підтримувався постійний взаємозв’язок з представницьким органом найманих працівників (страйковим комітетом) закладу, надавалися роз’яснення та консультації з питань застосування законодавчих і нормативно-правових актів під час проведення страйку та вироблення шляхів вирішення колективного трудового спору (конфлікту), проводилися узгоджувальні зустрічі із залученням сторін соціального діалогу.

25 березня 2013 року відділення отримало повідомлення представницького органу найманих працівників про припинення колективного трудового спору за рішенням загальних зборів трудового колективу закладу, у зв’язку з чим, було підготовлено та направлено до НСПП відповідне подання.

Розпорядженням НСПП від 28 березня 2013 року №096-р даний колективний трудовий спір знято з реєстрації.


3. Пожежно-сторожева охорона філії «Смолинський торфозавод» державного підприємства «Чернігівторф»

Колективний трудовий спір зареєстровано 13 грудня 2012 року. Кількість учасників – 8 осіб.4. Фрезерувальна дільниця філії «Смолинський торфозавод»

державного підприємства «Чернігівторф»

Колективний трудовий спір зареєстровано 13 грудня 2012 року. Кількість учасників – 4 особи.


У січні 2013 року через обмеженість сировини та сезонний характер роботи, виробнича діяльність філії «Смолинський торфзавод» була призупинена, що унеможливлювало погашення існуючої заборгованості із виплати заробітної плати найманим працівникам.

22.01.2013 року під час засідання примирної комісії в.о. директора ДП «Чернігівтороф» М.Гетьман поінформував про перерахування ДП «Чернігівтороф» 162 тис. грн. на ліквідацію більшої частини боргу найманим працівникам, однак директором філії Г.Манойло дані кошти були використані на інші цілі.

У зв’язку із невирішенням вимог найманих працівників та нарощуванням зарплатного боргу, відділенням направлено звернення до прокурора області для здійснення заходів прокурорського реагування та лист до Територіальної державної інспекції з питань праці в області з пропозицією здійснення перевірки дотримання законодавства про працю на даному підприємстві. Сторонам спорів рекомендовано продовжити здійснення примирних процедур з метою вирішення колективних трудових спорів.

Через подальше ускладнення ситуації, 11.03.2013 року учасники спорів взяли участь у пікетуванні управління ДП «Чернігівторф» найманими працівниками філії «Смолинський торфзавод», основною вимогою яких було погашення заборгованості із виплати заробітної плати.

У зв’язку із зміною керівника у ДП «Чернігівторф», відділенням було підготовлено черговий лист з рекомендацією вжити невідкладних заходів щодо вирішення колективних трудових спорів, зареєстрованих у філії «Смолинський торфзавод», у т.ч. в оперативному порядку провести засідання примирних комісій з метою локалізації передумов виникнення страйку як крайнього засобу вирішення спорів.

Відділення продовжує відслідковувати ситуацію на підприємстві з метою недопущення стихійного розвитку подій та надавати необхідні консультацій сторонам спорів в межах Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».


ІV. Страйки, колективні припинення роботи, акції соціального протесту, повязані із ускладненням стану соціально-трудових відносин
1. З 22.10.2012 року по 07.03.2013 року тривав страйк 12-ти найманих працівників позашкільного навчального закладу «Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з веслування на байдарках і каное» Чернігівської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Україна», причиною застосування якого стало невиконання адміністрацією закладу рішень примирних органів.

Задоволення висунутих страйкуючими вимог було ускладнене неможливістю усунення на місцевому рівні порушень процедури призначення керівного складу як у самій спортшколі, так і в Чернігівській обласній організації фізкультурно-спортивного товариства «Україна».

З метою здійснення посередництва, відділенням НСПП проводилися узгоджувальні зустрічі, надавалися консультації представницькому органу найманих працівників (страйковому комітету) з питань застосування законодавчих і нормативно-правових актів під час проведення страйку та вироблення шляхів вирішення колективного трудового спору (конфлікту).

Рішення про припинення страйку прийнято на загальних зборах трудового колективу спортшколи, про що відділення отримало повідомлення 25.03.2013 року.
 1. 11.03.2013 року за ініціативою профспілкового комітету первинної профспілкової організації Незалежної профспілки гірників України державного підприємства «Чернігівторф» проведено акцію протесту у формі пікетування управління ДП «Чернігівторф» найманими працівниками філії «Смолинський торфозавод» ДП «Чернігівторф».

Серед пікетувальників були працівники структурних підрозділів філії, де зареєстровані колективні трудові спори: пожежно-сторожевої охорони та фрезерувальної дільниці.

Основна вимога учасників пікетування - погашення заборгованості із виплати заробітної плати, накопиченої упродовж 2012-2013 років.

Присутнім спеціалістом відділення НСПП проведено роз’яснювальну роботу з учасниками акції щодо необхідності дотримання вимог Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".

Після домовленостей з в.о. директора ДП «Чернігівторф» про часткове погашення зарплатного боргу за рахунок попередньо отриманих від укладених договорів коштів, учасники акції протесту прийняли рішення про припинення заходу.


Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що в цілому, з урахуванням особливостей суспільно-демографічної ситуації та соціально-економічного розвитку регіону, загальний стан соціально-трудових відносин підприємств, установ і організацій в районах і містах області в першому кварталі п. р. був контрольований і не викликав занепокоєння.

Збереження соціальної стабільності забезпечувалося відповідальним відношенням і взаємоузгодженими діями місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань профспілок і роботодавців та відділення НСПП, спрямованими на своєчасне розв’язання проблем у сфері праці, оперативне реагування на ускладнення соціально-трудових відносин та усунення їх дестабілізаційних чинників


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка