Законами України «Про дошкільну освіту» та «Про охорону дитинства»Скачати 146.72 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір146.72 Kb.
#9902
ТипЗакон
Впровадження ТРВЗ - технології

в навчально - виховний процесі

Модернізація змісту дошкільної освіти зумовлена Законами України «Про дошкільну освіту» та «Про охорону дитинства», національною доктриною розвитку освіти в Україні. Нова освітня стратегія змінює мету навчально - виховного процесу, спрямовує зусилля педагогів на створення кожній дитині сприятливих умов для оволодіння наукою і мистецтвом життя. Кожен творчий педагог завжди шукає ті форми організації освітнього процесу, які є ефективними саме для тих дітей, із якими він працює зараз. Безперечно, цей пошук сприяє розробці, апробації та впровадженню у практику роботи інноваційних технологій, які є гвинтиками у досить складному механізмі, який носить назву «освітній процес». Інноваційне навчання, зорієнтовано на динамічні зміни в навколишньому світі, - це навчальна та освітня діяльність, яка ґрунтується на розвитку різноманітних форм мислення, творчих здібностей, високих соціально – адаптаційних можливостей особистості. «Система освіти створюється для людини, функціонує і розвивається в її інтересах, слугує повноцінному розвитку особистості і в ідеалі її призначення – щастя людини».

Суттєвою ознакою сучасних інноваційних процесів у сфері навчання і виховання є їх технологізація – неухильне дотримання змісту та послідовності етапів впровадження нововведень. Термін «педагогічна технологія» з’явився в освіті порівняно недавно. Щодо навчального процесу його було вжито у 1886 році англійцем Джеймсом Саллі. Однім з перших оприлюднив ідею технологізації навчального процесу видатний чеський мислитель – гуманіст, педагог, як Амос Коменський. Технологія навчального процесу за його переконаннями, повинна гарантувати позитивний результат навчання та виховання. У педагогіці існують технології, в яких розвиток творчих здібностей є пріоритетною метою. Серед них чільне місце посідає теорія розвязання винахідницьких завдань (далі ТРВЗ), яка ефективно сприяє розвиткові технічної творчості загалом і творчої особистості зокрема. Створена вона в 1946р. російським ученим – дослідником, письменником – фантастом Генріхом Альтшуллером (1926 – 1998).

Технологію Г. Альтшуллера протягом тривалого часу з успіхом використовували у роботі з дітьми на станціях юних техніків, а з часом, на підставі практичного педагогічного використання, виникла творча педагогіка, а згодом і новий розділ ТРВЗ – теорія розвитку творчої особистості. У 70 – 80 – ті роки ХХ ст. ТРВЗ широко впроваджували в школах і училищах, а з 1987р. – і в дитячих садках.

Нині ТРВЗ успішно розвивається в навчальних закладах Києва, Полтави, Харкова, Рівного, Луганська та інших міст України. Теоретичним джерелом технології розвитку творчої особистості є закони розвитку технічних систем, пізнання яких передбачає аналіз різноманітної патентної та науково – технічної інформації. Як правило, вдосконалення технічних систем відбувається у процесі реалізації винахідницьких завдань з дотриманням відповідної системи стандартів. Значну роль при цьому відіграє систематизований інформаційний фонд, який постійно оновлюється, збагачується. Принцип ТРВЗ – відкривати дітям істину, а спрямовувати їх мислення на пошук і знаходження істини самому. Дитина разом з педагогом мислить і в результаті цієї розумової діяльності шукає істину. Опанувати навички такого мислення на рівні дитячих проблем, дитина входить у життя більш впевненою.

Як точна наука, теорія розв’язання винахідницьких завдань(ТРВЗ) має свою галузь дослідження і відповідний інструментарій. Попри те, що вона виникла у техніці (технічній системі), її ідеї та механізми можуть бути використані при розв’язанні нетехнічних творчих завдань у соціальних, наукових, художніх системах, тобто в галузі психології, педагогіки, культури та ін. На відміну від методик, які становлять сукупність окремих прийомів, ТРВЗ є цілісною, самодостатньою технологією, послуговуючись якою можна розв’язувати проблеми будь – якої складності.

Головні принципи ТРВЗ: розв'язання суперечностей, системний підхід, тобто вміння бачити навколишній світ у взаємозв'язку всіх його елементів, а також уміння віднайти необхідний у даній ситуації резерв. Підгалузь ТРВЗ – розвиток творчої уяви (РТУ), яка вже трансформувалась у самостійну науку, допомагає дітям і дорослим вивільнятися, розмірковувати, шукати, самостійно розв'язувати свої проблеми. Зникає острах діяти з будь-яким предметом, використовувати його тільки за прямим призначенням. Предмет і навіть явище стають багатофункціональними, що знімає масу проблем у грі, побуті, спілкування.

Дослідження педагогів та психологів показали, що розвиток творчої уяви дитини, її фантазії досягають піку у віці 3 – 6 років. Навіть молодші школярі вже настільки пригнічені стереотипами мислення (у ТРВЗ це називається психологічною інерцією), що їх практично неможливо навчити грамотно й творчо мислити. Щоб дитина не втратила унікальної природної здатності до фантазування, педагоги закладу розпочинають застосовувати прийоми ТРВЗ у найніжнішому віці, спонукаючи малюків до са мостійного "відкриття" властивостей предметів; заохочують, у межах розумного, шукати "нове" застосування добре відомих предметів; розвивають уяву малюків, застосовуючи при розповіданні казок та оповідань замінники предметів та героїв казок; виявляють такт і терпіння, вислуховуючи дитячі фантазії. При такому підході у дітей зникає острах при висловлюванні своїх думок, вони звикають до самостійного мислення і у віці 5 – 6 років у них не виникає труднощів при складанні оповідань і казок, їхні малюнки різноманітні, а поробки яскраві і фантастичні. Перед дитиною дошкільного віку постають творчі завдання і проблеми на кожному кроці. Вихователь допомагає юній особистості розв'язувати їх так, щоб на незміцнілий розум не падав потужний потік зайвої інформації. 3 – 4річний малюк мислить нестандартно, часом навіть інтуїтивно. Якщо дітям здебільшого пропонують сприймати вже готове, доведене, ця здатність до творчого мислення згодом зникає.

Найбільший ворог творчості – застій, нездатність сприймати реальність у її багатогранності. Педагоги пропонують дитині систему вправ та ігор, які допомагають навчитися виділяти непотрібне і відстежувати все, що може знадобитися. Традиційний метод спроб та помилок вже не влаштовує, особливо у дошкільній педагогіці, коли закладається підґрунтя особистісних якостей. ТРВЗ має на меті максимально підвищити ефективність основної програми, за якою працює педагог, а не замінити її.

Послідовники ТРВЗ вийшли на новий рівень творчої педагогіки – створили принцип, дотримуючись якого, вихователь зможе разом із дітьми знаходити логічний вихід із будь-якої життєвої ситуації. Суть цієї системи полягає у формуванні системного, діалектичного мислення, розвитку творчої уяви, винахідницької кмітливості. Вона дає змогу вихователям не просто розвивати фантазію дітей, а навчати їх мислити системно, творчо, розуміти єдність і протиріччя навколишнього світу, бачити і вирішувати проблеми. Заснована на об'єктивних законах розвитку навколишнього світу, ТРВЗ дає змогу вирішувати творчі задачі тому, хто оволодіє її правилами.

Робота за методом ТРВЗ у дитячому садку відбувається у чотири етапи, що містять такі послідовні завдання:

І етап: - вчити дитину знаходити і розв'язувати суперечності, не боятися негативного в об'єкті та явищі;

- вчити системного підходу, тобто бачення світу у взаємозв'язку його компонентів;

- формувати вміння бачити навколишні ресурси (засоби, можливості, те, чим можна скористатися в разі необхідності).

ІІ етап: - вчити дошкільнят винаходити;

- вчити "оживлювати" за допомогою ТРВЗ предмети та явища, приписуючи одним якості інших і навпаки, а також відкидати непотрібні і шукати найкращі варіанти.ІІІ етап: - вирішувати казкові завдання і придумувати казки. Треба навчити кожну дитину уникати сумного закінчення казки, не змінюючи при цьому сюжету;

- складати нові казки на основі добре відомих.IV етап: - вчити дитину знаходити вихід з будь - якої життєвої ситуації, спираючись на набуті знання та інтуїцію, використовуючи нестандартні, оригінальні рішення.

Основу технології становлять ігри заняття, під час яких діти знайомляться з навколишнім світом, вчаться виявляти суперечливі властивості предметів, явищ і розв'язувати ці суперечності. Виявлення і розв'язання суперечностей є ключем до творчого мислення. Діти дошкільного віку виявляють такі суперечності, працюючи над ігровими і казковим завданнями, які перетворюються на захопливу пошукову, аналітичну діяльність. Виокремлення протилежних якостей, їх зіставлення і об'єднання дає змогу розкривати нові, несподівані сторони предметів і явищ.

Оволодіти методом ТРВЗ повною мірою в дошкільному віці майже неможливо через недостатній життєвий досвід дошкільняти. Але в цьому віці слід приділити особливу увагу розвитку творчої уяви та фантазії. Творча уява і фантазія – основа будь - якої творчої діяльності. Найбільш чутливим (сенситивним) періодом для розвитку уяви є дошкільний вік. "Уява, яка докладно вивчала цю функцію, – це ніби той чутливий музичний інструмент, оволодіння яким відкриває можливості самовираження, потребує від дитини віднайдення і виконання власних задумів і бажань".

Дослідження психологів показують, що уява дитини розвивається поступово, з накопиченням нею певного досвіду. Всі образи уяви, якими б чудернацькими вони не були, засновані на тих уявленнях і враженнях, які дитина отримує в реальному житті. Іншими словами, потенціал уяви залежить від обсягу та різноманітності дитячого досвіду. Саме з розвитку уяви педагоги розпочинають навчання дошкільнят методу ТРВЗ.

Галузь ТРВЗ – розвиток творчої уяви – допомагає дітям і дорослим вивільнятися, розмірковувати, шукати, самостійно розв'язувати проблеми. У дитини зникає острах діяти з будьяким предметом, використовувати його не тільки за прямим призначенням. Предмет і навіть явище стають багатофункціональними, що усуває проблеми в грі, побуті, спілкуванні.

У житті малюка уява виконує іншу функцію, ніж у дорослого. З її допомо

гою діти пізнають навколишній світ і самих себе. Уява може творчо перетворювати дійсність, її образи гнучкі, рухливі, а їх комбінації дають змогу досягати нових і несподіваних результатів. Розвиток цієї психічної функції є основою для вдосконалення творчих здібностей дошкільняти.

Особливу увагу, вихователі закладу, звертають на розвиток творчої уяви дітей такими методами і засобами.1. Використання замінників предметів. Якщо уважно придивлятися до дій малюків, легко помітити, що у іграх вони часто застосовують замінники предметів, яких у них не вистачає. При цьому подіб ність предметівзамінників із предметами, які вони замінюють, із віком дитини

меншає. Використовуємо цю природну здатність дитини і допомагаємо їй оперувати різними замінниками предметів. Ними можуть бути інші предмети, геометричні фігури, знаки тощо. Наприклад, обігруючи з малюками казку "Колобок", використовують в "ролі" баби й діда відповідно великий і трохи менший прямокутники, маленький кружечок – колобок, маленький квадратик – пеньок, на якому колобок співав, овал – заєць, більший овал – вовк, великий квадрат – ведмідь, трикутник – лисичка,

замість дерев та кущів великі та маленькі шестикутники. Навіть найменші охоче грають у таку гру. А для більш старших ці замінники можна використовувати для складання алгоритму казки. Є два варіанти: спершу визначають, хто є хто, тобто яким предметом замінено героя, потім вихователь викладає ланцюжок фігур, а діти за ним відтворюють послідовність подій; у другому варіанті після розповідання казки або оповідання дітям дається завдання самим скласти схему подій за допомогою умовних позначок. За другим варіантом умовні позначки можуть придумувати самі діти і, можливо, вони вас приємно вразять своєю винахідливістю.

2. "Опредмечування" невизначеного об'єкта. Дуже подобається малюкам гра "На що схоже?", доцільна при вивченні геометричних предметів: вихователь демонструє картки з різними фігурками, які не схожі на реальні предмети (різноманітні лінії, форми), а діти називають предмети або тварин, яких ці фігурки їм нагадують. Можна роздати листочки з такими фігурками та лініями кожній дитині і попросити "оживити" їх. Наприклад, звичайний трикутник може стати ковпаком клоуна, платтям ляльки, куполом церкви,

дзьобом птаха тощо.3. Створення образів на основі словесного опису або неповного графічного зображення. Діти люблять відгадувати загадки. Це заняття приносить їм не тільки задоволення, але й користь. Загадки розвивають логічне мислення дитини, її уяву, а саме здатність відтворювати за словесним описом образ об'єкта, який слід відгадати. Потім навчаємо дітей самостійно складати загадки за певним алгоритмом. Це навчає їх виділяти основні якості об'єкта. Ця здатність дуже важлива для майбутньої навчальної діяльності дитини. При цьому, чим краще у дошкільняти розвинута здатність до створення таких образів, тим точніші і стійкіші уявлення у нього виникають. Для розвитку цієї здатності педагоги використовують спеціальні завдання, якот: створити образ об'єкта за його словесним описом (наприклад, вихователь словесно описує вантажівку, яку діти викладають за його описом з лічильних паличок та кружечків); відтворити цілісний образ об'єкта на основі сприйняття однієї або кількох його частин (ігри "Збери картинку", "Звідки клаптик?").

4. Оперування уявними образами простих багатовимірних об'єктів (просторова уява). З дітьми займаються інтелектуальними іграми Нікітіних "Унікум", "Цеглинки", "Кубики для всіх", сприяє розвитку не тільки логічного та математичного мислення, а й розвиває просторову уяву дошкільнят.

5. Підпорядкування власної уяви певному задумові; створення та послідовна реалізація плану цього задуму. Такі вміння є підготовкою до колективного створення казкових історій. Для розвитку цих здібностей використовуємо заняття з аплікації, ліплення та конструювання, коли робота складається з декількох послідовних дій, реалізація яких може привести до виконання задуманого. Дуже важливо розвинути цю здатність, навчити не просто безцільно і уривками фантазувати, а реалізовувати свої задуми, створювати хоч невеликі і нескладні, але закінчені вироби (аплікації, конструкції тощо).

Три основних принципи ТРВЗ:

 • Принцип об'єктивних законів. Всі системи розвиваються за певними законами. Їх можна пізнати і використовувати для перетворення навколишнього світу.

 • Принцип протиріччя. Всі системи розвиваються через подолання протиріч.

 • Принцип конкретності. Конкретне рішення проблеми залежить від конкретних ресурсів, які є в наявності.

Дидактичні можливості ТРВЗ:

 • вирішення творчих завдань будь-якої складності і спрямованості;

 • рішення наукових і дослідницьких завдань;

 • систематизація знань в будь-яких сферах діяльності;

 • розвиток творчої уяви і мислення;

 • розвиток якостей творчої особистості і формування ключових компетенцій вихованців: когнітивної, креативною, комунікативної, світоглядної;

 • розвиток творчих колективів.

Термінологічний супровід ТРВЗ 


Визначення


Це наука, що вивчає об'єктивні закономірності розвитку технічних систем і розробляє систему методів і прийомів вирішення технічних проблем і загальних підходів винахідницької діяльності. Практичні шляхи й способи підвищення результативності освітніх технологій розвитку і саморозвитку особистості в освітньому процесі.

Об'єкт

дослідження

Розвиток людини в освіті як в динамічній системі.


Предмет

дослідження

Об'єктивні закономірності зміни системи відносин, що виникають у діяльності (розвивається) людини, в освіті як у динамічній системі.


Мета

Виховання "розв'язувача", що живе в динамічно мінливому світі, що володіє сильним мисленням, готового до зіткнення з новими нестандартними проблемами, що знає, як вирішувати протиріччя, та вміє аналізувати і прогнозувати розвиток будь-яких систем.


Правила роботи на заняттях:

Правило № 1. Активність кожного. "На заняттях немає спостерігачів, є тільки активні учасники вирішення будь-яких проблем і завдань".

Правило № 2. Самостійність думок і дій. "Нас цікавить саме твоя думка".

Правило № 3. Обов'язковість висловлювання своєї думки кожним. Бажано не повторюватися, а доповнювати, використовуючи уточнююче і що поглиблює матеріал. "Пам'ятай, що твоя думка важлива вже тому, що вона твоя!"

Правило № 4. Рівність прав кожного. Всі висловлюються доброзичливо, шанобливо вислуховують думку іншого. "Тебе слухають, не перебиваючи, намагайся чинити так само".

Правило № 5. Кожен обгрунтовує свою думку. "Хоча у висловлюванних є зерно істини, але ти сам обміркуй і доведи свою правоту".

Правило № 6. Вміння цінувати час. "Життя не настільки довге, говори коротко і ясно; виконав завдання - візьми інше!"

Методичні поради при роботі з ТРВЗ:

 1. Формулюйте дітям проблему у вигляді протиріччя.

 2. Знайомте дітей з суперечностями, використовуючи загадки.

 3. Створюйте для дітей і разом з дітьми нові винахідницькі завдання.

 4. Навчіть дітей у всьому бачити хороші і погані сторони.


Список літератури:

 1. Педагогічні технології: теорія та практика /За ред. М.В. Гриньової/. – Полтава, 2004. – С. 33 – 47.

 2. Чепіль М., Дудник Н. Педагогічні технології: навч. Посібник. – Дрогобич: - Редакційно – видавничий відділ ДДПУ, 2009. – 244с.

 3. Пєхота О. Особистісно орієнтована освіта і технології/ О. Пєхота // Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, корективи. – К., 2000.

 4. Данилова Л. Формування особистості нового типу/ Л. Данилова// Шлях освіти. – 2001. – № 3. – С. 26 – 28.

 5. Альтшуллер Г. Найти идею. Введение в теорию решения изобретательских задач. – Новосибирс, 1986. – 312с.

 6. Варзацька Л. Методика розвивального навчання/ Л. Варзацька// Директор школи. – 2003. – № 5 – 6. – 47 – 61.

 7. Куреченко Н. Сучасні технології навчання / Н. Куреченко// Директор школи. – 2003. – № 3. – С. 58 – 60.

 8. Підласий І., Підласий А. Педагогічні інновації / І. Підласий, А. Підласий // Рідна школа. – 1998. – № 12. – С. 17 – 21.

 9. Попова О.В. Становлення і розвиток інноваційних педагогічних ідей в Україні у ХХ столітті/ О.В. Попова. – Харків, 2001.

 10. Макрідіна Л.О. Технологія творчості ТРВЗ / Управління школою. 2003. -№32 (44) – С. 12 – 26.

 11. Оцінювання та відбір педагогічних інновацій: теоретико – прикладний аспект. Науково – методичний посібник/ За ред. Л.І. Даниленко. – К.: Логос, 2001. – С. 9 – 28.
Скачати 146.72 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка