Закон єдності та боротьби протилежностейСкачати 28.31 Kb.
Дата конвертації14.09.2017
Розмір28.31 Kb.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

 1. Предмет філософії. Структура та специфіка філософського знання.

 2. Світогляд, його типи. Філософія та світогляд.

 3. Співвідношення філософії з наукою, релігією та мистецтвом.

 4. Функції філософії. Місце та роль філософії в культурі сучасного суспільства.

 5. Виникнення філософії. Філософія та міфологія.

 6. Загальна характеристика античної філософії.

 7. Філософія Середньовіччя і її специфіка.

 8. Філософія Відродження як філософія перехідної епохи.

 9. Загальна характеристика класичної філософії у Західній Європі Нового часу.

 10. Класична німецька філософія.

 11. Становлення некласичної філософії у Західній Європі XIX ст. Вихідні ідеї некласичної філософії.

 12. Особливості російської філософії ХІХ-ХХст.

 13. Загальна характеристика філософської думки України.

 14. Специфіка та значення філософської категорії «буття».

 15. Основні форми буття. Проблема співвідношення матеріального та ідеального та її роль у філософському пізнанні.

 16. Зміст філософської категорії «матерія». Проблема субстанції у філософії.

 17. Рух як спосіб існування матерії. Основні форми руху та їх взаємозв’язок.

 18. Простір і час як загальні форми існування матерії.

 19. Філософія про сутність свідомості. Основні філософські концепції походження свідомості.

 20. Відображення як загальна властивість матерії. Свідомість як форма відображення.

 21. Структура індивідуальної свідомості.

 22. Свідомість та самосвідомість. Несвідоме як складова духовного світу людини.

 23. Поняття «діалектика». Принципи діалектики. Альтернативи діалектичного метода.

 24. Поняття закону. Класифікація законів. Детермінізм та індетермінізм.

 25. Основні категорії діалектики та їх взаємозв’язок.

 26. Закон єдності та боротьби протилежностей.

 27. Закон взаємного переходу кількісних та якісних змін.

 28. Закон заперечення заперечення.

 29. Сутність процесу пізнання. Об’єкт та суб’єкт пізнання. Види пізнання.

 30. Єдність чуттєвого і раціонального у пізнанні. Емпіризм та раціоналізм. Ірраціональне у пізнанні.

 31. Проблема істини у філософії. Об’єктивність істини. Діалектика абсолютної та відносної істин.

 32. Агностицизм та його різновиди.

 33. Проблема практики у філософії. Різновиди практики і її роль у пізнанні.

 34. Проблема творчості у філософії.

 35. Наукове пізнання: його особливості та структура.

 36. Методи наукового пізнання.

 37. Форми наукового пізнання.

 38. Наукове і ненаукове знання. Філософія про роль науки у сучасному суспільстві.

 39. Проблема людини в історії філософії. Антропологічний поворот у філософії ХХ ст.

 40. Поняття «людина» у філософії. Сутнісні прояви людини.

 41. Антропосоціогенез. Єдність природного та соціального в людині.

 42. Проблема свободи у філософії. Свобода та необхідність.

 43. Поняття суспільства. Основні підсистеми суспільства та їх взаємозв’язок.

 44. Філософія про співвідношення суспільства та природи.

 45. Основні сучасні соціально-філософські концепції.

 46. Суспільство як система, що саморозвивається. Специфіка соціальних законів. Роль суб’єкта в історії.

 47. Формаційна та цивілізаційна концепції історичного розвитку суспільства.

 48. Проблема суспільного прогресу.

 49. Специфіка сучасного стану суспільства. Глобальні проблеми сучасності.

 50. Духовність як вимір людського буття. Духовна ситуація сучасності.

 51. Структура суспільної свідомості . Суспільна та індивідуальна свідомість.

 52. Особливості та провідні тенденції сучасної філософії .

 53. Основні напрямки у філософії ХХ-ХХІ ст.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка