Закон України "Про плату за землю" у контексті Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" Законами України про Державний бюджет України наСторінка7/7
Дата конвертації17.04.2016
Розмір0.61 Mb.
#11381
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7

8. Статтею 20 Закону № 2535-ХII встановлено, що плата за землю справляється відповідно до закону.

При цьому, у 2004 році дію цієї статті зупинено п. 18 ст. 80 Закону № 1344-IV.


Стаття 20 Закону № 2535-ХII

Стаття 20 Закону № 2535-ХII, з урахуванням Закону № 1344-IV


Плата за землю справляється відповідно до закону.


У 2004 році – не діє.

9. У 2004 році п. 18 ст. 80 Закону № 1344-IV зупинено дію ст. 21 Закону № 2535-ХII, в частині централізованого виконання робіт, передбачених ст. 22 цього Закону, а також стосовно установлення Верховною Радою Автономної Республіки Крим і обласними радами нормативів централізації коштів від земельного податку на спеціальних бюджетних рахунках районів і міст, у підпорядкуванні яких знаходиться район та міськими радами з районним поділом, які можуть встановлювати нормативи централізації коштів від земельного податку на спеціальних бюджетних рахунках районів міста.Стаття 21 Закону № 2535-ХII

Стаття 21 Закону № 2535-ХII, з урахуванням Закону № 1344-IV


Для централізованого виконання робіт, передбачених ст. 22 цього Закону, 30 відсотків коштів від земельного податку, що надійшли на спеціальні бюджетні рахунки місцевих бюджетів, зазначених у ст. 20 цього Закону, централізуються на спеціальному бюджетному рахунку Державного комітету України по земельних ресурсах, 10 відсотків - на спеціальних бюджетних рахунках Автономної Республіки Крим і областей.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим і обласні ради у межах зазначених відрахувань можуть установлювати нормативи централізації коштів від земельного податку на спеціальних бюджетних рахунках районів і міст, у підпорядкуванні яких знаходиться район. 

Міські ради з районним поділом можуть встановлювати нормативи централізації коштів від земельного податку на спеціальних бюджетних рахунках районів міста. 


У 2004 році – не діє.

10. Пунктом 18 ст. 80 Закону № 1344-IV зупинено у 2004 році дію ст. 22 Закону № 2535-ХII, в частині виключного використання коштів від плати за землю, що надходять на спеціальні бюджетні рахунки місцевих бюджетів, зазначених у ст. 20 цього Закону, для таких цілей: фінансування заходів щодо раціонального використання та охорони земель, підвищення родючості грунтів; ведення державного земельного кадастру, землеустрою, моніторингу земель, тощо.
Стаття 22 Закону № 2535-ХII

Стаття 22 Закону № 2535-ХII, з урахуванням Закону № 1344-IV


Кошти від плати за землю, що надходять на спеціальні бюджетні рахунки місцевих бюджетів, зазначених у ст. 20 цього Закону, використовуються виключно для таких цілей: фінансування заходів щодо раціонального використання та охорони земель, підвищення родючості грунтів; ведення державного земельного кадастру, землеустрою, моніторингу земель; створення земельного інноваційного фонду; відшкодування витрат власників землі і землекористувачів, пов'язаних з господарюванням на землях гіршої якості; економічного стимулювання власників землі і землекористувачів за поліпшення якості земель, підвищення родючості грунтів і продуктивності земель лісового фонду; надання пільгових кредитів, часткового погашення позичок та компенсації втрат доходів власників землі та землекористувачів внаслідок тимчасової консервації земель, порушених не з їх вини; проведення земельної реформи, а також для земельно-господарського устрою, розробки містобудівної документації і розвитку інфраструктури населених пунктів.

Кошти від земельного податку, що централізуються, спрямовуються на розробку і виконання державних програм щодо раціонального використання земель, підвищення родючості грунтів, на відшкодування витрат власників землі і землекористувачів, пов'язаних із господарюванням на землях гіршої якості, охорону земельних ресурсів у комплексі з іншими природоохоронними заходами, розвиток загальнодержавної та регіональної інфраструктури, ведення державного земельного кадастру, землеустрою, моніторингу земель, а також проведення земельної реформи.

За нецільове використання коштів, що надходять від земельного податку у відповідний бюджет, фінансовими органами нараховується штраф в розмірі 100 відсотків використаних сум, які надходять до Державного бюджету України на цілі, зазначені в частині першій цієї статті.


У 2004 році – не діє.Разом з тим, слід мати на увазі, що п. 21 ст. 80 Закону № 1344-IV зупинено дію частини четвертої ст. 21 Закону України від 02.10.03 № 1211-IV “Про внесення змін до Закону України “Про оренду землі” (набрав чинності з дня опублікування у газеті “Голос України” 11.11.03 р. № 213), в частині централізації орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, на спеціальних бюджетних рахунках, а також щодо її розподілення та використання.
Розділ 7

ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЛІ

1. Статтею 23 Закону № 2535-ХII встановлено, що грошова оцінка земельної ділянки проводиться Державним комітетом України по земельних ресурсах за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України (Методика грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів затверджена постановою КМ України № 213 від 23.03.95 “Про Методику грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів” (зі змінами та доповненнями), а сам порядок її проведення - наказами Держкомзему України).

Грошова оцінка земельної ділянки щороку станом на 1 січня уточнюється на коефіцієнт індексації, порядок проведення якої затверджується Кабінетом Міністрів України. Для визначення коефіцієнту індексації слід керуватися постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2000 № 783 “Про проведення індексації грошової оцінки земель”.

2. Незмінною у 2004 році залишилася ст. 24 Закону № 2535-ХII, якою визначено, що грошова оцінка землі застосовується для економічного регулювання земельних відносин при укладанні цивільно-правових угод, передбачених законодавством України.

Відповідно до ст. 201 Земельного кодексу грошова оцінка земельних ділянок визначається на рентній основі. Залежно від призначення та порядку проведення грошова оцінка земельних ділянок може бути нормативною і експертною. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель тощо. Експертна грошова оцінка використовується при здійсненні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок.
Розділ 8

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЛАТНИКІВ І КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ПЛАТУ ЗА ЗЕМЛЮ"

1. Статтею 25 Закону № 2535-ХII визначено, що за прострочення встановлених строків сплати податку справляється пеня у розмірах, визначених законом.

При справлянні пені слід керуватися вимогами Закону № 2181-Ш, ст. 16 якого установлено порядок нарахування пені. Згідно із пп. 16.4.1 п. 16.4 ст. 16 цього Закону пеня нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті. Зазначений розмір пені діє щодо всіх видів податків і зборів (обов'язкових платежів), крім пені щодо порушення строків розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, що встановлюється окремим законодавством.

Таким чином, для нарахування пені на податковий борг завжди буде братися більша облікова ставка НБУ.

Нарахування пені розпочинається: а) при самостійному нарахуванні суми податкового зобов'язання платником податків - від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов'язання, визначеного цим Законом; б) при нарахуванні суми податкового зобов'язання контролюючими органами - від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов'язання, визначеного у податковому повідомленні згідно з нормами цього Закону.

Нарахування пені закінчується у день прийняття банком, обслуговуючим платника податків, платіжного доручення на сплату суми податкового боргу. У разі часткової сплати суми податкового боргу нарахування пені зупиняється на таку сплачену частку.

Платник податків до початку його перевірки контролюючим органом, який самостійно виявив факт заниження податкового зобов’язання і погасив суму заборгованості, звільняється від сплати пені.

Розмір пені за несвоєчасне внесення орендної плати передбачається у договорі оренди, проте він не може перевищувати ставки пені за несвоєчасну сплату земельного податку.

2. Статтею 26 Закону № 2535-ХII встановлено, що за порушення Закону України "Про плату за землю" платники несуть відповідальність, передбачену Земельним кодексом України (ст. 211 Земельного кодексу) та законами України, зокрема, Законом № 2181-Ш (ст.17).

Згідно зі ст. 17 Закону № 2181-Ш штрафні санкції за порушення податкового законодавства накладаються контролюючими органами на платника податків у розмірах, визначених цією статтею.

Штрафні санкції накладаються за такі правопорушення: за неподачу податкової декларації у строки, визначені законодавством; у разі коли контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов'язання; у разі коли платник податків не сплачує узгоджену суму податкового зобов'язання протягом граничних строків, визначених цим Законом та ін.

У разі, коли платник податків, який до початку його перевірки контролюючим органом самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, і якщо після подачі декларації за звітний період платник податків подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний період, то штрафи, визначені у цьому пункті Закону № 2181-Ш, не застосовуються.

Разом з тим, при самостійному донарахуванні суми податкових зобов'язань адміністративні штрафи не накладаються.

Посадові особи, винні в порушенні вимог Закону № 2535-ХII, несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.

3. Статтею 27 Закону № 2535-ХII встановлено, що контроль за правильністю обчислення і справляння земельного податку здійснюється органами державної податкової служби.
Розділ 9

ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

1. Стаття 28 Закону № 2535-ХII визначає спори, що виникають з питань застосування положень, передбачених Законом № 2535-ХII, вирішуються в судовому порядку.


Розділ 10

МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ

1. Статтею 29 Закону № 2535-ХII встановлено, що якщо міжнародним договором України встановлені інші правила, ніж ті, що визначені Законом № 2535-ХII, то застосовуються правила міжнародного договору.Департамент оподаткування юридичних осіб ДПА України


Каталог: document
document -> Назва установи, організації
document -> Роль навчання у психічному розвитку дитини
document -> Методичні рекомендації За редакцією Є. М. Моісеєва Лекція: поняття, функції, принципи
document -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кабінет навчальної роботи орієнтована тематика курсових робіт слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Вимоги до змісту та оформлення курсових робіт рівне
document -> Аналіз готовності випускників шкіл для дітей з глибокими порушеннями зору до зовнішнього незалежного оцінювання знань
document -> Психологічний порадник вчителям
document -> Методичні рекомендації з планування та організації роботи методичних комісій професійно технічних навчальних закладів
document -> «затверджую» Декан факультету психології Мусіяка В. Г


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка