Закон україни про люстрацію в Україні Розділ I суб’єкти люстрації І люстраційна декларація визначення термінівСторінка1/17
Дата конвертації18.04.2016
Розмір0.94 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

ПРОЕКТ

вноситься народним депутатом України

Капліним С.М.

(посв. №367)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про люстрацію в Україні

Розділ I

СУБ’ЄКТИ ЛЮСТРАЦІЇ І ЛЮСТРАЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ

   1. Визначення термінів

В цьому Законі терміни, що визначені нижче, мають наступні значення:


виборні посади – посади Президенти України; народного депутата України; міського голови і депутатів місцевих рад;

державний апарат – сукупність посад, на які поширюється дія цього Закону;

державна функція – професійна діяльність відповідного суб’єкту люстрації щодо практичного виконання покладених на нього законом завдань і функцій;

люстрація – процес очищення державного апарату від осіб, які становлять загрозу національній безпеці України, економічному добробуту та правам людини, шляхом перевірки Люстраційним комітетом України достовірності і повноти відомостей, включених суб’єктами люстрації до люстраційних декларацій, за наслідками якого може бути прийняте рішення,  відповідно до підстав, визначеними цим Законом, про звільнення суб’єктів люстрації з посад у державному апараті та/або про обмеження у праві обіймати ці посади;

номінальний володілець, якій діє в інтересах суб’єкту люстрації – фізична або юридична особа, яка набула право власності на майно за рахунок суб’єкту люстрації і яка має перед суб’єктом люстрації формальне або неформальне зобов’язання визначити подальшу фактичну або юридичну долю майна відповідно до інструкцій суб’єкту люстрації;

суб’єкт оціночної діяльності, кваліфікований для оцінки майна, – юридична особа, яка відповідає сукупності таких вимог: внесена до Державного реєстру суб’єктів оціночної діяльності і перебуває в ньому не менше трьох років до дати набуття чинності цим Законом, і має трудові або цивільно-правові відносити принаймні з трьома оцінювачами, які отримали кваліфікаційні свідоцтва відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» не менше ніж за три роки до дати набуття чинності цим Законом, і напрям оцінки майна двох з них є оцінка об'єктів у матеріальній формі;

суб’єкт оціночної діяльності, кваліфікований для оцінки цінних паперів - юридична особа, яка відповідає сукупності таких вимог: внесена до Державного реєстру суб’єктів оціночної діяльності і перебуває в ньому не менше трьох років до дати набуття чинності цим Законом, і має трудові або цивільно-правові відносити принаймні з трьома оцінювачами, які отримали кваліфікаційні свідоцтва відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» не менше ніж за три роки до дати набуття чинності цим Законом, і напрям оцінки майна двох з них є оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності;

члени сім’ї - особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, в тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням. Членами сім’ї також є інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

   1. Мета люстрації

Метою люстрації є забезпечення національної безпеки, економічного добробуту та прав людини шляхом вжиття передбачених цим Законом заходів з очищення державного апарату від осіб, які не відповідають люстраційним критеріям і внаслідок цього є несумісними із виконанням державної функції.

Суб’єкти люстрації і посади, на які поширюється дія цього Закону

   1. Суб’єктами люстрації є особи, які відповідно до цього Закону зобов’язані подавати люстраційні декларації.

   2. Люстраційні декларації зобов’язані подавати особи, які станом на 1 січня 2014 р. займали такі посади:


 1. Президента України, Прем'єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів, заступників міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, їх заступників, керівників державних органів із спеціальним статусом, їх заступників або членів, голів колегіальних органів державного регулювання, їх заступників або членів, Голови Служби безпеки України, Генерального прокурора України, Голови Національного банку України, Голови Рахункової палати, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

 2. державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, крім державних службовців шостої і сьомої категорій;

 3. військові посади в Збройних Силах України та інших утворених відповідно до законів військових формуваннях, крім посад, які обіймають військовослужбовці строкової військової служби;

 4. суддів Конституційного Суду України, інших професійних суддів, Голови, членів, дисциплінарного інспектора Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, секретарів цієї Комісії, Голови, заступника Голови, секретарів секцій Вищої ради юстиції України, інших членів Вищої ради юстиції України;

 5. осіб начальницького складу органів внутрішніх справ, державної кримінально-виконавчої служби, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, податкової міліції, органів та підрозділів цивільного захисту;

 6. прокурорів і слідчих органів прокуратури, яким присвоєні класні чини працівників органів прокуратури, крім працівників прокуратури, яким присвоєно класні чини юриста 1-3 класів;

 7. посадових або службових осіб Служби безпеки України, органів доходів і зборів;

 8. членів Центральної виборчої комісії;

 9. Голови Антимонопольного комітету України, його першого заступника та заступників, державних уповноважених Антимонопольного комітету України, інших осіб в системі Антимонопольного комітету України, яким відповідно до законодавства видано службове посвідчення працівника Антимонопольного комітету України;

 10. посадових або службових осіб інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим;

 11. голів та членів виконавчих органів, членів наглядових рад державних, казенних та комунальних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує п'ятдесят відсотків чи становить величину, яка забезпечує державі право вирішального впливу на їх господарську діяльність - за умови, що голови або члени виконавчих органів чи наглядових рад підприємств і товариств призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України або Верховною Радою України або Президентом України;

 12. голів та членів виконавчих органів, членів наглядових рад державних банків та банків, державна частка у статутному капітал яких перевищує п'ятдесят відсотків чи становить величину, яка забезпечує державі право вирішального впливу на їх господарську діяльність;

 13. осіб, що призначаються Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України чи Прем'єр-міністром України; і

 14. керівників (ректорів (президентів), начальників, директорів тощо), проректорів (заступників директорів) вищих навчальних закладів державної або комунальної власності.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка