Закон України „ Про внесення змін до Закону України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг Верховна Рада України постановляєСкачати 438.83 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації26.04.2016
Розмір438.83 Kb.
  1   2

ПроектЗакон України

Про внесення змін до Закону України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”


Верховна Рада України постановляє:
І. Внести зміни до Закону України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 28, ст. 205; 2000 р., № 38, ст. 315), виклавши його у такій редакції:
Закон України

Про застосування реєстраторів розрахункових операцій”
Цей Закон визначає правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій і розрахункових документів при здійсненні суб’єктами господарювання розрахункових операцій.


Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1.

Цей Закон поширюється на всіх суб'єктів господарювання та осіб, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або безготівковій формі. Встановлення норм щодо незастосування реєстраторів розрахункових операцій в інших законах не допускається.
Стаття 2.

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:автомат з продажу товарів (послуг) – спеціалізований реєстратор розрахункових операцій, який в автоматичному режимі здійснює видачу (надання) за готівкові кошти або із застосуванням спеціальних платіжних засобів, жетонів тощо товарів (послуг) і забезпечує відповідний облік їх кількості та вартості. Якщо наявність механізму друку в автоматі з продажу товарів (послуг) не передбачена встановленими вимогами щодо реалізації фіскальних функцій такими автоматами, друкування таким автоматом розрахункових і звітних документів є необов’язковим;

банківський автомат з купівлі-продажу іноземної валюти – належним чином сертифікований на відповідність діючим стандартам банкомат або програмно-технічний комплекс, який є складовою частиною каси банку, надає можливість здійснювати перевірку справжності банкнот, виконувати операції з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти за готівкові кошти з відображенням в реальному часі результатів таких операцій на відповідних рахунках у банках;

банківський автомат самообслуговування термін вживається у розумінні, визначеному Законом України „Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”;

введення в експлуатацію – роботи з технічного обслуговування реєстратора розрахункових операцій, пов’язані з підготовкою його до експлуатації (вхідний контроль, регулювання, усунення виявлених несправностей) відповідно до експлуатаційних документів виробника або генерального постачальника (далі – експлуатаційні документи), а також введення обов’язкових реквізитів чека, фіскального номера реєстратора розрахункових операцій та переведення реєстратора у фіскальний режим роботи;

відкритий ключ - параметр криптографічного алгоритму перевірки електронного цифрового підпису, доступний суб'єктам відносин у сфері використання електронного цифрового підпису;

виробник – суб’єкт господарювання, який виробляє реєстратори розрахункових операцій і є власником конструкторсько-технологічної та програмної документації або відповідної ліцензії на їх виготовлення;

генеральний постачальник – виробник або інший суб’єкт господарювання, який за договором з виробником має виключне право організовувати продаж (постачання), технічне обслуговування і ремонт реєстраторів розрахункових операцій;

господарський об’єкт – відокремлений стаціонарний, або пересувний, належним чином зареєстрований в органах місцевого самоврядування об’єкт, який на правах оренди або власності належить суб’єкту господарювання та використовується ним для проведення розрахункових операції.

На території господарського об’єкта забороняється проведення розрахункових операцій іншими суб’єктами господарювання, які не уклали договір суборенди (оренди) приміщення господарського об’єкта з суб’єктом господарювання, якому належить такий господарський об’єкт.граничний обсяг розрахункових операцій – обсяг розрахункових операцій, проведених протягом останніх дванадцяти календарних місяців суб’єктом господарювання, звільненим від обов’язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій, у разі перевищення якого, такий суб’єкт зобов’язаний перейти на проведення розрахункових операцій із застосуванням реєстратора розрахункових операцій;

Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій - перелік реєстраторів розрахункових операцій (модифікацій), які дозволені для застосування в Україні, відповідають вимогам нормативних актів України, що містить інформацію про назву реєстратора (модифікації), строк його первинної реєстрації, назву версії внутрішнього програмного забезпечення реєстратора, назву його виробника (генерального постачальника), сферу застосування реєстратора, дату та номер рішення про включення реєстратора до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій;

звітний документ реєстратора розрахункових операцій - роздрукований зареєстрованим у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій документ встановленої форми та змісту (оперативний звіт, щоденний підсумковий звіт, службовий звіт тощо), який містить частковий або повний підсумок даних про обсяги проведених з його використанням розрахункових операцій, що зберігаються в оперативній пам’яті такого реєстратора;

електронний контрольно-касовий апарат - реєстратор розрахункових операцій, керування роботою якого здійснюється за допомогою власної клавіатури, а друкування розрахункових і звітних документів - за допомогою власного механізму друку;

електронний контрольно-касовий реєстратор - реєстратор розрахункових операцій, який працює під керуванням комп’ютера або іншого електронного пристрою за допомогою команд протоколу обміну даними та забезпечує друкування розрахункових і звітних документів за допомогою власного механізму друку;

електронний таксометр – спеціалізований реєстратор розрахункових операцій, що застосовується на легковому автотранспорті, який забезпечує розрахунок вартості проїзду та друкування розрахункових і звітних документів за допомогою власного механізму друку;

електронний цифровий підпис реєстратора розрахункових операцій - вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати реєстратор розрахункових операцій. Електронний цифровий підпис накладається в автоматичному режимі реєстратором розрахункових операцій за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа;

особистий ключ - параметр криптографічного алгоритму формування електронного цифрового підпису, доступний тільки виробнику реєстратора розрахункових операцій, який працює в режимі формування електронної контрольної стрічки;

надійний засіб електронного цифрового підпису – термін вживається у розумінні, визначеному Законом України „Про електронний цифровий підпис”;

індикатор клієнта – функціональний блок у складі реєстратора розрахункових операцій, призначений для візуального інформування покупця про проведення розрахункової операції;

касовий чек - розрахунковий документ встановленого змісту та форми, який підтверджує проведення розрахункової операцій, надрукований зареєстрованим та опломбованим у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій.

книга обліку розрахункових операцій - належним чином зброшурована, прошнурована та зареєстрована в органах державної податкової служби книга, що містить щоденні звіти, які складаються на підставі відповідних розрахункових документів щодо руху готівкових коштів, товарів (послуг);

комп'ютерно-касова система - реєстратор розрахункових операцій, до складу якого входять один або декілька електронних контрольно-касових реєстраторів, виконаний із застосуванням комп'ютерних засобів, який додатково виконує технологічні операції, визначені сферою його застосування;


контрольна розрахункова операція – розрахункова операція, яка здійснюється з метою контролю за додержанням суб’єктом господарювання вимог цього Закону на місці проведення розрахунків за участю посадових осіб органів державної податкової служби до початку проведення планової або позапланової перевірки такого суб’єкта;

контрольна стрічка реєстратора – документ у паперовому або електронному вигляді (електронна контрольна стрічка), який формується реєстратором розрахункових операцій в єдиному циклі із розрахунковими документами та містить копії таких документів;

місце проведення розрахунків – приміщення або робоче місце особи, яка здійснює розрахункові операції; місце, де проводяться такі операції та/або зберігаються товари та/або отримані за результатами проведених розрахункових операцій кошти та/або надаються послуги;

обстеження процесу проведення суб’єктом господарювання розрахункових операцій – контрольний захід, який застосовується органами державної податкової служби з метою встановлення реальних обсягів проведених суб’єктом господарювання розрахункових операцій;

оперативний звіт – роздрукований реєстратором розрахункових операцій звіт, який містить інформацію про кількість та обсяг розрахункових операцій, проведених з його використанням з моменту роздрукування останнього щоденного підсумкового звіту цього реєстратора розрахункових операцій;

оперативна пам’ять - запам'ятовуючий пристрій у складі фіскального блоку реєстратора розрахункових операцій, призначений для занесення та зберігання поточних даних про обсяги розрахункових операцій, обчислених або занесених за допомогою програмного забезпечення цього реєстратора;

опис товару (послуги) – дані про код, найменування, вартість (тариф) одиниці виміру товару (послуги), літерне позначення податкових ставок;

особа, яка здійснює розрахункові операції – фізична особа, яка фактично здійснює розрахункові операції на місці проведення розрахунків;

портативний електронний контрольно-касовий апарат – переносний електронний контрольно-касовий апарат з автономним живленням;

проїзний (перевізний) документ – документ встановленої форми та змісту, який підтверджує право пасажира на проїзд (перевезення багажу, вантажу) у транспорті;

реєстратор розрахункових операцій – програмно-технічний пристрій (різновид електронно-обчислювальної машини), призначений для реєстрації розрахункових операцій та друкування розрахункових і звітних документів встановленої форми (за винятком автоматів з продажу товарів (послуг), наявність механізмів друку в яких не передбачена встановленими вимогами щодо реалізації фіскальних функцій такими автоматами), в якому реалізовано фіскальні функції та забезпечено його відповідність чинним нормативним актам. До реєстраторів розрахункових операцій відносяться: електронний контрольно-касовий апарат, електронний контрольно-касовий реєстратор, комп'ютерно-касова система, електронний таксометр, автомат з продажу товарів (послуг), тощо;

резервний реєстратор розрахункових операцій – реєстратор розрахункових операцій, який призначений для застосування суб’єктом господарювання на місці проведення розрахунків на період ремонту реєстратора розрахункових операцій, що постійно застосовувався на цьому місці;

реєстр центрів сервісного обслуговування – перелік центрів сервісного обслуговування, що мають право на введення в експлуатацію, проведення технічного обслуговування та ремонту моделей (модифікацій) реєстраторів розрахункових операцій, включених до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій;

режим реального часу - режим приймання ставок в електронній системі державних лотерей, при якому приймання та реєстрація ставок виконуються одночасно при безпосередньому доступі особи, яка приймає ставку, до сервера оператора електронної системи державних лотерей;

розрахунковий документ – документ встановленої форми та змісту (касовий чек, чек банківського автомату з купівлі-продажу іноземної валюти, розрахункова квитанція, проїзний (перевізний) документ тощо), що підтверджує факт здійснення розрахункової операції, надрукований зареєстрованим у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій чи банківським автоматом з купівлі-продажу іноземної валюти, або заповнений вручну;

розрахункова книжка – належним чином зброшурована та прошнурована книжка, зареєстрована в органах державної податкової служби, що містить номерні розрахункові квитанції, які видаються покупцям у визначених цим Законом випадках, коли не застосовуються реєстратори розрахункових операцій;

розрахункова операція – приймання або видача готівкових коштів (за виключенням отримання коштів в банку або через банківський автомат самообслуговування з рахунку в банку або їх зарахування на такий рахунок), операції з розрахунків із застосуванням спеціальних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів та інших засобів, які надають право на отримання товарів, робіт (послуг), при продажу або поверненні товарів (прийманні тари, заставних цінностей), купівлі (продажу) готівкової іноземної валюти та/або інших валютних цінностей, наданні послуг, прийманні зборів та обов’язкових платежів та/або будь-яка операція з відпуску товарів (послуг) у місці проведення розрахунків;

службовий звіт реєстратора розрахункових операцій - роздрукований зареєстрованим у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій документ встановленої форми та змісту, який містить частковий або повний підсумок даних фіскальної інформації, а також інших даних, що зберігаються в оперативній пам’яті такого реєстратора;

спеціалізований реєстратор розрахункових операцій - реєстратор розрахункових операцій, який забезпечує відповідність додатковим вимогам щодо реалізації фіскальних функцій, обумовлених сферою його застосування;

спеціальний платіжний засіб – термін вживається у розумінні, визначеному Законом України „Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”;


спостереження за здійсненням розрахункових операцій - метод контролю за здійсненням суб’єктами господарювання розрахункових операцій, який застосовується органами державної податкової служби на місці проведення розрахунків з метою встановлення їх реальних обсягів;

строк первинної реєстрації реєстратора розрахункових операцій – граничний строк, що визначається строком дії сертифіката відповідності реєстратора розрахункових операцій з конкретною версією внутрішнього програмного забезпечення такого реєстратора, до закінчення якого дозволяється реєструвати в органах державної податкової служби реєстратори, що раніше не використовувалися суб’єктами господарювання під час проведення розрахункових операцій;

сфера застосування реєстратора розрахункових операцій – сфера діяльності суб’єкта господарювання, яка відрізняється особливостями технологічного процесу;

технічне обслуговування - комплекс робіт, передбачених експлуатаційними документами, які виконуються з метою підтримки працездатності реєстратора розрахункових операцій;

уповноважена фінансова установа – юридична особа, яка не є банком і відповідно до законодавства України надає одну чи кілька фінансових послуг, внесена до відповідного реєстру і має генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення операцій з валютними цінностями;

уповноважений банк - банк, зареєстрований на території України, який згідно з чинним законодавством має право на проведення операцій з валютними цінностями;

фінансова санкція – грошова сума, що сплачується суб’єктом господарювання за порушення вимог цього Закону;

фіскальна інформація – інформація про обсяги проведених розрахункових операцій, кількість реалізованих (повернутих) товарів, податкові ставки тощо, яка реєструється, накопичується та зберігається в оперативній та фіскальній пам’яті фіскального блоку реєстратора розрахункових операцій;

фіскальний блок – невід’ємна складова частина реєстратора, за допомогою якої забезпечується реєстрація розрахункових операцій, обчислення сум податку, зберігання фіскальної інформації, керування механізмом друкування розрахункових та звітних документів, виведення інформації на індикатори цього реєстратора розрахункових операцій”;

фіскальний номер реєстратора розрахункових операцій - власний номер реєстратора розрахункових операцій, який надається органом державної податкової служби під час його реєстрації відповідно до встановленого порядку;

фіскальна пам'ять - запам'ятовуючий пристрій у складі фіскального блока реєстратора розрахункових операцій, призначений для одноразового занесення, накопичення, та довготермінового зберігання, багаторазового зчитування інформації про обсяг проведених розрахункових операцій, а також іншої фіскальної інформації, яку неможливо змінити або знищити без пошкодження пломбування фіскального блока;


фіскальний режим роботи - режим роботи реєстратора розрахункових операцій, який забезпечує безумовне виконання ним фіскальних функцій;

фіскальні функції - здатність реєстраторів розрахункових операцій забезпечувати:

попереднє програмування описів товарів (послуг);

занесення, накопичення, підсумовування в оперативній пам’яті фіскального блока фіскальної інформації та унеможливлення зміни або знищення поточних даних про обсяги розрахункових операцій до виконання щоденного підсумкового звіту та занесення таких даних у носій інформації електронної контрольної стрічки (у разі застосування реєстратора розрахункових операцій, що працює у режимі формування електронної контрольної стрічки);

одноразове занесення і довготермінове зберігання у фіскальній пам'яті фіскального блоку фіскальної інформації про обсяги розрахункових операцій та іншої інформації із забезпеченням її багаторазового зчитування та унеможливлення її зміни або знищення без зняття або порушення пломбування фіскального блока;

друкування контрольної стрічки (якщо режим формування електронної контрольної стрічки реєстратором розрахункових операцій не передбачений документацією його виробника);

одноразове занесення і довготермінове зберігання у носії інформації електронної контрольної стрічки реєстратора даних контрольної стрічки у вигляді електронного документа з можливістю багаторазового зчитування таких даних та неможливістю їх зміни або знищення (якщо режим формування електронної контрольної стрічки реєстратором розрахункових операцій передбачений документацією його виробника);

формування і друкування (за винятком автоматів з продажу товарів (послуг), наявність механізмів друку в яких не передбачена встановленими вимогами щодо реалізації фіскальних функцій такими автоматами) розрахункових та звітних документів встановленої форми та змісту;

формування і виведення інформації на індикатор клієнта (якщо його наявність передбачена встановленими вимогами до реєстраторів розрахункових операцій);центр сервісного обслуговування - суб'єкт господарювання, який за договором з генеральним постачальником має виключне право надавати послуги щодо введення в експлуатацію, технічного обслуговування, гарантійного, післягарантійного ремонту реєстраторів розрахункових операцій;

щоденний підсумковий звіт - роздрукований реєстратором розрахункових операцій звіт, який має наскрізну нумерацію та містить дані про кількість та обсяг проведених з його використанням розрахункових операцій з моменту роздрукування попереднього щоденного підсумкового звіту. Роздрукування щоденного підсумкового звіту супроводжується занесенням інформації про розрахункові операції до фіскальної пам'яті реєстратора;

щомісячній звіт – звіт, який щомісячно складається суб’єктом господарювання на підставі щоденних підсумкових звітів, містить дані про обсяг розрахункових операцій, проведених із застосуванням реєстратора розрахункових операцій та/або розрахункових книжок та надається до органів державної податкової служби.

Розділ II

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ


Стаття 3.

Суб'єкти господарювання, які у відповідності до вимог цього Закону здійснюють розрахункові операції із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій та/або розрахункових книжок, зобов'язані:1) застосовувати реєстратори розрахункових операцій, що включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, з додержанням встановленого порядку та сфери їх застосування;

2) проводити розрахункові операції на повну їх суму через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок;

3) роздруковувати із застосуванням реєстратора розрахункових операцій (за винятком автоматів з продажу товарів (послуг), наявність механізмів друку в яких не передбачена встановленими вимогами щодо реалізації фіскальних функцій такими автоматами) або оформлювати вручну у випадках, передбачених статтями 4 та 8 цього Закону, та видавати разом з товаром та/або коштами або без них особі, з якою проведено розрахункову операцію, розрахунковий документ встановленої форми;

4) забезпечувати цілісність пломб реєстратора розрахункових операцій, незмінність його конструкції та програмного забезпечення, його відповідність програмній та конструкторсько-технологічній документації виробника та введення його в експлуатацію у повному складі технічних засобів (блоків);

5) вести книгу обліку розрахункових операцій з дотриманням встановленого порядку її ведення;

6) забезпечувати зберігання використаних книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок протягом трьох років після їх закінчення;

7) щоденно друкувати на реєстраторах розрахункових операцій (за винятком автоматів з продажу товарів (послуг), наявність механізмів друку в яких не передбачена встановленими вимогами щодо реалізації фіскальних функцій такими автоматами) щоденні підсумкові звіти і забезпечувати їх зберігання в книгах обліку розрахункових операцій;

8) забезпечувати можливість доступу органів державної податкової служби під час проведення ними перевірки до автоматів з продажу товарів (послуг) з метою зняття показників їх лічильників;

9) друкувати на реєстраторах розрахункових операцій контрольні стрічки і забезпечувати їх зберігання протягом трьох років.

Зазначена норма не поширюється на суб’єктів господарювання, які застосовують реєстратори розрахункових операцій, що працюють у режимі формування електронної контрольної стрічки.

Перелік типів портативних електронних контрольно-касових апаратів, при застосуванні яких дозволяється друкувати контрольну стрічку перед друкуванням щоденного підсумкового звіту, встановлює Державна податкова адміністрація України;


10) забезпечувати зберігання протягом всього строку застосування реєстратора розрахункових операцій інформації електронної контрольної стрічки, друкування та надання такої інформації на вимогу органів державної податкової служби в електронному або друкованому вигляді.

Зазначена норма поширюється на суб’єктів господарювання, які застосовують реєстратори розрахункових операцій, що працюють у режимі формування електронної контрольної стрічки;11) проводити розрахункові операції через реєстратори розрахункових операцій з використанням режиму попереднього програмування опису товару (послуг) та режиму обліку кількості реалізованих товарів (послуг);

12) у разі перевищення граничного обсягу розрахункових операцій у тридцятиденний термін від дати такого перевищення, а також у разі настання встановленого терміну переведення суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції, на розрахунки із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, перейти на проведення розрахункових операцій із застосуванням реєстратора розрахункових операцій;

13) забезпечувати відповідність суми готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в оперативному звіті реєстратора розрахункових операцій (за винятком автоматів з продажу товарів (послуг), наявність механізмів друку в яких не передбачена встановленими вимогами щодо реалізації фіскальних функцій такими автоматами), а у випадку використання розрахункової книжки (інших розрахункових документів) - загальній сумі розрахункових операцій за розрахунковими квитанціями (іншими розрахунковими документами), виданими з початку робочого дня;

14) вводити в експлуатацію, проводити технічне обслуговування та ремонт реєстраторів розрахункових операцій через центри сервісного обслуговування, які включено до реєстру центрів сервісного обслуговування та мають право на виконання таких робіт щодо відповідних реєстраторів розрахункових операцій;

15) забезпечувати друкування (за винятком автоматів з продажу товарів (послуг), наявність механізмів друку в яких не передбачена встановленими вимогами щодо реалізації фіскальних функцій такими автоматами) оперативного звіту та підрахунок готівкових коштів, які знаходяться на місці проведення розрахунків, на вимогу органів державної податкової служби під час проведення ними перевірки;

16) подавати до органів державної податкової служби не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним, щомісячні звіти, пов'язані із застосуванням реєстратора розрахункових операцій та розрахункових книжок;

17) забезпечувати дотримання норм цього Закону всіма особами, які здійснюють розрахункові операції на території господарського об’єкта суб’єкта господарювання;

18) забезпечувати на місці проведення розрахунків проведення розрахункових операцій лише одним суб’єктом господарювання. У разі недотримання суб’єктами господарювання цієї норми, всі кошти, які знаходяться на місці проведення розрахунків, вважаються такими, що належать суб’єкту господарювання, який перевіряється.

  1   2


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка