Закон україни " Про охорону озонового шару"Скачати 410.69 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір410.69 Kb.
#23034
ТипЗакон
Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про охорону озонового шару”Розділ I

Загальні положення

Стаття 1. Визначення основних термінів

Для цілей цього Закону терміни вживаються в такому значенні:

1. Озоновий шар – шар атмосферного озону, що знаходиться у стратосфері і поглинає біологічно небезпечне ультрафіолетове сонячне випромінювання;

2. Охорона озонового шару – система заходів, що здійснюються органами виконавчої влади, та іншими органами держави з метою моніторингу стану озонового шару, запобігання руйнуванню, а також з метою відновлення озонового шару, охорони навколишнього середовища від несприятливих наслідків, викликаних руйнуванням озонового шару;

3. Озоноруйнівна речовина – будь-яка речовина, що існує самостійно або в суміші, у первинному, відновленому, переробленому або регенерованому стані, що визначається компетентним органом у відповідності з цим Законом;

4. Продукція та обладнання, що містять або можуть містити озоноруйнівні речовини – готові вироби та обладнання, що містять або можуть містити озоноруйнівні речовини, та/або які не можуть нормально функціонувати без цих речовин;

5. Використання – застосування озоноруйнівних речовин у виробництві, обслуговуванні або ремонті (включаючи заправку) продукції та обладнання або в інших процесах;

6. Споживання – загальна кількість вироблених в Україні та імпортованих з інших держав озоноруйнівних речовин, за винятком озоноруйнівних речовин, експортованих в інші держави;

7. Переміщення – ввезення, вивезення речовин, продукції або обладнання, що підпадають під дію цього Закону, на митну територію України або транзит через митну територію України;

8. Виробництво - обсяг вироблених озоноруйнівних речовин, включаючи обсяг озоноруйнівних речовин, вироблених цілеспрямовано або випадково як побічний продукт, якщо цей побічний продукт не знищується в результаті виробничого процесу або згідно з встановленою процедурою;

9. Рекуперація – відсортування та зберігання озоноруйнівних речовин з продукції, обладнання або тари протягом обслуговування або ремонту чи перед утилізацією;

10. Рециклінг – обробка озоноруйнівних речовин з метою їх повторного використання;

11. Регенерація - переробка відновлених озоноруйнівних речовин з метою відповідності еквівалентним характеристикам первинної речовини, беручи до уваги її заплановане використання;

12. Первинна речовина – речовина, яка раніше не була у використанні.

13. Озоноруйнівний потенціал (ОРП) – показник, визначений для кожної озоноруйнівної речовини, який вказує потенційний руйнівний (негативний) вплив такої речовини на озоновий шар;

14. Компетентний орган – центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.


Стаття 2. Законодавство у сфері охорони озонового шару

 1. Відносини, що виникають у сфері охорони озонового шару, регулюються цим Законом, іншими законами України, міжнародними договорами України, які ратифіковані Україною у порядку, передбаченому Законом України «Про міжнародні договори» та іншими актами законодавства.

 2. Дія цього Закону поширюється на озоноруйнівні речовини та продукцію чи обладнання, що містять або можуть містити озоноруйнівні речовини.


Стаття 3. Основні завдання законодавства у сфері охорони озонового шару

Основними завданнями законодавства про охорону озонового шару є:

правове, економічне, організаційне і технічне забезпечення виконання Віденської конвенції про охорону озонового шару, Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар й інших міжнародних договорів України по охороні озонового шару;

введення обмежень і заборон на поводження із озоноруйнівними речовинами та продукцією чи обладнанням, що їх містять або можуть містити;

здійснення моніторингу стану озонового шару;

введення системи розподілу обсягу розрахункового рівня озоноруйнівних речовин та надання дозволів суб’єктам господарювання, які займаються переміщенням через митну територію Украхни озоноруйнівних речовин та продукції чи обладнання, що їх містять або листів про відсутність озоноруйнівних речовин у разі відсутності озоноруйнівних речовин у продукції чи товарах;

введення системи контролю за діяльністю в галузі поводження з озоноруйнівними речовинами та продукцією чи обладнанням, що містять або можуть містити озоноруйнівні речовини;

забезпечення міжнародного співробітництва з метою обміну інформацією, розробки і реалізації заходів, спрямованих на охорону озонового шару;

забезпечення доступу до інформації у сфері поводження з озоноруйнівними речовинами.
Розділ II

Державне регулювання діяльності у сфері охорони озонового шару
Стаття 4. Суб’єкти державного регулювання у сфері охорони озонового шару

Державне регулювання діяльності щодо охорони озонового шару здійснюють:

Кабінет Міністрів України;

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері гідрометеорологічної діяльності;

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи.
Стаття 5. Компетенція Кабінету Міністрів у сфері охорони озонового шару

Кабінет Міністрів України у межах своєї компетенції:

забезпечує розроблення державних цільових програм з моніторингу та охорони озонового шару;

затверджує за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища:

перелік озоноруйнівних речовин, обмежених і заборонених для використання в Україні, їх кількість і терміни скорочення (припинення) споживання відповідно до міжнародних договорів України;

перелік продукції та обладнання, що можуть містити озоноруйнівні речовини;

перелік озоноруйнівних речовин, виробництво яких заборонено відповідно до міжнародних договорів України;

порядок повернення для знищення, рециклінгу, рекуперації озоноруйнівних речовин протягом ремонту та експлуатації обладнання чи демонтування та усунення обладнання;

порядок переміщення через митну територію України озоноруйнівних речовин або продукції чи обладнання, що їх містять або можуть містити;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України.


Стаття 6. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища у межах своєї компетенції:

забезпечує здійснення комплексного управління у сфері охорони озонового шару, проведення єдиної науково-технічної політики з питань охорони озонового шару;

розробляє і забезпечує виконання державних цільових програм з охорони озонового шару;

встановлює наявність або відсутність озоноруйнівних речовин у продукції або обладнанні, що плануються до переміщення через митну територію України;

розподіляє обсяг розрахункового рівня озоноруйнівних речовин на переміщення через митну територію України озоноруйнівних речовин та продукції чи обладнання, що їх містить;

видає дозвіл на переміщення через митну територію України озоноруйнiвних речовин та продукції чи обладнання, що їх містять, або лист про відсутність таких речовин у разі, якщо вони відсутні у продукції чи обладнанні, що плануються до переміщення;

встановлює порядок ведення суб’єктами звітності, що здійснюють переміщення через митну територію України, використання та знищення озоноруйнівних речовин;

веде облік залишкової кількості озоноруйнівних речовин в Україні до остаточного виведення їх із споживання;

забезпечує інформування громадськості у сфері поводження з озоноруйнівними речовинами;

забезпечує міжнародне співробітництво у сфері охорони озонового шару;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України.


Стаття 7. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів у межах своєї компетенції:

здійснює державний нагляд (контроль) за обігом озоноруйнівних речовин або продукції чи обладнання, що їх містить або може містити (відповідно до переліків озоноруйнівних речовин та продукції або обладнання, що їх містить або може містити, затверджених Кабінетом Міністрів України);

здійснює оцінку вмісту озоноруйнівних речовин в атмосферному повітрі;

видає суб’єктам господарювання обов’язкові для виконання приписи щодо усунення виявлених під час планових чи позапланових заходів державного нагляду (контролю) порушень законодавства України про охорону озонового шару;

приймає рішення про обмеження (тимчасове зупинення) діяльності суб’єктів господарювання, припинення експлуатації окремих виробництв, цехів і інших об’єктів, якщо така діяльність може заподіяти безпосередню шкоду життю та здоров’ю громадян у зв’язку з порушеннями законодавства України про охорону озонового шару;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України.
Стаття 8. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи у межах своєї компетенції:

забезпечує митний контроль за переміщенням через державний кордон озоноруйнівних речовин та продукції чи обладнання, що містять або можуть містити озоноруйнівні речовини;

здійснює митне оформлення озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять або можуть містити, на підставі дозволів Мінприроди на переміщення озоноруйнівних речовин через митну територію України у разі їх наявності або листів про відсутність озоноруйнівних речовин у разі їх відсутності у продукції;

забезпечує інформацією про переміщення через митний кордон озоноруйнівних речовин та продукції чи обладнання, що містять або можуть містити озоноруйнівні речовини, компетентний орган (щомісячно та щорічно);

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України.


Стаття 9. Права та обов’язки суб’єктів господарювання

 1. Суб’єкти господарювання мають право:

одержувати наявну у відповідному державному органі інформацію про стан озонового шару;

одержувати інформацію про свої права та обов’язки, що передбачені цим Законом;

звертатися до суду з вимогою про визнання рішень, дій чи бездіяльності компетентного органу, інших державних органів при здійснення ними повноважень, передбачених цим Законом, протиправними;

користуватись іншими правами, передбаченими законодавствам України. 1. Суб’єкти господарювання зобов’язані:

скорочувати споживання озоноруйнівних речовин та вживати необхідних заходів для повного припинення їх використання відповідно до положень цього Закону;

дотримуватися вимог технічних регламентів щодо поводження, зберігання, транспортування та використання озоноруйнівних речовин, які затверджуються компетентним органом;

впроваджувати та приймати за погодженням із компетентним органом власні регламенти щодо запобігання та мінімізації витоків та викидів озоноруйнівних речовин відповідно до положень цього Закону;

надавати під час здійснення планових чи позапланових заходів державного нагляду (контролю) озоноруйнiвнi речовини, продукцію чи обладнання, що містять ці речовини, та відповідну документацію на вимогу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;

не перевищувати встановлені об’єми споживання озоноруйнівних речовин;

здійснювати облік та оцінку обсягів викидів озоноруйнівних речовин;

дотримуватись вимог ведення звітності щодо обігу озоноруйнівних речовин;

готувати та підвищувати кваліфікацію працівників, що працюють із озоноруйнівними речовинами та продукцією чи обладнанням, що їх містять;

виконувати інші обов’язки передбачені законодавством України.
Стаття 10. Моніторинг стану озонового шару

1. Моніторинг стану озонового шару здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері гідрометеорологічної діяльності відповідно до вимог міжнародних договорів України.

2. Основними завданнями моніторингу стану озонового шару є:

1) вимірювання, оцінка і прогноз стану озонового шару та рівня ультрафіолетового сонячного випромінювання

2) створення інформаційного банка даних про стан озонового шару і надання цієї інформації державним органам, органам місцевого самоврядування та іншим заінтересованим особам у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку;

3) обмін інформацією про стан озонового шару з уповноваженими органами інших країн і міжнародними організаціями;

4) щорічне інформування компетентного органу про стан озонового шару;

5) підготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері моніторингу озонового шару.


Розділ III

Виробництво, переміщення

та використання озоноруйнівних речовин
Стаття 11. Виробництво озоноруйнівних речовин

В Україні забороняється виробництво озоноруйнівних речовин.


Стаття 12. Переміщення через митну територію України та використання озоноруйнівних речовин

1. Забороняється імпорт, експорт та використання озоноруйнівних речовин, за винятком речовин, застосування яких дозволяється у частині 2 цієї статті.

2. Споживання гідрохлорфторвуглеводнів буде скорочено та припинено у відповідності із таким графіком:


 • розрахунковий обсяг споживання озоноруйнівних речовин у 2013 році становитиме 86,90 ОРП-тон;

 • розрахунковий обсяг споживання озоноруйнівних речовин у 2014 році становитиме 51,30 ОРП-тон;

 • розрахунковий обсяг споживання озоноруйнівних речовин у 2015, 2016, 2017, 2018 та 2019 роках становитиме 16,42 ОРП-тон;

 • з 1 січня 2020 року споживання гідрохлорфторвуглеводнів забороняється.


Стаття 13. Виробництво, переміщення через митну територію України продукції та обладнання, що містять або можуть містити озоноруйнівні речовини

1. Переміщення та виробництво продукції та обладнання, що містять або можуть містити озоноруйнівні речовини забороняється з 1 січня 2015 року, за винятком продукції та обладнання, для яких дозволяється використання озоноруйнівних речовин відповідно до частини 2 цієї статті.

2. Ввезення деяких озоноруйнівних речовин можливе з метою використання у продукції та обладнанні для основних видів застосування, передбачених у Додатку 1 до цього Закону.

3. Компетентний орган визначає строки для поетапної відмови від основних видів застосування для нових застосувань та кінцеву дату для чинних застосувань шляхом визначення граничних термінів, зазначених у Додатку 1, з урахуванням наявних технічно та економічно обґрунтованих альтернатив або технологій, що є прийнятними для навколишнього середовища та здоров'я.


Стаття 14. Особливості переміщення озоноруйнівних речовин, продукції та обладнання, що містять або можуть містити озоноруйнівні речовини, через митний кордон України

1. Ввезення та вивезення озоноруйнівних речовин і продукції та обладнання, що містять або можуть містити озоноруйнівні речовини, з/до країн, які не є Сторонами Монреальського протоколу, заборонені.

2. Переміщення через митну територію України озоноруйнівних речовин, продукції та обладнання, що містять або можуть містити озоноруйнівні речовини, допускається лише за наявності у суб’єктів господарювання дозволу компетентного органу на переміщення через митну територію України озоноруйнівних речовин і продукції та обладнання, що їх містять або листів про відсутність озоноруйнівних речовин у разі, якщо продукція або обладнання не містить озоноруйнівних речовин. Дозволи видаються у відповідності з кількісними обмеженнями, передбаченими розрахунковим обсягом озоноруйнівних речовин для суб’єктів господарювання, згідно з Розділом IV цього Закону. У разі відсутності озоноруйнівних речовин у продукції або обладнанні, що плануються до переміщення чрез митну територію України, надаються листи про відсутність озоноруйнівних речовин.
Розділ IV

Процедура розподілу розрахункового обсягу озоноруйнівних речовин

та подання звернень щодо отримання дозволів

Стаття 15. Розподіл розрахункового обсягу озонорунівних речовин

1. Виконання вимог щодо припинення ввезення та споживання озоноруйнівних речовин забезпечується за рахунок системи введення розрахункового обсягу озоноруйнівних речовин на ввезення озоноруйнівних речовин у відповідності з графіком, передбаченим у статті 13 цього Закону. Функціонування та управління системою введення розрахункового обсягу забезпечується компетентним органом.

2. Суб’єкт господарювання до 15 січня поточного року з метою отримання розрахункового обсягу озоноруйнівних речовин для імпорту озоноруйнівних речовин (далі – розрахунковий обсяг) надає заяву з інформацією щодо попередньої планової потреби на поточний рік щодо ввезення озоноруйнівних речовин по видах.

До заяви додаються:

обґрунтування доцільності ввезення запропонованих до ввезення озоноруйнівних речовин та продукції чи обладнання, що містять озоноруйнівні речовини, на територію України, а саме:

звітність у відповідності із статтею 22 цього Закону;

копії документів згідно яких здійснювалося переміщення через митну територію України озоноруйнівних речовин та продукції, що їх містить у попередньому звітному періоді (погодження, дозволи компетентного органу, ліцензії центрального органу виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію зовнішньоекономічної політики);

напрямки використання озоноруйнівних речовин в технологічних процесах із описанням зазначених технічних процесів;

обґрунтування неможливості використання замінників озоноруйнівних речовин у наступному році;

план заходів по переведенню виробництва на озонобезпечні технології.

3. Розподіл розрахункового обсягу на імпорт здійснюється на основі таких критеріїв:

частка імпортера (у відсотках) у сумарній кількості документально підтвердженого обсягу реально імпортованих озоноруйнівних речовин у попередньому році (за даними центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи);

заява імпортера про заплановані до ввезення озоноруйнівні речовини та продукцію чи обладнання, що містять озоноруйнівні речовини, на наступний рік.

4. Національний розрахунковий обсяг на рік визначається відповідно до графіка, передбаченого у статті 12 цього Закону, з урахуванням озоноруйнівного потенціалу конкретної озоноруйнівної речовини. Розрахунковий обсяг для суб’єктів господарювання також визначаються в одиницях ОРП з урахуванням озоноруйнівного потенціалу конкретної озоноруйнівної речовини.

5. Якщо сумарна кількість озоноруйнівних речовин, зазначена у заявах про виділення розрахункового обсягу з боку суб’єктів господарювання не перевищує національний розрахунковий обсяг, кожен суб’єкт господарювання отримує розрахунковий обсяг згідно зі своїми заявами.

6. Якщо сумарна кількість озоноруйнівних речовин у заявах про виділення розрахункового обсягу з боку суб’єктів господарювання перевищує національний розрахунковий обсяг, розподіл розрахункового обсягу між суб’єктами господарювання визначається за таким механізмом:

розраховується частка кожного суб’єкта господарювання (у відсотках) у сумарній кількості документально підтвердженого обсягу імпортованих озоноруйнівних речовин у попередньому році і для кожного суб’єкта господарювання розраховується ліміт розрахункового обсягу на наступний рік у такому ж відсотковому співвідношенні від національного розрахункового обсягу;

суб’єкт господарювання, запит якого містить меншу кількість озоноруйнівних речовин або дорівнює ліміту розрахункового обсягу на наступний рік отримує розрахунковий обсяг, що співпадає із заявленою кількістю;

розмір розрахункового обсягу для суб’єкта господарювання, запит якого перевищує ліміт розрахункового обсягу на наступний рік, встановлюється у розмірі ліміту розрахункового обсягу;

якщо сумарна кількість встановлених розрахункових обсягів менша, ніж національний розрахунковий обсяг, то розраховується частка (у відсотках) кожного суб’єкта господарювання, які не отримали заявлену кількість, від суми кількості документально підтвердженого обсягу імпортованих озоноруйнівних речовин у попередньому році для цих суб’єктів;

надлишок розподіляється у такому ж відсотковому співвідношенні;

пункти 2-4 можуть повторюватися поки сумарна кількість встановлених розрахунковий обсягів не буде дорівнювати національному розрахунковому обсягу.

7. Компетентний орган приймає рішення про розподіл розрахункових обсягів на поточний рік та повідомляє суб’єктів господарювання, які подали заявки, не пізніше 30 січня поточного року.
Стаття 16. Видача дозволу на переміщення через митну територію України озоноруйнiвних речовин та продукції чи обладнання, що їх містять та листів про відсутність озоноруйнівних речовин у продукції або обладнанні

1. Загальний розрахунковий обсяг, визначений дозволами на переміщення, не повинен перевищувати кількісні обмеження, передбачені розрахунковим обсягом для суб’єктів господарювання згідно статті 15 цього Закону, за винятком ввезення з метою транзиту через територію України.

2. Система ведення розрахункового обсягу на імпорт озоноруйнівних речовин у відповідності з графіком, передбаченим у статті 12 цього Закону, не розповсюджується на ввезення з метою транзиту за умови перебування на митній території України не більше ніж це передбачено митним законодавством України у частині строків транзитних перевезень.

3. Дозвіл на переміщення через митну територію України озоноруйнiвних речовин та продукції чи обладнання, що їх містять або лист про підтвердження відсутності таких речовин видається компетентним органом.

4. Розгляд документів, наданих для визначення наявності озоноруйнівних речовин і доцільності їх ввезення/вивезення або про відсутність озоноруйнівних речовин у товарах, що плануються до ввезення/вивезення, здійснюється протягом 10 робочих днів від дати реєстрації таких документів в компетентному органі.

5. Підставами відмови у видачі дозволу є:подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим вичерпним переліком;

виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;

порушення вимог щодо оформлення і змісту документів;ненадання до компетентного органу суб'єктом господарювання iнформацiї про кількість озоноруйнівних речовин та продукції, що їх мiстить, що імпортувалась або експортувалась, за виданими раніше погодженнями;

відсутність науково обґрунтованої інформації щодо доцільності ввезення запропонованої кількості озоноруйнівних речовин та продукції, що їх містить, на територію України;

у разі встановлення відсутності залишку розрахункового обсягу у звітному періоді.

6. Підставами для переоформлення дозволу є:

зміна найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи – підприємця;

зміна місцезнаходження юридичної особи або місця реєстрації фізичної особи – підприємця.

7. Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

8. Підставою для анулювання дозволу є:

заява суб’єкта господарювання про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація) або підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем;

встановлення судом недостовірних відомостей в заяві та документах, що додаються до неї, які були подані для отримання дозволу;

встановлення факту невiдповiдностi товару (озоноруйнiвних речовин та продукції чи обладнання, що їх містять), який було експортовано чи імпортовано згідно виданого дозволу.

8. Рішення про анулювання дозволу надсилається суб’єкту господарювання не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття рішення. Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

9. Видача дозволу або його дубліката, переоформлення та анулювання здійснюється на безоплатній основі.

10. Дозвіл дійсний з дня прийняття рішення до 31 січня наступного року.

11. У разі встановлення компетентним органом відсутності озоноруйнівних речовин у продукції або обладнанні, що плануються до ввезення або вивезення, надається лист про відсутність озоноруйнівних речовин у зазначених товарах.
Розділ V

Заходи щодо попередження витоків
та викидів озоноруйнівних речовин


Стаття 17. Виробництво нового обладнання та реконструкція існуючого обладнання, що містить озоноруйнівні речовини

Виробництво нового обладнання та реконструкція існуючого обладнання, при застосуванні технологій, обладнання, продуктів та матеріалів, які вимагають використання озоноруйнівних речовин, забороняється.


Стаття 18. Витоки та викиди озоноруйнівних речовин

1. Суб’єкти господарювання повинні вжити всіх практично можливих заходів для запобігання та мінімізації витоків та викидів озоноруйнівних речовин.

2. Суб’єкти господарювання, які експлуатують обладнання, що містить озоноруйнівні речовини, повинні забезпечити для стаціонарного обладнання або системи:

з масою озоноруйнівних речовин 3 кг або більше проходження перевірки наявності витоку не рідше одного разу на рік (така вимога не поширюється на обладнання з герметичними системами, які позначені належним чином, і містять менше 6 кг озоноруйнівних речовин);

з масою озоноруйнівних речовин 30 кг або більше проходження перевірки наявності витоку не рідше одного разу на 6 місяців;

з масою заряду озоноруйнівних речовин 300 кг або більше проходження перевірки наявності витоку не рідше одного разу на 3 місяці;

3. Усунення виявленого витоку або викиду має бути здійснено негайно після його виявлення, але не пізніше однієї доби.

4. Обладнання або система повинні пройти перевірку наявності витоку протягом одного місяця після усунення витоку для того, щоб переконатися у належному рівні ремонту.

5. Суб’єкти господарювання, зазначені в частині 2 цієї статті, ведуть облік за кількістю і видами накопичених озоноруйнівних речовин та облік за кількістю відновлених озоноруйнівних речовин під час обслуговування, ремонту та остаточної утилізації обладнання або системи, зазначених у цій статті.

Відповідні суб’єкти господарювання ведуть облік іншої інформації, включаючи дані про компанію або технічного спеціаліста, що здійснює обслуговування або ремонт, а також дати та результати перевірок наявності витоків.

Дані обліку повинні бути доступними на запит компетентного органу та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.
Стаття 19. Сертифікація працівників, діяльність яких пов'язана з використанням озоноруйнівних речовин та продукції чи обладнання, що їх містять

1. Працівники, діяльність яких пов’язана з використанням озоноруйнівних речовин та продукції чи обладнання, що їх містять, повинні мати сертифікат компетентності для її здійснення.

2. Працівники, зазначені у частині першій цієї статті, проходять сертифікацію в органах сертифікації персоналу, що відповідають вимогам ДСТУ ISO/IEC 17024:2005 «Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію персоналу» та уповноважені компетентним органом. Роботи проводяться згідно з порядком сертифікації персоналу, затвердженим компетентним органом.

3. З метою отримання сертифіката на виконання робіт, пов'язаних з озоноруйнівними речовинами, фізична особа повинна подати письмову заяву до органу з сертифікації.

4. Заявник має право складати іспит, якщо він відповідає хоча б одному з наступних критеріїв:

заявник отримав професійну чи академічну кваліфікацію, необхідну для виконання робіт, пов'язаних з озоноруйнівними речовинами;

заявник закінчив навчальні курси та отримав знання щодо виконання робіт, пов’язаних з озоноруйнівними речовинами, у відповідності з навчальними програмами, затвердженими компетентним органом.

5. Сертифікат дійсний протягом 3 років.

6. Порядок надання сертифікату, його продовження та анулювання визначається компетентним органом.
Стаття 20. Відновлення і знищення використаних озоноруйнівних речовин

1. Озоноруйнівні речовини, які містить обладнання протягом його обслуговування, ремонту, демонтування та утилізації, повинні бути повернені для знищення, рециклінгу або регенерації.

2. Знищення озоноруйнівних речовин та продукції, яка містить такі речовини, повинно відбуватись виключно у відповідності із затвердженими технологіями, перерахованими у Додатку 2, або, у випадку відсутності озоноруйнівної речовини у Додатку 2, відповідно до найбільш екологічно прийнятної технології знищення, яка не тягне за собою надмірних витрат, за умови відповідності таких технологій законодавству України про відходи та виконання додаткових вимог, визначених цим законодавством.
Стаття 21. Управління відходами, що містять або можуть містити озоноруйнівні речовини, або забруднені ними

Управління відходами, що містять або можуть містити озоноруйнівні речовини, або забруднені ними, здійснюється у відповідності із законодавством України щодо поводження з відходами.


Розділ VI

Звітність суб’єктів господарювання

Стаття 22. Загальний обов’язок звітності

Суб’єкти господарювання та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи повинні надавати компетентному органу інформацію про споживання озоноруйнівних речовин та продукції, що їх містить або може містити до 15 січня року, наступного за звітним. Суб’єкти господарювання звітують по кожній озоноруйнівній речовині відповідно до статей 23-25 цього Закону.

У перший рік після прийняття цього Закону центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи та центральний орган виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію зовнішньоекономічної політики надають до 20 лютого компетентному органу інформацію про переміщення через митну територію України озоноруйнівних речовин та продукції, що їх містить або може містити.

Стаття 23. Звітність імпортерів/експортерів

1. Імпортер, експортер повідомляє про озоноруйнівні речовини такі дані:

кількість озоноруйнівної речовини, що була ввезена чи вивезена, із зазначенням цільового призначення за звітний період в тому числі відповідно до дозволів виданих у попередньому році;

баланс озоноруйнівних речовини по видах, включаючи обсяги надходження (імпорт або відновлена речовина) із зазначенням джерел надходження, обсяги використання або реалізації (експорт або продаж) із зазначенням кому, обсяги власного використання (по різних напрямках), запаси на початок та на кінець року.

2. Імпортер, експортер повинен надати копії отриманих дозволів компетентного органу (або у випадку наявності ліцензій центрального органу виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію зовнішньоекономічної політики та листів компетентного органу про ствердження наявності озоноруйнівних речовин і доцільність їх ввезення або вивезення до моменту вступу до дії системи розрахункового обсягу) за попередній рік.
Стаття 24. Звітність суб’єктів господарювання, які займаються знищенням озоноруйнівних речовин

Суб’єкти господарювання, які здійснюють знищення озоноруйнівних речовин повинні повідомляти таку інформацію:

кількість озоноруйнівної речовини, що була знищена, в тому числі, яку містили продукція та обладнання;

запаси такої озоноруйнівної речовини, що повинна бути знищена, в тому числі, яку містить продукція та обладнання;

технологія, яка застосовується для знищення.
Стаття 25. Звітність суб’єктів господарювання, які є кінцевими споживачами озоноруйнівних речовин

Для забезпечення контролю за споживанням озноруйнівних речовин суб’єкти господарювання, які є кінцевими споживачами озоноруйнівних речовин, продукції або обладнання, що містить більше 3 кг озоноруйнівних речовин по видах, повинні повідомляти таку інформацію:

кількість таких речовин по видах;

кількість речовин первинних, відновлених, перероблених, регенерованих чи знищених по видах;

відомості про суб’єктів господарювання від яких надійшли такі речовини, продукція або обладнання.
Розділ VII

Державний нагляд (контроль)

Стаття 26. Здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони озонового шару

Державний нагляд (контроль) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог цього Закону, здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, шляхом проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю), у тому числі, шляхом здійснення екологічного контролю під час імпорту та експорту озоноруйнівних речовин, продукції та обладнання, що містять або можуть містити озоноруйнівні речовини.Стаття 27. Рішення про тимчасове зупинення або заборону здійснення діяльності чи використання певного майна

1. У випадку виявлення порушень, визначених пунктом 4 Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища, затвердженого постановою Верховної Ради України від 29 жовтня 1992 року


№ 2751-XII центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів зобов’язаний негайно прийняти рішення про тимчасове зупинення або заборону здійснення діяльності чи використання певного майна і звернутися до суду.

2. Рішення про тимчасове зупинення або заборону здійснення діяльності чи використання певного майна є чинним до моменту вирішення відповідної справи судом.Розділ VIII

Відповідальність за порушення законодавства про охорону озонового шару

Стаття 28. Відповідальність за порушення законодавства про охорону озонового шару

Порушення вимог цього Закону та законодавства щодо охорони озонового шару тягне за собою відповідальність згідно із законодавством України.


Розділ IX

Прикінцеві положення

 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року.

 2. Ліцензії центрального органу виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію зовнішньоекономічної політики дійсні до 31 січня 2014 року.

3. Внести зміни до таких законодавчих актів:

1) частину сорок другу статті 16 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377) після слів «Національний банк України» доповнити словами «та на операції щодо імпорту/експорту озоноруйнівних речовин та продукції чи обладнання, що їх містять або можуть містити, що здійснюється відповідно до Закону України «Про охорону озонового шару»;

2) доповнити Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532), пунктом 154 такого змісту:

«154.


Дозвіл на переміщення через митну територію України озоноруйнiвних речовин та продукції чи обладнання, що їх містять

Закон України «Про охорону озонового шару».

4. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів і скасування тих актів, що суперечать цьому Закону.


Голова

Верховної Ради України В. Рибак

Додаток 1

до Закону

Найважливіші види галона

Для цілей цього додатку застосовуються наступні визначення: • «Граничний термін» – термін, після якого галон не повинен використовуватись для вогнегасників або протипожежних систем в новому обладнанні або оснащенні для відповідного застосування.

 • «Нове обладнання» - обладнання, для якого до настання граничного терміну не відбулась жодна із нижчезазначених подій:

 • підписання відповідного договору закупівлі або розробки;

 • надання вимоги офіційного затвердження типу або сертифікації типу до відповідного регулюючого органу.

3. «Нове оснащення» - оснащення, для яких до настання граничного терміну не відбулась жодна із нижчезазначених подій:

 • підписання відповідного договору розробки;

 • подання запиту для отримання дозволу на планування до відповідного регулюючого органу.

 • «Кінцева дата» – термін, після якого галон не може використовуватись для відповідного застосування, та термін після якого вогнегасники або протипожежні системи, які містять галон, повинні бути виведені з експлуатації.

 • «Підтримка постійного пожежовибухобезпечного стану» (inerting) – запобігання займанню вогненебезпечного або вибухонебезпечного середовища за допомогою додавання інгібітору або розріджувача.

 • «Вантажне судно» - судно, яке не є пасажирським, з валовою місткістю більше 500 тонн та таке, що відправляється у міжнародні рейси, відповідно до визначення цих термінів у Конвенції з охорони людського життя на морі (СОЛАС). Конвенція СОЛАС визначає «пасажирське судно» як «судно, що перевозить більше дванадцяти пасажирів», та «міжнародний рейс» як «морське плавання з країни, до якої застосовується ця Конвенція, до порту, розташованого за межами такої країни, або навпаки».

 • «Територія вільного режиму» – захищений простір, де необхідне постійне перебування людей для забезпечення ефективного функціонування обладнання або оснащення. Для військових цілей статус окупованої території (occupancy status) для захищеного простору буде діяти протягом бойової обстановки.

 • «Територія суворого режиму» – захищений простір, де перебування людей має місце лише певний час, зокрема, для проведення технічного обслуговування, а також простір, де постійна присутність персоналу не є необхідною для ефективного функціонування обладнання або оснащення.Застосування

Категорія обладнання або оснащення

Мета

Тип вогнегасника

Тип галона

1. Військові наземні транспортні засоби

1.1. Для захисту відсіків двигуна

Стаціонарна система

1301 1211 2402
1.2. Для захисту відсіків екіпажу

Стаціонарна система

1301 2402
1.3. Для захисту екіпажу

Портативний вогнегасник

1301 121?

2. Військові надводні кораблі

2.1. Для захисту машинних приміщень вільного режиму (normally occupied)

Стаціонарна система

1301 2402
2.2. Для захисту машинних відділень суворого режиму (normally unoccupied)

Стаціонарна система

1301 1211 2402
2.3. Для захисту блоків електрообладнання суворого режиму (normally unoccupied)

Стаціонарна система

1301 1211
2.4. Для захисту командних центрів

Стаціонарна система

1301
2.5. Для захисту секцій паливного насоса

Стаціонарна система

1301
2.6. Для захисту відсіків збереження легкозаймистих речовин

Стаціонарна система

1301 1211 2402
2.7. Для захисту повітряних суден в ангарах та зонах технічного обслуговування

Портативний вогнегасник

1301 1211

3. Військові підводні човни

3.1. Для захисту машинних приміщень

Стаціонарна система

1301
3.2. Для захисту командних центрів

Стаціонарна система

1301
3.3. Для захисту приміщень дизель- генератора

Стаціонарна система

1301
3.4. Для захисту блоків електрообладнання

Стаціонарна система

1301

4. Літаки

4.1. Для захисту вантажних відсіків суворого режиму (normally unoccupied)

Стаціонарна система

1301 1211 2402
4.2. Для захисту кабін та відсіків екіпажу

Портативний вогнегасник

1211 2402
4.3. Для захисту гондол двигунів та допоміжних силових установок

Стаціонарна система

1301 1211 2402
4.4. Для підтримки постійного пожежовибухобезпечного стану (inerting) паливних баків

Стаціонарна система

1301 2402
4.5. Для захисту відсіків відходів життєдіяльності людини (lavatory waste receptacles)

Стаціонарна система

1301 1211 2402
4.6. Для захисту «сухого» відсіку (dry bays)

Стаціонарна система

1301 1211 2402

5. Нафтові, газові та нафтохімічні комплекси

5.1. Для захисту приміщень, де може мати місце виділення легкозаймистих рідин або газу

Стаціонарна система

1301 2402

6. Комерційні суховантажні судна

6.1. Для підтримки постійного пожежовибухобезпечного стану (inerting) приміщень вільного режиму, де може мати місце виділення легкозаймистих речовин або газу

Стаціонарна система

1301 2402

7. Наземні органи управління та засоби зв'язку важливі для національної безпеки

7.1. Для охорони зон вільного режиму

Стаціонарна система

1301 2402

7.2. Для охорони зон вільного режиму

Портативний вогнегасник

1211

7.3. Для захисту зон суворого режиму

Стаціонарна система

1301 2402

8. Аеродроми та аеропорти

8.1. Для транспортних засобів аварійно-рятувальних служб

Портативний вогнегасник

1211
8.2. Для захисту повітряного судна в ангарах та в зонах технічного обслуговування

Портативний вогнегасник

1211

9. Атомні електростанції та центри ядерних досліджень

9.1. Для захисту приміщень, де необхідно мінімізувати ризик розсіювання радіоактивних речовин

Стаціонарна система

1301

10. Інше

10.1. Для гасіння пожежі на початковій стадії пожежними командами, коли це необхідно для особистої безпеки

Портативний вогнегасник

1211
10.2. Для захисту людей військовими та співробітниками міліції

Портативний вогнегасник

1211

Додаток 2до Закону

Технологія знищення

Застосування

Технологія

Озоноруйнівні речовини

Джерела розрідження
Озоноруйнівні речовини речовини (за винятком галону)

Галон

Піна

Ефективність подрібнення та видалення відходів

99,9%


99,9%


95%


Цементні печі (печі для випалу клінкеру)

Затверджено


Не затверджено


Не застосовується


Спалювання з вприскуванням рідини


Затверджено


Затверджено


Не застосовується


Окислення газу/пари

Затверджено


Затверджено


Не застосовується


Спалювання твердих комунально-побутових відходів


Не застосовується


Не застосовуєтьсяЗатвердженоКрекінг-реактор


Затверджено

Не затвердженоНе застосовується


Спалювання в обертовій печі


Затверджено

Затверджено


ЗатвердженоПлазма аргонової дуги


Затверджено

ЗатвердженоНе застосовується


Індуктивно зв'язана високочастотна плазма


Затверджено

Затверджено


Не застосовується


Мікрохвильова плазма


Затверджено

Не затверджено


Не застосовується


Плазма азотної дуги


Затверджено

Не затверджено


Не застосовується


Газофазне каталітичне дегалоїдування/ дегалогенізація

Затверджено

Не затверджено


Не застосовується


Реактор перегрітої пари

Затверджено

Не затверджено


Не застосовується

Каталог: docs -> normbaza -> regulatory -> proekty%20rehuliatornykh%20aktiv
docs -> Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття ступеню
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
docs -> Міністерство освіти і науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
docs -> Методичні вказівки до вивчення курсів 2954 «Основи психології»
docs -> Соціально-психологічний клімат у педагогічному колективі Соціально-психологічний клімат
docs -> Державний вищий навчальний заклад
proekty%20rehuliatornykh%20aktiv -> Положення про екологічну освітньо-виховну роботу установ природно-заповідного фонду загальні положення

Скачати 410.69 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал