Закон рівноваги. Рівновага та динамічна напруга. МетаСторінка1/4
Дата конвертації26.04.2016
Розмір0.57 Mb.
#17915
ТипЗакон
  1   2   3   4

Інструкція

до практичної роботи 1

Тема 10

Закон рівноваги. Рівновага та динамічна напруга.

Мета:

Вдосконалення вмінь створювати формальну врівноважену композицію.

Прилади і матеріали:

Папір (білий, тонований) формату А-3, туш, гуаш, кольорові олівці, фломастери, лінійка, циркуль.


Теоретичні відомості

Головні ознаки формальної композиції (закони композиції ):

- цілісність;

- підпорядкування другорядного головному ( наявність домінанти);

- урівноваженість

Композиційна рівновага забезпечує сумісність деталей, кольору, пластики. Це – стан, при якому всі елементи збалансовані між собою.

Існує два види рівноваги :

– абсолютна симетрія зліва і справа від оптичного центру;

– візуальна рівновага, якої можна досягти при розміщенні елементів різних розмірів, форм, кольору на різних відстанях від оптичного центру.Контрольні запитання

!. Назвати головні ознаки формальної композиції.

2. Які є види композиційної рівноваги?

3. Як досягти рівноваги у формальній композиції?

Завдання для роботи

Намалювати формальну врівноважену композицію з геометричних фігур (коло, трикутник, прямокутник) в хроматичній та ахроматичній гамах.Послідовність виконання завдання:

 1. проаналізувати зразки формальних врівноважених композицій;

 2. обрати форму елементів та тональні відношення для композиції в ахроматичній гамі;

 3. обрати форму та колір елементів для композиції в хроматичній гамі;

 4. виконати ескізи;

 5. намалювати композиції за ескізами;

 6. перевірити правильність виконаного завдання
Список рекомендованих джерел

 1. Беда Г. В. Основы изобразительной грамоты. Рисунок. Живопись. Композиция. – Москва: Просвещение,-1981.-238 с.

 2. Паранюшкин Р. В. Композиция. Ростов-на-Дону., Феникс, 2005. – 80 с.

 1. Дизайн, композиция, гармония. – Режим доступу:

mikhalkevich.narod.ru/kyrs/kompozicia/ds1.html

 1. Композиція з геометричних фігур. - Режим доступу: http://pradom.pp.ua/

 2. Основы композиции . Свойства композиции. - Режим доступу:

subscribe.ru/archive/comp.design.risuem/200810/20080726.html/Інструкція

до практичної роботи 2

Тема 11

Художні засоби побудови композиції

Мета:

Вдосконалення вмінь створювати формальні композиції різних форм.

Прилади і матеріали:

Папір (білий, тонований) формату А-3, туш, гуаш, кольорові олівці, фломастери, лінійка, циркуль.


Теоретичні відомості

У точковій (центричній) композиції (мал..1, 2) завжди проглядається центр, який може бути центром симетрії в буквальному розумінні або умовним в асиметричній композиції. Яскравим прикладом центричної композиції є композиції в крузі. Саме точковій (центричній) композиції притаманна максимальна цілісність та урівноваженість.

Лінійно-стрічкова композиція (мал..3) потребує наявності уявної або реальної осьової лінії, відносно якої будується зображення. Лінійно-стрічкові композиції - це відкриті динамічні композиції. В цих композиціях яскраво виражена така ознака, як наявність домінанти. Переважно це орнаментальні смуги, у яких завжди присутній головний елемент.

1 2. 3.


Контрольні запитання

 1. Які є форми композицій?

 2. Особливості побудови центричної композиції.

 3. Особливості побудови лінійно-стрічкової композиції.
Завдання для роботи

Намалювати зразки центричної та лінійно-стрічкової композицій.Послідовність виконання завдання:

 1. проаналізувати зразки центричної та лінійно-стрічкової композицій;

 2. обрати форму та колір елементів;

 3. виконати ескізи побудови композицій;

 4. намалювати композиції за ескізами;

 5. перевірити правильність виконаного завдання
Список рекомендованих джерел

1. Беда Г. В. Основы изобразительной грамоты. Рисунок. Живопись. Композиция. – Москва: Просвещение,-1981.-238 с.

2. Паранюшкин Р. В. Композиция. Ростов-на-Дону., Феникс, 2005. – 80 с.

3. Основы композиции . Свойства композиции. - Режим доступу:

subscribe.ru/archive/comp.design.risuem/200810/20080726.html/

4. Сутність_композиції_її_типи_та_форми . - Режим доступу: http://coolreferat.com/

5. Симетрія. - Режим доступу: http://studentam.net.ua/content/view/4217/83/

6. Форми композиції. - Режим доступу: http://zavantag.com/docs/342/index-155407.html?page=4

Інструкція

до практичної роботи 3

Тема 12

Симетрія та асиметрія.

Мета:

Вдосконалення вмінь створювати формальні композиції різних типів (симетричні та асиметричні).

Прилади і матеріали:

Папір (білий, тонований) формату А-3, туш, гуаш, кольорові олівці, фломастери, лінійка, циркуль.


Теоретичні відомості

Симетрична композиція (мал 1, б) має одну або декілька осей симетрії.

Три основних види симетрії:

- дзеркальна – грунтується на рівності двох частин фігури, розміщених як предмет і його відображенням в дзеркалі.

- осьова –досягається обертанням фігури відносно осі симетрії

- ґвинтова – досягається в результаті обертового руху лінії або площини навколо нерухомої осі.

Асиметрична композиція (мал. а) не містить осей або точки симетрії, при цьому є урівноваженою, побудова композиції, коли її елементи не врівноважені щодо центра.

1 а б


Контрольні запитання

 1. Які є типи композиції?

 2. Головна ознака симетричної композиції.

 3. Яка композиція не містить осі або точки симетрії?
Завдання для роботи

Намалювати зразки типів композиції: симетричної та асиметричної.Послідовність виконання завдання:

 1. проаналізувати зразки симетричних та асиметричноих композицій;

 2. обрати форму та колір елементів;

 3. визначити осі та їх кількість в симетричній композиції;

 4. визначити способи врівноваження асиметричної композиції (розмір, кількість, колір елементів);

 5. виконати ескізи побудови композицій;

 6. намалювати композиції за ескізами;

 7. перевірити правильність виконаного завдання
Список рекомендованих джерел

1. Паранюшкин Р. В. Композиция. Ростов-на-Дону., Феникс, 2005. – 80 с.

2. Основы композиции . Свойства композиции. - Режим доступу:

subscribe.ru/archive/comp.design.risuem/200810/20080726.html/

3. Сутність_композиції_її_типи_та_форми . - Режим доступу: http://coolreferat.com/

4. Симетрія. - Режим доступу: http://studentam.net.ua/content/view/4217/83/
Інструкція

до практичної роботи 4

Тема 13

Статика-динаміка. Закрита та відкрита композиція.

Мета:

Вдосконалення вмінь створювати формальні композиції різних типів

Прилади і матеріали:

Папір (білий, тонований) формату А-3, туш, гуаш, кольорові олівці, фломастери, лінійка, циркуль.

Теоретичні відомості

Закрита композиція характеризується наявністю полів, композиційна пляма має чіткі обриси, всі елементи композиції тісно пов’язані між собою.

Відкрита композиція є такою, яку візуально можна продовжити в різних напрямках, елементи її ніби розходяться від центру.

Статична композиція (мал. а) майже завжди симетрична і переважно закрита, відтворює спокій.

Динамічна композиція (мал.б) є асиметричною і відкритою, передає рух.Контрольні запитання

1. Які є типи композиції?

2. Композиція якого типу не фіксує погляд глядача в центрі картини,а дає йому можливість в уяві домалювати деталі, що виходять за межі формату?

3. У композиції якого типу є присутнім відчуття руху?


Завдання для роботи

Намалювати зразки типів композиції: закрита (статична), відкрита (динамічна).Послідовність виконання завдання:

 1. проаналізувати зразки статичних та динамічних композицій;

 2. обрати форму та колір елементів;

 3. визначити вісь у статичній композиції;

 4. визначити напрямок руху у динамічній композиції;

 5. виконати ескізи побудови композицій;

 6. намалювати композиції за ескізами;

 7. перевірити правильність виконаного завдання
Список рекомендованих джерел

1. Дизайн, композиция, гармония. – Режим доступу:

mikhalkevich.narod.ru/kyrs/kompozicia/ds1.html

2. Композиция. Справочник-словарь по изобразительному искусству. - Режим доступу: www.artap.ru/slovar_compositio.html

3. Основы композиции . Свойства композиции. - Режим доступу:

subscribe.ru/archive/comp.design.risuem/200810/20080726.html/

4. Паранюшкин Р. В. Композиция. Ростов-на-Дону., Феникс, 2005. – 80 с.

5. Паранюшкин Р.В, Композиция. - Режим доступу: http://kistochca.ru/tag/kompoziciya/index.html

6. Сутність_композиції_її_типи_та_форми . - Режим доступу: http://coolreferat.com/


Інструкція

до практичної роботи 5

Тема 14

Розмір-масштаб

Мета:

Вдосконалення вмінь створювати формальні композиції, що ілюструють поняття масштабності.

Прилади і матеріали:

Папір (білий, тонований) формату А-3, туш, гуаш, кольорові олівці, фломастери, лінійка, циркуль.


Теоретичні відомості

Пропорція означає співрозмірність, певне співвідношення окремих частин, предметів і явищ між собою.Пропорції знаходяться у нерозривному зв’язку з іншими засобами гармонізації, зокрема з масштабністю. Існують два поняття – масштаб і масштабність.

Масштаб – це відношення лінійних розмірів об’єкту, що зображається на кресленні, аерофотознімку, карті об’єкту до його розмірів у натурі (1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:100 іт.д.)

Масштабність – складніше поняття. В архітектурі це одне з композиційних засобів, що виражають співрозмірність або відносну відповідність розмірів форм архітектурного твору, що сприймаються людною, розмірам людини.

До масштабних закономірностей належать різні форми масштабних зв’язків, а саме:

1) відношення елементів до цілого і один до одного;

2) відношення елементу до матеріально-предметної або природної сфери;

3) відношення розмірів і масштабу до людини.


Контрольні запитання

!. Що таке пропорції?

2. Що визначає поняття масштаб та масштабність?

3. Дати перелік масштабних закономірностей.

Завдання для роботи

Намалювати композицію, що є зразком застосування засобу композиції - масштабу,Послідовність виконання завдання:

 1. проаналізувати зразки використання масштабу, як засобу композиції;

 2. обрати елементи композиції ;

 3. визначити відношення розмірності між елементами композиції;

 4. виконати ескіз побудови композиції;

 5. намалювати композицію за ескізом;

 6. перевірити правильність виконаного завдання
Список рекомендованих джерел

1. Беда Г. В. Основы изобразительной грамоты. Рисунок. Живопись. Композиция. – Москва: Просвещение,-1981.-238 с.

2. Паранюшкин Р. В. Композиция. Ростов-на-Дону., Феникс, 2005. – 80 с.

3. Основы композиции . Свойства композиции. - Режим доступу:

subscribe.ru/archive/comp.design.risuem/200810/20080726.html/

4. Сутність_композиції_її_типи_та_форми . - Режим доступу: http://coolreferat.com/

5. Симетрія. - Режим доступу: http://studentam.net.ua/content/view/4217/83/

6. Форми композиції. - Режим доступу: http://zavantag.com/docs/342/index-155407.html?page=4

Інструкція

до практичної роботи 6

Тема 15

Ритм.

Мета:

Вдосконалення вмінь створювати формальні ритмічні композиції

Прилади і матеріали:

Папір (білий, тонований) формату А-3, туш, гуаш, кольорові олівці, фломастери, лінійка, циркуль.

Теоретичні відомості

Ритм – це рівномірне чергування елементів. В композиції чергування елементів визначається словом «метр» (звідси – метроном). Самий примітивний метр – коли розміри елементів та розміри відступів між ними є однаковими. Виразність та складність ритму підвищується, якщо інтервали між елементами постійно змінюються. Можливі варіанти: чергування елементів пришвидшується або уповільнюється; відстань між елементами не має закономірно-регулярного характеру, розтягається або звужується.

Ритм, як засіб композиції часто застосовується разом з пропорцією: тоді елементи не тільки чергуються, а й змінюються за розміром у відповідності до якоїсь закономірності (орнамент) або вільно.
Контрольні запитання

 1. Що таке ритм у композиції?

 2. Що визначає поняття «метр» у композиції?

 3. Чим є ритм у композиції?

Завдання для роботи

Намалювати композицію, що є зразком застосування засобу композиції – ритму.Послідовність виконання завдання:

 1. проаналізувати зразки використання ритму, як засобу композиції;

 2. обрати елементи композиції ;

 3. визначити пропорційні відношення між елементами композиції;

 4. визначити колірні відношення між елементами композиції;

 5. виконати ескіз побудови композиції;

 6. намалювати композицію за ескізом;

 7. перевірити правильність виконаного завдання
Список рекомендованих джерел

1. Беда Г. В. Основы изобразительной грамоты. Рисунок. Живопись. Композиция. – Москва: Просвещение,-1981.-238 с.

2. Паранюшкин Р. В. Композиция. Ростов-на-Дону., Феникс, 2005. – 80 с.

3. Основы композиции . Свойства композиции. - Режим доступу:

subscribe.ru/archive/comp.design.risuem/200810/20080726.html/

4. Сутність_композиції_її_типи_та_форми . - Режим доступу: http://coolreferat.com/

Інструкція

до практичної роботи 7

Тема16

Контраст та нюанс.

Мета:

Вдосконалення вмінь створювати формальні композиції, побудовані на контрастних та нюансних відношеннях.

Прилади і матеріали:

Папір (білий, тонований) формату А-3, туш, гуаш, кольорові олівці, фломастери, лінійка, циркуль.

Теоретичні відомості

Контраст (засіб композиції) – дуже помітна, різка відмінність між елементами композиції за певною ознакою: колір, розмір, форма та ін.. Контрастність надає композиції виразності, з допомогою контрасту можна виділити головне, передати динаміку

Нюанс (засіб композиції) – це взаємодія в композиції декількох предметів, подібних за певною ознакою (заспокоєний контраст). Нюанс — це відхилення, ледве помітний перехід, відтінок у кольорі, звуці, формі. Задача нюансної погодженості колірного середовища вимагає одноколірності в композиції, використання принципів нюансної розтяжки кольору і колірної подібності. Розповсюдженим прикладом побудови нюансно погодженого колірного середовища є використання зближених кольорів, кольорів однієї групи.Контрольні запитання

 1. Що таке контраст у композиції?

 2. Що можна передати за допомогою контрастності у композиції?

 3. Що таке нюанс?

 4. Які кольори використовуються для передачі нюансних відношень?


Завдання для роботи

Намалювати композиції, побудовані на контрастних та нюансних відношеннях.Послідовність виконання завдання:

 1. проаналізувати зразки контрастних та нюансних відношень у композиції;

 2. обрати елементи композиції ;

 3. визначити пропорційні та колірні відношення між елементами контрастної композиції;

 4. визначити колірну гаму елементів нюансної композиції;

 5. обрати фактуру елементів;

 6. виконати ескіз побудови композиції;

 7. намалювати композицію за ескізом
Список рекомендованих джерел

1. Беда Г. В. Основы изобразительной грамоты. Рисунок. Живопись. Композиция. – Москва: Просвещение,-1981.-238 с.

2. Паранюшкин Р. В. Композиция. Ростов-на-Дону., Феникс, 2005. – 80 с.

3. Основы композиции . Свойства композиции. - Режим доступу:

subscribe.ru/archive/comp.design.risuem/200810/20080726.html/

4. Сутність_композиції_її_типи_та_форми . - Режим доступу: http://coolreferat.com/Каталог: ld
ld -> Діти з порушеннями психофізичного розвитку як суб'єкт корекційної освіти план
ld -> Государственный образовательный
ld -> Кафедра теорії і методики викладання гуманітарних дисциплін Затверджую
ld -> Погоджую: затверджую: Голова пк директор нвк сигляк А. І. Драбич О. І
ld -> Українська мова, 5-12 кл
ld -> Картка проекту Назва проекту Цінуй реальність! Мета проекту Виявити недоліки віртуального спілкування та
ld -> Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр
ld -> Лекція психолого-педагогічна корекція
ld -> Методичні рекомендації до виконання та захисту для студентів психологічних відділень
ld -> Лекція №1 Тема: Курс «Методика роботи з дитячим хореографічним колективом»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал