Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва «Освітянські вітрила: методика, теорія, досвід»Скачати 148.82 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір148.82 Kb.
Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва
«Освітянські вітрила:

методика, теорія, досвід»Всесвітня література
Інформаційний бюлетень

(І-е півріччя 2011 р.)

м. Ужгород

2011р.

У інформаційному бюлетені зібрано статті наймасовіших фахових видавничих проектів МОН України, НАН України, інституту педагогіки АПН України науково-методичного і науково-теоретичного характеру, галузевого спрямування.

Черговий випуск вміщує наукові розробки, конспекти уроків, орієнтовне планування занять, інновації та надбання практиків-педагогів, розповіді про досвід з підтримки та розвитку читання, нормативні документи МОНУ.

Широкий обсяг та зміст інформації стане в нагоді як досвідченим освітянам так і студентам ВНЗ, учням шкіл, ліцеїв, коледжів, абітурієнтам.

Підготувала: Горай Л.С.

Відповідальна за випуск: Чіка В.Д.Теорія та методика


 1. Типове положення про атестацію педагогічних працівників: наказ Мініс-терства освіти і науки України від 06.10 2010 № 930 // Зарубіжна література в школі. – 2011. – № 11-12. – С. 3-7.

 2. Бойко, Л.Ф. Доба Відродження в курсі «Світова література» / Л.Ф. Бой-ко, І.В. Корсунова // Зарубіжна література в школі. – 2011. – № 5-6. – С. 1-11.

 3. Буцька, І. Методи та прийоми критичного мислення на уроках СЛ : характеристика окремих методів і прийомів / І. Буцька // Зарубіжна літе-ратура. ШС. – 2011. – № 1. – С. 22-24.

 4. Головченко, Н. Філософсько-естетичні засади літератури пост-модернізму [мат-ли. до вступ. уроку] / Н. Головченко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011 – № 1. – С. 62-63.

 5. Гузь, О. Постмодернізм як спосіб мислення, науково-філософська концепція та метод творення текстів художньої літератури / О. Гузь // Зарубіжна література. ШС. – 2011. – № 21-22. – С. 6-13.

 6. Зарубіжна література за новою програмою : 10 кл. 2 семестр/ упоряд.

 7. Н.В. Жданова, Л.А. Петровицька. – К. : Шк. світ, 2010. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

 8. Зуєва, Майя Василівна. Стимулюємо розвиток учнів / М. В. Зуєва. – Х. : Основа, 2011. – 95 с. – (Бібліотека журналу «Англійська мова та література»; вип. 01 (97)).

 9. Лісовець, І.П. Упровадження стратегії критичного мислення для розвитку особистості учня / І.П. Лісовець // Зарубіжна література в школі. – 2011. – № 1. – С. 2-5.

 10. Ісаєва, О. Про основні парадигми шкільної літературної освіти: складові уроку літератури / О. Ісаєва // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011 – № 1. – С. 2-4.

 11. Клименко, Ж. Теоретичне обґрунтування технології вивчення перекладної літератури в старших класах / Ж. Клименко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011 – № 1. – С. 12-15.

 12. Концепція літературної освіти : [сутність, мета, завдання, принципи, структура літ. освіти] // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011 – № 4. – С. 13-17.

 13. Грига, О. Групова форма роботи на уроках повторення та узагальнення / О. Грига // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011 – № 5. – С. 36-38.

 14. Мінасян, Наталія Григорівна. Художня культура : творчі завдання, тести, кросворди / Н. Г. Мінасян; упоряд.: Л. В. Шелестова, Н. В. Чиренко, Н. Чер-някова, О. В. Гайдамака. – К. : Шк. світ, 2011. – 120 с. – (Бібліотека «Шкільного світу )

 15. Назаренко, О. В. Використання інформаційних технологій у вивченні світової літератури та російської мови / О.В. Назаренко // Зарубіжна література в школі. – 2011. – № 11-12. – С. 18-21.

 16. Ніколенко, О. Компаративний підхід у вивченні світової літератури у старших класах загальноосвітньої школи / О. Ніколенко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011 – № 6. – С. 16-23.

 17. Ніколенко, О. Щоби не втратити себе…: про роль і значення компаративного вивчення світової літератури / О. Ніколенко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011 – № 2. – С. 2-4.

 18. Николин, Микола. Формування духовно-естетичної компетентності учнів за умов профільного навчання / М. Николин // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011 – № 5. – С. 25-36.

 19. Орлова, О.Сприйняття художнього тексту як методична проблема /О. Ор-лова // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011 – № 2. – С. 14-18.

 20. Приходько, Валентин Миколайович. Словник основних термінів і понять з моніторингу якості освіти та превентивного виховання / В. М. Приходько. – Х. : Основа, 2011. – 128 с. – (Бібліотека журналу «Управління школою»; вип. 02 (98)).

 21. Сутула О. Орієнтовне планування уроків світової літератури : [ для 10-го кл.] / О. Сутула, І. Тригуб // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – № 2. – С. 32-50.

 22. Тверітінова, Т.І. Детектив у світовому культурному процесі: круглий стіл / Т.І. Тверітінова, Г.Є. Шовкопляс // Зарубіжна література в школах України. – 2011. – № 1. – С. 44-46.

 23. Ткачова, О.П. Розвиток інтелектуально-творчого потенціалу учнів / О.П. Ткачова // Зарубіжна література в школі. – 2011. – № 11-12. – С. 47-49.

 24. «Усі протилежності сходяться в серці жінки»: на прикладі творів письменників-реалістів : [творчі роботи уч. 10-х кл.] // Зарубіжна література. ШС. – 2011. – № 19-20. – C. 23-25.

 25. Хрипта, С.В. Ігри як засіб творчого розвитку учнів : [кросворди по заруб л-рі] / С.В. Хрипта // Зарубіжна література в школі. – 2011. – № 9. – С. 20-30.

 26. Художня культура : уроки та позакласні заходи : 9-11 кл. / упоряд.: Л. В. Шелестова, О. В. Гайдамака. – К. : Шк. світ, 2010. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»)

 27. Чеченко, К. «Душа у людини є...» (О. Вайльд) : [висвітл. різними письмен. власного бачення теми людської душі; творчі роботи уч. 10-х кл.] / К. Черченко // Зарубіжна література. ШС. – 2011. – № 19-20. – С. 14-20.

 28. Шалагінов, Б. До проблеми літературного мейнстріму (основного напрямку) ХХІ століття / Б. Шалагінов // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011 – № 4. – С. 6-9.

 29. Шалагінов, Б. Літературна компаративістика в школі: можливості й труднощі / Б. Шалагінов // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011 – № 6. – С. 2-5.

 30. Штирляєва. Т.В. Друга світова війна у дзеркалі літератури: урок-семінар /

 31. Т.В. Штирляєва // Всесвітня література та культура. – 2011. – № 3. – С. 15-17.

 32. Яценко, Т. Символізм у світовій художній літературі : метод. рекоменд. щодо викладання спецкурсу «Художня література у контексті світової культури» / Т. Яценко // Всесвітня література та культура. – 2011. – № 1. – С. 6-10.

 33. Яценко, Т. Символізм у світовому мистецтві: оглядова лекція у системі літературного спецкурсу «Художня література в контексті світової культури» /

 34. Т. Яценко // Всесвітня література та культура. – 2011. – № 1. – С. 2-5.


Література Європи


 1. Атаманюк, О.В. Використання імаґологічних аспектів у роботі вчителя світової літератури : на прикладі твору Р.М.Рільке «Пісня про Правду» / О.В. Атаманюк // Зарубіжна література в школах України. – 2011. – № 1. – С. 14-16.

 2. Башлик, Н. «Адам Міцкевич і Україна»: в пошуках методичних варіантів вивчення теми / Н. Міцкевич // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011 – № 2. – С. 28-31.

 3. Бойко, Л.Ф. Система уроків за творчістю Оскара Уайльда / Л.Ф. Бойко // Зарубіжна література в школі. – 2011. – № 4. – С. 8-21.

 4. Бондаренко, Л.Л. О. Генрі «Останній листок»: [розробка уроку] / Л.Л. Бондаренко // Зарубіжна література в школі. – 2011. – № 4. – С. 22-24.

 5. Буцька, І. Образ Кураж – пророча метафора майбутнього Німеччини. Утілення в образах дітей Кураж трагічної долі людських чеснот в умовах війни : урок / І. Буцька // Зарубіжна література. ШС. – 2011. – № 1. – С. 20-21.

 6. Вайновська, М. Дослідження словесної тканини твору через ключові слова: матеріали до уроку за повістю-притчею Е. Хемінгуея «Старий і море» / М. Вайновська // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011 – № 3. – С. 54-55.

 7. Васюра, А.І. Поема Дж. Г. Байрона «Мазепа» : урок / А.І. Васюра // Зарубіжна література в школі. – 2011. – № 2. – С. 16-19.

 8. Вордсворт, Вільям Вибрані поезії / Вільям Вордсворт; переклад з англ Б.Завідняк // Всесвіт. – 2011. – № 3-4. – С. 20-25. : портр.

 9. Гладишев, В.В. Василь Стус про Генріха Белля: стаття «Очима гуманіста» / В. В. Гладишев // Зарубіжна література в школах України. – 2011. – № 2. – С. 2-3.

 10. Гладишев, В.В. Две судьбы: Нора Хельмер и Кристина Линне : [изучение пьесы Генрика Ибсена «Кукольный дом»] / В.В. Гладишев // Зарубіжна література в школах України. – 2011. – № 1. – С. 11-14.

 11. Головня, А. Зоонім як складова порівняння на позначення рис характеру людини : про вибір засобів україномовного перекладу порівнянь з компонентом-зоонімом у прозі Редьярда Кіплінга / А. Головня // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – № 6. – С. 57-60.

 12. Голяс, С. «Війна – велика комерція, яку ведуть не маленькі люди». Політичний підтекст, антивоєнний пафос і алегоричний сенс твору. Втілення в образах дітей матінки Кураж трагічної долі людських чеснот в умовах війни: урок / С. Голяс // Зарубіжна література. ШС. – 2011. – № 1. – С. 15-19.

 13. Гузь, О.О. Орієнтовне поурочне планування уроків світової літератури : [Французький символізм ХІХ-ХХ ст.; П. Верлен, А. Рембо, Е. Золя] / О.О. Гузь // Зарубіжна література в школах України. – 2011. – № 3. – С. 13-18.

 14. Гузь, О.О. Орієнтовне поурочне планування уроків світової літератури: 10 кл. : [Волт Вітмен «Листя трави», «Пісні про тебе»; Шарль Бодлер аналітичне дослідж. вірша «Гімн красі», «Альбатрос»] / О.О. Гузь // Зарубіжна література в школах України. – 2011. – № 2. – С. 18-39.

 15. Гузь, О.О. Епопея людської душі: у пошуках єдності світу та самого себе: [метод. рекомендації до вивч. тв-ті Шарля Бодлера у загально світ. навч. закладах] // Всесвітня література та культура. – 2011. – № 2. – С. 2-40.

 16. Гуріна, М. «Я можу писати лише для людей, які мене цікавлять; у цьому сенсі твори – те саме, що листи» (Б. Брехт): письменники-модерністи – людству : [творчі роботи уч. 11-х кл.] / М. Гуріна // Зарубіжна література. ШС. – 2011. – № 19-20. – С. 4-8.

 17. Дітькова, С.Ю. Біблійні алюзії в трагедії Вільяма Шекспіра «Гамлет» / С.Ю. Дітькова // Всесвітня література та культура. – 2011. – № 5. – С. 20-35.

 18. Козаченко, І. Метаморфози в людській долі за оповіданням М. Павича «Блакитна мечеть» : урок / І. Козаченко, О. Козаченко // Зарубіжна література. ШС. – 2011. – № 21-22. – С. 34-38.

 19. Козова, Т. Храм у серцях людей: система уроків за оповіданням М.Павича «Дамаскин» / Т. Козова // Зарубіжна література.ШС. – 2011. – № 21-22. – С. 14-30.

 20. Кудрявцев, М. Повість «Альпійська балада» Василя Бикова у контексті воєнної прози ІІ пол. ХХ ст.: антимілітаристичний дискурс / М. Кудрявцев // Всесвітня література та культура. – 2011. – № 3. – С. 2-10.

 21. Ленарт, В.А. «Нехай потішить нас маленький скромний дар... »: поглиблений аналіз поезії Поля Варлена / В.А. Ленарт, Н.М. Личманюк,

 22. В.М. Луцейко // Всесвітня література та культура. – 2011. – № 1. – С. 30-32.

 23. Манян, Л. Гімн життю: М. Метерлінк «Синій птах» / Л. Манян // Зарубіжна література ШС. – 2011. – № 12. – С. 22-24.

 24. Мирхайдарова, О. Метафізичний світ М. Павича в оповіданні «Вивернута рукавиця»: урок / О. Мирхайдарова // Зарубіжна література. ШС. – 2011. – № 21-22. – С. 48-51.

 25. Мойсеїв, І. Шекспір. Гамлет. Самосвідомість / І. Мойсеїв // Зарубіжна література. ШС. – 2011. – № 15-16. – С. 3-12.

 26. Мойсеїв, І. Шекспір. Гамлет. Самосвідомість / І. Мойсеїв // Зарубіжна література. – 2011. – № 15-16. – С. 3-12.

 27. Невмержицька, О. Романтичний світ поезії Г.Гейне / О. Невмержицька // Зарубіжна література ШС. – 2011. – № 12. – С. 8-13.

 28. Парадійчук, О. Легенда століття: позакласний захід за творчістю Ернеста Міллера Хемінгуєя / О. Парадійчук // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011 – № 3. – С. 59-61.

 29. Пронкевич, О. Батько французького натуралізму: матеріали до уроків за творчістю Еміля Золя (1840-1902), 10 кл. / О. Пронкевич // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011 – № 4. – С. 39-45.

 30. Рихло, П. «Фуга смерті» Пауля Целана як інтертекст / П. Рихло // Зарубіжна література. ШС. – 2011. – № 6. – С. 3-11.

 31. Рогозинський, В. «Шекспір, і краю йому немає»: система уроків з вивчення творчості Вільяма Шекспіра / В. Рогозинський // Всесвітня література та культура. – 2011. – № 5. – С. 15-24.

 32. Семенюк, О.О. Своєрідність творчості Артюра Рембо: урок / О.О. Се-менюк // Всесвітня література та культура. – 2011. – № 1. – С. 25-29.

 33. Сеніна, В. Творчий шлях Фрідріха Дюрренматта: до 90-річя з дня народження / В. Сеніна, І. Калініна // Зарубіжна література. ШС. – 2011. – № 15-16. – С. 46-47.

 34. Скобельская, О.И. Скандальные произведения мировой литературы («Цветы зла» Ш. Бодлера) : лит. кружок для уч-ся 10-11 кл. / О.И. Скобельская // Всесвітня література та культура. – 2011. – № 1. – С. 22-24.

 35. Слободянюк, О. «Єдине щастя в житті – це постійне прагнення вперед» : [Е. Золя і його роман «Ругон-Маккари»] / О. Слободянюк // Зарубіжна література ШС – 2011. – № 11. – С. 3-19.

 36. Смирнова, Н. Любовь уничтожит мир?: размышления над страницами рассказа М. Павича «Третий аргумент» / Н. Смирнова // Зарубіжна література. ШС. – 2011. – № 21-22. – С. 45-47.

 37. Столярчук, Л. «Шекспір – це пророк, посланий Богом... » (Ф. Достоєвський) : уроки : [віхи творчої біографії митця, сонети, трагедія «Гамлет»] / Л. Столярчук // Зарубіжна література. ШС. – 2011. – № 15-16. – С. 15-26.

 38. Султанов, Ю. «Тримати дзеркало перед природою…»: матеріали до вивчення творчості Вільяма Шекспіра, зокрема його трагедії «Гамлет» / Ю. Султанов // Всесвітня література та культура. – 2011. – № 5. – С. 8-14..

 39. Таратута, С.Л. Всупереч «буйволиному причастю»: груповий портрет німецької родини на тлі двох світових воєн у романі Г.Белля «Більярд о пів на десяту» / С.Л. Таратута // Зарубіжна література в школах України. – 2011. – № 2. – С. 42-43.

 40. Таратута, С.Л. Тема потерянного поколения в романе Э.М. Ремарка «Три товарища» / С.Л. Таратута // Всесвітня література та культура. – 2011. – №3. – С. 28-31.

 41. Тихоненко, С. «Текст, в якому з'являється читач... » : до розуміння естетичної концепції творчості в оповіданні М. Павича «Кімната, в якій зникають кроки» / С. Тихоненко // Зарубіжна література. ШС. – 2011. – № 21-22. – С. 39-43

 42. Тихоненко, С. «Чарівне джерело для напівзруйнованого світу...»: до розуміння глибинних смислів оповідання М. Павича «Чарівне джерело»: урок / С. Тихоненко // Зарубіжна література. ШС. – 2011. – № 21-22. – С. 52-56.

 43. Федорчук, І. «Матінка Кураж та її діти» Б.Брехта – драма-пересторога напередодні Другої світової війни : урок / І. Федорчук // Зарубіжна література. ШС. – 2011. – № 1. – С. 31-14.

 44. Фурсова, Л. Уроки за Бодлером: пошук методичних варіантів : матеріал до уроку-портрета / Л. Фурсова // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – № 2. – С.51-52.

 45. Цитріна, З. На рівні мови : урок структуралістського аналізу за творчістю Райнера Марія Рільке / З. Цитріна // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011 – № 2 . – С. 53-54.

 46. Шевченко, Н. Рассуждения над страницами произведений М. Павича : рассказы «Зеркало с дыркой» и «Дамаскин» / Н. Шевченко // Зарубіжна література. ШС. – 2011. – № 21-22. – С. 31-33.

 47. Янкович, О.В. Читацька конференція з елементами квесту : за творами Люка Бессона «Артур і мініпути», Клайва Льюїса «Хроніки Нарнії», Крістофера Паоліні «Ерагон» / О.В. Янкович // Зарубіжна література в школах України. – 2011. – № 5. – С. 37-40.

 48. Яременко, Н. Тема человеческого выбора: по рассказу В.Быкова «Одна ночь» : урок / Н. Яременко // Зарубіжна література. – 2011. – № 14. – С. 22-24.Література Росії


 1. Герук, О.Р. Навстречу прекрасной даме: материалы к изучению твор-чества А. Блока / О.Р. Герук // Всесвітня література та культура. – 2011. – № 1. – С. 15-19.

 2. Гузь, О.О. Роман Євгенія Замятіна «Ми»: 11 клас / О.О. Гузь // Всесвітня література та культура. – 2011. – № 6. – С. 24-33.

 3. Денисова, Л.І. Весняні мотиви у творчості Сергія Єсеніна / Л.І. Денисова // Зарубіжна література в школі. – 2011. – № 4. – С. 33-39.

 4. Зиновьева, Е. Музы вели в бой : лирика и проза периода Великой Отечественной войны : [заседание лит. кафе] / Е. Зиновьева // Зарубіжна літе-ратура. – 2011. – № 14. – С. 9-13.: ил.

 5. Кашуба, Є.І. Жінка на війні : урок додаткового читання за повістю Бориса Васильєва «А світанки тут тихі...» / Є.І. Кашуба // Всесвітня література та культура. – 2011. – № 3. – С. 25-28.

 6. Клочник, Н.С. Обпалений війною: система уроків за оповіданням М.Шолохова «Доля людини» / Н.С. Клочник // Всесвітня література та культура. – 2011. – № 3. – С. 32-33.

 7. Корнійчук , О. Вічний титулярний радник, або «Все обман, все мечта...»: уроки [повість М. Гоголя «Шинель»] / О. Корнійчук // Зарубіжна література. ШС. – 2011. – № 15-16. – С. 31-34.

 8. Левченко, О. Психологія творів М. Гоголя та їх педагогічний сенс в інтенціях сучасного процесу духовного відродження / О. Левченко // Зарубіж на література. ШС. – 2011. – № 15-16. – С. 27-30.

 9. Мележик, В. Калейдоскоп столичного життя : М. Гоголь «Шинель»: урок / В. Мележик // Зарубіжна література. ШС. – 2011. – № 15-16. – С. 34-39.

 10. Михед, Павло. Думки про Миколу Гоголя і його місце в українській літературі / П. Михед, О. Дацько // Дивослово. – 2011. – № 4. – С. 47-48.

 11. Наенко, М. Почему Ф. Достоевский так долго не получал признания / М. Наенко, О. Костюк // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011 – № 2. – С. 53-55.

 12. Тихоненко, С. Душная тюрьма или прекрасный оазис? : особенности художественного мира повести Н. Гоголя «Старосветские помещики» / С. Тихоненко // Зарубіжна література. ШС. – 2011. – № 15-16. – С. 40-45.

 13. Філіпська, О.М. Російська поезія середини ХІХ ст. Основні мотиви лірики Афанасія Афанасійовича Фета : урок / О.М. Філіпська // Зарубіжна література в школі. – 2011. – № 11-12. – С. 8-11.

 14. Черниш, Т.Н. Чи може бути мерцем жива людина?: урок за оповіданням Чехова «Скрипка Ротшильда», 10 кл. / Т.Н. Черниш // Зарубіжна література в школах України. – 2011. – № 1. – С. 51-53.

 15. Яценко, Т. Тенденції символізму в ліриці Валерія Брюсова: методичні рекомендації щодо викладання спецкурсу «Художня література в контексті світової культури» / Т. Яценко // Всесвітня література та культура. – 2011. – № 1. – С. 11-14.


Михаил Булгаков


 1. Борківська, О.П. Система уроків з вивчення творчості Михайла Булгакова / О.П. Борківська // Всесвітня література та культура. – 2011. – № 6. – С. 47-54.

 2. Гукова, О.О. Дива, що відбуваються на осі кохання: до проведення уроку за романом «Майстер і Маргарита» / О.О. Гукова // Всесвітня література та культура. – 2011. – № 4. – С. 39-40.

 3. Данилова, С. «Каждому будет дано по его вере»: за романом М. Булгагова «Майстер і Маргарита»: [творчі роботи уч. 11-х кл.] / С. Данилова // Зарубіжна література. ШС. – 2011. – № 19-20. – С. 9-10.

 4. Исаева, Елена. О проблемах и поиске новых методических путей изучения жизни и творчества Михаила Булгакова в школе / Е. Исаева // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України . – 2011. – № 5. – С. 8-11.

 5. Леонов, І. «Ущільнити» Булгакова! : до 120-річчя від дня народження

 6. М. Буллгакова / І. Леонов // Урядовий кур'єр. – 2011. – 11 трав. (№ 77). – С. 8.

 7. Мегедь, Ірина. Інтермедіальність художнього твору: музичні коди в романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита» / І. Мегедь // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – № 6. – С. 51-56.

 8. Назарець, В.М. Булгаков тайный : [роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита» – вершинное произведение писателя] / В.М. Назарець // Всесвітня література та культура. – 2011. – № 4. – С. 9-23.

 9. Назарець, В.М. Проблематика і система образів роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита» / В.М. Назарець, Г.В. Фінчук // Всесвітня література та культура. – 2011. – № 4. – С. 2-9.

 10. Пулина, Г.А. «Каждому будет дано по его вере» : к изучению романа Булгакова «Мастер и Маргарита» // Всесвітня література та культура. – 2011. – № 4. – С. 32-34.

 11. Разуменко, Т. Что видит душа Творца: тема искусства в романе М. Бул-гакова «Мастер и Маргарита» / Т. Разуменко // Всесвітня література та культура. – 2011. – № 4. – С. 24-28.

 12. Разуменко, Т. Гротескные образы Булгакова / Т. Разуменко // Всесвітня література та культура. – 2011. – № 4. – С. 28-31.

 13. Чухненко, Ю.М. Найди себя: материалы к изучению романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» / Ю.М. Чухненко // Всесвітня література та культура. – 2011. – № 4. – С. 34-38.

Література Америки


 1. Витко, М. «Помни: жизнь всегда что-то дает взамен»: особенности изображения человеческих чувств в «Рассказе о любви» Р. Бредбери / М. Витко // Зарубіжна літ. Шк. світ. – 2011. – № 13. – С. 17-24.

 2. Голобородько, Я. Ю. Маріо Варгас Льоса: колізії та концепції : про лауреата Нобелівської премії з літератури 2010 року /

 3. Я. Ю. Голобородько // Зарубіжна література в школі. – 2011. – № 10. – С. 2 – 7.

 4. Гузь, О.О. Новела Шервуда Андерсона «Шедевр Блекфута», 10 кл. / О.О. Гузь // Всесвітня література та культура. – 2011. – № 6. – С. 34-36.

 5. Міщук, В. Єресь про янгола: за оповіданням Г.Г. Маркеса «Стариган з крилами» / В. Міщук // Зарубіжна література в школах України. – 2011. – № 3. – С. 37-40.

 6. Осипенко, Т. Цілющі ліки кульбабового вина: за романом Р. Бредбері «Кульбабове вино», 11 кл. / Т. Осипенко // Зарубіжна література. ШС – 2011. – № 13. – С. 12-16.

 7. Руденко, В.І. Заключний урок-роздум вивчення теми : «Габріель Гарсіа Маркес. «Стариган із крилами», 11-й кл. / В. І. Руденко // Зарубіжна література в школі. – 2011. – №4. – С. 2-7.

 8. Янкович, О.В. Маріо Віргас Льоса – лаурет 2010 року : [лауреат Нобелівської премії] / О.В. Янкович // Зарубіжна література в школах України. – 2011. – № 1. – С. 42-43.


Література Сходу


 1. Хижняк, Н.В. Сад японської поезії: урок : [про Мацуо Басьо, та поняття «хоку»] / Н.В. Хижняк // Зарубіжна література в школі. – 2011. – № 1. – С. 23-25.


Компаративістика


 1. Гетьманенко, І. Творчий перегук майстрів слова: бінарний урок-дослідження з елементами компаративістики: «Проблемно-тематичний аналіз жіночих образів Т. Шевченка та М. Некрасова» / І. Гетьманенко, Т. Алексєєва // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011 – № 6. – С. 45-50.

 2. Єременко, Оксана. Михайло Драй-Хмара і Федерико Гарсіа Лорка: життєтворчі перегуки мотиву смерті / О. Єременко // Дивослово. – 2011. – № 1. – С. 52-55.

 3. Кирилюк, З. Епізод з історії становлення прози в російській літературі

 4. (О. Пушкін і О. Сомов) / З. Кирилюк // Слово і час. – 2011. – № 5. – С. 47-54.

 5. Клименко,Ж. Формування компаративістської компетентності учнів у процесі вивчення світової літератури / Ж. Клименко, О. Шалагінов, Б. Кли-менко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011 – № 6. – С. 12-16.

 6. Ключник, Н. Друга світова війна у дзеркалі української та німецької літератури: Г. Белль «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа... » і О. Довженко «Воля до життя» / Н. Ключник // Зарубіжна література. ШС. – 2011. – № 6. – С. 16-19.

 7. Матюшкіна, Т. «Майстри розкріпаченого вірша»: Еміль Верхан (1855-1916) і Павло Тичина (1891-1967) : про подібність ідейно-художніх домінант тв-ті бельгійського та укр. поетів / Т. Матюшкіна // Всесвітня література та культура. – 2011. – № 1. – С. 33-37.: фото

 8. Машкара, С. Уроки компаративного аналізу – вимога часу /С. Машкара // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011 – № 6. – С. 5-7.

 9. Михед, Павло. Про «нашого» і «їхнього» Гоголя / П. Михед // Дивослово. – 2011. – № 4. – С. 41-46. [роль Гоголя і його творчість в культурному розвитку Росії й України.]

 10. Проценко, Світлана. Урок пам'яті: «Друга світова війна у дзеркалі літератури» : за поезіями О. Твардовського і Л. Костенко / Світлана Проценко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – № 6. – С. 62-63.

 11. Ступак, Л. Компаративний аналіз як засіб поєднання в поезії різних видів мистецтва: осмислення трагедії війни та асоціативна образність у поезіях «Зарізана голубка й водограй» Г. Аполлінера та «Фуга смерті»

 12. П. Целана / Л. Ступак // Зарубіжна література ШС. – 2011. – № 6. – С. 12-15.

 13. Фурсова, Л.О. Проблемні ситуації у компаративному аналізі літературних творів: на прикладі прози О.Гончара і В.Бикова // Всесвітня література та культура. – 2011. – № 3. – С. 18-24.
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка