Західнохристиянська і східнохристиянська культури в добу Середньовіччя і РенесансуСкачати 84.44 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір84.44 Kb.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 7. Семінар.

ТЕМА: Західнохристиянська і східнохристиянська культури

в добу Середньовіччя і Ренесансу
МЕТА: Усвідомити християнство як духовну основу європейської культури. Розглянути українську культуру як феномен Східнохристиянського світу, що органічно сформувався на елліністично-римському ґрунті під впливом сусідніх цивілізацій середземноморсько-передньоазійського кола та кочівницьких спільнот степу.

ПЛАН

1. Середньовічна культура як феномен християнського світу:

– Домінування християнської теології у свідомості;

– Мистецтво: вираження духовного буття світу й людини;

2. Західнохристиянськй і східнохристиянський тип культури в добу Середньовіччя.

2.1. Європейська культура епохи Середньовіччя як феномен західнохристиянського світу:

– Романська культура: літургія та карнавал;

– Готичний стиль і схоластика;

2.2. Особливості середньовічної культури східнохристиянського світу:

– Духовно-культурна спадщина Візантійської імперії. Архітектура і мистецтво Візантії V-VIII ст.;

– Культура Київської Русі як феномен Східнохристиянського світу.

3. Ренесансна культура як феномен християнського світу:

– Визначення і хронологічні межі епохи Відродження. Історичне тло й перехідний характер доби Відродження;

– Світоглядні основи доби Відродження. Християнський антропоцентризм;

– Ренесансний гуманізм, його еволюція й характерні ознаки. Перетворення в духовній сфері. Розвиток науки;

– Італійське Відродження;

– Північне Відродження;4. Реформація та контрреформація. Передумови становлення та розвитку протестантської культури.
КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ:

Антропоцентризм, Відродження, готика, гуманізм, дихотомічність світу, епос, євроазійство, ікона, інверсія, карнавал, куртуазія, лінійний час, літургія, людина східного типу, поліфонія, романіка, символ, соборність, теоцентризм, Схід і Захід, традиційне суспільство, утопія.


КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

– Які фактори формують феномен європейської культури?

– Яким був вплив християнства на формування європейського типу культури?

– У чому полягає полілінійність розвитку європейської культури?

– Порівняйте світоглядний комплекс східноєвропейської та західноєвропейської культур.

– Які чинники формують культурну своєрідність української традиції?

– У чому своєрідність середньовічного світобачення?

– Яка роль карнавалу в структурі середньовічної культури?

– Які особливості середньовічного ідеалу людини?

– Порівняйте романський і готичний стилі.

– Спробуйте зіставити риси античного і середньовічного ідеалів людини.

– У чому полягають гуманістичні ідеали давньоруського іконопису?

– Схарактеризуйте християнський храм як модель світобудови.

– Якою є художня концепція гуманізму?

– У чому ренесансний ідеал є суперечливим? Проаналізуйте причини краху ренесансного гуманізму.

– Порівняйте художній світ Південного й Північного Відродження.

– Який вплив справило християнство на процес розвитку культури Київської Русі?

– Як виявила себе ренесансна традиція на терені України?

– Дайте визначення й окресліть хронологічні межі епохи Відродження й Реформації.

– Схарактеризуйте світоглядні основи доби Відродження.

– Поясніть соціально-економічні й духовні перетворення в Європі XIV–XVI ст.

– Схарактеризуйте ренесансний гуманізм, його еволюцію й характерні ознаки.

– Поясніть перетворення у духовній сфері доби Відродження.

– Схарактеризуйте історичне тло доби Відродження.

– Поясніть особливості розвитку науки доби Відродження.

– Поясніть перехідний характер доби Відродження.

– У чому полягає християнський антропоцентризм?

– Схарактеризуйте специфічні риси Італійського Відродження та його періодизацію. Поясніть поняття «Проторенесанс», «Раннє Відродження», «Високе Відродження», «Пізнє Відродження».

– Чому місто Флоренцію називають «Афінами італійського Відродження»?

– Яке місце античної й середньовічної спадщини в культурі італійського Відродження?

– Схарактеризуйте філософію італійського Відродження.

– Схарактеризуйте архітектуру італійського Відродження.

– Схарактеризуйте образотворче мистецтво італійського Відродження.

– Визначте місце Леонардо да Вінчі в культурі Відродження.

– Визначте місце Рафаеля Санті в культурі Відродження.

– Визначте місце Мікеланджело в культурі Відродження.

– Схарактеризуйте Відродження у Венеції.

– У чому полягають відмінності італійського ренесансного гуманізму та гуманізму Північного Відродження?

– Поясніть особливості Північного Відродження.

– У чому полягає гуманізм Північного Відродження?

– Визначте особливості Відродження у Нідерландах.

– Схарактеризуйте образотворче мистецтво Нідерландів доби Відродження.

– Визначте особливості Відродження у Німеччині.

– Чому місто Нюрнберг називають центром німецького гуманізму.

– Схарактеризуйте образотворче мистецтво Німеччини доби Відродження.

– Визначте особливості Відродження у Франції.

– Схарактеризуйте образотворче мистецтво Франції доби Відродження.

– Визначте особливості Відродження в Англії.

– Схарактеризуйте театральне мистецтво Англії доби Відродження.

– Якими були передумови становлення та розвитку протестантської культури?

– Поясніть особливості Реформації та контрреформації.
ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ТА ДИСКУСІЇ:

1. Яку модель світового простору представлено в тексті Августина Блаженного? Як вона відображена в архітектурі, живописі, театрі, музиці?

«Два гради – нечестивих і праведних – існують від початку людського роду, і пребудуть довіку. Тепер же громадяни обох живуть разом, однак бажають різного, в день же Суду поставлені будуть окремо.

Земний град створено любов'ю до самих себе, доведеною до презирства до Бога, небесний – любов'ю до Бога, доведеною до презирства до самого себе.

Небесний град вічний; там ніхто не народжується, тому що ніхто не вмирає; там істинне й повне щастя, яке є даром Божим. Звідти ми отримали запоруку віри на той час, поки, подорожуючи, зітхаємо про красу його».


2. Яким постає час у філософських роздумах Августина Блаженного? Як подібне уявлення про час відображено у творах середньовічної культури? У чому своєрідність способу мислення, притаманного середньовічній людині?

«Що таке час? Якщо ніхто мене про це не питає, я знаю, що таке час; якщо я захотів би це пояснити тому, хто питає, сказав би: "Ні, не знаю". Наполягаю, однак, на тому, що твердо знаю: якби ніщо не проходило, не було б минулого часу; якби ніщо не приходило, не було б майбутнього часу; якби нічого не було б, не було б і теперішнього часу. А як можуть бути ці два часи, минулий і майбутній, коли минулого вже немає, а майбутнього ще немає? І якби теперішнє завжди залишалося теперішнім і ніколи не зникало в минулому, то це вже був би не час, а вічність; теперішнє стає часом лише тому, що зникає в минулому. Як же ми говоримо, що воно є, якщо причина його виникнення в тому, що його не буде? Чи ми помиляємося, коли кажемо, що час існує лише тому, що прагне зникнути?

Якщо ми візьмемо відрізок теперішнього часу будь-якої довжини – сто років, рік, місяць, день і т. д., то побачимо, що він складається немов з трьох інтервалів. Один з них знаходиться в минулому, інший у майбутньому, третій – найкоротший... і становить власне теперішній час. Він такий короткий, що в ньому немає тривалості... Теперішнє не продовжується... Де ж перебуває цей невловимий час?»
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Здається, не існує іншої культурної епохи, аніж Середньовіччя, ставлення до якої було б настільки ж упередженим. Тому головною проблемою студента при підготовці цієї теми є проблема психологічна, й пов'язана вона з орієнтуванням у матеріалі, який вивчається. Головним психолого-педагогічним моментом в організації самостійного вивчення теми є формування необхідної орієнтовної основи для пізнання змісту й значення тих наукових праць, до вивчення яких ви вдаєтеся. Знадобляться вам і навички інтеграції почерпнутої інформації у контекст раніше засвоєних знань. За своєю суттю орієнтовна основа дій студента щодо самостійного вивчення наукового джерела утворена набором конкретних завдань, виконання яких дає йому правильне спрямування в роботі.

Насамперед необхідно докладно вивчити історичні умови й причини, що спонукали автора до написання наукової праці. У зв'язку з цим важливо попередньо в загальних рисах ознайомитися з нею: прочитати зміст, передмову, висновки (післямову), переглянути посилання на джерела, імена, події. Це дає змогу з'ясувати причини, які спонукали автора взятися за написання праці, методологію дослідження, імена ідейних союзників і опонентів, діалектику розвитку досліджуваної ним наукової проблеми. Така робота допомагає зрозуміти не лише структуру праці, а й загальний розвиток думок автора, його світоглядні позиції.

Корисним є й ознайомлення з сучасною критичною літературою, яка стосується цієї праці, а також з інформацією про досліджувану в ній проблему, яка міститься в енциклопедичних довідниках, словниках, журналах, брошурах. Немало допоможе студентові в освоєнні матеріалу вивчення подій і фактів, що висвітлюються в праці.Пам’ятайте: просто знати факти недостатньо, необхідно вникнути в їх суть, зрозуміти причини їх виникнення, роль і значення у розвитку відповідного явища.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

Культурологія: українська та зарубіжна культура: Навчальний посібник / За ред. M. M. Заковича. – К.: Знання, 2007. – 567 с. –http://ebk.net.ua/Book/cultural_science/zakovich_kulturologiya/zmist.htm

Культурологія: теорія та історія культури: Навч. посібник / За ред. І. І. Тюрменко, О. Д. Горбула. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 368 c. – с. 58-83.– http://www.info-library.com.ua/books-book-77.html

Культурологія: Навч. посіб. 3-тє вид. / Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Кондратюк А. Ю.; За ред. Гриценко Т. Б. – К.: Центр уч-бової літератури, 2011. – 392 с. – http://studentbooks.com.ua/content/view/129/46/

Матвеева Л. Л. Культурологія: Курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2005. – 512 с. – http://www.reddiplom.org/kult1.htm

Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп. / За ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. – Львів: Світ, 2005. – 568 с. – http://www.reddiplom.org/kult2.htm

Культурологія: Навч. посібник / Є. А. Подольська, В. Д. Лихвар, К. А. Іванова. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 288 с. – http://www.reddiplom.org/kult3.htm
Додаткова

Сайти з навчальними та пізнавальними матеріалами з культурології:

http://www.countries.ru/library.htm

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR.php

http://www.alleng.ru/edu/cultur2.htm

http://studentbooks.com.ua/content/view/129/46/
Персоналії:

http://www.countries.ru/library/culturologists/index.htm

http://www.pseudology.org/Reklama/Sociologists.htm

http://www.upelsinka.com/Russian/classic.htm

http://ortlib.narod.ru/persoindex.htm


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка