Загальні відомості про Харківський дошкільний навчальний заклад №267 Харківської міської ради Харківської областіСторінка7/7
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

ПОГОДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ

Методист ІМЦ Завідувач дошкільного

Фрунзенської районної навчального закладу № 267

у м. Харкові ради ___________З.І.Баштинська

_______О.В.Дрогваленко _______________________

_____________________

ПЛАН РОБОТИ
на 2010-2011 навчальний рік

практичного психолога

Харкiвського дошкiльного навчального закладу №267

Харкiвської мiської ради

Харкiвської областi
Хижниченко Алли Дмитрівни

ВСТУП
Відповідно до Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженного наказом Міністертва освіти України від 03.05.1999 р., в спеціальному дошкільному навчальному закладі № 267 для дітей з вадами зору, діє психологічна служба.

Згдіно із штатним розкладом в закладі працює один практичний психолог. Психологічна служба забезпечує своєчасне й систематичне вивчення психофізичного, соціального розвитку дітей, мотивів їхньої поведінки та діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та інших індивідуальних особливостей.

Психологічна служба діє в закладі з метою виявлення і створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку й саморозвитку дітей з вадами зору, сприяє виконанню освітньо-виховних завдань дошкільного закладу та підпорядковується:

- адміністративно – керівникові закладу;

- методично – керівникові соціально-психологічної служби відповідного рівня.

Нормативно-правове забезпечення психологічної служби закладу
1. Конституція України.

2. Конвенція «Про права дитини», 1991р.

3. Закон України «Про освіту», 1991р.

4. Національна доктрина розвитку освіти, 2002р.

5. Закон України «Про охорону дитинства», 2001р.

6. Закон України «Про дошкільну освіту» (ст.20, 24).

7. Закон України «Про мови».

8. Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI століття).

9. Положення про психологічну службу в системі освіти України (1993).

10. Положення про психологічну службу (1999).

11. Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів (2001).

12. Рішення колегії „Про стан і перспективи розвитку психологічної служби системи освіти України” (2004).

13. Лист МОНУ „Про внесення змін і доповнень до нормативів чисельності практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів” (2004).

14. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (1999).

15. Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого

Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (п.44).

16. Інструкція про ділову документацію дошкільного закладу, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.1998 № 32,зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15.06.1998 № 378/2818 (п. 1-2.1.19).


 1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 № 257

"Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального
закладу".

18. Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.10.2008 № 985

«Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров'я
дітей у дошкільних навчальних закладах».


 1. Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України:

• від 17.08.2005 № 1/9-431 «Про організацію короткотривалого
перебування дітей у дошкільних навчальних закладах»;

• від 06.06.2005 № 1\9 - 306 „Організація та зміст навчально-


виховного процесу в дошкільних навчальних закладах";

 • від 24.01.2007 № 1/9-36 «Про режим роботи дошкільних навчальних
  закладів»;

 • від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного
  віку»;

 • від 04.10.2007 № 1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не
  відвідують дошкільні навчальні заклади»;

 • від 27.11.2007 №1/9-711 «Про проведення державної атестації
  дошкільних навчальних закладів»;

 • від 17.12. 2008 № 1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного
  патронату»;

 1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку „Я у Світі , - 2009.

 2. Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини
  дошкільного віку „Я у Світі", - 2009.

22. Листи Міністерства освіти і науки України:

 • від 01.10.2002 № 1/9-434 „Про планування освітнього процесу в
  дошкільному навчальному закладі";

 • від 10.06.2009 №1/9 - 393 „Організація освітнього процесу в
  дошкільних навчальних закладах у 2009-2010 навчального року";

 • від 03.07.2009 №1/9-445 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах».


Цілепокладаюча частина

В спеціальному дошкільному навчальному закладі № 267 для дітей з вадами зору відкрито 10 груп дошкільного віку та 1 група раннього віку. Згідно з мережею відвідують заклад 144 дитини. За нормативами чисельності дітей в навчальному закладі працює один практичний психолог.

Для здійснення професійної, ефективної та результативної діяльності практичного психолога в закладі організован кабінет практичного психолога. Психологічний кабінет займає одне приміщення, що призначене для проведення індивідуальної психодіагностичної, корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи; індивідуальної консультаційної роботи з вихователями та батьками, а також для підготовки до занять, виступів, обробки результатів психологічних обстежень, оформлення висновків та рекомендацій. Для ведення необхідної документації, а також для поглиблення професійної компетентності психолог має доступ до роботи на комп’ютері в мережі Інтернет в методичному кабінеті закладу.
Робота закладу освiти у 2010-2011 навчальному роцi спрямована на досягнення мети, що полягає у: формуванні стійких гуманістичних якостей особистості дитини з вадами зору у процесі духовного виховання.
Пріоритетні завдання на 2010-2011 навчальний рік:


 1. Формування базових якостей особистості дитини через ігрову діяльність.

 2. Урізноманітнення міждисциплінарної інтеграції – засобу розвитку пізнавальної активності дитини.

 3. Удосконалення психолого-педагогічних умов розвитку креативності дошкільників.


Мета роботи психологічної служби в закладах освіти Фрунзенського району в наступному навчальному році полягає у "Психологічному супроводі процесу створення умов для формування соціальних, комунікативних, інформаційних, технічних, технологічних компетенцій".

Враховуючи основні напрями розвитку соціально – психологічної служби закладів освіти району, що включають в себе: консультативно – методичну допомогу всім учасникам навчально – виховного процесу та керівникам освіти різних рівнів; підвищення психологічної культури всіх учасників навчально – виховного процесу; соціально – психологічну діагностику, моніторинг особистісного розвитку і соціальної ситуації розвитку дітей, прогнозування змін освітньої ситуації та визначення основних її тенденцій та на основі пріоритетних напрямків роботи дошкільного закладу, метою психологічної служби закладу в 2010-2011 навчальному роцi є - психологiчний супровiд процесу фрмування стійких гуманістичних якостей особистості дитини з вадами зору у процесі її духовного виховання.


Досягнення мети передбачається шляхом індивідуального підходу до формування пізнавального розвитку дошкільників та їх морально-духовного зростання. Для цього поставлені наступні задачі:

 1. Діагностика та корекція пізнавальних процесів дошкільників.

 2. Профілактика психічних та емоційних розладів у дітей старшого дошкільного віку.

 3. Вивчення характеру адаптації дітей раннього віку до умов ДНЗ, проведення розвиваючих занять.

 4. Підвищення психологічної компетентності навчально-виховної та розвивальної дiяльностi педагогiчних працiвникiв закладу щодо пiдготовки дiтей до навчання у школi.

 5. Вивчення характеру адаптації дітей раннього віку до умов ДНЗ, проведення розвиваючих занять.

 6. Проведення групових та індивідуальних консультацій вихователів щодо оптимізації їх роботи.

 7. Діагностика психологічної компетентності у професійній діяльності вихователів старших групп.

 8. Iндивiдуальні та групові корекцiйно-розвивальні роботи з дітьми.

 9. Органiзацiйно-методична робота: складання планів, звiтiв, підготовка до заходів, виготовлення роздаткового матеріалу, надання звiтньої iнформацiї до iнформацiйно-методичного центру районного управлiння освiти.

 10. Пiдвищення професійної компетентності практичного психолога: спільна діяльність практичних психологів району, відвідування курсів підвищення кваліфікації, психолого-педагогічних семінарів, психологічних практикумів.


Пріоритетним напрямком у роботі психологічної служби закладу на цьому етапі є: психологічний супровід реалізації програми закладу, забезпечення якісного психологічного супроводу процесу виховання дітей, укріплення їх соціально-психологічного здоров'я, сприяння професійного зростання вихователів, підвищення їх психологічної культури, підвищення професійної компетентностi практичного психолога.

Робота практичного психолога вiдбувається через сприяння впровадженню нових освiтнiх технологiй, досягнення науки щодо реалiзацiї особистiсного пiдходу у навчально-виховнiй дiяльностi: • набуття спеціалістами служби професійних компетентностей;

 • розвиток комунікативних компетентностей – відкрита, всебічна, змістовна взаємодія спеціалістів служби з усіма учасниками навчально-виховного процесу;

 • розвиток особистісних якостей практичних психологів, що сприяють професійному зростанню.

Основні види роботи психологічної служби закладу:

 • дiагностична (групова, iндивiдуальна з батьками та вихователями, iндивiдуальна та групова з дитиною);

 • консультативна (групова, iндивiдуальна);

 • просвiтницька та профiлактична;

 • науково-методична;

 • робота по встановленню та підтримці зв'язків з громадкістю тощо.


Змістова частина


Зміст роботи

(види діяльності)


Термін виконання


Де і з ким проводиться

Діагностична робота

1.


Вивчення рівня адаптації новоприбулих дітей.

  1. Спостереження.

  2. Складання індивідуальних карток.

Вересень-листопад

2010


Діти (новоприбулі), батьки, вихователі

2.

Діагностика стану соціально-психологічного здоров'я дитини (вивчення індивідуальних особливостей дітей з емоційними проблемами). Анкетування .

Листопад – грудень

2010За запитом педагогів та батьків

3.

Діагностика пізнавальних процесів дітей 4-5 років. Визначення рівня сформованості довільної уяви, уваги, пам’яті.

Грудень 2010 – січень 2011

Діти 4-5 років,

групи №№ 3, 5, 10
4.

Діагностика психологічної готовності дітей дошкільного віку до навчання у школі.

4.1 Навчальна мотивація

4.2 Формування вольової регуляції поведінки.

4.3 Інтелектуальна готовністьБерезень -квітень

2011


Діти старшого дошкільного віку,

групи №№ 2, 6, 9, 11.
5.


Діагностика психологічної компетентності та професійної діяльності вихователів.


Лютий 2011 р


Педагоги, що атестуються у 2010-2011 н.р.


6.Діагностика «рукости» дитини. Практичні вправи та побутові дії.


Листопад- грудень

2010Діти молодших груп,

групи №№ 4, 7, 8
7.

Діагностика страхів. Визначення рівня занеспокояності.


Протягом року

За запитом педагогів та батьків
Корекційно-розвивальна робота

1.


Психологічна безпека особистості дитини. Ігри, що сприяють адаптації дитини:

 • предметні, рухливі, пальчикові ігри;

 • ігри для дітей з ускладненнями в спілкуванні.
Вересень – Жовтень 2011


Новоприбулі діти раннього віку


2.

Корекція та розвиток психічного здоров'я дитини: розвиваючі та корекційно-профілактичні ігри, що сприяють зняттю емоційної напруги та формуванню психологічного здоров'я дитини.

Протягом року


Діти молодшого віку, за запитом педагогів та батьків

3.


3.1. Розвивальні вправи на розвиток пізнавальних процесів.

3.2. Розвиток прийомів розумової діяльності: аналіз, сінтез, узагальнення, виключення, систематизація.

3.3. Розвиток уваги та пам’яті.


Січень – лютий

2011


Діти дошкільного віку, групи №№ 2,6,9,11


4.4.1. Розвиток сенсорного сприйняття.

4.2. Розвиток зорової моторики, тактільної пам ті та тонкокоординованих рухів руки

4.3. Гра - подорож по сенсорним маршрутам дитячого садка.


Лютий 2011

Березень 2011

Квітень 2011


Діти середнього віку, групи №№ 3.5,10.
Діти молодшого віку, групи №№ 7,8

5.


Розвиток психологічної готовності дитини до навчання у школі:

 • розвиток уяви, як умови продуктивного навчання дитини;

 • формування адекватної самооцінки;

 • розвиток комунікативних навичок;

 • профілактика психічного та емоційного розладів у дітей старшого дошкільного віку.

Квітень – травень 2011


Діти старшого дошкільного віку


6.


Релаксаційні вправи для зняття емоційної напруги.

Упродовж року


За зверненням


7.

"Розвиток логічного мислення» - тренінг для педколективу.

Лютий 2011


Вихователі, вчителі-дефектологи, музичні керівники
Консультативна робота з батьками (групова)

1.

2.

3.


4.

«Таємниці адаптації. Емоційний портрет новачка».

Практичні рекомендації.


Готоівність сім’ї до школи.

«Фізична та психічна готовність шестирічок до навчання у школі».

Батьківські збори.
Виховання чи маніпулювання.

Лекторій для батьків.

Ключові зміни в психічному та особистісному розвитку дитини в різні вікові періоди. Групові консультації для батьків.
- діти віком до 3 років;
- діти віком до 5 років;
- діти віком до 6 років.


Жовтень2010

Листпад 2010

Грудень 2010

Вересень 2010


Вересень 2010
Жовтень 2010


Батьки новоприбулих дітей.

Батьки, старші групи №№ 2,6,9,11


Батьки


Групи №№ 1,7,8
Групи №№ 3,5,10
Групи №№ 2,6,9,11


5.

Типи виховання дітей у родині. Конструктивно- деструктивна сім я.

Лекторій для батьків.Лютий 2011Батьки.

групи №№ 1, 7,8
6.

«Тепло родинних контактів». Групова консультація.

Березень 2011


За запитом

7.

«Про форми жорстокого поводження

з дітьми». Інформаційне повідомлення.Квітень 2011


За запитом8.

«Виховання дітей у неповній сім’ї». Лекторій для батьків.


Травень 2011


За запитом

9.

Індівідуальні консультації для батьків.

Протягом року


За запитом

Консультативна робота з вихователями

1.
2.

3.

4.

5.6.

7.

8.


Таємниці адаптації

"Адаптація дітей до умов ДНЗ" (емоційний портрет новачка; як дитина увійде до колективу; ігри, що сприяють адаптації).
Це чарівне слово «гра». Значення гри у розвитку дитини. Круглий стіл.
Сенсорний розвиток дітей молодшого віку. Інформаційне повідомлення.
Що таке «логічне мислення». Закони логічного мисленя. Семінар-практикум.
Показники соціальної впевненності. Групова консультація.
"Що таке творчість? Розвиток творчого мислення у дошкільників". Обговоення. Актуальні зустрічі.
«Світ почуттів дошкільника». Круглий стіл.
"Психологічна підготовка дитини до навчання у школі". Групова консультація.

Вересень 2010


Жовтень2010

Листопад 2010

Грудень 2010

Лютий 2011

Лютий 2011

Березень 2011

Березень2011

Вихователі новоприбулих дітей

Вихователі, дефектологи
Вихователі групи №№ 7,8,1
Вихователі, дефектологи
Вихователі старших груп
Педагоги

Педагоги


Вихователі старших груп
Підвищення професійної компетентностi психолога

1.

2.

3.Участь в обласних, міських, районих психолого – педагогічних семінарах, консиліумах, психологічних практикумах, конференціях.
Відвідування курсів підвищення кваліфікації.
Робота з літературою, відвідування бібліотек.

Протягом року

За планом ІМЦ

Протягом року


Практичний психолог

Практичний психолог


Практичний психолог
Просвітницька робота психологічної служби закладу

1.

Оформлення просвітницьких стендів за темами:

 • “ Увага на темперамент”;
 • “Основні компоненти психологічної готовності дитини до навчання”

Листопад 2010


Березень 2011


Групи середнього віку

Групи

старшого віку2.

Оформлення інформаційних листів за темами:

 • “Про жорстоке поводженння з дітьми»:
 • “Як ознайомити дитину з дитячим садком?»;
 • «Кольорові тіні гірких снів».Про подалання дитячих страхів.
 • «Ви вирішили покарати дитину»;
 • «Особливий світ дитячої кімнати»;
 • «Ви підозрююте дитину в брехні...»; • «70 способів сказати «Дуже добро!»;
 • “Психологічна характеристика дітей 6-го року життя”.
Вересень 2010

Жовтень 2010

Листопад 2010

Січень 2011

Лютий 2011

Березень 2011

Квітень 2011

Травень 2011


Практичний психолог

Організаційно-методична робота

1.
2.

3.


Складання планів, звітів.
Складання індивідуальних психологічних карт дітей.
Підготовка до заходів, розробка методичних рекомендацій; створення корекційних програм, виготовлення роздаткового матеріалу тощо.

Протягом року

Психологічний супровід методичної служби закладу

1.

Психологічний супровід навчально-виховної та розвивальної діяльності педагогічних працівників навчального закладу щодо підготовки дітей до навчання у школі.

Протягом року

Вихователі

2.

Психологічний аналіз занять.

Протягом року

Вихователі, дефектологи, які проходять атестацію

3.

Участь у роботі медико-психолого-педагогічного консиліуму:

 • «Перебіг адаптації дітей»;

 • «Психологічний супровід корекційно-педагогічного процесу»;

 • «Аналіз порушень в емоційній сфері».

Згідно з планом закладу

дефектологи

практичний психолог
практичний психологЗМІСТ

Загальні відомості про Харківський дошкільний навчальний заклад № 267 Харківської міської ради Харківської області ........................................... с.2-4

Розділ І. Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за 2009-2020 навчальний рік............................................................................................... с.5-21

Розділ ІІ. Завдання на новий 2010-2011 н. р. та оздоровчий період ........с.22-24

Розділ ІІІ. Методична робота з кадрами......................................................с.25-38

Розділ ІV. Вивчення стану організації життєдіяльності дітей..................с.39-41

Розділ V. Організаційно-педагогічна робота..............................................с.42-57

Розділ VІ. Робота методичного кабінету.....................................................с.58-62

Розділ VІІ. Адміністративно-господарська робота....................................с.63-64

План роботи на оздоровчий період..............................................................с.65-68

Додаток 1. Охорона життя та безпека життєдіяльності дитини...............с.69-75

Додаток 2. Тематичні тижні у дошкільному закладі.................................с.76-77

Додаток 3. Свята та розваги у дошкільному закладі.................................с.78-80

Додаток 4. Гурткова робота………………………………………………. с.81Додаток 5. План роботи практичного психолога.......................................с.82-931   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка