Загальні відомості про Харківський дошкільний навчальний заклад №267 Харківської міської ради Харківської областіСторінка2/7
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.94 Mb.
#10184
1   2   3   4   5   6   7

Узагальнені результати педагогічного обстеження дітей та рівень засвоєння вихованцями знань, розвиток їх умінь і навичок відповідно до вимог програми «Малятко» свідчать, що високий та низький рівень оволодіння у порівнянні з минулим навчальним роком знизився із відповідно із 45% до 42% та із 9% до 1%, середній – збільшився із 46% до 57%. Найкращий відсоток засвоєння знань виявили вихованці старших груп № 11 (65%), № 9 (49%), № 4 (52%). Діти добре орієнтується у найближчому оточення та рідній природі. Слабким залишається розвиток українського мовлення.


Узагальнені результати педагогічного обстеження дітей на рівень знань, умінь, навичок відповідно до вимог Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» за 2009-2010 навчальний рік
з/п

Вікова група

Вихователі

Сфери життєдіяльності, відсоток засвоєння

Культура

Люди

Я Сам

Природа

1.

раннього віку №1

Бондаренко Л.В.,

Самородова Т.М.С -100

С -100

С -100

С -100

2.

молодшого дошкільного віку №2 (5-й рік життя)


Дем’яненко Т.В.

С – 93

Н – 7


С – 93

Н – 7


С -100

В – 21

С – 79


3.

молодшого дошкільного віку №3 (4-й рік життя)

Тарасенко Т.М.

В – 29

С – 71


В – 43

С – 57


В – 43

С – 57


В – 43

С – 57


4.

молодшого дошкільного віку №5 (4-й рік життя)

Жерденко О.А.

В – 36

С – 64


В – 50

С – 50


В – 50

С – 50


В – 50

С – 50


5.

молодшого дошкільного віку №6 (5-й рік життя)

Ільїна О.А.

В – 43

С – 57


В – 29

С – 71


В – 36

С – 64


В – 36

С – 64


6.

молодшого дошкільного віку №10 (4-й рік життя)

Кобиляцька Т.М.,

Широбокова О.Б.В – 38

С – 62


В – 23

С – 77


В – 8

С – 92


В – 15

С – 85


по закладу

В – 24

С – 75


Н – 1

В – 24

С –75


Н – 1

В – 23

С – 77В – 28

С – 72


Групи, що працювали за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», виявили з усіх сфер високий рівень оволодіння на рівні 23-28%, середній – на рівні 72-77%.

Керуючись основними положеннями нормативних документів, які визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення дошкільної освіти та планом роботи на 2009-2010 н.р., колектив закладу зосередив увагу на пошуку оптимальних способів навчання та виховання дітей, збереження й зміцнення їх фізичного, психічного здоров’я, створення необхідних передумов для досягнення кожним дошкільником реально можливого для нього в даний період рівня успішності, але не нижчого, ніж передбачено державними освітніми програмами.

Здійснення навчально-виховної, корекційно-відновлювальної та лікувально-профілактичної роботи з дітьми, які мають порушення зору, а також врахування запитів батьків і громади спрямувало заходи, які проводилися в закладі, на виконання пріоритетних завдань:

- оптимізація педагогічного процесу для реалізації креативного потенціалу дітей з вадами зору;

- виховання дбайливого ставлення дошкільників до природи;

- урізноманітнення засобів розвитку пізнавальних інтересів дошкільників.

Згідно з планом роботи кожне з пріоритетних завдань вирішувалося за допомогою різних форм індивідуальної та масової роботи з дітьми, педагогами, батьками. Проводилася планомірна систематична робота з метою забезпечення повноцінного фізичного, психічного розвитку дошкільників з вадами зору, створення сприятливих умов для особистісного становлення і творчої реалізації кожної дитини, формування її життєвої компетенції.

Соціально-педагогічна компетентність вихователів закладу з окреслених питань підвищувалася завдяки використанню таких форм методичної роботи як консультації, семінари, семінари-практикуми, тренінги, обмін думками про новинки методичної літератури, публікації періодичних видань тощо.

Масові форми методичної роботи сприяли збагаченню інтересу до важливих освітянських проблем сучасності, зокрема, впровадження особистісно орієнтованої, гуманістично-спрямованої Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», розумінню пріоритетності індивідуальних і підгрупових форм організації дітей, підвищенню професійної культури педагогів, виробленню ними сміливої педагогічної позиції, сучасного світогляду, чітких переконань, гнучкості, відкритості для інновацій. Передбачений річним планом роботи семінар-практикум «Вивчаємо та впроваджуємо Базову програму розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» був спрямований на формування психологічну грамотності, професійної зрілості, емоційно-пізнавальної активності педагогів, розвитку здатності бачити й розуміти проблеми, що виникнуть при впровадженні програми «Я у Світі», знаходити шляхи їх розв’язання, залученню до спілкування щодо актуальних проблем, обміну досвідом, думками, виховуванню почуття відповідальності.

Крім того протягом навчального року працювала робоча група з питань впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», яка зібрала та розробила власноруч рекомендації, варіанти орієнтовного розкладу занять на тиждень для всіх вікових груп, орієнтовні теми перспективного планування розвивально-виховної зайнятості, зразки перспективного та календарного планування за сферами життєдіяльності, інтегрованими блоками, режимними моментами, лініями розвитку тощо.

Варто відмітити, що більшість педагогів проявила належний рівень готовності працювати за Базовою програмою, свідомо сприйнявши компетентнісну парадигму, розуміння її сутності, проявивши обізнаність зі структурою та змістом програми, усвідомивши своє право на творчість, ініціативу, помилку. У закладі не залишилося педагогів, які скептично ставляться до впровадження програми.

Цикл семінарів щодо теоретичних аспектів проблеми розвитку креативності дітей дошкільного віку, розвитку її методами ТРВЗ, зображувальної діяльності та музичного виховання допоміг виявити та скорегувати знання педагогів про розвиток креативності вихованців, навчив ефективно використовувати ресурси ДНЗ, виявив резерви педагогічної роботи у розв’язанні проблеми розвитку креативності.

Педагогічні ради «Організація роботи ДНЗ у 2009-2010 н.р. в контексті Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (31.08.2009), «спілкування з природою як засіб розвитку позитивного ставлення до природи та діяльності людини в ній» (18.12.2009), « Розвиток логіко-математичної компетентності» (30.03.2010), «Творчий звіт педагогічного колективу за 20009-2010 н.р.» стимулювали пізнавальну активність педагогів з питань впровадження Базової програми; формували чітку етико-екологічну позицію та відповідальну діяльність людини; виховували здатність вихователів використовувати логіко-математичні вміння відповідно до власного досвіду дитини, як основу для пізнання цілісної картини світу; допомагали формувати вміння прогнозувати можливі наслідки ухвалених рішень, усвідомити причини труднощів, що виникають при реалізації особистісно-орієнтованого підходу у навчанні та вихованні дітей, проаналізувати різні способи розв’язання ситуації та обрати стратегію.

З метою вивчення системи роботи вихователів у межах тем, окреслених у пріоритетних завданнях, було проведено тематичні вивчення «Стан організації спостережень за природою та фіксація їх у календарях погоди» (до педради № 5) ; «Стан роботи з розвитку логіко-математичної компетентності дошкільників» (до педради № 1).

Тематичне вивчення «Стан організації спостережень за природою та фіксація їх у календарях погоди» (07.12-16.12.2009) показало, що вихователі визначають спостереження як важливу форму роботи, яка дозволяє забезпечувати безпосередній контакт дітей з об’єктами природи, в результаті яких у них формується елементарна екологічна культура та ціннісні орієнтації. Однак вивченням встановлено, що до вибору об’єктів для спостереження вихователі інколи підходять формально. Комісією встановлено, що вихователі використовують не всі наявні можливості території дошкільного закладу для організації вихователями спостережень за об’єктами живої та неживої природи. Це проявляється у плануванні формальних спостережень за об’єктами, яких немає на території закладу, зокрема за липою, каштаном, зате зрідка планують спостереження за горобиною, ялиною, бузком і іншими кущами.

Тематичне вивчення «Стан роботи з розвитку логіко-математичної компетентності дошкільників» (09.03-19.03.2010) довело, що логіко-математичний розвиток дітей відбувається у звичайному реальному житті, що дає вихованцям можливість усвідомити реальний світ. Вихователі залучають дітей до простої математичної діяльності, освоюючи при цьому властивості, відносини, зв'язок й залежність на предметах і числовому рівні. Однак, як виявила комісія з вивчення, серйозним недоліком є те, що більшість вихователів багато говорять самі навіть про такі прості поняття, якими дитина може оперувати сама. Не звертають увагу вихователі на відповіді дітей, задовольняючись простими реченнями або шматками складнопідрядних речень, замість того, щоб вправляти дітей у оперуванні різними варіантами доведення з використанням мовленнєвих зворотів. Взагалі ж робота з розвитку логіко-математичної компетентності визнана комісією належною.

Доцільно зазначити, що фаховий рівень педагогів закладу не завжди достатній для успішного розвитку логіко-математичних умінь вихованців. Бесіди з вихователями щодо розуміння ними понять «математична компетентність», «логіко-математичний розвиток» доводять, що деякі з них акцентують увагу на формуванні початкових елементарних математичних знань: про кількісні відношення, форму, величину, простір, час, що значно звужує програмові завдання щодо набуття дітьми таких знань і початкових умінь.

Конкурс-огляд на краще оформлення ігрових куточків у групах виявив уміння вихователів створювати повноцінні, своєчасні й різнобічні умови для розвитку дитини, виховання ініціативної, творчої особистості, вдосконаленню розвивального предметно-ігрового середовища, організації розвивального простору в групових приміщеннях закладу.

Варто відмітити, що облаштовуючи ігрові зони (осередки), вихователі старших груп № 4 (Понкратова Н.П.), № 7 (Пасічник О.Б.), № 8 (Сергєєва Н.М.), №9 (Єремєєва Т.О., Близнюк Т.В.), № 11 (Новодранова Л.В., Тарасенко А.Ю.) дбають про те, щоб через предметно-ігрове середовище максимально розгорнути самостійну творчу активність вихованців, надати їм право власного вибору, збільшити міру їхньої свободи. Вони прагнуть так організувати життя у групі, щоб діти могли гнучко, варіативно використовувати простір, почуватися володарями іграшок, виявляти свої інтереси, займатись улюбленими справами й на власний розсуд використовувати вільний час.

Перевіркою встановлено, що вихователі закладу не дотримуються правила час від часу обновляти іграшки, що підвищувало б інтерес до них і створювало б умови для різноманітних ігор.

Комплексне вивчення стану роботи вихователя молодшої дошкільної групи № 2 (5-й рік життя) Дем’яненко Т.В. дає змогу зробити висновок про те, що виховання і розвиток дітей здійснюється у процесі їх активної різноманітної діяльності : ігрової, трудової, побутової, навчальної. З поточного навчального року група працює за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». Варто зазначити, що Тетяна Вікторівна приділяє багато увага вивченню програми, опануванню новими формами планування та організації роботи з вихованцями. Однак у ході перевірки встановлено, що потребує доопрацювання вихователем робота з чіткого визначення навчальної мети занять: що саме треба засвоїти, в якому обсязі, яким має бути рівень оволодіння.

Участь у районному конкурсі творчих розвивальних ігор «Іграшковий

дивосвіт дитини» сприяв згуртуванню батьківського та педагогічного загалу закладу, дозволив втілити в життя творчі задуми та використати власний креативний потенціал вихователям Дем’яненко Т.В., Сергєєвій Н.М., вчителям-дефектологам Козир О.А., Довженко З.П., Євдошенко О.А. Знання закономірностей психічного розвитку дітей , розвивального впливу гри на різнобічний розвиток дошкільника давали їм змогу так організувати повсякденну ігрову діяльність , що вона сприяла формуванню базових якостей особистості, її соціалізації, розвитку пізнавальних інтересів, закріпленню та вдосконаленню набутих знань, умінь та навичок.


Підвищення рівня фахової майстерностіз/п

Форма підвищення

Кількість педагогів

Відсоток

2007-2008

2008-

2009

2009-

2010

2007-2008

2008-2009

2009-

2010

1.

Курсова перепідготовка

2

6

4

8

22

15

2.

Атестація

4

2

2

15

7

8

3.

Самоосвіта

26

27

26

100

100

100

4.

Участь у роботі творчої групи

4

7

10

15

25

38

5.

Участь у районних методичних об’єднаннях

13

13

13

50

48

50

6.

Участь у спеціальних міських

методичних заходах13

14

13

50

52

50

Підвищенню рівня педагогічної майстерності сприяла й атестація педагогів. У минулому навчальному році атестувалися вихователі Довженко З.П. та Любінецька Л.В.

Вихователь Любінецька Л.В. всі зусилля зосередила на вивчення загальних засад, структури та змісту Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», що сприяло удосконаленню її теоретичного рівня та активізації творчої професійної діяльності. Атестаційною комісією закладу Любінецькій Л.В. було підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».

Довженко З.П. долучилася до вивчення завдань, цілей та нових незвичних аспектів нової Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», що допомогло їй активізувати власні потенційні можливості при її впровадженні. Рішенням атестаційної комісії закладу їй встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» та порушено клопотання перед районною атестаційною комісією про нагородження її за наслідками атестації грамотою УО Фрунзенської районної у м. Харкові ради.

Курси підвищення кваліфікації при ХОНМІБО пройшли музичний керівник Касьян О.О., вихователь Довженко З.П., вчителі-дефектологи Нікітіна Н.М. та Баштинська З.І., що також сприяло вдосконаленню фахової майстерності педагогів.

Вихователь Широбокова О.Б. здобула спеціальну освіту у інституті післядипломної освіти ХДПУ ім. Г.С.Сковороди, оскільки працювала у закладі не за фахом. Навчаючись за спеціальністю «Дошкільне виховання. Логопедія.», Олена Борисівна отримала кваліфікацію вихователя дітей дошкільного віку, організатора дошкільного виховання та вчителя-логопеда. Навчання сприяло засвоєнню педагогом знань, необхідних для розвитку базових фізичних, емоційних, соціальних, емоційних, інтелектуальних та соціальних здібностей дошкільника.

Музичний керівник Чмих Я.М. здобуває вищу освіту у ХДПУ ім. Г.С.Сковороди на відділенні «Дошкільне освіта. Логопедія.», що дозволить їй суттєво підвищити фаховий рівень та професійну майстерність.

Виявом фахової майстерності вихователя Єремєєвої Т.О. є участь у міському конкурсі «Вихователь року-2010», готуючись до якого вона узагальнила багаторічний досвід використання оригінальної техніки гратаж, який представила у роботі «Гратаж як засіб формування уяви та просторової орієнтації дітей старшого віку з порушеннями зору».

Активним слухачем районного методичного об’єднання для починаючих вихователів були Ільїна О.А., яка працює не за фахом, та молодий спеціаліст Тарасенко А.Ю., яка розпочала педагогічну діяльність після закінчення ХДПУ ім.. Г.С.Сковороди. Відвідання методичних об’єднань сприяло набуттю вихователями фахових знань та практичних навичок роботи у роботі з дітьми дошкільного віку в контексті впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» .

Вихователі Бондаренко Л.В. та Самородова Т.М. відвідували районне методичне об’єднання для вихователів груп раннього віку, де мали можливість систематизувати та актуалізувати знання про навчання та виховання наймолодших вихованців закладу відповідно до сучасних запитів держави в галузі дошкільної освіти.

Вихователь – методист Любінецька Л.В. та завідувач Баштинська З.І. підвищували свій професійний та фаховий рівень шляхом відвідання районного методичного об’єднання для керівників, де ознайомилися з кращими здобутками колег. Відвідання семінарів дозволяє застосувати набуті знання про передові педагогічні технології в адміністративній та методичній роботі.

Касьян О.О., Чмих Я.М. відвідували методичне об’єднання для музичних керівників району, де ознайомилися з досвідом організації навчально-виховної та гурткової роботи з музичного виховання в дошкільних закладах району. Адаптуючи отримані знання для роботи з дітьми з порушеннями зору, вони використовують їх на практиці.

Нікітіна О.С., старша медична сестра, відвідувала районний семінар для медичних сестер району, який допоміг їй систематизувати знання про форми роботи з дітьми, батьками та педагогами закладу щодо профілактики захворюваності дошкільників.

Протягом навчального року педагоги закладу відвідували міські семінари для педагогів спеціальних дошкільних навчальних закладів для дітей з порушеннями зору у ДНЗ №51, 12, 160, 268, які сприяли підвищенню спеціальних знань вихователів, необхідних для роботи зі слабозорими дітьми, та використанню кращих здобутків колег у організації навчально-виховної роботи.

У закладі відбувся консультпункт «Етикет міжособистісних взаємин» для вихователів району, де вихователь вищої категорії Близнюк Т.В. ознайомила їх з роботою, батьківського клубу «Стежинками духовності». У ході консультпункту вона старалася привернути увагу педагогів району до проблеми розвитку початків духовності у дітей дошкільного віку та ознайомити їх з організацією спільної роботи вихователів, батьків і дітей. В ході ділової гри з учасниками, яку Близнюк Т.В. обрала як метод роботи, вона запропонувала слухачам ідею використання авторської програми у роботі з батьками. На власному досвіді Близнюк Т.В. переконалася, що робота такого клубу допомагає згуртувати батьківський загал групи, вибудувати більш тісні зв’язки між дітьми, дітьми та батьками, батьками та вихователями, адже передбачає спільне виготовлення іграшок, драматизацію літературних творів, розігрування сценок на морально-етичні теми тощо.

Теоретичні знання педагоги поповнили прослухавши змістовне повідомлення Близнюк Т.В. Виявом визнання професійної майстерності вихователя вищої категорії Близнюк Т.В. є публікація педагогічного проекту спільної діяльності дітей, батьків, педагогів «Батьківський клуб стежинками духовності» у фаховому часописі БВДС (березень 3’2010).

Протягом навчального року надавалася методична допомога вихователям Ільїній О.А., Широбоковій О.Б., що працюють не за фахом, завідувачем, вихователем – методистом, вчителями – дефектологами Нікітіною Н.М., Євдошенко О.А. та досвідченими наставниками – колегами. Це були практичні поради, консультації, взаємовідвідування занять, колективний перегляд занять. Всі ці форми роботи були спрямовані на усвідомлення вихователями особливостей навчання та виховання дошкільників з особливими потребами, значущості гри в житті дитини.

Належна увага протягом навчального року приділялася правовому вихованню дітей та вихованню в них навичок безпечної поведінки в побуті, громадських місцях, на дорогах. Вихователі змогли перевірити дієвість форм і прийомів роботи, які використовують для цього, а дошкільники – систематизувати знання про правила безпеки життєдіяльності в ситуаціях загрози чи виникнення надзвичайних ситуацій.

Результатом роботи колективу з цього напрямку є той факт, що у 2009-2010 н.р. зареєстровано один випадок дитячого травматизму серед вихованців закладу, який стався з ним вдома під час прогулянки.

З відповідальністю і творчістю відносилися до роботи вихователі Сергєєва Н.М., Єремєєва Т.О., Дем’яненко Т.В., Пасічник О.Б., поєднуючи в роботі традиційні методи й форми навчання з інноваційними технологіями. Вони широко використовують на практиці надбання ТРВЗ, орігамі, що надзвичайно корисно в роботі з дітьми з порушеннями зору.

Результатом підходу цих вихователів до розвитку творчих здібностей та креативності вихованців є постійно діючі виставки дитячих робіт «Мистецька карусель» і «Талановиті пальчики». Традиційними стали у закладі й персональні виставки дитячих робіт. Так протягом навчального року відбулися персональні виставки випускниці старшої групи № 4 Сергєєвої Яни, старшої групи № 7 – Диченко Олени та вихованця старшої групи № 8 Вижимок Віталія. Вихованці, батьки та гості закладу змогли переконатися, що завдяки терплячій, вдумливій роботі вихователів і використанню різних матеріалів, прийомів, творча діяльність дитини набуває нового змісту.

Варто зазначити, що у дошкільному навчальному закладі вихователем Пасічник О.Б., вчителем-дефектологом Козир О.А. та практичним психологом Хижниченко А.Д. проводилася значна робота щодо психолого – педагогічної підтримки неординарних здібностей з малювання Диченко Олени. Педагоги всіляко підтримували вміння дівчинки, забезпечивши максимальну реалізацію нею своєї активності, самостійності, творчої ініціативи, прагнення обирати на власний розсуд шляхи й засоби досягнення цілей, намірів, реалізувати свої власні потреби та інтереси; надавали консультації опікунам дівчинки щодо подальшого розвитку її здібностей. Результатом плідної роботи колективу педагогів і опікунів дитини є той факт, що вона стала ученицею 1-го класу ліцею мистецтв № 133 м. Харкова.

Тематичне вивчення районним управлінням освіти стану роботи з питань організації ігрової діяльності з дітьми дошкільного віку у закладі показало, що у закладі залишається гострим питання оновлення предметно-ігрового середовища у відповідності до вимог Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

У квітні 2010 року відбувся семінар для педагогів спеціальних дошкільних закладів м. Харкова «Інноваційний підхід до розвитку творчої особистості дитини з порушеннями зору в контексті програми «Я у Світі». Підготовка до його проведення зумовила необхідність самовдосконалення вихователів Дем’яненко Т.В., Широбокової О.Б., Кобиляцької Т.М., Єремєєвої Т.О., музичного керівника Чмих Я.М., вчителів-дефектологів закладу як фахівців та особистостей. Переглянувши інтегровану пізнавальну діяльність з дітьми молодшого дошкільного віку (група № 10, вихователь Щиробокова О.Б.), інтегроване заняття з пріоритетом музичної та театралізованої діяльності (міні-опера «Казка про нерозумне мишеня») та конструювання (група № 2, вихователь Дем’яненко Т.В., музичний керівник Чмих Я.М.), заняття гуртка з гратографії (старша група № 9, вихователь Єремєєва Т.О.), гості мали змогу переконатися в тому, що педагоги закладу відкриті інноваціям і вміють застосовувати сучасні методи й засоби освіти дошкільника. Варто сказати, що учасники семінару продемонстрували сформованість педагогічної рефлексії, яка проявилася у здатності розмірковувати, аналізувати свої досягнення та прорахунки, дивитися на себе очима своїх вихованців, їхніх батьків, колег.

Методичне об’єднання для вихователів Фрунзенського району «Розвиток уяви – шлях до особистісного зростання дошкільника», який відбувся згідно з планом, довів, що вихователі закладу розуміють власну роль у формуванні уяви вихованців та створюють максимально благотвор­ні умови для формування у них новоутворень дошкільного віку. Активну участь у підготовці та проведенні методичного об’єднання взяла практичний психолог закладу Хижниченко А.Д., зосередивши особливу увагу на питанні про роль уяви в розвитку творчого потенціалу дошкільників. Методичному об’єднанню передувала велика підготовча робота, в ході якої Хижниченко А.Д. проводила обстеження гнучкості уяви педагогів, дітей, надавала їм консультативну допомогу.

Психологічна служба закладу в особі практичного психолога Хижниченко А.Д. надавала дієву допомогу дітям, батькам і вихователям закладу з питань, окреслених у пріоритетних завданнях. За консультаціями до неї зверталися і педагоги, і батьки, коли потрібно було виявити причину страхів дітей, подолати дитячу невпевненість у собі, скоригувати поведінку тощо.

Консультування – один із методів роботи Хижниченко А.Д., в ході яких вона намагається встановити контакт з дорослими членами родини, з’ясувати причини сімейного неблагополуччя, характер виховуючи помилок, скоригувати взаємостосунки батьків і дітей, допомогти батькам у вирішенні проблем з дітьми.

У роботі з дітьми увага практичного психолога була спрямована на підвищення рівня їх розвитку з тим, щоб вирівняти можливості для соціального старту, відновити збитки, нанесені формуванню особистості дитини сімейними обставинами.

Дошкільний навчальний заклад працює з неповними, багатодітними, малозабезпеченими родинами та такими, що мають на утриманні дітей–інвалідів. У минулому навчальному закладі адміністрація , педагогічний колектив та психологічна служба приділяли велику увагу формуванню тісного взаємозв’язку дошкільного закладу із родиною, вивченню особливостей спілкування у родинах з метою здійснення диференційованого підходу до кожного вихованця. Батьків залучали до участі у підготовці костюмів і атрибутів до свят та розваг, проте безпосередня участь батьків у дійствах не відзначається високою активністю.

Протягом навчального року проводилася значна робота щодо соціального патронату дітей дошкільного віку в межах закріпленої території. Це дало можливість педагогам популяризувати та пропагувати серед батьківського загалу значущість дошкільної освіти для розвитку дитини й позитивне відношення до вирішення державного завдання обов’язкової дошкільної освіти, створити умови для забезпечення наступності та перспективності дошкільної та початкової ланок, а батькам – можливість вибору якісної освіти.

Соціальний патронат показав, що найбільш поширеною формою охоплення дітей дошкільного віку залишається дошкільний навчальний заклад. До відвідання старших груп дошкільного закладу було залучено 5 дітей. Відвідання закладу дозволило компенсувати загальний особистісний розвиток дітей, вирівняти адаптаційні можливості майбутніх першокласників, забезпечити підготовку до навчання в школах, гімназіях, ліцеях.Охоплення дітей 5-ти річного віку дошкільною освітою через дошкільні навчальні заклади, навчально-виховні комплекси усіх форм власності та інші форми здобуття дітьми дошкільної освіти відповідно до мікрорайону ДНЗ № 267 у2008-2009 н.р.


Загальна кількість дітей 5-ти річного віку

Кількість дітей 5-ти річного віку, які охоплені дошкільною освітою

% охоплення дітей 5-ти річного віку дошкільною освітою

Кількість дітей 5-ти річного віку, які не охоплені дошкільною освітою

% не охоплення дітей 5-ти річного віку дошкільною освітою

Кількість дітей 5-ти річного віку, з числа не охоплених залучені до інших форм дошкільної освіти (вказати які)

загальний % охоплення дітей дошкільною освітою від загальної кількості дітей 5-ти річного віку

форма

кількість дітей

54

34

62,9

20

37

державна

5

72,2


Охоплення дітей 5-ти річного віку дошкільною освітою через дошкільні навчальні заклади, навчально-виховні комплекси усіх форм власності та інші форми здобуття дітьми дошкільної освіти відповідно до мікрорайону ДНЗ № 267 у 2009-2010 н.р.


Загальна кількість дітей дошкільного віку від 1 до 6 років

Охоплення дітей дошкільною освітою

Інші форми здобуття дітьми дошкільної освіти

Загальний відсоток охоплення дітей (з урахуванням інших форм здобуття освіти) дошкільною освітою від загальної кількості дітей

кількість дітей в закладі за мережею

% охоплення дітей дошкільною освітою по м/р

форма

кількість дітей

% охоплення дітей іншими формами дошкільної освіти

269

140

52

державна

10

3,7

55,71

Велику увагу протягом навчального року колектив закладу приділяв збереженню здоров’я дітей, яка проявлялася у здійсненні постійного моніторингу стану здоров’я дошкільників, захворюваності, організації раціонального харчування, контролю за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримання інтересу батьків до здоров’я дітей.
Порівняльні дані про диспансерний облік дітей

(станом на 01.07.2008, 01.07.2009, 01.07.2010)

з\п

Диспансеризація

Кількість дітей

Група здоров’я


ІІ група

ІІІ група

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

1.

ЧХД (діти, що часто хворіють)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Хірургічна патологія

5

4

15

5

4

15

-

-
3.

Ортопедична патологія

4

4

7

4

4

7

-

-
4.

Затримка темпів росту

-

-
-

-
-

-
5.

Захворювання сечо –статевої системи

-

1

-

-

1

-

-

-
6.

Захворювання шлунково – кишкового тракту

3

5

5

3

5

5

-

-
7.

Захворювання серцево судинної системи

8

8

4

8

8

4

-

-
8.

Лор – патологія

12

14

16

12

14

16

-

-
9.

ЦНС – патологія

6

6

3

5

5

2

1

1

1

10.

Патологія органів дихання

1

1

1

1

1

1

-

-
11.

Алергічний дерматит

5

6

2

5

6

2

-

-
12.

Офтальмологічні захворювання

165

141

162

165

126

161

-

15

1Порівняльні дані про зорові діагнози дітей за 2007, 2008, 2009 роки

з/п

Вік дітей

Косоокість

збіжна

співдружна

Косоокість розбіжна

Далеко- зорість

Міопія

(коротко – зорість)

Астигма –тизм

Дані про зорові діагнози дітей станом на 31.12.2007

1.

до 3 років

25

1

20

10

18

2.

від 3 до 6 років

26

4

14

16

10

Дані про зорові діагнози дітей станом на 31.12.2008

1.

до 3 років

18

3

21

6

20

2

від 3 до 6 років

14

5

16

12

26

Дані про зорові діагнози дітей станом на 31.12.2009

1.

до 3 років

23

6

18

14

21

2.

від 3 до 6 років

12

3

9

15

18

Дані про відвідування та захворюваність дітей закладу

за період з 01.09.2009 по 31.05.2010Кількість дітей за списком (середня)

Середнє відвіду-вання

%

відвіду-вання

Причини відсутності за хворобою

ясла

сад

всього

145

99

68,3

0,5

3,4

3,9

У зв’язку з цим аналіз стану захворюваності систематично розглядався на виробничих нарадах, батьківських зборах, нарадах при завідувачеві тощо, де з’ясовувалися причини, що призводять до росту захворюваності та визначалися шляхи її зниження.

Складовою міцного здоров'я дітей є раціональне харчування у дошкільному закладі, яке забезпечує необхідною кількістю білків, жирів та вуглеводів для нормального росту і розвитку всіх органів і систем дитячого організму.

За минулий навчальний рік з бюджету на харчування дітей витрачено 172455 грн. 16 коп., з яких 85571 грн. 90 коп. – бюджетні кошти, а 89244 грн. 53 коп. – батьківські кошти, за рахунок яких здійснювалася оплата за харчування дітей, було закуплено та завезено овочі, постійно поповнювався запас аскорбінової кислоти. Середня вартість харчування за 2009-2010 навчальний рік становила 9 грн. 35 коп.

У порівнянні з 2008-2009 навчальним роком стан харчування в 2009-2010 навчальному році в дошкільному закладі покращився. Для цього було складено примірне двотижневе меню на зимово-весняний і літньо-осінній періоди року. Відповідно до примірного двотижневого меню складено картотеку страв, затверджену керівником закладу. Чітко дотримувався встановлений у дошкільному закладі режим харчування та графік видачі страв з харчоблоку на групи. Щодня проводилася С-вітамінізація третіх страв старшою медичною сестрою закладу.

Також під наглядом завідувача закладу вівся контроль за якістю продуктів харчування та отриманої сировини. Комісія з бракеражу приймала продукти лише за наявності супровідних документів, що підтверджували їх походження, безпечність та якість, відповідність вимогам державних стандартів.

Старша медична сестра під час складання меню-розкладу завжди дотримувалася розподілу їжі за калорійністю протягом дня. Проводила аналіз виконання затвердженого набору продуктів щомісячно кожні десять днів, протягом року з урахуванням норм заміни продуктів за енергоцінністю. Контролювала суворе дотримання санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог під час зберігання та кулінарної обробки продуктів харчування. Проводила з персоналом дошкільного закладу консультації, бесіди щодо питань гігієни харчування, профілактики харчових отруєнь і гострих кишкових інфекцій.

Слід зауважити, що у порівнянні з 2008-2009 навчальним роком у 2009-2010 навчальному році поліпшились показники виконання норм з м'яса, риби, молочних продуктів, овочів тощо.

Показниками правильної організації харчування в дошкільному закладі є показники здоров'я дітей. Для оцінювання ефективності харчування медична сестра проводила антропометричні вимірювання дітей (групи раннього віку - один раз на місяць, групи дошкільного віку - один раз на квартал, а в оздоровчий період - щомісяця). Одночасно враховувалися й абсолютні показники приросту маси тіла за певні проміжки часу - за квартал, які зазначалися в журналі антропометрії.

Дієтичним харчуванням було забезпечено 8 дошкільників, для яких згідно з рекомендаціями лікарів було виключено з меню смажене, молочне, солоне, гостре тощо.

Вихователі, помічники вихователів дошкільного навчального закладу брали активну участь в організації харчування дітей: привчали дітей сідати за столи охайними, вчили чергувати, сервірувати столи та збирати використаний посуд; знайомили дітей з питаннями гігієни та санітарії. Питання раціонального харчування розглядалися на батьківських зборах. В інформаційних куточках для батьків було розміщено рекомендації щодо організації харчування вдома.

Для зміцнення матеріально-технічної, лікувально-оздоровчої, навчально-методичної баз дошкільного закладу протягом 2009-2010 навчального року було придбано наступне: миючі та чистячі засоби -218,63 грн., канцтовари (журнали, папір, зошити, книги канцелярські, файли, обкладинки тощо) – 732,57 грн., електротовари (лампи, трійники, розетки, фільтр для акваріуму, пилосос, амбліостимулятор «Аіст» для лікування очей тощо) – 2356,77, господарчі товари (відра, мітли, лічильник холодної води тощо) – 242,80 грн., меблі для групових кімнат та роздягалень (стільці дитячі, столи 2х місцеві, лавочка тощо) – 4050,00 грн., стенди «Край, де всі ми живемо», «Мистецька карусель», «Талановиті пальчики», «Наші досягнення рідному місту» - 1590,00 грн., передплата газет, журналів, методична література – 820,90 грн., килим, рушники, скатертини – 1015,14 грн., кислота аскорбінова, дезактин – 290,90 грн., пральний порошок – 1194,00 грн.

Також виконувались такі види ремонтних робіт: частковий ремонт даху будівлі – 1500,00грн., цоколю – 5000,00 грн., капітальний ремонт спальні в гр. № 1 – 1800,00 грн., групи № 6 – 7500,00 грн., освітлення в гр. № 3 - 5000,00 грн., ремонт каналізації та сантехніки в гр. №№ 2, 4, 7, 11 – 6535,00 грн., електропроводки (в гр.№2, підвальне приміщення) – 500,00 грн., ремонт електрообладнання (промислової пральної машини, електричної плити, сковороди, рубильнику, праски) – 3500,00 грн., ремонт труб холодного та гарячого водопостачання (зварювання, заміна вентелів) – 3100,00 грн., ремонт опалювальної системи (часткова заміна труб, фарбування, утеплювач, встановлення 3х ходових кранів для манометрів, встановлення нових манометрів, повірка манометрів, повірка лічильника гарячої води) – 3600,00 грн.

Найголовніша робота була виконана по капітальному ремонту двох рекреацій закладу, на який витрачено й придбано наступне: зняття старих шпалер, ґрунтування, шпаклювання, наклеювання шпалер, фарбування вікон, радіаторів, труб огородження сходів, плінтусів тощо – 12000,00 грн.; придбання шпалер, клею, фризів, фарби, люстри, світильників тощо – 7015,00 грн. Загальна сума, витрачена на ремонт двох рекреацій закладу складає 19015,00 грн.

Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена , повністю огорожена. Ігрові та спортивний майданчик підтримуються у належному безпечному стані. На території закладу відокремлено зону з ділянками овочевих культур, квітниками. В ході проведення двомісячника благоустрою міста висаджено розсаду квітів, серед яких чорнобривці, айстри, петунії, бальзамін, космея, календула та інші.

Обладнання майданчиків підтримується у налагодженому стані, про що свідчать акти обстеження, що підписуються на початку навчального року встановленою комісією. Вихователі пофарбували обладнання майданчиків, облаштували їх столами, лавами, імпровізованими пісочницями та клумбами, проявивши при цьому креативність. Двічі на оздоровчий період завозиться пісок. Прибирання майданчиків і території закладу здійснюється щоденно. За потребою здійснюється викос трави, обрізка кущів, сушнику. У теплу пору року за спекотної сухої погоди ділянки поливаються, відповідно до санітарних вимог утримання території.
Розділ 2
Завдання на новий 2010 - 2011 навчальний рік та оздоровчий період:
Виходячи з аналізу освітньо-виховної та методичної роботи у 2009-2010 навчальному році, враховуючи досягнення й перспективи розвитку, педагогічний колектив визначає основні завдання на 2010-2011 навчальний рік.
Єдина науково-методична тема, над якою працює район - „Гуманно-особистісний підхід в процесі освітньої діяльності”.
Головна науково-методична мета, над якою буде працювати педагогічний колектив дошкільного закладу:

- формування стійких гуманістичних якостей особистості дитини з вадами зору у процесі духовного виховання.


Пріоритетні завдання на 2010-2011 навчальний рік:
1. Формування базових якостей особистості дитини через гру.
2. Урізноманітнення міждисциплінарної інтеграції – засобу розвитку пізнавальної активності дитини.
3. Удосконалення психолого-дидактичних умов розвитку креативності дошкільників.
Нормативно-правове забезпечення дошкільної освіти
1. Конституція України.

2. Конвенція «Про права дитини», 1991р.

3. Закон України «Про освіту», 1991р.

4. Національна доктрина розвитку освіти, 2002р.

5. Закон України «Про охорону дитинства», 2001р.

6. Закон України «Про дошкільну освіту» (ст.20, 24).

7. Закон України «Про мови».

8. Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI століття).

9. Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого

Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (п.44).

10. Інструкція про ділову документацію дошкільного закладу, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.1998 № 32,зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15.06.1998 № 378/2818 (п. 1-2.1.19).


 1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 № 257

"Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального
закладу".

 1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.10.2008 № 985

«Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров'я
дітей у дошкільних навчальних закладах».

 1. Інструктивно-методичні листи Міністерства освіти і науки України:

• від 17.08.2005 № 1/9-431 «Про організацію короткотривалого
перебування дітей у дошкільних навчальних закладах»;

• від 06.06.2005 № 1\9 - 306 „Організація та зміст навчально-


виховного процесу в дошкільних навчальних закладах";

 • від 24.01.2007 № 1/9-36 «Про режим роботи дошкільних навчальних
  закладів»;

 • від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного
  віку»;

 • від 04.10.2007 № 1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не
  відвідують дошкільні навчальні заклади»;

 • від 27.11.2007 №1/9-711 «Про проведення державної атестації
  дошкільних навчальних закладів»;

 • від 17.12. 2008 № 1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного
  патронату»;

 1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку „Я у Світі , - 2009.

 2. Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини
  дошкільного віку „Я у Світі", - 2009.

16.Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, - 1999.

17.Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні.

18. Листи Міністерства освіти і науки України:


 • від 01.10.2002 № 1/9-434 „Про планування освітнього процесу в
  дошкільному навчальному закладі";

 • від 10.06.2009 №1/9 - 393 „Організація освітнього процесу в
  дошкільних навчальних закладах у 2009-2010 навчального року";

 • від 03.07.2009 №1/9-445 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах».


Розділ 3

Методична робота з кадрами

3.1. Підвищення рівня фахової майстерності
з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.

Направити на курси підвищення рівня фахової майстерності при ХОНМІБО

- вихователів

Бондаренко Л.В.,

Дем’яненко Т.В.,

Єремєєву Т.О.,

Ільїну О.А.;

- вчителя-дефектолога

Євдошенко О.А.;

- завідувача Баштинську З.І.;

- практичного психолога

Хижниченко А.Д.


згідно з планом УО

вихователь-методист
2.

Призначити постійними слухачами районних методичних об’єднань:


 • для вихователів дошкільних груп Білоцерківську Н.А.;

Ільїну О.А.;

 • для вихователів груп раннього віку Бондаренко Л.В.,

Самородову Т.М.;

 • музичних керівників

Касьян О.О., Чмих Я.М.;

 • семінарів для медсестер Нікітіну О.С.;

 • консультпункту для вихователів-методистів

Любінецьку Л.В.;

 • семінарів для керівників

Баштинську З.І.,

Любінецьку Л.В.згідно з планом УО

завідувач,

вихователь-методист


3.Підготувати до атестації та атестувати

- вихователів Бондаренко Л.В., Дем’яненко Т.В., Тарасенко Т.М.;

- вихователя-методиста Любінецьку Л.В.;

- практичного психолога Хижниченко А.Д.;

- вчителів-дефектологів Козир О.А.,

Баштинську З.І.

- Вивчити систему роботи вихователів шляхом відвідування занять, свят, розваг, бесід з батьками, дітьми, колегами, вивчення дитячих робіт.

жовтень-квітень


завідувач,

вихователь-методист

4.

З метою надання методичної допомоги:
- періодично заслуховувати звіти вихователів про застосування на практиці знань, одержаних на методичних об’єднаннях, курсах підвищення кваліфікації при ХОНМІБО;
- систематично здійснювати контроль за самоосвітою педагогів (у формі індивідуальних співбесід, веденням щоденників з підвищення професійного рівня);
- поповнювати банк педагогічних ідей закладу.

1 раз у квартал


1 раз у квартал

упродовж року
завідувач,

вихователь-методист

завідувач, вихователь-методист


вихователь-методист, практичний психолог


5.

Організувати підписку на періодичну пресу:

 • «Дошкільне виховання»;

 • «Палітра педагога»;

 • «Бібліотечка вихователя

дитячого садка»;

 • «Джміль»;

 • «Дитячий садок»;

 • «Дефектологія»;

 • «Психологія дошкілля»;

 • «Вихователь-методист»

Використовувати та впроваджувати їх матеріали в роботу педагогів.

грудень

2010


вихователь-методист
6.З метою підвищення фахової майстерності педагогів та якості освітнього процесу:
- призначити наставниками

Жерденко О.А., Новодранову Л.В. для педагогів Ільїної О.А., Білоцерковської Н.А..


- проводити взаємні відвідування занять між педагогами;

- проводити бесіди з молодими спеціалістами з розділів чинних програм розвитку і навчання дітей, методиками організації проведення різних видів діяльності з дітьми дошкільного віку, які мають вади зору.упродовж року

упродовж року


упродовж року

завідувач, вихователь-методист

вихователь-методист


завідувач, вихователь-методист,

вчителі-дефектологи


7.

Провести:

 • конкурс-огляд груп, кабінетів, робочих місць до нового навчального року;

 • конкурс-огляд на кращий квітник.

Взяти участь у районному конкурсі професійної майстерності «Вихователь року-2011».

серпень 2010

вересень 2010

грудень 2010


завідувач,

голова ПК
завідувач
завідувач,

вихователь-методист


8.

ВИВЧЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

(ППД)

Сприяти втіленню вихователями Сергєєвою Н.М., Новодрановою Л.В., Тарасенко А.Ю., Єремєєвою Т.О. у практику роботи з дітьми досвіду «Етикет міжособистісних взаємин» Близнюк Т.В.: • організувати відвідання Сергєєвою Н.М., Новодрановою Л.В., Єремєєвою Т.О. занять та інших форм роботи вихователя Близнюк Т.В.;

 • організувати педагогічну виставку з даної теми;

 • поповнити картотеку консультацій для батьків та вихователів;

 • проводити роботу з дітьми за темою досвіду як на заняттях, так і в повсякденному житті;

 • надати методичну допомогу у складанні конспектів.

Сприяти втіленню вихователем Тарасенко Т.М. в практику роботи з дітьми досвіду Шамшури І. А. (НВК № 180) «Розвиток творчої особистості шляхом ознайомлення дітей дошкільного віку з народно-прикладним мистецтвом України»: • систематизувати розробки власних матеріалів;

 • організувати педагогічну виставку з даної теми;

 • проводити роботу з дітьми за темою досвіду як на заняттях, так і в повсякденному житті;

 • надати методичну допомогу у складанні конспектів.
упродовж року

грудень
лютий

упродовж року


упродовж року

упродовж року

квітень 2011
упродовж року
упродовж року


Любінецька Л.В.
Любінецька Л.В.
Любінецька Л.В.
Любінецька Л.В.

Любінецька Л.В.,

вихователі
Любінецька Л.В.,

вихователі

Любінецька Л.В.,

Тарасенко Т.М.

Любінецька Л.В.
Любінецька Л.В.,

Тарасенко Т.М.


Любінецька Л.В.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка