З а к о н у к р а ї н и про забезпечення санітарного та епідемічногоСторінка5/5
Дата конвертації15.09.2017
Розмір0.66 Mb.
1   2   3   4   5

Стаття 43. Оскарження рішень і дій посадових осіб, які
здійснюють державний санітарно-епідеміологічний
нагляд

Постанови, розпорядження, приписи, висновки посадових осіб


державної санітарно-епідеміологічної служби у місячний термін
можуть бути оскаржені:

а) головного державного санітарного лікаря України - до


Кабінету Міністрів України або до суду;

б) головного державного санітарного лікаря центрального


органу виконавчої влади з питань оборони, центрального органу
виконавчої влади з питань внутрішніх справ, центрального органу
виконавчої влади у справах охорони державного кордону,
центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань,
Державного управління справами, Служби безпеки України - головному
державному санітарному лікарю України або до суду; ( Пункт "б"
частини першої статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000, N 3037-III ( 3037-14 ) від
07.02.2002 )

в) інших головних державних санітарних лікарів та посадових


осіб державної санітарно-епідеміологічної служби - вищестоящому
головному державному санітарному лікарю або до суду.

Оскарження прийнятого рішення не припиняє його дії.Стаття 44. Відповідальність посадових осіб державної
санітарно-епідеміологічної служби України

За невиконання або неналежне виконання посадовими особами


державної санітарно-епідеміологічної служби своїх обов'язків вони
притягаються до юридичної відповідальності згідно з законом.

( Стаття 44 в редакції Закону N 3037-III ( 3037-14 ) від
07.02.2002 )


Р о з д і л VIВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ САНІТАРНОГО


ЗАКОНОДАВСТВА

Стаття 45. Дисциплінарна відповідальність за порушення
санітарного законодавства

Працівники підприємств, установ, організацій, дії яких


призвели до порушення санітарного законодавства, невиконання
постанов, розпоряджень, приписів, висновків посадових осіб
державної санітарно-епідеміологічної служби, підлягають
дисциплінарній відповідальності згідно з законодавством.

Стаття 46. Адміністративна відповідальність та фінансові
санкції за порушення санітарного законодавства

За порушення санітарного законодавства або невиконання


постанов, розпоряджень, приписів, висновків посадових осіб
органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної
служби на осіб, винних у вчиненні таких правопорушень, може бути
накладено штраф у таких розмірах:

на посадових осіб - від одного до двадцяти п'яти


неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; ( Абзац другий
частини першої статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 607/96-ВР від 17.12.96, N 3037-III ( 3037-14 ) від 07.02.2002 )

на громадян - від одного до дванадцяти неоподатковуваних


мінімумів доходів громадян. ( Абзац третій частини першої статті
46 із змінами, внесеними згідно із Законом N 607/96-ВР від
17.12.96 )

До підприємств, підприємців, установ, організацій, які


порушили санітарне законодавство, застосовуються такі фінансові
санкції:

а) за передачу замовникові або у виробництво і застосування


конструкторської, технологічної та проектної документації, що не
відповідає вимогам санітарних норм, розробник цієї документації
сплачує штраф у розмірі 25 відсотків вартості розробки;

б) за реалізацію продукції, забороненої до випуску і


реалізації посадовими особами органів, установ і закладів
державної санітарно-епідеміологічної служби, підприємство,
підприємець, установа, організація сплачує штраф у розмірі 100
відсотків вартості реалізованої продукції;

в) за випуск, реалізацію продукції, яка внаслідок порушення


вимог стандартів, санітарних норм є небезпечною для життя і
здоров'я людей, підприємство, підприємець, установа, організація
сплачує штраф у розмірі 100 відсотків вартості випущеної або
реалізованої продукції;

г) за реалізацію на території України імпортної продукції,


яка не відповідає вимогам стандартів щодо безпеки для життя і
здоров'я людей, санітарних норм, що діють в Україні, підприємство,
підприємець, установа, організація сплачує штраф у розмірі 100
відсотків вартості реалізованої продукції;

д) за ухилення від пред'явлення посадовим особам державної


санітарно-епідеміологічної служби продукції, яка підлягає
контролю, підприємство, підприємець, установа, організація сплачує
штраф у розмірі 25 відсотків вартості продукції, що випущена з
моменту ухилення;

е) за порушення вимог щодо додержання тиші та обмежень


певних видів діяльності, що супроводжуються шумом, встановлених
частинами другою, третьою та четвертою статті 24 цього Закону,
підприємство, установа, організація, громадянин - суб'єкт
господарської діяльності сплачує штраф у розмірі від п'ятдесяти до
чотирьохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян. У разі, коли підприємство, установа, організація або
громадянин - суб'єкт господарської діяльності не припинили
порушення після застосування фінансової санкції, вони сплачують
штраф у розмірі ста відсотків вартості реалізованої продукції,
виконаних робіт, наданих послуг. ( Частину другу статті 46
доповнено пунктом "е" згідно із Законом N 1745-IV ( 1745-15 ) від
03.06.2004 )

Вартість зазначених у частині другій цієї статті документації


та продукції обчислюється за цінами їх реалізації.

Стаття 47. Порядок накладення і стягнення штрафів та
застосування фінансових санкцій за порушення
санітарного законодавства

Постанови про накладення штрафу та застосування фінансової


санкції за порушення санітарного законодавства виносяться на
підставі протоколу про порушення санітарних норм, оформленого
у встановленому порядку, і є обов'язковими для виконання.

Такі постанови можуть видавати:

1) головний державний санітарний лікар України, його
заступники, головні державні санітарні лікарі Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя, головні
державні санітарні лікарі водного, залізничного, повітряного
транспорту, водних басейнів, залізниць, центрального органу
виконавчої влади з питань оборони, центрального органу виконавчої
влади з питань внутрішніх справ, центрального органу виконавчої
влади у справах охорони державного кордону, центрального органу
виконавчої влади з питань виконання покарань, Державного
управління справами, Служби безпеки України та їх заступники - за
порушення, передбачені статтею 46 цього Закону; ( Пункт 1 частини
другої статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000, N 3037-III ( 3037-14 ) від
07.02.2002 )

2) інші головні державні санітарні лікарі та їх заступники -


за порушення, передбачені частиною першою статті 46 та пунктами
"б", "в", "г", "д", "е" частини другої статті 46 цього Закону;
( Пункт 2 частини другої статті 47 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1745-IV ( 1745-15 ) від 03.06.2004 )

3) інші посадові особи державної санітарно-епідеміологічної


служби - за порушення, передбачені частиною першою статті 46 цього
Закону.

Розгляд справ про адміністративні правопорушення, передбачені


частиною першою статті 46 цього Закону, та виконання постанов у
цих справах провадиться в порядку, встановленому Кодексом України
про адміністративні правопорушення.

Один примірник постанови про застосування фінансової санкції,


передбаченої частиною другою статті 46 цього Закону, надсилається
державній податковій інспекції за місцезнаходженням
підприємства, підприємця, установи, організації для контролю за
її виконанням.

У разі невиконання порушником постанови протягом 15 днів з


дня її видання сума санкції стягується у судовому порядку.

( Частина п'ята статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 642/97-ВР від 18.11.97 )

Сплата штрафів і фінансових санкцій, передбачених статтею 46


цього Закону, не звільняє порушників від обов'язку відшкодування
збитків підприємствам, установам, організаціям і громадянам, яких
вони зазнали внаслідок порушення санітарного законодавства.

Зарахування сум штрафів здійснюється відповідно до закону.( Частина сьома статті 47 в редакції Закону N 3037-III ( 3037-14 )
від 07.02.2002 )

Повернення необгрунтовано зарахованої до бюджету суми штрафу


або фінансової санкції здійснюється фінансовими органами на
підставі рішення органу, який скасував застосування штрафу чи
санкції.

Особливості застосування заходів адміністративного стягнення


за порушення санітарного законодавства посадовими особами
державної санітарно-епідеміологічної служби центрального органу
виконавчої влади з питань оборони, центрального органу виконавчої
влади з питань внутрішніх справ, центрального органу виконавчої
влади у справах охорони державного кордону, центрального органу
виконавчої влади з питань виконання покарань, Державного
управління справами, Служби безпеки України визначаються
законодавством. ( Частина дев'ята статті 47 із змінами, внесеними
згідно із Законами N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000,
N 3037-III ( 3037-14 ) від 07.02.2002 )

Стаття 48. Цивільно-правова відповідальність за
порушення санітарного законодавства

Підприємства, установи, організації, підприємці та громадяни,


які порушили санітарне законодавство, що призвело до виникнення
захворювань, отруєнь, радіаційних уражень, тривалої або тимчасової
втрати працездатності, інвалідності чи смерті людей, зобов'язані
відшкодувати збитки громадянам, підприємствам, установам і
організаціям, а також компенсувати додаткові витрати органів,
установ та закладів санітарно-епідеміологічної служби на
проведення санітарних та протиепідемічних заходів і витрати
лікувально-профілактичних закладів на подання медичної допомоги
потерпілим.

У разі відмови від добровільної компенсації витрат або


відшкодування збитків спір розглядається у судовому порядку.

Стаття 49. Кримінальна відповідальність за порушення
санітарного законодавства

Діяння проти здоров'я населення, вчинені внаслідок порушення


санітарного законодавства, тягнуть за собою кримінальну
відповідальність згідно з законом.
Р о з д і л VII

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ ЩОДО


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНІТАРНОГО ТА
ЕПІДЕМІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ

Стаття 50. Участь України в міжнародному співробітництві

Україна бере участь в міжнародному співробітництві для


забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя,
профілактики захворювань і охорони здоров'я населення.

Україна укладає угоди про розвиток та зміцнення міжнародного


співробітництва в галузі охорони здоров'я, забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення, бере участь у
діяльності Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Стаття 51. Міжнародні договори

Якщо міжнародним договором, в якому бере участь Україна,


встановлено інші правила, ніж ті, які передбачені санітарним
законодавством України, то застосовуються правила міжнародного
договору.

Президент України Л.КРАВЧУКм. Київ, 24 лютого 1994 року
N 4004-XII

{ Тeкcт підготовлено Відділом баз данних НПД УКС ВР }
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка