Юридичний факультетСкачати 69.67 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір69.67 Kb.


АКАДЕМІЯ ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН

ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

_____________________________________________________________________________

e-mail: dean_lf@socosvita.kiev.ua


Програма

вступних випробувань

у формі співбесіди з «Правознавства»

на перепідготовку спеціалістів з присвоєнням кваліфікації

за спеціальністю 7.060101 «Правознавство»
Тема 1. Загальні поняття про державу і право

Поняття та основні ознаки держави. Виникнення держави. Функції держави. Форми держави. Механізм держави. Місце і роль держави у політичній системі суспільства.

Поняття та основні ознаки права. Походження права. Поняття, ознаки і види норм права. Джерела права. Система права та система законодавства. Правовідносини, їх елементи. Правова поведінка, правопорушення та юридична відповідальність.
Тема 2. Основи конституційного ладу України

Поняття та суть конституційного ладу. Загальні засади конституційного ладу України. Принцип розподілу влади. Права, свободи і обов'язки людини та громадянина. Громадянство України. Поняття виборчого права і виборчої системи, та їх види. Конституційний статус Верховної Ради України. Правовий статус народних депутатів України. Конституційний статус Президента України. Органи виконавчої влади України: система, повноваження.

Система адміністративно-територіального устрою України. Конституційний статус АР Крим. Органи місцевого самоврядування в Україні.

Тема 3. Судова система та правоохоронні органи України

Поняття та сутність правосуддя, його основні принципи. Система судів загальної юрисдикції: їх функції, повноваження. Стадії судового процесу. Конституційний суд України: його склад та повноваження. Система, функції господарських судів України.

Система та повноваження правоохоронних органів України. Органи прокуратури, внутрішніх справ, юстиції, Служба безпеки України, адвокатура, нотаріат.

Тема 4. Основи цивільного права України

Поняття, предмет, метод, принципи, система цивільного права. поняття та структура цивільного законодавства. Поняття, зміст та види цивільних правовідносин. Суб'єкти та об'єкти цивільного права. Поняття, зміст і види правочинів. Представництво і довіреність. Позовна давність. Право власності та його форми. Поняття особистих немайнових прав фізичних осіб.

Поняття зобов'язального права. Елементи, види зобов'язань. Суб'єкти зобов'язань. Поняття, форма та види договорів.
Тема 5. Основи господарського права України

Поняття, види та принципи господарської діяльності. Види та вимоги до підприємницької діяльності. Початок та припинення підприємницької діяльності. Поняття господарського права. Господарські правовідносини. Суб'єкти господарського права. Основні організаційно-правові форми підприємницької діяльності. Правовий статус підприємств. Види підприємств. Господарські товариства. Господарські договори, їх види. Захист прав суб’єктів господарської діяльності. Відповідальність у господарському праві України.


Тема 6. Основи фінансового права України

Фінансова система України як об'єкт фінансово-правового регулювання. Поняття фінансового права України, його система та джерела. Фінансово-правові норми та відносини. Правові основи фінансового контролю, його види. Бюджетне право, бюджетні правовідносини, їх суб'єкти.

Правове регулювання доходів та видатків. Поняття і предмет податкового права України. Суб'єкти та об'єкти податкових правовідносин. Правові основи системи оподаткування. Правовий статус органів податкового менеджменту. Відповідальність за порушення податкового законодавства.

Державний кредит як фінансово-правовий інститут. Правові основи страхування.

Правові основи банківської діяльності. Правовий статус НБУ та комерційних банків. Правові основи банківських операцій. Правові основи грошового обігу. Правове регулювання валютних операцій.

Тема 7. Основи трудового права України

Поняття, джерела трудового права. Поняття колективного договору. Трудові правовідносини, їх зміст. Трудовий договір: поняття, сторони, строки, зміст, укладення, зміна, припинення. Контракт як особлива форма трудового договору. Робочий час та час відпочинку. Види відпусток. Оплата праці. Матеріальна відповідальність учасників трудових правовідносин. Охорона прав жінок та неповнолітніх. Трудові спори, їх види. Професійні спілки.Тема 8. Основи сімейного права України

Поняття та система сімейного права України. Сімейне законодавство України. Сімейний кодекс України. Поняття шлюбу. Умови вступу до шлюбу. Порядок укладення шлюбу. Права та обов`язки подружжя. Припинення шлюбу. Права та обов`язки батьків та дітей. Усиновлення (удочеріння). Опіка та піклування.Тема 9. Основи кримінального права України

Поняття та система кримінального права України. Поняття та ознаки злочину. Класифікація злочину. Поняття кримінальної відповідальності. Характеристика складу злочину: об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона. Неосудність. Співучасть у злочині. Множинність злочину. Обставини, які виключають суспільну небезпечність та протиправність діяння. Мета та система покарань. Характеристика окремих видів злочинів.Питання на співбесіду:

 1. Виникнення, поняття і основні ознаки держави.

 2. Функції держави.

 3. Механізм держави.

 4. Форма держави: форма правління, державного устрою і державного режиму.

 5. Походження, поняття та основні ознаки права.

 6. Джерела права.

 7. Система права і система законодавства.

 8. Правовідносини, їх елементи.

 9. Правова поведінка: поняття і види.

 10. Поняття, види і склад правопорушення.

 11. Юридична відповідальність, її види.

 12. Поняття та суть конституційного ладу. Загальні засади конституційного ладу України.

 13. Характеристика принципу розподілу влад: шляхи реалізації в Україні.

 14. Права та свободи людини і громадянина в Україні.

 15. Конституційний статус Верховної Ради України.

 16. Правовий статус народного депутата України.

 17. Конституційний статус Президента України.

 18. Органи виконавчої влади в Україні: система та повноваження.

 19. Система адміністративно-територіального устрою України.

 20. Конституційний статус АР Крим.

 21. Органи місцевого самоврядування: система і повноваження.

 22. Поняття та сутність правосуддя в Україні. Його основні принципи.

 23. Компетенція судів загальної юрисдикції.

 24. Верховний суд України.

 25. Судовий процес, його стадії.

 26. Система, функції та повноваження господарських судів України.

 27. Конституційний суд України, його склад, компетенція.

 28. Система та повноваження органів внутрішніх справ України.

 29. Система та повноваження органів прокуратури України.

 30. Система та повноваження органів юстиції України.

 31. Поняття та система цивільного права України.

 32. Цивільні правовідносини, їх зміст та види.

 33. Суб'єкти цивільних правовідносин.

 34. Об'єкти цивільних правовідносин.

 35. Поняття, зміст та види угод.

 36. Цивільно-правова відповідальність.

 37. Позовна давність.

 38. Поняття права власності, його форми.

 39. Поняття особистих немайнових прав.

 40. Поняття зобов'язального права. Елементи та види зобов'язань.

 41. Поняття, форма та види договорів.

 42. Види позадоговірних зобов'язань.

 43. Спадкування за законом та заповітом.

 44. Поняття, види та вимоги до підприємницької діяльності.

 45. Початок та припинення підприємницької діяльності.

 46. Поняття господарського права України. Господарські правовідносини.

 47. Суб'єкти господарського права.

 48. Правовий статус підприємства. Види підприємств.

 49. Господарські товариства, їх види.

 50. Господарські договори, їх види.

 51. Захист прав суб'єктів господарської діяльності.

 52. Відповідальність у господарському праві.

 53. Поняття фінансового права України, його система та джерела.

 54. Правові засоби фінансового контролю, його види.

 55. Бюджетне право, бюджетні правовідносини, їх суб'єкти.

 56. Правове регулювання доходів.

 57. Правове регулювання видатків.

 58. Правові основи страхування.

 59. Правові основи банківської діяльності.

 60. Правові основи грошового обігу.

 61. Правове регулювання валютних операцій.

 62. Правове регулювання податку і податкових відносин.

 63. Суб'єкти і об'єкти податкових правовідносин.

 64. Поняття та система сімейного права України.

 65. Поняття шлюбу. Умови вступу до шлюбу. Порядок укладення шлюбу.

 66. Права та обов`язки подружжя.

 67. Опіка та піклування.

 68. Права та обов`язки батьків та дітей.

 69. Поняття та джерела трудового права України.

 70. Трудові правовідносини, їх зміст.

 71. Трудовий договір: поняття, строки, сторони і зміст.

 72. Порядок укладення та зміни трудового договору.

 73. Припинення трудового договору.

 74. Робочий час і його види.

 75. Час відпочинку. Види відпусток.

 76. Оплата праці, її види.

 77. Поняття та види матеріальної відповідальності у трудовому праві.

 78. Охорона праці.

 79. Трудові спори: порядок їх вирішення.

 80. Поняття та система кримінального права України.

 81. Поняття, ознаки злочину.

 82. Класифікація злочинів.

 83. Поняття кримінально-правової відповідальності, її характеристика.

 84. Характеристика складу злочину.

 85. Співучасть у злочині.

 86. Множинність злочинів.

 87. Обставини, що виключають злочинність діяння.

 88. Мета та система покарань.

 89. Злочини проти особи: загальна характеристика.

 90. Злочини проти власності: загальна характеристика.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка