Word 2007. Вбудовані об’єкти в текстовий документСкачати 104.22 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір104.22 Kb.
#22007
ТипРеферат
Шульгинської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Реферат


на тему: «Word 2007.Вбудовані об’єкти в текстовий документ»

учениці 10-А класу

Луганської Аліни

2011р.

план1

Зміст


1)Створення нумерованих, маркованих та багаторівневих списків.

2)Таблиці в текстових документах.

3)Вставка зображень в текстовий документ. Засіб WordArt.

4)Формули в текстових документах.

5)Використана література.

план1
1


Створення нумерованих, маркованих та багаторівневих списків
У текстовому редакторі Microsoft Word є можливість встановити нумеровані, марковані та багаторівневі списки, піктограми яких знаходяться на панелі інструментів: нумерований список – у вигляді трьох пронумерованих лінійок, маркований список – у вигляді трьох лінійок навпроти яких розміщені квадратики.
При натисканні піктограми нумерованих списків на початку рядку автоматично встановлюється цифра 1, при натисканні кнопки Enter – ввід другий рядок автоматично нумерується цифрою 2, третій цифрою 3, і т д.
При натисканні піктограми маркованих списків на початку рядку автоматично встановлюється маркер вид якого можна задати ввійшовши у пункт формат=список після цього з’явиться вікно із чотирма закладками: маркированный, нумерованный, многоуровневый, список стилей.

У вікні можна вибрати тип маркерів, при виділенні одного із них активізується кнопка изменить після натискання її з'явиться вікно у якому можна вибрати новий маркер, це може бути символ знак із шрифту та малюнок.

При натисканні кнопки сброс всі зміни проведені вами повернуться в початкове положення. перетворення однорівневого списку на багаторівневий . Наявний першерівневий список можна перетворити на багаторівневий змінивши рівні ієрархії елементів у списку :

1. Клацніть елемент, який потрібно пересунути на інший рівень.

2. На вкладці Основне у групі Абзац клацніть стрілку поруч з елементом Маркер(Нумерація) виберіть пункт Змінити рівень списку і клацніть потрібний рівень .

Вибір стилю багаторівневого списку з колекції .

До будь - якого багаторівневого списку можна застосувати стиль з колекції.


  1. Виберіть елементи списку.

  2. На вкладці Основне у групі Абзац клацніть стрілку поруч з елементом Багаторівневий список.

  3. Виберіть потрібний стиль багаторівневого списку.

план1


2

Таблиці в текстових документах
Створення таблиць.
Текстовий документ Microsoft Word володіє дивовижно гнучкими і потужними засобами створення таблиць як для друкованих. Так і для електронних документів.
Є три основні засоби створення таблиць.

Кнопка Добавить таблицу на панелі інструментів Стандартная.


Діалогове вікно Вставка таблицы (Таблица – Добавить - Таблица)
Метод побудови таблиць Таблицы и границы (Таблица – Нарисовать таблицу).
Кнопку Добавить таблицу використовують для створення простих таблиць невеликого розміру. Створювані таким чином таблиці можна в подальшому розвивати, по мірі необхідності збільшуючи в них кількість стрічок та стовпців командами меню Таблица – Добавить.
Команду Таблица – ДобавитьТаблица  використовують для створення більш складних таблиць. Вона відкриває діалогове вікно Вставка таблиці.  
В цьому вікні Вставка таблицы, задають число стовпців та стрічок, а також ширину стовпців.
Якщо замість конкретного розміру задати параметр Авто, то ввімкнеться режим Автоподбор завдяки якому стовпці можуть класично формуватися у співвідношенні з існуючим змістом. Режим авто підбору задають так:
   Постоянная ширина – загальна ширина таблиці рівна ширині поля набору документа, а ширина кожного стовпця постійна і залежить від кількості стовпців (режим зручний для створення друкованих документів).
 По содержимому – ширина кожного стовпця пропорційна об’єму даних, що містяться в ньому, (режим зручний при створенні електронних документів, які поширюються в форматі текстового процесора).
    По ширине окна – спеціальний режим для таблиць, які розміщуються на Web – сторінках (кінцеве форматування таблиці відбувається не в момент її створення, а під час демонстрації).
Таблиці складної структури зручніше створювати методом “малювання”. Необхідні для цього елементи управління розміщені на панелі інструментів Таблицы и границы (відкривається командою Таблица – Нарисовать таблицу).  
.Редагування таблиць.
Говорячи про редагування таблиць, ми маємо на увазі не редагування їх змісту, а тільки редагування їх структури. Фактично редагування структури таблиць зводиться до слідуючи операцій. Давайте запишемо в зошиті:
    Добавлення заданої кількості стрічок
    Добавлення заданої кількості стовпців
    Видалення виділених комірок
    Злиття виділених комірок
    Розбиття виділених комірок
Комбінуючи вищесказані операції, можна на базі таблиць з простотою структурою створювати таблиці, які мають складну структуру. Засоби для виконання цих операцій знаходяться в меню Таблица, або доступні через контекстне меню виділених об’єктів.
Форматування таблиць.
При роботі з таблицями слід розрізняти форматування таблиць і форматування змісту. В першому випадку відбувається управління розмірами структурних елементів таблиці (комірок, стрічок, стовпців і т.д.), а в другому випадку – управління розміщенням змісту комірок.
Форматування таблиці можна виконати в командному або інтерактивному режимі. В командному режимі для цієї мети використовують діалогове вікно Свойства таблицы.
Його можна відкривати із контекстного меню таблиці, якщо клацнути в її рамках правою клавішею миші. Елементи управління вкладок діалогового вікна Свойства таблицы дозволяють:
    Задати метод вирівнювання таблиці відносно сторінки документа (Таблица – Свойства таблицы – Таблица - Выравнение).
    Задати метод взаємодії таблиці з текстом навколо неї. (Таблица – Свойства таблицы – Таблица -Обтекание).
    Визначити чи переобрати варіант оформлення внутрішніх і зовнішніх рамок таблиці, а також настроїти характер оформлення комірок (Таблица – Свойства таблицы – Таблица – Границы и заливка).
    Задати розміри внутрішніх полів в комірках і інтервали між комірками (Таблица – Свойства таблицы – Таблица - Параметры).
    Визначити параметри поточного стовпця або виділених стовпців (Таблица – Свойства таблицы – Столбец).
    Назначити параметри поточної комірки чи виділених комірок (Таблица – Свойства таблицы – Ячейка).
В інтерактивному режимі таблицю фор матують за допомогою маркерів, які з’являються при наведені вказівника миші на таблицю чи її елементи.

Введення і форматування змісту таблиці.


Виділення потрібної комірки для вводу тексту виконують за допомогою миші. Окрему комірку виділяють потрійним клацанням лівої кнопки миші. Переміщення між комірками виконується клавішею Tab (до наступної комірки), або комбінацією Shift +Tab (до попередньої комірки). Також можна для переміщення по комірках використовувати клавіші управління курсором.
Всі команди форматування тексту відносяться до виділеного елемента. Групи комірок виділяють методом протягування миші. Більшість команд, зв’язаних з форматуванням таблиці і об’єктів що в них знаходяться, можна виконати за допомогою панелі інструментів Форматирование.
Автоматичне форматування таблиць.
Автоматичне форматування таблиць виконують за допомогою вбудованого засобу Автоформат, який запускається командою Таблица – Автоформат. Набір запропонованих форматів представлений в списку Формат, а результат, одержаний при їх використанні – в полі Образец.

план1

3

Вставка зображень в текстовий документ. Засіб WordArt
Окрім звичайного тексту, рисунків, автофігур, таблиць і діаграм,

текстовий документ може містити ще й інші об'єкти: картинки, фотографії,

гіперпосилання, текстові ефекти, графічні та мультимедійні елементи

тощо.


Розглянемо детальніше поняття об'єкта. Об'єкт займає один рядок у

документі. Якщо він неширокий, то поруч варто розміщати інший об'єкт або

вводити текст. Такий текст має обтікати (обгортати) об'єкт, як це можна

побачити в газетах, журналах чи книжках.

Створені в документі різноманітні тексти і таблиці є елементами

документа, а не об'єктами. Переміщати їх можна лише через буфер обміну.

Будь-який об’єкт має рамку, її можна робити кольоровою або невидимою.

Об’єкт — це автономний елемент документа. Його можна переміщати,

змінювати розміри (мишею), обгортати текстом тощо.

Є декілька стилів обтікання об'єкта текстом . їх вибирають з

меню Формат ( Конкретний об'єкт (наприклад, Малюнок) ( Закладка

Розташування: обтікання. За допомогою інших закладок, які тут є, задають

кольори ліній, замальовування робочого поля тощо.Стилі обтікання об’єкта текстом.

Командою Вставка у документ можна вставляти також Номери сторінок...,

інший документ з деякого файлу (Файл...), поточну дату і час

(Дата й час...), примітки (Примітка), закладки (Закладка...), художню

букву, математичні формули та всі інші об’єкти, доступні для цього

редактора у цій операційній системі.

Якщо розгорнути газету чи журнал, то звертається увага на оформлення

тексту в рекламних оголошеннях. Їх виготовляють за допомогою редактора

текстових спецефектів WordArt.

Редактор спецефектів WordArt працює в двох режимах:

створення ефекту вручну засобами меню і панелі інструментів :

Панель інструментів WordArt.

використання еталонних зразків ефектів :

Еталонні зразки оформлення слів у WordArt.

Вручну за допомогою меню або кнопок панелі інструментів можна підібрати

таке:


шрифт, його розмір, стиль написання;

тип ат колір ліній (Border);

кольори букв;

колір заливки, а також візерунки або рисунки, які можна використовувати

як заливку;

повороти та форму накреслення тексту тощо.Гіперпосилання — це засіб для налагодження зв’язку між документами. Якщо

у файл вставити гіперпосилання на інші файли, то можна мати доступ

відразу до двох і більше файлів, не вставляючи їх один в одного.

Гіперпосилання — це виконаний іншим кольором об'єкт (підкреслений текст

чи картинка), який містить адресу іншого

.

план14

Формули в текстових документах

Текстовий процецор Word дозволяє виконувати обчислення записуючі до окремих клітинок таблиці формули. Макет= Данні= Формула.

Формула задається як вираз в якому можуть бути використанні :

абсолютні посилання на клітинки Таблиці у вигляді списка(адреси клітинок розділяються «;»-А1;Б5;Е10 і т.д.) або блока (початок і кінець блока клітинок А1:Е10)

Ключові слова на блок клітинок

Left-клітинки розміщені в рядку лівіше від клітинок з формули;

Right- клітинки розміщені в рядку правіше за клітинки з формулами;

Above- клітинки розміщені в стовпчику вище за клітинки з формули;

Below-клітинки розміщені в стобчику нижче за клітинки з формули;

-вбудовані функції Word;

-знаки операцій ( + - * / % ^ = < > <= >=)

Вбудовані функції поділяються на статистичні, математичні, логічні.

 

 

  

план1

5

Використана література

1.    Верлань А.Ф., Апатова Н.В. “Інформатика 10-11” §67.


2.    Симонович С. В. “Информатика базовый курс.” Ст. 281-285.
Каталог: fr
fr -> Ілона Тивонюк педагогічна діяльність вчителя як основна складова професійної компетентності майбутнього освітянина
fr -> Реферат з педагогіки на тему Індивідуальний стиль професійної діяльності педагога Виконав: студент 52 групи
fr -> Жужуленко Наталія Петрівна Корсунь-Шевченківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів засобами ікт
fr -> «Індивідуальний стиль професійної діяльності педагога»
fr -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки
fr -> Шляхи формування оптимального педагогічного клімату в шкільному колективі
fr -> Олена Фурман проблема активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів
fr -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки
fr -> «Реалізація шляхів естетичного виховання першокласників у процесі формування каліграфічної навички»

Скачати 104.22 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал