Взаємний вплив атомів у молекулах органічних речовинСкачати 51.95 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір51.95 Kb.
Узагальнюючий семінар «Взаємний вплив атомів в молекулах органічних речовин».

Тема: Взаємний вплив атомів у молекулах органічних речовин.

Мета: - узагальнити і систематизувати знання учнів про механізм взаємного впливу атомів у молекулах органічних речовин на прикладі індукційного ефекту та ефекту спряження, поглибити знання учнів, розглянувши речовини різних класів;

  • використовуючи момент інтегрованого підходу, розвивати вміння порівнювати, знаходити аналогії, прогнозувати результат на основі теоретичних міркувань;

  • формувати якості особистості: уваги і поваги один до одного.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань, узагальнюючий семінар.

Методи і прийоми: словесні (бесіда, діалог, розповідь), наочні (демонстрація)

Форми роботи: фронтальна, групова.

Обладнання: світлофільтри, електрофорна машина, рейка з прикріпленими через рівні проміжки парними шматочками фольги, гербарні листи із зразками лишайника, малюнок мула, роздавальні карточки із завданням.

Основні поняття: ковалентні полярні і неполярні зв’язки, σ-і π-зв’язки, електронегативність, поляризація, індукційний позитивний і негативний ефект, ефеккт спряження, орто- і пара- орієнтанти, функціональна група.

Випереджальні завдання: повторити:

1.Природа хімічних зв’язків у органічних сполуках, електронегативність.

2.Індукційний ефект і ефект спряження.

3.Орто- і пара- орієнтанти в бензеновому ядрі, правило Марковнікова.

4.Взаємний вплив функціональної групи і радикала.
Хід уроку.

Розминка. (демонстрація гербарного зразка лишайника, малюнка мула, накладання кольорів через світлофільтри-жовтий +синій = зелений)


  • Що об’єднує ці, на перший погляд, різні об’єкти і явища природи? (суть: при поєднанні виникають якісно нові ознаки: при симбіозі гриба та водорості утворюється новий живий організм – лишайник, мул – гібрид кобили та віслюка, при накладанні жовтого кольору на синій утворюється зелений колір).

Оголошення теми і мети семінару.

1861рік. На з’їзді хіміків О.М.Бутлеров виступає з доповіддю «Про хімічну будову речовин», в якій наголошує, що «...згідно з твердженням, що кожен хімічний елемент, який є складовою тіла, бере участь в утворенні останнього і діє тут певною кількістю сили, я називаю хімічною будовою розподіл дії цієї сили, внаслідок якої хімічні атоми, так чи інше, діють один на одного, з’єднуючись в хімічну частинку...» Завжди дивує інтуїція, глибокий розум, далекоглядність і талановитість вчених. Основні положення теорії будови органічних речовин, закладених О.М.Бутлеровим, спочатку не сприймались відомими на той час вченими, але пізніше отримали підтвердження і в наш час успішно розвиваються. Одним із цих положень є взаємний вплив атомів. Отже, тема уроку «Взаємний вплив атомів у молекулах органічних речовин». Завдання уроку: узагальнити знання про властивості органічних речовин,їх реакційну здатність, використовуючи знання про взаємний вплив атомів.

Девіз уроку: «Не в кількості знань полягає освіта, а у розумінні і майстерному використанні того, що знаєш»

А.ДістервегПроведення семінару.

1.Навчальна частина.

І. Уточнення, узагальнення знань за питаннями:

1.Природа хімічних зв’язків у органічних речовинах.

(колективне обговорення питань)

2.Індукційний ефект.

Короткі висновки:

а) виникає в ланцюгу σ-зв’язків;

б) діє тільки в одному напрямку (до джерела);

в) в міру віддалення від джерела зменшується (для підтвердження демонстрація досліду: біля електрофорної машини у лабораторному штативі закріплена рейка, на якій на однаковій відстані розміщені шматочки фольги. При роботі електрофорної машини як джерела електричного струму, який діє на фольгу по-різному: найбільше на найближче розташовану.

г) буває позитивним і негативним.

д) підвищує реакційну здатність речовини.

3.Ефект спряження.

Короткі висновки:

а) виникає в ланцюгу з кратними зв’язками, які чергуються з одинарними;

б) спряження відбувається між π-електронами або між π-електронами і неподіленою парою електронів;

в) вплив рівномірно розподіляється між всіма атомами, що надає стійкості молекулі (бензен)

4.Орто- і пара- орієнтанти з погляду ефекта спряження.

5.Кислотні і основні властивості органічних речовин.

ІІ. Вдосконалення знань

1. Знайти спільне і відмінне:

а)фенол і анілін; б)оцтова кислота і етиловий спирт;

2. Знайти зайве:

а)метанол, фенол, анілін;

б)нітрогрупа, аміногрупа, гідроксогрупа;

в)толуол, фенол. нітробензол,

3. Назвати продукт бромування брометану:4.Який вуглеводень активніший в реакції з бромоводнем? Чому? Які продукти і механізм реакції?Пояснити з точки зору взаємного впливу атомів.

Як піти проти правила Марковнікова?

5.Порівняти кислотні властивості етилового спирту і фенолу.

6.Порівняти кислотні властивості мурашиної і оцтової кислоти.

Як збільшити силу оцтової кислоти?

7.Яка кислота сильніша?

8. Продукти нітрування аніліну і бензойної кислоти.2.Контролююча частина. (робота в групах)

1 група. Який спирт бутанол-1 чи 2-метилпропанол-2 швидше прореагує з металічним натрієм?

2 група. Яка із кислот з більшою швидкістю прореагує з карбонатом натрію:3 група. Розмістити в порядку зменшення основних властивостей:4 група. Розмістити в порядку зростання кислотних властивостей:5 група. В якій сполуці хлор активніший:6 група. Порівняти властивості речовин:Обговорення результатів роботи груп. Підведення підсумків уроку.

1.Консультант від кожної групи здає картки обліку роботи членів групи:Вид роботи

Члени групи

Усна відповідь

Доповнення

Робота в групі

Заключне слово вчителя. Мені хотілося б, щоб сьогодні на уроці ви відчули момент щастя, тому що словами радіохіміка Д.Хевеши: «розум, який мислить не відчуває себе щасливим, поки не поєднає окремі факти, ним спостережувані». А ми сьогодні намагались це зробити.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка