Введення формул до таблиці. Робота з аркушами. Використання логічних функцій під час опрацювання табличних даних. Друк данихСкачати 125.04 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір125.04 Kb.
Урок 8
Тема: Введення формул до таблиці. Робота з аркушами. Використання логічних функцій під час опрацювання табличних даних. Друк даних.
Навчальна мета: Засвоїти відомості по роботі з табличним процесором, введенням формул, роботою з аркушами, використанням логічних функцій та друком даних в табличному процесорі
Розвивальна мета: Розвивати координацію рухів, зорову пам’ять, вміння працювати з програмами
Виховна мета: Виховувати зосередженість, вміння активно сприймати новий матеріал.
Тип уроку: Урок вивчення нового матеріалу (лекція)
Структура уроку

 1. Організаційний момент

 2. Етап орієнтації

 3. Етап проектування

 4. Етап навчальної діяльності

 5. Робота за ПК

 6. Контрольно-оцінювальний етап

 7. Домашнє завдання

Хід уроку

І. Організаційний момент

Сьогодні ми з вами розглянемо тему: «Введення формул до таблиці. Робота з аркушами. Використання логічних функцій під час опрацювання табличних даних. Друк даних.».


II. Етап орієнтації

Мета сьогоднішнього уроку якомога найкраще познайомитися з табличним процесором


III. Етап проектування

План уроку

 1. Введення формул до таблиці.

 2. Робота з аркушами.

 3. Використання логічних функцій під час опрацювання табличних даних.

 4. Друк даних.

ІV. Етап навчальної діяльності

Введення формул до таблиці.

Сила електронних таблиць полягає у можливості розміщувати в них не тільки дані, але й формули.


Формулою в електронній таблиці називають арифметичні та логічні вирази. Формули завжди починаються зі знака рівності (=) і вводяться з латинської регістру.

Формули можуть містити

 • константи - числа або текст (в подвійних лапках),

 • посилання на комірки,

 • арифметичні знаки,

 • знаки логічніих та інших операцій,

 • вбудовані функції,

 • дужки,

 • акладки та ін..


При обчисленнях за допомогою формул дотримується прийнятий у математику порядок виконання арифметичних операцій.За замовчуванням текстові дані після завершення введення автоматично вирівнюються по лівому краю комірки, а числові - по правому краю. При наступному форматуванні тип вирівнювання можна змінити.

В Excel припустимі наступні оператори:

Арифметичні оператори (перераховані в порядку пріоритетів):


Позначка

Дія

- -

Інвертірованіе (множення на мінус 1)

%

Операція відсотка (застосовується до окремого числа)

^

Піднесення до степеня

*

Множення

/

Ділення

+

Додавання

-

Віднімання.


Операції виконуються зліва-направо в порядку їх пріоритетів, які можуть бути змінені круглими дужками.


Приклади формул:Аналогічним чином можна включати до формули посилання на діапазон комірок. Комірки при цьому пишуться через : або ;
Для копіювання формул потрібно навести вказівник миші справа на перетин комірок в потягнути за чорний хрестик вниз чи вгору, вправо чи вліво.
Копіюючи формулу можна отримати таку саму, а можна отримати формули що не дублюють початкову. Різниця в виді формули тільки у виді посилання на комірки.

Посилання бувають:

 • Відносними (А4)– Посилання, які при копіюванні коригуються відносно напрямку копіювання (Наприклад, комірка С4 містить формулу А4+В4, при копіюванні А4 зміниться на А5 або А3 в залежності від напрямку копіювання вниз чи вгору, при цьому формула буде справедливою для наступної комірки, С3 = А3+В3, або С5 = А5+В5)

 • Абсолютними($А$4) Посилання залишається постійним при копіюванні, адреса клітинки не змінюється (Наприклад, комірка С4 містить формулу А4*$В$4, при копіюванні А4 зміниться на А5 або А3 в залежності від напрямку копіювання вниз чи вгору, при цьому В4 залишиться постійною і формула буде справедливою для наступної комірки, С3 = А3*$В$4, або С5 = А5*$В$)

 • Комбінованими ($А4, А$4) Посилання в якому або назва стовпця є абсолютною, а номер рядка ні, або навпаки. (Наприклад, комірка С4 містить формулу А4*$В4, при копіюванні А4 зміниться на А5 або А3 в залежності від напрямку копіювання вниз чи вгору, при цьому В4 не залишиться постійною і формула буде справедливою для наступної комірки, С3 = А3*$В3, або С5 = А5*$В5)

Для швидкої зміни посилання у формулі використовується клавіша F4.
Помилки при введенні формул та чисел

Значення помилки

Причина

# ДІЛ/0

Задано ділення на 0

#Знач!

Вказано неправильний аргумент або оператор

#Ім’я

Вказано недопустиме ім’я

#Н/Д

Значення відсутнє

#Пусто!

Задано область перетину двох діапазонів, що не перетинаються

#Посил!

Вказано некоректне посилання

#Число!

Помилка при використанні або одержані числа


Щоб перевірити помилки натискаємо меню Сервіс – Перевірка наявності помилок
Робота з аркушами.

Використання логічних функцій під час опрацювання табличних даних.

Функція являє собою програму з унікальним ім'ям, для якої користувач повинен задати конкретні значення аргументів.
Функції можуть вводитися в таблицю у склад формул або окремо.
Всі функції мають однаковий формат запису і включають ім'я функції і знаходиться в круглих дужках перелік аргументів. Функції, в яких у якості аргументу використовується інша функція, називаються вкладеними.
Аргументами функції можуть бути:

 • числа;

 • посилання на комірки і діапазони комірок;

 • імена;

 • текст;

 • інші функції;

 • логічні значення та ін


Імена функцій можна набирати на будь-якому регістрі - верхньому або нижньому. Після правильного введення функцій літери автоматично перетворюються в прописні. Для полегшення роботи з вбудованими функціями використовується Майстер функцій.
Excel містить більше 400 вбудованих функцій.

Категорії функцій:

 • Математичні та тригонометричні;

 • Статистичні;

 • Фінансові;

 • Логічні;

 • Інженерні;

 • Інформаційні;

 • Функції дати і часу;

 • Функції керування базами даних і списками та ін

Тип вхідних даних, що містяться в кожній комірці, визначається першим символом, який має трактуватися не як частину даних, а як команда перемикання режиму.
Для того, щоб числа і дати сприймались програмою як текст, перед ними треба ставити апостроф або пробіл або укладати вводяться числа і дати в лапки.

Назва функції вводиться російськими літерами, а адреси комірок, природно, латинськими.

В панелі інструментів Excel є спеціальні засоби, що полегшують введення формул. Вони доступні через піктограми Майстер функцій і Автосуммірованіе (для додавання).

Функції порівняння

Позначення

Функція

>

Більше

<

Менше

=

Дорівнює

>=

Більше або дорівнює

<=

Менше або дорівнює

<>

Не дорівнює

&.

Текстовий оператор. Оператор використовується для зчеплення двох рядків в один.


Щоб викликати Майстер функцій потрібно мишкою натиснути на відповідному значку на панелі інструментів ліворуч від рядка форум або обрати меню Вставка – Функція.

За допомогою знаків порівняння можна будувати формули виду = "F"> "D" і = 3> 8.


Їх результатом в першому випадку з'явиться слово Істина, оскільки буква F за алфавітом йде після літери D (код букви F більше коду літери D). У другому випадку, по очевидним причин, - слово ЛОЖЬ.

Зауваження. В Excel можливо порівняння між собою літер і чисел і прийнято, що буква завжди "більше" числа. Так, наприклад, значення комірки, що містить пробіл, буде більше будь-якого числа.

Функція

Опис

ABS (число)

Визначає абсолютну величину (модуль) числа

ACOS (число)

Визначає значення арккосинусу аргументу

ASIN (число)

Визначає значення арксинусу аргументу

ATAN (число)

Визначає значення арктангенсу аргументу

COS(число)

Визначає значення косинуса аргументу

EXP(число)

Визначає значення експоненти аргументу тобто результат піднесення числа е до степеня, що дорівнює аргументу

LN (число)

Визначає значення натурального логарифма аргументу

LOG (число; основание)

Визначає значення логарифма аргументу за даною основою

LOG 10(число)

Визначає значення логарифма аргументу за основою 10

SIN (число)

Визначає значення синуса аргументу

TAN (число)

Визначає значення тангенса аргументу

ЗНАК(число)

Визначає знак аргументу

ОСТАТ(число; делитель)

Визначає остачу від ділення числа на дільник

ПИ()

Виводить значення П з точністю до 15 знаків

СЛЧИС(число)

Виводить випадкове число між 0 і 1

СТЕПЕНЬ(число; степень)

Визначає результат піднесення числа до вказаного степеня

ЦЕЛОЕ(число)

Округляє число до найближчого меншого цілого

МАКС (Число 1; число 2;…)

Визначає найбільше значення зі списку чисел

МЕДИАНА (Число 1; число 2;…)

Визначає медіану вихідних аргументів, тобто число яке є серединою заданого списку чисел

МИН (Число 1; число 2;…)

Визначає найменше значення зі списку чисел

МОДА (Число 1; число 2;…)

Визначає значення, що найбільше повторюється зі списку чисел (моду)

НАИБОЛЬШИЙ (масив; k )

Визначає k – те найбільше значення зі масиву чисел

НАИМЕНЬШИЙ (масив; k)

Визначає k – те найменше значення зі масиву чисел

РАНГ (Число; cсылка; порядок)

Визначає порядковий номер числа відносно інших чисел у заданому списку

СРГАРМ (Число 1; число 2;…)

Визначає значення середнього гармонійного вихідних аргументів

СРГЕОМ (Число 1; число 2;…)

Визначає значення середнього геометричного вихідних аргументів

СРЗНАЧ (Число 1; число 2;…)

Визначає значення середнього арифметичного вихідних аргументів

И (логзнач1;логзнач2;…)

Логічне множення (Повертає ІСТИННО, якщо всі аргументи мають значення істинно, повертає ХИБА, якщо хоча б один аргумент має значення хиба)

ИЛИ (логзнач1;логзнач2;…)

Логічне додавання (Повертає ІСТИННО, якщо хоча б один аргумент має значення ІСТИННО і повертає ХИБА, якщо всі аргументи мають значення ХИБА)

НЕ(логзнач)

Логічне заперечення (Змінює на протилежне логічне значення свого аргументу)

ЕСЛИ (условие; значение если истина; значение если ложь)

Розгалуження (Залежно від виконання умови, у клітинку вноситься одне з двох значень)

СЦЕПИТЬ (текст1; текст2;…)

Об’єднує в один елемент тексту від 1 до 30 елементів тексту

НАЙТИ (искомый текст; просматриваемый текст; нач.позицыя)

Визначає номер позиції входження шуканого тексту в тексті перегляду, починаючи з вказаної позиції

ЗАМЕНИТЬ (страрый текст; нач.позицыя; число знаков; новый текст)

Замінює частину текстового рядка іншим текстовим рядком , починаючи з символу з вказаним номером

ПОИСК (искомый текст; текст для поиска; нач.позицыя)

Визначає номер позиції першого входження підрядка до тексту, починаючи з вказаної позиції

Функції мають те ж призначення, що й в мовах програмування високого рівня.Можна виділити такі групи функцій:

1. Функції для роботи з базами даних і списками.

2. Функції для роботи із значеннями дат і часу;

3. Функції для інженерних розрахунків;

4. Функції перевірки властивостей і значень;

5. Логічні функції;

6. Функції для роботи з вказівниками і масивами;

7. Математичні функції;

8. Функції для статистичних розрахунків;

9. Текстові функції

10.Фінансові функції.
Сьогодні ви познайомитеся із логічними функціями. Логічні формули можуть містити вказані оператори порівняння, а також спеціальні логічні оператори:

#NOT# - логічне заперечування “НІ”

#AND# - логічне “І”

#OR# - “АБО”Логічні формули визначають, вираз “істина” чи “помилка”. Виразу “істина” привласнюється числова величина 1, виразу “помилка” - 0.

Логічні функції використовуються для побудови логічних виразів, результат яких залежить від того, чи є істиною умова, що перевіряється.

Приклад, IF (умова, істина, помилка) – логічна функція, що перевіряє на істинність задану логічну умову.

До логічних функцій належать такі:


 • «Если» - команда вибору (функція) та умови;

 • «И» - для вибору опцій;

 • «Или» - коли потрібно вибрати одне з двох значень;

 • «Истина» - повертає логічне значення істина;

 • «Ложь» - повертає логічне значення фальш;

 • «Не» - замінює на протилежне логічне значення свого аргументу.


Друк даних.

Для друкування табличних даних достатньо зайти в меню Файл - Печать


VI. Контрольно-оцінювальний етап

Запитання для узагальнення

 1. Що таке формула в табличному процесорі?

 2. Які посилання бувають в формулах?

 3. Коли виникає потреба у використання формул?

 4. Як перевірити помилки в табличному процесорі?

 5. Як скопіювати формулу?

 6. Скільки аргументів може містити функція?

 7. Як розділяються між собою аргументи?

 8. Що спільного і відмінного мають між собою функції И та ИЛИ?

 9. Які вирази належать до логічних?

 10. Які види функцій ви знаєте?


VII.Домашнє завдання

Вивчити терміни, конспект § 10, 12 пит.1,3,4,6 на с.104 + пит..1,2,3,6,8 на с.120База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка