Вступні уроки в 10-11 кл. (2011-2012 н р.)Сторінка4/4
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.97 Mb.
#10343
1   2   3   4

Відповісти на запитання:

  • Чи можна знаковими системами вважати карти, таблиці, схеми, діаграми, формули, графіки?

  • Чи утворюють ці звукові системи мови? Чому ці мови є штучними?

  • Чому стосовно природної мови всі штучні мови є допоміжними? Відповідь проілюструйте прикладами.*Робота з підручником. Опрацювати теоретичний матеріал (с. 5-6)


Сутність мови найбільш зримо, чітко виявляється через аналіз співвідношення природних і штучних мов.

Природною (національною, материнською) називають таку мову, основою якої є слово. Як засіб спілкування природна мова виникла разом зі становленням, формуванням людини впродовж її еволюції.

У природній мові фіксуються не лише інформативний зміст, а й почуття, переживання, характер, темперамент, образ того чи іншого народу. Мова відображає стан розвитку інтелекту людини, її душу.Штучною мовою називають такий засіб спілкування, який має допоміжне значення, не замінюючи природні мови в повному обсязі. Такими є есперанто, мова кібернетичних пристроїв (мови програмування: Алгол, Фортран, Кобол та ін.) і дорожних знаків, мови кодових систем (наприклад азбука Морзе), різного типу системи сигналізації, попереджень (наприклад сигнал SOS), а також формули, графіки, схеми, коди, шифри тощо.

Штучна мова дає людям змогу оперативно, ефективно діяти в інформаційному просторі та часі. Але вона не передає чуттєвого, емоційного стану людини, не має національного колориту, художньої образності, у ній не виявляється особистісне, індивідуальне в людині.

Хоч би якими засобами передавалися думки, врешті-решт вони так чи інакше перекладаються на природну – словесну (звукову) мову – універсальний засіб серед використовуваних людиною знакових систем.V. Виконання вправ на закріплення сприйнятого.
* Попереджувальний диктант.
Штучні мови створюють спеціально, для певних цілей: міжнародного спілкування, здійснення математичних та логічних операцій із знаками, запису необхідної інформації з певних галузей науки, а також для розваги та гри. Основна особливість штучних мов — їхня допоміжна стосовно природних мов роль, вузькофункціональний характер використання, умовність виразу (З підручника).
*Назвати відомі вам штучні мови. Чи є штучна мова засобом мислення, способом опредметнення та об'єктивізації думки?

*Чи стосується штучних мов відомий вислів Скільки ти знаєш мов, стільки разів ти людина? Відповідь побудувати у формі роздуму.


* Попереджувальний диктант. Визначити слова іншомовного походження та похідні від них, витлумачити лексичне значення кожного, пояснити правопис.
Міжнародні мови як засіб спілкування вивчає галузь мовознавства інтерлінгвістика. Основний об’єкт цієї науки – процес творення та функціонування штучних (планових) мов. Виникненню інтерлінгвістики сприяли спроби створення проектів міжнародних допоміжних мов, які знайшли практичне застосування. Пошуки таких мов спричинені занепадом міжнародного значення латини.

Інтерлінгвістика займається питаннями свідомого впливу людини на мову, тобто мовного планування і мовної політики, а також питаннями міжнародної стандартизації наук та проблемою рекреації мертвих мов (З енциклопедії «Українська мова»).


* Чому в основу лексики штучних мов здебільшого покладено іннтернаціоналізми?

* Чи є слова міжнародний та інтернаціональний дублетами (абсолютними синонімами)? Чи синонімічні терміни світова мова та мова міжнародного спілкування? Перевірити себе за словником.* Що вам відомо про мертві мови? Чи можна відродити мертву мову? Чи відомі історії такі прецеденти? (Наприкінці ХІХ с. в Ізраїлі, завдяки зусиллям ентузіастів, зокрема лінгвіста Еліезера Бен-Єгуди (1859-1922), гебрейська мова (іврит) з суто літургійної, писемної мови, якою вона була понад два тисячоліття, стала розмовною; нині це державна мова Ізраїлю. Сьогодні 65% населення Ізраїлю вважають іврит рідною мовою).

* Чи співвідносний з мертвою мовою жаргон (арго)? (Відмираючи, мова може в останній період свого існування ставати засобом спілкування лише певних соціальних або професійних груп, трансформуючись у своїх рештках у арго – умовну говірку, незрозумілу для сторонніх, у вужчому розумінні – мову соціального дна, декласованих елементів).

* Чи спроможна, на вашу думку, котрась штучна мова виконувати функцію міжнародної мови? Чому?

Словник.

Мова міжнаціонального спілкування – мова, що використовується в багатонаціональних державах як мова-посередник. Зазвичай це мова найбільш чисельної нації держави. Мова світова – поняття має такі ознаки: глобальність поширення за межами етнічної території, визначення як робочої в ООН, специфіка суспільних функцій. Нині до світових мов належать англійська, французька, іспанська, російська, арабська і китайська. (Зі Словника термінів між культурної комунікації). Мертва мова - мова, що не має живих носіїв, для яких вона є рідною, існує тільки в писемній формі (латина, санскрит, старотибетська, церковнослов»янська, староанглійська мови). Деякі мертві мови використовують у наукових та релігійних цілях (З Вікіпедії).
VІ. Підбиття підсумків уроку.
*Прослухати (прочитати). Чи є обмін предметами (яблуками) спілкуванням? Чи можна через яблуко передати інформацію? Чи можна такий обмін інформацією порівняти зі спілкуванням за допомогою звукової мови? Чому?

Про спілкування англійський драматург Бернард Шоу говорив так: якщо у тебе є яблуко і в мене є яблуко і якщо ми обміняємося цими яблуками, то в кожного з нас буде по одному яблуку; якщо ж у тебе є думка, і в мене вона є, то після обміну ними в кожного з нас буде аж по дві дум­ки. 

Найважливішим засобом спілкування є мова, це найдосконаліший засіб спілкування, тому що…
* Переказати висловлювання, завершивши переказ міркуваннями щодо того, чому саме природну звукову мову можна вважати найдосконалішим засобом спілкування.

* Прочитати.Що означає вислів слова роз’їдає іржа? Що означає часто вживаний у ЗМІ вираз «девальвація слова»? Пояснити з позиції семіотики.
Історію людства можна звести до історії стосунків слів і мислення. Усяка переломна епоха супроводжується кризою мови: зненацька втрачається віра в дієвість слів. Якось Конфуція спитали: «Якщо повелитель покличе тебе керувати країною, з чого почнеш?» Учитель відповів: «Із реформування мови».

Важко визначити, де зароджується зло – у словах чи в предметах, діях і вчинках – проте коли слова роз’їдає іржа та їхній смисл стає приблизним, наші вчинки також втрачають сенс (Октавіо Пас, мексиканський поет).


*Витлумачити інший вислів поета: Слово – це сама людина. Нас зіткано зі слів. Вони – єдина наша реальність, принаймні, єдине свідчення того, що ми існуєм. Якою мірою ви з ним згодні?

Довідка. «Конфуцій» – латинизація імені філософа, відомого в Китаї як Кун-цзи, Учитель Кун (551-479 г. до н. е.).
VІІ. Домашнє завдання. Вправа 5.

Варіант: започаткувати виконання одного з проектів:  • Природні та штучні мови: спільне та відмінне.

  • Штучні мови в інформаційному суспільстві: функції та перспективи.

  • Штучні мови в творах письменників-фантастів.

З журналу «Методичні діалоги» (№8, 2011)

ЮНИМ ЛІНГВІСТАМ
ПРО ШТУЧНІ МОВИ
За призначенням штучні мови поділяють на такі типи:


  • міжнародні допоміжні мови (їхня мета – полегшення міжнародного спілкування),

  • експериментальні (створені з метою експериментування в логіці, філософії, лінгвістиці);

  • вигадані (утворені з метою гумористичного чи естетичного ефекту або для змалювання фантастичного світу.

Найвідоміші серед міжнародних мовесперанто, ідо, інтерлінгва, волапюк.

Мова есперанто (від ісп. esperanto - той, що сподівається) створена 1887 р. польським лікарем-окулістом Людовиком Лазарем Заменгофом (1859-1917). Свою 40-сторінкову брошуру «Міжнародна мова. Передмова та повний підручник» Заменгоф опублікував російською у Варшаві, підписавши її псевдонімом «Доктор Есперанто». Основою мови есперанто є лексика, яка базується на коренях індоєвропейських мов – романських, германських і слов’янських, та граматика, що підпорядковується лише 16 правилам без жодного винятку. Графічна система включає 28 літер латинського алфавіту, яким відповідають 28 звуків, літера позначає 1 звук незалежно від позиції в складі, наголос завжди падає на передостанній склад. Словотвір має багаті можливості: за допомогою невеликої кількості словотворчих елементів (10 префіксів, 35 суфіксів та 11 закінчень) від кожного кореня можна створювати від 20 до 60 (а від деяких коренів навіть до 100) слів. В есперанто є лише 2 відмінки – називний і знахідний. На навчання та практичне засвоєння есперанто вистачає від 50 до 200 год.

За оцінками Європарламенту, сьогодні в Європі мовою есперанто володіють близько 10 млн людей. Існує експерантомовна оригінальна та перекладна література, есперантомовна періодика, численні есперантомовні веб-сайти. Більшість країн світу мають національні есперанто-організації та есперанто-клуби. Починаючи з 1905 р., Всесвітня Есперанто-Асоціація щороку (в липні або серпні) проводить восьмиденний Всесвітній конгрес есперантистів. Есперантисти мають свій гімн La Espero (Надія) та прапор.

Перший український підручник з есперанто видано ще в 1904 р., перше есперантистське товариство «Поступ» проіснувало в Західній Україні до 30-х рр. Пізніше розвиток есперанто довгий час гальмувався через політичні обставини. За енциклопедією «Українська мова», з 1938 р. в СРСР есперантистів переслідували, мову есперанто називали «мовою шпигунів і космополітів». Есперанто перебувало під забороною до середини 60-х рр.., дослідження в цій галузі не велися.

Сьогодні в Україні діє Українська Есперанто-Асоціація та Благодійний фонд «Есперо» імені Василя Єрошенка. Великий українсько-есперантський словник (2008 р.) містить 280 тис. слів.

Численні дослідження підтверджують, що володіння есперанто значно полегшує вивчення іноземних мов. Певна кількість осіб вважає есперанто рідною мовою (народилися в сім’ях, у яких цією мовою спілкувалися батьки). Серед них Вікіпедія називає фінансиста Джорджа Сороса (США) та лауреата Нобелівської премії фізіолога та фармаколога Даніеля Бове (Швейцарія).

Створюючи мову своєї мрії, Заменгоф прагнув позбавити людство від найстрашнішого, на його думку, зла - міжетнічних конфліктів. Іронія долі виявилась у тому, що в день відкриття Х конгресу есперантистів почалася Перша світова війна. Помер Людовик Лазар Заменгоф у окупованій кайзерівськими військами Варшаві...

Подекуди висловлюється пропозиція зробити есперанто державною всеєвропейською мовою. Певно, це протест проти засилля англійської. Проте функцію допоміжної мови есперанто виконує блискуче.Ідо - створена на основі есперанто (мовою есперанто іdо – дитина, нащадок) універсальна міжнародна мова. Кожній з 26 літер відповідає 1 звук, наголошеним є передостанній склад слова. Частини мови розрізняють за закінченнями (іменники – -о, прикметники - -а, прислівники – -е).

Інтерлінгва – штучна міжнародна мова, оприлюднена 1951 р. Міжнародною асоціацією допоміжної мови. 1954 р. було утворено Всесвітній союз поширення інтерлінгви. Упродовж 27 років укладався інтерлінгво-англійський словник. Мова має 27 латинських літер, орфографія має відхилення від вимови, наголос ненормований.

Волапюк (від від vol — світ + pük — мова, тобто «мова світу») - перша відома штучна мова, створена у 1879 р.(за 8 років до есперанто) в Німеччині німецьким католицьким священиком Йоганном Мартіном Шлейєром. Більшість коренів слів узято з французької та англійської мов, проте їх значно змінено. Наприклад, англійські world (світ) і speak (говорити) перетворились на vol і pük (саме ці корені дали назву новій мові).

Штучними мовами укладають статті Вікіпедії. Вікіпедія мовою волапюк — найбільший розділ Вікіпедії штучною мовою, посідає 15-е місце серед усіх Вікіпедій за кількістю статей.

Прикладом експериментальної мови є мова логлан (від англ. Logical language -логічна мова), створена для досліджень, зокрема для проведення експерименту з перевірки гіпотези Сепіра-Уорфа стосовно того, що мова, якою спілкується людина, обмежує свідомість, заганяючи її в певні рамки. Задум створити ідеальну, позбавлену будь-яких неточностей штучну мову виник у науковця Джеймса Кука Брауна в 1955 р. Ідею підхопили письменники: у фантастичних повістях Роберта Хайнлайна (1965 р.) комп’ютери спілкуються саме мовою логлан. Браун видав свою книжку про логлан лише 1975 р. Тоді ж почав видаватися журнал «Логланіст», утворилася перша спільнота мовців, які спілкувалися на логлані. Сьогодні знавців логлана налічують до кількох тисяч осіб.

Щодо вигаданих мов, то прикладом такої мови може бути створена в 1827 р. музична мова сольресоль. Автор проекту (сольресоль так і не набула поширення) – француз Жан Франсуа Сюдр. Пізніше до складання мови долучилися музикант Венсан Гаєвські та його син Сизаль Болеслав Гаєвські. Слова мови сольресоль складаються з різних комбінацій семи музичних нот. Наприклад, слово я вимовляється доре, тидомі, мій - редо, мова - сольресоль. бажання, бажати - міфаля, допомога, допомагати - досіля, любити, любов – мілясі. Речення «Я люблю тебе» звучить так: «Дорі мілясі домі». Антоніми утворюються переставлянням складів (фаля - хороший, добре; ляфа - поганий, погано). У мові сольресоль два роди – жіночий і нежіночий (чоловічий та середній роди граматично не розрізняються). Всього існує 49 двоскладних слів, 336 – трискладових, 2268 – чотирискладових, 9072 – п’ятискладових слів (усього 2660 слів). Записувати слова мови сольресоль автори пропонували кількома способами: 1) словами-назвами нот; 2) назвами нот, але опускаючи голосні, 3) нотами на нотному стані (або на трьох горизонтальних лініях), 4) першими сімома арабськими цифрами; 5) першими сімома літерами латинського алфавіту; 6) знаками спеціальної стенографії сольресоль; 7) кольорами веселки (кольоровими лініями на папері). Щодо усного мовлення, що спілкуватися мовою сольресоль пропонували по-різному: вимовляючи назви нот уголос, застосовуючи мову жестів глухонімих; грою на музичному інструменті; співом; жестами, що повторюють знаки спеціальної стенографії сольресоль; сигнальними прапорцями; кольорами веселки (спалахами світла або кольоровими лініями на папері). Зрозуміло, що така мова мала суто естетичний характер, створювалася заради розваги, і для «спілкування» нею потрібно добре знати музичну грамоту.

Прихильникам творчості Джона Рональда Толкієна (1892–1973) відомо, що саме перейнявшись конструюванням штучних мов, професор, завідувач кафедри англосаксонської мови Оксфордського університету, талановитий лінгвіст Толкієн усвідомив необхіднсть створення світу, у якому такі мови могли б звучати. «Створення мов – це був початок. Либонь, «історії» было написано для того, щоб створити світ для мов, а не навпаки», - пояснював Толкієн. «За суттю своєю я - хобіт (у всьому, крім розміру), - уточнював він пізніше. – Адже я володію унікальною здатністю відчувати одночасно і мову поезії, і поезію мови».

Відомо 6 мов, які філолог-фантаст створив для народів, що населяли Арду. А ще існувала єдина мова Westron – щось подібне до есперанто. До речі, Толкієн - один з укладачів Оксфордського словника англійської мови.

2001 р. канадським лінгвістом і перекладачем Сонею Елен Кісою презентовано створену нею штучну «ідеологічну» мову токіпона («гарна мова», «мова добра», «проста мова»). За задумом свого автора, ця мова має допомогти людям «жити просто, жити зараз, жити щасливо». Мова відповідає принципам даосизму, який оспівує просте, чесне життя та невтручання в хід природних процесів. Токіпона має всього 14 фонем, 118 слів та надпросту граматику.

Останнім часом багато пишуть про створення лінкосу — мови для можливих контактів з інопланетянами, яка спе­ціалізується на передачі математичних знань і основ механіки.

Штучні мови поділяють на мови апріорні (створені апріорі, від лат. a priori — первісно, без попереднього досвіду)  та апостеріорні (створені апостеріорі, від лат. a posterioriна основі певного досвіду, з попереднього). Граматика та словниковий запас перших створюються з нуля, з опорою на уяву автора чи на певні розрахунки, жодні елементи не запозичуються з природних мов. Другі базуються на основі реальних мовних явищ і закономірностей природних мов.

Мови, створені апостеріорі, поділяють на схематичні, у яких природній, чи частково природній словниковий запас змінюється відповідно до заздалегідь установлених правил, і натуралістичні, у яких природні слова зберігають своє звичне звучання й написання.

Есперанто - схематична мова, інтерлінгва - натуралістична. Ідо представляють як компроміс між обома видами штучних мов.

Оскільки межі між видами мов досить розмиті, одна штучна мова може підпадати одночасно під ознаки кількох різних видів.

АВТОРИТЕТНА ДУМКА
Потреба в міжнародних зв’язках зумовила доконечну необхідність виділення ряду живих мов для обслуговування цих зв’язків. Так, у ролі так званих світових мов сьогодні виступають найпоширеніші національні мови – англійська, французька, німецька, іспанська, російська тощо. Дедалі гострішою стає потреба в існуванні універсальної єдиної «іноземної мови», у функції якої найзручніше використовувати планову (штучну) мову. Найпоширенішою й ефективно використовуваною (уже понад 100 років) виявилася тут мова есперанто, відносно незначне поки що поширення якої, очевидно, пояснюється не стільки її лінгвістичною недосконалістю, скільки тим, що мовна картина світу, розвитку людства як суми етнічних суспільств ще не досить визріла для масового застосування цієї мови, оскільки в обставинах, які існують, потреби людства ще задовольняють національні мови вужчого використання і ті з них, які застосовують також у ролі так званих світових мов (З енциклопедії «Українська мова», автор статті «Мова і суспільство» Орест Ткаченко, член-кореспондент НАН України, фахівець із загального мовознавства та соціолінгвістики).
Мова — це не лише засіб комунікації, але й своєрідна операційна система такого великого комп’ютера, яким є суспільство. Так, комп’ютер може працювати на базі «Віндовз» чи «Лінукс», але одночасно включити обидві системи не вийде. Суспільство або людина використовує мову як базову оперативну систему, на основі якої працюють усі інші програми. І якщо ця базова система недорозвинена чи конфліктує з іншою операційною системою, то обов’язково виникають певні помилки, які ведуть до застою, замкнених кіл і до того, що люди, які входять до інших базових систем, де не існує подібних проблем, конкурентно виграють (Кирило Стеценко, музикант, композитор).
Ми не можемо створювати мову, ми приймаємо її з певним наповненням. Це саме те, про що писав Потебня. Це — внутрішня форма слова, яка обростає упродовж століть додатковими смислами, які передаються від покоління до покоління. Тут не лише свої, притаманні народу міфіологеми, але й символічні значення слів. Так, в одній народній пісні співається «Несіть мене, лелеченьки, мертвого додому». Для українців, які асоціювали лелеку з народженням нового життя, це страшно. Тут цілий комплекс символів — ірію, повернення з чужини, лелеки. І це закодовано в кількох словах.

Вигадана мова не матиме цих смислів, тож треба буде затратити непорівняно більшу масу слів для того, щоб передати ці відчуття. Слова без внутрішнього образу будуть бюрократичними, сухими, у них не буде емоцій. І це доводить, що мова — це закодована свідомість, це певні цінності, це — колиска твоєї ідентичності (Володимир Моренець, доктор філологічних наук, професор, віцепрезидент НаУКМА)


Використані Інтернет-джерела:
Вікіпедія: Українська мова

http://uk.wikipedia.org/wiki/Українська_мова#cite_note-top-4
Острів знань: Розвиток української мови. Українська мова в світі

http://ostriv.in.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=2475&Itemid=-5#2.1.
Єрмоленко Світлана. Мова і українознавчий світогляд

http://www.nrius.org.ua/images/book/book_yermolenko.pdf

Масенко Лариса. Мова і суспільство.http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/%d0%9a%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%be%d0%b7%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%bd%d1%8f/%d0%a1%d0%9b%d0%9e%d0%92%d0%9d%d0%98%d0%9a%d0%98/%d0%94%d0%9e%d0%92I%d0%94%d0%9d%d0%98%d0%9a%d0%98/%d0%9b%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%b0%20%d0%9c%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be%20''%d0%9c%d0%be%d0%b2%d0%b0%20i%20%d1%81%d1%83%d1%81%d0%bfi%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be.%20%d0%9f%d0%be%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bdi%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%b2%d0%b8%d0%bci%d1%80''.doc
Федик Ольга. Мова як духовний адекват світу (дійсності). – Л.: Видавництво Отців Василіан “Місіонер”. -2000.

http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/%d0%9a%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%be%d0%b7%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%bd%d1%8f/%d0%a1%d0%9b%d0%9e%d0%92%d0%9d%d0%98%d0%9a%d0%98/%d0%9c%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%d1%8f%d0%ba%20%d0%b4%d1%83%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%82%20%d1%81%d0%b2i%d1%82%d1%83.doc
Іванишин Василь, Радевич-Винницький Ярослав. Мова і нація..

http://www.ruthenia.info/txt/vidrodzhenia/ivanyshynv/movnaz/index.html#

http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=444064
Кочерган М.П. Вступ до мовознавства

http://linguistics.lutsk.ua/files/linguistics/kochergan_m_p_vstup_do_movoznavstva.pdf
Півторак Григорій. Звідки ми та наша мова

http://www.day.kiev.ua/209832/

http://www.day.kiev.ua/210199/

http://www.day.kiev.ua/210582
Килимник Ю. За що світу варто сказати спасибі українцям

http://www.day.kiev.ua/296230
Андрухович Юрій. Вабі-сабі

http://aratta-ukraine.com/text_ua.php?id=2030
Дроздовський Дмитро. Мовний похорон.

http://www.day.kiev.ua/163863/
Трубай Василь. Джерело.

http://uanime.org.ua/forum/viewtopic.php?p=8594
Українська діаспора в об'єктиві сучасності - національно-політичний та духовно-культурний феномен

http://storinka-m.kiev.ua/article.php?id=303
Українська діаспора: історичний аспект

http://www.portugalua.com/ukrainska-diaspora/
Українська діаспора — невід’ємна складова нації

http://www.meest-online.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5991&Itemid=96
На Україну линуть журавлі. Творчість представників діас¬пори: конспект уроку у 8 класі

http://www.metodportal.net/node/12571 Українська мова: підручник дял учнів 10 класу: Рівень стандарту. / О.В.Заболотний, В.В.Заболотний. – К.: Ґенеза, 2010.

2 Українська мова: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ О.П. Глазова, Ю.Б.Кузнецов; наук. ред. І.Вихованець. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2011.

3 Українська мова: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. Профільний рівень/ М.Я.Плющ, В.І.Тихоша, С.О.Караман, О.В.Караман, – К.: Освіта, 20104 Українська мова: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закд./ О.П. Глазова, Ю.Б.Кузнецов; наук. ред. І.Вихованець. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2011.

5 Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Українська мова: Підруч. для 11 класу загальноосвіт. навч. закл. / О.П.Глазова, Ю.Б.Кузнецов; наук. ред.. І.Вихованець. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2011.

6 Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Українська мова: Підруч. для 11 класу загальноосвіт. навч. закл. / О.П.Глазова, Ю.Б.Кузнецов; наук. ред.. І.Вихованець. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2011.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка