Вступне словоСторінка35/52
Дата конвертації11.04.2016
Розмір8.31 Mb.
#776
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   52

ВАСИЛЬ СТЕФАНИК

Біографія


Василь Семенович Стефаник народився 14 травня 1871р. в с Русові тепер Івано-Франківської області в сім'ї заможного селянина.

У 1883 р. він вступив до польської гімназії в Коломиї, де з четвертого класу брав участь у роботі гуртка гімназичної мо­лоді, який проводив громадсько-культурну роботу серед селян, наприклад, організовував читальні. Ще в гімназії В. Стефаник по­чав писати.

У 1888-1889 pp. у співавторстві з Л. Мартовичем він написав оповідання «Нечитальник» та «Лумера».

У 1890 р. письменника було звинувачено в нелегальній громадсько-культурній ро­боті, тому він змушений був залишити навчання в Коломиї і продовжити його в Дрогобицькій гімназії, де також брав участь у громадському житті.

Стефаник став членом таємного гуртка молоді, познайо­мився з І. Франком, з яким потім підтримував дружні зв'язки.

1892 р. митець закінчив гімназію, вступив на медичний факультет Краківського університету, але замість вивчення медицини пори­нув у літературне та громадське життя Кракова. Тут існувало то­вариство студентів-українців „Академічна громада”. У цей час він активно співпра­цював з українськими періодичними виданнями як публіцист.

Протягом 1893-1899 рр. в органах радикальної партії «Народ», «Хлібороб», «Громадський голос» та «Літературно-науковому віснику» Стефаник надрукував ряд статей: «Віче хлопів мазурських у Кракові», «Мазурське віче у Ржешові», «Мужики і ви­става», «Польські соціалісти як реставратори Польщі od morza do morza», «Книжка за мужицький харч», «Молоді попи», «Для дітей», «Поети і інтелігенція». У

1896-1897 pp. митець створив низку поезій у прозі і намагався видати їх окремою книжкою під заголовком «З осені», але підготовлена книжка не зацікавила видавців, і письменник знищив рукопис. Кілька поезій у прозі, що лишилися в архівах друзів Стефаника, були опубліковані після його смерті («Амбіції», «Чарівник», «Ользі присвячую», «У воздухах плавають ліси», «Шродиик до бога ридав», «Вночі» та ін.).

У 1897 р. у чернівецькій-газеті «Праця» з'явились перші реа­лістичні новели Стефаника: «Виводили з села», «Лист», «По­божна» «В корчмі», «Стратився», «Синя книжечка», «Сама-саміська», які привернули увагу літературної громадськості художньою новизною, глибоким та оригінальним трактуванням тем з життя села. Проте нова оригінальна манера письменника була визнана не відразу.

У 1899 р. у Чернівцях вийшла в світ пер­ша збірка новел – «Синя книжечка», яка принесла Стефаникові загальне визнання, була зустрінута захопленими відгуками найбільших літературних авторитетів, серед яких, крім І. Франка, були Леся Українка, М. Коцюбинський, О. Кобилянська, і стала помітною віхою в розвитку української прози.

Наступного року вийшла друга збірка Стефаника — «Камінний хрест», яку також було сприйнято як визначну літературну подію.

У 1901 p. — пись­менник опублікував третю збірку новел — «Дорога». У 1905 р. вийшла четверта збірка письменника — «Моє слово», в якій уперше була надрукована новела «Суд», яка завершує перший період творчості Стефаника.

У 1916 р. В. Стефаник написав новелу «Ма­рія», яку присвятив пам'яті Франка. Згодом письменник опублі­кував шість новел, які разом із творами другого періоду «Діточа пригода» і «Марія» склали п'яту збірку— «Вона— земля», ви­дану 1926 р.

Протягом 1927-1933 pp. Стефаник опублікував ще понад десять новел. Він писав також автобіографічні новели, наприклад, «Нитка», «Браття», «Серце», «Вовчиця», «Слава йсу», «Люд­мила», «Каменярі».

В останні роки життя В. Стефаник майже безвиїзно жив у с. Русів, де вів життя звичайного хлібороба, а у вільний час продовжував писати твори.

У 1936 р. письменник помер.

«Камінний хрест»


У новелі «Камінний хрест» тема еміграції як руйнування моноліту нації реалізується значною мірою через приховану біблійну метафору «наріжного каменя», що не знайшов свого призначення, та мо­тиву грядущого апокаліпсису: «То як часом якась долішня хвиля викабутить великий камінь із води і покладе його на берег (...). Блимає той камінь мертвотними блисками, відбитими від сходу і заходу сонця, і кам'яними очима своїми глядить на живу воду і сумує, щот не гнітить його тягар води, як гнітив від віків. Глядить із берега на воду, як на утрачене щастя». Наріжний камінь фун­даменту нації, сіль землі — саме такі Дідухи, що їх, розгублених, вирваних із рідного середовища, масово бачив Стефаник на Кра­ківському вокзалі. Тому письменник так гостро й реагував на масову еміграцію селян, бо бачив у ній трагедію народу — соціаль­ну та національну. Усім своїм твором новеліст нібито підводить читачів до висновку: коли такі люди, як Іван Дідух, які навіть ви­толочений пустир на горбі роблять плодоносним, які становлять силу і міць народу, його живлющий корінь, коли такі люди зму­шені кинуть рідну землю, то це справді трагедія цілої нації.

Назва новели багатозначна: з одного боку, хрест — це пам'ят­ник на згадку про себе і свою сім'ю, бо Дідухи позбавлені навіть можливості бути похованими на рідній земля, а з іншого, хрест — це символ непосильної, нелюдської праці селян (згадаймо біблій­ний фразеологізм «Нести свій хрест», тобто нести всі тягарі власного життя).


Прикладом тестових завдань з теми є наступні:

1. Нова українська літератури починається з виходу...А. „Саду божественних пісень” Г. Сковороди,

Б. „Слова про похід Ігорів”,

В. „Енеїди” І. Котляревського,

Г. „Кобзаря” Т. Шевченка.

Правильна відповідь: В.


2. „Енеїда” І. Котляревського за жанром – це...

А. військово-героїчна поема,

Б. бурлескно-травестійна поема,

В. соціально-побутовий роман,

Г. казково-фантастична поема.

Правильна відповідь: Б.


3. І. Котляревський не є автором твору

А. „Енеїда”,

Б. „Наталка Полтавка”,

В. „Москаль-чарівник”,

Г. „Шельменко-денщик”.

Правильна відповідь: Г


4 Перша соціально-побутова драма з селянського життя в українській літературі – це...

А. „Наталка Полтавка” І. Котляревського,

Б. „Сватання на Гончарівці” Г. Квітки-Основ’яненка,

В. „Назар Стодоля” Т. Шевченка,

Г. „Хазяїн” І. Карпенка-Карого.

Правильна відповідь: А


5. Основоположником нової української прози вважають

А. І. Котляревського,

Б. П. Гулака-Артемовського,

В. Г. Квітку-Основяненка,

Г. Т. Шевченка.

Правильна відповідь: А.


6. Гумористично-сатирична повість Г. Квітки-Основ’яненка називається...

А. „Маруся”,

Б. „Конотопська відьма”,

В. „Салдатський патрет”,

Г. „Сердешна Оксана”.

Правильна відповідь: Б.


7. Найвідоміша сентиментально-реалістична повість Г. Квітки-Основ’яненка називається...

А. „Конотопська відьма”,

Б. „Назар Стодоля”,

В. „Маруся”,

Г. „Утоплена”.

Правильна відповідь: В.


8. Літературний напрям кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст., що характеризується прагненням відтворити світ почуттів простої людини й викликати співчуття до героїв у читачів, а також ідеалізацією дійсності, – це...

А. бароко,

Б. класицизм,

В. реалізм,

Г. сентименталізм.

Правильна відповідь: Г.


9. Не є поемою такий твір Т. Шевченка:

А. „Гайдамаки”,

Б. „Причинна”,

В. „Марія”,

Г. „Назар Стодоля”.

Правильна відповідь: Г.


11. Поема-містерія Т. Шевченка, в якій розробляється тема історичного минулого України, називається...

А. „Кавказ”,

Б. „Сон”,

В. „Великий льох”,

Г. „Гамалія”.

Правильна відповідь: В.


12. Перша в новій українській літературі політично-сатирична поема, написана Т. Шевченком у період „трьох літ”, називається...

А. „Марія”,

Б. „Єретик”,

В. „Сон” („У всякого своя доля”),

Г. „Тарасова ніч”.

Правильна відповідь: В.


13. Тема долі матері-покритки започаткована у творчості Т. Шевченка поемою...

А. „Сова”,

Б. „Сон”,

В. „Катерина”,

Г. „Відьма”.

Правильна відповідь: В.


14. У якому з названих жанрів не писав Т. Шевченко?

А. поема,

Б. балада,

В. драма,

Г. байка.

Правильна відповідь: Г.


15. Тему, започатковану поемою „Катерина”, Т. Шевченко розвинув у поемі...

А. „Гамалія”,

Б. „Причинна”,

В. „Наймичка”,

Г. „Неофіти”.

Правильна відповідь: В.


16. Драматичний твір Т. Шевченка називається...

А. „Мар’яна-чорниця”,

Б. „Назар Стодоля”,

В. „Сава Чалий”,

Г. „Оборона Буші”.

Правильна відповідь: Б.


17. Жанр ліро-епічної поезії фантастичного, історико-героїчного або соціально-побутового змісту з драматичним сюжетом – це...

А. елегія,

Б. балада,

В. ода,

Г. епопея.

Правильна відповідь: Б.


18. Російськомовна повість Т. Шевченка називається...

А. „Художник”,

Б. „Слепая”,

В. „Записки причетника”,

Г. „Сеня”.
19. Автор першого в українській літературі роману – ...

А. Г. Квітка-Основ’яненко,

Б. П. Гулак-Артемовський,

В. П. Куліш,

Г. П. Мирний.

Правильна відповідь: В.


20. Перший в українській літературі роман називається...

А. „Чорна рада”,

Б. „Маруся”,

В. „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”,

Г. „Князь Єремія Вишневецький”.

Правильна відповідь: А.


21. Соціально-історичний роман П. Куліша називається...

А. „Дзвін”,

Б. „Хуторні недогарки”,

В. „Чорна рада”,

Г. „Петро Сагайдачний”.

Правильна відповідь: В.


22. Автобіографічним є твір:

А «Сон» («У всякого своя доля») Т. Шевченка;

Б «Перехресні стежки» І. Франка;

В «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького ;

Г «Intermezzo» М. Коцюбинського»;

Д «Хазяїн» І. Карпенка-Карого.

Правильна відповідь: Г.
Каталог: ld
ld -> Діти з порушеннями психофізичного розвитку як суб'єкт корекційної освіти план
ld -> Государственный образовательный
ld -> Кафедра теорії і методики викладання гуманітарних дисциплін Затверджую
ld -> Погоджую: затверджую: Голова пк директор нвк сигляк А. І. Драбич О. І
ld -> Українська мова, 5-12 кл
ld -> Картка проекту Назва проекту Цінуй реальність! Мета проекту Виявити недоліки віртуального спілкування та
ld -> Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр
ld -> Лекція психолого-педагогічна корекція
ld -> Методичні рекомендації до виконання та захисту для студентів психологічних відділень
ld -> Лекція №1 Тема: Курс «Методика роботи з дитячим хореографічним колективом»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   52
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал