Вступне слово


§ 13. Багатокомпонентні складні реченняСторінка11/52
Дата конвертації11.04.2016
Розмір8.31 Mb.
#776
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   52

§ 13. Багатокомпонентні складні речення


Б а г а т о к о м п о н е н т н и м и називаються такі складні речення, до складу яких входить три і більше предикативних частин:

Якщо предикативні частини багатокомпонентного речення зв’язані між собою сполучниками сурядності, то воно називається багатокомпонентним складносурядним реченням. Наприклад:Куняє хмара, збившись в клубочок, і небо притулилось до землі, і перша зірка заглядає в очі.

, і , і .

Якщо предикативні частини багатокомпонентного речення зв’язані між собою сполучниками підрядності або сполучними словами, то воно називається багатокомпонентним складнопідрядним реченням. Наприклад:Як добре, що ти мені дарувала, доле, все, чого в житті мені бракувало.

як
що

чого

Якщо предикативні частини з’єднуються між собою тільки за допомогою інтонації, то воно називається багатокомпонентним безсполучниковим складним реченням.

Н а п р и к л а д:

Старість усьому вірить, зрілість в усьому сумнівається, молодість усе знає (Народна творчість).

, , , .
Якщо в складному багатокомпонентному речення предикативні частини зв’язані між собою різними типами зв’язку, то воно називається багатокомпонентним складним реченням змішаного типу.

Н а п р и к л а д:Бути готовим до труднощів і знати, як на людину діють удари долі, в чому вони виявляються, як вийти зі скрутного становища, –- все це має неабияке значення (З журналу).

все це

як

як

в чому

, – .

Такі речення зустрічаються в прозовому та поетичному мовленні досить часто. Речення з різними видами зв’язку поділяють на різновиди:

а) речення з сурядним та підрядним зв’язком.

Н а п р и к л а д:

Звільна, плавно ступаючи, йдуть

Кам’яними стежками

Чорноокі гебрейки бичем

З глиняними збанками –

Із збанками на головах, ген

Під скалу до криниці,

А в руках їх мішки шкіряні,

Щоб доїти ягниці (І. Франко);

б) речення з підрядним та безсполучниковим зв’язком.

Н а п р и к л а д:

Книги – морська глибина:

Хто в них пірне аж до дна,

Той, хоч і труду мав досить,

Дивнії перли виносить (І. Франко);

в) речення з сурядним та безсполучниковим зв’язком.

Н а п р и к л а д:

Ще сальви не було, не заревли гармати,Та ви вже на ногах (О. Теліга);

г) речення з усіма видами зв’язку.

Н а п р и к л а д: Пізніше я мав нагоду бувати в Нотр-Дам у Парижі, в соборі св. Петра в Римі, я подивляв їх монументальну величність, багатство і розкіш ії будови, але не знаходив я у них тих емоцій, що якимись особливими чарами в’яжуть нас з божественістю (У. Самчук).
Серед складних багатокомпонентних зустрічаються такі речення, предикативні частини яких об’єднуються в блоки. Наприклад:

Я люблю своє село за все, що в ньому є, а найдужче шаную я людей-трудівників, які створили його своєю невтомною працею (З газети).
, а

які

що

Якщо в багатокомпонентних реченнях предикативні частини рівноправні за значенням і мають відтінок переліку, то вони в блоки не об’єднуються.


Між складовими багатокомпонентних безсполучникових складних речень існують ті самі відношення, що й у двокомпонентних безсполучникових складних реченнях.

Рука еластична, а серце байдуже, і щось та рука помагає не дуже (О. Підсуха).
,, а , і .
Посадіть деревце і пізніше в честь дитини: народився синок – посадіть ясенок (З газети).

.

:


Сонце кинуло перші промені, високо в небі залунала пісня жайворонка, легенький вітерець приніс пахощі польових квітів (О. Підборська).

, , .


Складні речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку

Складна синтаксична конструкція- це складне речення з різними видами зв'язку.

У такому реченні його частини сполучаються між собою як сполучниковим (сурядним, підрядним), так і безсполучниковим зв'язком.

Існують різні типи складних синтаксичних конструкцій. Ось два з них:складне речення

приклади

з сурядним і підрядним зв'язком

За тим селом, де в полі бліндажі Колись гули залізною луною,

Щебече дощик, сіє стороною,

І мак горить, і колос на межі

(А.Малишко)

з сполучниковим і безсполучниковим зв'язком

Ще сніг кругом, ще голі віти в дуба, і не курличуть в небі журавлі (В.Сосюра)


Способи відтворення чужого мовлення. Пряма й непряма мова. Речення з прямою мовою. Слова автора. Заміна прямої мови непрямою. Цитата як різновид прямої мови. Діалог
Існує кілька способів передачі чужої мови: пряма мова, непряма мова і невласне пряма мова.

Пряма мова – це чужа мова, що передається без змін.

Пряма мова може складатися з одного або кількох речень, причому ці речення можуть бути різноманітними за будовою.

Пряма мова супроводжується словами автора, що можуть стояти перед нею, після неї або всередині прямої мови.

Н а п р и к л а д:

А хтось кричить: “Ти рідну стрів!” (П. Тичина).

А: “П!”

“Я твій”, — десь чують дідугани (П. Тичина).

“П”, — а.

“Я знаю, — сказав він, — минулого вже ніколи не вернеш”.

“П, — а, — п”.
Пряма мова може оформлюватися у вигляді діалогу, якщо передається розмова двох осіб. У такому випадку кожна репліка записується з нового рядка і без лапок.

Н а п р и к л а д:

Не хочу! Не можу! Не знаю, як…

Я покажу, як. Ось я зараз покличу його і покажу, як почати.

Ні, ні!

Побачиш, що зможеш. Ось зараз покличу. Він зразу розсердиться, нахнюпиться, це правда. Та я знаю, як до нього підійти, з якої сторони він одмикається. Дурненька, не бійся! Я тобі дам потайний ключик, я покажу стежечку до його серця.

Ні, ні! Я не розумію! Не розумію! (М. Куліш).
У драматичних творах діалоги і полілоги супроводжуються іменами дійових персонажів і в лапки не беруться.

Н а п р и к л а д:

О к с а н а

Ну як його ще більше стерегтися?Вже й так немов замазалась у піч?!

С т е п а н

Та от, наприклад, ти послати хочеш

ті гроші братчиці…

О к с а н а (спустивши очі)

Вже не пошлю.

Нехай пробачить, що ж, коли не змога…

Я напишу їй…

С т е п а н

Краще не пиши

нічого, серце…

Непряма мова

Непрямою називають чиюсь мову, передану не дослівно.

Як правило, непряма мова є підрядною частиною складнопідрядного речення і приєднується до головної частини за допомогою сполучників що, щоб, ніби, наче, мов, немов, неначе, часток хай, нехай.

Н а п р и к л а д: Батько сказав мені, щоб я йшов мерщій на город. Вони казали, ніби твій син тільки що повернувся додому.
Непряму мову можна легко перетворити на пряму й нав­паки.

Н а п р и к л а д: Мати попросила: “Сходив би ти, сину, по хліб”. – Мати попросила сина, щоб він сходив по хліб.


Невласне пряма мова

Невласне пряма мова зустрічається тільки в художній літературі. Вона являє собою взаємопроникнення автор­ської і прямої мови.

Н а п р и к л а д: Вона йшла вулицею села, пробираючись попід парканами. Ще тільки ледь-ледь сіріло. В деяких хатах почали мерехтіти поодинокі слабкі вогники – за туманом вони здавалися не електричними лампами, а маленькими лампадками. Нехай собі! У них там тепло, затишно, а їй тут так холодно. Дарма! Нічого не потрібно від них, що завдали такого страждання і незаслуженого сорому. Піду десь далеко світ за очі, щоб ніколи їх вже не побачити (О. Підборська).
Цитата - це точний, дослівний уривок з якого-небудь тексту.

Цитата використовується для підтвердження або пояснення власних думок чи отстоювання суперечливих наукових положень. Цитата супроводжується вказівкою на її джерело.

Є різні способи цитування- у формі прямої і непрямої мови.

Цитата у формі прямої мови вводиться словами автора. Напр., "Володимир Ілліч Ленін колись сказав: "Треба вчитися, вчитися і ще раз вчитися".

Цитата у формі непрямої мови вводиться як підрядне речення. Це може бути закінчений невеличкий текст чи речення або частина речення (За словами О.С.Мельничука, "основною одиницею мовлення в усіх мовах є речення").

У складне речення цитата вставляється словами автора або за допомогою вставних слів, що виражають належність думки.

Пряма мова може передаватися у формі діалогу.

Діалог - це розмова між двома особами. Різновидом її може бути полілог - розмова кількох осіб.

Слова кожного учасника діалога називаються реплікою. Напр.:  • Вставай! Годі спати. Треба вирішити, як нам жити далі.

  • Що? - не второпав спросоння Марусик.

  • Ти як хочеш, а я думаю втекти з дому, - важко зітхнув Сашко Циган. (В.Нестайко)


Прикладом тестового завдання з теми можуть бути наступні:

1. Простим є речення:А Далеко чути звуки, гучно линуть голоси.

Б Ясної тихої днини кружляє над землею, сідає на обличчя павутиння.

В Пташині зграї злітають високо в небо, і від того здіймається вітер.

Г Осінь не забарилася, бо закони природи невблаганні.

Правильна відповідь: Б.


2. Граматичний зв’язок порушений у словосполученні:

А працювати щосереди;

Б вищий мене;

В зошит з математики;

Г вірний собака;

Д розповідати про іспит.

Правильна відповідь: Б. (вищий за мене)


3. Перед однорідними членами речення потрібно ставити двокрапку, а після них — тире в реченні (розділові знаки пропущені):

А Надворі повсюди лежала роса на пожовклій траві на круглій павутині на капустах у городі.

Б І впевненість і авторитет і службові підвищення все захиталось розчавлене батьковим присудом.

В Я прагнув того щоб відносини дитини з іншими людьми і вдома і в школі будувалися на обов’язку й відповідальності.

Г Усе тут мовби однакове і похилені до води вільхи і засніжені береги.

Д Усе навколо лóзи висип кручі ліс блищить і сяє на сонці.

Правильна відповідь: Д.


4. Граматична помилка допущена в реченні:

А Будь ласка, перебуваючи на вокзалі, намагайтеся не смітити.

Б Перебуваючи на вокзалі, просимо вас не смітити.

В Не смітіть, перебуваючи на вокзалі.

Г Просимо вас не смітити на вокзалі.

Д Будь ласка, не смітіть, коли ви перебуваєте на вокзалі.

Правильна відповідь: Б.


5. Підрядну частину часу містить складне речення:

А Ніхто не знав, коли побудовано цю шхуну.

Б У годину, коли княгиня спокоїлась, не годилось ні про що говорити.

В Коли я снідав, над головою щось цвірінькнуло.

Г Коли подивитися на Верховину Страт звіддалік, вона видається похмурою і страшною.

Д То відгомін тих давніх часів, коли люди поклонялися всемогутній і таємничій природі.

Правильна відповідь: В.
Каталог: ld
ld -> Діти з порушеннями психофізичного розвитку як суб'єкт корекційної освіти план
ld -> Государственный образовательный
ld -> Кафедра теорії і методики викладання гуманітарних дисциплін Затверджую
ld -> Погоджую: затверджую: Голова пк директор нвк сигляк А. І. Драбич О. І
ld -> Українська мова, 5-12 кл
ld -> Картка проекту Назва проекту Цінуй реальність! Мета проекту Виявити недоліки віртуального спілкування та
ld -> Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр
ld -> Лекція психолого-педагогічна корекція
ld -> Методичні рекомендації до виконання та захисту для студентів психологічних відділень
ld -> Лекція №1 Тема: Курс «Методика роботи з дитячим хореографічним колективом»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   52
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка