Вступ (1 год.) Розвиток української мови


Тема: Розділові знаки між частинами складносурядного реченняСторінка7/10
Дата конвертації14.04.2016
Розмір2.03 Mb.
#7339
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Тема: Розділові знаки між частинами складносурядного речення

Мета: поглибити знання дев'ятикласників про складносурядні речення; формувати вміння правильно розставляти розділові знаки та інтонувати складносурядні речення; розвивати творчі вміння моделювати складносурядні речення за поданим початком або з кількох простих речень, а також використовувати їх в усному й писемному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти удосконаленню знань з історії рідної держави, Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Повідомлення теми, мети і завдань уроку

ІІІ. Усвідомлення теоретичного матеріалу . процесі практичної роботи з теми

Колективне опрацювання схеми

- Розглянути схему. Сформулювати правила вживання розділових знаків у складносурядному реченні.

Складносурядні речення

[ ], і [ ].Розділові знаки: кома (,), крапка з комою (;), тире (—)

1. Кому слід ставити перед сполучниками сурядності: і(й), та, а, але, однак, зате, проте, аби, чи, ні — ні, то — то, або — або, не то — не то, чи то — чи то та ін.

Кому не треба ставити:


 • з неповторюваним сполучником і, та(і), чи, або, якщо частини мають спільний другорядний член речення;

 • обидві частини складносурядного речення однотипні (називні, безособові, окличні або питальні).

2. Крапку з комою слід ставити між ускладненими або далекими за змістом частинами.

3. Тире слід ставити, якщо друга частина речення виражає висновок, наслідок і вимовляється з різким підсиленням голосу.VІ. Виконання системи практичних завдань, спрямованих на формування пунктуаційних умінь

Дослідження-аналіз

- Прочитати виразно речення. Зробити інтонаційно-змістовий аналіз їх.

1. Ще над Дніпром клубочиться задуха, і пахне степом сизий деревій (Л.Костенко). 2. Голос, тонкий, гнучкий, дзвінкий, так і розходився на всі то розлягався у високім просторі; то слався по землі, по зелених житах; то завмирав оддалеки на полях розлогих; то вливавсь в душу якимсь несвідомим щастям (Панас Мирний). 3. Я воду пив з твого лиця, а ти, мов зіронька, пишалась (Р. Лютий). 4. А за садами левада, за левадою долина, а долині тихий ледве журкотить струмок, оброслий вербою й калиною та окутаний широколистими лопухами; а в цьому струмку купається опецьку-білявий хлопчик (М. Шумило). 5. Чи нам відчиняться пізнань важкі ворота, чи вирве нам серця роздорів динаміт?! (Д. Павличко). 6. Ударив грім, і зразу шкереберть пішло життя (В. Стус). 7. То мати гукає, то мати шепоче, виряджаючи в дальню дорогу (П. Воронько).

- Записати речення, пояснити пунктограму кома і крапка з комою в складносурядному реченні.

- Дослідити, що з'єднують повторювані сполучники в другому реченні — однорідні члени чи частини складносурядного речення. Свою відповідь аргументувати.

Творче моделювання

► Змоделювати складносурядні речення, дібравши першу частину так, щоб кома між ними не ставилася.

1. ... та шумлять густі ліси. 2. ... і солов'їний чується дзвінкий спів. 3. ... й сонце на горизонті піднялося. 4. ... і весняне повітря на нас дихне теплом. 5. ... та калина гарна чекає

холодів. 6. ... і туман стелився до річки. 7. ... та снилась їм чудова літня подорож. 8. ... і хлопці переможуть у змаганнях із футболу. 9. ... і хочеться творити заради людства.

► Зробити синтаксичний розбір перших трьох речень.

Лінгвістичне дослідження

► Прочитати речення. З'ясувати, чим зумовлена виразність складносурядних речень, з яким стилем мовлення пов'язується вживання їх. Дослідити особливості інтонування таких речень і визначити, за яких умов ставиться тире між частинами складносурядного речення.

1. Найменший шелест або стук — і моє серце падає і замирає. 2. Вона (Соломія) приклала до рани мокру холодну ганчірку — і Остапові стало легше. 3.

й (Соломії) жаль стало молодого змарнованого життя — і вона заплакала. 4. Обернувшись назад і глянувши на небо, вона побачила червоні, як грань, хмари — і зразу стали зрозумілими їй і той дим, що вона чула, і тепло, і неспокій птахів, і тікання звірів. 5. Йому (Остапові) докучило дивитись на жовті стіни комишу — і він заплющив очі. 6. Гіца з Раду під вечір прокидалися — і в задимленій хатці ставало весело й гамірно (3 те. М. Коцюбинського).

- Накреслити схеми речень.

Методичний коментар. Аналізуючи смислові зв'язки й інтонаційне оформлення поданих складносурядних речень, учні доходять висновку, що тире ставиться, по-перше, якщо частини складносурядного речення виражають швидку чи несподівану зміну подій, думок або різко протиставляються, по-друге, якщо є інтонація зіставлення (перша частина вимовляється вищим тоном, а друга — нижчим). Отже, тире в складносурядних реченнях, як правило, вказує на додаткові смислові, емоційні й стилістичні відтінки.

V. Систематизація й узагальнення знань учнів з теми

Комунікативний практикум

► Об'єднатися в малі групи (5-6 учнів) і розподілити ролі: спікер (керівник групи), секретар (веде записи), посередник (стежить за часом і заохочує групу до роботи), доповідач (висловлює думку групи та результати її роботи).- Розподілити запитання з розділу «Складносурядне речення» між групами й обговорити, як найцікавіше дати відповідь на нього.

 1. Які розділові знаки треба ставити в складносурядних реченнях?

 2. Вдалині хиталися дерева і синів задуманий прибій (В. Сосюра). З'ясувати, чому в поданому реченні кома не ставиться? Навести власні приклади.

 3. Сформулювати правила вживання крапки з комою і тире в складносурядних реченнях. Навести приклади.

 4. Розповісти про інтонаційні особливості складносурядних речень.

VІ. Підсумок уроку

 1. Домашнє завдання

► За поданими початками утворити складносурядні речення з єднальними або протиставними сполучниками. Поставити розділові знаки,

1, У пристанційному скверику озвалися солов'ї ... . 2. Хати ховалися за кучерявим осокорами ... . 3. На подвір'ї нікого не було ... . 4. У темряві вулиці спалахнули фари ... . 5. Раптом пролунала команда ... . 6. Гриміли постріли салюту ... . 7. На Дніпрі тремтіли вогники ....

9 клас мова Урок №22

Тема: Синоніміка складносурядних речень з різними сполучниками, а також складносурядного речення і простих речень

Мета: ознайомити учнів з синонімією складносурядних речень з різними сполучниками, а також складносурядних і ряду простих речень; формувати вміння з'ясовувати інтонаційні особливості складносурядних речень; удосконалювати вміння школярів розрізняти в текстах складносурядні речення, відмежовувати їх від інших синтаксичних конструкцій, конструювати такі речення і вживати в усному та писемному мовленні відповідно до стилю та жанру висловлювання; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов і повагу до митців різних галузей своєї держави.
Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ 1. Організаційний момент

 2. Ознайомлення дев'ятикласників з темою, метою і завданнями уроку

III. Актуалізація мотиваційних резервів учнів

Спостереження над мовним матеріалом на основі тексту

► Прочитати виразно текст. З'ясувати тип і стиль мовлення. Дібрати заголовок. Аргументувати свій вибір.

Дмитро Григорович Левицький — рідкісний талант, живописець, блискучий рисувальник і педагог, видатний живописець-портретист, академік Петербурзької Академії мистецтв. Він увійшов в історію світового портретного живопису як творець живих, колоритних образів. Митець талановито передав подих бурхливої епохи.

Народився він у Києві у сім'ї відомого гравера, інспектора з догляду за церковним живописом Григорія Кириловича Левицького.

У 1758 році ім'я Левицького вже фігурує серед учнів видатного художника. У домі вчителя Дмитро жив, а навчався майбутній живописець упродовж майже шести років. Учень набагато випередив свого вчителя і вже у 1766 році самостійно керував живописними роботами у Москві, зокрема під час реставрації Тріумфальних воріт. Авторитет Д. Левицького стає досить значним, і в наступному ропі він одержав царське замовлення писати ікони для церков, збудованих за іменним указом імператриці Катерини II.

Пізніше молодий художник репрезентував твори, та в них уже відчувався


н: перевершений майстер великої портретної форми, інтерпретатор найкращого в людині (За Ф. Шмітом).

► Визначити, у яких випадках сполучники сурядності можна замінити іншим синонімічним сполучником.IV. Засвоєння теоретичного матеріалу в процесі практичної роботи з теми

Практичний синтаксис

► Записати речення, розставляючи розділові знаки. Зробити синонімічну заміну сполучників. З'ясувати, як впливає заміна сполучників на зміст речення.

1. А ранки цвітуть перламутром і падають вранішні зорі в туман дальнього бору (М.Хвильовий). 2. Мені війнула в очі сивина а я нічого не везу додому (Д.Павличко). 3. Я принесу тобі свою надію і подарую смуток і біду (В.Симоненко). 4. Пошлю Енея до Плутона а сам в ад копирсну (І.Котляревський). 5. Сонячні промені не досягли землі проте внизу стояли прохолодні зеленкуваті сутінки (В.Малик). 6. Іволга в пісні їх (шпаків) дзвенить і хлопчик друзів кличучи свистить і колесо намазане скрипить (М.Рильський). 7. Життя було таке широке й безмежне а вік мій такий коротенький, як носик горобчика (М. Хвильовий).


 • Дослідити, чи всі речення є складносурядними. Назвати «зайве» речення (не складносурядне).

 • Дібрати синоніми до виділеного слова.

Творче моделювання

► Скласти складносурядні речення за поданими схемами й пояснити розділові знаки.

1. …, і ... 4. …., а ... 7. …. - і ...

2. …., та ... 5. …., але ... 8. Або…., або ...

3. То . . ., то ... 6. …., і, …., і ... 9….., проте ...

► Зробити синонімічну заміну сполучників. З'ясувати стилістичну функцію змодельованих речень.Розподільний диктант

► Записати в першу колонку прості речення зі сполучником і, у другу — складносурядні. Пояснити свій вибір.

1. Прилинув вітер, і в тісній хатині він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині, і любий гай з ним відгук свій прислав (Леся Українка). 2. Вітру на морі не було, проте клекотав сильний прибій (М. Трублаїні). 3. Біляста туча небо полонила, і в ній котився сонця стиглий плід (А. Малишко). 4. Не лінися рано вставати і з молоду більше знати (Нар. творчість). В печі палав вогонь та червоним язиком лизав челюсті (М. Коцюбинський).


 1. Ми ростемо і в височінь, і вшир, і правда наша кривду поборола (М. Рильський). 7. Тече вода в синє море, та не витікає (Т. Шевченко).

Дослідження-відновлення

► Прочитати речення, дотримуючись правильної інтонації. Записати їх у таблицю, вставляючи пропущені літери. Пояснити орфограми.

1. Або не сокіл я, або спалила мені н..воля крила (Леся Українка). 2.І пот.. чуть веселі ріки, а озера кругом гаями поростуть, в...селим птаством ож.. вуть (Т. Шевченко). 3. Пройшла гроза, і ніч промчала, і знову день шумить кругом (В. Сосюра). 4. Чи то настане нічка темна, чи то в..селий день шумить (Л. Глібов). 5. Тебе нема, і дні — як ночі, і сад хитається в журбі (В. Сосюра). Вітру на морі не було, проте кл..котав сильний пр..бій (М. Трублаїні). То віт..рець дихне, то коник в житі засюрчить... (Л. Глібов). 8. Співай же, Десно, у в..сняних просторах, і ростіть будови, і гомоніть міста (М. Рильський). 9. Можна вибрать друга і по духу брата, та н.. можна рідну матір виб..рати (В. Симоненко).

Види складносурядних речень

Сполучник

Основне значення

Приклади

1. 3 єднальними сполучниками

2. 3 протиставними сполучниками

3. 3 розділовими сполучниками► Назвати з останнього речення всі можливі словосполучення. Зробити синтаксичний розбір 2-3 словосполучень (на вибір).


 1. Підсумок уроку

 2. Домашнє завдання

► Написати твір-роздум про мистецтво. Використати подані поетичні рядки:

Святе мистецтво! В пензлі чи пері

Є сила дати вічність кожній рисі,

Хмарині, що пливе в небесній висі,

Веселих промінців химерній грі...

В. Вордсворт

► Використати складносурядні речення з різними сполучниками. З'ясувати, у яких реченнях можна здійснити заміну сполучників синонімічними.

9 клас мова Урок № 23

Тема: Контрольна робота № 2 за розділом «Складне речення. Складносурядне речення»

Мета: оцінити рівень навчальних досягнень дев'ятикласників з розділу

«Складносурядне речення»; з'ясувати можливі недоліки в ході опанування мовною теорією.Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення дев'ятикласників з темою, метою й завданнями уроку

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Ознайомлення із критеріями оцінювання тестових завдань закритої й відкритої форми. Проведення інструктажу щодо виконання їх.IV. Виконання тестових завдань закритої й відкритої форми

Варіант 1

Завдання 1-9 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Потрібно вибрати правильний, варіант відповіді.

1. Одна з частин складносурядного речення є умовно простим односкладним реченням.

А До літа Вітько знав усіх людей на хуторі, і люди вважали його за свого.

Б. Якось і йти стало легше, і незабаром ми підішли до Шнурового двору.

В. Ланцюг зовсім уріс у стовбур, і тепер із наросня стирчать два з'їдених іржавих кільця.

Г. Кропива жалить мої босі ноги і розхристані груди, а серце б'ється на весь малинник.

2 . Взаємовиключення явищ виражають частини складносурядного речення.

А Криве дерево, та яблука солодкі (Нар. творчість).

Б. Дбайте про ріллю — та й вона про вас подбає (Нар. творчість).

В. Багато є таємниць у світі, і одна з найбільших з-поміж них — мова (/. Вихованець).

Г. Чи то синь озерна губиться в зелених масивах лісів, чи то зелені острови плавають у сині озерній? (В. Мірошниченко).

3. Речення Пригріта молодим весняним сонцем земля парує — дихає на мене прілим торішнім зіллям картоплиння, а я принюхуюся до тих пахощів, наче до яблуневого цвіту (О. Аврамчук) відповідає характеристиці.

А. Складносурядне речення, частини якого з'єднані сурядним протиставним сполучником і виражають протиставлення; інтонація переліку.

Б. Складносурядне речення, частини якого з'єднані сурядним розділовим сполучником і виражають зіставлення подій; інтонація зіставлення.

В. Складносурядне речення, частини якого з'єднані сурядним протиставним сполучником і виражають зіставлення подій; інтонація зіставлення.

Г Складносурядне речення, частини якого з'єднані сурядним єднальним сполучником і виражають зіставлення подій; інтонація переліку.

4. Перед сполучником і кома не ставиться між частинами складносурядного речення (розділові знаки випущено).

А Зжаті стебла господиня клала навхрест і вони лежали до закінчення жнив (В. Скуратівський). Б За татарським бродом з червоного маку народжується місяць і коло козацької могили висікається старий вітряк (М. Стельмах).

В Куди в селі сходяться всі стежки і де можна почути всі новини, найнеймовірніші чутки? (А, Данилюк).

Г Пройшовся березень з підсніжником на шапці над татарським ( і під його ходою вибухнули криги (М. Стельмах).

5. Тире ставиться у складносурядному реченні (розділові знаки випущено).
А Кожна ниточка на рушнику любовно заплетена і з того вирізування просвічувалося лапасте дубове гілля (/. Цюпа).

Б Господар лежить і все лежить (Нар. творчість).

В На хвилях перешіптувалися, шерехтіли крижини і кожна з них несла в далечінь шматки украденого щастя (М. Стельмах).

Г У хаті мовчки сиділи зажурені люди а на столі лежало шість з восковими свічками хлібин (М. Стельмах).

6. Виділений сполучник сурядності виражає смислові зв'язки протиставлення у складносурядному реченні.

А Минав день, та наставала таємна, змовна ніч (А. Любченко).

Б Хлопець заплющив очі, та бажання спати, як терпкий важкий покров, застелило його думки млою (В. Підмогильний).

В Настає вечір, та лізе на небо червоний місяць (Ю. Яновський).

Г Повернувшись до батьківської хати, я надумав на місці старого саду садити новий, та тямущі у садівництві люди розраяли (О. Аврамчук).

► Прочитати текст і виконати завдання 7-9.

1. Ліс був дуже великий. 2. Зразу росли кущі ліщини, тернини, дико і малиннику, а далі стояли великі столітні дерева. 3. Тут було спокійно і всі відчували себе затишно. 4. То птиці на верху дерев співали, то дятел с у тіні дерев, видзьобуючи поживу. 5. Інколи показувалася білка, що скакала з одної гілки на другу. 6. Хлопці були дуже раді і тішилися, що під розпалять вогонь. 7. На те вони збирали по дорозі повні оберемки сухого гіляччя, що з дерева пообпадало. 8. Розтаборилися під розлогим старим і розвели вогонь. 9. Тут, у холодному лісі, не відчували спраги але голод їм таки добре докучав (За А. Чайковським).

7. Спільний другорядний член характерний складносурядному реченню.
А Другому. Б Третьому. В Четвертому. Г Дев'ятому.

8. Пунктуаційну помилку допущено в складносурядному реченні.


А Другому. Б Третьому. В Сьомому. Г Дев'ятому.

9. Розділовим сполучником з'єднано частини складносурядного речення.

А Другого. Б Третього. В Четвертого. Г Дев'ятого.

► Завдання 10-12 мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких два правильні варіанти. Потрібно вибрати ДВА правильні варіанти відповіді.

10. Сполучник сурядності з'єднує частини складносурядних речень.
А Добрий чабан дбає не про себе, а про отару.

Б Було б бажання, а розум знайдеться.


В Знання на плечі не тиснуть та з рук не виснуть.
Г Корінь навчання гіркий, та плід його солодкий.
Д Птах високо літає, та до гнізда все одно повертається (Нар.творчість).

11. Складносурядними є речення.

А Кожна людина збирає останки сили, щоб не впасти (О. Турянський).

Б Повітря ніби пом'якшало, почав падати рясний, пухнастий сніг (А. Любченко).

В Мінялися нещодавні обриси, і все ставало майже рухомим (А. Любченко).

Г Я йшов по дорозі, а збоку мене брели сторожі моєї душі (М. Хвильовий).

Д Шумлять старі смереки, свище вітер у вітах каштанів (У. Самчук).

12. Друга частина складносурядних речень виражає наслідок (висновок) того, про що йдеться в першій частині (розділові знаки випущено).

А На небесній тверді весело іскрилися зірочки а серед них, мов золотий човен, тихо плив місяць (О. Аврамчук).

Б Степан узяв у руки батіг та віжки, цмокнув і коні рушили поволі з гори над берег ріки (А. Чайковський).

В То квітка зі сходом сонця з'явиться то травичка між яблунями випростана (О. Аврамчук).

Г Гості і січова старшина посідали па почесних місцях і розпочався екзамен (А. Чайковський).

Д Чумацький Шлях струменів молочним сяйвом а білий, наче сметана небесна, сніг м'яко зітхав під підошвами (О. Аврамчук).

► Завдання 13 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, потрібно дібрати відповідник, позначений БУКВОЮ. Кожна цифра може використовуватися ЛИШЕ один раз.

13. Установити відповідність між складносурядними реченнями і смисловими зв'язками, що виражають частини їх.

Смислові зв’язки Речення

1. Послідовність. А Зійшов місяць, і забіліло рештками своїх класичних стін

містечко (С. Плачинда).2. Протиставлення

(зіставлення). Б Чи село на березі дало назву озеру, чи озеро Світязь дало

назву селу? (В. Мірошниченко).3. Чергування явищ. В То підступав холод, то вільне небо світилося синім

дзеркалом (О. Лупій).4. Взаємовиключення. Г Степанида метнулася поглядом у бік будинку — та і його не

стало (Г. Колісник).

Д Дедалі ширше входять у наше життя штучні синтетичні

матеріали, та жоден живий організм на землі не може існувати

без води (/. Падалка).

- Завдання 14 потребує самостійного розв'язання.

14. Записати речення, вставити потрібний за змістом сполучник сурядності. Визначити смислові зв'язки між частинами складносурядного речення, накреслити схему. Зробити повний синтаксичний розбір відновленого речення.

Люди іноді бувають підступні, злі й скупі, ... сади — лише добрими, лише щедрими. (О. Аврамчук).Оцінювання контрольного тесту

По 1 балу: 1 Б, 2 Г, 3 В, 4 В, 5 Б, 6 Г, 7 Б, 8 Г, 9 В.

По 2 бали: 10 Б, Г; 11 В, Г; 12 Б, Г.

4 бали – 13 – 1 – А, 2 – Д, 3 – В, 4 –Б.

5 балів за 14 номер.


24-23 бали

12 б.

12-11 балів

6 б.

22-21 бали

11 б.

10-9 балів

5 б.

20-19 балів

10 б.

8-7 балів

4 б.

18-17 балів

9 б.

6–5 балів

3 б.

16-15 балів

8 б.

4-3 бали

2 б.

14-13 балів

7 б.

2-1 бал

1 б.

VІІ. Організований збір зошитів для контрольних робіт

VІІІ. Підсумок уроку

ІХ. Домашнє завдання

- Змоделювати пари складносурядних речень, частини яких з’єднано сполучним та: а) у значенні протиставного; б) у значенні єднального.

- Змоделювати складносурядні речення, які виступали б граматичними синонімами. Зробити письмовий синтаксичний розбір одного з речень.

9 клас мова Урок № 24
Каталог: download -> version
version -> Екологічне право україни: сучасний етап вступ
version -> Конспект лекцій для студентів спеціальностей
version -> Дидактика як галузь педагогіки, її виникнення і розвиток
version -> Про особливості діяльності практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів в 2001-2002 навчальному році
version -> «Система роботи класного керівника з формування правового світогляду та культури учнівської молоді»
version -> Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
version -> Діагностика готовності дітей до школи
version -> Методичні рекомендації щодо формування позитивних мотивів навчання; Об’єкт вивчення Позитивні мотиви в навчанні молодших школярів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал