«впровадження танцювально-ігрової гімнастики «са-фі-дансе»Сторінка1/3
Дата конвертації08.09.2017
Розмір0.51 Mb.
  1   2   3

Управління освіти Первомайської міської ради

Міський методичний кабінет

Дошкільний навчальний заклад ясла-садок

– центр розвитку дитини«ВПРОВАДЖЕННЯ ТАНЦЮВАЛЬНО-ІГРОВОЇ ГІМНАСТИКИ

«СА-ФІ-ДАНСЕ» ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ СТЕП-АЕРОБІКИ ЯК ЕФЕКТИВНОГО ЗАСОБУ ВДОСКОНАЛЕННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ»
Номінація

«Інноваційні технології в дошкільній освіті»

Підготовив:

Інструктор з фізичної культури

ДНЗ – ЦРД

Давиденко Євгенія Ігорівна

місто Первомайськ

Миколаївської області

вул. Коротченка, 13

Первомайськ 2017

Досвідом є рукопис. Робота виконана в Дошкільному навчальному закладі яслах-садку – центрі розвитку дитини міста Первомайська Миколаївської області

Затверджено педагогічною радою Дошкільного навчального закладу ясел-садка – центру розвитку дитини від 05.09.2016 р., протокол №1.Укладачі: Тиндюк Наталя Трохимівна – вихователь-методист Дошкільного навчальногго закладу ясел-садка – центру розвитку дитини міста Первомайська Миколаївської області

Давиденко Євгенія Ігорівна – інструктор з фізичної культури Дошкільного навчальногго закладу ясел-садка – центру розвитку дитини міста Первомайська Миколаївської області

Коваль Алла Іванівна – вчитель-логопед Дошкільного навчальногго закладу ясел-садка – центру розвитку дитини міста Первомайська Миколаївської області

Рецензент: Чікрижова Тетяна Володимирівна – методист міського методичного кабінету управління освіти Первомайської міської ради

Відповідальний за випуск: Тиндюк Наталя Трохимівна – вихователь-методист Дошкільного навчальногго закладу ясел-садка – центру розвитку дитини міста Первомайська Миколаївської області
Досвід спрямований на інтеграцію процесу впровадження танцювально-ігрової гімнастики для дітей «Са-Фі-Дансе» через використання степ-аеробіки як ефективного засобу вдосконалення рухової активності дітей старшого дошкільного віку. Досвід висвітлює різноманітні форми роботи, педагогічно доцільні методи та прийоми реалізації даного питання у процесі навчально-виховної діяльності.

© Н. Тиндюк, Є. Давиденко, А. Коваль, упорядкування, 2017
ЗМІСТ


Вступ…………………………………………………………...…3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТАНЦЮВАЛЬНО-ІГРОВОЇ ГІМНАСТИКИ «СА-ФІ-ДАНСЕ» ЯК ЕФЕКТИВНОГО ЗАСОБУ ВДОСКОНАЛЕННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ……………………………………………….….7

  1. Сутність танцювально-ігрової гімнастики «Са-Фі-Дансе» як ефективного засобу вдосконалення рухової активності дітей старшого дошкільного віку ……………………………………………………………7

1.2. Стан удосконалення рухової активності старших дошкільників в сучасних ДНЗ ……………………………………………10

Висновки з розділу 1 ……………………………………………...15РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ УПРОВАДЖЕННЯ ТАНЦЮВАЛЬНО-ІГРОВОЇ ГІМНАСТИКИ «СА-ФІ-ДАНСЕ» ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ СТЕП-АЕРОБІКИ ЯК ЕФЕКТИВНОГО ЗАСОБУ ВДОСКОНАЛЕННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ……………………………...….16

2.1. Методика впровадження танцювально-ігрової гімнастики «са-фі-дансе» через використання степ-аеробіки як ефективного засобу вдосконалення рухової активності дітей старшого дошкільного віку …16

2.2. Порівняльний аналіз рівнів рухової активності дітей старшого дошкільного віку …………………………………………….....24

ВИСНОВКИ ……………………………………………………...26

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………….…..28

ДОДАТКИ ………………………………………………………...29


ВСТУП
Актуальність. У будь-якому суспільстві, побудованому на гуманістичних і демократичних засадах, найважливішим надбанням держави є вищою цінністю людина, здатна навчатись упродовж життя, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства. Насамперед, це стосується здоров’я дитини (фізичного, психологічного, соціального).

Концептуальне положення сучасної теорії дошкільного виховання спрямоване на використання потенційних можливостей розвитку кожної дитини, формування індивідуальних здібностей вже на етапі дошкільного дитинства. В період від народження до семи років закладаються підвалини набуття в подальшому різних спеціальних знань, умінь і навичок. Одним із принципів забезпечення успіху у вихованні та навчанні дітей в дошкільних навчальних закладах є використання інноваційних технологій в навчально-виховному процесі, що здійснюється через добір змісту навчального матеріалу та ефективних методів і прийомів роботи з дошкільниками

Закони України «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру», «Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр.», Базовий компонент дошкільної освіти в Україні спрямовані на всебічне виховання дошкільників, на охорону та зміцнення психічного і фізичного здоров'я дітей, підвищення захисних сил організму, виховання стійкого інтересу до рухової активності, формування життєво-необхідних рухових умінь, навичок та фізичних якостей, використання індивідуально-диференційованого підходу до дітей [5, с. 46].

Проблема розвитку рухової активності дітей старшого дошкільного віку знайшла своє відображення в працях Н. Бочарової, О. Богініч, Н. Денисенко, Е. Вільчковського, М. Кістяківської, С. Лайзане та ін. Усі ці дослідження спрямовані на розвиток особистості дитини, а відтак і на формування її здоров’я.

Всесвітня організація охорони здоров'я розглядає здоров'я як повне фізичне, психічне і соціальне благополуччя людини. Здоров'я дитини залежить від ряду факторів: біологічних, екологічних, соціальних гігієнічних, а також від характеру педагогічних впливів. Серед різноманітних факторів, що впливають на стан здоров'я та працездатність організму, що росте, вагоме місце займає рухова активність. Рухова активність надає найбільш сприятливий вплив на організм, що знаходиться в межах оптимальних величин.

Вікові та індивідуальні показники рухової активності дітей значною мірою визначаються як умовами організації рухової діяльності, так і її характером та змістом. Важлива роль належить цілеспрямованому керівництву руховою діяльністю дітей старшого дошкільного віку. Це обумовлено тим, що до цього періоду діти, маючи високу потребу в руховій активності , не завжди можуть її реалізувати на належному рівні. При цьому треба враховувати, що самостійна рухова активність дітей на 6-му році життя все більше обмежується створеними умовами в дитячому садку та сім'ї (збільшується тривалість навчальних занять з переважанням статичних поз), а також зростаючими пізнавальними інтересами дітей (комп'ютерні ігри, конструювання, перегляд телепередач тощо). У зв'язку з цим саме у дітей цього віку вже можуть сформуватися шкідливі звички малорухливого способу життя. Слід також пам'ятати, що старші дошкільники ще не вміють співвідносити свої бажання зі своїми істинними можливостями, що може призвести до переоцінки своїх сил і привести до небажаних наслідків (перевтоми, нервового перезбудження, травм). Все це свідчить про необхідність забезпечення раціональним рівнем рухової активності дітей, який може бути досягнуто шляхом вдосконалення рухового режиму в дошкільному навчальному закладі [10, с. 61].

Таким чином, можна виділити протиріччя: з одного боку необхідність організації оптимальної рухової активності дошкільнят, і з іншого боку тенденція до збільшення кількості малорухливих ігор і занять дітей цього віку. Із суперечності випливає проблема: як організувати оптимальну рухову активність дітей в умовах сучасної рухової освіти.

Актуальність проблеми, її недостатня теоретична і практична розробка зумовили вибір теми педагогічного досвіду «Впровадження танцювально-ігрової гімнастики «Са-Фі-Дансе» через використання степ-аеробіки як ефективного засобу вдосконалення рухової активності дітей старшого дошкільного віку».Мета – визначити і теоретично обґрунтувати педагогічні умови вдосконалення рухової активності дітей старшого дошкільного віку шляхом упровадження танцювально-ігрової гімнастики для дітей «Са-Фі-Дансе» через використання степ-аеробіки.

Завдання:

 • з'ясувати стан досліджуваної проблеми в педагогічній теорії і практиці;

 • розробити та опробувати експериментальну методику вдосконалення рухової активності дітей старшого дошкільного віку шляхом упровадження танцювально-ігрової гімнастики для дітей «Са-Фі-Дансе» через використання степ-аеробіки;

 • визначити основні напрями щодо прищеплювання дітям навичок танцювально-ігрової гімнастики;

 • розробити систему заходів щодо вдосконалення рухової активності дітей старшого дошкільного віку шляхом упровадження танцювально-ігрової гімнастики для дітей «Са-Фі-Дансе» через використання степ-аеробіки

 • визначити ефективність розробленої методики.


РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТАНЦЮВАЛЬНО-ІГРОВОЇ ГІМНАСТИКИ ДЛЯ ДІТЕЙ «СА-ФІ-ДАНСЕ»

ЯК ЕФЕКТИВНОГО ЗАСОБУ ВДОСКОНАЛЕННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ


  1. Сутність танцювально-ігрової гімнастики «Са-Фі-Дансе» та степ-аеробіки як ефективних засобів вдосконалення рухової активності дітей старшого дошкільного віку

Дошкільний вік – один з найбільш відповідальних періодів в житті кожної людини. Саме в ці роки закладаються основи здоров'я, гармонійного розумового, морального і фізичного розвитку дитини, формується особистість людини. У період від трьох до семи років дитина інтенсивно росте і розвивається, рухи стають її потребою, тому фізичне виховання в цей віковий період особливо важливе.

Останнім часом в дошкільних навчальних закладах все частіше стали застосовувати нетрадиційні форми та методи фізичного виховання дітей: вправи ритмічної гімнастики, ігрового стретчинга, танців тощо. Найбільш популярною є ритмічна гімнастика. У ній цінуються два компонента – гімнастика і ритмічний танець.

В даний час існує багато ритмопластичних напрямків, і один з найбільш доступних, ефективних і емоційних – танцювально-ритмічна гімнастика. Доступність цього виду гімнастики ґрунтується на простих загальнорозвиваючих вправах. Ефективність – в її різнобічному впливі на рухову активність дитини, її опорно-руховий апарат, серцево-судинну, дихальну і нервову системи [1, с. 234].

Можливості застосування вправ танцювально-ритмічної гімнастики досить широкі і можуть бути використані в дошкільних навчальних закладах.

Танцювально-ігрова гімнастика «Са-Фі-Дансе» поступово завойовує своє місце у фізичній культурі. Цьому сприяє позитивний емоційний фон занять, обов'язковий музичний супровід, незвичайне поєднання рухів. ЇЇ ефективність полягає в комплексному розвитку рухових вмінь та навичок дітей старшого дошкільного віку, сприятливому впливі на організм людини (опорно-руховий апарат, серцево-судинну, дихальну і нервову системи). Специфіка танцювально-ігрової гімнастики – це поєднання базових вправ з елементами танців різних стилів, тісний зв'язок рухів з музикою і ритмами, висока динамічність і різноманітність рухів, а також збагачення рухового досвіду і підвищення культури виконання рухів.

Танцювально-ігрова гімнастика «Са-Фі-Дансе» – це оздоровча аеробіка на основі ігрового методу проведення занять. Так, в танцювально-ритмічну гімнастику входять розділи: ігроритміка, ігрогімнастіка і ігротанець. Нетрадиційні види вправ представлені ігропластикою, пальчиковою гімнастикою, ігровим самомасажем, музично-рухливими іграми та іграми-подорожами. Розділ креативної гімнастики включає: музично-творчі ігри та спеціальні завдання.

Ігровий метод надає навчально-виховного процесу привабливої форми, полегшує процес запам'ятовування і освоєння вправ, удосконалює рухову активність дітей, підвищує емоційний фон занять, сприяє розвитку мислення, уяви та творчих здібностей дитини.Види танцювально-ігрової гімнастики «Са-Фі-Дансе»

1. Ігроритміка. Є основою для розвитку почуття ритму і рухових здібностей, що дозволяє вільно, красиво і координаційно правильно виконувати рухи під музику відповідно її структурними особливостями, характеру, ритму, темпу і іншим засобам музичної виразності. Використовуються спеціальні вправи для узгодження рухів з музикою, музичні завдання та ігри.

2. Ігрогімнастика. Служить основою для освоєння дитиною різних видів рухів, що забезпечують ефективне формування умінь і навичок, необхідних при подальшій роботі за програмою «Са-Фі-Дансе». Використовуються стройові, загальні, акробатичні вправи, а також вправи на розслаблення м'язів, дихальні вправи та вправи на зміцнення постави.

3. Ігротанці.Спрямований на формування у вихованців танцювальних рухів, що сприяє підвищенню загальної культури дитини. Танці мають велике виховне значення та приносять естетичну радість. Використовуються танцювальні кроки, елементи хореографічних вправ і такі танцювальні форми, як сучасний і ритмічний танці.

4. Танцювально-ритмічна гімнастика. Тут представлені образно-танцювальні композиції, кожна з яких має цільову спрямованість, сюжетний характер і завершеність. Фізичні вправи, що входять в таку композицію, вирішують конкретні завдання. Всі композиції об'єднуються в комплекси вправ для дітей.

5. Ігропластика. Цей розділ ґрунтується на нетрадиційній методиці розвитку м'язової сили і гнучкості дітей дошкільного віку. Тут використовуються елементи гімнастичних рухів і вправи стретчинга, що виконуються в ігровій сюжетній формі. Використання даних вправ, крім позитивного настрою і м'язового навантаження, дають можливість дитині вільно висловлюючи свої емоції.

6. Пальчикова гімнастика. Служить для розвитку дрібної моторики і координації рухів рук. Вправи, перетворюючи навчальний процес в захоплюючу гру, не тільки збагачують внутрішній світ дитини, але й забезпечують позитивний вплив на поліпшення пам'яті, мислення, розвивають фантазію.

7. Ігровий самомасаж. Робота в цьому напрямку є основою загартування і оздоровлення дитячого організму. Виконуючи вправи самомасажу в ігровій формі, діти отримують радість і гарний настрій. Такі вправи сприяють формуванню у дитини свідомого прагнення до здоров'я.

8. Музично-рухливі ігри. Містить вправи, що застосовуються практично на всіх заняттях, і є провідним видом діяльності дошкільників. Тут використовуються прийоми імітації, наслідування, образні порівняння, рольові ситуації, змагання – все те, що потрібно для досягнення поставленої мети при проведенні танцювально-ігрової гімнастики.

10. Креативна гімнастика. Передбачає роботу педагога по застосуванню нестандартних вправ, спеціальних завдань, творчих ігор, спрямованих на розвиток вигадки, творчої ініціативи. Завдяки цим заняттям створюються сприятливі можливості для розвитку творчих здібностей дітей, їх пізнавальної активності, мислення, вільного самовираження і розкутості.

На наш погляд, танцювально-ігрова гімнастика «Са-Фі-Дансе» найбільш повно вирішує завдання як формування рухової активності дітей дошкільного віку, так і розвиває емоційну сферу дитини

Доступність «Са-Фі-Дансе» грунтується на звичайних загальнорозвиваючих вправах. Емоційність досягається не тільки музичним супроводом, а й образними вправами, сюжетними композиціями, які відповідають віковим особливостям дошкільників, схильних до наслідування, копіювання дій.

  1. Стан удосконалення рухової активності старших дошкільників в сучасних ДНЗ

Загальновідомо, що основи будь-яких здібностей людини закладаються в період раннього та дошкільного дитинства, тож збереження, формування та зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров'я кожного малюка є пріоритетним завданням суспільства, родини та дошкільного навчального закладу. Для реалізації цього завдання особливо важливо сформувати у дитини відповідальне ставлення до власного життя і здоров'я, оздоровчі уподобання, інтереси, потреби та життєві звички, що й становить основу його майбутнього життя [17, с. 16].

Враховуючи актуальність проблеми здоров'я, національні програми «Освіта (Україна XXI століття)», «Діти України», Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр. та програма «Здоров'я нації» визначають найважливішими стратегічними завданнями всебічний розвиток людини (в тому числі і дитини), становлення її духовного, психічного та фізичного здоров'я, формування у дітей відповідального ставлення до нього як найвищої індивідуальної та суспільної цінності. Ці завдання знайшли відображення в Конституції України, Законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Концепції національної безпеки України, у Базовому компоненті дошкільної освіти (нова редакція).

Отже, перед усім педагогічним загалом поставлено стратегічну мету – пошук шляхів удосконалення процесу збереження, зміцнення та формування юного покоління в цілому і кожної особистості зокрема.

Цілком правомірно в публікаціях вітчизняних учених І. Беха, А. Богуш, О. Кононко, З. Плохій, Т. Поніманської наголошується, що система цінностей становить базову основу особистості.

Оскільки людина є найважливішою цінністю, установка на його збереження має бути основою світогляду як вихователя, так і вихованця, завдання дошкільного закладу – формувати в дітей світоглядно-оздоровчу поведінку на основі реалізації принципів: пізнай себе, створи себе і допоможи собі сам. Будь-які прогалини в процесі формування в дошкільнят відповідальності за власне здоров'я чи в пошуку ефективних шляхів його зміцнення можуть призвести до втрати здоров'я цілого покоління наших громадян [4, с.7].

Сучасна освіта знаходиться на новому етапі розвитку, відбувається її модернізація. Варіативність програм, поява нових технологій, зміна змісту дошкільної освіти, гуманізація цілей і завдань ставлять перед педагогами дошкільного навчального закладу проблему, пов'язану з раціональною організацією життєдіяльності дошкільника через освоєння таких основних освітніх ліній – «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина у природному довкіллі», «Дитина у світі культури», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини», Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, Коментар до нього, Освітня програма «Дитина» орієнтують педагогів на гармонійний розвиток дитини, формування елементарних форм її життєвої компетентності, реалізацію індивідуального потенціалу, вироблення оптимістичної життєвої перспективи, становлення основ особистісної культури дошкільника. Комплексна реалізація фізичного, соціально-морального, емоційно-ціннісного, пізнавального, мовленнєвого, художньо-естетичного, креативного потенціалів дитини спрямована на формування цілісної картини світу [2, с. 14].

Різнобічний розвиток дитини неможливий без повноцінного фізичного виховання. Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Дитина» визначено вікові можливості дитини, завдання розвитку м'язової, рухової, предметно-практичної діяльності. Одним із важливих завдань у програмі виокремлюється завдання формування фізичної компетентності завдяки організації безпечної життєдіяльності, охороні життя й здоров'я дітей, засвоєнню інформації про своє тіло, розвиток організму, безпеку діяльності, здоров'я і хвороби, статеву ідентифікацію й диференціацію. Програма пропонує конкретні вправи для формування основних рухів, загальнорозвивальні й танцювальні вправи, вправи для шикування і перешикування, спортивного характеру, рухливі ігри й ігрові вправи. Зазначено форми й показники прояву активності у всіх сферах життєдіяльності [16, с. 4].

Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України №1/9- 438 від 27.08.2004 «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі» наголошують на щоденному дотриманні рухового режиму [5].

Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру» одним із пріоритетних напрямів освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах є фізичне виховання дітей. Воно спрямоване на охорону і зміцнення здоров'я, підвищення опірності й захисних сил дитячого організму, поліпшення його працездатності, своєчасне формування у малюків життєво важливих рухових умінь та навичок, розвиток фізичних якостей і забезпечення належного рівня фізичної підготовленості й фізичної культури взагалі, на виховання стійкого інтересу до рухової активності, потреби в ній, вироблення звички до здорового способу життя [17, с. 10].

Однак організація роботи з розвитку рухових здібностей в дошкільних навчальних закладах потребує удосконалення. Про це свідчить наявність значної кількості дітей із дисгармонійним фізичними розвитком, а також із недостатнім розвитком основних рухів та фізичних якостей. Фіксується досить високий відсоток дітей, які часто хворіють на респіраторні інфекції та мають хронічні недуги. Недостатній фізичний розвиток і низька фізична підготовленість дошкільнят здебільшого пояснюються зниженням їх рухової активності.

Щоб усунути недоліки, слід приділяти основну увагу організації рухової діяльності виховання в дошкільних навчальних закладах, де було б передбачено правильну побудову та активізацію рухового режиму, надання йому оздоровчого спрямування, дієвий медико-педагогічний контроль і своєчасну лікувально-профілактичну роботу [3, с. 27].

Основою системи фізичного виховання в дошкільних навчальних закладах є руховий режим як сукупність різних засобів та організаційних форм роботи з дітьми у достатньому обсязі, раціонально поєднаних і послідовно використаних залежно від віку дітей, місця в режимі дня, сезону тощо.

У межах активного рухового режиму щоденний обсяг рухової активності, рекомендований для дітей старшого дошкільного віку – 4-5 годин.

Ефективність рухового режиму забезпечується комплексним застосуванням традиційних та нетрадиційних засобів фізичного виховання. Це, зокрема: фізичні вправи (гімнастика, ігри, елементи спорту й туризму); оздоровчі сили природи (повітря, сонце, вода); гігієнічні чинники (режим харчування, занять і відпочинку, гігієна одягу, взуття, обладнання тощо.)

Враховуючи провідне значення ігрової діяльності для особистісного зростання дитини, руховий режим у дошкільному навчальному закладі має насичуватися танцювально-ігровими формами роботи, однією з яких є танцювально-ігрова гімнастика «Са-Фі-Дансе». В старших групах вона посідає важливе місце як самостійна форма роботи з фізичного виховання й проводяться декілька разів на тиждень.

Степ-аеробіка поступово завойовує своє місце у фізичній культурі. Цьому сприяє позитивний емоційний фон занять, обов'язковий музичний супровід, незвичайне поєднання рухів, пов'язаних з незвичайним предметом – платформою. Ефективність степ-аеробіки полягає в комплексному розвитку рухових вмінь та навичок дітей старшого дошкільного віку, сприятливому впливі на організм людини (опорно-руховий апарат, серцево-судинну, дихальну і нервову системи). Специфіка степ-аеробіки – це поєднання базових вправ з елементами танців різних стилів, тісний зв'язок рухів з музикою і ритмами, висока динамічність і різноманітність рухів, а також збагачення рухового досвіду і підвищення культури виконання рухів.

Степ-аеробіка – це оздоровча аеробіка з використанням спеціальної степ-платформи з регульованою висотою. Платформа виготовлена з щільного поліетиленового або дерев'яного каркаса, який витримує навантаження і дозволяє виконувати кроки, підскоки на ній, а також через неї в різних напрямках. Під час занять платформу також зручно використовувати для розвитку сили і витривалості. В основі рухів лежать базові кроки аеробіки, танцювальна стилістика вправ. Такі рухи доступні практично всім. Таким чином, в одній групі можуть одночасно займатися діти з різним рівнем підготовки, а фізичне навантаження для кожного буде індивідуальна.

Розвивально-виховний та оздоровчий ефект танцювально-ігрової гімнастики та степ-аеробіки у повсякденні забезпечується правильним добором вправ (відповідно віку дітей), рівня їх рухової підготовленості та стану працездатності, базових рухів та їх впливу на різні м'язові групи і системи організму, місця в режимі дня та місця проведення, а також належним педагогічним керівництвом, дотриманням оптимальних навантажень, уведенням до рухового режиму різних видів танцювальних ігор (сюжетних, безсюжетних, зокрема змагального та естафетного характеру, атракціонів, спортивних ігор та забав, ігор з елементами спортивних вправ) [16, с. 29].

Формами активізації рухової активності у повсякденні, спрямованими на повніше задоволення природної потреби дітей у рухах, виявлення здобутих навичок, фізичних та особистісних якостей, залучення малят до здорового способу життя, а батьків – до участі в освітньому процесі дошкільного навчального закладу.

Отже, рухова активність як одна з основних складових фізичного виховання дітей дошкільного віку є однією з передумов ефективності розумового, морального, естетичного виховання, а належний рівень загального розвитку робить привабливою мету, пов'язану із досягненням фізичної досконалості.

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка